Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2011. december 1., Csütörtök - BrüsszelLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az EU HIV/AIDS-re adott globális válasza (vita)
 3.Az EKB 2010-es éves jelentése (vita)
 4.2012. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)
 5.Az elnökség nyilatkozatai
 6.Szavazások órája
  6.1.A rugalmassági eszköz igénybevétele (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.2012. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.A 6/2011. sz. költségvetési módosítás tervezete: saját források, integrált tengerpolitika, Görögország, ESZA, Palesztina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2011/005 sz. kérelem, Norte-Centro Automotive - Portugália (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.A Georgios Toussas parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.A Luigi de Magistris parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányítása (ERFA és ESZA) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.A 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási idő tekintetében történő módosítása (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.A 2007/659/EK határozatnak az alkalmazási időtartam és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosítása (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Az EKB 2010-es éves jelentése (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Az iskolai lemorzsóládás felszámolása (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze - banánágazatra vonatkozó kísérőintézkedések (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdításának finanszírozási eszköze (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.A közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kalinyingrád térsége, valamint egyes lengyel közigazgatási egységek (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Csatlakozási szerződés: A Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelme (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosítása (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Az egységes piaci fórum (B7-0576/2011)
  6.26.Az EU HIV/AIDS-re adott globális válasza (B7-0615/2011)
  6.27.Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.A vámrendszer korszerűsítése (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 11.A Tanács álláspontja az első olvasatban: lásd a jegyzokönyvet
 12.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzokönyvet
 13.A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzokönyvet
 14.Az ülésszak megszakítása
Viták
Lektorált változat (1581 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5509 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat