Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.ES cīņa pret HIV/AIDS pasaules mērogā (debates)
 3.ECB 2010. gada pārskats (debates)
 4.2012. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojumi
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Elastības instrumenta izmantošana (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.2012. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projekts — pašu resursi, integrētā jūrlietu politika, Grieķija, ESF, Palestīna (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Portugāles pieteikums EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive) (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Pieprasījums atcelt Georgios Toussas deputāta imunitāti (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Pieprasījums aizstāvēt Luigi de Magistris deputāta imunitāti (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Atmaksājamā palīdzība un finansēšanas vadība (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finanšu pārvaldība konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības finanšu stabilitātes jomā (ERAF un ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2007/659/EK attiecībā uz tā piemērošanas laikposmu un gada kvotu, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.ECB 2010. gada pārskats (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā — papildu pasākumi banānu nozarē (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Finanšu instrumenta izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Finanšu instrumenta izveide demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaļiņingradas apgabals un konkrēti Polijas administratīvie rajoni (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Pievienošanās līgums — Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Horvātijas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Grozījumi, kas jāizdara Reglamentā attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu rīcības kodeksu finanšu interešu un interešu konflikta jomā (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Pieprasījums aizstāvēt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Pieprasījums aizstāvēt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Vienotā tirgus forums (B7-0576/2011)
  6.26.ES cīņa pret HIV/AIDS pasaules mērogā (B7-0615/2011)
  6.27.Sarunas par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Muitas modernizācija (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 10.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1581 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5509 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika