Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 17. november 2011 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike (razprava)
 4.Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (razprava)
 5.Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (pisna izjava): gl. zapisnik
 6.Čas glasovanja
  6.1.Podpora EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču (A7-0368/2011 - Wolfgang Kreissl-Dörfler) (glasovanje)
  6.2.Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike (A7-0163/2011 - Georgios Koumoutsakos) (glasovanje)
  6.3.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (A7-0360/2011 - Jan Březina) (glasovanje)
  6.4.Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 (B7-0577/2011) (glasovanje)
  6.5.Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (B7-0572/2011) (glasovanje)
  6.6.Prepoved kasetnega streliva (B7-0588/2011) (glasovanje)
  6.7.Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0608/2011) (glasovanje)
  6.8.Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo (A7-0374/2011 - Krzysztof Lisek) (glasovanje)
  6.9.Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (A7-0351/2011 - Mikael Gustafsson) (glasovanje)
  6.10.Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (A7-0362/2011 - Isabella Lövin) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Sestava medparlamentarnih delegacij: glej zapisnik
 11.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  11.1.Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic
  11.2.Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha
 12.Čas glasovanja
  12.1.Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (B7-0594/2011)
  12.2.Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha (B7-0595/2011)
 13.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 14.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 15.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika): gl. zapisnik
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (850 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1048 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov