Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 16 noiembrie 2011 - Strasbourg Ediţie revizuită

8. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
PV
 

(The sitting was suspended at 13.50 and resumed at 15.00)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate