Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2011 m. gruodžio 1 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.ES pasaulinė reakcija į ŽIV / AIDS (diskusijos)
 3.ECB 2010 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 4.2012 m. biudžeto sudarymo procedūra. Bendras tekstas (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimai
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Lankstumo priemonės mobilizavimas (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.2012 m. biudžeto sudarymo procedūra. Bendras tekstas (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2011: nuosavi ištekliai, integruota jūrų politika, Graikija, ESF, Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“ (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Georgioso Toussaso imunitetą (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Prašymas ginti Parlamento nario Liugi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Grąžintina parama ir finansų inžinerija (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (EŽŪFKP ir ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Sprendimo 2002/546/EB dalinis pakeitimas dėl jo taikymo laikotarpio (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Sprendimo 2007/659/EB nuostatų dalinis pakeitimas dėl jo taikymo laikotarpio ir sumažinto akcizo tarifo taikymo metinei kvotai (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.ECB 2010 m. metinė ataskaita (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Bananų sektoriaus papildomosios priemonės (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Krovinių vežimo keliais statistinės ataskaitos (nauja redakcija) (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaliningrado sritis ir konkretūs Lenkijos administraciniai rajonai (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Stojimo sutartis: Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Kroatijos paraiška tapti Europos Sąjungos nare (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, susiję su Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Prašymas ginti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Prašymas ginti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Bendrosios rinkos forumas (B7-0576/2011)
  6.26.ES pasaulinė reakcija į ŽIV / AIDS (B7-0615/2011)
  6.27.Derybos dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Muitinių modernizavimas (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 10.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)
 11.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu (žr. protokola)
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 14.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1581 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5509 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika