Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Witam Państwa ponownie na popołudniowej sesji. Przed rozpoczęciem obrad odbędziemy procedurę legislacyjną podpisania aktu ustawodawczego. Tak jest zawsze, kiedy jest to zwykła procedura legislacyjna – podpis składa przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel prezydencji reprezentującej Radę. Tym razem to, co podpisujemy, jest nadzwyczaj ważne, dotyczy zarządzania gospodarczego. Dzisiaj rano także o tym rozmawialiśmy i na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Są to kluczowe decyzje dla przyszłości Europy. W imieniu Rady podpis złoży pan minister Wiesław Szczuka, Komisję Europejską reprezentuje tutaj wiceprzewodniczący Olli Rehn; jesteśmy także wdzięczni panu komisarzowi, że jest razem z nami.

Teraz chciałbym przeczytać taką deklarację, która jest ważna przy podpisywaniu tego aktu, bo wiąże się ona z wypełnianiem wszystkich postanowień – tego, co razem ustaliliśmy w czasie negocjacji. Przeczytam ją w języku angielskim, dlatego, że nie mam tłumaczenia, a chodzi o to, żeby zabrzmiało to precyzyjnie tak, jak Parlament Europejski chciałby widzieć takie oświadczenia.

As the President of the European Parliament signing this law today, I would like to underline that the Commission’s declaration attached to the Parliament resolution of 28 September on the ‘six pack’ stated that ‘macroeconomic surveillance covers countries with current account deficits and surpluses with appropriate differentiation as regards the urgency of policy responses and the type of corrective actions required’. This declaration paved the way for a final agreement on the ‘six pack’, so we can trust the Commission to remain fully committed to it.

Any conclusions of the Council cannot limit the legal rights of the Commission in this respect, including the Ecofin Council conclusions of 8 November on excessive surpluses. The ‘comply-or-explain’ principle is now integrated in the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact. From now onwards, the Council must either follow the Commission recommendations or explain itself in public in the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Szczuka, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Z wielką przyjemnością i satysfakcją składam dzisiaj w imieniu Rady Unii Europejskiej podpis pod aktami ustawodawczymi wzmacniającymi zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej. W imieniu polskiej prezydencji pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia negocjacji, co, w moim przekonaniu, należy również uznać za sukces metody wspólnotowej. Było to możliwe dzięki aktywnemu zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i wszystkich państw członkowskich.

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce wszystkich negocjatorów, w tym zwłaszcza przewodniczącej Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego i posłów sprawozdawców, a także komisarza Olli Rehna i jego współpracowników z Komisji Europejskiej. Na szczególne odnotowanie zasługuje również ważny wkład poprzedników polskiej prezydencji, to znaczy prezydencji węgierskiej i belgijskiej.

Uważam, że wdrożenie tego pakietu nowych regulacji będzie ważnym krokiem na rzecz wzmocnienia nie tylko europejskiego zarządzania gospodarczego, ale także samego procesu integracji w ramach Unii Europejskiej. Przyjmując te akty zdołaliśmy udowodnić, że Unia Europejska jest w stanie działać szybko, sprawnie, w sposób solidarny i zjednoczony. Nowe regulacje są wprawdzie elementem działań podejmowanych w reakcji na kryzys gospodarczy i finansowy, ale ich wdrożenie służyć powinno także zapewnieniu długookresowej stabilności gospodarczej wszystkich państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  President. − Minister Szczuka, thank you for your remarks. You were giving your remarks on behalf of the Polish Presidency and also on behalf of the Council. I would like to invite you to sign our legislative package. I would also like to invite the Chair, Ms Sharon Bowles, and the rapporteurs, Ms Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Carl Haglund, Vicky Ford, Diogo Feio, and of course the Vice-President of the European Commission, Mr Olli Rehn. We will meet around the table to sign the document.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
Teisinė informacija - Privatumo politika