Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 1703k
Понеделник, 14 ноември 2011 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Възобновяване на заседанието
 2. Одобряване на протокола от предишното заседание
 3. Изявление на председателството
 4. Искане за неотложна процедура
 5. Съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането с Хартата на основните права на Европейския съюз : вж. протокола
 6. Състав на политическите групи: вж. протокола
 7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 8. Внасяне на документи: вж. протоколи
 9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10. Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 11. Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 12. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 13. Трансфер на бюджетни средства
 14. Петиции: вж. протоколи
 15. Ред на работа
 16. Единно европейско железопътно пространство (разискване)
 17. Прилагане на Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации (разискване)
 18. Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 19. Нова стратегия за политика за защита на потребителите (кратко представяне)
 20. Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар (кратко представяне)
 21. Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството (кратко представяне)
 22. Демографски промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС (кратко представяне)
 23. Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес (кратко представяне)
 24. График на следващите заседания: вж. протокола
 25. Закриване на заседанието


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz.17.05): Patrz protokól

 
1. Възобновяване на заседанието
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 27 października 2011 r.

 

2. Одобряване на протокола от предишното заседание
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Protokół z dnia 27 października 2011 r. został rozdany.

Czy ktoś zgłasza uwagi?

(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony)

 

3. Изявление на председателството
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałbym Państwu podać kilka bieżących informacji. W zeszłym tygodniu w Turcji ponownie zatrzęsła się ziemia. Zginęli kolejni ludzie, blisko 700 osób, wzrosły straty materialne w regionie, który już wcześniej, trzy tygodnie temu, ucierpiał podczas trzęsienia. Łączymy się w bólu z naszymi tureckimi przyjaciółmi. Także zeszłotygodniowe powodzie we Włoszech i południowej Francji przyniosły ofiary śmiertelne i znaczne straty materialne. Doceniamy wysiłki służb ratowniczych i lokalnych władz, które niosą pomoc dotkniętym kataklizmami mieszkańcom. Pozostajemy w głębokim smutku i z uczuciami wielkiej sympatii dla rodzin ofiar tych kataklizmów, osób zaginionych, a także współczujemy tym, którzy stracili całe swoje mienie i są bez dachu nad głową.

Druga krótka informacja: w ostatnich dniach października odwiedziłem Libię. Spotkałem się z prezydentem, ministrami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Mówiliśmy o budowie demokracji i gospodarki rynkowej. Bardzo liczą na pomoc Europy, także poprzez uczenie ich zasad demokracji, budowy niezależnych instytucji demokratycznych i funkcjonowania struktur w tych instytucjach. Są bardzo otwarci na współpracę, oczywiście do niczego nie można ich zmuszać, ale oni bardzo chętnie o tym mówili.

Byłem także w Tunezji, gdzie spotkałem się z premierem, szefem banku centralnego i przywódcami czterech partii politycznych, które wygrały wybory, a więc z tymi pierwszymi na liście. Tu jest także pełne otwarcie na Unię Europejską. Powiedziano mi: „My nie mamy innego wyboru. Naszym wyborem jest Unia Europejska”. Rozmawiałem z nimi o tworzeniu demokratycznego państwa prawa opartego na pełnym dostępie przez wszystkich ludzi, także przez kobiety, do możliwych działań w skali publicznej i także do wykorzystywania wszystkich szans w otwartym społeczeństwie. Wszystkie cztery partie, które wygrały wybory, są gotowe na tworzenie takiej demokratycznej Tunezji, a także na współpracę z Europejczykami.

Byłem także przez niemal tydzień na Zachodnich Bałkanach: w Chorwacji, która wchodzi do Unii Europejskiej, oraz w Serbii, która ostatnio wprowadziła daleko idące reformy i gdzie głównym problemem jest normalizacja stosunków z Kosowem. Byłem także w Bośni i Hercegowinie, gdzie chodzi o zakończenie wewnątrzpolitycznego pata. Odwiedziłem także Srebrenicę, gdzie złożyłem wieniec i w imieniu całego Parlamentu Europejskiego wyraziłem wielkie współczucie wszystkim rodzinom ofiar. Uważam, że Srebrenica to miejsce, które powinien odwiedzić każdy Europejczyk. Jest to bardzo ważne miejsce, aby pamiętać o tym, do czego prowadzi brak otwartości, brak zrozumienia.

Chciałbym poinformować Państwa również o trzech bieżących sprawach. W najbliższą środę mamy debatę priorytetową. Zdecydowali się wziąć w niej udział przewodniczący Rady Europejskiej Van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso oraz przewodniczący Eurogrupy, premier Luksemburga Juncker. Jest to bardzo ważna debata, zdajemy sobie z tego sprawę i zachęcam wszystkich Państwa do obecności na sali w czasie tej debaty.

Kolejna informacja bieżąca: dzisiaj o godzinie 15.00 zakończyła się tu w Parlamencie Europejskim sesja plenarna parlamentu młodzieży z regionu Morza Śródziemnego. Wzięli w niej udział przedstawiciele 40 państw, a więc młodzi posłowie z 40 państw regionu Morza Śródziemnego, w tym z większości państw Unii Europejskiej. Pracowali w 5 grupach roboczych: dialog i zaangażowanie społeczne; migracja i integracja; równe szanse; środowisko, transport i energetyka odnawialna oraz edukacja i zatrudnienie. Podnoszą wiele tych samych spraw, które my podnosimy na codzień – społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczny, prawdziwa równość w dostępie do edukacji, szeroka ochrona środowiska, budowa równowagi na północy Afryki, na Bliskim Wschodzie ze stopniową budową społeczeństwa dostatku, co jest tak trudne w niektórych państwach w tym regionie.

Możemy być dumni z odpowiedzialności za przyszłość całego regionu śródziemnomorskiego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że nasi młodzi przyjaciele są dzisiaj razem z nami na galerii. Chciałbym serdecznie powitać 250 młodych ludzi z regionu Morza Śródziemnego – parlament, który obradował na tej sali przez dwa dni. Wczoraj i dzisiaj na Państwa miejscu siedzieli ci młodzi ludzie, którzy nas dzisiaj otaczają. Witamy Was serdecznie!

(oklaski)

Jeszcze jedna wiadomość. Pragnę zaprosić Państwa do udziału w organizowanej dnia 23 listopada w Parlamencie Europejskim konferencji wysokiego szczebla dotyczącej praw człowieka. Będzie to również spotkanie laureatów nagrody im. Sacharowa. W tej chwili potwierdziło przyjazd 12 laureatów nagrody im. Sacharowa. Być może nie wszyscy dotrą z różnych względów, ale wygląda na to, że bardzo chcą być razem z nami. Będzie to szeroka dyskusja z działaczami na rzecz praw człowieka z całego świata. Dnia 23 listopada trwa to przez cały dzień w Parlamencie Europejskim, a pod koniec dnia spotykamy się na otwartym spotkaniu razem z mieszkańcami Brukseli w centrum Bozar.

I wreszcie ostatnia, smutna wiadomość o śmierci Willy’ego De Clercqa. Odszedł europejski i belgijski mąż stanu. Przez ćwierć wieku zasiadał w Parlamencie Europejskim, przewodniczył m.in. naszej grupie liberałów, a także jednej z komisji Parlamentu Europejskiego. Piastował też urzędy komisarza oraz wicepremiera Belgii. W imieniu Parlamentu Europejskiego składam głębokie kondolencje rodzinie Willy'ego De Clercqa. Chciałbym Państwa prosić o powstanie z miejsc i uczczenie minutą ciszy pamięci naszego kolegi.

 

4. Искане за неотложна процедура
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem od Rady wniosek na podstawie art. 142 Regulaminu o rozpatrzenie w trybie pilnym projektu decyzji Rady o wyrażeniu zgody w imieniu Unii Europejskiej na deklarację o przyznaniu uprawnień do połowów na wodach Unii Europejskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w wyłącznej strefie ekonomicznej przy wybrzeżu Gujany Francuskiej. Rada podnosi, że zastosowanie trybu pilnego jest uzasadnione potrzebą zapewnienia ciągłości działalności będącej przedmiotem projektu decyzji. Wniosek będzie poddany pod głosowanie na początku jutrzejszego posiedzenia, a więc jest tu zastosowany szczególny tryb pilny.

 

5. Съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането с Хартата на основните права на Европейския съюз : вж. протокола
Видеозапис на изказванията

6. Състав на политическите групи: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

8. Внасяне на документи: вж. протоколи

9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола

10. Отпаднали писмени декларации: вж. протокола

11. Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи

12. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола

13. Трансфер на бюджетни средства

14. Петиции: вж. протоколи

15. Ред на работа
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137 i 138 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 10 listopada 2011 r. Zaproponowano następujące zmiany:

[Środa]:

Wszystkie grupy polityczne uzgodniły następujący porządek obrad na środę po południu:

Punkt pierwszy: Oświadczenie nt. szczytu UE-USA

Punkt drugi: Pytania ustne dotyczące otwartego internetu

Punkt trzeci: Pytania ustne dotyczące Romów

Punkt czwarty: Oświadczenie nt. zakazu stosowani amunicji kasetowej

Punkt piąty: Pytania ustne dotyczące prawodawstwa w zakresie VAT i rynku cyfrowego

Pozostałe punkty porządku obrad w środę, także w środę rano, pozostają bez zmian.

[Czwartek]:

Wprowadza się dwie zmiany:

Pierwsza zmiana, uzgodniona ze wszystkimi grupami politycznymi: oświadczenie Komisji nt. wkładu wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych zostało usunięte z porządku dziennego.

Druga zmiana, także uzgodniona ze wszystkimi grupami politycznymi: w odniesieniu do sprawozdania Knuta Fleckensteina nt. Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, nad którym głosowanie przewidziane jest aktualnie na czwartek, grupy polityczne uzgodniły, że ten punkt porządku dziennego nie powinien zostać poddany pod głosowanie podczas obecnej sesji miesięcznej, lecz na sesji w dniach od 30 listopada do 1 grudnia. A więc ten punkt będzie głosowany z dwutygodniowym opóźnieniem. Tak uzgodniły wszystkie grupy polityczne.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Es tut mir leid, ich habe Sie nicht gut verstanden. In der Verdolmetschung hieß es einmal, die Abstimmung über den Bericht Fleckenstein werde auf das Miniplenum verschoben, und einmal hieß es, auch die Debatte werde verschoben. Ich würde Sie bitten, das noch einmal zu präzisieren.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Przesunięte jest głosowanie, nie będzie go podczas obecnej sesji miesięcznej, lecz na sesji w dniach od 30 listopada do 1 grudnia. Będziemy mieli głosowanie z dwutygodniowym opóźnieniem.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, I merely wanted your attention.

A Uachtaráin, tá súil agam go mbeidh tú in ann cuidiú liom. Tá sé beagnach cúig bliana ó tugadh aitheantas don Ghaeilge anseo san Eoraip.

Almost all of the institutions have a website in Irish. Parliament has a website in 22 of the 23 languages but none in Irish. Basically, I am asking you for assistance. When will Parliament fall into line with the other institutions and ensure that there is a website in all 23 languages and that there is no discrimination against the Irish language?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję Panu za tę uwagę. Zajmę się tą sprawą i sprawdzę, jak to wygląda.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - A Uachtaráin, ba mhaith liom cúpla focal a rá, le do thoil.

I would like to say a few words in support of what Mr Gallagher has said. It is rather insensitive for one language to be left out like this and I would ask that the issue be addressed.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Jak już powiedziałem Patowi Gallagherowi, przyjrzę się tej sprawie. Dzisiaj nie jestem w stanie nic Państwu na ten temat powiedzieć.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - A Uachtaráin, ar an ábhar ceannann céanna. Nuair a labhraímse anseo i bParlaimint na hEorpa, labhraím i nGaeilge agus scríobhtar síos an méid a deirim sa CRE i nGaeilge. Fanann an téacs ansin go dtí go n-aistrítear an téacs sin go dtí na 22 teanga eile. Ag an bpointe sin, imíonn an Ghaeilge. Imíonn an téacs i nGaeilge den mhéid a dúirt mé i nGaeilge, ó shuíomh idirlín na Parlaiminte agus ní thig le duine ar bith teacht air ina dhiaidh sin. Caithfear amharc air sin chomh maith.

(Ghearr an tUachtarán isteach ar an gcainteoir)

 
  
MPphoto
 

  President. − I am sorry Mrs de Brún, I cannot say anything more than I said in reply to Mr Gallagher, nothing more. I will check it personally.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - Go raibh maith agat, a Uachtaráin.

 
  
MPphoto
 

  President. − Nothing more, so could we please stop this discussion because I know there is a serious problem. I treat it as a serious problem.

 

16. Единно европейско железопътно пространство (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Deborę Serracchiani w imieniu Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)] (A7-0367/2011).

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare brevemente l'esposizione della mia relazione desidero ringraziare i relatori ombra che con me hanno collaborato alla revisione del recast ferroviario e, in particolare, desidero ringraziare gli onn. Kuhn, Tremosa i Balcells, Zīle, Krahmer e Wils. Inoltre, desidero ringraziare anche il presidente della commissione per i trasporti Brian Simpson, i coordinatori dei gruppi parlamentari e tutti i colleghi per la discussione ampia che abbiamo avuto su una relazione particolarmente complicata ma credo importante per l'implementazione del sistema ferroviario.

Si tratta appunto della rifusione del primo pacchetto ferroviario, che non è stato correttamente applicato dalla sua entrata in vigore, tant'è che rispetto all'applicazione del primo pacchetto ferroviario sono attualmente in corso ben 13 procedure di infrazione nei confronti di Stati diversi. L'obiettivo del recast ferroviario è quello di arrivare ad un mercato unico ferroviario europeo. È un obiettivo ambizioso perché il sistema ferroviario è tra i sistemi di trasporto quello più indietro, cioè quello che non è riuscito a recuperare il distacco rispetto agli altri mezzi di trasporto. Basti ricordare che, per quanto riguarda il trasporto merci ferroviario, noi siamo fermi a una percentuale media di trasporto merci nei nostri paesi europei al 6-7%, mentre viaggiano su ferrovia soltanto l'11-12% dei passeggeri.

Quindi è chiaro che dobbiamo armonizzare le regole, è chiaro che dobbiamo rafforzare e aggiungere nuovi sistemi e nuovi elementi per far sì che le ferrovie, soprattutto nei tracciati transfrontalieri, che sono quelli più difficili per l'integrazione europea, abbiano il giusto sviluppo.

La realizzazione del mercato unico europeo è quindi necessaria, così come è avvenuto per il settore aereo. Dalla realizzazione del mercato unico i cittadini potranno beneficiare di treni che potranno andare in tutta Europa con tariffe migliori e con un servizio all'altezza degli altri mezzi di trasporto. Ad oggi sono pochi i treni che possono viaggiare fuori dai confini. Ora l'obiettivo è che in tutta Europa sia possibile metterli in concorrenza, cosa che oggi, come dicevo appunto, non avviene.

Quello che voleva garantire il primo pacchetto ferroviario quindi è l'obiettivo di questa rifusione e di tutti i provvedimenti che seguiranno per l'unificazione del sistema ferroviario. Da qui quindi la necessità, fin dal recast ferroviario, di rivedere alcune delle regole.

Uno dei punti importanti sui quali abbiamo discusso a lungo e che credo sia anche il frutto più importante del recast ferroviario è la previsione di un regolatore nazionale, di una rete di regolatori nazionali con chiare competenze, di un regolatore nazionale come quello per l'energia, forte, che abbia risorse e che magari – questo è l'auspicio di molti – possa poi permetterci di arrivare ad un unico regolatore europeo in futuro.

Abbiamo cercato di dare regole precise per la trasparenza e la separazione della contabilità del gestore dell'infrastruttura e del gestore dei servizi, vietando i trasferimenti incrociati tra la rete e il gestore dei servizi come avviene ad esempio nel caso di molte holding. Abbiamo cercato di mantenere la separazione dei conti, già in vigore dal 1991, in base alla quale i fondi pubblici per le infrastrutture devono essere utilizzati solo per migliorare l'infrastruttura e non per finanziare le attività delle aziende di trasporto, anche perché queste sovvenzioni impediscono una leale concorrenza a tutti gli operatori del servizio.

Nel pacchetto ferroviario avrei voluto come relatore maggiore ambizione, avrei voluto anche che fosse prevista la separazione totale tra l'infrastruttura e l'operatore del servizio. Abbiamo però ottenuto un impegno dalla Commissione che ciò venga fatto entro il 31 dicembre 2012.

Altre importanti previsioni riguardano la facilità dell'accesso alle infrastrutture, che è essenziale per garantire a tutti i nuovi operatori di poter utilizzare i servizi della rete, e abbiamo anche ottenuto l'impegno, non soltanto alla separazione totale, ma anche alla presentazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2012 di una proposta per la liberalizzazione del mercato nazionale.

Abbiamo anche previsto dei vantaggi per tutti quegli operatori che faranno innovazioni tecnologiche importanti per abbassare l'impatto ambientale e abbiamo anche previsto che si possa apportare un miglioramento nel settore prevedendo la possibilità di piani strategici che vadano non più a 5 anni ma a 7 anni. Abbiamo voluto infine garantire il rispetto delle norme sul diritto del lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro e mantenere intatto il diritto di sciopero.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, I would like to thank the rapporteur and her colleagues for all their good and very intensive work and welcome the progress made by this Parliament to reach a compromise on this complex piece of legislation.

The Commission will present its work programme for 2012 tomorrow. I have already confirmed on several occasions my intention to propose further substantial reform in the rail sector next year. Let me be clear at the outset that I do not seek change for change’s sake, but rather because we need to strengthen rail to ensure it offers attractive services, capable of playing a substantial role in the transport of the future.

But rail will only fulfil its potential if rail companies are innovative, cost-efficient and forward-looking. Although the Commission has been seeking this for the past two decades, change has been very slow. So next year’s package will revitalise the process, with proposals to open domestic passenger markets and review related public service obligation rules, with further structural change to ensure fair competitive conditions for newcomers and a refinement of the rules on standards and certification of rolling stock to make the approvals process quicker and more cost-effective.

Completion of work on the current proposal, the recast, is a precondition for the 2012 package. I am fully aware that discussions in both Council and Parliament proved to be difficult and subject to intense lobbying from various stakeholders. They demonstrated that rail remains a conservative sector. In some cases, some of the principles and rules already agreed ten years ago have been challenged in an attempt to undermine ongoing infringement procedures.

Let us be clear: the status quo – or even worse, backward steps – is not an option!

A large majority of the 133 amendments adopted by the Committee on Transport (TRAN) are acceptable to the Commission, even though in some cases subject to certain redrafting. However, let me draw your attention to the fact that some specific amendments voted in TRAN and others now tabled to the plenary would substantially weaken the Commission proposal. These amendments would be a step backward compared to the text agreed by Council and even compared to existing law, which is not acceptable for the Commission.

Let me insist on some of these:

First, the issue of separation between infrastructure managers and railway undertakings will be subject to new proposals at the end of 2012 and therefore all amendments in relation to Articles 6 and 7 are premature. The new provisions on separation of accounts are contrary to the principle of financial transparency and (at least as drafted) extremely difficult for the regulators to control.

The result would be that state money paid to support the infrastructure could instead leak to an incumbent train operator, giving it an unfair competitive advantage – and at the same time diminishing the funds available for investment by infrastructure managers.

Secondly, debt write-off by Member States can only relate to so-called historical debt incurred before market opening.

Thirdly, the recast proposal does not modify the fundamental principles of infrastructure charging; it simply clarifies how these principles must be applied. New exemptions to infrastructure charging cannot be justified by any objective criteria.

Fourthly, national regulators must have the possibility to fulfil their oversight functions, including for cross-border traffic, and prevent problems.

Fifthly, experience shows that the competence of national regulators must be extended. However, some amendments would restrict their interventions to cases of discrimination and impede interventions to correct other undesirable distortions of the market.

Sixthly, Amendments 126 and 127 are problematic. The first would undermine the direct cost charging principle; the second would put an unnecessary administrative burden on infrastructure managers.

Seventhly, amendments restricting or removing powers for the Commission to adopt delegated or implementing acts often relate to non-essential elements. We need to make technical adjustments which practically should not be done in co-decision.

I also need to draw your attention to the 2001 Interinstitutional Agreement on recasting. This agreement establishes a discipline to guarantee interinstitutional equilibrium, the right of initiative of the Commission and the right to make use of recasting as a key instrument for better law-making.

Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Herr Präsident! Ich möchte das jetzt nicht hinauszögern, aber ich war jetzt etwas erstaunt, als ich dem Herrn Vizepräsidenten zugehört habe, der meinte, das, was das Parlament unter Umständen morgen beschließen wird, akzeptiere er nicht. Mein Verständnis war immer, die Kommission schlägt vor, und das Parlament und der Rat beschließen die Gesetze. Ist das jetzt anders, oder wie soll ich das verstehen?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Na ten temat będziemy zaraz dyskutować. Jest to pewna uwaga, która dotyczy meritum naszej sprawy. Nasze dyskusje służą właśnie do tego, abyśmy poruszali tego typu kwestie.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal meinen Dank an die Berichterstatterin, Frau Serracchiani. Das war wirklich eine Herkules-Aufgabe, neuen Schwung in den stagnierenden Prozess hineinzubringen, der was das erste Eisenbahnpaket betrifft, zehn Jahre lang im Prinzip so gut wie gar keinen Fortschritt gebracht hat.

Es ist einfach notwendig, dass wir die grenzüberschreitenden Verkehre mobilisieren, dass Wettbewerb auf der Schiene zugelassen wird, und deshalb ist es auch notwendig, dass wir uns vom Parlament aus gegenüber dem Vorschlag der Kommission auf die entsprechenden Schwerpunkte konzentrieren.

Da ist mein erster Schwerpunkt, den ich nennen möchte, ein starker und unabhängiger Regulierer, eine Regulierungsbehörde, die für faire Wettbewerbsbedingungen sorgt, dass alle zugelassenen Eisenbahnunternehmen auch Zugang zum Netz bekommen und dort Verkehrsleistungen erbringen können. Die Entscheidungen, die dort gefällt werden, dürfen nicht in 12, 24 oder 60 Monaten fallen, sondern es müssen zeitnah, möglichst in einem Monat die Entscheidungen fallen, wer zugelassen wird und wer eine Beteiligung bekommt.

Zweitens die Finanzierung in die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Das ist ganz entscheidend, und wir fordern – so wie Herr Leichtfried das vorhin gesagt hat – den Rat auf, dass sie sich darüber einigen, das entsprechende Finanzvolumen zur Verfügung zu stellen, damit die Infrastruktur ausgebaut wird, ob das die Schiene ist oder ob das Signalanlagen sind, EMTS und Sicherheit. Ein ganz wichtiger Punkt: Die sieben Jahre, die Frau Serracchiani angesprochen hat, sind für uns wichtig.

Die Kalkulation der Trassenpreise: Faire Bedingungen für alle, klare Definitionen der Bestandteile der Infrastruktur – was sind fixe Kosten, was sind variable Kosten –, aber auch die Transparenz der Finanzströme zwischen Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen, sprich dem operator. Für uns ist das ein ganz entscheidender Punkt. Aber da muss immer gewährleistet werden, dass ich, wenn Kapitaldienst zu leisten ist, auch aus den Einnahmen, die ich über Trassenpreise bekomme, die Zinsen vernünftig zahlen kann. Apodiktisch und ideologisch dürfen wir dort nicht herangehen.

Wir brauchen in der Zukunft – und so ist auch die Anforderung an die Kommission – das elektronische Ticketing, die Interoperabilität. Keiner darf sich mehr hinter technischen Barrieren verstecken können. Sicherheit mit EMTS, Lärmvermeidung – das Ziel ist, mehr Fracht und mehr Passagiere auf die Schiene zu bekommen, damit wir hier ökologisch sinnvoll mit wenig Energie und einer guten Distribution arbeiten können.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, om te beginnen wil ik natuurlijk op mijn beurt de rapporteur bedanken voor het uitstekende werk. Het is een technisch dossier, een complex dossier, ook een controversieel dossier, dat zij tot een goed einde heeft gebracht, samen met de schaduwrapporteurs. Het werk is natuurlijk nog niet af; er volgen nog onderhandelingen met de Raad. Er is al naar verwezen, volgend jaar verwachten we een uitspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot een aantal inbreukprocedures en – niet onbelangrijk – we verwachten ook nog een vierde spoorwegpakket waarin een aantal thema's worden behandeld die we nu, binnen dit kader, niet hebben kunnen beslechten, met name de liberalisering van het nationale reizigersvervoer en wellicht ook een beslissing over het verbieden van geïntegreerde structuren, en dus een strikte scheiding tussen infrastructuurmanager en operator.

Ik denk eerlijk gezegd dat het een goede zaak is dat we dat pakket nog even voor ons uitschuiven. Het is een zeer controversieel pakket. We moeten de impact daarvan goed bestuderen. Ik denk ook dat we het op een zorgvuldige manier moeten toetsen aan onze doelstellingen, namelijk de realisatie van een Europese spoorwegruimte waar de kwaliteit van de dienstverlening voor de reizigers overeind blijft en waar de werknemers in goede omstandigheden kunnen werken.

Dit gezegd zijnde is deze herziening op zichzelf ook zeer belangrijk, omdat een aantal zaken verduidelijkt wordt. De herziening beperkt de manoeuvreerruimte van de lidstaten, de interpretatiemogelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de toepassing van het eerste pakket. In de praktijk zal dat erop neer komen dat we een grotere harmonisering gaan zien van de marktwerking van het spoorwegvervoer in de diverse lidstaten.

We doen dit door de regulator substantieel te versterken en op termijn zelfs te streven naar de oprichting van een Europese regulator. Er gaat ook meer transparantie komen in de heffingen, in de geldstromen. Meer garanties voor de financiering van de spoorweginfrastructuur door toezeggingen op de lange termijn op te leggen aan de lidstaten. Wat ik ook positief vind, mevrouw de rapporteur, is dat het stakingsrecht gehandhaafd blijft. Dat is toch iets wat we eerder op nationaal vlak dienen te regelen. Kortom, een klein stapje vooruit, maar voor de betrokken sector een zeer belangrijke stap in de realisatie van een Europese spoorwegruimte.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I also want to thank the rapporteur, Mrs Serracchiani, and also the shadows for the very good job they have done.

This is a very technical dossier. We have been working for a year in the Committee on Transport dealing with nearly 800 amendments. The Liberals have tried to maintain coherence in all the debates during this year. This has been difficult because the two big Groups in this House are divided on some key points.

The unbundling issue, which was not proposed by the Commission but by the rapporteur, has held up the process for months and has monopolised the debates and the final vote of this recast.

We Liberals proposed to take the unbundling issue out from the recast and call the Commission to come up with a legislative proposal on this issue after having an impact assessment and after full stakeholder consultation.

We Liberals believe that the main problem of the European single railway area is a problem of openness much more than a problem of model organisation between integrated and separated models.

I am a Mediterranean liberal. I am a Catalan liberal. I come from a Mediterranean country in which there is no real openness and no real competition on freight transport.

Since the first debate, the Liberals have proposed the creation of a European regulatory body – not to create more bureaucracy or to intervene in countries where there is a national regulatory body that is efficient and strong in terms of budget and staff. The European regulator should intervene in countries in which the national regulator is not doing its job. We need a red telephone at European level to deal quickly with international competition problems in the railway sector.

Finally, the Liberals will vote against Article 6(4). The control by regulators over the revenues of infrastructure managers of railway undertakings is not so clear, so this clause could still be used for business and could create competition distortions. We are in favour of more transparency in this clause.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich bedanke mich bei der Berichterstatterin und bei den Schattenberichterstattern für die komplexe Diskussion, die wir gehabt haben. Wir als Grüne sind für die Öffnung der Netze, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus ökologischen Gründen. Wir müssen den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern, um den Klimawandel zu stoppen und das Leben auf diesem Planeten zu retten.

Wir wissen aus den Erfahrungen im Güterverkehr, dass die Länder, die ihre Eisenbahnnetze geöffnet haben, positive Erfahrungen gemacht haben, im Vereinigten Königreich plus 60 %, in den Niederlanden plus 40 %, in Polen plus 30 %, in Deutschland plus 25 %. Und in den Ländern, die abgeschottet haben, die bis zum letzten Moment gewartet haben – z. B. Frankreich hatte einen Verlust von 28 % –, sind diese Verkehre jetzt auf der Straße, und die Jobs sind verloren. Das darf sich nicht wiederholen. Deshalb sind wir für die Öffnung der Netze.

Es ist aufgeführt worden, dass der EuGH darüber entscheidet, welches Modell entscheidend ist, ob das spanische Modell die Zukunft zeigt, wo wir eine strenge Trennung von Netz und Betrieb haben, aber ein geschlossenes Netz, oder andere Länder wie Belgien, Holland oder Deutschland, wo noch eine Verbindung da ist. Das soll der EuGH entscheiden, und das wird die Kommission weitermachen.

Ich frage natürlich auch die Kommission: Warum haben Sie mehr als zehn Jahre gewartet und zugeschaut, wie bestehende europäische Gesetze permanent verletzt wurden? Sie hätten früher tätig werden sollen, nicht Sie persönlich, Herr Vizepräsident, aber die Kommission insgesamt hat Vertragsverletzungen und Rechtsbrüche zu lange mit angesehen.

Wir wollen jetzt die strenge Regulierungsbehörde. Wir wissen: Das ist entscheidend. Sie muss stark sein, sie muss schnell entscheiden, und sie muss unabhängig sein. Wir wissen, in Deutschland muss innerhalb von zwei Wochen entschieden werden, in Italien muss innerhalb von zwei Monaten entschieden werden, wenn der Fragebogen richtig ausgefüllt ist. Da das nie oder nur ganz selten der Fall ist, passiert dort nichts. In Frankreich bekommt man innerhalb von zwei Jahren keine Antwort. Deshalb brauchen wir eine strenge Regulierungsbehörde, die schnell entscheidet, unabhängig ist und die Öffnung garantiert.

Wir wollen ein europäisches Eisenbahnnetz und keine nationalistischen Unternehmen. Das gehört der Vergangenheit an, da müssen wir wirklich in die Zukunft schauen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiedere al collega che – penso abbastanza giustamente – insiste perché il trasporto vada soprattutto su ferro anziché su gomma, come giudica l'atteggiamento di quelle persone che in Italia, anche con atti violenti, si oppongono al collegamento ferroviario rapido tra la Francia e l'Italia, addirittura contestando il passaggio sotto terra.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). - Herr Präsident! Es kommt darauf an, wo wir investieren. Mit Großprojekten, die vielleicht 2050 oder 2060 zu 70 %, 60 % oder 40 % fertig sind, werden wir das Netz nicht verbessern. Wir brauchen schnelle Entscheidungen, wo die Effizienz schnell sichtbar ist und die Verlagerung auch passieren kann.

Wir wissen, dass Italien an drei Großprojekten beteiligt ist, bei denen die Kofinanzierung bis heute nicht gesichert ist. Wir wollen kein Geld vergraben, weder zwischen Lyon und Turin noch im Brennerbasistunnel noch bei der Brücke über die Straße von Messina. Wir wollen Effizienz, so schnell wie es geht, um das Klima zu retten! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deshalb sind wir nicht an sich gegen die Großprojekte, sondern wir wollen das Geld besser einsetzen. Das gilt nicht nur für Lyon–Turin, das gilt für Stuttgart 21 genauso. In Deutschland haben wir auch gesehen: 20 Jahre wird gebaut, das Geld ist futsch, aber wir haben keinen Effekt. Das muss vermieden werden. Diese Lehren aus der Vergangenheit müssen wir ziehen!

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, ECR grupas vārdā. – Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātais komisāra kungs! Es arī gribētu sākt ar pateicības izteikšanu Deborai Seračiāni [Debora Serracchiani] par lielo pacietību, tāpat arī par sadarbību saviem kolēģiem — ēnu ziņotājiem. Vispirms par pilnīgo atsaistīšanu starp infrastruktūras pārvaldītājiem un operatoriem. Es domāju, ka, lai visi mūsu grūtie mēģinājumi parāda tomēr to, ka mums ir jāgaida Eiropas Kopienu Tiesas lēmumi, un arī mums nav pamata neticēt, ka komisārs Kallass [Siim Kallas] līdz nākošā gada beigām nenāks [klajā] ar Komisijas priekšlikumu šajā jautājumā, kas būs balansēts un izsvērts. Es gribētu arī pateikties par lielo izpratni daudzajos sarunu raundos par specifisko tirgus daļu, kas pastāv Eiropas dzelzceļā, tā saucamo Krievijas 1520 mm sliežu platumu tirgū. Un paldies par šo izpratni — kas ir samērā tuvu, cik mēs labi zinām, ar Kopienas pozīciju šajā jautājumā, — par daudziem specifiskiem jautājumiem. Pirmām kārtām tas attiecas uz infrastruktūras maksājumu griestu noteikšanu, uz jaudas iedalīšanas grafikiem, uz sliežu transportlīdzekļu jeb ritošā sastāva modernizēšanas prasībām. Tā kā es esmu tiešām pateicīgs par šo izpratni un ļoti ceru, ka mēs, neskatoties uz pretrunām, ko mēs šodien dzirdējām, varēsim nobalsot šonedēļ [par] sabalansētu priekšlikumu, ar ko varētu tālāk atrast kompromisu ar Padomi. Paldies!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Bei der Neufassung des ersten Eisenbahnpakets geht es offensichtlich darum, den privaten Konzernen im Eisenbahnsektor die Profite zu sichern. Mit der Möglichkeit der Unterauftragsvergabe, der Privatisierung von Rangierbahnhöfen und Instandhaltungswerken sowie deren Betrieb durch private, branchenfremde Unternehmen sollen die integrierten öffentlichen Eisenbahnunternehmen zerstört werden. Obwohl die Praxis in Großbritannien bereits zeigt, dass das der falsche Weg ist, soll dieser Weg EU-weit beschritten werden.

Diese Politik geht nicht nur zulasten der Eisenbahnbeschäftigten, sondern auch zulasten der Sicherheit der Fahrgäste. Entschieden wende ich mich gegen das Ansinnen der Rechten hier im Parlament, gegen den Willen der Mehrheit des Verkehrsausschusses doch noch das Streikrecht mit den Mindestdiensten angreifen zu wollen.

Der Eisenbahnsektor ist ein zusammenhängendes Gesamtgefüge, der nicht in marktradikale und profitorientierte Einzelteile zerlegt werden darf. Das darf auf keinen Fall geschehen, damit der Eisenbahnsektor auch noch in Zukunft gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch gesteuert werden kann.

Daher ist meine Fraktion auf der Seite der Gewerkschaften – und eindeutig für den Erhalt der integrierten Bahnunternehmen in öffentlicher Hand. Diese bieten nicht nur soziale Sicherheit für die Beschäftigten, sie bieten auch die Garantie, dafür mehr Transporte auf die Schiene zu bekommen.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton, on behalf of the EFD Group. – Madam President, we have in the past had problems with our rail networks since the difficult transition from nationalised rail services to privatisation. Serious problems have also arisen from the 1991 EU directive requiring Member States to separate the management of railway operation from the provision of transport services.

Due to kowtowing to Brussels, measures are implemented which are not often beneficial to the British public and are exercised with considerable difficulty. There is also an argument that for safety reasons it would be more beneficial for railway maintenance and locomotive operators not to be commercially separate.

Particularly in light of the fact that we are not interconnected with mainland Europe (bar the Channel Tunnel), the Directive has an unnecessary and disproportionate impact upon our railways. It is widely held that the first railway package was a failure leading to open conflict in committee meetings. It is then inconceivable to support a costly and disruptive proposal which does not serve to benefit the UK.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). - Madam President, increasing the independence and powers of national bodies is good. The failings of the railway package are laughable, and the share of freight being moved by rail has actually fallen since the first railway package in 2001. Are the EU regulations enforced?

The Commission will not enforce the regulations on battery cages for hens, which may well force producers who have complied out of business. So what is this about enforcement? Will cash-strapped national governments pay their fines? Some pay fines then continue to break the same rule, because the annual revenue collected exceeds the amount of the annual EU fine.

The Commission has taken 13 Member States to the European Court of Justice for failing to correctly implement various parts of the railway package. Was anything enforced? Here the EU sought control over national policy-making decisions on railways: for example, stopping the political will to run nationalised railways. These are matters of national sovereignty and the freedom of the voters – not the EU.

The report criticises Member States for lack of investment to meet this package, but we are in a middle of an economic crisis. The legislation does not require clarification or improvement. It clearly should be scrapped.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, ringrazio l'onorevole Serracchiani per il lavoro svolto in questo anno assieme ai colleghi che l'hanno seguita.

Devo dire che noi abbiamo cercato di incidere sull'efficienza del mercato ferroviario. Il testo ci propone di creare uno spazio ferroviario europeo unico. Le aspettative erano molte ma, dopo un anno di lavoro, credo di constatare che è stato notevolmente ridimensionato.

L'analisi della situazione ha mostrato un mercato molto lontano dall'essere unico e integrato e, in principal modo, il tema della liberalizzazione dei mercati nazionali e regionali per il traffico passeggeri non è ancora riconosciuto da questo Parlamento. Parliamo del 60% del mercato ferroviario che, di fatto, ad oggi non è libero. Sono personalmente stupito dall'approccio tiepido mostrato ad una questione che riguarda una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea. Data la situazione contingente in cui dobbiamo concentrarci sulla crescita, mi chiedo come sia possibile rinunciare a togliere le barriere amministrative che impediscono lo sviluppo competitivo della concorrenza e del mercato europeo.

La stessa sorte è stata assegnata alla riflessione sulla relazione tra gestori delle infrastrutture e compagnie ferroviarie. A questo proposito ho presentato un emendamento all'allegato I volto a inserire le stazioni passeggeri nelle infrastrutture per avere un accesso uguale ed equo per tutti quelli che esercitano il ruolo di servizi passeggeri. Questo è importante, altrimenti si partirebbe con una divisione sbagliata.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Berichterstatterin! Mit dem uns vorliegenden Vorschlag ist uns ein weiterer Schritt gelungen zu einer einfacheren und besseren gemeinsamen Eisenbahnpolitik. Die deutlich gestärkte Regulierungsbehörde und mehrjährige Finanzierungspläne werden die Schiene wettbewerbsfähiger und zuverlässiger machen.

Außerdem freut es mich insbesondere, dass es der Berichterstatterin gelungen ist, soziale Aspekte im Bericht mit in den Vordergrund zu rücken, denn ein integrierter Schienenmarkt muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen gleich hohen Arbeitsstandard wie in der gesamten Europäischen Union bieten.

In diesem Zusammenhang ist es richtig, dass das Streikrecht nicht unangetastet geblieben ist. Bei der Frage von Netz und Betrieb hat es lange Zeit unterschiedliche Auffassungen gegeben, und ich möchte da ausdrücklich noch einmal der Berichterstatterin für ihr Durchhaltevermögen und für ihre Verhandlungsbereitschaft danken, denn im Endeffekt haben wir es geschafft, einen ausgewogenen Kompromiss zu finden. Nun warten wir auf den Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission.

Abschließend möchte ich Sie alle bitten und Ihnen empfehlen, unsere Berichterstatterin mit breiter Unterstützung mit einem Mandat auszustatten, damit sie in die Diskussion und in die Verhandlungen mit dem Rat gehen kann. Es ist ein guter Weg bereitet. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und alles Gute der Berichterstatterin.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Vielen Dank auch an die Berichterstatterin, Frau Serracchiani. Es war ein hartes Stück Arbeit für sie, weil das wirklich ein schwieriges Dossier ist.

Es wurde schon angesprochen: Vor zehn Jahren gab es das erste Eisenbahnpaket, da haben sich eigentlich schon alle Mitgliedstaaten darauf verständigt, wie man den Eisenbahnmarkt in Europa öffnen kann. Das Verrückte ist: 2009 bei der Bestandsaufnahme hat man gemerkt, dass nur vier Staaten das tatsächlich erfüllt haben. Zwei sind aus dem Schneider, die haben gar keine Eisenbahn. Die anderen haben sich also alle nicht an die eigenen Beschlüsse gehalten. Deshalb mussten wir jetzt nochmals neu aktiv werden.

Man muss tatsächlich feststellen: Wir brauchen für den Binnenmarkt, auch für die Menschen, einen durchgehenden Eisenbahnsektor in Europa. Es gibt nicht nur teilweise fehlende Schienen und nicht zusammenpassende Systeme, es gibt halt auch rechtliche und organisatorische Hürden, und die haben wir in diesem Fall versucht, wegzuräumen. Gut ist, dass wir jetzt auf europäischer und nationaler Ebene einen starken Regulator haben. Der muss unabhängig sein und wirklich auch schnell eingreifen können. Das haben schon viele gesagt. Wir haben auch gemerkt: Die Trennung von Netz und Betreiber ist zwar auch ein möglicher richtiger Weg, aber da muss man noch viel vergleichen, wie diese Trennung aussehen muss, damit das auch wirklich überall in Europa passt. Das wird darum im nächsten Jahr gemacht, muss aber dringend gemacht werden.

Mit einer Sache sind wir von den Liberalen jetzt nicht einverstanden – das hat Herr Tremosa schon gesagt, dazu haben wir auch eine getrennte Abstimmung beantragt –, das ist bei Artikel 6 Absatz 4. Der Kollege Kuhn hat schon angesprochen, dass er eine Transparenz für die Finanzströme will. Wir wollen nicht, dass öffentliche Gelder nicht in Infrastruktur, sondern anders investiert werden. Das ist mit der augenblicklichen Formulierung aber nicht gegeben. Darum muss man wirklich gegen den letzten Teil stimmen, sonst haben wir keine Transparenz. Das ist nicht im Sinne des Fortschritts für den Eisenbahnmarkt.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE). - Madame la Présidente, chers collègues, mon collègue Cramer le rappelait, la concurrence n'a de sens que s'il s'agit d'une concurrence par rapport à la route. C'est là que nous devons gagner des parts de marché.

Je me réjouis qu'on ait reporté à plus tard le débat difficile sur la séparation complète entre infrastructure et exploitation, d'autant plus que – en tout cas dans mon pays, petit pays avec un réseau très dense – finalement, une séparation trop poussée a amené beaucoup de désorganisation, beaucoup de coûts supplémentaires, sans aucun bénéfice nouveau, ni nouveaux entrants. Alors, à quoi ça sert? Il n'y a pas vraiment suffisamment de nouveaux entrants.

Deuxièmement, je pense que ce qu'il nous faut, c'est évidemment un régulateur fort et indépendant. Il nous faut une séparation mais aussi des fonctions essentielles. Regardons-le fonction par fonction et pas de façon idéologique, pour voir quelles sont les fonctions sur lesquelles, en effet, il faut de la séparation. Quand on pousse par exemple le bouchon jusqu'à dire qu'on veut la séparation des services informatiques ou des ressources humaines, je ne vois pas trop bien ce que ça peut apporter en termes d'économie d'échelle.

Troisièmement, sur les services ferroviaires, je pense que là aussi j'ai déposé un amendement avec mon collègue Cramer à l’article 13. Si un atelier n'a pas les capacités résiduelles pour pouvoir accueillir une nouvelle demande, pourquoi est-ce qu'on veut l'y obliger, si ce n'est pour désorganiser le travail qu'il fournit déjà ou le service qu'il fournit déjà?

Donc je pense qu'un travail intéressant a été fait. Il y en a un gros qui nous attend et ici, il y a quelques points sur lesquels je pense qu'on pourrait encore améliorer un peu le texte.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, ik denk dat liberalisering van het goederenvervoer per spoor echt toekomst biedt aan die sector. In mijn land is in 2002 het infrastructuurbeheer losgekoppeld van het goederenvervoer per spoor met als positief effect dat een jarenlange krimp van het goederenvervoer werd gestopt en omgebogen. Er kwam weer uitzicht op reële groei en kansen voor ondernemers.

De Europese Commissie wil met de herziening van het eerste spoorwegpakket ook verder gaan met liberalisering. Dit Parlement is er echter in geslaagd bij dit onderwerp van alles te bespreken behalve echte liberalisering. Ik vind dat een gemiste kans. Te veel collega's hebben de oren laten hangen naar protectionistische spoorwegen, naar slecht functionerende nationale spoorwegmaatschappijen of naar de spoorwegvakbonden, met als dieptepunt de laatste zin van amendement 53 waardoor infrastructuurbeheerders financieel te nauw verbonden blijven met goederenvervoerders. Geen echte scheiding dus.

Ik stem daarom tegen dit verslag ondanks het goede werk van de rapporteur. In de spoorwegsector – in de meerderheid in dit Huis leven nog te veel ouderwets protectionistische opvattingen. Dit betekent dat de toekomst voor het goederenvervoer per spoor wordt stilgezet.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - Madame la Présidente, les résultats des paquets ferroviaires sont accablants. Le fret, de l'aveu même des rapporteurs, recule alors que le transport routier émettant des millions de tonnes de CO2 a, lui, encore progressé. Les infrastructures périclitent faute de financement. Dans une concurrence absurde contre l'avion, on privilégie la grande vitesse au détriment du cadencement local et de l'effet réseau régional.

L'ouverture se traduit par toujours moins de services aux usagers. Malgré de très timides affirmations de principe sur les conditions d'emploi, on nous propose, encore et toujours, d'aller plus loin dans la désintégration des entreprises ferroviaires. C'est contreproductif et très dangereux pour la sécurité ferroviaire. Cela fait fi, au nom du dogme libéral, de décennies de culture technique cheminote.

Au contraire, il faut reconstruire des entreprises ferroviaires nationales publiques intégrées allant des infrastructures jusqu'à la définition des matériels, en passant par les secteurs voyageurs et fret ainsi qu'à la recherche et développement. Puis, à partir de là; nous pourrons construire un pôle public ferroviaire européen sous la forme d'un groupement d'intérêt économique.

Le financement des grandes infrastructures ferroviaires pourrait être assuré par la banque d'investissement européenne. La finalité de l'Europe ferroviaire ne doit pas être qu'un centre de profit financier pour quelques groupes, elle doit être de répondre aux besoins de mobilité des citoyens d'Europe et à la nécessité de transport de matières sûres et écologiques: les marchandises.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (PPE). - Madame la Présidente, je remercie Mme Serracchiani.

À l'occasion de ce vote, je me réjouis d'un certain nombre d'avancées sur le pouvoir des régulateurs nationaux, sur leur mise en réseau à l'échelle européenne, sur de meilleures garanties de planification et de tarification pour l'infrastructure, sur une meilleure ouverture à la concurrence des facilités essentielles et sur l'internalisation de certains coûts comme le bruit.

Néanmoins, un certain nombre de points fondamentaux doivent encore être traités: le découplage complet du gestionnaire d'infrastructure des gestionnaires de transports, l'ouverture à la concurrence aux niveaux régional et national, la mise en place d'une interopérabilité, d'une harmonisation du transport ferroviaire via le renforcement de l'agence ferroviaire européenne, l'harmonisation sociale par le haut du statut des cheminots.

Nous attendons absolument que ces sujets soient mis à l'ordre du jour par la Commission, en 2012, comme elle s'y est engagée.

La promotion du transport ferroviaire et sa compétitivité passent absolument par ces réformes nécessaires, qui ne sont en rien assurées par la modeste réforme de ce premier paquet ferroviaire.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Z zadowoleniem podzielam pogląd, który wygłosiła sprawozdawczyni Debora Serracchiani, tudzież Saïd El Khadraoui, oceniający zapóźnienia w tworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej transportu kolejowego w Europie. Mamy przykłady państw, w tym mam na myśli też i moje państwo, gdzie funkcjonowanie kolei szybko się pogarsza: technicznie, operacyjnie i organizacyjnie. Dlatego z zadowoleniem witam inicjatywę Komisji, która ma prowadzić do tego, żebyśmy mieli więcej Europy w zarządzaniu koleją.

Ważne jest, aby koleje w Unii miały dobry dostęp do wschodnich sąsiadów, którzy mają większą szerokość torów i inną kolejową skrajnię.

Jest poprawka grupy posłów zmierzająca do ułatwienia tej integracji poprzez wydzielenie jednego odcinka szerokiego toru z Rosji i Ukrainy do Katowic na obszarze Polski. Chodzi o wydzielenie z działania tylko niektórych artykułów tej regulacji. Uprzejmie proszę o wsparcie tej poprawki.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, o transporte ferroviário constitui um sector estratégico por razões de natureza económica, energética e ambiental. Assegura a mobilidade e o transporte de pessoas e de carga, dinamiza a economia e promove a coesão territorial. Um sector que, pela sua natureza e características, exige investimentos e estratégias de desenvolvimento de longo prazo, prosseguindo fins de interesse e de serviço públicos incompatíveis com a visão mercantilista deste pacote ferroviário.

Este pacote tudo subjuga ao negócio, negócio com lucros privados suportados por investimentos públicos. A fragmentação aqui proposta é feita à medida das multinacionais do sector, que vão tomando conta do transporte ferroviário e colonizando os mercados de serviços associados em diversos países.

O exemplo da multinacional alemã DB, que controla mais de 60 % da carga a nível europeu, é elucidativo. Com a liberalização do sector perdem as populações que ficam com menos serviços, de pior qualidade e mais caros, perdem os trabalhadores com a intensificação da exploração da força de trabalho à escala europeia e a segurança é perigosamente posta em causa, subjugada que é à livre concorrência.

Foram estes os resultados da liberalização levada a cabo até aqui, serão estes, mas ainda mais graves, os resultados do seu aprofundamento.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). - Chciałbym pogratulować pani poseł Serracchiani bardzo dobrej pracy. Przez ostatnie kilka miesięcy sprawa przekształcenia pierwszego pakietu kolejowego była głównym i chyba najtrudniejszym dossier w Komisji Transportu i Turystyki. Poprzez przyjęcie szeregu kompromisowych poprawek udało się osiągnąć porozumienie, które świadczy o determinacji wszystkich grup politycznych. Wszystkim nam zależy, aby podróżować koleją w komfortowych warunkach, aby podróż była bezpieczna i jak najkrótsza oraz żeby jadąc na dworzec kolejowy, mieć możliwość kupienia w jednym okienku jednego biletu na połączenia świadczone przez różnych operatorów. Jesteśmy zdeterminowani, żeby osiągnąć ten cel.

Musimy jednak pamiętać i uważać, aby nie popełnić żadnego błędu. Dążąc do wolnej konkurencji na rynku usług kolejowych, musimy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich istnieją samofinansujące się linie kolejowe, które nie łączą się z siecią krajowych i europejskich połączeń, mając znaczenie jedynie przemysłowe, a ich szerokość jest inna od dominującej. Konieczność zastosowania dla tych wydzielonych linii wszystkich zapisów dyrektywy, w tym unbundlingu, spowoduje niewspółmierne i nieracjonalne obciążenia oraz zakłóci i wypaczy cel, do jakiego zostały zbudowane.

W związku z powyższym proszę o poparcie w czasie głosowania w środę poprawki nr 135 złożonej przez mnie, posła Marcinkiewicza, grupę ECR i podpisanej przez kilkudziesięciu osłów z różnych grup politycznych oraz różnych państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich möchte auch zuerst der Berichterstatterin für ihre Arbeit danken. Sie und viele andere haben während dieser ganzen Diskussionen gehörig Wasser in den Wein gegossen. Nicht bei allen sind sämtliche Erwartungen erfüllt worden. Aber das ist eben das Wesen eines Kompromisses.

Die Umsetzung dieses Eisenbahnpakets von vor neun Jahren ist überhaupt nicht erfolgt. Deshalb habe ich es immer schwer, wenn gewisse Leute hier glaubhaft erklären wollen, dass die Folge dessen, was heute mit der Bahn passiert, im Endeffekt die Liberalisierung, die nicht durchgeführt wurde, von vor neun Jahren ist. Das wird ein wenig absurd.

Was wollten wir im Parlament? Wir wollten mehr Effizienz, wir wollten einen Raum für die Bahn, und wir wollten auch, dass die Bahn morgen viel mehr Marktanteile hat, weil wir wissen, dass es insgesamt im Personen- und im Straßentransport aus sehr vielen Gründen nötig ist. Diese Umsetzung ist nicht erfolgt, weil, wie ich behaupten möchte, in vielen Ländern die Bahn gar nicht erste Priorität ist. Ich bin heute auch überzeugt: Wir können die beste Gesetzgebung machen, wenn morgen der Rat nicht mitzieht – auch bei unseren Entscheidungen –, werden in fünf oder zehn Jahren wieder Kollegen hier stehen und dasselbe feststellen.

Wir haben uns beschränkt. Wir wollten verschiedene Themen ansprechen, wir wollen zuerst einmal einen starken Regulator, der die jetzigen Regeln respektiert und der die Marktöffnungen so gestaltet, dass wir morgen bei der Bahn mehr Marktanteile, mehr Jobs und mehr Effizienz haben.

Was nun die Gelder angeht und das Verhältnis zwischen Dienstbetreiber und Infrastrukturbetreiber, muss ich ehrlich sagen, die Diskussion wurde in den letzten Wochen fast etymologisch. Was wir wollten, ist ganz einfach: dass öffentliches Geld oder das, was mit öffentlichem Geld bezahlt wurde, nicht einfach mit Renditen auch vom Markt wieder zurückbezahlt werden muss. Das sind Subsidien, an die keiner herangehen muss. Ich hoffe, dass das im Rat und auch in der Kommission morgen so verstanden wird. Dann haben wir eine gute Basis für die weitere Diskussion im nächsten Jahr.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vous remercie. J'adresse également tout d'abord mes remerciements à la rapporteure et à tous les intervenants pour leur travail sur ce dossier.

Ce texte va surtout renforcer le domaine de compétences des régulateurs nationaux censés surveiller la bonne application des règles par les entreprises ferroviaires et garantir un accès non discriminatoire aux infrastructures.

Mais il faut être réaliste, ce texte ne va pas résoudre tous les problèmes du secteur. La qualité du service aux clients et la sécurité doivent être au centre des attentions. À côté des conditions équitables pour la concurrence, nous avons un besoin urgent d'investissements dans les infrastructures et dans les équipements, d'une augmentation des capacités du matériel roulant, d'une simplification des procédures, d'une interopérabilité technique au niveau européen ainsi que d'une amélioration des conditions techniques et des conditions sociales.

Mais, malheureusement, nous constatons actuellement la tendance opposée dans de nombreux pays. Des services et des connexions sont supprimés, des gares sont fermées, des emplois disparaissent dans le secteur.

Ce n'est certainement pas en suivant des visions idéologiques d'une libéralisation totale que nous allons y arriver.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Reformarea directivei privind instituirea spaţiului feroviar unic european consolidează şi clarifică cerinţele directivelor anterioare. Salut obligaţia statelor membre de a adopta strategii naţionale de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe perioade de cel puţin şapte ani. Doar investind în transportul feroviar putem creşte cota de piaţă a acestuia. Condiţiile de acces la infrastructura feroviară nu trebuie să conducă la imposibilitatea călătorilor de a primi informaţii şi de a cumpăra un bilet pentru ajunge de la o localitate la alta, indiferent de câţi operatori furnizează servicii de transport feroviar de călători între cele două localităţi.

Consider că separarea furnizării de servicii de transport feroviar de administrarea infrastructurii feroviare nu trebuie să aibă consecinţe negative asupra condiţiilor sociale şi de muncă din acest sector. Solicităm Comisiei să coopereze cu sindicatele şi cu uniunile sindicale din domeniu, precum şi cu reprezentanţii utilizatorilor pentru monitorizarea condiţiilor tehnice şi economice şi a evoluţiilor de pe piaţa transportului feroviar european, inclusiv în materie de ocuparea forţei de muncă.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). - Pani Przewodnicząca! Przyjęty w 2001 r. pakiet kolejowy miał zintegrować sektor kolejowy i zwiększyć jego atrakcyjność w stosunku do innych środków transportu. Niestety, pomimo upływu 10 lat, pomimo przyjaznych warunków, europejski sektor kolejowy nie był w stanie się rozwinąć. Podczas gdy transport drogowy cały czas rośnie, nie ma problemów z przemieszczaniem się między granicami, towarowy transport kolejowy, a także pasażerski transport kolejowy napotyka na wiele przeszkód prawnych, technicznych oraz politycznych.

To pokazuje, jak trudno stworzyć jednolity obszar kolejowy i lepszą, przyjazną dla pasażerów i uproszczoną politykę kolejową. Jednakże musimy pamiętać, że wszelkie rozwiązania tego problemu muszą brać pod uwagę różne systemy zarządzania tym sektorem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz różny poziom rozwoju i jakości infrastruktury kolejowej. Jednocześnie nie możemy marnować ogromnego potencjału tego sektora, który niestety nie jest odpowiednio wykorzystany.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Dezvoltarea sectorului feroviar european este esenţială pentru ca Uniunea să facă faţă concurenţei şi provocărilor cu care se confruntă, dar şi pentru a satisface cerinţele tuturor beneficiarilor. Consider că este benefică o corelare cât mai strânsă a transportului feroviar cu cel fluvial pe apele interioare, pentru o acoperire cât mai bună a întregului teritoriu al Uniunii Europene şi pentru îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Este esenţială consultarea autorităţilor locale şi regionale în vederea dezvoltării strategiilor naţionale ale infrastructurilor feroviare, dar şi acordarea de sprijin pentru statele cu reţea mai puţin dezvoltată. Totodată, consider că statele Uniunii Europene trebuie să pună accent mai mare pe utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte prioritare de transport, inclusiv cele de conexiuni transfrontaliere şi mobilitate urbană, şi să participe în număr cât mai mare la dezvoltarea reţelelor specializate, pentru a nu se ajunge la o Europă cu mai multe viteze în domeniul reţelelor de transport. Mulţumesc.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Este evident că transportul feroviar nu s-a dezvoltat în acelaşi ritm cu celelalte sectoare de transport. Propunerea privind instituirea spaţiului feroviar unic european a dorit să aducă îmbunătăţirea acestei situaţii. Nu a reuşit pe deplin, dar a făcut paşi înainte. Din păcate, mai sunt state membre, mai sunt companii feroviare care nu doresc liberalizarea reală a activităţii feroviare. Pachetul îmbunătăţeşte accesul nediscriminatoriu la infrastructurile de servicii, ca de exemplu, staţiile de întreţinere şi reparaţii sau cele de alimentare, şi creşte transparenţa cadrului instituţional al pieţei feroviare. Se creează organisme de reglementare naţionale care să împiedice practicile discriminatorii. Aceste organisme trebuie să fie complet independente de industria feroviară şi de guvernele naţionale pentru a-şi putea îndeplini funcţiile.

Nu s-a atins independenţa totală a operatorilor de transport feroviar faţă de administratorii de infrastructură, dar s-a obţinut separarea contabilă a conturilor de profit şi de pierdere.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Železničná doprava aj napriek značnej podpore Európskej únie stagnuje a stále zaostáva za výkonmi v cestnej doprave. Prvý železničný balík z roku 2001 nenaplnil očakávania výrazného zlepšenia a zatraktívnenia železničného odvetvia. Pretrvávajúce rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách spôsobujú, že pokiaľ letecký či cestný transport bez prekážok prekonáva hranice, medzinárodná železničná služba sa pri prechode hraníc stretáva s technickými a legislatívnymi prekážkami.

Preto – ak chceme pokračovať v budovaní spoločného integrovaného železničného priestoru – musíme dôslednejšie harmonizovať pravidlá regulujúce dopravu na železničnej sieti Únie. Len zjednodušením cestnej dopravy môžeme dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy v porovnaní s cestnou či leteckou dopravou.

Organizačné oddelenie siete železničnej infraštruktúry od prevádzkovateľov dopravných a servisných služieb iste napomôže zatraktívneniu konkurenčného prostredia v železničnom odvetví.

Treba však pritom myslieť aj na precízne rozdelenie zodpovednosti, a to najmä za bezpečnosť medzi jednotlivými účastníkmi podieľajúcimi sa na fungovaní celého systému. Železničná doprava sa považuje za bezpečnú, ale železničné nehody sú obvykle s veľkými škodami. Preto je potrebné údaje o týchto nešťastiach zbierať na úrovni Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Obwohl die Straßen überlastet sind, obwohl die Menschen täglich stundenlang im Stau stecken, obwohl die Nutzung der Bahn wesentlich zur CO2-Reduktion beiträgt, schaffen wir es in Jahrzehnten nicht, den Verkehr auf die Schiene zu verlagern.

Im Personenverkehr gilt eine einfache Rechnung: Das Bahnticket muss jedenfalls günstiger sein als die Benzinrechnung für dieselbe Strecke für eine Person. Und dieses mangelhafte Preis-Leistungs-Verhältnis hängt auch von der Marktstruktur ab. Der Schienenverkehr ist als Netzbetrieb ein natürliches Monopol. Dies wird genutzt, um andere Marktteilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen. Dies schränkt natürlich die Attraktivität für Neubetreiber, neue Dienste und letztlich auch für die Kunden ein.

Um eine Liberalisierung herbeizuführen, braucht es daher Transparenz und unabhängige Regulierungsstellen. Was die Entflechtung betrifft, sollte die Kommission die Ergebnisse des dritten Energiepakets evaluieren und sinnvolle Optionen ausarbeiten, die auch einen unabhängigen Netzbetreiber gewährleisten.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, these remarks reflect a large variety of the details of this complex matter. I think that this railway recast legislation is worthy of support. It has some important elements, such as clear and efficient rules on infrastructure, financing and charging, the strengthening of national regulators – so the regulatory dimension will be strengthened and will be very important in our future deliberations – and better access to rail-related services. So these are elements which clearly show improvements in this railway recast package.

Of course, a lot of things will remain for the future. It is far from the end of the story – it is one step. I must ensure that our main aim is to create an attractive railway area and in order for this to happen, railways need punctuality, reliability and speed to compete with roads, and they must operate in Europe as a whole. These are the basic points. Then we can also create more jobs in the railway sector if railways offer better services for people and businesses.

So we will work on the next package and let us follow our ambitions.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani, relatrice. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, questa proposta di direttiva ha comportato un lavoro molto complesso: 724 emendamenti che hanno dato vita a 18 testi di compromesso. Tra questi testi di compromesso vi è anche l'articolo 7 che ricordava il Commissario, nel quale questo Parlamento invita appunto la Commissione a fare una proposta sulla separazione e sulla liberalizzazione del mercato nazionale entro il 31 dicembre 2012.

Non c'è nessuna proposta in qualche modo prematura, ma c'è un invito chiaro a che venga dato un indirizzo altrettanto chiaro e netto, indirizzo che, se vi fosse stato dall'inizio, avrebbe probabilmente aiutato nella gestazione di questo recast ferroviario così lungo. Nel frattempo, la mia assistente ha avuto anche un bambino, quindi è stata effettivamente una gestazione estremamente lunga e complicata, ma sono sicura che comprendiamo quanto sia importante aumentare il sistema ferroviario.

Abbiamo detto che abbiamo bisogno di un sistema ferroviario competitivo, allora dobbiamo darci regole, magari poche ma chiare, che vengano rispettate da tutti. Sappiamo che c'è un problema di libera concorrenza sul mercato del sistema ferroviario, e lo sappiamo in particolare per quanto riguarda le merci. Il recast ferroviario ha l'ambizione di fare il mercato unico europeo.

Quindi l'invito è forte a questa Commissione a fare una proposta chiara entro il prossimo anno e, visto che il prossimo anno è così vicino, proponiamo di iniziare a lavorare in modo che anche questo Parlamento possa assolvere al proprio compito di legislatore, anche perché il testo che è stato licenziato da poco dal Consiglio è un testo estremamente al ribasso anche sulle proposte.

Speriamo quindi che questo Parlamento ci dia un mandato chiaro e pieno per poter fare una trattativa completa che apra davvero il mercato unico europeo a tutte le aspettative alle quali – colgo il grido di dolore del collega Cancian – dobbiamo rispondere.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση επί του θέματος αυτού περατώνεται.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16/11/2011, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – W związku z jutrzejszym glosowaniem poświeconym rewizji pierwszego pakietu kolejowego, chciałem zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które mogą mieć kluczowa role dla przyszłości kolei w UE. W niektórych państwach członkowskich występują pewne linie o różnym od podstawowego rozstawie szyn stanowiące pozostałość starego systemu postsowieckiego, gdzie linie te nie są elemntem krajowego systemu kolejowego oraz unijnego. Linie tego typu zostały celowo zbudowane ze względu na potrzeby o charakterze regionalnym z uwzględnieniem transportu dobr z państw trzecich. Długość linii oraz ruch na nich panujący zazwyczaj nie odgrywa żadnej roli w przeliczniku pociąg na kilometr biorąc pod uwagę przewozy ogólnonarodowe. Państwa członkowskie powinny, zatem mieć możliwość wyłączenia ze stosowania dyrektywy, właśnie wspominanych linii oraz obsługujących je przewoźników. W związku z powyższym razem z Posłem Arturem Zasadą złożyłem poprawkę nr 135, która właśnie rozstrzyga wspomnianą przeze mnie problematykę.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Bereits vor zehn Jahren gab es besorgniserregende Zeichen einer Stagnation im Eisenbahnbereich. Allen Liberalisierungsvorhaben auf EU-Ebene zum Trotz konnte der Schienenverkehr gegenüber anderen Verkehrsträgern nicht aufholen. Einer der Gründe dafür mag sein, dass viele Staaten Milliarden in die Straßeninfrastruktur gesteckt haben und dabei die Finanzierung des Schienenverkehrs in den Hintergrund gerückt ist. Gerade die im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern hohen Schienen-Infrastrukturkosten sind jedoch eines der größten Hindernisse für den kombinierten Verkehr. Umso wichtiger ist es, dass Vorzeigeprojekte, wie der Ausbau der baltisch-adriatischen Achse vorangetrieben werden. Die baltisch-adriatische Achse stellt eine internationale und wirtschaftliche Lebensader dar, um der infrastrukturellen Entwicklung der Verkehrsströme, die sich in den nächsten Jahrzehnten von der Straße auf die Schiene verlagern werden, gerecht zu werden und zwischen Nordosteuropa und dem adriatischen Raum neue Potentiale zu ermöglichen. In der Konzentration auf den grenzüberschreitenden Personen- und kombinierten Verkehr dürfen aber die regionalen Anschlüsse nicht vergessen werden. Schließlich gab es gerade hier im letzten Jahrzehnt massive Einsparungen. Wenn eine regionale Anbindung an den internationalen und EU-grenzüberschreitenden Schienenverkehr nicht gegeben ist, werden potentielle Kunden ausgesperrt. Zudem gilt es die Gefahr, dass eine Liberalisierung des Bahnverkehrs mit Konzentration auf attraktive Hauptrouten ländliche Regionen aushungert, abzuwenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – 2003. aastal jõustunud esimese raudteepaketi peamisteks eesmärkideks oli ühtse raudteepiirkonna loomine, raudteeettevõtete litsentseerimine ja raudtee infrastruktuuride kasutamise optimeerimine ning nende kasutustasude määramine. Kahjuks jäid soovitud eesmärgid saavutamata peamiselt järgmistest põhjustest tingituna: 1) infrastruktuuri ebapiisav ja võrreldes maanteetranspordiga vähem eelistatud finantseerimine; 2) konkurentsi takistamine; 3) järelvalveorganisatsioonide vähesus ja ebatõhusus. Raportöör pakkus algselt välja täieliku eraldamise ehk infrastruktuuri valdaja ja vedude korraldaja ei tohi olla üks ja sama organisatsioon. Eestis on selline muudatus läbi viidud. Samas on see tekitanud suurt vastasseisu nii TRAN komisjonis kui ka erinevates fraktsioonides. Hetkel soovitatakse liikmesriikidele suuremat eraldamist, kuid täieliku eraldamise jaoks peab komisjon tulema välja uuringutel põhineva ettepanekuga. Samas nõutakse edaspidi siseriikliku reisitranspordi turu avamist uutele soovijatele ja nende õiglast kohtlemist, sealhulgas infrastruktuuritasude kehtestamisel ja sõiduaegade planeerimisel. Üheks olulisemaks arutelu punktiks on infrastruktuuri edasine rahastamine, kus nähakse vajadust avaliku sektori suurema ja ühenduse raudteevõrku arendavama osaluse järgi. Sellega kehtestatakse ka kasutustasude soovitatavad ja lubatud piirmäärad, mis peavad tagama kõigi turuosaliste võrdse kohtlemise ja raudtee infrastruktuuri piisava rahastamise. Samas jäetakse Balti riikidele võimalus kohaldada kõrgemaid kasutustasusid, kuna nende rööpme laius on erinev ühenduse süsteemist ja peamiselt veetakse seal kolmandate riikide kaupu ning senini on soovitud praktika töötanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), írásban. – Európa jelenlegi válságából önmagában nem tud kiutat jelenteni ha minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy növekvő pályára állítsuk az Európai Unió tagállamainak gazdaságait, de nem realizáljuk az ezzel járó energiabefektetést. Az európai vasutak ésszerű harmonizációja elengedhetetlen Európa továbbfejlődése szempontjából. Azonban rendkívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy Európában nem csak gazdasági, de társadalmi és szociális válság is van. Ennek értelmében, nem csak az európai vasúti hálózatok harmonizációjának kell megtörténnie, hanem a vasúti társaságoknál dolgozó személyek fizetését is egy szintre kell hozni. Ezt a jelentést csupán azzal a kitétellel tudjuk támogatni, ha ezzel a magyar vasutasok életkörülményei, egzisztenciális helyzete javulni fog. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Dix ans après le premier paquet ferroviaire, le bilan du marché ferroviaire unique semble bien maigre: alors que la part du fret ferroviaire continue de chuter, il semble encore bien compliqué de prendre un train d'un Etat membre à un autre. Si nous voulons que le chemin de fer réponde aux enjeux économiques et environnementaux du marché unique, il faut impérativement améliorer la législation en cours, qui a laissé trop de latitude à un marché qui peine à se défragmenter. À l'heure où la Commission s'apprête à ouvrir à la concurrence le transport domestique de passagers , les règles ne peuvent plus continuer à diverger autant d'un Etat membre à un autre, sous peine de renforcer les distorsions de concurrence, qui pénalisent déjà les passagers et certaines entreprises ferroviaires. La nouvelle directive permettra justement de lutter contre de telles entraves à la concurrence, en renforçant les pouvoirs des régulateurs nationaux, la transparence tarifaire et l'indépendance des gestionnaires d'infrastructures. J'appelle donc ceux qui veulent organiser une concurrence libre et non faussée entre les opérateurs ferroviaires et proposer des offres de transports ferroviaires alternatives et plus abordables à nos concitoyens à adopter dès demain la refonte du paquet ferroviaire.

 

17. Прилагане на Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κ.ας Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα - Έκθεση: [COM/2024(INI)] (A7-0373/2011)

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, rapporteur. − Madam President, earlier this year I was given the privilege of being the rapporteur for this report; my first since being elected. The issue of professional qualifications is very important and is one of the top priorities of the Single Market Act to boost growth.

The report is a great opportunity for Parliament to provide real input and focus for the Commission’s future legislative proposal due to be released on 13 December. First and foremost, I would like to thank my fellow shadows; I am extremely grateful for all the input they have provided throughout the process.

Over the past few months, I have met with many different professionals, regulators, competent authorities and other stakeholders.They all tell me the same thing: professionals across the EU are waiting for us to deliver on our promise to enhance mobility. They are providing essential services across the EU, helping to drive our economy and enhancing our citizens’ quality of life. They are keen to help deliver for the single market. We need to provide a framework that enables them to do this.

In drafting my report, I took into consideration their views and came up with four areas where improvements in the directive could be made. In the first place, we need to simplify information and procedures for citizens and professionals. Competent authorities, professional bodies and Member States need to provide clear, concise and centralised information to professionals. That is why I have asked the Commission to establish an on-line portal that clearly provides all the necessary information and signpost professionals to the relevant authorities in the host Member State.

Secondly, a number of the provisions currently used in the directive require immediate updating. Critically, we also need to update the way in which professions are regulated across the EU. I firmly believe that the most effective way to enable the free movement of workers would be to reduce the number of regulated professions in Europe, whilst maintaining the necessary safeguards and caveats for those professions with health and safety implications.

Indeed, the protection of public health and safety is a vital aspect of this directive. Continuous professional development is absolutely crucial in maintaining professional standards, especially in the healthcare sector. On the controversial issue of languages, I have asked that the Commission clarify the provisions in the directive so as to allow competent authorities flexibility in assessing language skills during the recognition process. Most importantly, I have asked the Commission to implement a proactive alert mechanism contained within the internal market information system that will trigger an alert to all Member States when regulatory action has been taken against a professional’s rights to provide services, whilst respecting personal data protection.

Finally, a major problem described by many professionals in the public consultation is quite simply a lack of trust in the current system. I therefore asked the Commission to introduce an obligation that competent authorities proactively share information over the IMI system to inject this confidence.

Now we come to the issue of the professional card. It is clear that whilst it may be valuable to some professions, concerns raised in the pilot projects reveal that the concept still needs to be refined. That is why I am very clear in my belief that any card must be voluntary, and that a thorough impact assessment is absolutely crucial to determine whether or not the professional card will be a useful initiative. Sadly, a number of my colleagues did not share my view and instead voted in committee to push the card through without an impact assessment. However, in my report we have called on the Commission to provide evidence of added value of the card before it is introduced, and I hope that they will do just that.


There are other areas where I would have preferred a different outcome and which I hope we can improve on with the legislative proposal. Nonetheless, the report as a whole provides an excellent indication to the Commission on Parliament’s position. On a number of issues we are very clear: we need to make information on recognition easier to understand and access; we need to update those existing provisions that are out of date, and we need Member States to reconsider the justifications for regulating certain professions. We must maintain and build up the protections granted to the public and patients by establishing an alert mechanism. Finally, we must inject confidence into the system, utilising IMI, ensuring proper transposition by Member States and investigating the potential value of a professional card.

To finish, I would like to thank the Commission, especially Jürgen Tiedje and once gain the shadows and advisers for working so hard on this dossier. I look forward to working closely with all of you again when the legislative proposal is released later this year; thank you for helping to make my first report such a success.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de me donner la parole pour évoquer un sujet extrêmement important dès l'instant où on parle des citoyens et du marché, du grand marché, et de la dimension humaine de ce grand marché que nous voulons renforcer. Cette reconnaissance des qualifications professionnelles intéresse en effet au premier rang les citoyens: 28 % d'entre eux envisagent aujourd'hui de travailler dans un autre pays au cours de leur carrière.

Entre 2007 et 2010, la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles a permis à plus de cent mille Européens de concrétiser ce projet personnel. Nous pensons que le potentiel de ce dispositif est encore bien plus important. Il s'adresse aujourd'hui à quelque 6,4 millions professionnels, dont 5,7 millions sont des professionnels du secteur de la santé humaine, 160 000 sont des vétérinaires et plus de 435 000 sont des architectes.

De tels chiffres, Mesdames et Messieurs les députés, montrent bien ce que peut représenter la circulation de telles compétences dans tout le marché intérieur.

Voilà pourquoi nous devons, nous voulons, faciliter cette reconnaissance, la rendre plus simple, plus rapide. Cette reconnaissance des qualifications est un vecteur de confiance supplémentaire et Dieu sait s'il y a besoin de confiance en ce moment pour les citoyens et pour les entreprises dans le projet européen.

Je voudrais dire, après ces remarques d'ordre général, à quel point je suis heureux que le rapport d'initiative que vous venez de présenter, Madame McClarkin, représente une vraie convergence avec beaucoup d'idées avancées par la Commission dans le livre vert publié en juin. Cela confirme une fois de plus la coopération de qualité, à laquelle je tiens, entre nos deux institutions. Et j'ai d'ailleurs pu vérifier cette qualité et cette franchise dans nos relations à l'occasion de la conférence publique que la Commission a organisée le 7 novembre dernier à Bruxelles, où beaucoup d'entre vous étaient présents, en particulier le président Malcolm Harbour, mais aussi Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Constance le Grip, qui ont bien voulu intervenir dans les panels.

Je voudrais en particulier vous remercier, Madame McClarkin et le président Harbour, et saluer le travail de tous les autres députés qui, au sein des commissions IMCO, ENVI et EMPLOI, ont contribué à la réflexion que vous avez présentée de manière très constructive.

Je voudrais vous confirmer que ce rapport, que vous venez de présenter, constitue pour moi un éclairage, et une contribution très importante au moment où nous sommes dans la toute dernière ligne droite pour préparer la proposition législative que la Commission présentera le 20 décembre. Nos positions ne sont pas toujours identiques mais, au-delà de ces quelques nuances, il n'y a pas de divergences de vue majeures.

Je voudrais insister sur quatre points importants. D'abord la carte professionnelle. Le premier but de cette modernisation de la directive est de favoriser la mobilité en simplifiant les procédures de reconnaissance des qualifications et en les rendant plus efficaces. Voilà pourquoi nous réfléchissons – je l'ai déjà dit – à la création de cette carte professionnelle européenne, qui doit être facile, pragmatique, concrète. Il ne s'agit pas d'une carte à puce traditionnelle qui pourrait être très chère et en tout cas difficile à réaliser à un coût raisonnable. Cette carte que nous voulons proposer serait plutôt un certificat électronique fondé sur l'échange d'informations entre les autorités compétentes. Cette carte optionnelle pour les professionnels mais obligatoire pour les autorités compétentes pourrait réduire le délai de traitement d'une demande de reconnaissance de quelques mois à quelques semaines. Et naturellement, il s'agira d'impliquer beaucoup plus les États membres d'origine et de s'appuyer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le système d'information du marché intérieur IMI qui doit contribuer à la réduction des coûts pour l'ensemble des acteurs concernés.

Deuxième point, le nombre des professions réglementées. Je connais – vous l'avez aussi rappelé à l'instant, Madame McClarkin – le débat sur le nombre de professions réglementées que certains considèrent comme trop grand. Je voudrais, sur ce point sensible, replacer les choses dans leur contexte. Parmi les huit cents catégories professionnelles réglementées, 43 % sont des professionnels de la santé, 9 % des enseignants et des professionnels du secteur social. Je ne crois pas déraisonnable, si je vous dis objectivement mon opinion, que, s'agissant de secteurs aussi sensibles, il y ait une réglementation des professions qui interviennent dans ces secteurs. Je pense donc qu'il faut d'abord voir exactement ce qui est réglementé et pour quelle raison. Je n'exclus pas qu'on envisage une obligation renforcée de transparence en direction des États membres dans un premier temps. C'est bien à ces États membres de faire cet effort d'analyse critique sur le nombre et le type de professions réglementées. J'étais l'autre jour au Conseil "Compétitivité", où un des ministres autour de la table, c'était le ministre du Portugal, a expliqué que par la propre volonté nationale, une quinzaine de réglementations jugées inutiles avaient été supprimées. Toutefois, sans attendre ce travail que nous encouragerons dans les États membres, nous proposerons des solutions comme, par exemple, l'accès partiel qui pourrait réduire les difficultés que rencontrent certains professionnels dans leur mobilité.

Troisième point, la préservation de la reconnaissance automatique. La reconnaissance automatique est un régime actuellement favorable à la mobilité. C'est un acquis que nous voulons préserver. Je suis très heureux que le Parlement soutienne cette position. Je proposerai néanmoins de moderniser ce système et d'aller encore plus loin en l'élargissant à d'autres professions, notamment à travers des cadres communs de formation, qui pourraient utilement remplacer l’ancien concept des plateformes communes. Nous devons moderniser, oui, mais sans remettre en cause cette reconnaissance automatique.

C'est ainsi, par exemple, que vous avez évoqué à l'instant, Madame McClarkin, la question des exigences linguistiques pour les professionnels de santé, qui doit être considérée avec une certaine précaution. Le problème ne provient pas tellement de la directive elle-même. Je crois que cette directive prévoit une obligation pour les professionnels de posséder la connaissance de la langue du pays d'accueil qui est évidemment nécessaire pour le bon exercice de leur profession. Le problème provient, nous le pensons, de la mise en œuvre de cette obligation pour les professionnels de la santé dans les États membres. Deux remarques sur ce point. D'abord, en ce qui concerne les professionnels salariés, je souligne le rôle des employeurs qui doivent vérifier les connaissances linguistiques de leurs employés; ensuite, je constate que la meilleure solution que nous ayons à cet égard est bien de déconnecter la vérification des connaissances  linguistiques et la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Quatrième et dernier point: les guichets uniques. Pour les entreprises, pour les professionnels indépendants, la directive "Services" a représenté un grand progrès. Je veux dire par ailleurs que je m'attache chaque semaine dans les visites que je fais dans les États membres et dans mes relations avec les administrations nationales à vérifier la bonne transposition et, surtout, la bonne mise en œuvre de cette directive "Services", qui a un potentiel qui n'est pas encore complètement exploité. Un grand progrès a été fait avec cette directive "Services", avec la mise en place des guichets uniques pour obtenir des informations, remplir des formalités administratives par voie électronique. Ces mêmes avantages doivent profiter aux travailleurs salariés, aux professionnels de santé. Nous devrions donc mettre en place un point central d'information on line, comme vous l'avez vous-même suggéré, fondé sur ces guichets uniques et permettant à ces professionnels d'effectuer en ligne la procédure de reconnaissance.

Voilà les quatre points que je voulais évoquer en vous remerciant encore beaucoup Madame McClarkin, de la qualité de ce rapport qui va être très utile pour moi et pour mes services dans les quelques jours qui viennent, avant la proposition législative que nous présenterons le 20 décembre.

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, navrhovatel Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. − Vážená paní předsedající, k otázce vzájemného uznávání kvalifikací bych rád zdůraznil několik základních bodů. Prvním z nich je skutečnost, že vzájemné uznávání profesních kvalifikací podporuje volný pohyb osob, pracovníků a jejich uplatnění na trhu práce v členských zemí Evropské unie, přispívá bez pochyby k zaměstnanosti i k mobilitě pracovníků. Legislativa, která se v této oblasti uplatňuje, bez pochyby vyžaduje změnu, a to směrem ke zjednodušení administrativy, k rychlejšímu uznávání kvalifikací, ke snížení počtu regulovaných profesí a snad také k lepší koordinaci odborné přípravy. Pokud jde o profesní průkaz, který vnímáme spíš jako jistou databázi nebo elektronickou databázi, vidíme dva pohledy na tuto věc. První z nich je databáze osob, které mají určitou kvalifikaci a přejí si v takové databázi být proto, aby usnadnili uznávání kvalifikace v jiných zemích, a tato databáze musí být dobrovolná a mohla by být organizována na národní úrovni. Na rozdíl od databáze osob, kterým byl z nějakého důvodu výkon jejich profese zakázán. Taková databáze musí být povinná a jednotná v celém Společenství. Závěrem bych rád zdůraznil, že Evropská unie ve věci profesní kvalifikace nemá kompetenci rozhodovat, pouze doporučuje členských státům a vytváří infrastrukturu pro vzájemné uznávání kvalifikace mezi jednotlivými členským státy.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mobilità dei lavoratori europei è uno dei pilastri per la piena realizzazione del mercato interno e una leva per lo sviluppo e per l'economia.

In Europa, nel settore sanitario si stima una carenza di circa un milione di professionisti. Questo impone la necessità di avere un sistema di riconoscimento delle qualifiche rapido ed efficace, e la carta professionale potrebbe facilitare questo percorso.

Nel settore sanitario, però, la mobilità deve coniugarsi con la salvaguardia e la sicurezza dei pazienti. In questa direzione va la relazione votata quasi all'unanimità in sede di commissione per l'ambiente dove sono stato relatore. Mobilità e tutela dei pazienti devono essere considerate facce di una stessa medaglia. Per questo, il meccanismo di allerta rapida esteso alle professioni sanitarie appare non solo condivisibile, ma anche necessario.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, mobilité professionnelle et croissance, mobilité professionnelle et compétitivité de notre Union européenne, tels sont bien les termes dans lesquels se pose le sujet du jour.

Nous avons, au groupe PPE, apporté notre soutien au rapport de notre collègue, Mme McClarkin, rapport à l'élaboration duquel nous avons grandement contribué et nous soutenons, bien évidemment, les principales préconisations de ce rapport pour plus de mobilité professionnelle, plus de simplification et d'efficacité dans les procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles tout en garantissant la sécurité des patients et celle des consommateurs.

Mais, c'est bien en termes de chemin vers la croissance que se pose l'enjeu de l'augmentation de la mobilité professionnelle. D'ailleurs, le forum pour un marché unique, qui s'est tenu à Cracovie au début du mois d'octobre, ne s'y est pas trompé. Il a rappelé que les États membres devaient reconnaître le potentiel du marché intérieur pour relancer la croissance et la création d'emplois et devaient agir pour éliminer toutes entraves à l'achèvement du marché intérieur.

De même, le Conseil européen du 23 octobre dernier a également fixé comme une des priorités essentielles pour atteindre une croissance – je cite – intelligente, durable, inclusive, la mise en œuvre des douze propositions prioritaires de l'acte pour le marché unique; les douze propositions faites par la Commission au titre desquelles la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Nous voyons bien que c'est en accroissant la mobilité professionnelle que nous pouvons espérer libérer le potentiel de croissance que contient le marché intérieur, notre marché intérieur, de 500 millions d'habitants, de 500 millions de consommateurs.

La mobilité professionnelle doit donc permettre, non seulement d'assurer, si nous la renforçons, si nous la modernisons, si nous l'améliorons, la libre circulation de nos compatriotes à l'intérieur de ce marché mais, également, permettre d'acquérir – nous l'espérons – des marges de croissance supplémentaires. C'est pour cela que nous avons notamment – je veux insister sur une préconisation pratique – au groupe PPE, apporté particulièrement notre soutien à la mise en place d'une carte professionnelle volontaire.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la mobilité professionnelle est un élément clé pour la compétitivité et la croissance en Europe et fait partie intégrante de la stratégie 2020 et de l'acte pour le marché unique.

Elle se réfère à l'un des droits fondamentaux de l'Union: la liberté de circulation et d'établissement. Néanmoins, elle demeure limitée car nous manquons toujours de règles simples et claires pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les toilettages successifs de la législation ne masquent pas l'anachronisme de certaines dispositions datant d'une époque où la mobilité transfrontalière était encore anecdotique.

Or, aujourd'hui, 50 % des jeunes européens sont prêts à aller travailler dans un autre État membre et c'est ce défi que la nouvelle directive va devoir relever. Le chantier est immense. Ainsi, le manque d'harmonisation minimale des formations, le nombre élevé de professions réglementées et la complexité du processus de reconnaissance engendrent une insécurité juridique telle que cela représente 16 % des plaintes auprès du réseau SOLVIT.

L'objectif principal est de simplifier les procédures pour les citoyens, d'assurer la transparence des décisions et la réduction des délais par une meilleure coopération entre autorités compétentes et entre États membres.

La classification des activités économiques doit aussi être révisée car les métiers et les exigences de formation qui y sont liées sont en perpétuelle mutation. Je me réjouis de l'attention accordée dans le rapport aux spécificités des professions médicales, du fait naturellement des implications en termes de sécurité pour les patients.

Enfin, je ne puis que soutenir la création d'un système de carte professionnelle européenne volontaire. Une telle carte doit notamment permettre de faciliter les démarches et de sécuriser clients et patients. Au-delà, cette carte participera à l'identité européenne et montrera que le marché unique n'est pas que la mobilité des biens et des personnes, mais qu'il peut et doit être le socle d'une richesse économique et citoyenne partagée.

Je félicite donc Mme McClarkin pour ce bon rapport qui, je l'espère, sera largement adopté demain.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Tak til ordføreren for en glimrende betænkning. Den kan vi bakke fuldt op om fra Den Grønne Gruppes side og også om hele hovedideen bag dette direktiv, nemlig at gøre det muligt at gøre det nemmere for arbejdstagere og selvstændige at få anerkendt deres kvalifikationer.

Jeg vil gerne nævne fem hovedpointer fra De Grønne, som vi synes, er særlig vigtige i denne betænkning: for det første at mere fleksible rammer og hurtigere procedurer ikke må betyde en forringelse af faglighed; for det andet at patienters og forbrugeres sundhed og sikkerhed står over alt andet; for det tredje at en yderligere automatisering og harmonisering skal ske med udgangspunkt i fagene og deres ønsker og bygge på deres frivillige samarbejde; for det fjerde er vi meget positive over for et erhvervspas, altså en form for e-card-ordning, som løbende kan blive opdateret, og som tager udgangspunkt i det system, der allerede fungerer, nemlig IMI; for det femte mener vi, at det er meget vigtigt at have fokus på fortsat faglig udvikling og opkvalificering. Det er et punkt, vi har lagt meget vægt på fra Den Grønne Gruppes side, så tak til ordføreren, og vi ser frem til arbejdet med lovgivningen.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Madam President, it gives me great pleasure to welcome this report as the Chair of the committee, and indeed I pay tribute to all my colleagues who have worked so intensively on it, but also to thank Emma McClarkin very much for what has been a really impressive piece of work for her first report. It shows that this group in particular is deeply engaged with issues that we want to move forward on the internal market.

This report represents more than two years of work by members of my committee. Ms McClarkin has pulled together many of the issues that we have worked on in two public hearings, in an interparliamentary meeting, and indeed in one-to-one meetings with parliamentarians in different countries. It is an indication of how this Parliament should be working.

We are going to get a proposal from the Commissioner – and I welcome him very much here today and thank him for that work – but we want to feed into that, as he said, before he puts that piece of work together. We are talking about issues like smarter and better regulation in this Parliament. This is the way that committees need to be engaged in that. This is a great example. I want to thank all my colleagues for working on this.

Finally, I would say as far as the single market is concerned, that the single market is not a bloodless bureaucratic creation. It is built on the skills and talent of millions of people, and people have an entitlement under the single market rules to have their qualifications speedily and effectively recognised. We are not delivering that entitlement properly, but hopefully as of next year we will be able to.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il riconoscimento delle qualifiche professionali è un passo importante a livello europeo, in quanto il presupposto è che il professionista che esercita legalmente in uno Stato membro venga considerato sufficientemente idoneo e qualificato per esercitare, anche in modo temporaneo, in qualsiasi altro Stato dell'Unione.

Esistono professioni che richiedono una formazione continua, ed è importante che questa sia accessibile e verificabile a tutti i livelli e sul territorio europeo. La relazione riserva una particolare attenzione al settore sanitario che coinvolge medici, infermieri, farmacisti e altri operatori per i quali è necessaria anche una conoscenza linguistica al fine di evitare incomprensioni con il paziente.

Clausola da noi ritenuta fondamentale è che ogni Stato membro può subordinare giuridicamente l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica. La carta professionale proposta dal Commissario Barnier potrebbe rendere più facile l'accertamento preventivo dell'idoneità a utilizzare la propria qualifica in ogni altro Stato membro.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Es hat Sinn, wenn Ärzte, Ingenieure und Fachkräfte im Binnenmarkt mobil dort arbeiten, wo Bedarf ist. Die Anerkennung von Berufsqualifikation darf aber nicht Hand in Hand mit Qualitätsverlust gehen, d. h. die Arbeitgeber brauchen Transparenz, ein aussagekräftiges Bild über die Ausbildung, Lehrgänge und Praktika derjenigen.

Der Fachkräftemarkt in der EU wird allerdings allein so nicht gelöst werden und schon gar nicht durch eine Akademikerrate von 40 %, wie es die Strategie Europa 2020 vorsieht. Dann wird das Handwerk abgewertet, die Inflation der Diplome angekurbelt, und dank Bologna haben wir dann Tausende Bachelor-Absolventen ohne Arbeit.

In der EU deckt sich die Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht mit der Berufsqualifikation der Bürger. Dringend müssen wir Fachkräftemangel und Braindrain in den Griff bekommen, denn sonst wandern uns die hellsten Köpfe ab, und die Fachkräfte sucht sich die Industrie in den Drittländern.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Swobodny przepływ osób i pracowników w Unii Europejskiej jest jedną z kluczowych korzyści płynących z integracji. W okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego i finansowego powinniśmy szczególnie wspierać mobilność obywateli Unii Europejskiej, dzięki czemu będziemy mogli szybciej i skuteczniej reagować na zapotrzebowanie rynków pracy w państwach członkowskich.

Pomimo faktu, iż od dawna podstawową wartością Unii jest swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy w państwach członkowskich, obywatele nadal napotykają na wiele barier i przeszkód wynikających z uwarunkowań i różnych krajowych rozwiązań legislacyjnych. Obecnie jedynie 2% obywateli Unii pracuje w państwie członkowskim innym niż państwo, którego są obywatelami. Chęć podjęcia pracy w innym kraju deklaruje zaś ok. 20%, a więc pokazuje nam to, że mamy do czynienia z niewykorzystanym potencjałem.

Przykładem barier uniemożliwiających swobodne podejmowanie pracy w krajach Unii są nadal procedury uznawania kwalifikacji zawodowych. W tej sytuacji potrzebna jest pilna rewizja obowiązującej obecnie dyrektywy, ale także odpowiednie i szybkie wdrożenie nowych przepisów w państwach członkowskich. Nowe przepisy powinny opierać się na uproszczonych procedurach, dobrej informacji, redukcji ilości zawodów regulowanych oraz wprowadzeniu większej automatyczności w systemach uznawania kwalifikacji zawodowych. Tylko w taki sposób zachęcimy obywateli do większej mobilności i zagwarantujemy podstawowe prawo do swobodnego podejmowania pracy w Unii Europejskiej.

Problem uznawania kwalifikacji zawodowych jest tylko jednym z elementów długoterminowej i kompleksowej strategii na rzecz mobilności, której Europa potrzebuje, aby zapewnić trwały wzrost. Wyeliminowanie wszystkich istniejących przeszkód prawnych i administracyjnych uniemożliwiających swobodny przepływ pracowników powinno być priorytetem Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w najbliższych miesiącach.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Frau Präsidentin! Die Vereinfachung des Rechts in diesem Bereich der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen ist äußerst wichtig. Wir wollen ja Politik für die Menschen machen. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Berufen in der Europäischen Union frei bewegen können.

Noch gibt es viel zu viele Probleme und Hemmnisse, die vor allem von den Mitgliedstaaten kommen, aber auch Erschwernisse durch das europäische Recht, und dass wir dies angehen, ist eine wichtige Sache. Allerdings bin ich Herrn Barnier sehr dankbar, dass er darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Deregulierung von reglementierten Berufen nicht unbedingt die Antwort ist. Diejenigen, die das wollen, sind immer die Antwort schuldig geblieben, um welche Berufe es gehen soll, die dereglementiert werden sollten. Ich frage mich: Sollen es die Ärzte sein, die Ingenieure oder die Architekten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Reglementierungen durchaus wichtig und notwendig.

Was den Berufsausweis angeht, das ist ein Mittel für die Bürgerinnen und Bürger, mit dem sie sich wirklich frei bewegen können, und deswegen sollten wir nicht lange noch irgendwelche Untersuchungen machen, sondern dem Bedürfnis, das uns die Betroffenen selbst mitgeteilt haben, wirklich entsprechen.

Es waren ja die Ingenieure und die Ärzte, die als Erstes gesagt haben: Wir brauchen so etwas, damit wir uns freier bewegen können in diesem Europa, das wir eine politische Union nennen, und deswegen müssen wir dazu Ja sagen und es so schnell wie möglich machen.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Vážená paní předsedající, nejdříve bych chtěl pogratulovat za precizně vypracovanou zprávu zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Evropa dnes stojí na pokraji když ne recese, tak minimálně stagnace. Překonat toto období bude velmi obtížné. Unie a její instituce již dnes trpí nedostatkem legitimity a důvěra občanů v její budoucnost rapidně klesá. Lékem na současnou situaci určitě není ještě větší posilování Unie a přenášení dalších kompetencí do Bruselu, ale návrat k původním myšlenkám evropské integrace, „relaunch“ vnitřního trhu a Akt o jednotném trhu. Zvýšení mobility kvalifikovaných pracovních sil a snížení počtu regulovaných povolání je účinným lékem na současné ekonomické problémy některých členských států. I proto bych si dovolil apelovat na členské státy, aby nepodléhaly populistickému vábení ochranářských opatřeních pro národní trhy pracovních sil. Ba naopak, aby existující bariéry odstraňovaly rychleji a na místo vytváření národních preferenčních opatření se soustředily na posílení vlastních silných stránek v konkurenční soutěži na fungujícím vnitřním trhu.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Madam President, this own-initiative report on the professional qualifications directive is another piece of ideologically-driven harmonisation. It calls for minimum training requirements, automatic recognition and the removing of formal obstacles to recognition of professional qualifications.

It goes on to say that ‘only if necessary should language tests be part of the recognition process and cannot be an additional border to mobility’.

Most normal people would want professional qualifications, especially medical qualifications, to be subject to maximum, not minimum, standards – and not speaking the language properly should very much be a bar to practising and mobility.

There is a case that clearly demonstrates the dangers. In 2008, a German-qualified doctor, Dr Daniel Ubani, was convicted in England of gross negligence and manslaughter after he overprescribed drugs to a patient.

This directive means we cannot discriminate against EU professionals, while we must discriminate against properly-qualified fluent English speakers from the Commonwealth. This is another good reason, if we needed one, why Britain should leave the European Union.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, los ciudadanos reclaman de Europa soluciones a los problemas; y que Europa sea capaz de lograr una recuperación económica sostenible y que contribuya a la simplificación y flexibilidad de las normativas.

La movilidad de los profesionales no es solo un derecho fundamental recogido en los Tratados, es también un factor clave para la modernización del mercado laboral y el desarrollo económico. Por ello, es necesario adaptar y actualizar el régimen del reconocimiento de las cualificaciones profesionales a la realidad laboral y a las demandas y necesidades de los profesionales y de los consumidores.

La futura propuesta de la Comisión deberá contemplar una mayor transparencia y simplificación en las normas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales; una evaluación de las medidas compensatorias, para solventar los problemas existentes; una mayor clarificación de los criterios sobre conocimientos lingüísticos, para garantizar la calidad de los servicios prestados y proteger la seguridad de consumidores y pacientes; y una mayor cooperación y coordinación entre las autoridades competentes y los puntos de contacto nacionales.

Señorías, Europa debe situar a los profesionales y a los consumidores en el corazón del Mercado Único. Solo así podremos construir una salida a la crisis financiera y económica basada en el conocimiento sostenible y en el progreso social.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - Madam President, I too would like to thank the rapporteur for her work on this important report.

Given the increasing numbers of skilled young graduates who find themselves without employment, it is essential that the EU puts in place a system that allows our graduates to move and secure employment across the 27 Member States with ease. Studies show that 50% of young Europeans wish to work abroad but are hindered in doing so by a cumbersome process.

It is clear that the current system of recognising professional qualifications earned in another Member State is time-consuming, complex and not employer-friendly. The harmonisation of rules concerning the exchange of information for each individual profession would be a welcome step, along with creating database systems and information-sharing processes that will assist graduates in their mobility across the EU.

In particular, I wish to draw Parliament’s and the Commission’s attention to the problems that graduates are dealing with in terms of the grey area around professional qualifications. By this I mean compulsory probationary periods that are not being recognised across borders.

For example, I personally know of a young qualified teacher who has been awarded the academic qualification for teaching but cannot take up work as a teacher as the probationary training undertaken in the UK is not recognised in Ireland. However, her counterparts have no problem qualifying in the UK and completing their probationary training in Ireland.

This administrative contradiction is placing many teaching graduates in limbo. Their professional qualifications are recognised, but they still cannot take up employment as they cannot get registered.

The lack of equivalence of standards here is causing real problems for graduates and requires immediate action from the Member States and the Commission in order to stop them being penalised for being mobile and taking up training opportunities in other Member States.

Graduates should not be left in limbo, and measures need to be implemented without delay to ensure that they have access to a truly internal market and that the Professional Qualifications Directive is broad enough to cover all aspects of qualification.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). - Pani Przewodnicząca! Chciałabym bardzo pogratulować pani sprawozdawczyni, bo dzisiejsza debata o uznawalności kwalifikacji zawodowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Unii Europejskiej. Umożliwienie obywatelom uznawalności ich kwalifikacji do wykonywania określonych zawodów lub działalności w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym uzyskano kwalifikacje zawodowe oraz korzyści płynące z europejskiego konkurencyjnego rynku wewnętrznego są ważnym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy Unii Europejskiej oraz tworzącym nowe miejsca pracy.

Jeżeli mówimy o swobodnym przemieszczaniu się ludzi i towarów, jeżeli mówimy o rynku wewnętrznym, to dzisiejsze sprawozdanie pokazujące potrzebę przygotowania przez Komisję Europejską odpowiednich przepisów jest ważnym wsparciem dla tysięcy młodych ludzi, którzy wyrażają chęć pracy w innym państwie Unii Europejskiej. Wypada nam tylko życzyć, zwłaszcza wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej, że potrzebne rozwiązania prawne zostaną jak najszybciej wdrożone. I tutaj pytanie do pana komisarza: W jakim okresie mieszkańcy Europy mogą liczyć na wdrożenie tych odpowiednich przepisów?

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Mobilita pracovníkov a študentov v rámci Európskej únie je nesmierne dôležitou slobodou – jednou zo štyroch základných slobôd, ktoré v Európskej únii máme. Uznávanie odborných kvalifikácií – či už pre ďalšie vzdelávanie, alebo uplatnenie sa na trhu práce za hranicami domovskej krajiny – je v tomto kontexte určite prioritou. Musíme odborníkom umožniť ísť za prácou, kdekoľvek v Únii táto práca je.

Implementácia smernice však v praxi ukázala, kde je situácia zložitejšia a kde problémy s uznávaním kvalifikácie a diplomov pretrvávajú. A to je, samozrejme, potrebné zmeniť.

Preto ako členka Výboru pre vzdelávanie, ktorá sa touto otázkou zaoberá mnohokrát v rámci agendy vzdelávania mládežníckej politiky, vítam iniciatívu Európskej komisie na modernizáciu tejto smernice a určite chcem pogratulovať našej spravodajkyni ku veľmi kvalitnej správe, ktorá definuje konkrétne problémy s uznávaním kvalifikácií v praxi a, samozrejme, venuje dostatočnú pozornosť problematickým profesiám a navrhuje konkrétne riešenia.

Pritom by som určite chcela zdôrazniť, ako už viacero mojich kolegov predo mnou, dôležitosť zavedenia profesijného preukazu úzko spojeného s informačným systémom o vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, I speak tonight as the daughter of two doctors, the sister of a doctor and the wife of another doctor. For generations, the UK has welcomed and valued doctors from many countries. However, the directive is not as successful as the Commissioner would like us to believe. Colleagues, please consider the tragic death of one of my constituents, Mr David Gray. He was killed by a doctor. The doctor did not recognise the drug he took from the standard medicine bag and administered a lethal dose.

A tragedy like this undermines confidence in the very many thousands of excellent doctors from many different countries we have working in our country and across the EU. All doctors need to prove to the national regulator that they have not only academic qualifications but also have language and communications skills, as well as familiarity with local practices, and the EU directive must be amended to allow this.

Part of recognising professional qualifications is also recognising disqualifications. The ‘alert’ mechanism will help, but we must be able to share concerns as well as judgements. I welcome the report but would have liked to see it go further. Patient safety must come before politicians.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Πουπάκης (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, στην οικονομική ύφεση που διανύουμε σήμερα, η ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ένωσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης στην απασχόληση όσον αφορά μακροχρόνια ανέργους και κατηγορίες που είναι υψηλά στη λίστα της ανεργίας αλλά, ταυτόχρονα, θα συμβάλει σε μια γενικότερη και πιο ανταγωνιστική εσωτερική αγορά.

Αναγκαιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μέσω σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τη μη τυπική πρακτική μάθηση αφού βέβαια προηγούμενα υπάρξει προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων σ' αυτήν. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται βοήθεια σε όσους προέρχονται από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα οι οποίοι για οικονομικοκοινωνικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα σπουδών και πρόσβασης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τέτοιες πολιτικές θα συμβάλουν, πιστεύω, στην ανάπτυξη, στην προώθηση της γνώσης, στην αντιμετώπιση ανεργίας και φτώχειας, αλλά και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής που τόσο σήμερα έχουμε ανάγκη.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Frau Präsidentin! Für die Verwirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa ist die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen superwichtig. Umgekehrt erfolgt die Nichtanerkennung von Berufsqualifikationen oft aus strategischen Gründen, nämlich um eine möglichst geringe Entlohnung durchzusetzen, damit die Anwendbarkeit von Kollektivverträgen letztlich verschleiert wird, um zu vertuschen, dass das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ eingehalten werden soll bzw. muss.

Ich komme aus dem Osten Österreichs. Hier arbeiten viele Grenzgängerinnen, Beschäftigte aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Tschechien, und oftmals wurden und werden hervorragende Ausbildungen nicht anerkannt. Damit entsteht eine Lose-lose-Situation von allen Beschäftigten, nämlich von jenen, die hervorragend ausgebildet nach Österreich kommen, deren Ausbildung nicht anerkannt wird, und auf der anderen Seite natürlich ein entsprechender Druck auf die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, jene Prinzipien, die nun der Bericht anstrebt – Transparenz, vereinfachte Anerkennungsverfahren und der freiwillige Berufsausweis –, sind letztlich gute Mittel. Ich hoffe, der Kommissar greift diese auf, um der von mir dargestellten Problemen Herr zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Fachkräfte müssen besser zum Einsatz kommen, und zwar dort, wo sie dringend gebraucht werden. Es muss einfacher werden, eine zuständige Behörde für die Anerkennung einer beruflichen Qualifikation zu finden. Ein schnelleres und einfacheres Verfahren der Anerkennung ist notwendig. Es kann nicht sein, dass ein Antragsteller dann mehrere Monate auf seine Berufsanerkennung warten muss. Es ist richtig, dass die Kenntnis der Sprache des Landes, in dem der Beruf ausgeübt werden soll, überprüft wird. Das gilt besonders für den Bereich der Gesundheit und der Pflege.

Gleiche Standards für die Berufsbilder machen eine gegenseitige Anerkennung sicherlich einfacher. Dabei können eine freiwillige Berufskarte und ein Befähigungsausweis nützlich sein. Sie geben auch Aufschluss über die erlernten Fähigkeiten. Ein solcher Ausweis kann auch eine Grundlage dafür sein, welche Kenntnisse noch fehlen. Klar definierte Nachprüfungen sollten möglich sein, damit die Standards gehalten werden und eine Berufsqualifikation dann in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Aplicarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale este esenţială pentru mobilitatea profesională, factor-cheie pentru dezvoltarea economică şi socială a Uniunii. Din 2007, în temeiul directivei, au fost luate circa 100 000 de decizii privind recunoaşterea, facilitând astfel mobilitatea a 85 000 de profesionişti. Cu toate acestea, peste 16% din cazurile SOLVIT din 2010 sunt legate de recunoaşterea calificărilor profesionale. Evoluţia pieţelor muncii necesită o mai mare transparenţă, simplificare şi flexibilitate a normelor privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Actualizarea periodică a cerinţelor de formare iniţială, de recunoaştere a experienţei şi de formare continuă este esenţială pentru armonizarea formărilor. Dreptul de a obţine un loc de muncă sau de a presta servicii în alt stat membru este un drept fundamental, conferit prin tratate, şi constituie un exemplu concret al modului în care cetăţenii pot beneficia de piaţa unică. Profit de ocazie pentru a solicita, din nou, ridicarea barierelor privind libera circulaţie a forţei de muncă din România şi Bulgaria.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, este debate demonstrou que esta questão é mais complexa do que à primeira vista parece, o que se agrava com o desemprego crescente em alguns Estados-Membros, pressionando as pessoas, designadamente os jovens, a procurar trabalho onde exista.

Desde logo, é necessário que o reconhecimento das qualificações dos profissionais não ponha em causa os direitos dos consumidores e dos utentes dos serviços, o que é particularmente preocupante em áreas como a saúde, a educação e outras. Mas, sobretudo, é necessário incentivar e apoiar a criação de empregos com direitos em todos os Estados-Membros, para que as pessoas possam de facto trabalhar onde querem e não serem obrigadas a deixar o seu país apenas porque aí não têm trabalho. E esta é a questão central.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Mme Figueiredo disait à l'instant "créer de l'emploi", comme d'ailleurs tout à l'heure Constance Le Grip et, je l'ai noté, Mme Łukacijewska ou Mme Jazłowiecka ont évoqué la croissance.

C'est bien parce que nous pensons dans le cadre de l'acte pour le marché unique qui est un agenda pour une nouvelle croissance, que la mobilité est un des outils, un des leviers de cette croissance nouvelle dont les citoyens ont besoin, que nous travaillons aujourd'hui sur cette question des qualifications professionnelles.

Je voudrais d'abord vous remercier, puis dire, à propos de la carte professionnelle que nombre d'entre vous ont évoquée que je crois beaucoup à cet outil. D'ailleurs, dans les premiers jours de ma nomination, vous avez été nombreux à m'alerter sur cette option. Carte optionnelle pour les professionnels, obligatoire pour les autorités nationales, ce sera, à coup sûr, si nous réussissons, une simplification – Mme Vergnaud a utilisé ce mot –, une réduction des délais et surtout, pour les professionnels, un droit à un traitement plus efficace, plus rapide, grâce à l'expertise de IMI et, je le dis à Mme Regner comme à Mme Klass, qui ont évoqué l'objectivité, et la transparence, je pense qu'à travers ce système nous pourrons aboutir à plus d'efficacité, de rapidité, et également à plus de transparence et d'objectivité sur les vraies qualifications des professionnels.

Cela vaut aussi, je le dis à M. Pirillo, pour l'accès plus rapide à la mobilité pour les professionnels de la santé, tout en préservant la sécurité à laquelle ont droit les patients et ceux qui font appel aux professionnels de la santé. Mme Turunen a évoqué ce point aussi de la sécurité à laquelle ont droit les citoyens.

M. Cabrnoch comme M. Aylward ont évoqué la formation continue. Nous allons en effet proposer de créer une obligation à tout le moins pour rendre compte de ce que font les États membres en matière de formation continue.

M. Obermayr a évoqué un point important qui est celui de la fuite des cerveaux. Je pense que dans certains pays qui sont en difficulté par rapport à d'autres, la mobilité pourrait être un problème et c'est bien pour cela, M. Obermayr, que nous avons besoin d'un cadre de coopération, d'un encadrement de cette question de la mobilité et de la reconnaissance des qualifications professionnelles. On a besoin – permettez-moi de vous le dire – dans ce domaine de plus d'Europe, pas de moins d'Europe. Telle est ma conviction.

M. Batten, à qui je dis que ce texte n'est pas idéologique, a évoqué, comme Mme Ford, le cas singulier ou banni que nous connaissons bien. Sans entrer dans le détail, je veux juste rappeler que la directive contient, notamment pour les médecins, des obligations très claires liées aux connaissances linguistiques et donc il faut que les États membres, objectivement, rigoureusement, utilisent les outils qui sont dans cette directive pour prendre les mesures et vérifier la compétence et la capacité, même si dans ce cas précis ou banni, il n'est pas clair qu'il y ait un lien entre le problème qui s'est posé et le test de connaissance linguistique.

En tout cas, je voudrais dire à Mme Vergnaud, qui a dit "la mobilité n'est pas anecdotique", comme au président Harbour, que ce n'est pas anecdotique. C'est un pointmajeur à l'intérieur du grand marché qui est notre espace commun de vie économique et sociale et je pense qu'avec un bon encadrement, une bonne vérification, une facilitation de toutes ces reconnaissances de qualifications à travers les outils que nous évoquons et en utilisant internet, nous pourrons atteindre un plus grand niveau de croissance.

Enfin, Mme Gebhardt, le président Harbour, Mme McClarkin elle-même, M. Kožušník ou Mme Irigoyen ont évoqué les professions réglementées et leur nombre, et le problème de la réduction éventuelle de ces professions. Je voudrais dire ma conviction une deuxième fois. La question n'est pas de savoir si le nombre de professions réglementées est trop élevé ou pas assez élevé, mais de savoir si la réglementation, dans les pays qui ont des réglementations très nombreuses et très strictes de ces professions, constitue oui ou non une barrière disproportionnée au bon fonctionnement du marché unique.

J'ai l'intention de mettre plus de transparence dans ce débat en demandant à tous les États membres de notifier toutes les professions qu'ils réglementent et de se livrer à un examen objectif des raisons pour lesquelles ils estiment qu'une telle réglementation est nécessaire et bien proportionnée. Et après les réponses que nous recevrons, nous ferons un bench marking, une comparaison de tous les résultats de cet exercice. Je pense que la directive sur les qualifications professionnelles permet déjà d'assurer cette mobilité des professionnels entre les États membres qui réglementent et ceux qui ne réglementent pas une profession précise. Elle offre des solutions pour assurer l'équivalence des qualifications, proposition que nous mettrons sur la table, éclairée par votre rapport.

Voilà pourquoi je conclus, Madame McClarkin, en vous remerciant très sincèrement, ainsi que tous ceux qui ont travaillé avec vous, sur l'importance du rapport que vous avez présenté aujourd'hui et l'utilité qu'il aura pour la Commission dans sa proposition législative du 20 décembre.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, rapporteur. − Madam President, we find ourselves in an extraordinary economic crisis and it is really time for the EU to focus on its real priorities. Delivery of the single market is absolutely key to that, and free movement of workers is a fundamental building block of that single market.

Enhancing mobility for professionals will boost economic growth so simplification and speeding up of processes must be our goal.

We need to increase confidence in recognition processes. Part of that will be looking at the language question. As the report actually calls for a revision of the existing requirements by providing competent authorities with the flexibility to ascertain and test the language skills of professionals, it will alleviate that problem. The alert mechanism will also help make sure that cases such as Dr Ubani do not happen again.

We need to balance the needs of professionals against those of patients and consumers alike, easing recognition and facilitating mobility whilst not compromising the standards of service and safety for our citizens.

I look forward to the Commission’s proposal. I hope you take on the concerns and the calls from Parliament in the report. We must get this right because it is time to deliver.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Vis labiau didėjant aukštą kvalifikaciją turinčių asmenų ir darbuotojų judėjimui Europos Sąjungoje, labai svarbu užtikrinti darbuotojų profesinių įgūdžių pripažinimą ir kiek įmanoma labiau sumažinti esančias kliūtis darbo rinkoje, kurios trukdo pasinaudoti teise gauti kvalifikuotą darbą. Be to, būtina kuo skubiau sukurti tinkamą profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą Europos Sąjungoje, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojai, paruošti specialistai nebūtų priversti dirbti nekvalifikuotų darbų, nes kitaip tokie darbuotojai ilgainiui praranda savo darbo įgūdžius, patirtį ir kvalifikaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tiek nacionaliniu, tiek ir visų ES valstybių narių lygmeniu būtina pagerinti kompetentingų valdžios institucijų ir nacionalinių informacijos centrų dialogą, keitimąsi informacija dėl konkrečių profesijų ir bendradarbiavimą. Europos Komisija turėtų remti judžiausioms profesijoms skirtus kompetentingų valdžios institucijų ir profesinių organizacijų tinklus, siekiant keistis bendra informacija apie nacionalines procedūras ir mokymo reikalavimus, dalytis geriausia patirtimi ir tirti glaudesnio bendradarbiavimo, pvz., bendrų platformų kūrimo, galimybes. Valstybės narės savo ruožtu turėtų gerinti viešųjų institucijų darbą, teikiant informaciją tiek apie darbuotojų teises, tiek apie profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės ir užkirstas kelias darbuotojų išnaudojimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. – Modernizarea şi eficientizarea procedurilor de recunoaştere a calificărilor profesionale constituie un element indispensabil pentru creşterea gradului de mobilitate a cetăţenilor europeni. Totodată, flexibilizarea pieţei muncii va duce şi la o mai bună funcţionare a pieţei unice şi a uniunii economice în ansamblu. Acest raport ridică problemele-cheie pentru reforma viitoare a directivei. Trebuie făcut un efort de simplificare a procedurilor, în special pentru sistemul general de recunoaştere. De asemenea, consider oportună evaluarea aplicării măsurilor compensatorii şi a pertinenţei acestora, respectiv adoptarea de orientări facultative pentru o abordare cât mai uniformă în aplicarea acestor măsuri. Mobilitatea temporară trebuie sprijinită prin clarificarea conceptului şi prin eliminarea sistemului declaraţiei prealabile în cazurile în care prestatarii de servicii însoţesc consumatorul într-un alt stat membru, neintrând în contact cu consumatorii locali. Putem explora şi posibilităţile de coordonare a sistemelor noastre educaţionale astfel încât să ajungem la un grad de armonizare mai ridicat în viitor şi să putem extinde sistemul recunoaşterii automate şi la alte profesii. Nu în ultimul rând, cardurile profesionale voluntare pot fi un instrument eficace pentru recunoaşterea mai rapidă a calificărilor, însă acestea trebuie implementate doar acolo unde acestea au o valoare adăugata reală faţă de sistemul actual.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Facilitarea recunoaşterii calificărilor profesionale la nivel european este o măsură care va permite o integrare profesională mai rapidă a tinerilor pe piaţa forţei de muncă din UE. Consider binevenite propunerile privind crearea unor rețele ale autorităților competente și ale organismelor profesionale pentru profesiile cele mai mobile, precum şi schimbul permanent de informaţii privind programele educaţionale, pentru a spori credibilitatea diplomelor între statele membre, dar şi îmbunătăţirea competențelor lingvistice ale tinerilor doritori să lucreze în alt stat membru. În plus, apariţia cardului profesional, prin care este recunoscută pregătirea profesională a deţinătorului acestuia la nivel european, va reduce obstacolele birocratice şi va permite o mobilitate sporită pe piaţa forţei de muncă a cetăţenilor europeni. Sper, totodată, că va fi îmbunătăţită şi mobilitatea transfrontalieră ca metodă de stimulare a creșterii economice și competitivităţii în cadrul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. – Recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale la nivelul UE, reglementată prin Directiva din 2005 (2005/36/CE), este deosebit de importantă atât pentru vechile statele membre, cât și pentru cetățenii din statele noi, cum este țara mea, România. Libertatea de mișcare este unul dintre drepturile esențiale conferite de apartenența la Uniune, iar schimbările demografice vor face tot mai importantă mobilitatea între statele UE. În acest moment, sunt reglementate doar câteva profesii la nivel comunitar, pentru restul fiind aplicate proceduri costisitoare și îndelungate de echivalare, mergând de la testare, până la impunerea unor studii suplimentare. Având în vedere că reformele din educație facilitează procesul de recunoaștere a calificărilor europene, prin Cadrul european al calificărilor și procesul de la Bologna, consider că se impune extinderea listei profesiilor reglementate la nivelul UE. Trebuie, totodată, simplificate și urgentate procedurile de recunoaștere a diplomelor și calificărilor profesionale, dar este necesară și o mai mare transparență a acestui proces. Tot în acest context, trebuie să acordăm atenție problemei recunoașterii calificărilor resortisanților din țările terțe, care nu trebuie să primeze în fața cetățenilor statelor membre. Consider, de asemenea, că statele trebuie să accepte pe piața muncii toate categoriile de lucrători, nu doar pe cei cu profesii supra-calificate, adică așa-numitul fenomen al exodului creierelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. – Ułatwianie wykwalifikowanym pracownikom swobodnego podejmowania pracy w ramach całej Unii Europejskiej to nie tylko prawo zapisane w traktatach wynikające z charakteru jednolitego rynku. To przede wszystkim potrzeba ekonomiczna, której należy jak najszybciej sprostać w związku z tym, że do końca 2020 roku będziemy potrzebowali aż 16 mln wysokowykwalifikowanych fachowców. Aby w rzeczywisty sposób mobilność tych pracowników mogła zaowocować ożywieniem gospodarczym musimy ułatwić im podejmowanie pracy i zakładanie własnej działalności w swobodnie wybranym kraju, gdzie akurat jest zapotrzebowanie na ich wiedzę i umiejętności. W tym celu należy dokonać rewizji przepisów krajowych, które tworzą niepotrzebne bariery i utrudnienia. W moim przekonaniu, choć zdaję sobie sprawę, że byłoby to skomplikowane, harmonizacja przepisów w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie unijnym mogłaby stanowić dobre rozwiązanie . Nie bez znaczenia jest również łatwy dostęp do odpowiednich informacji dla osób zainteresowanych. Dlatego wzywam Komisję Europejską do konsolidacji dostępnych już źródeł informacji tak, aby osoby chcące podjąć działalność w innym kraju niż kraj własnego pochodzenia, w swoim własnym języku miały dostęp do niezbędnych dokumentów oraz informacji o właściwych organach branżowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. – Die Richtlinie zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen ist ein wesentliches Element der Integration in den Arbeitsmarkt und wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Chancengleichheit in der europäischen Gesellschaft. Viele Mitgliedstaaten haben die Richtlinie noch nicht umgesetzt und bei der Anerkennung gibt es noch viel zu viele Probleme. So zeigt es auch das Kommissionspapier, welches als Grundlage für diesen Initiativbericht dient. Ich begrüße diesen Bericht sehr, denn er bereitet die Positionierung des Europäischen Parlamentes auf die angekündigte Revision der Richtlinie Anfang nächsten Jahres vor. Aus beschäftigungspolitischer Sicht möchte ich noch einmal betonen, dass wir den teilweise missbräuchlichen Praktiken in den Mitgliedstaaten schleunigst ein Ende setzen müssen! Es darf nicht sein, dass die Nicht-Anerkennung vielfach aus strategischen Überlegungen erfolgt, um eine niedrigere Entlohnung durchzuführen. Hier besteht eindeutig ein Problem der Fehlanpassung, unter dem zugewanderte Arbeitnehmer leiden. Hier wird nicht nur gegen das Prinzip der Gleichbehandlung verstoßen, sondern auch die Mobilität von Arbeitnehmern stark eingeschränkt. Hier sollte sich das Europäische Parlament bei der kommenden Revision der Richtlinie eindeutig positionieren. Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

 

18. Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Tisztelt Elnök asszony! Egy olyan ügyre szeretném felhívni a figyelmét, amely már az Egyesült Államok törvényhozásában is téma volt, ezért úgy gondolom nekünk is foglalkoznunk kell vele. Romániáról és a kommunista diktatúra idején államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról van szó. Az egyik - egyébként kisebbségi egyház tulajdonát képező -, már visszaszolgáltatott ingatlan ügyében jelenleg is folyik egy bírósági per az országban, a vádlottak pedig nem mások, mint az egykori restitúciós bizottság tagjai, Markó Attila államtitkár és társai, akik néhány évvel ezelőtt a hatályos törvények értelmében, hivatali kötelességüknek eleget téve a visszaszolgáltatásról döntöttek. A per végkimenetele az egész romániai visszaszolgáltatási folyamatra befolyással lehet, hiszen megkérdőjeleződhet az egyházi ingatlanok visszajuttatása jogos tulajdonosaiknak. Kérem az Európai Parlamentet és Önt, hogy kísérje figyelemmel az ügy további alakulását, hiszen a jogállamiság érvényesítését minden tagállamától elvárja az Unió. A következő tárgyalás éppen holnap lesz, az ügy egyetlen méltányos lezárása pedig a képtelen vád ejtése lehet.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je souhaiterais attirer l'attention de la Commission européenne sur la situation de l'entreprise SeaFrance que M. Barnier connaît vraisemblablement très bien.

Il s'agit, pour nous, d'une souffrance. 880 emplois sont aujourd'hui menacés, 220 emplois à durée déterminée viennent encore s'ajouter aux 880. La Commission européenne a rejeté le plan proposé par le gouvernement français prévoyant un prêt de la SNCF de 100 millions pour la recapitalisation de l'entreprise SeaFrance.

Aujourd'hui, le ministère de l'économie a indiqué que la France allait faire appel de la décision prise récemment par la Commission européenne auprès du tribunal de l'Union européenne.

Dans ma question, je demandais simplement à la Commission européenne si elle souhaitait infléchir sa politique afin d'assouplir ses règles en matière d'aides pour défendre une entreprise aussi importante sur le plan économique.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Madam President, Spain, with Romania, is the only country in the EU that leaves no room for competition on airport management. In 2008, the Catalan Government built an airport in Lleida, which does not belong to the Spanish centralised network of AENA.

Companies from Russia and the UK have shown an interest in flying directly to Lleida airport, which would give thousands of tourists direct access to skiing in the Pyrenees this winter. However, as Russia and the UK are outside the Schengen zone, approval for these flights has to be given by the Spanish Government. The Catalan Government has been asking the Socialist Spanish government for approval of these flights since 2010, but this authorisation has not yet arrived.

The Commission should act immediately to stop this discrimination against the Catalan airport of Lleida. No airport should be discriminated against because of the identity of its managers.

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος (Verts/ALE). - Κυρία Πρόεδρε, πριν αναλάβει η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, ο Επίτροπος κ. Rehn είχε επικρίνει την απόφαση του κ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα και είχε ζητήσει γραπτές εγγυήσεις. Επίσης, η κ. Merkel, ο κ. Sarkozy, αλλά και το ΔΝΤ, υπαγόρευσαν την ημερομηνία και το ερώτημα του δημοψηφίσματος και εμπόδισαν τη διεξαγωγή εκλογών.

Το δημοψήφισμα ματαιώθηκε μετά από έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα για λόγους που αφορούσαν και τη διάσωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Ο κ. Παπανδρέου υποχρεώθηκε όμως να παραιτηθεί και υπό την απειλή της μη καταβολής της 6ης δόσης, παρά το γεγονός ότι η δόση αυτή είχε συμφωνηθεί ρητά στη σύνοδο κορυφής στις 26 Οκτωβρίου 2011 και παρά το ότι έχουν γίνει βαρύτατες θυσίες από τον ελληνικό λαό. Και ενώ ο κ. Παπανδρέου είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, υποχρεώθηκε να παραδώσει την πρωθυπουργία και τώρα στην κυβέρνηση συμμετέχουν και ακροδεξιοί πολιτικοί. Παρόμοιο σκηνικό εξελίχθηκε και στην Ιταλία.

Άσχετα από τις τακτικές που ακολούθησε ο κ. Παπανδρέου, η Επιτροπή παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Επιπλέον, αναρωτιόμαστε μήπως η βαθιά κρίση της Ευρώπης έχει οδηγήσει ορισμένες πολιτικές και οικονομικές ‘ελίτ’ να ασπασθούν την άποψη ότι η δημοκρατία, υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι μια περιττή πολυτέλεια. Δεν ανήκουμε στο παλιό πολιτικό σύστημα, η απαλλαγή όμως κάθε κοινωνίας απ' αυτό είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, I would like to congratulate my home constituency of London on having been selected to host the 2017 World Athletics Championships. I am sure Members are aware that the Olympic Games are being held in London next year. Hosting two world class sporting events in the next five years is good news, not only for London and the UK, but also for Europe. I am proud of my city and of my country.

As such, I cringe at proposals to include the EU flag on sportsmen’s national shirts. When the British athletes proudly mount the podium to receive their gold medals, the only flag I want to see is the Union Jack. I hope other Member States will also have enough pride in their countries to feel the same way. We look forward to hosting both events and invite you to join us in London.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a luta firme e combativa dos trabalhadores e do povo português constitui uma importante resposta ao programa de agressão da União Europeia, do FMI e dos seus homens de mão em Portugal. E esta resposta deve ter eco aqui, neste Parlamento, porque é neste Parlamento que são caucionadas muitas das medidas que constam deste programa de agressão.

A greve geral do próximo dia 24 será um ponto alto nesta luta, um ponto que se segue a diversas manifestações, protestos e paralisações sectoriais dos últimos dias. Este sábado, foram mais de 180 mil os trabalhadores da função pública nas ruas de Lisboa. Na educação, na saúde, nos transportes, na segurança pública e na defesa, no mundo rural, trabalhadores, pequenos e médios empresários e populações engrossam uma enorme corrente contra o empobrecimento generalizado, contra o roubo aos trabalhadores e aos pensionistas, contra o esbulho dos recursos do país.

A greve geral do dia 24 não representará um ponto final desta luta, mas sim a sua entrada num patamar superior, porque esta é também uma luta em defesa da democracia, democracia que é gravemente amputada e desfigurada quando o povo é esbulhado de instrumentos fundamentais para decidir o seu destino, para determinar o seu colectivo devir, como sucede com o criminoso programa de privatizações que consta do pacto de agressão desta troika.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Madam President, in recent months England has seen a series of despicable crimes: memorial plaques recording the names of the heroic dead of two world wars are being systematically stolen for their scrap metal value. Decent English people wonder how these revered monuments which have stood safely in cities, towns and villages for generations have become the targets for thieves.

Today’s Daily Express reports that the police believe that these crimes are predominantly carried out by Romanian gangs. The EU’s open-door policy is directly to blame; we do not just get the decent, honest, hard-working migrants that we might choose. We are forced to take the lowest forms of criminal life merely because they are EU citizens. Membership of the EU is destroying my country. What more revolting proof of that could there be than the melting down for scrap of the monuments to those who gave their lives so we could be free.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN LIBOR ROUČEK
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Die Europäische Union ist ja eine Geschichte von sehr, sehr vielen faulen Kompromissen. Und aus diesen Kompromissen heraus sind sehr viele Defizite entstanden. Als ich 2008 in Wien am Ballhausplatz gegen den Vertrag von Lissabon demonstriert habe, war mein Argument, dass dieser Vertrag diese Defizite einzementiert – einzementiert für die kommenden Jahre, wenn nicht für die kommenden Jahrzehnte. Und genau das bewahrheitet sich jetzt, das sieht man jetzt an der Debatte über die Vertragsänderung.

Trotzdem ist jetzt sicherlich für Schadenfreude kein Platz, und es ist auch nicht die Zeit dafür. Wir sollten schauen, dass wir diese Krise nützen, um tiefe Veränderungen herbeizuführen. Deshalb sage ich ganz klar und deutlich Ja zu einem europäischen Konvent, Ja zu einem Konvent, der direkt von den Bürgern gewählt wird, Ja zu einem Initiativrecht für das Europäische Parlament, Ja zu einem Gerichtshof für Subsidiarität, einfach Ja zu mehr Demokratie und vor allem zu Volksabstimmungen für dieses Konventsergebnis.

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE). - Nem panaszkodni szeretnék, hanem az örömömet megosztani a tisztelt jelenlevőkkel. 2008-ban az Európai Parlament először osztotta ki az Ifjúsági Károly-díjat, és akkor egy magyar alapítvány nyert, a Rákóczi Alapítvány, amelynek a tevékenysége már a 90-es évek elejére húzódik vissza, és ukrajnai, szlovákiai, romániai és szerbiai fiatalokat hív meg mintegy három hétre, hogy ismerkedjenek Magyarországgal, ismerkedjenek a történelemmel, ismerkedjenek az emberi jogokkal. És ezek a fiatalok, nem csak egyszer találkoznak ezen a három héten, hanem a kialakult barátságok évről évre több alkalommal is spontán utótalálkozókkal járnak. Idén megmutatták, hogy ismerik az európai gondolkodást, és az önkéntesség évében egy szerbiai kis faluba ment el több mint száz fiatal, és nekilátott, és rendbe tette ennek a falunak a sporttelepét, lefestette az ülőkéket és a kerítést. Azt gondolom, hogy az európai gondolatról lehet szépeket mondani és lehet cselekedni. Ezek a gyerekek példát mutattak számunkra.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - Mr President, I wish to speak on the role of credit rating agencies. These unaccountable agencies have much to answer for in the current crisis. Every time they decide to downgrade a Member State’s rating, it makes borrowing more expensive, this in turn making the debt crisis worse and calls for austerity measures even louder.

And they even make mistakes, as they recently did in France when they mistakenly downgraded that country’s rating. This could, of course, have had serious consequences.

I am therefore pleased that the Commission is now looking at new rules for these agencies. I hope this look includes the greater regulation of existing agencies and even perhaps involves establishing a new independent agency – one which will be trusted and listened to.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa è un continente enormemente ricco d'acqua dolce ma che rischia di diventare povero di acqua potabile. È un paradosso dovuto ai sempre più frequenti casi di inquinamento della falda acquifera.

In Italia, ad esempio nel Veneto, la mia regione, negli ultimi cinquant'anni sono state autorizzate cave sotto falda e discariche che hanno portato a un grave inquinamento delle falde acquifere, del suolo e dei pozzi di acqua potabile. Nel maggio di quest'anno, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto ha riscontrato l'avvelenamento da mercurio di oltre 100 pozzi in diversi comuni della provincia di Treviso.

Bisogna pertanto agire in fretta e sbloccare subito l'importantissima e necessaria direttiva sul suolo, adottata dal Parlamento europeo in prima lettura nel 2007 ma ancora oggi bloccata in Consiglio, direttiva che prevede l'obbligo di censire e bonificare i siti contaminati e così risolvere il problema dell'inquinamento delle falde acquifere.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - Hr. formand! Jeg vil gerne henlede alles opmærksomhed på, at Israels regering og parlament, Knesset, nu er er i færd med at vedtage nogle af de love, som vi flere gange har kritiseret, ikke bare her i Parlamentet, men også i Kommissionen og i Rådet – nemlig de love, der ødelægger demokrati og ytringsfrihed. Man vil sætte et meget hårdt loft over offentlig støtte, altså regeringsstøtte, til f.eks. B'Tselem og andre menneskerettighedsorganisationer. De må højst modtage 20.000 ILS, dvs. nogle ganske få tusind euro om året. Det er det samme som at stoppe dem!

Jeg er meget taknemmelig over, at Kommissionen har protesteret. Vores ambassadør i Tel Aviv har i torsdags klart sagt fra over for det, men ikke desto mindre sker der ingenting. Israel fortsætter bare, fordi de ikke møder en reel modstand! Jeg vil derfor meget opfordre Rådet og Kommissionen til at overveje, om vi nu ikke skal begynde at se på de privilegerede partnerskaber mellem Israel og EU. Det kan ikke være rigtigt, at vi accepterer, at man på den måde kvæster ytringsfriheden i Israel – og slet ikke med dem, som har været vores bedste partnere igennem lang tid. Vi bliver nødt til at gøre mere end bare at blive vrede og sige "fy skamme" og "det må I ikke". Det er en katastrofe, og ikke bare for ytringsfrihed og demokrati, men jo reelt også for Israels fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Wystosowałem apel, który krąży po Parlamencie Europejskim, i który podpisało już kilkudziesięciu posłów do PE w sprawie Asii Noreen – chrześcijanki, której grozi śmierć. W Pakistanie, w miejscowości Ittanwali Asia Noreen należy do mniejszości religijnej i została skazana na karę śmierć, a teraz istnieje niebezpieczeństwo, że kara ta zostanie wykonana. Niebezpieczeństwo grozi także jej bliskim.

Chciałbym jeszcze raz zaapelować do wysokiej przedstawiciel, a także to Parlamentu Europejskiego, żebyśmy działali w bardziej zdecydowany i skuteczny sposób. Jest to miara naszej wiarygodności, jako tych, którzy występują w obronie praw człowieka – powinniśmy w zdecydowany sposób wywierać presję dyplomatyczną tak, by chrześcijanie nie byli prześladowani za swoją religię, by nie groziła im śmierć. Raz jeszcze ponawiam apel, zwracając uwagę, że od tego zależy powaga tej Izby.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'italiano è lingua ufficiale dell'Unione europea fin dal primo regolamento comunitario del 1958 e confermata tale nel trattato. Come è possibile che spesso gli uffici del Parlamento europeo non rispettino il trattato, non utilizzando in atti, documenti, comunicazioni e traduzioni simultanee la lingua italiana, creando difficoltà di comprensione e limitando la possibilità di esprimersi a chi la vuole usare? Anche agli shadow meeting, ai triloghi e alle riunioni delle delegazioni e missioni parlamentari, e a volte anche nelle riunioni dei coordinatori di commissione, la traduzione è disponibile solo in inglese.

Io non ho nulla contro gli inglesi, ma non ho nessuna intenzione di esserne colonizzato. Sono qui per difendere e tutelare il mio popolo e pretendo, nel rispetto del motto dell'Unione europea "Uniti nella diversità", di potermi esprimere nella mia lingua. Se non saranno rispettati in questo Parlamento e in tutti i suoi organi e uffici i principi fondamentali dell'Unione, tra cui quello di pari dignità delle lingue ufficiali, presenterò ricorso alla Corte di giustizia al fine di fermare questa omologazione sovranazionale che i poteri forti vogliono per l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, as this year draws to a close we can look back at a year that started off with democracy blooming across North Africa. However, the EU seems to be going in the opposite direction. First of all, we had a Greek Prime Minister promising his people a referendum on the severe economic measures imposed on his country. He trusted the judgement of his electorate, but he was banished for being too democratic and threatened by a German leader: déjà vu.

Now we have the grotesque sight of an unelected person – a former EU Commissioner, Mario Monti, who has not been elected to anything in his life – given a lifetime seat and appointed Italian Prime Minister. Is this the future of Europe? Unelected government by technocrats? You no longer trust the people of Europe, for you know they do not trust you and they have seen through this scam. The Arab Spring has given way to a nasty, bitter EU winter.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, estos días se ha hablado mucho del volcán de la isla de El Hierro, en Canarias.

El pasado viernes tuve la ocasión de vivir allí, con los herreños, un terremoto de 4,6 grados en la escala de Richter, y les puedo asegurar que no es una situación agradable.

Pero mucho más desagradable es comprobar la situación en que se encuentran miles de ciudadanos de esta pequeña y muy europea isla, que ven cómo sus vidas están condicionadas por lo que suceda con el volcán y con los continuos movimientos sísmicos que se están produciendo.

Con el túnel que une sus dos principales ciudades cerrado, sin poder faenar, cerrando comercios y viendo terriblemente agravada una crisis de enormes proporciones, poco más les queda que esperar.

Una espera que es insostenible desde el punto de vista económico: pescadores, agricultores, pequeños comerciantes, hoteleros y toda la sociedad en su conjunto necesitan urgentemente la solidaridad y el apoyo económico de Europa para afrontar no sólo el presente, sino también un futuro que se presenta incierto.

La Unión Europea tiene que estar allí donde se la necesita, y ese lugar es hoy, más que nunca, la isla de El Hierro.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Hoci je Európska únia jedným z najbohatších regiónov na svete, žije v nej 116 miliónov osôb ohrozených chudobou a mnohí ďalší sú na pokraji záchrannej sociálnej siete a žijú v podmienkach ťažkej materiálnej deprivácie a nemôžu si dovoliť základné potreby, ktoré sa považujú za nevyhnutné na slušný život v Európe.

Toto, samozrejme, nie je zlučiteľné s európskymi hodnotami spravodlivosti a solidarity. Je to konkrétny obraz o porušovaní ľudských práv mnohých Európanov a hmatateľný dôkaz obrovského priestoru nespravodlivosti.

Kríza, ktorú očakávame v nasledujúcom období, tento problém ešte prehĺbi. Preto vyzývam všetky členské štáty, aby neprijímali úsporné opatrenia v systéme sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, ktoré najviac poškodzujú práve najzraniteľnejšie skupiny a rušia mnohé záruky voči sociálnym rizikám. Právo na dôstojnú prácu, kategória minimálnej mzdy a minimálneho príjmu sú výdobytkami modernej spoločnosti, na ktoré sme hrdí a za ktoré sme dlho v Európe bojovali. Toto slúži ako príklad aj v mnohých iných častiach sveta. Nedovoľme preto, aby nám to vzali.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα έχουμε πλέον μία κυβέρνηση που απολαμβάνει ευρύτερης στήριξης στη βουλή και στον λαό. Αποδείχθηκε ότι παρά τις δυσκολίες η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού υποστηρίζει την παραμονή στο ευρώ και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Είναι όμως ανάγκη να προσαρμοστεί αντίστοιχα και η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και αυτό αφορά και τη νέα κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές. Η Τρόικα πρέπει να αντιμετωπίσει αδυναμίες του εφαρμοζόμενου προγράμματος που έχουν να κάνουν με τον ανεδαφικό σχεδιασμό των αποκρατικοποιήσεων, τις κοινωνικές επιπτώσεις της πολύ βαθύτερης από τα προβλεπόμενα ανεργίας και του παγώματος της οικονομικής δραστηριότητας που προέρχεται από την απόλυτη έλλειψη ρευστότητας.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών στόχων με εργαλεία: περικοπές δαπανών, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τα χρήματα για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi hanno sollevato in questo periodo argomenti molto importanti e molto seri. Il mio invece non lo è, ma penso che comunque abbia il suo rilievo.

L'amministrazione del Parlamento ha rifiutato il pagamento di una ricevuta di taxi di ben 12 euro, semplicemente perché era scritta in una maniera che a loro giudizio non era molto comprensibile. Io ritengo che se certi servizi, parlando di Unione europea in genere, avessero controllato meglio anziché le ricevute di 12 euro i conti di certi paesi, non saremmo in questa condizione di crisi di cui tutti dobbiamo soffrire.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Bei all der naiven Euphorie zum Arabischen Frühling sollte die EU auch die Augen öffnen und etwas gegen die dauernden Gewaltübergriffe auf koptische Christen unternehmen. So häufen sich in Ägypten die blutigen und mörderischen Vorfälle, und das an den Grenzen Europas. Es muss daher rasch gehandelt werden. Das heißt ganz klar: Berufung einer EU-Delegation, welche die grundlosen Übergriffe registriert, dokumentiert und veröffentlicht, Junktimierung von Entwicklungshilfe und bilateraler Handelsabkommen mit der Achtung der Religionsfreiheit, militärische Hilfestellung seitens der EU darf niemals für Gewalt gegen Zivilisten verwendet werden. Dies muss evaluiert werden und die Hilfestellungen sind dann gegebenenfalls einzustellen.

Die EU ist dringend gefordert, dafür zu sorgen, dass sich aus dem sogenannten Arabischen Frühling in Ländern wie Ägypten, Tunesien etc. auch tatsächlich junge Demokratien entwickeln, die auf den Prinzipien der Toleranz, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit aufgebaut sind.

 
  
MPphoto
 

  Ágnes Hankiss (PPE). - Elnök úr! Az amerikai titkosszolgálat által a közelmúltban készített és nyilvánosságra hozott jelentés felhívja az amerikai kongresszus figyelmét az állami és ipari kémkedés növekvő veszélyeire. Bebizonyosodott, hogy az internet megsokszorozza a gazdasági és politikai előnyszerzésre irányuló kiberkémkedés lehetőségeit és veszélyeit, egyre nagyobb teret nyerve a hagyományos hírszerzéssel szemben. Sajnálatos, de tény, hogy Európa a kiberbiztonság tekintetében évekkel van lemaradva az USA, Kína és Oroszország mögött, miközben például az orosz hírszerzés igen kifinomult kibereszköztárral rendelkezik. Fontos volna tehát felmérni, és az EU belbiztonsági stratégiájában az eddiginél világosabban meghatározni, hogy milyen képességekkel rendelkezünk az ilyen jellegű támadások kivédésére. A megelőzés és a védekezés érdekében nem halogatható tovább az sem, hogy világos kompetenciákkal és kapacitásokkal ruházzuk fel az Europolt az internetes bűnözés elleni küzdelmében.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - În decursul ultimei şedinţe plenare, Parlamentul European a adoptat rezoluţia referitoare la mobilitatea muncitorilor în Uniunea Europeană, în care am introdus personal un amendament prin care am cerut eliminarea restricţiilor de muncă pentru cetăţenii români şi bulgari până la sfârşitul acestui an. Totuşi, acest lucru are puţine şanse de a deveni realitate. Din păcate, Comisia Europeană a arătat că este cel puţin indiferentă la aceste limitări excesive şi nefundamentate ale liberei circulaţii a forţei de muncă, din moment ce a aprobat noile restricţii impuse de Spania şi nu a reacţionat în niciun fel la decizia de prelungire luată de alte zece state.

Este regretabil, totodată, – şi asta o spun pentru a doua oară în şedinţă plenară – că, deşi am adresat Comisiei o întrebare scrisă pe această temă, cu exact două luni în urmă, nu am primit niciun răspuns.

De aceea, solicit pe această cale, un răspuns urgent din partea Comisiei, dar şi mai mult interes şi implicare pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni din România şi Bulgaria.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE). - Г-н Председател, мнозина ще кажат, че сега важните решения в Евросъюза са свързани с кризата. Имат основание. Но да не забравяме, че сред причините за нея е неспазването на правилата. Нарушаването им има дългосрочни, дори непредвидими ефекти. Затова сме длъжни да следим за тях не само във финансите и икономиката.

Затова алармирам, че в нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз, на мнозина граждани беше отнето правото на участие на последните избори в България. Хора, които отговаряха на изискванията, не можаха да гласуват, тъй като бяха изключени без основание от избирателните списъци. Този факт се призна публично от редица административни органи, но и до днес не е ясно чии са грешките, или може би умисъла, и не последва извинение, нито санкция.

Налага се от тази трибуна да призовем за прозрачност по всички факти и за бързи мерки срещу нарушителите в защита на гражданските права.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Г-н Председател, за огромно съжаление само от тази трибуна тук аз мога да информирам обществеността за тоталитарния начин на управление в Република България.

Министър-председателят е установил модел на управление, базиращ се на пълен контрол над медиите и свободата на словото. Всички, които имат позиция, различна от неговата, биват компрометирани и смазвани по жесток начин. Медиите се цензурират и информацията се филтрира кощунствено. Отразяват се единствено събития, благоприятни за управляващите.

Всички други случки не намират никакъв отзвук и съответно остават напълно непонятни за българските граждани. Премиерът се държи арогантно като човек, който смята че закона и морала не важат за него. Той определя всичко еднолично, включително налага съвсем открито на частни лица къде да инвестират пари, за да получат неговото благоволение.

В България явно се заражда нужда от „арабска пролет”. Убеден съм, че никой от нас не желае в Европейския съюз управление от тип Уго Чавес. За демократична държава в 21 век, страна-членка на Европейския съюз подобен начин на управление е напълно недопустим.

Благодаря Ви за отделеното внимание и време. Мисля, че сега е моментът да покажем на европейските граждани, че всички са равни пред европейските закони и нашият глас тук не може да бъде заглушен.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Niemal na półmetku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego powinniśmy mieć odwagę zadać sobie pytanie, w jakim kierunku zmierza Europa, w jakim stopniu udaje nam się realizować ambitne cele strategii Europa 2020, czy widzimy realną perspektywę wyjścia z przedłużającego się kryzysu finansowego, dotykającego wiele państw członkowskich Unii. Pamiętajmy, że w czasach braku stabilizacji i w poczuciu zagrożenia dotyczącego niemożliwości zrealizowania podstawowych potrzeb życiowych często do głosu dochodzą ruchy społeczne o charakterze populistycznym, głoszące ekstremalne hasła zmian. Nie wolno nam zlekceważyć „ruchu oburzonych”, który ma na razie formę idealistycznego sprzeciwu młodzieży pozbawionej realnych perspektyw umożliwiających twórczy rozwój i godną pracę, ale w przyszłości może stać się zalążkiem poważnej siły politycznej, tylko o jakim obliczu?

Nie możemy przemilczeć faktu braku odpowiedzialności części polityków, którzy forsowali życie na kredyt, życie na koszt przyszłych pokoleń, składając nierealne obietnice w zamian za utrzymanie władzy, posługując się nawet ukrywaniem czy modyfikowaniem rzeczywistej sytuacji. Nawet słynąca ze swej dokładności administracji brukselska nie kontrolowała w skuteczny sposób poszczególnych państw członkowskich, akceptując niebezpieczny wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D). - Paldies! Cienījamais priekšsēdētāj, kolēģi! Ir tāda slimība skleroze, kad nekas nesāp un katru dienu ir jaunas ziņas. Es atgādināšu, ka pirms dažiem gadiem pastāvēja lozungs „Viena valsts, viena tauta, viens fīrers”. Visi zina, ar ko tas viss beidzās. Bet ir šodien arī Latvijas Republikas ministri, kuri nobalsoja pret Satversmi, kad notika līdzekļu novirzīšana parakstu vākšanai, lai krievu valodai noteiktu valsts valodas statusu. Šodien Latvijas valdībā ir ministri, kas propagandē lozungu „Latvija latviešiem!”. Un Eiropas Komisijā ir cilvēki, kas nedzird vai negrib dzirdēt, ka Latvijā notiek Latvijas Republikas krievvalodīgo pilsoņu un nepilsoņu, kuri sastāda 45 % no valsts iedzīvotājiem, fundamentālo tiesību rupjš pārkāpums. Ir tāda slimība skleroze, kad nekas nesāp, bet katru dienu ir jaunas ziņas. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак (ALDE). - Г-н Председател, уважаеми колеги, за първи път след 22 години българските граждани станаха свидетели на лошо организирани и компрометирани президентски и местни избори, изпълнени с невиждани досега закононарушения и противоконституционни действия. Потъпкани бяха принципите на плурализма и всеобщото и равно избирателно право, необходими за една демократична и европейска държава.

Над 45 хиляди български граждани, попаднали в така наречените„забранителни списъци”, бяха лишени от право на глас. В много секции използването на прозрачни бюлетини наруши тайната, гарантирана от Конституцията и Изборния кодекс. Изключително високият процент сигнали за купуване на гласове, принуждаването на хората да гласуват под заплаха за уволнение и други форми на контролиран вот, са недопустими в страна-членка на Европейския съюз.

Нарушения в 44 процента от избирателните секции констатираха и наблюдатели от ОССЕ и ПАСЕ. Отговорността на управляващите за провеждането на избори по този начин поставя под въпрос европейското бъдеще на България и е сериозна заплаха за демократичното й развитие.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, οι τελευταίες ημέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για την ευρωζώνη: δύο κυβερνήσεις άλλαξαν – σε Ελλάδα και Ιταλία – και τρεις οικονομίες – η ιταλική, η ισπανική και η γαλλική – είδαν τα επιτόκια δανεισμού τους να ανεβαίνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη και αφορά τις οικονομικές προβλέψεις για την επόμενη διετία, ξεκινάει με τη δραματική διαπίστωση ότι η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει σταματήσει και, παράλληλα, η Eurostat διαπίστωσε ότι η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά βαίνει αυξανόμενη και αγγίζει το 10,2%. Αναμφισβήτητα η ευρωζώνη βρίσκεται σήμερα στη πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της και οφείλουμε όλοι να είμαστε ειλικρινείς.

Έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας: ο ένας είναι αυτός της μοναχικής διαδρομής, της ομολογίας της αποτυχίας, ο δρόμος που τροφοδοτείται από τρομολάγνα δημοσιεύματα και από εκείνους που ποτέ τους δεν πίστεψαν στην Ευρώπη. Ο άλλος είναι αυτός της αντιμετώπισης των κοινών πλέον προκλήσεων, ο δρόμος της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσπάθειας, ο δρόμος τον οποίον δίδαξαν οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οποίον σήμερα μπορούμε αλλά και οφείλουμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε. Είναι ο δοκιμασμένος κοινοτικός δρόμος που οδηγεί στην ευημερία και την πρόοδο των χωρών μας.

 
  
MPphoto
 

  Илияна Малинова Йотова (S&D). - Г-н Председател, в България бяха проведени избори за президент на страната и за местни органи на властта. След години на труден преход крехката демокрация в страната отново е поставена на карта. Купуването на гласове, контролиран вот от властта, полицейщина, политически натиск, използване на хора от криминалния контингент за сплашване, злоупотреби с бюлетини – всичко това стана емблема на изборния процес.

Безпрецедентна бе намесата на изпълнителната власт. Министърът на вътрешните работи оглави политическия щаб на управляващата партия. Почти половин милион български граждани влязоха в „забранителните списъци” без право да гласуват. Нарушено е едно от най-големите завоевания на демокрацията – право на свободен избор.

Днес изборите се оспорват от всички партии. За първи път след демократичните промени в България опозицията иска касиране на президентските избори. Преобладаващо е мнението, че тя спечели изборите, но загуби броенето.

Днес председателят Барозо призова за задълбочаване на демокрацията като гарант за реалната интеграция в Европейския съюз. Ако днес не спрем войната срещу демокрацията, то утре ксенофобията, популизма и потъпкването на човешките права ще имат нови, по-големи територии.

Затова все още чакаме оценката на Комисията за изборите в България, в които председателят Барозо и няколко комисари се ангажираха еднозначно на страната на управляващата партия.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the item.

 

19. Нова стратегия за политика за защита на потребителите (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Kyriacos Triantaphyllides, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on a new strategy for consumer policy (2011/2149(INI)) (A7-0369/2011).

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών, ότι θα παρουσιάσει τη νέα πράξη για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τον Μάιο/Ιούνιο του 2012. Στη βάση αυτού, το Ευρωκοινοβούλιο ανάλαβε να συντάξει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για να βάλει το στίγμα του στη νέα πράξη. Το σχέδιο έκθεσης είχε αναλάβει αρχικά, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, η Eva-Britt Svensson η οποία όμως αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει μετά την παραίτησή της για λόγους υγείας και έτσι μου ανατέθηκε να το ολοκληρώσω.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Eva-Britt για την εργασία που πρόλαβε να κάνει σ' αυτή την έκθεση και της εύχομαι να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούν. Τόσο η Eva-Britt αρχικά, όσο επίσης στη συνέχεια ο ομιλών, θελήσαμε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και παραλείψεις του συστήματος και να περιλάβουμε πρόνοιες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών. Βασικοί στόχοι του σχεδίου έκθεσης όπως αυτή διατυπώθηκε στο προταθέν προσχέδιο, ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες-καταναλωτές, η μείωση, μέχρι του βαθμού της εξάλειψης, των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των σχέσεών τους με τις εταιρείες, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών γενικά και με ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων και η υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών, η έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο μια κοινωνικότερη Ευρώπη, καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, η οικολογία και η βιωσιμότητα, η μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως τα αντιβιοτικά στη βιομηχανία κρέατος και οι παραβένες στα καλλυντικά, η μείωση των τεχνητών τρανς λιπαρών στα τρόφιμα, η προστασία των παιδιών από τη διαφήμιση.

Όπως ήταν φυσικό κύριε Πρόεδρε, οι πιο πάνω στόχοι αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από τις πολιτικές ομάδες οι οποίες, μέσα από τις 188 τροπολογίες που κατετέθησαν συνολικά, πρότειναν τη δική τους λύση στα διάφορα ζητήματα. Σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν στην έκθεση όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της, διατυπώσαμε με τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών δεκαέξι συμβιβαστικές τροπολογίες και τελικά η έκθεση, όπως διαμορφώθηκε, τέθηκε στις 17/10/2011 σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και υπερψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 10 αποχές.

Ωστόσο, το σχέδιο, όπως ψηφίστηκε, δεν άφηνε ικανοποιημένες ορισμένες πλευρές του Κοινοβουλίου: αυτό γιατί, ενώ επρόκειτο για μια έκθεση πάνω στη στρατηγική που αφορά τις πολιτικές για την προστασία του καταναλωτή, αυτή ψηφίστηκε χωρίς την αναφορά στον στόχο για μια κοινωνικότερη Ευρώπη και, παράλληλα, διεγράφησαν όλες σχεδόν οι αναφορές σε επικίνδυνα καρκινογόνα χημικά, καθώς και η θέση για την απαγόρευση της άμεσης τηλεοπτικής διαφήμισης που έχει ως στόχο παιδιά κάτω των 12 ετών.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, και κατόπιν συνεννοήσεως με όλες τις πολιτικές ομάδες, ανοίξαμε έναν νέο κύκλο συζητήσεων που οδήγησε τελικά στη δέσμευση όλων να στηρίξουν το προτεινόμενο για ψήφιση αύριο συμβιβαστικό κείμενο το οποίο αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές καθώς η οικονομική κρίση τους καθιστά πιο ευάλωτους, επιδιώκει μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων, τονίζει την ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ζητεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας, εκφράζει ανησυχία για την εκτεταμένη διαφήμιση στην οποία εκτίθενται τα παιδιά και εισηγείται τρόπους καταπολέμησης της κατασπατάλησης των τροφίμων.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν αλλά και για τη σημαντικότατη συμβολή τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου έτσι ώστε να επιτευχθεί συναίνεση επί των βασικών πτυχών της έκθεσης και να δεσμευθούν όλοι να την στηρίξουν στην αυριανή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piaci történések középpontjába. Valóban az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának biztosítása az uniós polgárok igényeit kell, hogy szolgálja. Megemlíteném, hogy bár a tudatos vásárlás és a fogyasztói jogok ismerete terén látható a változás, Európa még mindig megosztott ebben az érzékeny témában. Minden erőnkkel támogatni kell a Bizottság erőfeszítéseit, hogy látható változások álljanak be 2012-től kezdődően a tagállami és a határon átnyúló fogyasztói védelemben. Erősíteni kell az információs hálózatokat, és több hangsúlyt kell helyezni a tájékoztatásra, anyagi hátteret biztosítva a fogyasztóvédő kampányokra, illetve fogyasztóvédelmi felmérésekre és termékvizsgálatokra. Nagyon egyszerűen feltárhatók az egyes különbségek és jogsértések, ha ahhoz megfelelő eszközök állnak az érintettek rendelkezésére. Csak megemlíteném azt a tavaszi terméktesztet, amely Szlovákiában bebizonyította, a közép-európai piacok vásárlóit a gyártók egy része nem tartja sokra. Remélem, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok átláthatósága és azok jobb végrehajtása valósul majd meg a Bizottság új kezdeményezésével.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Práva spotrebiteľov sa stali súčasťou občianskych práv, takže výchova dobrých spotrebiteľov je vlastne výučbou lepších občanov. Napriek tomu, že sa v tejto správe zaoberáme viacerými skupinami obyvateľov a ich ochranou, trochu mi chýba zameranie a viac pozornosti na práva mladých ľudí ako spotrebiteľov. Mladí ľudia sa stávajú spotrebiteľmi v čoraz nižšom veku a takisto sú najinovatívnejšou skupinou spotrebiteľov. Sú náchylní na nové veci, ako je napríklad nakupovanie cez internet.

Je preto veľmi dôležité vychovávať týchto spotrebiteľov a napríklad zavedenie povinnej výučby o spotrebiteľských právach do osnov na základných školách v celej Európskej únii môže určite pomôcť vychovať novú generáciu, ktorá bude zodpovednejšia a bude vedieť, aké sú jej práva.

Samozrejme, nesmieme zabúdať ani na ostatné generácie a informovať a vzdelávať neustále o spotrebiteľských právach všeobecne. Len takto môžeme zlepšiť celkovú situáciu v oblasti spotrebiteľských práv, pretože zbytočne budeme mať 800 smerníc, ak ľudia nebudú vedieť o tom, že ich môžu využívať.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, as the Chair of the Committee, and also on behalf of my Group, I want to warmly welcome this report and thank Mr Triantaphyllides for continuing the excellent work of Mrs Svensson.

It is unfortunate that such an ambitious and wide-ranging report has to be confined to this relatively short time and we are not having a full debate on it.

Nevertheless, this is a real call to Commissioner Dalli, who I warmly welcome here this evening, to be ambitious in his consumer strategy work that he is now developing.

This report was commissioned by the coordinators of the committees specifically to feed into that process and it is quite clear when you look at this report that at the moment we have a very fragmented position. We have issues in Mr Barnier’s Directorate, we have issues in Mr Tajani’s Directorate, we have issues with Mrs Reding’s, and we also have issues on the economic and monetary affairs side, and I welcome the opinion we have had from them.

I think you have a big challenge, Commissioner Dalli, and I hope you will be looking at this thoroughly and coming up with a wide-ranging policy that is going to deliver the sort of framework we need for empowered, confident and well-protected consumers to be at the foundation of a single market, going forward.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, antes de mais, gostaria também de agradecer à antiga deputada Eva-Britt Svensson e ao nosso colega deputado Kyriacos Triantaphyllides o trabalho que fizeram sobre uma nova estratégia em matéria de política de consumidores. É importante que neste âmbito se dê particular atenção às dificuldades dos consumidores, sobretudo das camadas das populações mais vulneráveis nesta situação de grave crise económica e social que se vive em diversos Estados-Membros.

Além das campanhas de informação, da fiscalização, dos testes de produtos, é fundamental garantir que todas as populações – designadamente trabalhadores, reformados, crianças, jovens, mulheres, migrantes – tenham rendimentos suficientes para aceder a todos os bens e serviços essenciais, designadamente bens alimentares, mas também serviços de saúde, energéticos, serviços de transporte, serviços de alojamento condigno que lhes permitam viver uma vida com dignidade.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Aş dori să salut şi eu iniţiativa Comisiei privind agenda pentru protecţia consumatorilor. La nivel european, este necesar un cadru juridic coerent pentru a asigura o protecţie adecvată tuturor cetăţenilor. Combaterea publicităţii înşelătoare este un element important în acest proces. Semnalez că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din România a iniţiat un proiect de modificare a legislaţiei în domeniu, pentru o mai bună protejare a intereselor consumatorilor.

Totodată, sunt necesare activităţi de informare şi educare. De exemplu, în România are loc anual concursul naţional pe teme de educare a tinerilor consumatori „Alege! Este dreptul tău”, organizat de ANPC şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Concursul, ajuns la a IX-a ediţie, este destinat elevilor între 6 şi 18 ani şi doreşte să contribuie la formarea unei generaţii de consumatori conştienţi de drepturile lor.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, S&D-ryhmän varjoesittelijänä minäkin pidän mietintöä suhteellisen hyvänä. Kuitenkin minua hämmästyttää yhä edelleen se, että kuinka välinpitämättömästi me täällä parlamentissa suhtaudumme tavallisiin kansalaisiin ja etenkin heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin.

Väitämme kyllä juhlapuheissamme, että kuluttajat ovat sisämarkkinoiden keskiössä, mutta todellisuudessa painotamme pikemminkin markkinavoimia ja taloudellista kasvua. Kuluttajien suojeleminen ja turvallisuuden lisääminen ovat EU:n kunnianhimoisia tavoitteita. Suojelua kaipaavat etenkin haavoittuvat ryhmät, kuten vanhukset ja lapset.

Olenkin iloinen, että mietinnössä kielletään lapsiin kohdistuva harhaanjohtava mainonta. Lapsiin kohdistuva mainonta vaikuttaa myös lasten kaverisuhteisiin ja sosiaaliseen asemaan, esimerkiksi vaatteet, lelut ja elektroniikka paljastavat hyvin nopeasti, onko perheellä rahaa vai ei. Tuskin meistä kukaan täällä haluaa, että eurooppalaisten syrjäytyminen alkaa jo lastentarhasta. Tästä syystä toivon, että voisimme aidosti välittää myös yrityksille tiedon siitä, millaista solidaarisempaa Eurooppaa haluamme viedä eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). - Monsieur le Président, le rapport sur une nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs, que nous voterons demain, pose les jalons bien précis que nous souhaitons voir adoptés par la Commission européenne lorsqu'elle proposera son nouvel agenda pour la protection des consommateurs au début de l'année prochaine.

Responsabiliser les consommateurs, mieux les informer, assurer la sécurité des produits auxquels ils ont accès, mettre en œuvre rapidement la législation européenne existante, faire en sorte que tous les acteurs connaissent leurs droits et leurs obligations. Voilà les priorités pour les législateurs nationaux et européens, pour les décideurs nationaux et européens, mais aussi pour les entreprises, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs.

Surtout, je pense qu'à ce stade, il est opportun d'entamer une réelle réflexion, en profondeur, pour trouver le juste équilibre entre le nombre d'informations, l'intensité des informations dont ont réellement besoin les consommateurs, l'utilisation qu'ils peuvent en faire lors de leurs achats et les charges administratives et financières que la publication de ces informations engendre pour nos entreprises.

Le maître mot est donc "responsabilité": responsabilité des producteurs, des entrepreneurs, des entreprises, des prestataires de services, mais aussi responsabilité pour les consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank Parliament, the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and in particular the rapporteur, Mr Triantaphyllides, and the previous rapporteur, Eva Britt Svensson for the ‘Report on a New Strategy for Consumer Policy’.

I realise that a report is, in essence, a series of compromises and might not address, or not address fully, all the issues some of you consider most important.

That said, I must say that the final outcome of your work provides excellent input into the Commission’s work on consumer policy. It contains very substantial elements for the promotion of the interests of European consumers. In particular, I very much welcome the comprehensive approach to consumer policy embodied in the report. Indeed, a successful modern consumer policy cannot be only about legislation, but has to be multi-faceted.

In this context, the report rightly puts the emphasis on consumer safety, both for products and food. It stresses the importance of empowering consumers, of consumer education and information. It rightly emphasises the need for EU consumer policy to support growth and innovation in the retail sector and in particular the completion of the digital single market. It cites reviewing the existing consumer legislation, notably in relation to unfair commercial practices and misleading advertising, and redress – including alternative dispute resolution and on-line dispute resolution – among the priorities.

It insists on the need to ensure effective implementation and enforcement of existing legislation. It highlights some cross-cutting issues such as sustainable consumption, vulnerable consumers and accessibility. From a sectoral point of view, it rightly puts the stress on financial services, energy and digital.

Together with previous Parliament reports dealing with consumer issues – such as the Grech, Hedh, Arias and Schaldemose reports, as well as the forthcoming work on vulnerable consumers – this report offers the Commission an extremely valuable source of inspiration for its work on the future consumer policy.

Let me say a few words about the Commission’s intentions in this respect. Vice-President Reding and I envisage presenting a Consumer Agenda in the first half of next year. This Consumer Agenda will present a coherent, strategic vision for consumer policy in the years to come, together with milestones set between 2012 and the end of the current Commission’s mandate. We envisage an ambitious text, focusing on concrete measures, putting consumers at the centre of the single market, something you have stressed in your report.

The key principle will be to empower consumers, in the broadest sense of the term. Empowerment is about how consumers can participate actively in the market and make it work for them. We will include consumer issues under Vice-President Reding’s portfolio and my own, but also measures falling under other Commissioners’ responsibility, such as financial services, energy, transport and digital.

This will meet a key concern mentioned in your report, namely the need for a coherent, holistic approach to consumer policy.

The Consumer Agenda will also need to take into account the emerging challenges facing future consumer policy: the need to move towards more sustainable patterns of consumption; to address the specific needs of an ageing population; digitalisation (including e-commerce); and the issue of social inclusion and vulnerable consumers. Again, this is fully in line with your report.

The European Consumer Agenda will also have the explicit ambition to build on the progress already made in realising a European Judicial Area, thus enhancing the role that judges, legal practitioners and enforcement authorities can play, including across borders. To this end, the Consumer Agenda shall be built on partnerships, both in order to pull resources together, in line with the principle of ‘doing more with less’, and bringing on board all relevant actors. This includes partnerships with Member States on enforcement and information, with intermediaries (consumer organisations and the media), with business on consumer information, and at international level on product safety. We have already collected contributions from the advisory networks that we manage which bring together consumer organisations and national authorities.

We now plan to organise a hearing at the beginning of 2012, possibly with the help of the IMCO Committee. Discussions are ongoing as regards its organisation. As a first step, we are preparing, in response to an earlier request from Parliament, a report on the integration of consumer interests into all aspects of consumer policy. This should be ready in early 2012.

Finally, I would add that last week the Commission adopted a proposal for the 2014-2020 Consumer Programme – the financial framework that will underpin the Consumer Agenda from 2014 onwards. This is now for discussion between the budgetary authorities.

The proposed Consumer Programme focuses on four key areas of action, covering the whole spectrum of consumer policy. I am particularly pleased to note that its four specific objectives are very much in tune with the recommendations of your report: consumer safety (products, food and services); providing consumers with the right information and the educational tools to properly understand it; consolidating and further strengthening consumer rights and redress, and, last but not least, enforcement of consumer rights.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 15 November 2011).

 

20. Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Jürgen Creutzmann, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on online gambling in the Internal Market [2011/2084(INI)] (A7-0342/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Creutzmann, Berichterstatter. − Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich bei allen Schattenberichterstattern bedanken, die durch ihre hervorragende Zusammenarbeit diesen Bericht ermöglicht haben. Der Ausschuss hat mit einem überwältigenden Votum von 30 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung dem Bericht zugestimmt.

Online-Glücksspiele bedienen heute einen grenzüberschreitenden Markt, der jeden Tag stark wächst. Verbraucher können im Internet problemlos bei Anbietern spielen, die entweder gar keiner Regulierung unterliegen oder in anderen Ländern zugelassen sind, in denen andere Vorschriften gelten.

Dies führt dazu, dass einzelne Mitgliedstaaten keinen ausreichenden Schutz mehr für ihre Verbraucher garantieren können. Kinder und Jugendliche oder Opfer von Spielsucht sind davon besonders betroffen. Außerdem gehen den Mitgliedstaaten durch die oft illegale Konkurrenz aus dem Ausland jedes Jahr viele Millionen Euro an Steuereinnahmen verloren.

Dies geht auf Kosten der Förderung gemeinnütziger Aktivitäten, der Suchtbekämpfung und der Unterstützung des Breitensports. Schließlich erschwert die Rechtsunsicherheit das grenzüberschreitende Angebot von Glückspielen im Binnenmarkt. Da es keine europäischen Standards für eine Lizenzierung gibt, muss Fall für Fall entschieden werden, ob die Praktiken der Mitgliedstaaten europarechtskonform sind.

Das bestehende Ausmaß an Rechtsunsicherheit wird durch die große Zahl der Vertragsverletzungsverfahren in den letzten Jahren deutlich. Deshalb muss die bestehende Lücke zwischen Gesetzgebung und Wirklichkeit dringend geschlossen werden.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Mitgliedstaaten müssen in dieser Frage deutlich stärker zusammenarbeiten. Das reicht aber nicht aus, um die geschilderten Probleme zu lösen. Zusätzlich wird auch die Europäische Union in Zukunft eine wichtige Rolle spielen müssen. Dies hat unser Ausschuss mit überwältigender Mehrheit gefordert. Neben weiteren Maßnahmen sollte auch eine EU-Richtlinie in Betracht gezogen werden, die gemeinsame Mindeststandards für den Verbraucher- und Jugendschutz und die Verbrechensbekämpfung im Bereich der Online-Glücksspiele festlegt.

Zwar unterstreicht der Ausschuss im Bericht zum Online-Gambling das Prinzip der Subsidiarität unterstrichen, die Mitgliedstaaten sollen Online Glückspiele in ihrem Hoheitsgebiet so weit wie möglich selbst regulieren. Dabei sind gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs allerdings gewisse Regeln zu beachten: Beschränkungen des legalen Angebots von Glücksspielen, etwa durch staatliche Monopole, sind nur dann zulässig, wenn sie kohärent und verhältnismäßig sind. Es kann nicht sein, dass ein Staat einerseits sein Monopol damit begründet, Verbraucher vor den negativen Folgen von Glücksspielen zu schützen, und andererseits intensive Werbung für seine staatliche Angebote macht. Das beste Beispiel ist Deutschland, in dem wir das staatliche Monopol für Glücksspiele und für Lotto haben, aber man immer wieder in der Werbung darauf hinweist, wie groß der Jackpot gerade ist, und damit natürlich die Spieler geradezu anreizt, ihr Geld in Lotto zu investieren.

Um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden, sollte die Europäische Union einheitliche Qualitätsstandards für staatliche Lizenzierungsmodelle definieren. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für ein staatliches Lizenzierungsmodell, so muss dieses den Grundsätzen der Transparenz und Wettbewerbsgleichheit genügen. So sollte es allen Anbietern von Glücksspielen, die die ihnen auferlegten Bedingungen erfüllen, ermöglicht werden, eine Lizenz zu beantragen. Gleichzeitig muss das Vertrauen zwischen den nationalen Regulierungsbehörden gestärkt werden, um eine verstärkte Zusammenarbeit zu erreichen. Darüber hinaus wird die Kommission aufgefordert zu untersuchen, wie Zahlungsströme zwischen illegalen Anbietern und ihren Kunden gesetzlich unterbunden werden können. Dies könnte z. B. geschehen, indem jeder Mitgliedstaat eine weiße Liste mit den in seinem Hoheitsgebiet lizenzierten Glücksspielbetreibern erstellt. Banken und Kreditinstitute dürften dann nur Transaktionen mit diesen zugelassenen Betreibern autorisieren. Ich halte dies für eine sinnvolle und umsetzbare Alternative zum Sperren von Internetseiten, die wir als Liberale ablehnen. Außerdem wäre diese Maßnahme ein wichtiger Beitrag, um Steuereinnahmen aus legalem Glücksspiel zu sichern, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und Verbraucher vor unreguliertem Glücksspiel zu schützen.

Von den im Bericht geforderten Maßnahmen würden alle profitieren: regulierte Anbieter, öffentliche Haushalte und Verbraucher. Nichtsdestotrotz benötigt die Europäische Kommission die volle Rückendeckung des Europäischen Parlaments, um die notwendigen Initiativen vorlegen zu können. Deshalb hoffe ich, dass sich für die morgige Abstimmung eine breite Mehrheit mit einem klaren Handlungsauftrag für die Kommission findet. Herr Kommissar Barnier, bitte übernehmen Sie!

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, tato zpráva a zelená kniha Komise jsou správným vykročením po 4 letech diskusí o tom, jak regulovat neregulovatelné. Tedy on-line gambling překračující nejen hranice státu, ale i Unie. Přesto je nutné hledat společné způsoby, jak chránit spotřebitele před podvody, bojovat účinněji proti praní špinavých peněz a chránit mladistvé před gamblingem, a to na evropské úrovní. Podporuji v rámci této etapy i respektování odlišných národních přístupů s tím, že subsidiarita nesmí bránit těsné spolupráci při odhalování trestných činů, ale ani být záminkou protekcionismu. Proto je důležité vyškrtnout bod 20. Státy, které omezují licence, by to měly objektivně zdůvodňovat nesouladem s národní legislativou.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señor Presidente, Señorías, nos encontramos ante un tema extremadamente sensible. Por un lado, debemos tener en cuenta las tradiciones culturales y la importante contribución sostenible en algunos Estados, como el mío, del juego a la sociedad, a través de la educación, la cultura y el deporte.

Y por otro lado, debemos luchar contra la criminalidad ligada a los juegos de azar y proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, para evitar el juego excesivo o patológico. Por ello, creo que en este ámbito debe prevalecer el principio de subsidiariedad activa basado en la cooperación entre las administraciones nacionales.

No obstante, debemos ser ambiciosos y apostar por el desarrollo de normas comunes y la actuación conjunta coordinada contra los operadores de juegos de azar en línea irregulares, que funcionan sin las necesarias licencias nacionales. Asimismo, debemos garantizar la transparencia y hacer posible una competencia no discriminatoria que persiga el interés público y la protección del consumidor.

Por último, debemos impulsar la formación de una red de organizaciones nacionales que se ocupe de los adictos al juego para hacer posible un intercambio de experiencias y prácticas acreditadas.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, on hyvä muistaa, että sähköisesti välitettyjä rahapelejä koskevan vihreän kirjan tarkoituksena on tarjota vaihtoehto tuomioistuimien päätösten kautta tapahtuvalle rahapelipolitiikan määrittelylle. Tuomioistuimen yksittäiset ratkaisut rikkomuskanneasioissa eivät voi olla vastaus tulevaisuuden haasteisiin.

Kuten tässä mietinnössä on linjattu, eurooppalaisen rahapolitiikan linja on selkeytettävä muun muassa pelitoimintaa valvovien viranomaisten paremmalla yhteistyöllä. Tämän varmistamiseksi on tärkeää, että mietinnön 22 kohtaan sisältyvä viimeinen lause poistetaan, koska se on ristiriidassa muualla esitettyjen perustelujen kanssa.

Toiseksi vastavuoroinen hyväksyntä ei koske rahapelejä, vaan rahapelit järjestetään kansallisen lainsäädännön turvin, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Mietinnön 15 kohdassa todetaan, että on-line-rahapelejä toimeenpanevien tahojen on kunnioitettava kansallisia lakeja ja jäsenvaltioilla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimiin laittoman pelitoiminnan estämiseksi. Myös jatkossa on tärkeää säilyttää kansallisten jäsenvaltioiden oikeus päättää omasta kuluttajansuojastaan ja toimista ehkäistä rikollisuutta.

Kolmanneksi rahapelien yksinoikeuden perusta on sosiaalisten haittojen ehkäisyssä ja rahapeleihin liittyvän rikollisuuden torjunnassa. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että rahapelitoiminta voi olla eettisesti kestävää. On tärkeää, että mietinnön lopussa oleva 44 kohta säilytetään ja siihen puututaan syvemmin.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Súčasne s nárastom rozšírenia mobilných a internetových komunikačných technológií rastie aj sektor online hazardných hier. Aj keď si členské štáty do určitej miery môžu samy určiť mieru regulácie ich vlastného prostredia, musí to byť v súlade s právnymi predpismi o európskom vnútornom trhu.

Prevádzkovatelia hazardných hier z iných štátov, ktorí majú otvorené trhy a nízke daňové sadzby, sú však dostupní aj v krajinách, kde sú online hazardné hry zakázané. Popritom na internete podniká aj neregulovaný čierny trh. Internetové hazardné hry sú široko dostupné aj maloletým deťom či ľuďom náchylným na patologické hráčstvo.

Preto by sme mali spoločne hľadať vhodný rámec pre zodpovednú reguláciu tohto prostredia. Európsky súdny dvor už rozhodol, že hazardné hry nie sú bežnou službou a ich regulácia v súlade s vhodne stanovenými cieľmi je prípustná. Preto by bolo dobré zadefinovať minimálne normy ochrany spotrebiteľov v oblasti online hazardných hier, aby sa v členských štátoch umožnilo prísnejšie stíhanie týchto aktivít.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE). - Monsieur le Commissaire, nous avons obtenu ici, je pense, en tant que rapporteur pour le groupe PPE, un très bon texte, qui est un texte de compromis avec un système d'ouverture maîtrisé des jeux en ligne. "Maîtrisé", cela signifie que la réglementation doit être nationale et la coopération européenne. C'est-à-dire non application du principe de reconnaissance mutuelle dans un secteur et dans un marché qui n'est pas un marché comme les autres, qui est celui des jeux en ligne et, en même temps, respect du principe de subsidiarité active, ce qui veut dire en même temps une plus grande et plus forte coopération entre les régulateurs nationaux.

Nous reconnaissons qu'une approche européenne est nécessaire dans un certain nombre de domaines et notamment pour la lutte anti-fraude, pour la protection des mineurs, pour le combat contre les opérateurs illégaux et la lutte contre les addictions.

Enfin, il faudrait aussi que l'on travaille sur l'intégrité du sport et donc assurer une juste répartition des revenus générés. Ici, j'ai demandé et obtenu la mention d'un droit au pari qui serait une sorte de droit de propriété pour les organisateurs d'événements sportifs, à faire valoir auprès des opérateurs de paris en ligne. Ce droit garantirait des revenus financiers aux prestataires sportifs et éviterait ainsi les risques accrus de corruption ou de fraude en milieu sportif.

Voilà une stratégie qui s'inscrit clairement dans l'économie sociale de marché que vous défendez Monsieur le Commissaire.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Pane předsedající, sázení on-line je velice pohodlné, stačí doma kliknout myší a jste ve hře. Patologické hráčství proto představuje obrovské riziko a jeho společenské náklady jsou enormní. Tato závislost se může v Evropské unii týkat až 5,5% obyvatel, mluvíme zde tedy řádově o milionech evropských občanů. Proto pokládám ochranu spotřebitele a prevenci patologického hráčství za zásadní požadavek. Považuji za důležité přijmout společná evropská pravidla, která povedou k účinné prevenci a ochraně zranitelných skupin, zejména mládeže, která je tímto druhem hazardu ohrožena nejvíce. Jednotlivé členské státy musí v této oblasti daleko více spolupracovat, zejména při potírání negativních jevů s hazardem spojených. Jsem proto ráda, že zpráva obsahuje mimo jiné i výzvu Komisi i členským státům, aby se soustředily na výzkum výskytu, vzniku a léčby závislosti na hazardních hrách. Kombinace prevence negativních jevů a účinné pomoci obětem hazardu je jedinou možnou cestou, jak se aktivně postavit fenoménu hazardu na internetu.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, I warmly welcome this report and I want to particularly thank Jürgen Creutzmann for animating a very detailed and complicated series of negotiations to come up with what, I hope, this Chamber will accept with a large majority tomorrow. That is important because it will give a clear signal to Commissioner Barnier, who I know is extremely interested in this, about the areas where the Commission can move forward in the framework of active subsidiarity. I think that is a great word that has come out of this report, which does not undermine the ability of every Member State to regulate gambling in its tradition and in its history, but at the same time places an obligation on Member States to say that if you do not intensify your cooperation together, then consumers will not be properly looked after in every country. We are entitled to demand that safety and security for consumers and protection for under-age and addictive gambling; those two things absolutely must go together, and I hope we can make some serious progress on this as a result of the work that Parliament has done.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il y a 18 mois, je me suis engagé devant vous à ouvrir une large consultation sur ce sujet très important des jeux en ligne. Nous revenons aujourd'hui sur ce sujet et je voudrais y revenir, pour ma part, en vous indiquant ma ferme intention de traduire, au-delà et après cette consultation, ses principales conclusions dans l'action.

Nous avons reçu plus de 250 réponses qui, associées aux cinq ateliers d’experts, que nous avions organisés, aux débats intenses que vous avez eus vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les députés, sur le rapport d'initiative de M. Creutzmann, témoignent clairement de cette dynamique en faveur d’actions concrètes au niveau européen d'un cadre réglementaire de base qui respecte – je le dis au président Malcolm Harbour – ce qu'il a lui-même appelé – et que je veux bien reprendre à mon compte – la subsidiarité active.

Je voudrais remercier M. Creutzmann pour son engagement, ainsi que Mme Schaldemose, Mme Rühle, M. Abad, M. de Jong ou M. Fox pour leur contributions à ce rapport.

Ce rapport témoigne d'une grande convergence de vues parmi vous sur le diagnostic.

Premièrement, dans l’environnement en ligne, aucun État membre n’est en mesure d’assurer seul la protection des consommateurs et des citoyens. Je le dis en écho aux propos que mon collègue et ami John Dalli tenait tout à l'heure plus généralement sur la question des consommateurs.

Deuxièmement, les consommateurs et l’ensemble des citoyens doivent pouvoir compter sur une protection minimum égale et efficace, et en particulier pour les jeunes et les mineurs, qui a été évoquée tout à l'heure par Mme Roithová, et cela quelle que soit la plateforme de jeux sur laquelle ils jouent.

Troisièmement, si chaque État membre reste libre de déterminer le niveau d’ouverture de son marché dans le respect du principe de cohérence, il est clair que nous nous dirigeons progressivement vers cette ouverture maîtrisée – M. Abad l'a très clairement décrite – de nombreux marchés.

Quatrièmement, à défaut d'offres légales en Europe, les Européens jouent et continueront de jouer sur des sites illégaux de pays tiers, non protégés et ouverts à toutes les fraudes ainsi qu'au blanchiment.

Cinquièmement, nous devons veiller à offrir, pour tenir les conséquences de ce que je viens de dire, des conditions attractives aux opérateurs de jeux en ligne, si nous voulons à la fois protéger les joueurs et éviter la fraude.

Sixièmement, il nous faut agir car ce secteur est en pleine expansion. Il a généré un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros en 2010 et pourrait atteindre 13 milliards d'euros en 2015. Même si cela ne représente que 14 % du marché du jeu dans l'Union européenne, l'Europe représente tout de même 45 % du marché mondial du jeu en ligne. Il faut accompagner ce secteur dans son expansion tout en veillant à son encadrement. Quelle pourrait être, quelle devrait être notre feuille de route pour répondre à toutes vos questions et à tous ces défis?

Mesdames et Messieurs, soyons clairs. L'harmonisation n'est pas à l'ordre du jour, mais des actions communes sur certains sujets clés peuvent être envisagées et sans doute au bout de notre route, un cadre – je le répète – de base de réglementation commune.

Je voudrais évoquer six sujets clés sur lesquels nous allons agir.

D'abord, le dialogue entre les régulateurs nationaux. Nous savons qu'il y a un défaut de coopération entre les régulateurs nationaux qui résulte, probablement, d'un manque de confiance mutuelle.

En dehors de quelques accords bilatéraux et d'une tentative récente de créer une plateforme commune, il n'y a pas de culture de coopération entre les régulateurs nationaux. Bien au contraire, j'ai observé qu'il y avait – je le répète – souvent un manque de confiance.

Or, sans un degré nouveau, un degré supplémentaire de confiance mutuelle, aucun progrès ne pourra être accompli au plan européen dans le renforcement des contrôles et la protection des joueurs, en particulier des jeunes.

La priorité devrait donc être de faire travailler les régulateurs européens ensemble.

Deuxième sujet clé: une exigence minimale de protection. Nous devons garantir à tout citoyen européen un haut niveau de protection – je le répète, d'abord pour les jeunes –, pour avancer dans cette voie. Nous devrons faire travailler ensemble les professionnels des jeux en ligne – qui, aujourd'hui, s'autorégulent – et les régulateurs qui, – je le rappelle – appliquent des exigences différentes. Il y a donc un appel général – et vous l'avez fait relayer dans votre rapport, M. Creutzmann –, à plus de clarté et de sécurité juridique.

Troisième sujet clé: la lutte contre la fraude. Il y a un très large consensus, dans cette consultation et dans ce que vous dites vous-même, en faveur de l'extension, à l'ensemble du secteur des jeux en ligne, du champ d'application de la directive contre le blanchiment, qui ne couvre actuellement que les casinos. Ceci constituerait un progrès significatif dans l'encadrement du secteur au niveau européen.

Le quatrième sujet clé est la dépendance. Mme Irigoyen Pérez ou Mme Sehnalová l'ont évoquée tout à l'heure. Nous ne pouvons pas parler sérieusement de la protection des consommateurs sans la reconnaissance du besoin de davantage d'études, de recherches sur les données scientifiques qui sont liées au jeu et à la dépendance. Nous devons mobiliser nos capacités de recherche sur un sujet parfois considéré comme marginal, mais que je ne considère pas comme tel.

L'intégrité du sport est le cinquième sujet clé. Là aussi, Monsieur Creutzmann, Mesdames et Messieurs, j'ai relevé votre intérêt sur la question des fraudes sportives et je partage votre volonté de contribuer à des solutions efficaces parmi lesquelles l'idée d'une définition de la fraude sportive au niveau européen, voire d'une incrimination pénale, idée que je trouve intéressante mais difficile. On ne peut pas l'aborder en improvisant. Elle exige beaucoup de travail juridique et technique et nous y travaillons avec mes collègues directement concernés, notamment la commissaire Reding, Mme Vassiliou, et naturellement M. Dalli pour les consommateurs.

Je suis également convaincu des progrès qui devront être accomplis pour une meilleure coopération entre les organisations sportives – point évoqué par M. Abad – avec les opérateurs et les régulateurs, afin de prévenir le trucage de certains matchs.

Le sixième chantier est celui de la conformité des régimes nationaux avec les traités. C'est à M. Takkula que je veux répondre en évoquant ce point puisqu'il a lui-même cité la Cour de justice qui est extrêmement claire quant aux restrictions qui peuvent être justifiées dans l'intérêt public.

Je pense, Monsieur Takkula, que pour progresser dans ce domaine, la clarté doit être apportée sur ce qui distingue une offre de jeu légale d'une offre illégale; ce qui pose la question de la conformité des régimes nationaux avec les traités. La Commission, sur ce point comme sur les autres, prendra ses responsabilités.

Comment, Monsieur Creutzmann, à partir de ces sujets clés, à partir de vos interpellations, de vos propositions, de ce rapport, allons-nous travailler?

Mon inclinaison personnelle va, dans un premier temps, à la promotion de la coopération entre les régulateurs, et j'ai l'intention dans les toutes prochaines semaines de convoquer et d'organiser moi-même une réunion de tous les régulateurs nationaux pour créer ce climat de confiance, qui n'existe pas vraiment, et pour élaborer les bases de cette coopération.

Si, comme on peut le penser, la coopération des régulateurs permet d'avancer sur les sujets clés que nous avons évoqués, mais surtout met en lumière des besoins d'actions complémentaires, alors nous travaillerons à une seconde étape, qui pourrait, comme M. Paška l'a demandé, s'appuyer sur des initiatives réglementaires et créer des normes minimales.

Naturellement, je veux être très clair sur cette question. Je suis membre d'un collège, je dois travailler avec tous mes collègues et donc leur faire partager cette conviction. Nous allons procéder à la première étape que j'ai évoquée très rapidement: le travail en commun des régulateurs. À partir de ce premier constat et de ce premier travail, je devrai faire partager la conviction que je viens d'exprimer d'aller plus loin à mes collègues, notamment pour l'élaboration d'initiatives réglementaires minimales.

Il faut donc bien respecter les étapes l'une après l'autre. Voilà pourquoi, ayant évoqué les principaux enjeux qui nous sont lancés, je vais maintenant travailler à la lumière de votre rapport, Monsieur Creutzmann, et mon intention est de vous proposer, après que le collège en aura délibéré et décidé, un plan d'actions concrètes que je soumettrai au collège de la Commission européenne au milieu de l'année 2012.

Je vous remercie infiniment M. Creutzmann et Mesdames et Messieurs les députés pour ce rapport qui va éclairer, guider et conforter la Commission dans ses travaux à venir.

Nous avons une responsabilité collective: aider les États membres à réglementer les jeux en ligne, protéger les consommateurs, et notamment les jeunes, développer des offres légales et lutter efficacement et ensemble contre les fraudes.

Vous pouvez être assurés de ma détermination sur tous ces sujets.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 15 November 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. – Secondo dati recenti, il settore del gioco d'azzardo on line continua a crescere. Attualmente questa tipologia di giochi rappresenta il 10% del mercato europeo del gioco d'azzardo, la quota di mercato è in continua espansione e il giro d'affari ha ormai superato i 10 miliardi di euro. La continua crescita dell'offerta e del numero di giocatori mette sempre più in luce la frammentazione del mercato europeo in questo settore. Infatti, in alcuni Stati membri, vige un divieto assoluto o con riserva di autorizzazione, mentre in altri il mercato è completamente liberalizzato. Preso atto, inoltre, della natura transfrontaliera di Internet, gli Stati membri da soli non sono in grado di disciplinare tutti gli aspetti del gioco d'azzardo on line. Di conseguenza, a mio avviso, è fondamentale assicurare che gli organismi di regolamentazione nazionali collaborino strettamente. Inoltre, concordo con il relatore nel ritenere che tale cooperazione dovrebbe essere istituzionalizzata, anche attraverso il sistema di informazione del mercato interno, al fine di condividere le informazioni in modo efficiente e rapido. Sul fronte della lotta alla crescita del mercato nero su Internet, ritengo che gli organismi di regolamentazione nazionali debbano disporre delle competenze necessarie per punire eventuali violazioni e perseguire gli operatori non autorizzati.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. – Taking an EU regulated approach which respects the principles of subsidiarity and proportionality and which is in line with Single Market rules is the best way forward. The disadvantages which emanate from an unregulated gambling market are greater than those encountered in a more regulated and uniform one. Therefore any action plan must factor in extra precautions geared towards meeting the challenges and countering the elements of risk posed by the online environment in terms of the safeguard of minors, player protection, payment security and data protection of individuals engaged in Internet gambling, as well as ensuring that fair competition for operators duly licensed in other Member States is guaranteed in each Member State. I am unable to support the endorsement of national restrictions vis-à-vis the online gambling sector, which could have an adverse effect on gaming operators that are duly licensed as aforementioned and wish to operate cross-border. The term ‘illegal’, which remains undefined throughout the text, is unacceptable as it gives rise to legal ambiguity and encourages Member States to take protectionist measures in the online gambling sector, further increasing the fragmentation of the market. I therefore propose that a common definition based on the European Commission Green Paper is attributed to the concept of ‘illegal’ at EU level.

 

21. Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Csaba Sándor Tabajdi, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development, on honeybee health and the challenges of the beekeeping sector [2011/2108(INI)] (A7-0359/2011).

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, előadó. − Tisztelt Dalli biztos úr! Kedves kollégák! Jelentésem elsősorban a méhegészségügyre összpontosít, de az ágazat más fontos kihívásaira is választ kívánok adni. Az Európai Bizottság főigazgatósága egy kiváló közleményt készített, és a jelentésemet erre alapoztam, és ezt próbáltam tovább fejleszteni. Azt szeretném, hogy azt a számos konkrét javaslatot, amelyet ez a jelentés megfogalmaz, végre is hajtaná a Bizottság, a tagállamok, és a méhészeti szektor érintettjei. Nem elsősorban az európai méztermelés a tét. A méhészeti ágazat a beporzással az egész mezőgazdasághoz és a biodiverzitás megőrzéséhez járul hozzá. A növényi kultúrák 85%-a a méhek és más beporzók tevékenysége nélkül tulajdonképpen nem létezne. Vagyis a méhészeti ágazat fontos környezetvédelmi közjavakat állít elő, ezért is kell nekünk közösségi forrásokból a méhészeti ágazatot támogatni.

A probléma az, hogy évtizedek óta nincs elegendő gyógyszer. A nagy gyógyászati cégek nem érdekeltek eléggé az új gyógyászati készítmények kifejlesztésében, viszont a méhészeti ágazatnak nincs elég pénze, hogy támogassa az új gyógyászati eszközök kialakítását. Évtizedek óta ez probléma. Ha ezen a téren nem tudunk közösségi forrásokból előre lépni, akkor ez a válság, amelyben jelenleg az európai és a globális méhészet van, ez a válság nem oldódik meg.

A másik nagy probléma, hogy ez az ágazat nem eléggé szervezett. Nincsenek megbízható adatok, statisztikák a méhegészségügy helyzetéről, de még a méhészeti kaptárak, családok számáról sincs, ezért nagyon fontos lenne mind tagállami, mind pedig uniós szinten, hogy végre legyenek megbízható adatok. És nagyon nagy probléma számos méhész szakmai felkészültsége. Nagyon fontos lenne, hogy tagállamok a méhészeti tevékenységet valamiféle szakképzéshez kössék. Nagyon fontosnak tarom, és ez a legnagyobb vita, hogy mi a növényvédőszerek hatása a méhegészségügy problémáira. Vannak a Parlamentben, akik minden problémát a növényvédőszerekre kívánnak hárítani, én ezzel nem értek egyet. Mások, azt megpróbálják minimalizálni.

Én sajnálom, hogy bizonyos erők nem engedték meg, hogy nincs benne a jelentésemben az, hogy melyek azok a növényvédőszerek, amelyek különösen károsak, és ezekben a növényvédőszerekben melyek azok az aktív hatóanyagok, amelyeket ki lehetne váltani olyan aktív hatóanyagokkal, amelyek kevésbé károsak a méhegészségügyre. Ezek a neonikotinoid hatóanyagok, és én a jövőben környezetvédő és a méheket védő barátaimmal együtt harcolni fogok, hogy a növényvédőszerekből ezeket a hatóanyagokat minél inkább távolítsuk el.

Fölkérem a Bizottságot arra, hogy a mézirányelvet módosítsa, mert jelenleg a méz minőségi paramétereit nem határozzák meg kellőképpen, ezért a mézhamisítók és a mézhamisítás ellen nem tudunk kellőképpen föllépni, és problémát jelent az importált méz minőségi problémája is. Végezetül, ami a génmódosított, génkezelt növényeket illeti, ebben is nagy vita van, hogy ez mennyiben káros vagy mennyiben nem.

Felkérem az Európai Bizottságot, hogy készítessen végre egy megbízható, objektív tudományos tanulmányt, hiszen ez nem érzelmi kérdés, ez egy tudományos kérdés. Jelenleg nem áll rendelkezésre egy ilyen jellegű tanulmány. Ami pedig az antibiotikumokat illeti, kérem a biztos urat, szabályozzák ezt uniós szinten. A húsfélék esetében például létezik antibiotikum-tartalomra vonatkozó határérték, annak ellenére, hogy húsból sokkal többet fogyasztunk, mint mézből. A méz esetében ez szabályozatlan. Jó lenne ezt közösségi szinten rendezni. S végezetül Albert Einstein azt mondta egyszer, és én ezt túlzásnak találtam, hogy ha a méhek kihalnak a világon, négy év múlva kihal az emberiség. Még ha képletes is, ma már látva, hogy mekkora hatása van a méhészetnek az élelmiszertermelés biztonságára és a biodiverzitás fenntartására, azt hiszem, vegyük figyelembe Albert Einstein tanácsát. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, as the previous speaker said, this is a very important topic, but not many people realise how important it is. As he pointed out, Einstein certainly knew how important it was. His quotation is well worth recalling, and indeed highlighting, because if 85% of species are dependent on pollination and the bee dies out, then that is the end of it. Certainly Einstein was quite right in that regard.

There are a lot of issues here which have to be looked at. The Department of Agriculture has been successful in Ireland in preserving our native bee species by not allowing foreign species to be imported. I think it is very important that the purity of various species is preserved because this is a huge issue. Also, in terms of the economy, if we can increase the importance of honey as part of a stable diet, we could certainly also look at that to improve the situation.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Dass der Gesundheit der Bienen in Zeiten der Krise offensichtlich nicht jene Bedeutung zukommt, die ihr gebührt, liegt auf der Hand, ist aber falsch. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass die Menschheit ganze vier Jahre ohne Bienen überleben könnte. Das Bienensterben betrifft die Landwirtschaft, die Entwicklung des ländlichen Raums, die Nahrungsmittelproduktion, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und schließlich unser Leben. Hier liegt der Ausfall der Bienen – und jetzt spreche ich von Österreich – in manchen Regionen Österreichs bei 30 %. Daher ist es wichtig zu forschen.

Ich spreche mich also für jene Forschung und Studien aus, doch darf das auf keinen Fall der einzige Schritt bleiben. Wir brauchen konkrete Lenkungseffekte durch die Agrarförderungen und ein strenges Zulassungsverfahren bei Pflanzenschutzmitteln. Denn nicht nur die Varroamilbe verursacht das Sterben der Honigbienen, die moderne Landwirtschaft leistet einen großen Beitrag dazu. Daher sollte eine höhere finanzielle Unterstützung für die Forschung zur Verbesserung der Bienengesundheit, für Prävention, für effektive und standardisierte Medikamente in den Mitgliedstaaten und für alternative Möglichkeiten zu klinischen Insektiziden zur Verfügung gestellt werden.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Voorzitter, blijkbaar zijn we het allemaal eens over het belang van bijen. Maar als ik dan dit verslag lees, vind ik geen enkele echt fundamentele kritiek op hoe ons landbouwmodel op dit moment werkt. De oplossing wordt zelfs gezocht in steun aan farmaceutische industrie om nog meer middelen te maken, terwijl we weten dat daar het probleem vandaan komt, of in een paar bloemenstrips leggen om landbouwakkers heen. Dat zou de oplossing zijn.

Daarom ligt er een alternatieve resolutie met duidelijkere kritieken en ook duidelijker ingaan op ons voorzorgsprincipe. Dat betekent: de neonicotinoïden moeten op dit moment van de markt worden gehaald, omdat al vaak genoeg is aangetoond dat ze een rol spelen. Dat moet nu worden gedaan. Ook naar de genetisch gemodificeerde middelen moeten we heel duidelijk kijken. Er zijn genoeg tekenen om nu het voorzorgsprincipe toe te passen. Dat is cruciaal.

Ook heel belangrijk, ons landbouwmodel moet anders. We moeten meer gewasrotatie, minder monoculturen toepassem. Die zaken moeten fundamenteel worden aangekaart. Alleen dan kunnen we de bijenproblematiek echt oplossen.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Mr President, the European Court of Justice ruled in September that all jars of honey have to contain a label that says: ‘This product contains pollen’. That is extremely unhelpful. Of course, honey contains pollen: even a five-year-old child could tell you that. It is like putting a label on a bag of peanuts that says: ‘This bag may contain nuts’.

This additional cost to the industry at a time it is fighting against the disease, the Varroa mite and colony collapse disorder is extremely unwelcome and unhelpful.

We have been dealing in this Parliament for months with the consumer information regulation dealing with labels. It is not up to judges to make that decision. It is up to us as legislators here in this House.

So I would suggest to the judges that they drape a large banner above the door of their HQ in Luxembourg that says: ‘This court contains nuts’.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, o enfraquecimento geral e contínuo das colónias de abelhas constitui um problema preocupante, para o qual tem sido difícil encontrar uma solução eficaz e consistente. Se tivermos em conta que este declínio afecta não apenas as abelhas domesticadas, mas também as populações silvestres de várias espécies de polinizadores, facilmente perceberemos a gravidade das suas consequências nos planos agrícola e ecológico.

Em termos gerais, este problema não pode ser dissociado dos modelos agrícolas vigentes, da agricultura intensiva, com prevalência da monocultura, com uma elevada e insustentável incorporação de agroquímicos, de pesticidas, com a disseminação de organismos geneticamente modificados, sem a devida observação do princípio da precaução.

Sem prejuízo de medidas que podem e devem ser adoptadas no curto prazo, banindo determinado tipo de produtos, prestando um apoio científico e técnico adequado aos agricultores, o que se impõe são medidas de fundo. Medidas que passam por uma alteração dos modelos produtivos vigentes e das políticas que lhes dão suporte.

A reforma da PAC seria por isso um momento oportuno para começar a proceder a esta imprescindível alteração profunda.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, felicitando o relator e os relatores-sombra pelo bom trabalho realizado, quero sublinhar um aspecto importante que, não obstante os meus esforços, permanece ausente. A necessidade de acautelar os efeitos nocivos da utilização de subespécies fora da sua área de distribuição natural e de prevenir a continuação desta prática, iniciada há cerca de 50 anos e que colocou as abelhas em condições para as quais não estavam adaptadas.

Nestes casos, a selecção é feita a partir de determinadas características, como a produção de mel, em detrimento de outros aspectos essenciais à sua sobrevivência, como o comportamento defensivo e a enxameação. Verificou-se ainda a introdução de parasitas e doenças exóticas que, por vezes, conduziu à extinção de subespécies locais.

Importa, pois, através de uma boa formação dos apicultores e de regulamentação adequada, impedir a prossecução desta prática que a todos prejudica.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Voorzitter, ik zal heel kort zijn. Ik ondersteun ook de alternatieve resolutie die morgen in stemming wordt gebracht. Is het niet zo dat wij vruchtbaarheid altijd aan onze kinderen hebben uitgelegd door te beginnen over bijen. Het is toch heel erg duidelijk: als straks de bijen er niet meer zijn, dan kunnen we niet alleen niet meer uitleggen hoe het zit, maar dan zijn we ook de vruchtbaarheid kwijt, dan zijn we de methoden om landbouw te bedrijven kwijt, de methoden om uiteindelijk in ons voedsel te voorzien. Dus langzamerhand zijn we bezig met de hele natuur te veranderen, doordat onze landbouwbedrijven op een verkeerde manier teveel pesticiden gebruiken, door teveel monocultuur en doordat we eigenlijk op een te industriële manier bezig zijn met de natuur en met de landbouw. Mogen we alstublieft terug naar de biologie, naar de bijen en naar het begin.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, bees, like their soulmates, the Roma, are famed for being free spirits. Like the attitude of that noble tribe towards discarded metal, bees care little about the title or provenance of the pollen that they collect. Ask any ordinary bee on the Clapham omnibus – or the Strasbourg tram – what it thinks about pollen from GM crops and it will shrug its little shoulders and say: ‘Don’t ask me, guv’nor, I only work here’.

If we were to insist that manufacturers of metal products should provide the exact location or source from which the Roma recyclers took the metal, then we would be told that this demand was unfair and even discriminatory and would put manufacturers and the Roma out of business. What is true for manufacturers and the Roma is also true of bees and honey-makers. Unreasonable demands that cannot be complied with will indeed drive firms out of business.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I would have preferred if this report was about bees – both honey bees and bumble bees, and I think other colleagues have mentioned the issue of wild bees.

Before everyone jumps to their own conclusion about the causes of the problem, this report actually talks about the lack of reliable and comparative data on issues around honey bees and colony loss, and that we need an effective system that gives us information that we can actually work from. I think that is really important.

The idea of pesticides being a problem needs to be looked at, but the idea that farmers should use as little pesticide as possible, or that they use too much, should – and is – being regulated with new legislation on sustainable use of pesticides. That needs to be acknowledged.

I do accept that in terms of habitats all insects need the appropriate area and, to my colleague who has just mentioned this, I have planted a number of hectares for bees on land that I have, and it does work. The bumble bees are there and it is effective.

So these measures can be adopted into our agricultural policy, which I will support.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, I am pleased to see that many events and discussions have taken place this year in Parliament, in the Council and elsewhere following the Commission Communication on bee health last December. This shows that this Communication has been instrumental in forging a better understanding of this matter.

Our initial assessment remains valid. The health of bees is strongly affected by various factors while to date science has not yet determined the exact causes or the extent of bee loss.

Let me express here my appreciation for the excellent work of the rapporteur, Mr Tabajdi, who has produced a balanced report on this complex area.

The many factors affecting bee health are reflected in the report. Unfortunately, we agree that there are no quick and easy fixes, no one single solution, but it is clear that our research efforts need to be stepped up. We will pay attention to this in the selection of future research programmes, and we can fine-tune those elements which appear most influential.

The Commission has already completed several key actions, such as the designation of an EU reference laboratory for bee health and an increase in the EU’s contribution to the financing of the national apiculture programmes. I appreciate Parliament’s support for these initiatives.

Other actions are already planned. Parliament’s report certainly gives us food for thought on those items and on many more additional points. I can assure the honourable Members that we will look into all your suggestions with close attention. I am confident that our action will place us in a better position to decide on the best actions and strategies.

I would remind you, however, that the Commission has limited resources and tools. Member States and stakeholders have an important role to play. This could mean, for instance, investing further efforts in developing and putting on the market veterinary medicines. Similarly, Member States and stakeholder organisations could further promote good apiculture and agricultural practices, facilitate the dialogue between crop producers and bee-keepers, and disseminate practical information to bee-keepers.

Once again, may I say that I very much appreciate Parliament’s valuable report of and look forward to continuing to make further progress on this important matter.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 15 November 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. – Včelařství poskytuje klíčové služby pro zemědělství formou opylování a pomáhá zachovat biologickou rozmanitost druhů i udržet ekologickou rovnováhu. Kromě toho zajišťuje obživu pro více než 600 000 občanů EU. Hospodářská hodnota včelařství je právě proto strategická, neboť samotná úspěšnost produkce potravin závisí na opylování včelami. Evropské včelařství se potýká s občasným, ale velkým úhynem celých včelstev, přičemž příčiny úhynu nelze dostatečně a včas prokázat. K úhynu bezpochyby dochází důsledkem velkého znečištění životního prostředí a masivního využívání pesticidů i antibiotik v zemědělství. Geneticky modifikované plodiny mohou mít na úhynu včelstev také svůj podíl. Můj pohled umocňuje i skutečnost, že výrobci GMO se zásadně na výzkumu vlivu GMO na včely nepodílejí. Včelařství může výrazně napomoci, pokud EU v brzké době zreviduje a ustanoví povolené a zakázané druhy pesticidů i hnojiv v zemědělství. Vítám záměr Komise zpřístupnit své webové stránky ve všech jazykových verzích pro dialog a výměnu informací mezi včelaři všech členských států, regionů a tím i mezi profesionálními a amatérskými včelaři. Podporuji vypsání zvláštních programů finanční pomoci pro začínající a mladé včelaře napříč EU a podporu chovu původních druhů včel, které byly genově více odolnější proti virům a roztočům. Rozmanitost druhů včelstev může situaci v oblasti včelařství i zemědělství výrazně prospět.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), schriftelijk. – Dit agendapunt kreeg de lieftallige titel ‘honingbijen’. Nóg belangrijker voor onze voedselvoorziening dan pure kwaliteitshoning vind ik hun bestuivingsfunctie. Bijen zijn nietig maar nuttig, voor de landbouw en ons ecosysteem. Ik zeg vandaag opnieuw dat geen enkele mogelijke oorzaak van de massale bijensterfte buiten verdenking gesteld mag worden door dit Parlement. Hoe intensief - en naar ik vrees hoe effectief - de lobby van de industrie dan ook mag zijn. Dat houdt in: intensief speuren naar de invloed van de parasieten, naar de varroamijt. Ook de dodelijke werking van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ - alias pesticiden - mag niet op voorhand worden uitgesloten. Net zo min als de brede gevolgen van GMO-teelt met haar monocultuur, de straling van GSM-verkeer, de klimaatverandering of het fijnstof van dieselmotoren dat de navigatie van bijen subtiel zou kunnen verstoren. Het weghonen van mogelijke oorzaken is, gelet op het grote milieu- en voedselveiligheidsbelang dat op het spel staat, ongepast in dit Parlement. Producenten, ook die van genetisch gemodificeerd materiaal, moeten wetenschappelijk onderzoek niet dwarsbomen, maar er aan meewerken. Mag het eens een keer niét gaan om het geldgewin maar om het milieu, voedselvoorziening, dierenwelzijn en hobbyimkers? Bijen zijn voor ons leven geen bij- maar hoofdzaak.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne. – Včelárstvo je tradičnou činnosťou na vidieku, ktorá často zabezpečuje vedľajší príjem do vidieckych domácností. V strednej Európe je pomerne dobre zachovaná biodiverzita rastlinstva, ktorá umožňuje bez väčších investícií produkovať veľmi kvalitný kvetový, ale aj medovinový med. Táto oblasť je za takýchto podmienok schopná dodávať med ako skutočne prírodný produkt vhodný pre spotrebu obyvateľov. Ceny sú samozrejme vyššie ako v niektorých častiach sveta mimo Európy, ale zároveň s vyššou a čistou kvalitou prinášajú aj doplnkový zdroj obživy pre obyvateľstvo.

Prílišná otvorenosť trhu pre produkty z iných krajín by mohla mať za následok neschopnosť včelárov konkurovať tlaku lacného, ale často nie celkom kvalitného medu, pochádzajúceho z profesionálne vedených včelích fariem mimo Európy, kde používanie antibiotík je povolené. V prípade neschopnosti udržať domáce línie včiel hrozí ich nahradenie líniami či druhmi, ktoré nebude možné akceptovať v husto obývaných krajinách, s následnými negatívami na biodiverzitu a následne na zdravie včiel.

Takáto situácia by mohla vážne poškodiť záujmy našich chovateľov včiel. Stredná Európa má všetky predpoklady produkovať kvalitný med ako prírodný produkt. Prípadné ďalšie kvantitatívne potreby môže kryť dovozom z iných častí sveta za jasne definovaných podmienok a s označeniami pre domáceho spotrebiteľa.

 

22. Демографски промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Kerstin Westphal, on behalf of the Committee on Regional Development, on demographic change and its consequences for the future cohesion policy of the EU (2010/2157(INI)) (A7-0350/2011).

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal, Berichterstatterin. − Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der demografische Wandel gehört zu den Megathemen unserer Zeit. Für Deutschland gilt z. B.: Jedes zweite Mädchen, das heute in Deutschland geboren wird, wird 100 Jahre alt. Meine 13-jährige Tochter freut sich darüber. Aber die Politik muss genau auf diesen Umstand natürlich auch reagieren, Konsequenzen ziehen und politische Rahmenbedingungen setzen.

Mein Bericht, über den wir morgen abstimmen, beschäftigt sich mit einigen dieser Konsequenzen und Rahmenbedingungen. Es geht darin nicht um soziale Themen wie z. B. die Rente. Dafür ist der REGI-Ausschuss schlicht und einfach nicht zuständig. Aber es geht um die Frage, was die europäische Kohäsionspolitik tun kann und wie wir die Kohäsionspolitik der Zukunft gestalten können, um die wichtigen Fragen dort anzugehen. Konkret möchte ich vier Bereiche nennen, die wir in dem Bericht erwähnen.

Erstens: Zunächst ist es notwendig, dass wir die europäische Kohäsionspolitik stärker als bisher auf den demografischen Wandel ausrichten. In der Strategie Europa 2020 und in den Legislativvorschlägen spielt der demografische Wandel doch eine einigermaßen wichtige Rolle. Jetzt muss auch bei der Umsetzung darauf geachtet werden, dass das Thema auf der Agenda bleibt.

Zweitens der Bereich Infrastruktur: Wir brauchen eine seniorengerechte Infrastruktur, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Dazu zählt dann z. B. die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden. Und ganz nebenbei werden dann noch andere Personengruppen – z. B. Familien mit kleinen Kindern oder auch Behinderte – daraus Nutzen ziehen. Gleichzeitig müssen wir Gegenden, die von Abwanderung betroffen sind, attraktiver machen – vor allem für junge Familien.

Der dritte Bereich: Senioren, Kinder und Familien. In den Regionen Europas leben immer mehr ältere Menschen. Darauf muss auch Regionalpolitik reagieren. Dazu zählt für mich z. B. die Förderung von so genannten Mehr-Generationen-Häusern, aber auch EFRE- und ESF-Förderung im Sozial-, im Gesundheits- und im Pflegewesen. Und wenn es um die Verhinderung von Abwanderung geht, dann spielt für mich eine qualifizierte Ganztagsbetreuung für Kinder eine ganz große Rolle. Schade, dass die Mehrheit im Ausschuss sich gegen die Forderung gestellt hat, die Kinderbetreuung kostenlos anzubieten. Ich hätte mir da viel mehr Mut gewünscht.

Und viertens: der Bereich der Beschäftigung. Die Bekämpfung von Frauen- und Jugendarbeitslosigkeit muss hier an erster Stelle stehen. Wir haben eine Generation von jungen Frauen, die die bestausgebildete Generation in ganz Europa aller Zeiten war. Wenn diese Frauen keine Chance bekommen, produzieren wir uns sozusagen den Fachkräftemangel selbst. Außerdem ist es wichtig, dass wir das Wissen und die Erfahrung von älteren Menschen viel stärker nutzen als bisher. Auch hierfür müssen in den Regionen Strukturen geschaffen werden.

Ich glaube, wir sind uns alle einig: Wir müssen den demografischen Wandel aktiv gestalten und nicht verwalten! Die europäische Regionalpolitik kann hierzu einen großen Beitrag leisten. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben. Es war ein langer Weg, und so manch einer ist dabei alt geworden, einer ist sogar in Rente gegangen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Ich denke, wir haben einen guten Bericht erstellt, und ich hoffe, dass das Plenum ihn morgen mit Mehrheit verabschieden wird.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Demografická zmena má dve príčiny: ľudia sa dožívajú vyššieho veku a detí sa rodí málo. Táto správa rieši potreby starnúcej generácie. Len okrajovo spomína opatrenia, ktoré by pomohli zvýšiť pôrodnosť. V regiónoch, ktoré sa vyprázdňujú, predstavujú viacdetné rodiny cenný kapitál. Napriek tomu správa navrhuje opatrenia, ktoré rodinu rozbíjajú – celodenné zariadenia pre deti či zvyšovanie nezmyselných kvót zárobkovej zamestnanosti žien.

Výbor pre práva žien navrhol zahrnúť do správy aj požiadavku ohodnotiť neviditeľnú prácu žien pri starostlivosti o členov rodiny, domácnosť, výchovu a vzdelávanie detí. Navrhli sme, aby Eurostat preskúmal význam rodiny pre politiku súdržnosti. Chceli sme, aby táto správa uznala neplatenú prácu žien pri výpočte nemocenského poistenia a dôchodku. Žiaľ, žiadne z týchto odporúčaní neprešlo, a preto mi správa niekedy pripadá ako sociálne inžinierstvo.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, demographic change in the EU is a fact, and adapting to it has become a key priority for the future. There have been demographic changes due to low fertility rates, an ageing population, migratory patterns and a population shift from rural to urban areas.

These changes in our population levels and patterns have brought a number of challenges and opportunities with them. We must make sure we are able to address these challenges and take advantage of these opportunities. Member States can use the structural funds to develop strategies to manage demographic change. We must ensure that we have up-to-date information on demographic changes within our Member States and especially within the different regions in our states. This information can then be used for the redistribution of structural funds to the areas in greatest need. Housing upkeep and social integration of the elderly in Ireland and elsewhere certainly must be a priority.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, demographics of course is a fascinating subject, and behind great historical developments and changes there is often an untold demographic story.

Britain is now undergoing a massive population explosion which, until very recently, went unreported. When Tony Blair became Prime Minister in 1997, we had a population of just over 58 million. That population has now grown to over 62.4 million and, on current trends, the population will grow to over 70 million by 2030 and thereafter spiral ever upwards.

Demographers calculate that all this unsustainable population growth is down to migration and births to migrants.

There is nothing wrong with some appropriate, moderate and sustainable immigration, but the UK is adding over one million people to its net population every four to five years. England is more densely populated than India, China and Japan.

Britain does not have a cohesion policy, but if it did, it would leave the European Union and regain control of its borders and its immigration policy.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Európska spoločnosť čelí mnohým demografickým výzvam, ktoré sa budú v nadchádzajúcich desaťročiach výrazne prehlbovať. Zvyšovanie očakávanej dĺžky života v Európskej únii ma prirodzene veľmi teší, avšak uvedomujem si, že vzhľadom na nízku natalitu bude potrebné prehodnotiť mnohé európske a národné politiky, predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti, dôchodkových systémov, podpory rodiny a medzigeneračnej solidarity.

Prekvapuje ma, že autori tu ale nie sú schopní podporovať hlavne úplné rodiny zložené z otca a matky, pretože je nad slnko jasnejšie, že tam sa rodí oveľa viac detí ako v jednorodičovských a neúplných rodinách alebo v iných, akýchkoľvek zväzkoch.

Konkrétne opatrenia budú vykonávané v európskych regiónoch a mestách postavených pred nové úlohy a zároveň aj príležitosti. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa viedla debata o demografických zmenách a o najnovších trendoch na regionálnej a miestnej úrovni. Pretože je žiaduce využívanie prostriedkov politiky súdržnosti aj v súlade s týmito ukazovateľmi.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Dėkoju pranešėjai K. Westphal už gerą pranešimą ir bendrą konstruktyvų darbą. Man pačiai teko būti šešėline pranešėja šia tema. Europos visuomenė senėja, gyventojų skaičiaus augimo rodikliai yra mažiausi pasaulyje. Komisija pabrėžia demografinių pokyčių reikšmę. Tai, žinoma, ir grėsmė, bet kartu ir galimybės. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės įgyvendindamos savo veiklos programas planuoja išleisti 8,5 proc. struktūrinių fondų lėšų. Dėl to regioninė politika yra pagrindinė kovos su demografinių pokyčių padariniais priemonė. Taigi, būtina koordinacija visais lygiais siekiant lankstesnės struktūrinės paramos politikos, į sprendimų priėmimą reikia labiau įtraukti vietos lygmenį, vietos bendruomenes. Demografijos pokyčiai – tai kompleksinė tema, todėl lygiai taip pat svarbu subalansuotai atsižvelgti į vaikų, jaunų šeimų bei pagyvenusių žmonių poreikius. Pranešime daugiau kalbama apie gaisrų gesinimo metodiką, tačiau tos prevencinės priemonės, kurios yra minimos, taip pat turi būti efektyviai įgyvendinamos. Ir visgi ateityje būsime priversti persvarstyti pensijų sistemas, kurios buvo sukurtos ir efektyviai veikė tuomet, kai buvo kiek kitokios demografinės tendencijos.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Kohézna politika Európskej únie musí odrážať momentálny stav a budúci vývoj v Únii, aby bola efektívna. Preto veľmi vítam iniciatívnu správu kolegyne Westphalovej. Európske obyvateľstvo starne, priemerná dĺžka života rastie a pôrodnosť klesá. Demografická zmena je často vnímaná ako problém, môže však viesť k novým výzvam v mnohých regiónoch Európskej únie. Regióny a mestá však potrebujú vlastné iniciatívy a stratégie, potrebné je ale usmernenie a koordinácia.

Regionálna politika je kľúčovým nástrojom na riešenie demografickej zmeny, preto súhlasím s návrhom reformy štrukturálnej politiky, kde považujem za dôležité vytvorenie sociálnej infraštruktúry a pomoc starnúcej populácii. Vítam, samozrejme, aj plány mestského rozvoja, stratégiu starostlivosti o každú generáciu, dôležitá je adekvátna podpora detí a mladých ľudí, strednej generácie a rodín, ako aj starších ľudí zabezpečením ich aktívnej účasti na živote spoločnosti.

Tiež sa treba sústrediť na zraniteľnejšiu súčasť populácie – na deti, mladých absolventov škôl, nezamestnaných, ženy, chudobných, prisťahovalcov a starších ľudí. Pre efektívnosť takejto politiky je, samozrejme, nevyhnutná koordinácia orgánov na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Zmiany demograficzne to problem wielu krajów i regionów. W Europie mamy niski przyrost naturalny, wysoki procent migracji ludzi, głównie młodych z obszarów wiejskich do wielkich, bogatych metropolii. Autorka sprawozdania uważa, że szczególnie polityka strukturalna musi stawiać czoła poważnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi i w tej kwestii dostrzega 6 priorytetów. Ja skupię się na trzech. Po pierwsze, fundusze strukturalne muszą być lepiej dostosowane do wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi. Przy podziale funduszy strukturalnych dla regionów należy uwzględnić wskaźniki demograficzne.

Po drugie, w kwestii infrastruktury sprawozdawczyni dostrzega poważne wyzwanie zarówno dla obszarów wiejskich, jak i dla miast. Należy zapobiegać odpływowi ludności i izolacji osób starszych. Trzeba również odpowiednio dostosowywać planowanie przestrzenne miast. Miasta i gminy muszą być atrakcyjne dla swoich mieszkańców, m.in. poprzez przyjazną dzieciom i rodzinie infrastrukturę oraz dobry publiczny transport lokalny. Jednym z głównych czynników umożliwiających uporanie się z wyzwaniami demograficznymi jest zwiększenie liczby kobiet aktywnych zawodowo. Poza tym należy walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank Ms Westphal for this report. This report represents a precious contribution for the European Commission. As the report acknowledges, there are great differences in the demographic trends in Europe which some regions are going to experience. Therefore, a ‘one-size-fits-all’ approach will not work.

Cohesion policy already supports demographic change through actions such as active labour market policies, investment in entrepreneurship, modernisation of social and health sector infrastructures, kindergartens and housing, as well as support for the economic and social integration of immigrants and minorities. Regional responses to demographic change should address the challenges through integrated approaches. The cohesion policy legislative package for the period 2014-2020, adopted by the Commission on 6 October, will offer a framework to fund a wide variety of investments to tackle demographic change.

In this regard, the Commission has adopted a number of common provisions for the three Funds included in the package: the European Regional Development Fund, the European Social Fund, and the Cohesion Fund. The provisions related to the local development approach, integrated territorial investment and sustainable urban development, will allow further flexibility and additional possibilities for funding to address demographic change at regional and local level.

Active and healthy aging is critical for a sustainable European society. In order to face the demographic trend to a further aging population, the EU has to reduce the differences in terms of health and must contribute to improving access to health services.

The Commission is now drawing up a common strategic framework that will cover the three funds mentioned, plus the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Fisheries Fund. The framework will translate the objectives of the EU 2020 Strategy into key actions that will be supported by the different funds. It will address the multi-dimensional aspects of demographic change and will determine how the different funds can better collaborate in this field.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 15 November 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O aumento da esperança média de vida constitui um avanço possibilitado pelo desenvolvimento científico e técnico e pelas aquisições civilizacionais do último século. Avanço que nos coloca, é bem verdade, perante um conjunto de possibilidades e desafios novos. Na União Europeia este avanço tem vindo a ser utilizado como pretexto para impor retrocessos, ou seja, para pôr em causa direitos e conquistas dos trabalhadores e dos povos, como os sistemas de segurança social. E muitos dos desafios têm ficado sem a devida resposta. Desafios certamente ao nível das políticas de coesão, do desenvolvimento regional, do combate à desertificação, do reforço e diversificação dos serviços públicos, apenas para me referir a alguns. Este relatório aborda a importante questão da utilização dos fundos estruturais, designadamente o FEDER e o Fundo Social Europeu, para fazer face a alguns destes desafios, em especial nos países e regiões que mais sofrem com o envelhecimento e despovoação. O aumento da taxa de absorção destes fundos é crucial, e tanto mais importante quanto sabemos que muitos destes países e regiões estão confrontados com inaceitáveis programas ditos de austeridade, que comprimem os níveis de investimento até à indigência, impedindo a utilização plena destes fundos por quem deles mais necessita e no momento em que eram mais necessários.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), in writing. – Демографските промени оказват сериозно въздействие върху икономическата и социалната ситуация в Европа, и действията за преодоляването на негативните последици от тях са една от основните задачи, стоящи пред ЕС. Застаряването на населението изисква адекватни мерки за повишаването на възможностите за активно участие на възрастните хора в обществения живот, използването на техните знания и опит и осигуряването на достойното им съществуване. В същото време е важно да се засили и подкрепата за жените и младите хора, като им се предостави по-добър достъп до обучение, квалификация и реализация на пазара на труда и се осигури баланс между личен и професионален живот. Необходими са още усилия подобряване на условията на живот и заетост във всички региони и за насърчаване на техния специфичен потенциал с цел избягване концентрирането на населението в едни и обезлюдяването на други от тях. Възможностите за ограничаване на отрицателните последици от демографските промени следва да бъдат анализирани и използвани, включително с подкрепата от инструментите на политиката на сближаване. Добрата координация между мерките, финансирани от ЕСФ, ЕФРР и ЕЗФРСР, би спомогнала значително за справянето с проблемите. Считам, че на най-засегнатите региони е необходима допълнителна техническа помощ за гарантиране на достатъчен капацитет за реализация на проекти по структурните фондове.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – L'Europe traverse la crise économique la plus grave qu'elle ait connue depuis 1929. Nos Etats sont confrontés à une pression intense de la part des marchés qui doutent de notre capacité à retrouver une croissance saine et à résorber nos déficits. L'heure n'est donc pas au "dépenser plus" mais au "dépenser mieux". L'Europe ne peut plus se permettre de dilapider l'argent du contribuable en subventions inutiles. Elle doit être le moteur d'une croissance durable, intelligente et inclusive. La politique de cohésion, encore trop méconnue, peut être ce levier d'investissements efficaces pour incarner la solidarité européenne et traduire visiblement l'image d'une Europe qui agit pour la croissance et le développement de ses territoires. Je souhaite faire deux remarques. La simplification sera la clé de la prochaine programmation. Si les conditions ex-ante et ex-post peuvent assurer une meilleure efficacité des fonds, elles ne doivent en aucun cas ajouter des lourdeurs administratives pour les bénéficiaires. En outre, la Stratégie UE 2020 ne pourra être efficace que si elle bénéficie d'un soutien politique à tous les niveaux de gouvernance et suscite l'adhésion des citoyens. Je regrette que la Culture, le Sport et la politique industrielle soient malheureusement absents du menu thématique proposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Αδιαμφισβήτητα η δημογραφική αλλαγή αποτελεί, και θα αποτελέσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον, μια μεγάλη πρόκληση στην οποία οι περιφέρειες καλούνται να απαντήσουν. Η γήρανση του πληθυσμού, η απερήμωση της υπαίθρου από το νέο πληθυσμό της και οι εξαιρετικές πιέσεις που δέχονται μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν μερικές μόνο από τις πτυχές του φαινομένου. Μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων διατίθενται στις περιφέρειες την περίοδο 2007-2013 πόροι ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για δράσεις που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για την βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πόρων. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται από τη δημογραφική αλλαγή δεν μπορεί ωστόσο να γίνει μέσα από μία μόνο πολιτική της ΕΕ. Απαιτούνται δράσεις όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης και των υποδομών, αλλά και στο τομέα της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της κοινωνικής καινοτομίας, της μεταναστευτικής πολιτικής, της συμφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας το αίτημα που ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένως εκφράσει για ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ καθώς και των αντίστοιχων Ταμείων. Μόνο μέσα από συντονισμένες δράσεις μπορούμε να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις σε πολυδιάστατα προβλήματα, όπως αυτό της δημογραφικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), na piśmie. – Liczba ludności świata właśnie przekroczyła siedem miliardów. Paradoksalnie, pomimo światowego wzrostu narodzin, Europa starzeje się, a nazwa Stary Kontynent staje się boleśnie dosłowna. Spadek liczby ludności w Europie byłby jeszcze bardziej widoczny, gdyby nie migracja – więcej ludzi osiedla się w Unii, niż ją opuszcza, i to jest złudne poczucie bezpieczeństwa, gdyż rodowitych Europejczyków rodzi się mało, zbyt mało, aby zapewnić bezpieczeństwo demograficzne i odwrócić tendencję starzenia się naszego społeczeństwa. Należy sobie zadać pytanie: Dlaczego problem ten dotyczy właśnie Europy i czy można jemu zaradzić?

Nie powinno się tłumaczyć problemu starzenia się Europy wyłącznie wzrostem średniej długości życia Europejczyków, co akurat jest faktem zadowalającym. Tym niemniej głównym problemem jest dramatyczny spadek liczby narodzin. Problemu tego nie rozwiąże na pewno napływ emigrantów. Istotą sprawy jest odejście po II wojnie światowej Europy od wartości chrześcijańskich, a zwłaszcza tych promujących rodzinę. Zamiast macierzyństwa i ojcostwa przez lata niszczono rodzinę, promując tak zwane wolne związki, aborcję na życzenie czy w niektórych krajach nawet eutanazję. Dzisiaj zbieramy zatrute owoce tej polityki: spadek liczby narodzin, starzenie się społeczeństw oraz zapaść systemów emerytalnych w Europie. Aby odwrócić tę niepokojącą tendencję prowadzącą do wymierania Europy trzeba powrócić do wartości chrześcijańskich Europy i zdecydowanie wesprzeć rodzinę.

 

23. Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Peter Simon, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on reform of the EU state aid rules on Services of General Economic Interest [2011/2146(INI)] (A7-0371/2011).

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Öffentliche Dienstleistungen bilden einen grundlegenden Pfeiler unseres europäischen Gesellschaftsmodells und spielen nicht nur eine entscheidende Rolle für den einzelnen Bürger, sondern sind auch von enormer Bedeutung für den Wohlstand unserer ganzen Gesellschaft. Bei der Überarbeitung der EU-Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sollte deshalb folgende Frage im Vordergrund stehen: Wie müssen die Voraussetzungen aussehen, damit einerseits eine höchstmögliche Qualität dieser Dienstleistungen und andererseits ein universeller Zugang für alle Bevölkerungsschichten gewährleistet wird?

Grundlegend für die Bereitstellung und Organisation solcher qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen ist einerseits die Sicherheit der Dienstleistungserbringer und der öffentlichen Behörden hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen und andererseits eine stärkere Verhältnismäßigkeit der Regeln, sodass der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Arten von öffentlichen Dienstleistungen stärker Rechnung getragen und damit der Verwaltungsaufwand reduziert wird. Die Reform der EU-Beihilfevorschriften kann deshalb nur unter Berücksichtigung der besonderen Funktion von öffentlichen Dienstleistungen und nur unter strikter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips stattfinden.

Für ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit sollte zudem endlich ein rechtlicher Rahmen für die öffentlichen Dienstleistungen geschaffen werden. Rechtliche Grundlage wäre für uns Sozialdemokraten der Artikel 14 des Vertrags von Lissabon. Doch in diesem Punkt liegen die Positionen im Europäischen Parlament bekannterweise seit Jahren weit auseinander. Trotzdem ist es uns dem Gegenstand dieses Berichts entsprechend gelungen, einen für fast alle Seiten tragbaren Kompromiss zu finden.

Der Verwaltungsaufwand für Ausgleichszahlungen an Erbringer öffentlicher Dienstleistungen ist im Moment zu hoch. Insbesondere gilt dies für kleine Behörden und Dienstleistungserbringer. Die von uns geforderte Erhöhung der Schwellenwerte für die Befreiung von der Notifizierungspflicht bei der Europäischen Kommission bei Inanspruchnahme von Ausgleichszahlungen würde zu einer ersten Erleichterung führen. Die Beihilferegeln müssen in der Weise ausgestaltet sein, dass der Verwaltungsaufwand der lokalen Behörden und der Dienstleistungserbringer in einem angemessenen Verhältnis zu den potenziellen Auswirkungen auf den europäischen Binnenmarkt und dem Wettbewerb hierin steht. Die von uns vorgeschlagenen speziellen De-minimis-Regelungen, das heißt eine generelle Ausnahme von den Vorschriften für rein lokale Dienste sowie für soziale Dienstleistungen, bilden dafür eine wichtige Grundlage.

Um der besonderen Rolle sozialer Dienstleistungen besser gerecht zu werden, fordern wir, deren Aufgabe und Charakter klar zu definieren und zu schützen. Zudem erteilen wir mit diesem Bericht dem Vorschlag der Europäischen Kommission, Effizienzkriterien bei der Daseinsvorsorge für die Vereinbarkeit mit den EU-Wettbewerbsregeln als Bedingung einzuführen, eine klare Absage. Die Europäische Kommission überschreitet hier ihre Zuständigkeit, denn ihrem Kompetenzbereich unterliegt lediglich die Kontrolle der Beihilfen. Die Festlegung der wirtschaftlichen Bedingungen obliegt hingegen allein den Mitgliedstaaten und kann auf europäischer Ebene nur unter Mitwirkung des Europäischen Parlaments geregelt werden.

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang abschließend für die hervorragende parteiübergreifende Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, namentlich den Schattenberichterstattern, bedanken. Das klare Votum im Ausschuss für meinen Bericht ist Beleg dieser ergebnisorientierten und lösungsorientierten Kooperation. Ich bin mir daher sicher, dass es uns auch morgen bei der Abstimmung im Plenum gemeinsam gelingen wird, ein weiteres starkes Signal des Europäischen Parlaments für nachhaltige und zukunftsfähige Rahmenbedingungen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen an die Europäische Kommission zu senden.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások ne legyenek korlátozó jellegűek és jövedelemtől és vagyoni helyzettől függetlenül legyen hozzáférhető minden polgár számára. Fontosnak tartom a helyi, regionális és nemzeti hatóságok szerepét az állampolgárok számára megfizethető szolgáltatások biztosításában. Egyetértek azzal, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás elvét, és garantálniuk kell a szabad választás lehetőségét a helyi és regionális hatóságok számára, a közszolgáltatások szervezésének, finanszírozásának és ellátásának módját illetően. Az állami támogatásoknak ösztönözniük kellene a helyi vállalkozói szellemet, a helyi gazdaságot és segíteni kell a helyi munkahelyteremtést. Korszerűsíteni kell az infrastruktúrát, valamint hozzáférését korlátozás nélkül főleg azokban a régiókban, ahol legnagyobb a hiány ezen a területen. Biztosítani kell a jó minőségű szolgáltatásokat az erőforrások hatékony felhasználásával, minden polgár számára megfizethető áron. És nem utolsósorban fenntartható és jó minőségű munkahelyekre van szükség.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, este relatório do colega Peter Simon é um relatório muito equilibrado. Ele utiliza os serviços económicos de interesse geral, no âmbito dos valores comuns da União, como promotores dos direitos, da coesão económica, social e territorial.

Existe, é certo, uma estrutura legislativa, mas a estrutura tem ainda muita incerteza jurídica e é necessário defender o princípio da subsidiariedade.

Pontos muito positivos deste relatório: a clarificação entre actividades económicas e não económicas, a referência aos SEIG de nível local e regional que não afectem a concorrência do mercado interno, a referência aos project bonds, as regras de minimis para as situações em que os SEIG actuem a uma escala local limitada, e ainda é de salientar o estatuto dos prestadores dos SEIG, que é suficientemente abrangente para incluir associações, fundações, organizações comunitárias e voluntárias, ONG e empresas sociais.

Pressupõe-se, finalmente, que a definição de qualidade e eficiência dos SEIG deve estar vinculada ao princípio da subsidiariedade.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Keďže na konci tohto roku končí platnosť viacerých rozhodnutí a ustanovení upravujúcich pravidlá Únie v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu, bude potrebné pristúpiť k revízii týchto pravidiel.

Skúsenosti z uplatňovania súčasných pravidiel nám hovoria, že administratívna záťaž vyplývajúca z ich uplatňovania bola priveľká a neprimeraná najmä pre malé miestne orgány a viaceré kľúčové pojmy vyvolávali nedorozumenia a právnu neistotu.

Preto sa pri revízii pravidiel musíme usilovať o to, aby nové právne nástroje boli jednoduchšie, jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Musia byť nastavené primerane prostrediu, v ktorom sa budú uplatňovať, aby sa dali v prostredí malých lokálnych orgánov využívať rovnako účinne a efektívne ako v komplikovanejších prípadoch. Len tak môžeme prispieť k väčšiemu rozšíreniu potrebných služieb všeobecného hospodárskeho záujmu na celom území Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Herzlichen Dank, dass ich nochmals das Wort erhalte. Sehr geehrte Kommissare! Ich möchte mich als erstes bei Peter Simon dafür bedanken, wie er fraktionsübergreifend gearbeitet hat, und vor allem für seinen großen Einsatz bei seinem Bericht. Gelungen ist es, dass die Kommission aufgefordert wird, bis Ende 2011 eine Mitteilung mit Maßnahmen vorzulegen.

Und nun komme ich zum Aber, das Peter Simon ebenfalls schon erwähnt hat: Natürlich sollte das Parlament ebenfalls nach Artikel 14 in den Gesetzgebungsprozess eingebunden sein. Die Kommission fordert ständig von allen Beteiligten Transparenz ein, und im Gegensatz dazu trachtet sie danach, in ihren politischen Positionen im Eilverfahren durch die Willensbildungsprozesse ihre Ansichten durchzuschleusen. Europa allerdings wird auf der Ebene der Kommunen, auf der regionalen Ebene gelebt. Insofern ist es schon sehr erstaunlich, dass gerade die Menschen in den Regionen und die lokalen Entscheidungsträger von der Politik der Kommission oft mit spitzen Fingern angegriffen werden, marginalisiert werden.

Mit dem vorliegenden Gemeinschaftsrahmen wird in die Definitionshoheit und die Organisationshoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen. Und insofern möchte ich auf dieses Prinzip United in diversity – vereint in der wunderbaren Vielfalt, die wir in der Europäischen Union haben – hinweisen und die Kommission doch noch ein bisschen den Artikel 14 und die Möglichkeit, wie man letztlich leben kann, zu berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Mezi státy jsou značné rozdíly, pokud jde o definici i šíři služeb poskytovaných ve veřejném zájmu a jejich výjimek z pravidel vnitřního trhu. Je třeba podpořit Komisi v její snaze zmapovat legislativní pravidla v členských státech. Měli bychom trvat na zjednodušení pravidel pro čerpání státní podpory a podpořit Komisi ve snaze zavést v rámci možností daných subsidiaritou vyšší transparentnost a kontrolu přiměřenosti výše dotací. Zejména velké investiční státní či komunální zakázky pro podniky veřejných služeb bývají zdrojem obrovské korupce. Ale i Komise by měla upravit své postupy a mnohem důsledněji šetřit podezření a stížnosti na nepřiměřené dotace a korupci. Komise šetří často formálně a opírá se hlavně o stanoviska ministerských úředníků, kteří nepřiměřenou či nedovolenou míru státní pomoci zakrývají účelovými posudky. O tom jsem se sama přesvědčila při čtení odpovědí na mé otázky.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Serviciile de interes economic general contribuie la prosperitatea şi competitivitatea economică a statelor membre. De asemenea, aceste servicii sunt esenţiale în combaterea inegalităţilor sociale. Compensaţiile pentru asigurarea lor nu trebuie să denatureze însă concurenţa şi să prejudicieze alte întreprinderi. Principiul subsidiarităţii trebuie respectat cu stricteţe.

Atrag atenţia asupra Protocolului 26 la Tratatul de la Lisabona. Potrivit lui, statele membre dispun de competenţe pentru asigurarea serviciilor publice. Consider necesară clarificarea normelor privind ajutoarele de stat. În România, aceste norme urmează să fie simplificate pentru serviciile publice la scară restrânsă, de natură locală. Totodată, Uniunea Europeană trebuie să sprijine eforturile statelor membre de modernizare a serviciilor de interes economic general şi de adaptare a lor la cerinţele populaţiei. Serviciile publice din România sunt reglementate printr-o legislaţie specifică fiecărui domeniu în parte.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, on behalf of Vice-President Almunia, I would first of all like to thank Mr Simon for his report on the reform of the EU state aid rules for services of general economic interest and would also like to thank the ECON, ITRE and IMCO committees and all their members for their contributions to this report.

We are convinced that public services play a key role in the European social model because they make an important contribution to social stability and territorial cohesion. This is why services of general economic interest are one of the key priorities in the state aid field during our mandate. We are glad that there is such an intense debate going on about this topic between Parliament, other EU institutions and all stakeholders. We particularly welcome Parliament’s contribution to this debate. It reflects the importance which Parliament attaches to establishing a clear legal framework for services of general economic interest.

Let me recall that our reform is based on three objectives: clarification, simplification and a more diversified approach. We set out these objectives in detail in our Communication in March. Since then, we have published draft texts that show how we think the objectives should be translated into rules.

The reply to the public consultation on the draft texts has been rich and fruitful. The direction of the reform is broadly shared by all, although stakeholders have different views on the details of the changes. This is why in the coming weeks we will work to further improve on the delivery of the three objectives.

The report by the European Parliament could not have come at a better time. It has been able to take account of our draft texts and thus to provide us suggestions on how to further improve our texts. It will prove a particularly valuable contribution to the reform.

Let me briefly focus on three points in Mr Simon’s report:

A major tool for simplification in our reform is the new de minimis regulation. The report suggests that a threshold based on the size of the municipality is not necessary to restrict the de minimis regulation to small local services, and that a three-year approach would be more flexible than the current one-year threshold. As I have already emphasised, no decision has yet been taken as to what kind of thresholds are most appropriate. We are open to suggestions and appreciate the views of all stakeholders, in particular the European Parliament’s opinion.

Secondly, the report requests that additional social services be covered by the decision. Social services play a very important role in our society and there is less need for very strict scrutiny. This is why under the more diversified approach they benefit from exemption from notification and more lenient compatibility criteria of the decision. I am open to assessing evidence and arguments to improve the scope and treatment of social services where justified.

Thirdly, Parliament considers that the Commission cannot define efficiency criteria under state aid rules. Let me underline that the current drafts do not require undertakings to be efficient, nor do they allow the Commission to check for efficiency. The draft texts only require that undertakings be given incentives to improve their efficiency. I know that some of you are nevertheless afraid of such a change. However, those efficiency incentives only apply to large commercial SGEIs that we assess under the framework. They are also largely supported by service providers and other stakeholders.

Let me recall again why we are so keen to improve our rules: in the present situation, given the tight budgetary constraints of all Member States, we want everyone to be given the possibility to continue enjoying accessible, affordable and efficient public services.

Thank you very much once again for your contribution to this reform.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 15 November 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – Garantarea unor servicii publice de calitate și accesibile tuturor cetățenilor constituie un element esențial al modelului social european. Serviciile publice îndeplinesc nevoile zilnice ale europenilor și joacă un rol important pentru a asigura egalitatea de oportunități și respectul drepturilor fundamentale. Comisia Europeană urmărește simplificarea normelor privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general; servicii care includ gestionarea transporturilor publice, aprovizionarea cu apă și căldură, construirea locuințelor sociale și furnizarea serviciilor poștale. Introducerea unor norme legislative simplificate în acest domeniu ar reduce sarcina administrativă a autorităților locale. Totodată, viitoarea reformă nu trebuie să pună în pericol, sub pretextul eficientizării proceselor, accesul universal la servicii care atenuează impactul social al crizei economice, protejându-i pe cei vulnerabili. O definiție restrânsă a categoriei serviciilor de interes economic general și stabilirea unor praguri joase privind volumul compensațiilor permise ar facilita liberalizarea serviciilor publice, iar liberalizarea serviciilor publice înseamnă sacrificarea drepturilor cetățenilor și adâncirea inegalităților economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. – Předložená zpráva se zabývá návrhem Komise na změnu balíčku služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které hrají důležitou úlohu v rámci společných hodnot EU zejména tím, že podporují základní práva a sociální, hospodářskou a územní soudržnost, čímž podporují boj proti sociálním nerovnostem. SOHZ rovněž významně přispívají k hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti členských států, což se jeví jako velmi důležité ve světle současných problémů v eurozóně. V neposlední řadě SOHZ napomáhají úspěšnému provádění strategie Evropa 2020 a měly by přispět k dosažení cílů týkajících se růstu, zejména v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání a sociální inkluze. Vítám záměr Komise týkající se většího zjednodušení, větší jasnosti a přiměřenosti. V oblasti sociálních služeb považuji za klíčové, aby u sociálních služeb obecného hospodářského zájmu, které jsou v důsledku svého typu místně omezeny, byly zavedeny zvláštní vyšší prahové hodnoty výše vyrovnávací platby, při jejichž nedosažení se nepředpokládá dopad na obchod mezi členskými státy. Zároveň však podporuji obecné výjimky z ohlašovací povinnosti na další oblasti sociálních služeb obecného hospodářského zájmu, např. na zařízení péče o starší občany a občany s postižením či zdravotní péče. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Petera Simona kvalitně zpracovává danou problematiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistaminen on erityisen tärkeä tehtävä parlamentille. Tällaiset taloudelliset palvelut kuuluvat unionin tärkeimpiin yhteisiin arvoihin. Yleishyödyllisillä sosiaalipalveluluilla on tärkeä rooli myös perusoikeuksien turvaamisessa sekä yhdenvertaisen mahdollisuuden edistämisessä. Meidän tulee muistaa, että tässä uudistuksessa ei ole kyse pelkästään taloudesta vaan oleellista on huolehtia, että sillä tuetaan EU:n sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Tällaisia taloudellisia palveluita ovat esimerkiksi asumis- ja terveydenhuoltopalvelut sekä liikenneyhteyksiin liittyvät palvelut.

 

24. График на следващите заседания: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

25. Закриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(The sitting closed at 21.45)

 
Правна информация - Политика за поверителност