Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 17. november 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Integreeritud merenduspoliitika edasiarendamine (arutelu)
 4.Ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus globaalsel tasandil (arutelu)
 5.Vajadus 112 hädaabiteenuste kättesaadavuse järele (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.ELi toetus Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (hääletus)
  6.2.Integreeritud merenduspoliitika edasiarendamine (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (hääletus)
  6.3.Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (A7-0360/2011 - Jan Březina) (hääletus)
  6.4.ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011 (B7-0577/2011) (hääletus)
  6.5.Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (B7-0572/2011) (hääletus)
  6.6.Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0588/2011) (hääletus)
  6.7.Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks (B7-0608/2011) (hääletus)
  6.8.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (hääletus)
  6.9.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (hääletus)
  6.10.Ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus globaalsel tasandil (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  11.1.Iraan - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid
  11.2.Egiptus, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtum
 12.Hääletused
  12.1.Iraan - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0594/2011)
  12.2.Egiptus, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtum (B7-0595/2011)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (850 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1048 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika