Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 november 2011 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 5.Ekonomisk styrning
 6.Omröstning
  6.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/019 IE/Construction 41 från Irland (A7-0375/2011 - Barbara Matera) (omröstning)
  6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/021 IE/Construction 71 från Irland (A7-0377/2011 - Barbara Matera) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/020 IE/Construction 43 från Irland (A7-0376/2011 - Barbara Matera) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich och Oberösterreich/Österrike (A7-0379/2011 - Barbara Matera) (omröstning)
  6.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grekland (A7-0378/2011 - Barbara Matera) (omröstning)
  6.6.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (A7-0315/2011 - Filip Kaczmarek) (omröstning)
  6.7.Europeiska kulturarvsmärket (A7-0331/2011 - Chrysoula Paliadeli) (omröstning)
  6.8.Gemensamt europeiskt järnvägsområde (A7-0367/2011 - Debora Serracchiani) (omröstning)
  6.9.Klimatkonferens i Durban (B7-0571/2011) (omröstning)
  6.10.EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (B7-0574/2011) (omröstning)
  6.11.Europeisk film i den digitala tidsåldern (A7-0366/2011 - Piotr Borys) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (debatt)
 12.Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (debatt)
 13.Romernas situation i medlemsstaterna (debatt)
 14.Förbud mot klustervapen (debatt)
 15.Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (debatt)
 18.EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (kortfattad redogörelse)
 19.Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (kortfattad redogörelse)
 20.Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1463 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5322 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy