Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 17. november 2011 - Strasbourg Uuendatud versioon

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0163/2011

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Toetasin tänasel hääletusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm) vastuvõtmist. Integreeritud merenduspoliitikaga rõhutatakse integreeritud lähenemisviisi ookeanide, merede ja rannikualade juhtimisele ja haldamisele ning edendatakse kõigi ELi merendusega seotud poliitikavaldkondade seotust. Käesoleva määrusega täpsustatakse programmi määratlust, kasutamist ja rahastamise aluseid. Peamiselt käsitletakse antud raportis järgmisi küsimusi: programmi eesmärkide parem täpsustamine, selge seisukoht selle rahastamise suhtes ja seadusandjate suurem kaasatus edasiste otsuste tegemisse delegeeritud õigusaktide ja aruandluse abil. Lisaks fikseeriti, et aastatel 2011–2013 on programmi rakendamiseks ette nähtud 40 miljonit eurot. Kindlasti võib üheks olulisemaks muudatuseks käesoleva raporti puhul lugeda seadusandjate ning erineva taseme valitsemisüksuste suuremat kaasamist merenduspoliitika kujundamisse. Samuti täpsustatakse, et edendada tuleb valdkonnaüleseid koostööplatvorme ja -võrgustikke, mis hõlmavad riigiasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste, tööstusharude, uuringutega tegelevate sidusrühmade, kodanike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite esindajaid.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika