Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg Herziene uitgave

12. Stemmingen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid