Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2151(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0351/2011

Texte depuse :

A7-0351/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 20
CRE 16/11/2011 - 20

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0515

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 16 noiembrie 2011 - Strasbourg Ediţie revizuită

20. Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (prezentare succintă)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Mikael Gustafsson, on behalf of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, on gender mainstreaming in the work of the European Parliament (2011/2151(INI)) (A7-0351/2011).

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson, föredragande. − Fru talman! Det är med glädje som jag presenterar detta betänkande, som handlar om att stärka jämställdhetsarbetet i hela Europaparlamentet. Detta är ett betänkande som jag har tagit över från jämställdhetsutskottets tidigare ordförande Eva-Britt Svensson, min partikamrat och en inspirationskälla i vårt fortsatta arbete för jämställdhet här i Europaparlamentet.

Eva-Britt Svensson var noga med att understryka att alla aktörer måste vara med ombord om vi ska göra framsteg för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Gender mainstreaming syftar just till detta, nämligen att se till att alla politikområden samt vår egen organisation och styrande organ integrerar ett jämställdhetsperspektiv.

I jämställdhetssammanhang brukar man tala om vikten av en dubbel strategi. Med det menar vi å ena sidan att det behövs specifika jämställdhetspolitiska åtgärder, särskilda öronmärkta resurser i budgeten till jämställdhetssatsningar samt specifika organ såsom vårt utskott här i parlamentet.

Å andra sidan måste jämställdhetsperspektivet genomsyra allt vi gör, både vad gäller hur vår organisation fungerar och hur vi arbetar med de olika politikområdena. Alla politikområden – och jag menar alla! – kan ha ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsmarknads- och socialpolitik kanske är det mest uppenbara, men också naturligtvis frågor som transportpolitik, klimatfrågan, kulturpolitik, utbildningspolitik osv. På alla områden behövs ett jämställdhetsperspektiv om vi ska lyckas formulera en politik som skapar mer jämställdhet och som kan se till att den gemensamma politiken och lösningarna utgår från, och tillgodoser, både kvinnors och mäns behov.

Ofta börjar arbetet hemmavid, i det egna huset, dvs. för oss i det här huset, vårt parlament. Vi kan inte vara trovärdiga i vårt arbete och våra krav utåt som parlament, om vi inte samtidigt är beredda att leva som vi lär. Det betyder att de mest grundläggande jämställdhetsprinciperna måste finnas i vårt hus.

I detta betänkande identifieras flera, oerhört viktiga åtgärder, t.ex.

– att anta och implementera en åtgärdsplan för gender mainstreaming i Europaparlamentet,

– att systematiskt använda oss av s.k. gender budgeting, dvs. analysera budgeten från ett jämställdhetsperspektiv för att se hur de olika åtgärderna påverkar kvinnor och män,

– att stärka jämställdhetsperspektivet i allt utskottsarbete; i dag är det väldigt olika, vissa utskott jobbar fantastiskt bra med denna fråga, medan andra onekligen behöver utveckla sig,

– att öka andelen kvinnor i beslutsfattande positioner i våra styrande organ, i delegationer och i ledande utskottsroller,

– att se till att jämställdhetsfrågor genomsyrar arbetet i parlamentets olika delegationer och vår dialog med utvecklingsländerna,

– att använda oss av den expertis som genereras och finns i Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Gender mainstreaming är ett sådant begrepp som kan betyda stor förändring, men som tyvärr också kan bli ineffektivt om det inte fylls med politisk vilja och konkreta åtgärder. Det är därför med glädje som jag ser fram emot att parlamentet ställer sig bakom detta betänkande. Det ger en tydlig signal om att vi som demokratisk valda representanter är beredda att ta ett steg till, att förstärka vårt arbete för kvinnors och mäns lika värde, lika rättigheter och lika möjligheter – och det inom alla politikområden och i parlamentets interna arbetssätt och styrande organ.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Integrarea problematicii de gen la nivelul structurilor Parlamentului European este necesară şi binevenită, pentru a putea avea o reprezentare corespunzătoare a nevoilor, aspiraţiilor şi experienţelor întregii societăţi. Câtă vreme adoptăm şi promovăm acte normative care vizează egalitatea de şanse în întreaga Uniune, dar şi în ţările terţe, în calitate de parlamentari europeni şi reprezentanţi ai cetăţenilor europeni, trebuie să dăm primii un exemplu de promovare a acestei politici, pentru că nu putem cere celorlalţi să aplice o politică de egalitate de şanse, fără ca la nivelul Parlamentului să nu facem acelaşi lucru.

Consider, totodată, că este necesar să existe un echilibru între proporţia femeilor şi a bărbaţilor la nivelul procesului decizional, în toate structurile de conducere ale Parlamentului, în birourile grupurilor politice, ale comisiilor şi ale delegaţiilor. În plus, este necesar să evităm discriminarea femeilor care doresc să îşi facă o carieră în structurile europene, să fie totodată mame şi să aibă o viaţă de familie armonioasă.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Madam President, I would also like to thank the rapporteur for having taken over this work from Ms Svensson, who I also miss very dearly at Parliament, because of the very good work she has been doing.

I hope the report will continue in the same manner with you, Mr Gustafsson, and thank you for what you have said.

I very much appreciate what you said about the work having to begin at home. I remember when I came to Parliament, and to the Committee on Foreign Affairs, I realised there were only men on the presidency of the Committee on Foreign Affairs. I thought to myself, ‘where am I?’, because I had been working in foreign affairs in the Austrian Parliament for a long time and I very often was the only women. However, given that gender mainstreaming has been such an important issue at Parliament and at EU level for such a long time, we really have to start here to make sure that delegations are led by women and men in equal numbers. If we go to different parts of the world, be it neighbourhood countries or other continents, what example do we want to set? One where men still rule everything, or one where women are important?

So, I very much appreciate the work of the rapporteur, and I hope and I trust as well in the presidency of Parliament and at all levels, even in our own Groups, that this work will continue and the plan that is being proposed will be put into practice, because we need to set a good example ourselves.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Budem stručný. Priznám sa, že som prekvapený, že správa o uplatnení hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu prichádza na program rokovania až teraz. Európsky parlament je už dlhší čas nositeľom filozofie rodovej rovnosti a svoje odporúčania v tejto oblasti vkladá do všetkých dokumentov, ktoré prijíma. Je preto prirodzené, že by takúto politiku rovnosti mal mať formalizovanú aj na vlastnej pôde. Len tak môže byť Európsky parlament dôveryhodný pre tých, od ktorých dodržiavanie rodovej rovnosti vo svojich dokumentoch vyžaduje. Po prijatí predloženej správy bude, samozrejme, dôležité prijaté zásady aj dôsledne uplatňovať. A to je, myslím, podstata tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson, föredragande. − Herr talman! Jag vill tacka er talare för de väldigt bra saker som ni nämnde. Ni understryker det som redan står i betänkandet. Jag vill passa på att än en gång understryka att jag själv inte på något sätt kan ta åt mig äran av innehållet i detta betänkande. Det är ett betänkande som jag har fått ta över från Eva-Britt Svensson. Jag är emellertid lika målmedveten som Eva-Britt Svensson när det gäller att se till att det verkligen blir så. Jag är lika målmedveten i mitt arbete att säkerställa att Europaparlamentet verkligen ska ha ett genusperspektiv.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Thursday, 17 November 2011).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. – Gender mainstreaming is a very important issue and in order for the Parliament to be taken seriously in this regard we need to ensure that we practise what we preach. The Parliament must truly reflect the needs, aspirations and experiences of all society. Gender mainstreaming is firmly established in Article 8 of the Lisbon Treaty and I welcome this report as a first step towards the mainstreaming of the institutions.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate