Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 30. november 2011 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Velkomstord
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet (forhandling)
 14.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) (forhandling)
 15.Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse - Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (forhandling)
 16.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (forhandling)
 17.Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – ledsageforanstaltningerne for bananer - Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan - Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde - Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande (forhandling)
 18.Forum for det indre marked (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (578 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2264 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik