Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)
 3.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (debata)
 4.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (debata)
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugalia (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR i EFS) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Forum jednolitego rynku (B7-0576/2011)
  6.26.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (B7-0615/2011)
  6.27.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Modernizacja służby celnej (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 10.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 13.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 14.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1581 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5509 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności