Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 1. december 2011 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Globalni odziv EU na virus HIV/aids (razprava)
 3.Letno poročilo ECB za 2010 (razprava)
 4.Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (razprava)
 5.Izjave predsedstva
 6.Čas glasovanja
  6.1.Uporaba instrumenta prilagodljivosti (A7-0353/2011 - Reimer Böge)
  6.2.Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (A7-0414/2011 - Francesca Balzani, José Manuel Fernandes)
  6.3.Predlog spremembe proračuna št. 6/2011: lastna sredstva, celostna pomorska politika, Grčija, ESS, Palestina (A7-0407/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
  6.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalska (A7-0395/2011 - Barbara Matera)
  6.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete poslancu Georgiosu Tusasu (A7-0410/2011 - Tadeusz Zwiefka)
  6.6.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (A7-0412/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.7.Vračljiva pomoč in finančni inženiring (A7-0380/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.8.Finančno upravljanje za nekatere države članice, ki ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (ESRR in ESS) (A7-0383/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.9.Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe (A7-0381/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.10.Sprememba Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje (A7-0382/2011 - Danuta Maria Hübner)
  6.11.Letno poročilo ECB za 2010 (A7-0361/2011 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.12.Zmanjševanje šolskega osipa (A7-0363/2011 - Mary Honeyball)
  6.13.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane (A7-0403/2011 - Charles Goerens)
  6.14.Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (A7-0401/2011 - Helmut Scholz)
  6.15.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (A7-0404/2011 - Kinga Gál, Barbara Lochbihler)
  6.16.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (A7-0402/2011 - Gay Mitchell)
  6.17.Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga (A7-0212/2011 - Brian Simpson)
  6.18.Območje Kaliningrada in določena poljska upravna okrožja (A7-0398/2011 - Kyriacos Triantaphyllides)
  6.19.Pristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške (A7-0390/2011 - Hannes Swoboda)
  6.20.Prošnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (A7-0389/2011 - Hannes Swoboda)
  6.21.Spremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (A7-0386/2011 - Carlo Casini)
  6.22.Zahteva za zaščito poslanske munitete poslanca Viktorja Uspaskicha (A7-0411/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.23.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (A7-0413/2011 - Bernhard Rapkay)
  6.24.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (A7-0384/2011 - Pervenche Berès)
  6.25.Forum o enotnem trgu (B7-0576/2011)
  6.26.Globalni odziv EU na virus HIV/aids (B7-0615/2011)
  6.27.Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino (A7-0387/2011 - Ryszard Antoni Legutko)
  6.28.Posodobitev carine (A7-0406/2011 - Matteo Salvini)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 10.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika): gl. zapisnik
 11.Stališča Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 13.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 14.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1581 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5509 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov