Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. marraskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittäminen (keskustelu)
 4.Laittoman kalastuksen torjuminen maailmanlaajuisesti (keskustelu)
 5.Esteettömien 112-hätäpalveluiden tarve (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n tuki Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (äänestys)
  6.2.Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittäminen (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (äänestys)
  6.3.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (A7-0360/2011 - Jan Březina) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous 28. marraskuuta 2011 (B7-0577/2011) (äänestys)
  6.5.Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa (B7-0572/2011) (äänestys)
  6.6.Rypäleammusten kieltäminen (B7-0588/2011) (äänestys)
  6.7.Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0608/2011) (äänestys)
  6.8.EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (äänestys)
  6.9.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (äänestys)
  6.10.Laittoman kalastuksen torjuminen maailmanlaajuisesti (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  11.1.Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset
  11.2.Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus
 12.Äänestykset
  12.1.Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (B7-0594/2011)
  12.2.Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (B7-0595/2011)
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Poslanecký mandát
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (850 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1048 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö