Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 16. november 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 5.Økonomisk styring
 6.Afstemningstid
  6.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) (A7-0375/2011 - Barbara Matera) (afstemning)
  6.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:(ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) (A7-0377/2011 - Barbara Matera) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland (A7-0376/2011 - Barbara Matera) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/001 AT/ Niederösterreich-Oberösterreich fra Østrig (A7-0379/2011 - Barbara Matera) (afstemning)
  6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland (A7-0378/2011 - Barbara Matera) (afstemning)
  6.6.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 (A7-0315/2011 - Filip Kaczmarek) (afstemning)
  6.7.Europæisk kulturarvsmærke (A7-0331/2011 - Chrysoula Paliadeli) (afstemning)
  6.8.Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (A7-0367/2011 - Debora Serracchiani) (afstemning)
  6.9.Klimakonferencen i Durban (B7-0571/2011) (afstemning)
  6.10.Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (B7-0574/2011) (afstemning)
  6.11.Europæisk film i den digitale tidsalder (A7-0366/2011 - Piotr Borys) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (forhandling)
 12.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (forhandling)
 13.Romaernes situation i medlemsstaterne (forhandling)
 14.Forbud mod klyngebomber (forhandling)
 15.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (forhandling)
 18.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (kortfattet forelæggelse)
 19.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (kortfattet forelæggelse)
 20.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1463 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5322 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik