Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 1. decembra 2011 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS (rozprava)
 3.Výročná správa ECB za rok 2010 (rozprava)
 4.Rozpočtový postup na rok 2012: spoločný text (rozprava)
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Hlasovanie
  6.1.Mobilizácia nástroja flexibility (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Rozpočtový postup na rok 2012: spoločný text (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastné zdroje, integrovaná námorná politika, Grécko, ESF, Palestína (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive – Portugalsko (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Georgiosa Toussasa (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistrisa (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Návratná pomoc a finančné inžinierstvo (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finančné hospodárenie v prípade určitých členských štátov,? ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (EFRR a ESF) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Zmena a doplnenie rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Zmena a doplnenie rozhodnutia 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Výročná správa ECB za rok 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce – sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Kaliningradská oblasť a niektoré poľské správne oblasti (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Prístupová zmluva: Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Žiadosť Chorvátska o členstvo v Európskej únii (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikt záujmov (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Viktora Uspaskicha (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Fórum o jednotnom trhu (B7-0576/2011)
  6.26.Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS (B7-0615/2011)
  6.27.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Modernizácia colných systémov (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 10.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1581 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5509 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia