Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Puhemiehen julkilausumat
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)
 14.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 15.Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
 16.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 17.Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline - Kehitysyhteistyön rahoitusväline - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (keskustelu)
 18.Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (578 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2264 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö