Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Οικονομική διακυβέρνηση
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/019 IE/Construction 41 - Ιρλανδία (A7-0375/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  6.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/021 IE/Construction 71, Ιρλανδία (A7-0377/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/020 IE/Construction 43 - Ιρλανδία (A7-0376/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/001 AT/Κάτω Αυστρία και Άνω Αυστρία /Αυστρία (A7-0379/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  6.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Ελλάδα (A7-0378/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  6.6.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2010 (A7-0315/2011 - Filip Kaczmarek) (ψηφοφορία)
  6.7.Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (A7-0331/2011 - Chrysoula Paliadeli) (ψηφοφορία)
  6.8.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (A7-0367/2011 - Debora Serracchiani) (ψηφοφορία)
  6.9.Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντέρμπαν (B7-0571/2011) (ψηφοφορία)
  6.10.Λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (B7-0574/2011) (ψηφοφορία)
  6.11.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (A7-0366/2011 - Piotr Borys) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (συζήτηση)
 12.Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 14.Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
 15.Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (συζήτηση)
 18.Στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1463 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5322 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου