Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 december 2011 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Herziening van het meerjarig financieel kader om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien (A7-0433/2011 - Reimer Böge) (stemming)
  6.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2011 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Spanje en Italië (A7-0436/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (stemming)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: Spanje (aardbeving van Lorca) en Italië (overstromingen in de regio Veneto) (A7-0437/2011 - Reimer Böge) (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Zuid-Tirol, bouw van gebouwen, Italië (A7-0438/2011 - Barbara Matera) (stemming)
  6.5.Recht op informatie in strafprocedures (A7-0408/2011 - Birgit Sippel) (stemming)
  6.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Pinxten - BE) (A7-0417/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H. Otbo - DK) (A7-0416/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer J-F. Corona Ramón - ES) (A7-0422/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.9.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Itälä - FI) (A7-0418/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.10.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Cardiff - IE) (A7-0419/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.11.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer P. Russo - IT) (A7-0420/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.12.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Caldeira - PT) (A7-0423/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H.G. Wessberg - SE) (A7-0415/2011 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.14.Europees beschermingsbevel (A7-0435/2011 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López) (stemming)
  6.15.Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning (A7-0434/2011 - Véronique Mathieu) (stemming)
  6.16.Overeenkomstgebied van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (A7-0392/2011 - Crescenzio Rivellini) (stemming)
  6.17.Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (A7-0393/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  6.18.Financieel beheer ten aanzien van bepaalde lidstaten die ernstige problemen ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (A7-0405/2011 - Paolo De Castro) (stemming)
  6.19.Handels- en investeringsbelemmeringen (A7-0365/2011 - Robert Sturdy) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector (debat)
 11.Mensenrechten (debat)
 12.Topconferentie EU-Rusland (debat)
 13.De situatie in Syrië (debat)
 14.Europees nabuurschapsbeleid (debat)
 15.Voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (debat)
 16.Gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1618 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5785 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid