Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 14 november 2011 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Begäran om brådskande förfarande
 5.Acta-avtalets förenlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: se protokollet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Gemensamt europeiskt järnvägsområde (debatt)
 17.Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (debatt)
 18.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 19.Konsumentpolitik (kortfattad redogörelse)
 20.Onlinespel på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 21.Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (kortfattad redogörelse)
 22.Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (kortfattad redogörelse)
 23.Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (kortfattad redogörelse)
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (438 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1703 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy