Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 15. listopadu 2011 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (rozprava)
 6.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 7.Hlasování
  7.1.Koordinace ochranných opatření, která jsou vyžadována od společností ve smyslu článku 54 druhého pododstavce SFEU (C7-0037/2011) (hlasování)
  7.2.Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři s výjimkou článků 10 a 11 (A7-0356/2011 - Brian Simpson) (hlasování)
  7.3.Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, pokud jde o články 10 a 11 (A7-0341/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  7.4.Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Jordánskem (A7-0347/2011 - Olga Sehnalová) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Gruzií o společném leteckém prostoru (A7-0344/2011 - Thomas Ulmer) (hlasování)
  7.6.Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy (A7-0357/2011 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  7.7.Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (nepřímé akce) (A7-0358/2011 - Jan Březina) (hlasování)
  7.8.Úpadková řízení v kontextu práva obchodních společností EU (A7-0355/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  7.9.Demografické změny a jejich důsledky pro politiku soudržnosti (A7-0350/2011 - Kerstin Westphal) (hlasování)
  7.10.Krátký prodej a některé aspekty swapů úvěrového selhání (A7-0055/2011 - Pascal Canfin) (hlasování)
  7.11.Evropská statistika týkající se trvalých kultur (A7-0188/2011 - Mariya Nedelcheva) (hlasování)
  7.12.Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (přímé akce) (A7-0340/2011 - Jan Březina) (hlasování)
  7.13.Účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (A7-0345/2011 - Jan Březina) (hlasování)
  7.14.Provádění směrnice o odborných kvalifikacích (A7-0373/2011 - Emma McClarkin) (hlasování)
  7.15.Spotřebitelská politika (A7-0369/2011 - Kyriacos Triantaphyllides) (hlasování)
  7.16.On-line hazardní hry (A7-0342/2011 - Jürgen Creutzmann) (hlasování)
  7.17.Zdraví včel a odvětví včelařství (A7-0359/2011 - Csaba Sándor Tabajdi) (hlasování)
  7.18.Pravidla státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu (A7-0371/2011 - Peter Simon) (hlasování)
  7.19.Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (A7-0370/2011 - Frédéric Daerden) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 12.Pracovní program Komise na rok 2012 (rozprava)
 13.Konference o změně klimatu v Durbanu (rozprava)
 14.Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2010 (rozprava)
 15.Účetní zpráva o financování rozvoje (rozprava)
 16.Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU v roce 2010 (rozprava)
 17.Označení „evropské dědictví“ (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2128 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (7641 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí