Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 30 novembre 2011 - Bruxelles Edition révisée

12. Ordre des travaux
Vidéo des interventions
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa! Rozdany został końcowy projekt porządku obrad, zatwierdzony zgodnie z art. 137 Regulaminu Parlamentu Europejskiego przez Konferencję Przewodniczących. Przeprowadziliśmy konsultacje z grupami politycznymi i zgodnie z tymi konsultacjami, przy pełnym poparciu wszystkich grup politycznych przedstawiam Państwu ostateczne zmiany i projekt porządku dziennego:

Środa 30 listopada / Bruksela sesja miesięczna:

Dwa sprawozdania posła Rapkaya w sprawie wniosków posła Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu będą przedmiotem wspólnej debaty jako pierwszy punkt po ustaleniu porządku prac, a więc niemal niezwłocznie.

Czwartek 1 grudnia / Bruksela sesja miesięczna

Pytanie ustne dotyczące globalnego zwalczania wirusa HIV przez Unię Europejską zostanie zastąpione oświadczeniem Komisji na ten temat.

Sprawozdanie posła Rapkaya w sprawie wniosku posła De Magistrisa o skorzystanie z immunitetu zostanie przedstawione w czasie przeznaczonym na głosowanie.

Czas przeznaczony na głosowanie zostanie przedłużony do godziny 14.00. To jest bardzo ważna uwaga: czas przeznaczony na głosowanie zostanie przedłużony do godziny 14.00.

To były uzgodnienia wszystkich grup politycznych.

(Uzgodniony został porządek prac)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Dank u, Voorzitter, dat ik even kan reageren op uw mededelingen. U sprak net over Egypte. Ik ben zelf bij de verkiezingen aanwezig geweest in Cairo, samen met vertegenwoordigers van het Carter-instituut, die de verkiezingen hebben gemonitord. Ik heb daar zelf een aantal onregelmatigheden gezien. Ik zal daarover nog een brief aan u opstellen, waarin ik de onregelmatigheden aan u zal melden, zodat die brief óf bij de juiste commissie in behandeling kan worden genomen, óf door u doorgestuurd aan de Egyptische autoriteiten. Maar ik zal u nog schriftelijk op de hoogte brengen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję bardzo za tę uwagę. Chętnie skorzystamy z tego rodzaju obserwacji, które Kolego poczynił.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE). - Monsieur le Président, ai-je bien ou mal compris? Est-ce que demain le vote n'est qu'à 14 heures?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Nie, nie, nie. Może trwać do 14.00. Zaczyna się wcześniej, ale może trwać dłużej, bo chodzi również o wszystkie wyjaśnienia do głosowania, a więc to nie jest tylko sama procedura głosowania, ale wszystkie wyjaśnienia, które zwykle trwają koło godziny. A więc żeby było jasne: każdy się zmieści z wyjaśnieniami, jeśli będzie je zgłaszał.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io come il Presidente Daul non ho ben capito, tutto questo è per discutere domani durante il voto della richiesta di immunità del collega de Magistris, che non è più nostro collega peraltro. Cioè noi discutiamo dell'immunità di un non deputato durante il voto domani, se non ho capito male. Volevo solo capire questo.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Pana! To jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Musimy podjąć dyskusję, bo takie mamy zadania, jeśli chcemy postępować zgodnie z Regulaminem.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Morgen findet eine der wichtigsten Abstimmungen dieser Legislaturperiode statt, nämlich die rechtsgültige, rechtsverbindliche Abstimmung über den Beitritt Kroatiens, für die wir eine qualifizierte Mehrheit benötigen. Ich bitte wirklich zu gewährleisten, dass diese Abstimmung so platziert wird – möglichst am Anfang der Abstimmungsstunde –, dass das Haus auch die qualifizierte Mehrheit zustande bringt. Ich werde jedenfalls da sein, weil es sich um eine der wichtigsten Abstimmungen der Legislaturperiode handelt.

 
  
MPphoto
 

  President. − Dear colleagues, our voting time is at 12 o’clock as usual and it will probably be one of the first votes. Today we have the discussion on the future membership of Croatia. Thank you for this remark: in the voting we should prepare for a qualified majority vote – if we agree, of course.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che quello che faremo domani è conforme al regolamento. C'è solo una cosa che mi preoccupa tanto, per questo mi permetto di rivolgermi adesso a lei per avere la sua massima comprensione: siccome il dibattito che si terrà durante il voto domani sulla richiesta di immunità del collega de Magistris potrebbe richiedere da parte di molti di noi la possibilità di intervenire, non vorrei che il fatto che questo dibattito si tenga nell'ambito delle votazioni lo comprimesse.

Garantisca un tempo congruo per il catch-the-eye, perché molti di noi, me compreso, potrebbero ritenere di intervenire, e chiudere questo dibattito nel tempo delle votazioni potrebbe comprimerlo troppo, quindi garantisca, Presidente, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, un tempo congruo per il catch-the-eye su questo dibattito perché molti di noi potrebbero ritenere utile o necessario intervenire.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ja chciałem Pana zapewnić, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie i nie ma obaw o to, że nie będą spełnione wszystkie warunki Regulaminu. Proszę się o to nie obawiać.

 
  
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.15 i wznowione o godz. 15.55)

 
Avis juridique - Politique de confidentialité