Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 14 november 2011 - Strasbourg Reviderad upplaga

5. Acta-avtalets förenlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy