Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 17. novembra 2011 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky (rozprava)
 4.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (rozprava)
 5.Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (hlasovanie)
  6.2.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (hlasovanie)
  6.3.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (A7-0360/2011 - Jan Březina) (hlasovanie)
  6.4.Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (B7-0577/2011) (hlasovanie)
  6.5.Otvorený internet a neutralita siete v Európe (B7-0572/2011) (hlasovanie)
  6.6.Zákaz kazetovej munície (B7-0588/2011) (hlasovanie)
  6.7.Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (B7-0608/2011) (hlasovanie)
  6.8.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (hlasovanie)
  6.9.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (hlasovanie)
  6.10.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 11.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  11.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
  11.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
 12.Hlasovanie
  12.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv (B7-0594/2011)
  12.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha (B7-0595/2011)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (850 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1048 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia