Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2011 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (dibattitu)
 3.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (dibattitu)
 4.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (dibattitu)
 5.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità favur il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-Programm Qafas ta' Riċerka (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011: Riżorsi proprji, Politika Marittima Integrata, il-Greċja, l-FSE, il-Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - il-Portugall (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Georgios Toussas (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.L-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Il-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li jed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (FEŻR u FSE) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Emenda tad-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.L-emendar tad-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.L-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Iż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward kodiċi ta' kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Forum tas-Suq Uniku (B7-0576/2011)
  6.26.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (B7-0615/2011)
  6.27.In-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Il-modernizzazzjoni tad-dwana (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 10.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 11.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari: ara l-Minuti
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 13.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1581 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5509 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza