Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 15. november 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Sklep o nujnem postopku
 5.Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (razprava)
 6.Čas za vprašanja Komisiji
 7.Čas glasovanja
  7.1.Uskladitev zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo od gospodarskih družb (člen 54 PDEU) (C7-0037/2011) (glasovanje)
  7.2.Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - člena 10 in 11 sta izključena (A7-0356/2011 - Brian Simpson) (glasovanje)
  7.3.Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - glede členov 10 in 11 (A7-0341/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  7.4.Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in Jordanijo (A7-0347/2011 - Olga Sehnalová) (glasovanje)
  7.5.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in Gruzijo (A7-0344/2011 - Thomas Ulmer) (glasovanje)
  7.6.Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke (A7-0357/2011 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.7.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (posredni ukrepi) (A7-0358/2011 - Jan Březina) (glasovanje)
  7.8.Postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družb EU (A7-0355/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  7.9.Demografske spremembe in njihove posledice za kohezijsko politiko (A7-0350/2011 - Kerstin Westphal) (glasovanje)
  7.10.Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja (A7-0055/2011 - Pascal Canfin) (glasovanje)
  7.11.Evropska statistika trajnih nasadov (A7-0188/2011 - Mariya Nedelcheva) (glasovanje)
  7.12.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (neposredni ukrepi) (A7-0340/2011 - Jan Březina) (glasovanje)
  7.13.Udeležba podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (A7-0345/2011 - Jan Březina) (glasovanje)
  7.14.Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah (A7-0373/2011 - Emma McClarkin) (glasovanje)
  7.15.Potrošniška politika (A7-0369/2011 - Kyriacos Triantaphyllides) (glasovanje)
  7.16.Spletne igre na srečo (A7-0342/2011 - Jürgen Creutzmann) (glasovanje)
  7.17.Zdravje medonosnih čebel in čebelarstvo (A7-0359/2011 - Csaba Sándor Tabajdi) (glasovanje)
  7.18.Pravila o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (A7-0371/2011 - Peter Simon) (glasovanje)
  7.19.Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (A7-0370/2011 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Zahteva za zaščito poslanske imunitete: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Delovni program Komisije za leto 2012 (razprava)
 13.Konferenca o podnebnih spremembah v Durbanu (razprava)
 14.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2010 (razprava)
 15.Poročilo o odgovornosti na področju financiranja za razvoj (razprava)
 16.Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU v letu 2010 (razprava)
 17.Znak evropske dediščine (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2128 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7641 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov