Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 1. joulukuuta 2011 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan (keskustelu)
 3.EKP:n vuosikertomus 2010 (keskustelu)
 4.Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausumat
 6.Äänestykset
  6.1.Joustovälineen varojen käyttöönotto (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Lisätalousarvioesitys nro 6/2011: omat varat, yhdennetty meripolitiikka, Kreikka, ESR, Palestiina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Takaisin maksettava tuki ja rahoitusjärjestelyt (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito (EAKR ja ESR) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Päätöksen 2007/659/EY muuttaminen koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.EKP:n vuosikertomus 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Kehitysyhteistyön rahoitusväline (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Maanteiden tavarakuljetusten tilastot (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Työjärjestykseen tehtävät muutokset, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Sisämarkkinafoorumi (B7-0576/2011)
  6.26.EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan (B7-0615/2011)
  6.27.EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Tullin uudenaikaistaminen (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Poslanecký mandát
 10.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1581 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5509 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö