Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 30 november 2011 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Välkomsthälsning
 4.Uttalanden av talmannen
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 11.Anslagsöverföringar: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (debatt)
 14.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
 15.Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning - Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
 16.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)
 17.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (debatt)
 18.Forum för den inre marknaden (debatt)
 19.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (578 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2264 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy