Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 november 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (debat)
 4.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (debat)
 5.De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring): zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (stemming)
  6.2.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (stemming)
  6.3.Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (A7-0360/2011 - Jan Březina) (stemming)
  6.4.Top EU-VS van 28 november 2011 (B7-0577/2011) (stemming)
  6.5.Open Internet en webneutraliteit in Europa (B7-0572/2011) (stemming)
  6.6.Verbod op clustermunitie (B7-0588/2011) (stemming)
  6.7.Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt (B7-0608/2011) (stemming)
  6.8.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (stemming)
  6.9.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (stemming)
  6.10.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 11.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten
  11.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah
 12.Stemmingen
  12.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten (B7-0594/2011)
  12.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah (B7-0595/2011)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (850 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1048 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid