Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (rozprava)
 3.Výroční zpráva ECB za rok 2010 (rozprava)
 4.Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Hlasování
  6.1.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven poslanecké imunity (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Návratná pomoc a finanční inženýrství (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EFRR a ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Změna rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Změna rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Výroční zpráva ECB za rok 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Řešení problému předčasného ukončování školní docházky (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci – doprovodná opatření týkající se banánů (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Statistické vykazování silniční přepravy zboží (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaliningradská oblast a některé polské správní celky (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Přístupová smlouva: Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Žádost Chorvatska o členství v Evropské unii (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Změny jednacího řádu týkající se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Fórum o jednotném trhu (B7-0576/2011)
  6.26.Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (B7-0615/2011)
  6.27.Jednání o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Modernizace cel (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 10.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis
 11.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 12.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 13.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 14.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1581 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5509 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí