Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 16. november 2011 - Strasbourg Uuendatud versioon

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0367/2011

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel ühtse raudteepiirkonna loomise direktiivi uuesti läbivaatamise raporti lõpphääletusel selle vastu võtmist. Mõningaid muudatusettepanekuid ei saanud kahjuks toetada. Kahest neist alljärgnevalt. Esiteks leidis toetust muudatusettepanek, mis ei anna piisavalt selgust avalike vahendite kasutamise kohta. See loob võimaluse, kus ettevõtja, kellele kuulub nii infrastruktuur kui ka vedude korraldamine, saab riiklikku toetust kasutada muul otstarbel kui infrastruktuuride arendamiseks. Teiseks leidis toetus muudatusettepanek, mis lisab vedude korraldaja otseste kulude hulka restoranide ja lasteaedade kulud, mis ilmselgelt ei peaks sinna kuuluma. On hea meel, et ALDE eestvedamisel leidis toetust järelevalve organisatsioonide õiguste ja kohustuste suurendamine ning täpsustati nende rahastamist. Lisaks toetati ettepanekut määratleda raudtee teenuseosutajate õigusi ning kohustusi ja nende eraldamist suurimatest raudtee-ettevõtetest, et tagada teenuste kättesaadavus ja võrdne hinnapoliitika kõigile turuosalistele.

Raportöör taotles küll täielikku lahtisidumist, kuid kahjuks ei leidnud see parlamendis toetust ning suurt läbimurret selles osas ei toimunud. Kindlasti väärib märkimist toetus muudatusettepanekule, mis puudutas Balti riike. See annab võimaluse jätkata juba kehtivat kasutustasude süsteemi, millega välditakse avalike vahendite kasutamist kolmandatest riikidest tuleva kaubaveo subsideerimiseks.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika