Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Υποδοχή
 4.Δηλώσεις της Προεδρίας
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich (συζήτηση)
 14.Προετοιμασία της συνεδρίσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) (συζήτηση)
 15.Συνθήκης Προσχώρησης: Συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας - Αίτηση της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)
 17.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες - Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (συζήτηση)
 18.Φόρουμ ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (578 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2264 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου