Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 14. marraskuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen versio

15. Käsittelyjärjestys
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137 i 138 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 10 listopada 2011 r. Zaproponowano następujące zmiany:

[Środa]:

Wszystkie grupy polityczne uzgodniły następujący porządek obrad na środę po południu:

Punkt pierwszy: Oświadczenie nt. szczytu UE-USA

Punkt drugi: Pytania ustne dotyczące otwartego internetu

Punkt trzeci: Pytania ustne dotyczące Romów

Punkt czwarty: Oświadczenie nt. zakazu stosowani amunicji kasetowej

Punkt piąty: Pytania ustne dotyczące prawodawstwa w zakresie VAT i rynku cyfrowego

Pozostałe punkty porządku obrad w środę, także w środę rano, pozostają bez zmian.

[Czwartek]:

Wprowadza się dwie zmiany:

Pierwsza zmiana, uzgodniona ze wszystkimi grupami politycznymi: oświadczenie Komisji nt. wkładu wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych zostało usunięte z porządku dziennego.

Druga zmiana, także uzgodniona ze wszystkimi grupami politycznymi: w odniesieniu do sprawozdania Knuta Fleckensteina nt. Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, nad którym głosowanie przewidziane jest aktualnie na czwartek, grupy polityczne uzgodniły, że ten punkt porządku dziennego nie powinien zostać poddany pod głosowanie podczas obecnej sesji miesięcznej, lecz na sesji w dniach od 30 listopada do 1 grudnia. A więc ten punkt będzie głosowany z dwutygodniowym opóźnieniem. Tak uzgodniły wszystkie grupy polityczne.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Es tut mir leid, ich habe Sie nicht gut verstanden. In der Verdolmetschung hieß es einmal, die Abstimmung über den Bericht Fleckenstein werde auf das Miniplenum verschoben, und einmal hieß es, auch die Debatte werde verschoben. Ich würde Sie bitten, das noch einmal zu präzisieren.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Przesunięte jest głosowanie, nie będzie go podczas obecnej sesji miesięcznej, lecz na sesji w dniach od 30 listopada do 1 grudnia. Będziemy mieli głosowanie z dwutygodniowym opóźnieniem.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, I merely wanted your attention.

A Uachtaráin, tá súil agam go mbeidh tú in ann cuidiú liom. Tá sé beagnach cúig bliana ó tugadh aitheantas don Ghaeilge anseo san Eoraip.

Almost all of the institutions have a website in Irish. Parliament has a website in 22 of the 23 languages but none in Irish. Basically, I am asking you for assistance. When will Parliament fall into line with the other institutions and ensure that there is a website in all 23 languages and that there is no discrimination against the Irish language?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję Panu za tę uwagę. Zajmę się tą sprawą i sprawdzę, jak to wygląda.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - A Uachtaráin, ba mhaith liom cúpla focal a rá, le do thoil.

I would like to say a few words in support of what Mr Gallagher has said. It is rather insensitive for one language to be left out like this and I would ask that the issue be addressed.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Jak już powiedziałem Patowi Gallagherowi, przyjrzę się tej sprawie. Dzisiaj nie jestem w stanie nic Państwu na ten temat powiedzieć.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - A Uachtaráin, ar an ábhar ceannann céanna. Nuair a labhraímse anseo i bParlaimint na hEorpa, labhraím i nGaeilge agus scríobhtar síos an méid a deirim sa CRE i nGaeilge. Fanann an téacs ansin go dtí go n-aistrítear an téacs sin go dtí na 22 teanga eile. Ag an bpointe sin, imíonn an Ghaeilge. Imíonn an téacs i nGaeilge den mhéid a dúirt mé i nGaeilge, ó shuíomh idirlín na Parlaiminte agus ní thig le duine ar bith teacht air ina dhiaidh sin. Caithfear amharc air sin chomh maith.

(Ghearr an tUachtarán isteach ar an gcainteoir)

 
  
MPphoto
 

  President. − I am sorry Mrs de Brún, I cannot say anything more than I said in reply to Mr Gallagher, nothing more. I will check it personally.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - Go raibh maith agat, a Uachtaráin.

 
  
MPphoto
 

  President. − Nothing more, so could we please stop this discussion because I know there is a serious problem. I treat it as a serious problem.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö