Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 16 ноември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Икономическо управление и подготовка на Европейския съвет през декември
 6.Време за гласуване
  6.1.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/019 IE/ Constructions41 - Ирландия (A7-0375/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  6.2.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/021 IE/ Construction 71 - Ирландия (A7-0377/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/004 IE/ Construction 43 - Ирландия (A7-0376/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/001 AT/ Долна Австрия и Горна Австрия/Австрия (A7-0379/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  6.5.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Гърция (A7-0378/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  6.6.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2010 г. (A7-0315/2011 - Filip Kaczmarek) (гласуване)
  6.7.Знак за европейско наследство (A7-0331/2011 - Chrysoula Paliadeli) (гласуване)
  6.8.Единно европейско железопътно пространство (A7-0367/2011 - Debora Serracchiani) (гласуване)
  6.9.Конференция по въпросите на климата в Дърбан (B7-0571/2011) (гласуване)
  6.10.Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие (B7-0574/2011) (гласуване)
  6.11.Европейското кино в цифровата ера (A7-0366/2011 - Piotr Borys) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 19 и 20 ноември 2011 г. (разискване)
 12.Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (разискване)
 13.Положението на ромите в държавите-членки (разискване)
 14.Забрана на касетъчните боеприпаси (разискване)
 15.Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 17.Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (разискване)
 18.Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (кратко представяне)
 19.Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (кратко представяне)
 20.Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1463 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5322 kb)
Правна информация - Политика за поверителност