Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 1 decembrie 2011 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Lupta UE la nivel mondial împotriva HIV/SIDA (dezbatere)
 3.Raportul anual 2010 al BCE (dezbatere)
 4.Procedura bugetară 2012: proiectul comun (dezbatere)
 5.Declaraţiile Preşedinţiei
 6.Votare
  6.1.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Procedura bugetară 2012: proiectul comun (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011: resurse proprii, politică maritimă integrată, Grecia, FSE, Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cererea FEG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive introdusă de Portugalia (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a dlui Georgios Toussas (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Asistența rambursabilă și ingineria financiară (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară (FEDER şi FSE) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Modificarea Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Modificarea Deciziei 2007/659/CE în ceea ce privește perioada sa de aplicare și contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Raportul anual 2010 al BCE (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Combaterea abandonului şcolar timpuriu (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare - măsuri de însoţire pentru sectorul bananelor (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Zona Kaliningrad și anumite districte administrative poloneze (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Tratatul de aderare: Tratat privind aderarea Republicii Croaţia (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Modificarea Regulamentului de procedură în privința codului de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a dlui Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Cerere de apărare a imunității parlamentare a dlui Viktor Uspaskich (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Forumul pieţei unice (B7-0576/2011)
  6.26.Lupta UE la nivel mondial împotriva HIV/SIDA (B7-0615/2011)
  6.27.Negocierile pentru Acordul de asociere UE-Ucraina (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Modernizarea serviciilor vamale (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 10.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 13.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 14.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1581 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5509 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate