Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 1 december 2011 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De wereldwijde aanpak door de EU van HIV/AIDS (debat)
 3.Jaarverslag ECB 2010 (debat)
 4.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (debat)
 5.Verklaringen van het voorzitterschap
 6.Stemmingen
  6.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 : eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 Norte-Centro, automobielsector, Portugal (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de Magistris (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Terugvorderbare steun en financiële instrumentering (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Jaarverslag ECB 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Aanpak van voortijdig schoolverlaten (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Forum voor de interne markt (B7-0576/2011)
  6.26.De wereldwijde aanpak door de EU van HIV/AIDS (B7-0615/2011)
  6.27.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Modernisering douane (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 10.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 13.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 14.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1581 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5509 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid