Seznam 
Doslovný záznam ze zasedání
PDF 5785k
Úterý, 13. prosince 2011 - Štrasburk Revidované vydání
1. Zahájení zasedání
 2. Předložení dokumentů: viz zápis
 3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4. Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5. Závěry zasedání Evropské rady (8.–9. prosince 2011) (rozprava)
 6. Hlasování
  6.1. Revize víceletého finančního rámce s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER (A7-0433/2011 - Reimer Böge) (hlasování)
  6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2011 – uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – Španělsko a Itálie (A7-0436/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hlasování)
  6.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Španělsko (zemětřesení ve městě Lorca) a Itálie (záplavy v regionu Veneto) (A7-0437/2011 - Reimer Böge) (hlasování)
  6.4. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Výstavba budov z Itálie (A7-0438/2011 - Barbara Matera) (hlasování)
  6.5. Právo na informace v trestním řízení (A7-0408/2011 - Birgit Sippel) (hlasování)
  6.6. Jmenování člena Účetního dvora (pan K. Pinxten – BE) (A7-0417/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.7. Jmenování člena Účetního dvora (pan H. Otbo – DK) (A7-0416/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.8. Jmenování člena Účetního dvora (pan J.-F. Corona Ramón – ES) (A7-0422/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.9. Jmenování člena Účetního dvora (pan V. Itälä – FI) (A7-0418/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.10. Jmenování člena Účetního dvora (pan K. Cardiff – IE) (A7-0419/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.11. Jmenování člena Účetního dvora (pan P. Russo – IT) (A7-0420/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.12. Jmenování člena Účetního dvora (pan V. Caldeira – PT) (A7-0423/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.13. Jmenování člena Účetního dvora (pan H. G. Wessberg – SE) (A7-0415/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.14. Evropský ochranný příkaz (A7-0435/2011 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López) (hlasování)
  6.15. Jednotný postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a práci (A7-0434/2011 - Véronique Mathieu) (hlasování)
  6.16. Dohoda Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (A7-0392/2011 - Crescenzio Rivellini) (hlasování)
  6.17. Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (A7-0393/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  6.18. Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0405/2011 - Paolo De Castro) (hlasování)
  6.19. Překážky v oblasti obchodu a investic (A7-0365/2011 - Robert Sturdy) (hlasování)
 7. Vysvětlení hlasování
 8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10. Společná bezpečnostní a obranná politika (článek 36 Smlouvy o EU) - Dopad finanční krize na odvětví obrany (rozprava)
 11. Lidská práva (rozprava)
 12. Summit EU-Rusko (rozprava)
 13. Situace v Sýrii (rozprava)
 14. Evropská politika sousedství (rozprava)
 15. Ovocné šťávy a některé podobné produkty určené k lidské spotřebě (rozprava)
 16. Používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích (rozprava)
 17. Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18. Ukončení zasedání


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Zahájení zasedání
Videozáznamy vystoupení
 

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

 

2. Předložení dokumentů: viz zápis

3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis

4. Rozhodnutí o naléhavém postupu
Videozáznamy vystoupení
 

Projekt decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010/0392(NLE))

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, relatore. – Signor Presidente, il Consiglio ha formulato nuovamente una richiesta d'urgenza relativa al dossier di cui sono stato designato relatore affinché il Parlamento esprima il suo parere nel corso della riunione della commissione per la pesca del dicembre 2011. In quanto relatore e a nome della nostra commissione per la pesca, mi oppongo alla richiesta d'urgenza del Consiglio, così come già fatto per la stessa richiesta il 15 novembre 2011, e ritengo anche necessario riassumere brevemente la questione.

La presente proposta del Consiglio concerne l'accesso dei pescherecci battenti bandiera del Venezuela alla zona economica esclusiva situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana. Così come suggerito dallo stesso titolo, la proposta è simile a un accordo internazionale sul quale, in virtù del Trattato di Lisbona, il Parlamento ha il diritto di esprimersi in qualità di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Nel merito, la questione non presenta difficoltà: tutto conduce all'approvazione di questa proposta che, benché firmata unicamente dal Consiglio, produrrà nel diritto internazionale per le parti interessate obblighi simili a quelli di un accordo di pesca in debita forma.

Il punto essenziale è tuttavia un altro. La Commissione europea ha presentato la proposta al Parlamento in base a una determinata base giuridica, gli articoli 43,2 e 218,6a del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Parlamento, in vista del contenuto e dello spirito della suddetta proposta, che gli riconosceva fra l'altro un potere d'approvazione, l'aveva pienamente accettata. Il Consiglio però, nel suo successivo rinvio al Parlamento, ha modificato unilateralmente la base giuridica in questione mettendo da parte gli articoli 43,2 e 218,6a e optando per gli articoli 43,3 e 218,6b, riducendo così l'espressione del Parlamento a una semplice opinione.

Ricordo allora che i coordinatori della nostra commissione hanno rifiutato questa modifica da parte del Consiglio e hanno sottoposto l'esame della questione, prima di adottare qualsiasi posizione definitiva, alla commissione giuridica del Parlamento europeo. Quest'ultima ha confermato la validità della base giuridica inizialmente adottata dalla Commissione europea e, in particolare, ha allertato la nostra commissione per la pesca sullo spiacevole precedente che potrebbe rappresentare la messa in atto di una tale combinazione degli articoli 43,3 e 218,6b del Trattato.

Dinanzi all'insistenza del Consiglio di ottenere solo il parere e non l'approvazione nel più breve tempo possibile, la presidente della commissione per la pesca Fraga Estévez, in una lettera al Presidente Buzek in data 5 ottobre 2011, ha ricordato tanto la posizione della commissione per la pesca quanto quella della commissione giuridica e ha suggerito al Presidente Buzek di invitare il Consiglio, al fine di risolvere qualsiasi controversia, a rinviare di nuovo in Parlamento una proposta contenente la base giuridica originaria ripristinando alla nostra Assemblea il suo pieno diritto di colegislatore.

In data 26 ottobre 2011, il Presidente Buzek ha inviato una lettera in tal senso al Consiglio che, nella sua risposta, indica semplicemente – e ripeto, semplicemente – ciò: la modifica da parte del Consiglio della base giuridica inizialmente adottata dalla Commissione europea non è stata una scelta presa alla leggera e deriva da una riflessione approfondita.

Questa risposta non ci soddisfa affatto! Il Parlamento europeo ha pertanto l'obbligo di votare, in seno alla commissione per la pesca il 20 dicembre, il progetto di relazione che ristabilisce la base giuridica appropriata. È indispensabile quindi che il Parlamento respinga questa proposta.

 
  
 

(Parlament odrzucił wniosek o procedurę pilną)(1)

 
  

(1)Dalsze szczegóły: zobacz protokół.


5. Závěry zasedání Evropské rady (8.–9. prosince 2011) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej dotyczące wniosków ze szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.)

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, President of the European Council. − Mr President, dear colleagues, I want to report to you today on the main outcomes of last week’s European Council. As you know, the main focus was on the future of the eurozone. It is a long route. Restoring confidence is more difficult than most of us expected. It has taken huge efforts to remedy the weak infrastructure provided by the Maastricht Treaty and to correct the policies of the past.

At the meeting there was, on the one hand, a remarkable degree of consensus on the content and objectives. This agreement on the substance was moreover supported not only by the eurozone members but also by the future eurozone members. On the other hand, there was more discussion on the legal instruments necessary. Allow me to start with the former, lest it be overlooked because of controversy about the latter.

First, for the short term, we agreed on immediate action to help overcome the current difficulties. We are increasing our financial resources to address the crisis we face. The euro area and other Member States will aim to make available additional resources of up to EUR 200 billion to the International Monetary Fund. The leverage of the European Financial Stability Facility will be rapidly deployed at the European Central Bank, and the European Central Bank will act as its agent in market operations. The entry into force of the European Stability Mechanism rescue fund will be accelerated so that it can start in July 2012. In March we will review the overall adequacy of the EFSF/ESM ceiling of EUR 500 billion.

As regards private sector involvement, the major change to our doctrine that we decided on 21 July will now be translated into the ESM Treaty. Or, to put it more bluntly, our first approach to PSI, which had a very negative impact on the debt markets, is now officially over. From now on we will strictly adhere to the IMF principles and practices.

Second, as regards the medium and longer term, we agreed on a new fiscal compact with new fiscal rules. Member States will transpose it into their national legislation at constitutional or equivalent level. Our rules on excessive deficit procedure will become more automatic for the euro area members and key elements of this new approach are the following: first, building on the Stability and Growth Pact, budgets must be balanced in structural terms – that is, over the economic cycle; second, that rule must be defined at treaty level and incorporated into national rules; third, automatic adjustment mechanisms to ensure correction in case of deviation must be defined by the Member States on the basis of principles proposed by the Commission; four, bringing revised QMV to decide on Commission proposals at the very beginning of the excessive deficit procedure so that this will apply throughout the procedure. Besides that, as agreed in October, Member States under an excessive deficit procedure will have to submit their draft budgetary plans before adoption to the Commission.

As I said, there was a broad agreement on the substance. As regards the form, everybody agreed that these new commitments should be made binding, but there were different views as to how this could be done. As you know, I put on the table an interim report on strengthening economic and monetary union, which evaluated what we have done so far, identified weaknesses and suggested various ways in which these vulnerabilities could be addressed. These ways ranged from decisions that can be taken in the context of the existing treaties, to a possible revision of Protocol 12 by means of a decision of the European Council, to fully-fledged treaty changes by means of either the simplified or the ordinary revision procedure.

Some of the decisions that can be taken on the basis of the existing Treaties were agreed. However, the possibility of revising Protocol 12 and the option of amending the Treaties both require unanimity. It became clear in the course of the meeting that such unanimity was not forthcoming. Faced with this fact – and I feel no need to be controversial myself on this – there was no alternative but to go down the route of a separate treaty among the 17 eurozone members, though open to others. Indeed almost all of the other members, even those with a derogation on joining the euro, have now announced that they will join in this process, subject to consulting their parliaments. It was a moment of responsibility and solidarity. The European interest was at stake and the European interest has to be our only criterion.

An intergovernmental treaty was not my first preference, nor that of most Member States. However, it will make the fiscal compact binding. It must be negotiated as a matter of urgency. It will not be easy, also legally speaking. I count on everybody to be constructive, bearing in mind what is at stake. Our aim is to strengthen both fiscal discipline and economic coordination, going beyond what we have already achieved in the ‘six-pack’.

This will not be the first time that more engaged Member States have proceeded by agreement among themselves, without waiting for all to join the new initiative. It was the case with Schengen, with police cooperation and in terms of implementing the launch of the euro itself.

Importantly, we agreed that the European Parliament will be associated in this process.

As regards the calendar, rather rapidly, following consultations with national parliaments, we should know the number of participating states. I am optimistic because I know it is going to be very close to 27. In fact, 26 leaders indicated their interest in this effort. They recognise that the euro is a common good. Then, in early March at the latest, the ‘Fiscal Compact’ Treaty will be signed.

The objective remains to incorporate these provisions into the EU Treaties as soon as possible. In the meantime, we must ensure that the new procedures remain as closely embedded in the Union’s structure as possible. There is indeed considerable leeway to do so.

Besides this, the existing draft of last year’s ESM Treaty will be amended in the coming days. It will integrate yesterday’s important decision on changing our approach to private sector involvement and our ideas on softening the unanimity rule. The aim is for the ESM Treaty to be ratified by mid-2012.

In March, I will report to the European Council on deepening fiscal integration, as already indicated in the interim report I drew up in close cooperation with the President of the European Commission and the President of the Euro Group.

Finally, we called on the European Parliament and the Council, under the ordinary legislative procedure, rapidly to examine the Commission’s proposals of 23 November so that they can be in force in time for the next budget cycle.

The European Council discussed other issues that are also of importance, even if they were overshadowed by the economic governance issues.

On enlargement, following the consent of the European Parliament, we signed the Accession Treaty with Croatia, thus paving the way for Croatia to become the 28th Member State of the Union. We reconfirmed the European perspective of the Western Balkans, making clear that our door will not close behind Croatia.

In particular, the European Council identified clear objectives and a clear timeframe for Serbia and for Montenegro. Both countries have made remarkable progress on their way to the European Union. Serbia has taken bold steps to bring Europe’s most wanted war criminals to international justice. The Belgrade-Pristina dialogue has brought about initial results and implementation of those agreements is moving forward. We now expect Serbia to build on that dialogue and to improve relations with Pristina with the aim of the Council granting Serbia the status of candidate country in February next year, to be confirmed by the European Council at the beginning of March 2012.

Montenegro received candidate status a year ago and has undertaken many domestic reforms, which now need to be fully implemented. We will continue to assess Montenegro’s progress, especially in the area of the rule of law, and aim to open the accession negotiations in June 2012.

Coming back to the eurozone, confidence that has gone cannot be restored overnight. It is a long way, but this European Council is an important building block on this way.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, the Commission’s fundamental point of departure for last week’s European Council was crystal clear: the European Union needed to give a comprehensive response to the current crisis, making a firm commitment to the euro and to the irreversibility of our currency.

It is indispensable to have more discipline, structural reforms for more investment, more convergence, and credible mechanisms of solidarity. All these elements belong together.

Over the past 18 months we have achieved some progress within the European Union as a whole, at 27, on the basis of the existing Treaties, with the European Union institutions taking the decisions. As a result, we now have a European strategy for growth and employment: Europe 2020. We have a substantially reinforced Stability and Growth Pact, with the ‘six-pack’, which will come into force today and will apply to all 27 Member States.

We have the European Semester, through which we coordinate our fiscal and macroeconomic policies and implement our agenda for growth on an annual basis. We also have the new macroeconomic imbalances procedure. There is also the Euro Plus Pact.

There are two brand new Commission proposals, made on 23 November, under Article 136, on further strengthening fiscal discipline, which I hope will be adopted in a fast-track procedure through an early first reading agreement.

We also have our assistance and adjustment programmes, including those for three euro area Member States. There is the European Central Bank playing its role, there is the European Financial Stability Facility (EFSF), and there will be the European Stability Mechanism (ESM).

The main purpose of this European Council was to show our joint determination to tackle persisting market tensions by consolidating these achievements and reinforcing them even further. Indeed, during Thursday night an agreement was reached to create a genuine ‘fiscal stability union’, a new ‘fiscal compact’.

On substance, this agreement was ambitious, and it was unanimous. Unfortunately it was not unanimous on the form, with one Member State unable to join. I will come back to both aspects – substance and form – in a moment.

Let me first highlight a number of important conclusions of the summit which match the position that the Commission has taken for some time.

I welcome, first of all, the fact that Member States have agreed to advance to July 2012 the entry into force of the permanent European Stability Mechanism. As you know, I had already suggested precisely this in September during the State of the Union debate before this House. I also welcome the fact that Member States have now finally agreed to deal properly with the involvement of the private sector, with the ESM applying the same principles as the IMF. The Commission has always warned of the possible negative effects of PSI on market confidence. The decision now taken should reassure investors.

An agreement also emerged that the ESM should not, as was initially planned, be subject to the rule of unanimity. Decisions will now be taken by reinforced qualified majority. Here again, I had proposed this already for the EFSF, but without success. So I am happy to see that now, for the ESM, things are going in the right direction.

More immediately, leveraging of the EFSF will be deployed very rapidly, with the ECB acting as its agent in the EFSF market operations. I hope that Member States will confirm their commitment to provide the IMF with additional resources of up to EUR 200 billion within the coming days.

We now need to go further. The spring European Council in March will discuss how to further deepen fiscal integration of the euro area on the basis of a report by the President of the European Council, together with the President of the Commission and the President of the Euro Group.

The Commission’s Green Paper on European stability bonds of 23 November will feed into this debate. As you know, this is very controversial for some governments. Nevertheless, I was encouraged to see support for our assessment that stability bonds can make an important contribution in the future to completing a fiscal stability union and creating a stronger liquid bonds market in Europe.

We also need to go further on growth, on investment, and on measures to promote jobs. Fiscal discipline is of course key, but – let us be frank about this – we cannot build our economic union just on discipline and sanctions. We also need a Europe of growth and of jobs. A Europe of responsibility, certainly, but also a Europe of solidarity.

Let me now move on to the key elements of the new fiscal compact.

First of all, it includes a commitment to ensure that, as a general rule, national budgets will be balanced at least, and that such balance is defined as the annual structural deficit not exceeding 0.5% of GDP. To give this national debt brake or ‘golden rule’ maximum legal effect, Member States commit to enshrining it at constitutional or equivalent level. The Court of Justice will have competence to review proper transposition of this commitment. This is a sound foundation for sustainable medium- to long-term fiscal policies and a strong signal to the markets that European governments are serious about their new ‘stability culture’.

Secondly, the excessive deficit procedure under Article 126 of the Treaty, which, as you know, applies to all 27 Member States, will apply in a stricter way for the euro area Member States. In future, the euro area Member States will commit to accepting true automaticity for triggering the deficit procedure from the moment when a Member State breaches its commitment to reduce deficits. The same automaticity will apply throughout the whole procedure for any ensuing steps proposed by the Commission, including the preventive arm. Only a qualified majority against the Commission proposal would be able to stop the process.

The new commitment will add to the ‘six-pack’ automaticity for which this House fought so hard. It will put the Commission at the heart of ensuring fiscal discipline, in line with your position. We will accept this increased responsibility knowing that its democratic legitimacy derives from this House and that it is here that we will be held accountable for our objectiveness and our resolve.

All in all, the agreement on substance at this summit is quite impressive.

But frankly, we cannot say the same on form. The reason why it took until 5 a.m. on Friday morning to reach this agreement was not the substance, but was mainly the form. The debate was on whether this should happen through a revision of the European Union treaties, involving all 27 Member States and all the European Union institutions, or should it be outside this framework, with a new treaty? As you know, in the interim report presented to the Heads of State or Government, the President of the European Council, together with the President of the Euro Group and myself, tabled proposals in line with a treaty revision involving all 27 Member States and all the European institutions. Personally, I made every possible effort to agree this fiscal compact fully within the current treaties.

This approach required that all 27 Member States played their part. As you know, one Member State was opposed to amending the Lisbon Treaty. The United Kingdom, in exchange for giving its agreement, asked for a specific protocol on financial services which, as presented, was a risk to the integrity of the internal market. This made compromise impossible. All the other Heads of State or Government were left with the choice between paying this price or moving ahead without the UK’s participation and accepting an international agreement among themselves.

In search of compromise, I tabled a clause providing, in the European Union treaties, that any measures adopted by the Council and applying to the euro area only must not undermine the internal market, including in financial services, nor constitute discrimination between the euro area Member States and the others. Unfortunately this compromise proved impossible and so it was not possible to have a solution that could allow all 27 Member States to agree in the framework of the current treaties.

On a more positive note, I must also say that I was encouraged by the resolve of almost all the Member States to have more, not less, integration, to make more, and not less, use of the Community method and the European institutions, and to work for more, and not less, coherence.

Most Member States made it clear that they do not want to circumvent the Community method and the European institutions. They do not want to diminish the executive role of the Commission nor the prerogatives of this Parliament. The agreement will not replace Union institutions and procedures but will, on the contrary, build on them. And at my request, they have made a clear commitment to integrating the agreement fully into European Union law as soon as possible. This will need to be strongly reflected in the legal text now.

The Commission will do all it can so that this agreement is legally safe and institutionally acceptable. The Commission will contribute to these negotiations as guardian of the European Union Treaties and of our institutional model.

Let me be clear: the Commission will not accept any intergovernmental treaty that would be in conflict with Union law. I will take a direct interest in this question and I am sure Parliament will do so as well. In fact, I expect that Parliament will also be associated with these negotiations.

So, you may ask, how can we square the circle concretely? How can we progress by way of an international agreement, without eroding the Community method?

This point will require our utmost attention and our joint scrutiny over the next days and weeks. In my view, the best way of doing it is to follow a basic principle: the agreement should contain stronger national commitments, but the European Union institutions should act exclusively on the basis of the European Union Treaties. Thus, we will apply the European Union’s monitoring and correction system as reinforced by the ‘six-pack’, and there will be no other parallel or competing structures.

The Commission, acting pursuant to the European Union treaties, will monitor how Member States have been living up to their additional commitments made in this agreement. I intend to make full use of Article 136, by proposing to this House all the legislation that will be needed to make this construction work, to tie this fiscal compact back to European Union law and to buttress it with the democratic legitimacy of this Parliament.

Fortunately we have not seen a split of the European Union between the 17 and the other ten. This was the greatest risk ahead of the Summit. This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at 27 minus.

Last week, most Heads of State or Government of the Member States showed their readiness to move ahead with European integration, towards a fiscal stability union. They showed that they want more Europe, not less.

Of course, this was not the only subject at the European Council: some other important issues were also discussed last week, such as the annual growth survey, enlargement and energy. I will come back to these tomorrow when we will assess the results of the European Union’s work during the Polish Presidency of the Council. At this moment, I just want to highlight the historic agreement that was signed for Croatia to join our Union.

It is indeed very important that Member States agreed on a fiscal compact, but let me say that this is not enough. The problems in the euro area are not only fiscal but also financial, and, above all, problems related to lack of competitiveness. We need to restore growth and promote employment. The commitment to fiscal discipline is indispensable for Europe, but the reality is that structural reforms for competitiveness and growth-enhancing measures are the key to restoring not only the confidence of investors but also, above all, the confidence of our citizens.

This is why I insist on the need to pursue the comprehensive approach that the Commission has presented in our road map for stability and growth. I hope Parliament and the Member States will support this line and work together for the deepening of the internal market, including the rapid implementation of existing commitments on services, energy, innovation, the digital agenda and free trade agreements, and for swift adoption of pending proposals to enhance growth, such as support for SMEs, better regulation, tax initiatives, fast-tracking proposals, especially those that extend the benefits of the Single Market, and last but not least, targeted investment at European Union level, including through project bonds. Yes, we need investment at European level, and that is why our MFF proposal – and for instance the Connecting Europe Facility addressing the issue of the missing links in networks – is so relevant for Europe’s growth and employment prospects.

Finally, I wish to highlight that, even if today attention is turned elsewhere, green growth remains key to employment in Europe. This is why I welcome the conclusions from Durban, with all major emitters agreeing for the first time to have a new comprehensive and binding legal instrument which will include limits on CO2 emissions. This was only possible because of the leadership from the European Union: I am very proud of the role of the Commission in this matter. This shows that, with consistence and coherent efforts, Europe is able to put its mark on global agreements.

The same kind of coherence and persistence will now be needed for implementation of the growth agenda for the European Union. This is exactly what our citizens expect from us: a Europe of responsibility, yes, but also a Europe of solidarity; a Europe of stability, yes, but also a Europe of growth and employment.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, chers collègues, le Conseil européen a ouvert la voie, jeudi et vendredi dernier, à une gouvernance de la zone euro. Il a montré que le temps de l'attente, des doutes et des divisions était désormais derrière nous et que l'heure de la sortie de crise était enfin prévisible.

En se dotant de règles strictes pour le retour à l'équilibre budgétaire et la réduction des dettes publiques, vingt-six États sur vingt-sept ont prouvé leur volonté de revenir à une politique des finances saine, ainsi qu'en acceptant d'inscrire ces règles dans leur Constitution et en faisant en sorte que leur non-respect soit sanctionné.

Vingt-six États sur vingt-sept ont fait preuve d'esprit de responsabilité, en faisant en sorte de déterminer ensemble leurs principales décisions politiques et économiques, et en élaborant des mécanismes d'urgence qui seront mis en œuvre par la BCE. Vingt-six États sur vingt-sept ont admis que la souveraineté partagée est préférable à une souveraineté prise en otage par des marchés. Au total, l'esprit de coopération l'a emporté sur la tentative de division. La détermination a été plus forte que l'indécision.

Trois questions majeures restent posées: celle de la nature du nouvel accord, celle de la place du Royaume-Uni en Europe et de l'attitude des vingt-six à son égard et, enfin, celle de l'indispensable volet "croissance" de notre politique économique.

Chers collègues, étant donné que le Royaume-Uni a refusé de s'associer à la décision de ses pairs, le projet qui en est sorti n'est pas, comme nous le souhaitions, de nature communautaire – comme je le répète souvent –, mais de nature intergouvernementale. Cette situation nous place devant un certain nombre de problèmes, non seulement juridiques mais aussi politiques. Mon groupe souhaite que les institutions européennes soient tout à fait impliquées dans les discussions qui mèneront à la rédaction des nouvelles dispositions d'ici le mois de mars et, en particulier, que soit réservée au Parlement la place qui lui revient de droit afin de garantir la légitimité démocratique de ce processus.

Je fais un appel solennel à M. Van Rompuy et à José Manuel Barroso pour qu'ils travaillent étroitement avec le Parlement européen. Nous devons, en effet, empêcher que soient changés en profondeur l'esprit et la lettre de ce qui se fait depuis 60 ans et qui a fait le succès de la construction européenne. La cohésion doit continuer de l'emporter sur le rapport de force, ce que seule la méthode communautaire permet de garantir.

La deuxième question majeure – et je vais l'aborder – posée par la décision du 9 décembre, est la place du Royaume-Uni en Europe. Je respecte les décisions mais, à l'évidence, l'isolement britannique montre que le gouvernement de ce pays voit l'Union européenne comme une simple zone de libre-échange, sans aucune considération pour la solidarité et pour la responsabilité à l'égard de ses partenaires. Cela implique, à mes yeux, un changement de comportement des vingt-six et aussi, dans une certaine mesure, au sein des institutions européennes à l'égard de ce pays. En particulier, je considère que le chèque britannique doit être remis en cause, les deniers de nos concitoyens devant servir à autre chose que de récompenser des attitudes égoïstes et nationalistes. La solidarité n'est pas une voie à sens unique. Il est temps de le faire comprendre à la coalition gouvernementale de M. Cameron et de la rappeler à ses obligations, en particulier sur les règles de régulation financière pour lesquelles elle a même demandé une dérogation, heureusement refusée.

Troisième et dernière question, relative au volet "croissance et emploi" de notre politique économique. Bien entendu, il ne saurait y avoir de croissance sans une remise en ordre des comptes publics mais l'Union doit maintenant s'atteler, avec la même énergie et de manière aussi coordonnée, à conforter et à développer ses activités industrielles, ses exportations, sa compétitivité. En effet, l'Europe ne sortira pas de la crise de façon durable sans une double action radicale de saine gestion, d'une part, et de croissance, d'autre part.

En ce qui concerne le Parlement, je considère que nous devons travailler étroitement avec la Commission, sur la base des propositions qu'elle a faites il y a deux mois, je crois, Monsieur le Président, en vue de sortir de la crise, et que nous devons voter à une majorité très large au mois de février.

Voilà ce que je propose comme devoirs de vacances de Noël et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, de très belles fêtes.

(Applaudissements)

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), Blue-card question. – Mr President, it sounded in Mr Daul’s speech as if he was making a threat to the United Kingdom. Perhaps the translators got it wrong. Can you confirm, Mr Daul, that in your speech as Chairman of the EPP Group and on behalf of the EPP Group, that you were indeed threatening that the United Kingdom’s well deserved rebate be reduced or taken away? Can you confirm that you did indeed make that threat?

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE), Réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, je voudrais rassurer mon collègue. Avant Noël, je n'ai ni char ni kalachnikov. Donc il ne risque rien pour les fêtes de Noël, c'est déjà garanti, cher collègue.

Deuxièmement, j'ai bien dit: "Si la solidarité du Royaume-Uni, pour le moment, a été abandonnée, à mon sens, vis-à-vis des autres des vingt-six États, je ne vois pas pourquoi les vingt-six feraient un geste supplémentaire sur le budget." Je suis tout à fait clair, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est simplement la solidarité qui doit jouer entre tous et pas uniquement dans un sens. Voilà!

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben die Darstellungen des Rates bzw. der Ergebnisse des Rates von Herrn Van Rompuy und auch von Herrn Barroso gehört. Jetzt reden wir einmal darüber, wie es wirklich gelaufen ist. Die Ankündigung, dieser Rat bringe Stabilität in die Märkte – Fehlanzeige. Die Reaktion der sogenannten Märkte in den letzten Tagen zeigt keine Stabilität. Über die Rolle der Europäischen Zentralbank – ein hochdiskutiertes Thema vor diesem Rat – keine Antwort. Ein Pakt für Wachstum, Beschäftigung und Stabilität in Europa durch Beschäftigung von Menschen – kein Wort. Die Finanzierung der Krisenstaaten, die in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres mehrere 100 Milliarden EUR an den Märkten platzieren müssen und heute Spreads von über 7 % haben, eine Antwort darauf – Fehlanzeige.

Was ist mit dem ESF? Warum wird er vorgezogen? Was geschieht bis zu seinem Inkrafttreten, und bekommt er eine Banklizenz? Keine Antwort, Fehlanzeige! Das nennen Sie eine Stabilitätsunion? Die Darstellung des Verhaltens des Vereinigten Königreichs. Wir haben dringend davor gewarnt, eine Vertragsdebatte überhaupt zu beginnen, weil jedem klar war: Wenn sie die Vertragsdebatte beginnen, haben sie diese Erpressungsversuche, nämlich einer Vertragsreform nur dann zuzustimmen, wenn Preise gezahlt werden. Und welche Preise hat der britische Premierminister denn verlangt? Ein Opt-out bei der Arbeitszeitrichtlinie – völlig klar – und keine weiteren Regulierungen auf den Finanzmärkten. Das waren die beiden Preise. Und jetzt will ich sagen: Dass die 26 anderen Staaten nicht bereit waren, diese Preise zu zahlen, ist ein gutes Signal. Man kann sich nicht damit erpressen lassen, dass diejenigen – und das sind die Finanzmärkte, die Spekulanten, die in der City of London sitzen –, die uns in die tiefste Finanzmarktkrise getrieben haben, keine weiteren Regulierungen bekommen. Das ist nicht hinnehmbar.

(Beifall)

Ich hätte erwartet, Herr Van Rompuy, dass Sie uns etwas dazu sagen, was das Europäische Parlament angeht. „The involvement of the European Parliament“– das war der einzige Satz, den Sie hier gesagt haben. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Deshalb bitte ich Sie, zwei konkrete Fragen zu beantworten.

Erstens: Stimmt es, dass Sie im Rat vereinbart haben, eine Euro++-Gruppe aus den 17 Euro-Staaten plus den Staaten, die sich anschließen wollen, einer Arbeitsgruppe unter Ihrem Vorsitz plus dem Europäischen Parlament einzurichten? Wenn das nicht so ist, sagen Sie es. Wenn es so ist, frage ich Sie: Warum sagen Sie es nicht? Denn, Herr Kommissionspräsident, Sie wollen für Ihre Vorschläge vom 23.11. einen fast track haben. Den können Sie haben, aber ich sage Ihnen, nur unter einer Bedingung kann dieses Parlament diese Gesetzgebung mit Ihnen anpacken, und zwar nur dann, wenn garantiert ist, dass bei allen weiteren Schritten das Europäische Parlament als dritter Partner neben Rat und Kommission am Tisch sitzt. Ansonsten kann ich diesem Parlament nur empfehlen, keine weiteren Schritte mitzuunternehmen.

(Beifall)

Wir hören unentwegt institutionelle Debatten. Wir hören unentwegt Überlegungen, wie man sich mit Hilfskonstruktionen vertragsrechtlich aus der Misere herauswinden kann, in die man sich selbst hineinmanövriert hat. Und jedes Mal – ich muss das jetzt einmal sagen, auch an Ihre Adresse, Herr Kommissionspräsident Barroso – hören wir, dass das Vertrauen der Märkte zurückgewonnen werden muss. Wer immer diese Märkte sein mögen – ich bevorzuge, statt von den Märkten von den Spekulanten, von den Banken, von den Versicherungsgesellschaften, von den großen Fondsanlegern zu reden, deren Interesse nichts anderes ist als ihre Kapitalmaximierung. Deren Vertrauen müssen wir zurückgewinnen? Nein! Wie wäre es denn, wenn wir darüber diskutieren, wie man das Vertrauen der Menschen in Europa in die Europäische Union endlich zurückgewinnen kann?

(Beifall)

Die parlamentarische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas muss das gewährleisten. Deshalb sage ich zum Ende noch einmal: Wir werden als Europäisches Parlament gut beraten sein – und ich denke, die Kolleginnen und Kollegen stimmen mit mir überein –, wenn wir, während wir bis zum März mit den anderen Institutionen in der Arbeitsgruppe von Herrn Van Rompuy zusammensitzen, als Parlament eigene alternative Vorschläge einbringen, wie man in der Europäischen Union Stabilität herstellt, und zwar indem man vor allen Dingen für Wachstum, Beschäftigung und damit für soziale Sicherheit für die Menschen in Europa eintritt. Die marktkonforme Demokratie wird es nicht geben. Was wir brauchen, ist ein Markt unter den Regeln der Demokratie. Und diese Regeln müssen hier im Europäischen Parlament hergestellt und erlassen werden!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik ga in mijn moedertaal spreken, omdat ik denk dat het Engels niet zo aangewezen is vandaag. Het heeft België meer dan 540 dagen gekost om een regering te vormen en iedereen heeft daar de draak mee gestoken. Maar vandaag is het zo dat de crisis rond de euro al meer dan 700 dagen duurt, en dat we de eerlijkheid hier moeten opbrengen om te bekennen dat we deze nog altijd niet onder controle hebben en dat het einde ook nog niet in zicht is.

Ik denk dat we eerst en vooral - en dat is hier nog niet gebeurd - het positieve van de recente top moeten onderlijnen. Namelijk dat eindelijk de vermaledijde, onzalige Deauville-deal opgegeven werd en opgedoekt werd. Het casinocompromis, u herinnert zich dat. De deal tussen de obsessie van Sarkozy en de vloek van Merkel. De obsessie van Sarkozy, die denkt - en dat doet hij volgens mij nog steeds - dat híj en de grote lidstaten de eurozone moeten besturen en niet de Europese instellingen, niet de Europese Commissie. Dat is een illusie die nu definitief overboord is gegooid, en dat is goed, want op die manier komt ook een einde aan de straffeloosheid die Frankrijk en Duitsland in 2003 voor zichzelf hadden afgekondigd voor het niet toepassen van de regels, omdat zijzelf in overtreding waren.

Ik denk dat we vrijdag - en ook dat is positief - ook een einde hebben gemaakt aan de vloek van Merkel, namelijk de idee dat privé-investeerders in staatsobligaties mee in de brokken moeten delen. Dat klonk natuurlijk mooi, en ook hier in dit Parlement klonk dat mooi, maar in de realiteit, zoals Trichet het al in het verleden aangaf, heeft ons dat miljarden euro gekost en heeft dat de eurocrisis alleen maar verergerd. Ik denk dat we vandaag blij mogen zijn dat deze top dat bereikt heeft. Er komen er twee breed lachend naar buiten uit de top: Sarkozy en Merkel. En waarom lachen zij eigenlijk? Om hte feit dat wij een einde hebben gemaakt aan hun deal die zij een jaar geleden hebben afgesloten. Want dat is de uitkomst geweest van deze top.

Maar is dat nu voldoende? Gaan nu de Amerikaanse, Aziatische en Europese beleggers, die de voorbije dagen en weken massa's staatsobligaties van Europese landen hebben gedumpt, terugkeren? Gaan zij opnieuw in aandelen investeren van Europese financiële instellingen, veelal Franse financiële instellingen die zelf portefeuilles hebben in die staatsobligaties? Wel, ik denk het niet. Misschien is dit akkoord voldoende om het bloeden te stelpen? Maar om het vertrouwen in de euro opnieuw te herstellen, is het denk ik spijtig genoeg onvoldoende.

En waarom? Omdat slechts één aspect van het probleem is aangepakt door de Europese Raad, namelijk het aspect van de budgettaire discipline; men blijft achter de feiten aanhollen, men blijft weigeren met de regeringsleiders ook het aspect van de solidariteit definitief in de steigers te zetten. Een monetaire Unie, collega's, is niet alleen discipline, maar ook solidariteit. Is niet alleen solidariteit, maar ook discipline. Discipline zonder solidariteit is geen Unie en solidariteit zonder discipline is een vat zonder bodem.

Ik denk dat we vanaf vandaag niet meer mogen aarzelen, Voorzitter. De crisis moet globaal en in de diepte worden aangepakt. En laten we het maar erkennen: de Raad is daartoe onbekwaam. De Raad is al zovele keren samen geweest. Twee jaar aan een stuk, met telkens toch halfslachtige maatregelen. Ik denk dat wij als Parlement hier het voortouw moeten nemen, de weg moeten uittekenen die ons uit de crisis kan leiden. En aan de Commissie vragen om in de komende weken samen met het Europees Parlement een globale aanpak op tafel te leggen, zowel van de Raad als van het Parlement.

Finally some words in English to our British friends. I think that after a few nights David Cameron will also come to the conclusion that he made the blunder of a lifetime. If Mr Cameron really wants to obtain additional guarantees for the City he needs to be at the negotiation table. Why? Because in politics there is one golden rule: you only walk away if you are sure that the others will come after you to win you back. That is the reality. Kohl and Mitterrand did it with Mrs Thatcher. To use an English expression for our British friends: When you are invited to the table, it is either as a guest or you are part of the menu. Dear colleagues, that can happen now.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE), Question "carton bleu". – Monsieur le Président, très rapidement, je voudrais simplement demander à mon collègue quelles sont les positions des gouvernements libéraux au niveau de l'Europe.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), Réponse "carton bleu". – Je pensais que c'était une question pour Mme Wortmann-Kool, parce qu'elle est au gouvernement.

Monsieur Daul, soyons sérieux! S'il y a bien un parti politique pour le moment qui défend l'intérêt communautaire européen, dans cette enceinte, ce sont bien les libéraux démocrates, en Angleterre, qui osent dire non à M. Cameron aujourd'hui. Qui d'autre?

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ja schön, wenn wir auch in der Krise immer noch etwas zu lachen haben. Als ich am letzten Freitag den Gipfel in Brüssel beobachtet habe – in der klassischen Rolle des Europäischen Parlaments, die wir jetzt ja auch in Zukunft haben sollen –, hatte ich den Eindruck, dass, gemessen an der Entwicklung der Krise, dieser Gipfel mit der Krise, so wie sie sich im Moment darstellt, überhaupt nichts zu tun hat. Griechenland – nach Jahren der Auseinandersetzung ein ungelöster Fall – und inzwischen mehrere alte europäische Länder vom Staatsbankrott bedroht und nach OECD-Auffassung die Europäische Union am Rande der Rezession oder vielleicht schon auf dem Weg da hinein. Dann diesen Gipfel zu beobachten – da kann ich nur sagen: Ich habe einen Gipfel der extremen Verweigerung wahrgenommen.

Damit meine ich nicht nur David Cameron. Wie er in die Ecke geschoben worden ist, das fand ich gut, so wie alle anderen auch. Denn man kann sich diese britische Strategie des Eigennutzes und den Schutz für die City – die ja Martin Schulz richtig beschrieben hat als eine Wurzel des ganzen Übels, mit dem wir uns herumschlagen – nicht länger gefallen lassen. Aber auch als Cameron dann in der Ecke stand, die er sich selber ausgesucht hatte, blieb doch die Frage: Was jetzt? Und da ging die Verweigerung weiter. Ich habe da eine Wirklichkeitsverweigerung gesehen, und im Zentrum dieser Wirklichkeitsverweigerung steht meiner Meinung nach eine engstirnige und verantwortungslose Analyse der Krise von Angela Merkel.

Angela Merkel behauptet, dass die Staatsschulden das Problem sind – das alleinige und zentrale Problem, das uns in diese Krise hineingebracht hat. Und deswegen ist ihre einzige Antwort, dass die Austeritätspolitik der Weg ist, auf dem wir aus der Krise herauskommen. Ich halte das nicht mehr aus, denn die Situation, in der wir heute sind, ist ja das Ergebnis dieser einseitigen Sparmentalität, die die Deutschen für die ganze Europäische Union verordnet haben.

Was wir erwartet haben, war ein Signal für belastbare europäische Solidarität. Entgegen dem Rat der Wirtschaftsweisen in Deutschland ist über einen Schuldentilgungsfonds nicht ein Wort geredet worden. Die Banklizenz für die EFSF ist kein Thema gewesen. Das geht nicht! Weil wir – und darüber haben sich die Polen während ihrer Ratspräsidentschaft doch den Mund fusselig geredet – uns in die Lage versetzen müssen, zentral europäische Staatsanleihen garantieren zu können. Die Banklizenz für die EFSF wäre der einfache und klare Weg, das zu schaffen. Aber: verweigert! Ebenfalls verweigert Maßnahmen gegen die Rezession. So oft ich Ihr Lied höre, Herr Barroso, über nachhaltige Entwicklung in der Europäischen Union – und das höre ich schon seit den Zeiten der Lissabon-Strategie –, frage ich mich: Wo und wie soll sich das denn endlich einmal ereignen? Auf diesem Gipfel war das kein Thema.

Eine Niederlage habe ich beobachtet von Frau Merkel: Gläubigerbeteiligung. Darüber kann man streiten, die gibt es jetzt nicht mehr, obwohl Frau Merkel so dafür gekämpft hat. Was für mich offen bleibt, wenn es keine Gläubigerbeteiligung gibt, ist die gesamte Frage der Gerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass wir die Lasten der Krise öffentlich gemeinsam schultern und dass diejenigen, die in der Krise, vor der Krise mit unseren Schulden verdient haben, ja deren Vermögen unsere Schulden eigentlich sind, völlig unbeteiligt aus dieser Krise herausgehen.

(Beifall)

Wie in Zukunft die Vermögenden einbezogen werden, wenn es schon keine Gläubigerbeteiligung gibt, das ist ein großes Thema.

Der Gipfel ist sehr kurz gesprungen. Er war ein Gipfel der Wirklichkeitsverweigerung und ein Gipfel der Demokratieverweigerung. Wir haben keine Antworten auf die akuten Anforderungen der Krise bekommen, und wir haben eine Ansage gegen europäische Demokratie bekommen. Ich finde es unerträglich, dass man uns in der Krise ein solches Flickwerk zumutet, wie es dieser zwischenstaatliche Stabilitätsvertrag sein soll, der neben die Europäischen Verträge gestellt wird, was auch immer das heißen soll. Und ich bin froh, dass die Fraktionsvorsitzenden dieses Parlaments gestern beschlossen haben, dass wir im Januar eine Entschließung vorlegen werden, in der wir formulieren, welche Antworten auf die Krise jetzt und ohne Vertragsveränderung gegeben werden können. Ich sage dazu, dass die Wirtschafts- und Solidarunion, die ich und meine Fraktion uns wünschen, ohne Vertragsveränderung nicht gehen wird. Aber alles das, was ich angesprochen habe, was jetzt als Antwort auf die Krise gehen muss, das geht auch ohne Vertragsveränderung!

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I think we can hardly call it a success. We have seen another emergency measure which aims to restore fiscal stability – definitely a step in the right direction, but not sufficient. We have not seen any proposals on how to restore economic growth in Europe and we have seen Europe more divided that ever before in an unprecedented way.

Some of you are still talking about 26 and I do not think that any of you are entitled to speak on behalf of 26. So please stop it, it is not true. None of you are entitled to speak for 26 member countries. We have 17 eurozone countries and even those are divided into two parts – those who will pay and those who will be paid. I am sorry for Germany, The Netherlands, Austria and Finland – guys, you will pay a whole lot of money and your taxpayers will probably thank you very much for that. Then we have of course nine non-eurozone countries that might or might not join the plan. This is still under question and some of them might be very reluctant.

Of course there is the issue of the United Kingdom, which some of you decided to make a scapegoat for all that mess. I have to defend this country, because what Mr Cameron did was just a defence of his country’s national interest in the same way that Mr Sarkozy and Mrs Merkel did. They pretend that they are speaking on behalf of Europe, but they are speaking on behalf of themselves only. So you have no reason to criticise the United Kingdom, nor its government.

I think where we are now is very clear. We are in the situation of a multi-speed Europe. It is a reality. When times get hard, when times get tough, the Community method evaporates and we go into governmental. When we go into governmental the Commission and Parliament are completely sidelined, and if we are going into governmental there is an open question about the legal validity of that intergovernmental treaty or agreement – or whatever you call it – and its compatibility with EU primary law. But the truth is that we are in a situation of a multi-speed Europe and where we are now is a result of a misleading, ever-closer Union policy and a one-size-fits-all effort.

We will pay economically very dearly for that. We will pay very dearly for that wrong ideologically-motivated strife to maintain the eurozone at any cost. I can only repeat that this is not the EU policy for the 21st century. You might like it or not, but if you do not get it you might perhaps scrape through this crisis, but others will inevitably come and their consequences might be detrimental.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Herr Kollege, Sie haben jetzt mit einer erstaunlichen Vehemenz Herrn Cameron verteidigt und gemeint, er setze sich für die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein. Die einzigen, für die sich Herr Cameron einsetzt, sind die Multimillionäre, die Spekulanten und die Finanzhaie. Für sonst niemanden, Herr Kollege! Ich möchte Sie jetzt fragen: Wenn Herr Cameron diesen Weg weitergeht, sind Sie dann froh, dass er ihn weitergeht? Denn dann wird wahrscheinlich Großbritannien eine zweite Kaimaninsel: viele Konten, viele Multimillionäre, keine Arbeitsplätze. Nur das Wetter ist schlechter.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR), Blue-card answer. – Mr President, I am very much afraid that it seems that Mr Leichtfried, as a member of the Socialist Group, seems to misunderstand a little bit the role of the financial sector in the European economy. This is not only a question of the City; this is a question of the entire prosperity of the entire European Union because I can assure you, Mr Leichtfried, that our economies are mutually intertwined. If one economy suffers, the others will suffer as well.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der EU-Gipfel sollte einen Durchbruch bei der Lösung der internationalen Finanzkrise bringen. Dass das nicht gelungen ist, steht außer Zweifel, denn zuviel wurde ausgespart, zu einseitig auf Schuldenbremsen und Haushaltsaufsicht gesetzt. Selbst davon bedarf noch vieles der konkreten Ausgestaltung. Eine Atempause mag er immerhin verschafft haben, aber mehr nicht.

Das vielbeschworene Vertrauen der Märkte kann mit der Oktroyierung der Sparpolitik nach deutschem Muster nicht zurückgewonnen werden. Die Ursachen der Finanzkrise sind vielfältiger Natur, wobei die fehlende Beherrschung bzw. Kontrolle der entfesselten Finanzmärkte durch unabhängige Instanzen und vor allem durch die Politik entscheidend ist. Legt man diesen Maßstab an, so wollten bzw. konnten die Spitzenpolitiker von 27 EU-Staaten erneut nicht handeln.

Die Erhöhung der finanziellen Schlagkraft der Hilfsmittel zur Abwehr der Spekulationen durch Vorziehen des ESM mit 500 Milliarden Euro um ein Jahr, durch die parallele Weiterführung der EFSF sowie die größere Einbeziehung des IWF mit 200 Milliarden Euro garantiert nur den Banken die Rückzahlung ihrer Kredite mit satten Zinsgewinnen. Damit wollen die Regierungen der Eurostaaten das Spiel an den Finanzmärkten mitspielen, aber sie vergessen, dass sie am kürzeren Hebel sitzen. Nicht zuletzt der gescheiterte Versuch der Hebelung der Rettungsfonds zeugt doch von Macht und Ohnmacht der Politik.

Der Hauptbremser innerhalb der EU für die Regulierung der internationalen Finanzmärkte hat sich in die selbstgewählte Isolierung begeben. Hoffentlich wird dies nun zumindest innerhalb der Eurozone und der neuen sich anschließenden EU-Staaten entschlossen in Angriff genommen. Als erster Schritt muss die internationale Transaktionssteuer jetzt schnell realisiert werden. Als nächstes müssen die gefährlichsten neuen Finanzprodukte schlichtweg verboten werden. Das betrifft auch das Wirken der Schattenbanken. Hier muss und kann die Europäische Union vorangehen und ein Beispiel geben. Wenn EU-Banken sich der Regulierung in anderen Teilen der Welt entziehen sollten, so erhalten sie die Androhung des Ausbleibens von staatlichen Rettungsmaßnahmen im Krisenfall.

Letztendlich kann ihre Tätigkeit unter staatliche Aufsicht gestellt oder sie selbst verstaatlicht werden. Das wäre die adäquate Antwort auf eine systemische Krise. Bereits heute sind die Konsequenzen der seit 2008 andauernden internationalen Krise für die übergroße Mehrheit der Bürger unerträglich. Lebensplanung der Jugend, Vorsorgen der arbeitenden Bevölkerung und das Lebenswerk von Millionen von Menschen werden bereits zunichte gemacht, am stärksten natürlich in den Krisenländern Irland, Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. Aber die Bürger aller EU-Länder sind von der exzessiven Sparpolitik betroffen. Sie ist die Krönung der neoliberalen Politik der Liberalisierung und Privatisierung, der Umverteilung des Vermögens von unten nach oben. Diese Politik der letzten 15 Jahre hat uns in die Krise geführt und muss deshalb beendet und umgekehrt werden.

Gemeinwohl und Sozialstaat werden nur durch Zügelung der blinden Marktkräfte erreichbar. Die Spardiktate lösen keinen Wachstumsimpuls aus und führen auch nicht aus der Krise hinaus.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I have often asked myself the question: why would a successful country that has enjoyed a thousand years of independence give up its right of self-government to the unelected nonentities that we see sitting before us this morning? The answer that comes back from the Foreign Office and the great and the good is that we must have influence in Europe. We must have a seat at the top table and we can change things. We have done our best to prove what good Europeans we are. We go on paying you GBP 50 million a day. We have helped the euro bailout fund, even though we did not join the currency, thank goodness. We have given you 80% of the fish stocks that swim in our waters – your fleets can come and take that from us – and we have applied every directive you have given us absolutely to the letter, all of it to gain influence. In fact Nick Clegg is so deluded he still thinks we can take the lead in Europe.

When a British Prime Minister goes to a summit with a very modest proposal to protect a uniquely important British industry, a snarling President Sarkozy tells him where to go, with German approval of course, and we find ourselves without a friend in the room. Some influence! Well you have decided to head off on the Titanic towards economic and democratic disaster, and we are now in a lifeboat outside the Titanic, but we are threatened by a bow wave that is going to come and engulf us if we are not careful – and it is retribution. We have heard the language of retribution this morning. Financial markets legislation is going to be imposed upon Britain and we will have no influence whatsoever over any of it.

Something changed though on Friday. Mr Cameron may not know it, but we are now on course: Britain is going to make the great escape. We are going to get out of this Union. We will be the first European country to get our freedom back. I suspect many others will follow, and then what we will have is our democracy back, our liberty back, and we will have influence in the world as you lot head for disaster. It is going to happen.

(Applause from the EFD Group)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), Blue-card question. – Mr President, I am grateful to the Member for accepting a question. Given that the actions, the very selfish actions, of Prime Minister David Cameron in uniquely achieving nothing for the one square mile of the 86 000 square miles of the United Kingdom have achieved nothing but actually undermined the 26 other Member States trying to solve this crisis, would he agree with me that Prime Minister Cameron may well have made a couple of people in his own party happy and that he may well have made a couple of people in the Member’s party happy? He did not speak on behalf of the Labour Party, the Greens, the Liberals – well not all of the Liberals anyway. He certainly did not speak on behalf of the people of Scotland, with one representative at the Westminster Parliament from my country. He certainly did not speak on behalf of the aspirations of the Scottish Parliament. Would he agree with me that, if he does achieve the aim that he has facilitated and the United Kingdom does leave this place, the people of Scotland will do considerably better representing ourselves, free from London rule, as part of this family of nations as a constructive partner?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD), Blue-card answer. – Mr President, I have to say that that is a very difficult question to answer because there were half of dozen of them thrown in there.

David Cameron did what he had to do; he was forced into an impossible position but, you are right, Mr Smyth: he has gained no concessions whatsoever and he has actually now left the United Kingdom even more vulnerable than it was before. We are in a permanent voting minority, we simply have not got a friend in the room and we have heard this morning that they want to have our rebate, they want financial market legislation.

However, he has opened a debate in Britain. The European debate has now started in earnest. Cameron does not know what he has unleashed. I think the momentum for us to have a referendum to divorce ourselves from these failing structures and to replace them with a genuine free trade agreement now has an unstoppable momentum, and that is good for the UK and it is good for Scotland. It will be good for your financial sector based in Edinburgh and will provide many, many jobs for Scottish people.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, Mr Cameron stated in Westminster yesterday that only two options confronted him at last week’s summit: a new treaty without the negotiated safeguards for Britain or no treaty at all. He rightly chose no treaty. But with this failure he left his and the Conservative Party’s EU policy in tatters. He mistakenly and naively promised the British people that he could repatriate powers from the EU, and that he could safeguard British interests. But such negotiations are not possible with the European Union, a Union that blatantly and negligently disregards sensible economic rules. You even broke your own rules in the Maastricht criteria just so that your beloved political project of European federalisation could move one step further. In your negligent actions you cause financial hardship for people across Europe, people you constantly ignore in referendums. You deny them even the opportunity to have their say.

To protect our interests, my country was right not to go along with your economic negligence. Even Ms Harms said that the summit denied reality and denied democracy. The British Prime Minister, having had his electoral pledge on renegotiating Britain’s relationship with the EU undermined and discredited, has finally faced up to the inevitable by refusing to have any part in the latest doomed rescue plan. Mr Cameron’s EU policy of negotiation is now in tatters and only a referendum on Britain’s future membership of the EU is a viable solution. Democratic integrity demands nothing less. The British people demand nothing less.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Durch striktere Regeln wird die Glaubwürdigkeit der Euro-Länder gestärkt. Hier möchte ich dem Kommissions- und dem Ratspräsidenten Recht geben. Die Tatsache, dass ausgeglichene Haushalte hier drinstehen, Frau Harms, ist keine Austeritätspolitik und auch nichts Neues. Das steht bereits im Vertrag von Maastricht und ist nur nicht eingehalten worden.

Zweitens: Großbritannien muss sich entscheiden. Der Kollege Farage ist schon wieder weg. Herr Cameron hat sich in der Tat isoliert, und er ist und wird auch keine Maggie Thatcher. Er hat sich völlig verkalkuliert. Der Binnenmarkt ist wichtig, auch für alle anderen. Aber wenn man sagt, man wolle ein Vetorecht haben, dann werden damit die Regeln des Lissabon-Vertrags außer Kraft gesetzt. Gerade der Lissabon-Vertrag hat gesagt: Wir entscheiden mit qualifizierten Mehrheiten – im Rat und im Parlament. Es ist auch nichts Neues, was Herr Farage hier verlangt, sondern es ist das Einhalten des bestehenden Vertrags.

Der künftige EU-Vertrag stärkt die Euro-Zone, aber es darf keine Parallelstrukturen geben. Deshalb sind neue Regeln erforderlich, die aber auch – so meinen wir – über kurz oder lang in den Lissabon-Vertrag integriert werden müssen. Für das Parlament, Herr Van Rompuy und Herr Barroso, genügt ein Beobachterstatus nicht. Wir wollen uns nicht als Beobachter abspeisen lassen, sondern wir wollen bei diesen Vertragsänderungen, bei diesen Regeländerungen mitreden.

Was mir aufgefallen ist: Herr Schulz hat zwar vom Finanzmarkt gesprochen, aber zum Inhalt der Vereinbarung haben weder Herr Schulz noch Herr Verhofstadt etwas gesagt. Ich lese heute in der Presse, dass der französische Präsidentschaftskandidat Hollande alles in Frage stellt. Er will die EZB, er will Eurobonds, er will einen Rettungsfonds, er will keine Schuldenbremse. Ich hätte gerne einmal eine Äußerung des Vorsitzenden der Sozialisten gehört, was er macht, wenn die Wahlen anders ausgehen und sein Parteifreund Präsident wird? Das ist alles offen geblieben. Es wichtig, dass wir uns beteiligen, aber es ist auch wichtig, dass wir die Inhalte mittragen. Und wir machen das!

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli (S&D). - Signor Presidente, le conclusioni del Consiglio europeo non sono state quelle che aspettavamo, dato che il trattato di Lisbona fornisce invece gli elementi, le possibilità di copertura per dare risposte credibili.

Avevamo chiesto di introdurre gli eurobond e la tassa sulle transazioni finanziarie, di dotare il fondo salva Stati di maggiori risorse e di rivedere il ruolo della Banca centrale europea. Ma, come da voi stessi affermato stamattina, nulla in tal senso è stato deciso.

La risposta del Consiglio è stata quella della disciplina di bilancio per arginare l'erosione di risorse finanziarie, ma senza puntare sulla crescita. Un magro risultato, conseguito attraverso un accordo fra 26 paesi con un percorso tortuoso, che noi abbiamo sempre rifiutato.

Signori Presidenti, al deficit di bilancio si è scelto di aggiungere un deficit di democrazia, escludendo la Commissione e il Parlamento europeo.

C'è un'Europa a due velocità, signor Presidente, quella degli Stati e quella dei cittadini. Il Parlamento sostiene l'Europa dei cittadini e mi appello al Presidente Barroso affinché la Commissione sia al nostro fianco.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident, ich bin ein bisschen erstaunt. Martin Schulz feiert heute Morgen im Deutschlandfunk die Abstimmung über das Sixpack als die Stunde, in der dieses Europäische Parlament seine Bedeutung demonstriert hat – da stimme ich ihm vollkommen zu –, unterschlägt aber, dass die Linke dieses Hauses natürlich gegen das Sixpack gestimmt hat und sich jetzt auch gegen diese Gipfelergebnisse positioniert, die ausgeglichene Haushalte und wirksame Strafmaßnahmen vorsehen. Das passt alles nicht zusammen. Es tut mir leid. Wir haben eine Schuldenunion! Wir müssen ausgeglichene Haushalte haben! Wir brauchen vernünftige Mechanismen, mit denen wir dahin kommen. Das hat der Gipfel beschlossen. Die Ergebnisse sind im Großen und Ganzen sehr ordentlich, um aus der Schuldenunion hin zur Stabilitätsunion zu kommen.

Aber in einem Punkt bin ich einig mit ihm und den anderen Kollegen: Das wird ein Regierungsabkommen. Da ist die Gefahr eines Demokratiedefizits und fehlender Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr real. Von daher ist es ganz wichtig, dass die Parlamente – sowohl dieses Haus als auch die nationalen Parlamente – ganz eng an diesem Prozess dran sind.

Der dritte Punkt, und das ist ein Punkt, Herr Barroso, der mir wichtig ist: Natürlich ist es wichtig, dass das, was in diesem fiscal compact beschlossen wird, in die Verträge überführt wird. Dafür brauchen wir nur irgendwann auch die Zustimmung Großbritanniens. Es kann also sein, dass wir gezwungen sind, es unter Umständen umgekehrt zu machen, dass wir diesen fiscal compact als Neugründung einer Europäischen Union, einer engeren Integration begreifen, als Startschuss für ein neues Projekt. Aber eines sage ich auch deutlich: Wir wollen die Briten dabei haben!

Lieber Joseph Daul, wo Liberale regieren, sind die öffentlichen Finanzen weitestgehend in Ordnung. Estland, Dänemark, die Niederlande, Deutschland, Belgien, Schweden. Da sind die Liberalen dabei in den Regierungen. Wo die EVP ohne liberales Korrektiv regiert wie zum Beispiel in Italien, Griechenland oder Portugal, da sieht es ein bisschen anders aus. Die liberale Position ist sehr klar, was das angeht.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Zunächst einmal stelle ich mit großem Vergnügen fest: Frau Kollegin Wortmann-Kool hört morgens den Deutschlandfunk. Das ist schon mal gut!

Zweitens: Herr Lambsdorff, seien Sie doch so lieb und präzisieren Sie Ihre Aussage. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk auf eine Anspielung, das Europäische Parlament habe ja gar nichts zu sagen, gesagt, dass wir die Gesetzgebung, über die wir die ganze Zeit reden und über die der Rat geredet hat, hier beschlossen haben. Ist das richtig? Das war meine Aussage. Ich habe keine Aussage über Mehrheiten oder Minderheiten gemacht, sondern über einen institutionellen Sachverhalt. Würden Sie mir jetzt sagen, warum Sie mich deshalb kritisieren?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Corinne Wortmann-Kool lobe ich bei jeder sich bietenden passenden und unpassenden Gelegenheit.

Ganz einfach: Der institutionelle Punkt ist unbestritten. Natürlich war das eine Sternstunde des Europäischen Parlaments. Nur diskutieren wir hier und heute nicht nur institutionelle Fragen, wir diskutieren die Bewältigung der Eurokrise, wir diskutieren den Weg zur Stabilitätsunion.

(Zwischenruf von Martin Schulz)

Das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin nämlich schon erstaunt, wie hart sich die gesamte Linke dieses Hauses hier gegen die Ergebnisse dieses Gipfels positioniert, auch Herr Steinmeier, der das Ganze als Fiasko bezeichnet. Ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass wir in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ausgeglichene Haushalte haben und das überwachen!

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Verts/ALE). - Monsieur le Président, il y a, en Europe, deux institutions démocratiques: le Conseil, qui représente les chefs d'État et de gouvernement qui ont été élus, et le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel.

Depuis deux ans, la réponse à la crise repose uniquement sur le Conseil et, depuis deux ans, il échoue. Il échoue tous les trois mois en tenant un nouveau sommet qui est celui de la dernière chance. Je vous donne rendez-vous dans trois mois au nouveau et prochain sommet de la dernière chance, parce que le sommet de la semaine dernière n'a strictement rien réglé des questions qui étaient sur la table.

Quand vous écoutez les agences de notation – les fameux marchés financiers que vous voulez rassurer –, que disent-elles? Elle ne disent pas: "plus d'austérité, plus de discipline". Elles disent: "un paquet global, dans lequel il y a de la discipline budgétaire". Personne ne conteste la nécessité d'emprunter ce chemin, mais ce n'est qu'une des dimensions du paquet et non la seule. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, avec ce paquet, avec les résultats de ce sommet, vous avez inquiété davantage les peuples sans même rassurer les marchés. C'est donc un coup d'épée dans l'eau. Rendez-vous dans trois mois!

Mais il y a une deuxième institution européenne qui est démocratique: c'est le Parlement européen. Notre responsabilité – comme l'ont dit M. Schulz, M. Daul et Mme Rebecca Harms –, c'est de prendre acte, aujourd'hui, du fait que nous devons prendre la tête dans la définition d'un plan d'urgence alternatif, qui définit un autre chemin que celui du Conseil, qui est celui de l'échec.

Notre responsabilité, c'est de ne pas voter simplement une résolution, mais c'est de recourir à l'intégralité des pouvoirs que les traités nous confèrent, aller à leur maximum, prendre nos responsabilités et être capables, entre nous, de trouver des compromis. Si nous ne sommes pas capables de trouver entre nous des compromis, à ce moment-là, nous n'aurons plus de légitimité non plus pour critiquer ceux qui ne sont pas capables de les trouver, mais nous avons trois mois pour le faire. C'est notre responsabilité, les citoyens européens nous regardent.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN LIBOR ROUČEK
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). - Mr President, now is not the time for hysteria, exaggeration or melodrama on any side, here or anywhere else. We should analyse the events of last week coolly and calmly. The United Kingdom was not in the euro on Thursday, it was not in the euro on Saturday. Nothing changed. The United Kingdom wants to see a solution to the eurozone crisis, but not a solution at the expense of the single market, and competitiveness continues to be the key.

The UK is still a full member of the European Union and will remain so. We believe in our national interests that we should be part of the EU. The UK’s position on the euro is unique; we also have a major trading currency to protect. It makes sense for existing eurozone countries to strengthen the rules governing the euro in the future and it would seem logical for countries who aspire to join the euro to sign up to those rules also. It not only makes little sense but it seems unfair to make demands on the UK unless safeguards could be secured in major areas such as protecting the City, but also protecting Europe from the City too.

We need to have a strategy to deal with the Greek and the wider sovereign debt problem. Underlining banking weakness, reducing budgetary debt, adjusting loan arrangements and improving capitalisation of our banks should of course still be the real priority of all our leaders today.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR), Blue-card question. – Mr Kirkhope, I heard Mr Daul promise that there would be no tanks or Kalashnikovs before Christmas. I hope he is taking a rather long view, not just a short-term one. Where do you think things will be in the spring?

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR), Blue-card answer. – Mr President, I was not aware that the close defence connection between the United Kingdom and France was going to produce a load of Kalashnikovs and tanks. After all, with De Gaulle’s tank strategies, the French are the best people to know about tanks.

What I would of course want is a little bit of speeding up in the joint programme to provide us with our aircraft carriers that both France and Britain need to defend freedom and democracy in Europe and elsewhere.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, Mr Barroso is presumably fluent in the eurocratic new-speak that is contained in these documents. Can I ask him to help me translate some of the phrases that appear in last week’s agreement, for example the ‘automatic sanctions’ proposed. Is it not the case that this actually refers to fines of hundreds of millions of euros for countries that dare to stray from the austerity policies imposed by the unelected Commission?

One refers innocuously to the ‘strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States’. Is that not the same sort of surveillance as that exercised by colonial powers over their colonies? Is not the ‘fiscal stability union’ which this agreement proposes an austerity union in reality, where the cutback policies proposed will be institutionalised and will impoverish further millions and destroy further economies?

Mr Barroso, you have effectively suspended democracy in Greece and Italy, imposing government by the bankers for the bankers. Can I ask you to respect the democratic right of the people of Ireland to a referendum and not to wage a campaign of fear and blackmail against them. Surely people – not only in Ireland, but right across Europe – should have a right to decide freely about such a fundamental change which diminishes democracy and enshrines austerity?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, temo davvero che i magri e deludenti risultati del summit di Bruxelles segnino una tappa storica, quella della fine del processo di inevitabilità storica dell'unità europea e ciò dovrebbe preoccupare soprattutto coloro che si sono sempre dimostrati euroentusiasti. Si è trattato in realtà di un'inutile farsa che non ha placato, né tantomeno fermato, la speculazione.

Un dato certo ci fa capire che gli investitori temono a breve un euro default. Lo rivela l'Autorità bancaria europea dichiarando che una quarantina di banche dello spazio economico europeo hanno venduto i CDS, i crediti del default swap per 170 miliardi di euro su bond di Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna.

Un mercato dei CDS che cresce in maniera così vertiginosa fa capire una cosa certa, e cioè che i mercati temono il default, che non si fidano, che la speculazione cresce e che gli investitori dicono "ciao, ciao" all'Europa lasciando il campo libero alla speculazione. Ci si avvia verso il disastro dell'euro come moneta che i mercati tendono a rifiutare. Questo è il vostro risultato, complimenti!

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). - Monsieur le Président, le énième sommet européen de la dernière chance aura très probablement les mêmes résultats que ceux qui les ont précédés.

Dans sa marche forcée vers le fédéralisme technocratique dans le plus total mépris des règles élémentaires de la démocratie, ce sommet grave dans le marbre la politique d'austérité et la soumission des budgets nationaux aux diktats de la Commission et de la Cour de justice avec, à la clé, des sanctions financières automatiques pour les États. Les marchés en rêvaient, les gouvernements l'ont fait.

Les conséquences seront l'effondrement de la consommation et l'explosion de nos déficits publics. Autant dire que le problème de la dette souveraine n'est pas derrière nous, mais bien devant nous.

Une chose demeure cependant et témoigne des véritables bénéficiaires de ce énième sommet pour rien. Une nouvelle fois, le secteur bancaire et financier est privilégié, au détriment des États et des contribuables. Les Européens assistent, impuissants, au transfert de la dette privée sur leurs épaules, avec la complicité d'une classe politique au service des banques et des marchés financiers. Cela, les peuples ne vous le pardonneront pas!

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, i signori Presidenti della Commissione e del Consiglio ci hanno spiegato come sono andate le cose al Consiglio, ma è poi intervenuto l'onorevole Martin Schulz che ci ha spiegato come sono andate veramente le cose al Consiglio

Nel mio piccolo, mi limito ad osservare che si sono confrontate tre posizioni – la posizione britannica, la posizione del cosiddetto direttorio franco-tedesco e la posizione delle Istituzioni comunitarie.

Ritengo sia stato un bene per tutti, soprattutto per ciascuno dei nostri paesi, che questa volta abbiano prevalso le Istituzioni comunitarie, che hanno fatto sì che quell'accordo non si limitasse a 17 paesi della zona euro, ma si estendesse il più possibile. Rimane però il problema di fondo, per il quale vi chiedo di assumervi pienamente la vostra responsabilità per dire in ogni sede un "BASTA" al direttorio franco-tedesco!

Lo dico non perché abbia da rivendicare qualcosa per il mio paese, l'Italia, ma perché penso sia importante che tutti rivendichiamo il giusto ruolo per l'Europa. Stimo coloro che guidano Francia e Germania, consapevole però che il buon esito del cammino che è chiamato a fare il progetto europeo dipende da 27 paesi e dalla garanzia che è fatta a questi dalle Istituzioni comunitarie.

Vi prego pertanto di ricordare, in qualsiasi sede e in ogni momento, che il metodo buono non è imporre, ma proporre e che tale metodo va sempre difeso facendo in modo che ognuno si assuma la propria responsabilità, ma la responsabilità ultima deve essere di tutti.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Was ist das Gipfelergebnis wert? Stichwort automatische Sanktionen: Meine Herren, erklären Sie doch bitte einfach mal, was passiert, wenn ein Land in Zukunft mehr als 3 % Verschuldung realisiert, wenn Sie die automatischen Sanktionen anwenden wollen, das Land aber sagt, es gilt Artikel 126, es gilt der gültige Vertrag der Europäischen Union. Was passiert denn dann? Dann entzaubert sich die Sternstunde, von der Alexander Graf Lambsdorff hier gesprochen hat, als eine Sternschnuppe. Es ist ein Fake, der das Papier nicht wert ist, auf dem er geschrieben ist, weil er die reale Situation nicht verändert.

Also juristisch: Was haben Sie da eigentlich gemacht? Wirtschaftlich: Forschungsinstitute sagen, es werden vielleicht in den nächsten zwei Jahren vier von siebzehn in der Lage sein, dieses strukturelle Defizitziel zu erreichen, das Sie ausgesetzt haben. Vielleicht bis 2015. Aber nur wenn wir die Rezession vermeiden können. Wenn wir jetzt Ihren Kurs anlegen – ohne Wachstumsinitiative –, gehen wir aber in die Mitte der Rezession. Es ist doch eine Illusion zu glauben, dass man diese Ziele ohne zusätzliche Wachstumsprogramme erreichen kann! Wie machen wir das denn? Was haben Sie denn da beschlossen? Sie kommen ohne das Europäische Parlament aus diesem selbstverursachten Schlamassel nicht mehr heraus! Geben Sie eine Chance, setzen Sie sich an den Tisch mit diesem Europäischen Parlament, dann haben Sie noch eine Chance. Ansonsten haben Sie Ihre letzte Karte gezogen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, je pense que cet accord soulève plusieurs questions. La première d'entre elles est la suivante. Cet accord a été présenté comme historique, décisif et allant régler la crise. Je n'en suis absolument pas certaine. Je pense qu'il n'est qu'une étape de plus, pas forcément la meilleure, et qu'évidemment, il ne sera pas de nature à régler la crise. Je crains que cette réponse soit négative et même que, dans les périodes d'incertitudes économique, sociale et financière que nous vivons, rajouter des périodes d'incertitude juridique ne soit pas très pertinent. C'est mon premier point.

Concernant le contenu, on nous a dit que l'on allait constitutionnaliser la discipline budgétaire. Je trouve que cet accord est bancal. L'Europe dont nous avons besoin, c'est une Europe qui a, d'un côté, la discipline budgétaire et de l'autre, assortie à la discipline budgétaire, la solidarité budgétaire. Comme vous l'avez dit, Monsieur Barroso, nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un! Il suffirait d'envisager que l'Europe peut garantir, via la BCE, des prêts intéressants aux pays endettés, à condition que ces derniers mènent chez eux les réformes structurelles qui sont nécessaires, non parce que l'Europe le leur demande, mais pour eux-mêmes. Les deux doivent donc aller de pair.

Dernier point, enfin: on nous dit que l'on va bâtir l'Europe intergouvernementale. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de renier l'inspiration communautaire. C'est une erreur de s'éloigner des institutions communautaires, de la démocratie et du contrôle démocratique de nos institutions.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Voorzitter, de Franse presidentskandidaat François Hollande heeft onlangs een boek geschreven met de naam Le rêve français. Hij heeft daar een boek voor nodig, maar ik kan het u in één regel zeggen: die droom is le beurre et l'argent du beurre. Dat is niet alleen de Franse droom, het is ook de Europese droom.

Maar het geld is nu op. En wat doen wij? Wij geven de schuld aan anderen. We zeggen dat het de schuld van speculanten is, zoals de heer Schulz heeft gedaan, een jaren '30-demagogie. Maar er zijn pensioenfondsen en investeringsfondsen. En het Chinese investeringsfonds, dát zijn de investeerders.

U geeft de schuld aan de Britten. De Britten die in onverdachte tijden de juiste analyse hebben gemaakt van de euro. Zij zeiden dat het een gevaarlijk project was. Ze hebben nu gelijk gekregen, en dat kunt u niet hebben. Dat is de frustratie van de rottweilers van het Europees federalisme die hier nu staan te schreeuwen. Deze Europese Unie heeft investeerders nodig. Maar wat doen wij? Wij komen met een financiële transactietaks. Zelfs de ECB is daar tegen. U maakt, meneer Barroso, van de eurozone geen stabiliteitszone, u maakt er een stagnatiezone van en daarin zal de euro sneuvelen!

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFD). - Sprendimai, kuriuos pasiūlė Europos Sąjungos valstybių vadovai, tikrai ne vieninteliai ar geriausi, bet yra būtini bei reikalingi. Tačiau ir jie nėra pakankami ir yra pavėluoti. Taip, po paskelbtų sprendimų rinka sureagavo, tačiau aš esu tikras, kad tai nėra ta reakcija, po kurios sektų rinkų atsigavimas ir plėtra. Tai greičiau ta būsena, kai atvira ugnis užgesinta, tačiau gaisro židinys ir toliau rusena.

Kartu norėčiau pastebėti, kad jau ne pirmą kartą Europos valstybės bei jų lyderiai nepakankamai operatyviai reaguoja į vis naujus iššūkius ir problemas, su kuriomis mes susiduriame. Svarbiausia ne užgesinti gaisrą, nors ir tai yra svarbu šiandien, tačiau daug svarbiau – neleisti tam gaisrui kilti, būtent šia kryptimi ir turi būti nukreiptos visos Europos Vadovų Tarybos, Komisijos ir mūsų Parlamento veiksmai bei pastangos.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Voorzitter, de top der toppen werd de flop der floppen. De top heeft alleen geleid tot een scheuring binnen Europa. Engeland staat nu met de rug naar Europa, en dat is een belangrijke stap die Engeland heeft gezet. Verder zijn er sancties afgesproken voor landen die hun schuld niet betalen. Zij gaan dat natuurlijk nog steeds niet doen, want in een recessie kun je geen schuld afbetalen. Waar ik voor waarschuw, is dat deze Europese Unie een werkloosheidsunie gaat worden. 2012, collega's, zal het jaar van de waarheid worden, want het is gedaan met deze schuldenunie.

De economische groei in Nederland, een van de sterkste economieën van dit Europa, is nu officieel in een recessie beland. De werkloosheid in Nederland neemt hard toe. De economische krimp van volgend jaar zal ongeveer een half procent bedragen, en - ik herhaal - Nederland is een van de landen die deze schulden betaalt, althans dat wil dit Parlement steeds weer. Dat houdt een keer op, dames en heren.

Dit Parlement kan zeggen dat Nederland meer werkloze Polen moet toelaten tot zijn arbeidsmarkt, en ook de Bulgaren en Roemenen moeten Nederland overspoelen, maar de Nederlandse bevolking pikt dit niet langer. Als er werkloze Grieken naar Nederland komen, dan zal dat alleen zorgen voor meer werkloosheid in Nederland. En de Grieken willen ook niet naar Nederland, want die willen werken in eigen land en daar zouden we voor moeten zorgen.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - Voorzitter, het is positief dat de eurolanden zich afgelopen vrijdag eensgezind achter onze gezamenlijke euro hebben geschaard, al is de weg naar een nieuw verdrag nog vol vraagtekens. We moeten snel zekerheid krijgen, want het is deze voortdurende onrust die onze economische groei schaadt en daarmee de belangen van onze burgers.

Maar we maken ook grote voortgang, want vandaag treedt het sixpack in werking en daar ben ik als rapporteur blij mee. Ik ben trots op de rol die wij als Europees Parlement gespeeld hebben. Een sterke rol voor de Europese Commissie, een democratische rol voor het Europees Parlement en een sterke verantwoordelijkheid bij lidstaten en nationale parlementen. Ik was ook blij met het interimverslag van voorzitter Van Rompuy, want dat bouwt voort op het sixpack. Maar is dat ook de richting die gekozen is tijdens de top? Het is duidelijk als het gaat om de begrotingsdiscipline, maar het is onduidelijk als het gaat om de zo noodzakelijke verdergaande economische samenwerking.

De brief van Merkel en Sarkozy, die tegelijkertijd met uw verslag uitkwam, kiest voor een versterkte institutionele samenwerking met een hoofdrol voor regeringsleiders en nieuwe zogenaamde preparatory structures. Regeringsleiders die elkaar gaan beoordelen. Dat heeft niet gewerkt in 2003, noch in 2005, toen het om begrotingsdiscipline ging. Het heeft ook niet gewerkt bij anderhalf jaar concurrentiepact, want dat heeft nog nauwelijks resultaat gebracht.

Ik ben dus benieuwd, voorzitter Van Rompuy, en uw positivisme, voorzitter Barroso, zijn te prijzen, maar het zal beslissend zijn welke kant we opgaan. Want niet alleen meer monetaire, maar ook meer economische integratie is nodig om onze gemeenschappelijke munt te redden. En dat gaat alleen werken als wij, maar ook onze regeringsleiders, onze gemeenschappelijke instituties een zware rol toekennen. Dus, voorzitter Van Rompuy, Commissievoorzitter Barroso, commissaris Rehn, van u verwachten we een hoofdrol en op onze steun kunt u rekenen.

(De spreker is bereid een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Kool, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή ήσασταν και εισηγήτρια ορισμένων μέτρων:

Ακούσαμε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ότι η διαδικασία του PSI, η οποία υιοθετήθηκε, ήταν πολύ αρνητική. Αυτή η πολύ αρνητική διαδικασία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και για κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον λοιπόν οι αμαρτωλοί και οι παραβάτες υφιστάμεθα κυρώσεις, τα κράτη μέλη τα οποία επιβάλλουν λανθασμένες πολιτικές, οι οποίες αποδεικνύονται ίσως και θανάσιμες για κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να υφίστανται κυρώσεις;

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. – Mevrouw Tzavela, wij kunnen alleen uit deze crisis komen als wij allen onze verantwoordelijkheid nemen voor pijnlijke maatregelen als het gaat om een gezonde begroting, maar ook om hervormingen om onze economie gezond te maken, om banen te creëren - niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Ik ben mij er zeer van bewust dat dat pijnlijk is op dit moment in Griekenland, maar het is noodzakelijk. Maar het zal gelden voor al onze landen en ook voor Nederland, als dat nodig is om ons huishoudboekje op orde te krijgen. Als het gaat om de private betrokkenheid, denk ik dat het een heel verstandig besluit van de Raad is om de private betrokkenheid te beperken, want de onrust die dat heeft veroorzaakt, heeft grotere negatieve gevolgen dan wat ik ook graag zou wensen, namelijk dat de privé-sector bijdraagt aan deze schuldenproblemen.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). - Mr President, as leader of the Labour MEPs, it is clear to me that David Cameron has represented a bad deal for Europe and a bad deal for Britain. We have a Prime Minister who is willing to put the priorities of the extreme fringes of his party ahead of the interests of his country.

Some of the British Conservative Party talk about David Cameron’s bulldog spirit – standing up to Merkel and Sarkozy, using Britain’s veto – but the only thing David Cameron has vetoed is Britain’s influence at the top table. He has left our country isolated in Europe, without allies and without influence. As Mr Barroso said, not 17 plus, but 27 minus.

Cameron claims he was protecting the City of London, but in fact he has failed to secure a single safeguard for UK financial services. He was trying to protect his friends in the City instead of protecting British jobs and growth, and he spectacularly failed in both.

The UK Government believes its actions have prevented the 26 from using the resources of the EU 27. This point needs clarifying. Could President Van Rompuy confirm whether this new treaty will be subject to the EU institutions and, in particular, the jurisdiction of the European Court of Justice, under Article 273?

Friday was not a good day for Britain, not a good day for diplomacy. Cameron left Britain high and dry. He has been stoking the fires of his party’s eurosceptics for years and now he is surrounded by flames with no obvious escape. It is a catastrophic failure of his leadership and a catastrophic decision for Britain. I say to Mr Verhofstadt that, if there is one political party in Britain standing up against Cameron and Clegg – do not forget that Clegg was part of this agreement – and their destructive policies, it is the British Labour Party.

(Applause from the left)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI), Blue-card question. – Mr President, as Ms Willmott knows I am no big fan of Mr Cameron, but I think it is very disingenuous for a Labour politician to come here after 13 years of a Labour Government where you deceived and distorted the European issue to the British people. You promised referendum after referendum but you failed to deliver one and called it whatever you wanted in order not to have it.

I think Mr Cameron has to deal with the mess of 13 years of Labour policy towards the EU. But here is my question. You mentioned about the Labour Party supporting the European Union but we have a party in government, the Liberal Democrats, that is actually currently supporting the Conservatives. Will you then call for the Liberal Democrats to withdraw from the coalition and force a general election so that we can have a proper debate on the European Union?

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D), Blue-card answer. – Mr President, I think it is about time that the Liberal Democrats actually took their responsibilities seriously. They have let this country down big time. Nobody in Britain voted for a coalition government. Nobody expected the Lib Dems to do the dirty, and they have.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE). - Mr President, the Presidents of the Council, the Commission and the Euro Group did as well as possible, given the limited input material. I abhor the veto deployed by Cameron. His demands were not moderate; they were a mix of an attempt to reverse agreed positions disguised as inaccurate invocations of Ecofin conclusions and interference in current legislative dossiers. It was a power grab reneging on agreed legislation. Crafted as a wolf in sheep’s clothing, it maybe fooled some Lib Dems in London, but it did not fool us or me. Asked to save the euro, Cameron gave in to his eurosceptic party. He has jeopardised UK interests, including those of the legitimate City, when there is nothing remaining in the agreement threatening the UK.

In this crisis there is no worse time to have turned his back. His veto has made the summit result harder to deliver, more intergovernmental and less integrated with this House and the Community method. But I am sure that together we will find ways to mitigate that effect and do more. I have not given up on Europe or the euro.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the first lesson you learn if you are doing a lifesaving course is that a drowning person will try to drag his rescuer underneath. I felt rather like that this morning, on the receiving end of this minute’s hate because of the United Kingdom having kept the pound, being threatened with the terrors of the Earth. Of course it was very reminiscent of what we told when we stayed out of the euro in the first place. How is that working out for you by the way, gentlemen?

There was overwhelming public support for the Prime Minister standing aside from this new fiscal union. As Mr Lambsdorff says, there are now effectively going to be two parallel treaty structures. There will be the EU and there will be the fiscal union, the FU – initials which, by the way, neatly summarise the attitude which eurozone leaders take to their own peoples. You are Irish and you are fed up with paying all this money to European bankers and bondholders: FU. You are Greek and you are thinking that devaluation might be preferable to this constant crisis: FU. You are a businessman and you do not want to fold to keep the euro together: FU.

Mr Verhofstadt, with that Olympian authority born of long banquets and long Euro-summits, said that the only possible reason to walk away is if the others will follow you. No, Mr Verhofstadt, there is a better reason to walk away: to preserve your democracy, to secure your independence, to keep fast the freedoms that you inherited from your parents and to pass them on intact to your children.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, het lag in de lijn van de verwachtingen dat dit debat voor de federalistische collega's voor de zoveelste keer zou uitdraaien op een soort therapeutische sessie.

Er is wel degelijk een systeemfout in de eurozone, en die systeemfout bestaat erin dat het sociaal-economisch weefsel van de lidstaten te verschillend is om de eurozone op een duurzame en gezonde manier te laten functioneren. Het is misschien een deprimerende realiteit, maar het is de realiteit. We moeten dus dringend af van het taboe van een kleinere, maar sterkere eurozone.

Als we als Parlement nog serieus genomen willen worden, zouden we er dus goed aan doen om realistische standpunten in te nemen en af te stappen van de systematische vlucht vooruit. De systematische stappen in de richting van euro-obligaties en een centrale bank, een Europese Centrale Bank die de inflatie in de hand werkt. Het collectiviseren van de schulden, zoals de meerderheid van dit Parlement wil, zal de problemen op langere termijn vast betonneren in plaats van oplossen. Het zal leiden tot Belgische situaties, tot een situatie van totale onbestuurbaarheid.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, quelques réflexions d'abord sur la monnaie.

Le dix-neuvième siècle a été dominé par la livre sterling, le vingtième siècle par le dollar; au vingt-et-unième siècle, nous ne savons pas comment les monnaies s'organiseront. C'est un des sujets que le président du G20 a mis sur la table. Nous avons le devoir d'organiser la gestion de notre monnaie.

Traditionnellement, nous avions une monnaie pour un État. Nous expérimentons une monnaie pour une région, une monnaie supranationale. C'est une bonne nouvelle d'avoir réalisé, Messieurs les présidents et les chefs d'État et de gouvernement, cette zone économique de vingt-six États. La Hongrie, qui change d'avis, le Danemark, qui n'y était pas obligé, rejoint la zone euro. C'est une bonne nouvelle!

Le Royaume-Uni est un grand pays européen. Nous savons pourquoi il n'a pas rejoint la zone euro: c'est à causes des services financiers, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Et parce qu'en réalité, il ne veut pas de la taxe sur les transactions financières, pour laquelle un consensus politique est en train de se dessiner.

Deuxième bonne nouvelle: la stabilité financière. Toutes nos grandes démocraties à l'exception de la Grèce qui est un cas particulier – les conclusions le disent – ont changé leur gouvernement, ont pris des mesures sérieuses sur la gestion financière. Nous sommes en train d'organiser la stabilité financière de notre continent. C'est une bonne nouvelle! Je ne crois pas à la contagion et il faut confirmer les règles d'or et réformer notre pacte de stabilité.

Il y a deux sujets qui ne sont pas réglés. Premièrement, la croissance. Monsieur le Président, je pense que le moment est venu qu'il y ait un Conseil européen spécifique pour examiner les conditions de la croissance et d'un grand plan européen d'investissement.

Deuxièmement, l'immense déception des démocrates, que pas un mot – contrairement à la lettre de Mme Merkel et du président Sarkozy – n'évoque une dimension parlementaire. Que les chefs d'État ou de gouvernement n'aient pas donné une dimension parlementaire à la gouvernance économique, ce n'est pas normal! Je vous suggère d'y remédier.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE), ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". – Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, άκουσα όλα τα καλά σας και θετικά σας λόγια για την 9η Δεκεμβρίου, πλην όμως πρέπει να παραδεχθείτε ότι, όταν το σπίτι σου πιάνει φωτιά, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να σβήσεις τη φωτιά. Δεν αλλάζεις τους κανόνες λειτουργίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας! Τουλάχιστον αυτό λέει η κοινή λογική και φοβάμαι ότι οι αποφάσεις της 9ης Δεκεμβρίου δεν είχαν αυτή την κοινή λογική. Κάλυψαν το μακροπρόθεσμο αλλά δεν είδαν το άμεσο. Και το άμεσο θα ήταν μια καλύτερη χρήση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιπλέον, κύριε συνάδελφε, μιλήσατε για την Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι βεβαίως κτίζουμε μια Ευρώπη με σύγκλιση οικονομιών, δημοσιονομικών κανόνων και φορολογίας. Όμως φοβάμαι μήπως πρόκειται για μια Ευρώπη ανεργίας, συσσιτίων και απελπισίας. Αυτό θα είναι κακό για όλους μας. Χρειάζεται λοιπόν γρήγορα ανάπτυξη, όχι μόνο δημοσιονομική πειθαρχία!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), Réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, je partage votre point de vue. Je n'ai pas compris la question, mais je crois que nous sommes d'accord, cher collègue. Je crois que le problème qui n'est pas réglé, c'est celui des grandes orientations de croissance de l'Union européenne, en coopération avec les États membres. C'est la raison pour laquelle je réitère ma proposition: qu'un prochain Conseil européen donne les grandes lignes directrices de la croissance.

Nous connaissons en vérité les deux grandes orientations. D'abord, un grand plan d'investissement dans les infrastructures – le Président de la Commission européenne l'a rappelé – avec des project bonds. Ensuite, un marché intérieur qui puisse être davantage que vingt-sept marchés nationaux, avec la flexisécurité, et dans lequel nous trouverons le point ou les deux points de croissance dont nous avons besoin, à la fois pour rembourser nos dettes, et pour financer le progrès social avec les richesses économiques que nous allons créer.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). - Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, les vivats qui ont accompagné cet accord se sont déjà tus. Qui s'en étonnera? Le paquet n'apporte aucune réponse immédiate à la crise: pas de mutualisation de la dette par les obligations européennes – pourtant soutenues par M. Van Rompuy –, pas de renforcement du FESF ni de licence bancaire lui permettant de s'approvisionner auprès de la BCE, laquelle n'interviendra pas, s'agissant des dettes souveraines. Quid de la taxe sur les transactions financières, comme instrument de justice fiscale et ressource propre? Mais peut-être n'y-a-t-il plus urgence.

Après tout, M. Sarkozy, après avoir fait adopter deux plans de rigueur, au nom du maintien du triple A, a déclaré hier qu'une dégradation de cette note n'était pas si insurmontable. De qui se moque-t-on? À plus long terme, il s'agit d'un accord de la sanction et de la peur, qui mettra un peu plus la tête sous l'eau aux États, déjà en difficulté. Les politiques d'austérité décrétées par "Merkozy" sont en passe de faire replonger l'Europe dans la récession, et les Européens dans le chômage. Où est la solidarité? Où sont la croissance et l'emploi?

L'Europe n'est pas une Union pauvre, encore faut-il redynamiser son industrie, développer ses infrastructures et donner une perspective à sa jeunesse. Cela passe par des investissements qu'il faut permettre aux États et à l'Union de financer. Voilà ce qui justifie de reprendre ce traité. Et s'il fallait une autre décision, cela relève du court-circuit démocratique des parlements nationaux et du Parlement européen.

Comment peut-on expliquer qu'un futur candidat à l'élection présidentielle en France ne consulte ni les partis d'opposition, ni son parlement avant d'engager la signature de la France? Personne ne peut le comprendre ni l'accepter.

 
  
MPphoto
 

  Valdemar Tomaševski (ECR). - Panie Przewodniczący! Chcę wyrazić swój umiarkowany optymizm z wyników szczytu. Cieszę się, że zrobiliśmy krok w kierunku „Europy solidarnej”. Ale to tylko mały krok, bo nie może być „Europy solidarnej”, gdy wszelkie decyzje próbują dyktować dwa wielkie kraje. Gdy bogatsi rolnicy nadal otrzymują czterokrotnie większe dopłaty od tych biedniejszych. A co najbardziej istotne, „Europa solidarna” powinna mieć wymiar ponadmaterialny, czyli musimy wrócić do swych korzeni i wartości chrześcijańskich, co wzmocni Europę nie na kilka lat, a na wieki – czego wszystkim przed Świętami Bożego Narodzenia życzę.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Mr President, I welcome the substance of the agreement reached, a binding commitment to macrofinancial debt brakes and fiscal rigours, and strengthening the firewall and firepower of the ESM. The question is, are those instruments sufficient? This remains an open question. I welcome the wide, inclusive front of – hopefully – 26 Member States. It is not 17 plus, it is 27 minus. We should preserve the unity of the Union and avoid a two-speed Europe at all costs. The dividing line, unfortunately, is between those willing and those unwilling, not between eurozone and non-eurozone. We are all in the same boat. It is a crisis of excessive debt, not a crisis of the euro currency.

I am extremely concerned by the method chosen, i.e. an intergovernmental agreement. The third-best option was chosen and the lowest common denominator applied. It has one key deficiency: it is outside the single institutional framework of the EU Treaty and its institutions. It has three deficiencies. It is weaker in terms of enforcement – no EC, no ECJ; it is weaker in terms of democratic scrutiny legitimacy – no European Parliament; and it weakens the Community method as such.

We have to try to remedy the shortcomings of this imperfect compromise. The European Parliament should be invited to be associated with the agreement, because in future it will be part of the acquis. We should provide for the repatriation and transposition of this fiscal union agreement into the EU legal order and treaties and institutions. The rights of the European Parliament in this new agreement should be guaranteed and safeguarded.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κάνουμε σήμερα άλλη μια ενδιαφέρουσα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γνωρίζοντας ότι η δική μας αξιολόγηση λίγη σημασία έχει, λίγο μετράει. Eκείνο που μετράει περισσότερο, διότι εμείς έχουμε επιτρέψει να μετράει αυτό, είναι η αξιολόγηση των αγορών, και αυτή η αξιολόγηση, όπως έδειξαν οι κινήσεις στα χρηματιστήρια και στην αγορά ομολόγων χθες και σήμερα, ήταν αρνητική και παραδόξως, για να μην τα ρίχνουμε όλα στις αγορές αποποιούμενοι τις πολιτικές ευθύνες, ήταν αρνητική, διότι, όπως λέει χαρακτηριστικά η χθεσινή έκθεση ενός εκ των τριών οίκων αξιολόγησης, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν απαντούν και δεν αντιμετωπίζουν τους άμεσους κινδύνους οικονομικής επιβράδυνσης και τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα.

Συζητάμε λοιπόν και σχεδιάζουμε για το μέλλον της ευρωζώνης αλλά εξακολουθούμε να αδυνατούμε να διαχειριστούμε το παρόν, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι έχει καταστρατηγηθεί πλήρως κάθε κοινοτικό σύστημα στη λήψη αποφάσεων, στο ότι δύο αποφασίζουν για τους 27 ή τους 17, αγνοώντας επιδεικτικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). - Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras sean para decir que, en una situación de emergencia, el tratado intergubernamental era la única solución. Pero este tratado supone una redistribución de soberanía, un nuevo pacto social, que, para ser legítimo, necesita un mayor protagonismo de la Comisión y del Parlamento.

¿Qué es lo que se ha pretendido con estos acuerdos? Dos cosas, como ha dicho el Presidente Van Rompuy: en primer lugar, convencer a los mercados de que queremos seguir juntos, de que esto no es un sistema de cambios fijos reversible en cualquier momento y, en segundo lugar, estabilizar los mercados.

En el medio plazo, coincido en que la unión fiscal era absolutamente imprescindible porque parte de esta crisis responde a los excesos de los Gobiernos, pero no solo los excesos de los Gobiernos son responsables de la crisis. Irlanda y España tenían cuentas públicas saneadas y, sin embargo, están también en dificultades, porque fallaba la competitividad, porque había un endeudamiento privado excesivo. Por eso doy una enorme importancia a la corrección de desequilibrios macroeconómicos, que ha pasado un poco desapercibida, y doy una enorme importancia al tema del crecimiento, que también ha pasado desapercibido.

Respecto a la estabilización de los mercados, las dudas son mayores. Estoy de acuerdo en que hemos corregido el error de la participación privada: fue un error; lo hemos hecho bien ahora. En mecanismos de rescate hemos avanzado un poco, pero tengo la duda de si la dotación va a ser suficiente y de si vamos a tener medios de financiación para que sean efectivos. Hay dudas sobre el apalancamiento del mecanismo provisional y hay dudas respecto al mecanismo permanente.

Yo, señor Barroso, le invito a seguir con la cesta de bonos, que, a mi juicio, sería una buena solución para financiar este fondo, superaría la fragmentación del mercado de deuda y devolvería a la deuda soberana su carácter de activo sin riesgo.

El Banco Central Europeo solo actuará si cree que la cumbre da seguridad; veremos en los próximos días si lo hace o no. Pero si no lo hace, habrá que buscar fórmulas alternativas, porque no podemos ir a luchar contra la crisis con un brazo atado a la espalda.

Si los Estados tienen que garantizar las posibles pérdidas, hágase, pero busquemos una fórmula para estabilizar los mercados, que hoy, por cierto, no andan nada bien.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - „President, dear colleagues: not enough!” Mi az Európai Unió keretein belül, a parlamentek bevonásával képzeljük a továbblépést. Olyan megoldást kérünk, ami beindítja a gazdaságot. Ami reagál a társadalmat feszítő problémákra. Ami nem okoz millióknak, különösen a fiataloknak kilátástalanságot. Ami nem löki őket a szélsőséges politikai mozgalmakba. Elnök Urak! Magyarként meg kell kérdeznem: mi történt csütörtök éjjel és péntek reggel között? A magyar miniszterelnök Világosnál letette a fegyvert és kapitulált. Vagy alig 4 óra alatt megtette a damaszkuszi utat és Saulusból Paulus lett. Vagy Önök tévedtek reggeli sajtótájékoztatójukon, amikor Magyarországot és Angliát egy csoportba sorolták. Jogunk van tudni, magyaroknak, mi történt csütörtök éjjel és péntek reggel között!

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Doresc, în primul rând, să mulţumesc celor doi preşedinţi, van Rompuy şi Barroso, pentru efortul şi pentru rezultatele care au fost obţinute la acest Consiliu European. Era ceea ce se aştepta! Sigur, unii sunt nemulţumiţi. Ceea ce contează acum, însă, pentru recâştigarea credibilităţii pieţelor este ca rezultatele acestui Consiliu European să fie implementate cât mai rapid, fără ezitare, şi, în acelaşi timp, aş sublinia, astfel încât să începem să vedem rezultate concrete în aplicarea programelor de ajustare ale celor două ţări, Grecia şi Italia. Progresele în îndeplinirea acestor programe vor da mult mai multă credibilitate Uniunii Europene în faţa pieţelor financiare.

Sigur că cetăţenii europeni vor fi cei care vor face în continuare sacrificii, pentru că mai multă disciplină bugetară va atrage inclusiv măsuri de reducere a deficitelor bugetare în statele membre ale Uniunii Europene.

Doresc să atrag din nou atenţia că, în timp ce cetăţenii fac sacrificii, există firme care operează în Uniunea Europeană, dar au domiciliile în paradisuri fiscale şi continuă să nu plătească impozite în statele membre ale Uniunii Europene. Rog Consiliul şi Comisia Europeană să nu părăsească acest subiect: să ajungem până într-acolo încât firmele înregistrate în state membre care nu doresc să fie transparente şi care sunt înregistrate cu profiturile în paradisurile fiscale să nu mai poată face operaţiuni pe teritoriul statelor membre.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhor Presidente, o Conselho Europeu foi uma perda de tempo. A União saiu dividida, os Presidentes da Comissão e do Conselho foram desrespeitados e o Parlamento Europeu ignorado. Nas conclusões do Conselho não há sequer uma palavra sobre o papel do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais. E eu pergunto aos colegas: não vamos reagir? Compreendo a insatisfação mal disfarçada do Senhor Barroso e do Senhor Van Rompuy e gostaria de lhes manifestar a minha solidariedade. Também gostaria de saber o que pensam deste novo Tratado, que contraria os anteriores e que vai ser preparado à revelia dos parlamentos.

A cimeira tinha como principais objectivos salvar o euro e acalmar os mercados. Para salvar o euro, o Conselho propõe um Tratado de natureza intergovernamental, o que é uma aberração jurídica e um atentado à democracia. Para acalmar os mercados propõe mais austeridade e sanções, o que tem o efeito contrário. Sem uma estratégia de crescimento económico não é possível tranquilizar os mercados. Será que a Senhora Merkel e o Senhor Sarkozy não percebem o óbvio? As medidas de austeridade vão conduzir à recessão económica, à diminuição do consumo e das exportações, ao aumento das falências e do desemprego. Um círculo vicioso que, se não for rapidamente interrompido, vai matar o euro e destruir a União Europeia. Será que os cidadãos vão permitir que o sonho de Monnet e Schuman se transforme num pesadelo?

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). - Senhor Presidente, Presidente do Conselho, Presidente da Comissão, em primeiro lugar queria dizer que sempre olhei para este momento, na União, como um momento em que provavelmente precisaríamos de uma abordagem intergovernamental. Não porque não acredite no método comunitário, mas porque o Tratado de Lisboa não era base suficiente para as reformas que era preciso fazer, do meu ponto de vista, e, portanto, era necessário, porventura, passarmos por este momento como muitas vezes passou a União Europeia. Não vejo nisso nada de dramático. Vejo, porém, que é preciso, agora, a partir do momento em que chegámos a um acordo quanto à chamada União orçamental ou União fiscal, passar parte das competências que daqui resultarem para os órgãos comunitários, para a Comissão, em particular, e para o Parlamento, que tem aqui de encontrar o seu próprio papel, naturalmente em conjunção com o Conselho e com a Comissão. Julgo que isto é fundamental para termos uma abordagem construtiva.

Há depois outros aspectos que não estão directamente relacionados com a actividade dos diferentes actores, designadamente aqueles que têm a ver com o Banco Central Europeu e com a sua capacidade de intervenção. O Banco Central Europeu é independente, mas deve neste momento usar dessa independência para fortalecer e credibilizar os passos, ainda que alguns deles tímidos, que se deram agora. E isto, de alguma maneira está induzido nas próprias conclusões do Conselho porque o Banco Central Europeu é agora associado ao mecanismo e ao Fundo, e isso é um sinal muito importante de que há aqui uma estratégia, digamos, concertada, ou pelo menos, de facto, aparecem em coerência e alguma capacidade.

Trata-se agora, portanto, também de trabalhar os aspectos jurídicos, para nós aqui, o Parlamento, com a nossa força política, podermos de alguma maneira democratizar também as conclusões deste Conselho. Não estou optimista, mas apesar de tudo estou confiante e julgo que foram dados passos que podem ser o início da solução.

(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do n.° 8 do artigo 149.°)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), Sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, jäsen Rangel oli tyytyväinen tämän kokouksen valmisteluun, johon minä olen tyytymätön, koska tämä valmistelu ei tapahtunut rakenteiden puitteissa.

Uskon, että jäsen Rangel oli tyytyväinen sen takia, että tätä kokoustahan valmisteltiin aika näyttävässä EPP:n kokouksessa Marseillessa. Mutta me muut emme tiedä kuin päätelmät. Esimerkiksi olen saanut kuulla, että neuvoston kokouksessa käsiteltiin myös työelämään liittyviä asioita. Mutta me emme muut kukaan tiedä siitä, onko käsitelty vai ei, ja ne ovat erittäin olennaisia kysymyksiä. Kysynkin jäsen Ragnelilta, tiedättekö te, mitä muuta huippukokouksessa käsiteltiin kuin sitä, mikä on päätelmissä?

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Eu agradeço a pergunta, mas sinceramente não sei que informações tem sobre o Congresso de Marselha que a possam levar a dizer isso. Julgo, aliás, que no Congresso de Marselha foi produzido um conjunto de declarações que foram muito importantes para que depois houvesse passos construtivos nas declarações do Conselho.

Eu vou dizer: eu não estou satisfeito com as resoluções do Conselho porque sou um federalista e gostaria de ir muito mais longe. Mas há uma coisa que lhe vou dizer: não é, apesar de tudo, de somenos que 26 dos 27 países tenham conseguido acordar neste contexto, embora alguns deles ainda vão consultar os seus parlamentos. Isto não é pouco, é muito. E é um sinal muito importante. Digo-lhe já, eu estou confiante que o Reino Unido, que o tal barco salva vidas vai acabar por se juntar outra vez ao navio, estou confiante disso, porque justamente havendo 26, a pressão para que todos se juntem é muito maior.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Herr Präsident! Herr Barroso, ich habe Ihnen sehr gut zugehört, wie Sie beschrieben haben, was geschehen ist und was noch geschehen sollte. Aus dieser Schilderung heraus habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass dieser Gipfel wirklich der große Erfolg und der große Durchbruch geworden ist. Die Schuldenproblematik könnte im Griff sein. Ich sage: „könnte“. Aber was ist mit Maßnahmen für den Aufschwung, wie Sie selber gemeint haben? Was ist mit Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen? Was ist mit der Rolle der EZB? Was ist mit Eurobonds? Davon hat man bei diesem Gipfel nichts gehört. Und was ist vor allem mit der Entgegnung auf diesen Wirtschaftskrieg, der mithilfe einiger Ratingagenturen gegen die Europäische Union geführt wird? Auch darüber ist meines Erachtens nicht diskutiert worden. Es sollte aber darüber diskutiert werden. Für mich die größte Enttäuschung, ich sage Ihnen das ganz offen: Ich sehe es nicht ein, dass die, die immer aus diesen Situationen profitiert haben – die großen Banken, die Privaten –, jetzt vollkommen aus allen Beteiligungen herausgenommen sein sollen und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür wieder eintreten müssen. Das war ein falsches Ergebnis.

Herr Van Rompuy, Herr Barroso, ich glaube, die Europäische Union ist am Ende zu schade, um sie nur den Staats- und Regierungschefs zu überlassen. Das Europäische Parlament muss wieder massiv in die Entscheidungsfindung eingebunden werden, gleich wie die Kommission. Ich erwarte von Ihnen heute die Antwort, wann und wie das geschieht – im Sinne der Europäerinnen und Europäer und vor allem jener, die hart für Europa arbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να σημειώσω ότι τόσο ο Πρόεδρος Barosso όσο και ο Πρόεδρος Rompuy με τη στάση τους και την προσπάθεια που έκαναν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου πραγματικά προσπάθησαν να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό. Πριν από πολλά χρόνια, το 1985, σε αυτό το ίδιο Κοινοβούλιο συζητιόταν η έκθεση του καθηγητή Cecchini, την οποία είχε παραγγείλει η Επιτροπή με τίτλο «The cost of non-Europe» (Το κόστος της μη Ευρώπης). Πεισθήκαμε τότε όλοι ότι έπρεπε να υπάρξει κοινό νόμισμα για να υπάρξει πραγματικά μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομισματική ένωση όμως έμεινε ελλιπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα φαίνεται ότι συζητάει ποιο θα είναι το κόστος της Ευρώπης και όχι το κόστος της μη Ευρώπης.

Είναι δυνατόν να συζητείται η αλλαγή της Συνθήκης υπό την έννοια διακρατικής συμφωνίας, ας πούμε τύπου Σένγκεν, στην εποχή μας; Θα μου πείτε χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για μια ευρωπαϊκή συνέλευση, για να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, να συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ανεξάρτητα από αυτό, αν χρειάζεται χρόνος, είναι ανάγκη να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση, και δημοκρατική νομιμοποίηση σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποσπασματικά κάθε φορά –γιατί δεν νομίζω ότι τελειώσαμε με το Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου– δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εάν τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ένα ρόλο που υπερκαλύπτει θεσμικά και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, που τελικά είναι ανύπαρκτος.

Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με «γαλάζια κάρτα» (άρθρο 149, παράγραφος 3 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D), ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Γιαννάκου, θα ήθελα την άποψή σας σε ένα ζήτημα που είμαι σίγουρη ότι σας απασχολεί και εσάς πολύ και θα ήθελα και την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής σε αυτό. Θεσπίζουμε μέτρα και αποφασίσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εκτός όμως από τις δημοσιονομικές παραβάσεις υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις με ολέθριες συνέπειες ορισμένες φορές, όπως ήταν η απόφαση της Ντοβίλ, την οποία αποσύραμε πρόσφατα.

Το ερώτημα λοιπόν είναι: Αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για τους δημοσιονομικούς παραβάτες; Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες στην εξέλιξη της κρίσης;

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE), απάντηση σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". – Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έθιξα και εγώ στην ομιλία μου, ότι δηλαδή, εάν οι πολιτικές αποφάσεις μας μαζί με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες που θα τηρούνται από όλους δεν συνάδουν και τελικά οι επιπτώσεις των πολιτικών αποφάσεων είναι τεράστιες για ορισμένες χώρες, αυτό αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για τις χώρες στις οποίες θα υπάρξουν οι συγκεκριμένες επιπτώσεις. Για αυτό και έθεσα ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης αυτών των αποφάσεων και είπα ότι, εάν τα εθνικά κοινοβούλια δεν μετέχουν –γιατί δεν μετέχουν–, τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ουσιαστικότερο ρόλο και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμένει θεματοφύλακας των Συνθηκών.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signor Presidente, signor Van Rompuy, signor Barroso, l'Unione europea è una Comunità fondata sul diritto, quindi la forma non può essere separata dalla sostanza: la forma è sostanza!

Ciò significa che utilizzare un trattato intergovernativo per fondare un fiscal compact è un'operazione giuridicamente e tecnicamente assai complessa, anzi, in realtà impossibile. Il paragone con Schengen e Prüm non regge, perché quelle materie non erano disciplinate dai Trattati.

La verità è che siamo a questo punto perché la premessa era sbagliata, e cioè che fosse necessaria e possibile una riforma dei Trattati. Adesso occorre trovare un via d'uscita, evitare il rischio di una rinazionalizzazione di competenze comunitarie, preservare l'ordine giuridico dell'UE, evitare duplicazioni e correggere ovviamente una linea di politica economica sbagliata e inadeguata.

Questo Parlamento vigilerà con attenzione, pronto a dare il suo contributo per risolvere questo incredibile pasticcio, riconducendo il processo avviato al Consiglio europeo sui binari del diritto comunitario, che sono le uniche fondamenta possibili per edificare una vera Unione fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). - Voorzitter, ik richt me eerst tot de voorzitter van de Europese Raad, en wel om hem te feliciteren. Om hem te feliciteren met de voorstellen die hij gedaan heeft voor de top én met de resultaten die hij eruit gehaald heeft, ondanks het gecourtcircuiteer van sommige staatshoofden en regeringsleiders.

Wat de onmiddellijke actie betreft is er absoluut vooruitgang geboekt en geloof ik erin dat we nu uitzicht hebben op een stevige firewall en op voldoende solidariteit. Wat de nodige budgettaire discipline en integratie betreft is er nu echt wel de nodige diepgang bereikt, zowel inzake regels als inzake monitoring en handhaving, en op dit vlak mogen we zeggen dat 2011 wel een echte copernicaanse omwenteling heeft gebracht.

Maar het nieuwe begrotingsverdrag, voorzitters, daarover maak ik me wel echt zorgen. Zowel over de werkwijze als over de vorm. Want op welke wijze gaat dat verdrag tot stand komen? Welke instellingen gaan het bemannen? Hoe zit het met de democratie, de communautaire methode?, Welke meesterknutselaar zal nog in staat zijn om de beslissingen die binnen het Verdrag van Lissabon genomen worden enerzijds en buiten het Verdrag van Lissabon, anderzijds, harmonieus te laten samengaan?

Tot slot nog een vraag die ook gericht is aan de voorzitter van de Commissie: moeten wij ons nu niet gaan focussen op de economische pijler, op het uitvoeren van de Europa 2020-strategie en op zorg voor economische groei, concurrentievermogen en het scheppen van werkgelegenheid. Want we hebben criteria in ons stabiliteits- en groeipact, die evenwel niet alleen een teller, maar ook een noemer hebben.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I often wonder whether anyone in this House listens to what other speakers are saying. We come in and we speak and we leave.

I listened carefully to Mr Van Rompuy. Perhaps his quiet way does not appeal to the media, but he speaks with great sense and great calmness. He said that we are on a long road to recovery. We need to change the narrative. There will be no instant or one-meeting solution to this crisis. Let us not ignore the progress that was made on Thursday and Friday, even though we are disappointed with aspects of it. Let us salute that little bit of progress and look for more towards March.

Let me say that there is one issue that I am really concerned about. It is the sense in which the Franco-German axis is the European Union. I fear that this is bad for France and for Germany. We need to rebuild the solidarity of 27 Member States of equal status within the European Union. I think that will help us restore Europe and save the euro.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, nada ha sido bastante. Durante los tres últimos años hemos asistido a una sucesión de consejos, cada uno de los cuales ha quedado a expensas de la nota que los mercados financieros decidan ponerles a las decisiones adoptadas el lunes siguiente, y resulta que los mercados continúan suspendiendo las decisiones del Consejo Europeo porque ninguno de los resultados, hasta ahora, les ha parecido satisfactorio. Nada ha sido bastante y se continúa fracasando en el empeño.

Y la razón es simple, y es que se continúa abundando en una estrategia que continúa siendo parcial, insuficiente y sesgada. Parcial, porque incide en la austeridad, pero ignorando el crecimiento y la necesidad de inversión para la generación de empleo y el papel que en ello les corresponde adoptar al Banco Central Europeo y a la emisión de eurobonos. Insuficiente, porque se llama unión fiscal a lo que solo es unión presupuestaria, coordinación presupuestaria, pero ignorando la dimensión de los ingresos y la corrección de las desigualdades tributarias y fiscales en la Unión Europea. Pero, sobre todo, sesgada, porque es un acuerdo intergubernamental que tiene muy difícil encaje en las previsiones para la modificación de los Tratados que contempla el propio Tratado de Lisboa, que hizo de este Parlamento Europeo, que representa a 500 millones de ciudadanos, el Parlamento más poderoso de la historia de la Unión Europea porque, no en vano, representa a 500 millones de personas.

Por fin, un Parlamento con un procedimiento legislativo ordinario que debe ser decisivo en cualquier perspectiva de reforma de los Tratados.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, British Liberal Democrats deeply regret the outcome of last week’s summit. It is bad for Britain, it is divisive for Europe and it is unsettling for others. The European Union needs to deepen cooperation. The United Kingdom need not fear this. If it does so, it is because a flawed voting system, a party with a shrunken mind and the mass media power of an Australian-American have brought the moment to its crisis.

To restore monetary stability and to return to prosperity, we need more discipline in Member States and more unity at Union level. We must anchor the new treaty in the structures and methods of the EU. And there is a message for Europe’s right-wing parties who largely preside over this mess. We must invest too in future prosperity, lest retrenchment lock us into recession. Great Britain must come back to the table. It may be a rock surrounded by water, but it is not an island.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy – je vois qu'il n'est plus là –, la Grèce nous a présenté un cas d'inconduite budgétaire notoire. Mais si je regarde le Portugal, l'Espagne ou l'Irlande, je ne vois pas là, à la source du problème, un problème de discipline budgétaire. Si je regarde l'Italie, la dette est très élevée, mais les budgets présentent des déficits qui sont moins élevés que ceux que l'Allemagne nous présentait quand elle a fait sauter le pacte de stabilité et de croissance.

Tout cela pour dire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont loin de se limiter à la discipline budgétaire. Et pourtant, de la part du Conseil et de la Commission, qu'est-ce que nous entendons? Le problème est la discipline budgétaire et les seules solutions sont des solutions de discipline budgétaire, et nous aurons ainsi réglé tout le problème.

Je ne peux qu'en déduire que l'ordre du jour qui nous est présenté est idéologiquement motivé et a de moins en moins à voir avec la réalité à laquelle nous sommes confrontés.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, het bereikte akkoord is op zich best redelijk. Sancties tegen begrotingszondaren worden zo automatisch als mogelijk. Maar er is wel veel bijkomende schade. Nederland verliest het vetorecht bij betalingen uit het nieuwe Europese stabiliteitsmechanisme.

Een motie van mijn partijgenoten hierover in Den Haag werd slechts door enkele fracties gesteund. Volstrekt onbegrijpelijk. Over elke euro die in Nederland moet worden bezuinigd ontstaan halve veldslagen, maar met een geamputeerd budgetrecht in Europa miljarden rondstrooien, is kennelijk geen probleem. Ook verliest Nederland een belangrijke bondgenoot, nu het Verenigd Koninkrijk gaat afhaken.

Nog even en premier Rutte is niet meer dan een lakei bij het machtshuwelijk van mevrouw Merkel en de heer Sarkozy. De positie van de heer Sarkozy is helaas versterkt, want hij is de Britten en hun Atlantische oriëntatie kwijt. Te vrezen valt dat noodzakelijke ombuigingen en bezuinigingen uitblijven en dat de ECB nog meer junk bonds zal opknappen. En ik stel voor die collega daar een glaasje water te geven, want hij blijft er straks in.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vergangene Ratsgipfel findet einerseits Zustimmung, andererseits Kritik. Ich begrüße die Fortschritte, die gemacht wurden. Es sind Schritte in die richtige Richtung.

Die Schuldenbremse: Es sind jetzt nur mehr strukturelle Defizite von 0,5 % des BIP erlaubt. Automatische Sanktionen: Staaten mit zu hohem Defizit darf die EU-Kommission nun ohne weiteres überprüfen und führen, und sie überwacht nun die Budgetplanung der Mitgliedstaaten wesentlich stärker als bisher vorgesehen. Dass es nur 26 Mitgliedstaaten sind, die sich diesem Pakt verschreiben, ist zu bedauern und auch eine potenzielle Gefahr für die Zukunft Europas. Dennoch, man hat ganz offenbar aus den Fehlern der Nichteinhaltung der Maastrichtkriterien gelernt. Man hat auch aus den Fehlern der jüngsten Vergangenheit gelernt.

Jetzt ist es an der Zeit, an einer raschestmöglichen Umsetzung dieser Ergebnisse zu arbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, un accordo a 26 è un chiaro segnale di unità e di coraggio per sfidare la crisi di fiducia nell'euro. Certo, occorrono disciplina e rigore, ma anche solidarietà e responsabilità sociale, per rassicurare i cittadini e le imprese europee.

Ha fatto quindi bene il Presidente Barroso a ribadire questi concetti e a rilanciare gli stability bond, perché non possiamo non puntare anche, o soprattutto, su crescita e sviluppo, ingredienti indispensabili per dare una risposta concreta alla crisi economica e alla disoccupazione.

Bene quindi un progetto comune senza direttori, rammaricandomi solo per l'Inghilterra che ha confermato il motto di De Gaulle secondo il quale la Gran Bretagna aderisce all'Unione europea col solo intento di rallentare o boicottare il progetto comune europeo. Peccato che il suo "NO" sia stato pronunciato non tanto in nome dei cittadini inglesi, quanto piuttosto degli interessi finanziari della City.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne.

Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). - Monsieur le Président, on peut être déçu par l'attitude de M. Cameron au dernier Conseil européen, et je le suis.

Cela ne devrait cependant pas masquer le fait que nombre de citoyens britanniques sont en désaccord avec leur premier ministre. Je pense notamment à nos collègues libéraux et travaillistes. Or, je dois constater que, dans sa teneur générale, le débat de ce matin n'a pas contribué à nous solidariser avec les courants politiques pro-européens du Royaume-Uni. Cela n'est pas très judicieux.

Mais là n'est pas mon seul sujet d'inquiétude. La façon dont les gouvernements de deux États membres de l'Union européenne essaient d'imposer leur volonté aux autres n'est peut-être pas le meilleur moyen de cimenter la cohésion à l'intérieur de l'Union européenne à long terme et de respecter par là même l'autorité du président du Conseil européen. On a de plus en plus l'impression qu'il n'y aurait plus que deux États membres qui comptent dans l'Union européenne. Les choses seraient-elles figées à jamais?

C'est pourquoi j'aimerais demander à M. Van Rompuy s'il entend, ici et maintenant, exclure toute initiative susceptible de ramener le Royaume-Uni dans la famille européenne d'ici au 30 mars 2012.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident! Die Botschaften heute sind klar. Die Europäische Union ist nicht gespalten, sondern das Vereinigte Königreich ist unsolidarisch. Ich bin froh, dass im Vereinigten Königreich eine Debatte über den Kurs des Vereinigten Königreichs in Europa beginnt.

Zweitens: Wir lassen uns nicht erpressen! Das war die klare Botschaft der 26. Uns holen die Fehler der Vergangenheit ein, und wir haben die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Es ist eindeutig, dass die Schulden der Schulden wegen einen Ausverkauf der Zukunft bedeuten. Wenn wir Schulden machen, rauben wir auch Wachstum und Beschäftigung und Zukunft. Was sind unsere Forderungen? Keine Parallelstrukturen, sondern eine Vertiefung, das Vertrauen der Bürger nicht gegen das Vertrauen der Märkte ausspielen und ein Konvent, der den Lissabon-Vertrag ändert und die bilateralen Verträge mit Beteiligung der Europäischen Union und die 26 müssen sich nach der Gemeinschaftsmethode verhalten.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Felhívom van Rompuy és Barroso úr és valamennyiük figyelmét, hogy álságos, sőt önveszejtő nacionalista vita bontakozott ki Magyarországon. Mintha a pénzügyi unióról szóló szerződés lényegesen korlátozná nemzeti szuverenitásunkat. Ez azért veszélyes, mert átterjedhet más országokra is. Kétségtelen, hogy ez a megállapodás szűkíti a nemzeti politikusok mozgásterét, de ezáltal szűkíti a felelőtlen, rossz döntések lehetőségét is. Lehet-e ennél fontosabb érdeke a polgároknak? A négyévenkénti demokratikus választások túl hosszú kontrolján túl ez a pénzügyi unió a jelenbeli és jövőbeni valamennyi kormánytól költségvetési és gazdaságpolitikai fegyelmet igényel. Az Orbán-kormány ne játssza el a vonakodó uniós tag szerepét. A magyar nemzeti érdek egyértelműen azt követeli meg, hogy mielőbb csatlakozzunk a pénzügyi unióhoz.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE). - Señor Presidente, yo creo que los políticos a lo que tenemos que hacer frente es a los imprevistos, y yo creo que el Consejo Europeo hizo frente al imprevisto, y creo que hizo bien —y lo digo al lado de mi amigo Atkins— en no ceder al chantaje del señor Cameron, y creo que hizo bien también en buscar una solución alternativa, que es el tratado intergubernamental.

A veces Dios escribe recto con renglones torcidos. Tenemos un tratado intergubernamental que será más fácil de aprobar que una reforma del artículo 48 y que entrará antes en vigor. Y aquí de lo que se trata en estos momentos —y me dirijo al señor Presidente del Consejo Europeo, a mi amigo Herman Van Rompuy— es de hacerlo rápidamente y de que el Parlamento Europeo participe en ese ejercicio. Eso parece fundamental, porque, retomando la imagen del almuerzo que ha utilizado antes el señor Verhofstadt, yo creo que si ese almuerzo lo hace el Consejo Europeo sin el Parlamento Europeo, no habrá postre.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Uma das medidas de solidariedade europeia prementes para travar a especulação contra o euro foi tomada nesta cimeira, que apostou na fuga para a frente de um novo Tratado por uma via anti-democrática que este Parlamento não deixará passar. A ideia de reforçar os fundos do FMI é a mais patética confissão de incapacidade da Europa Mercozy.

No meu país, idosos que eram classe média estão a engrossar as filas da sopa dos pobres, milhares de crianças aparecem nas escolas de barriga vazia, milhares de famílias estão a perder as casas em que investiram as economias de toda a vida e os jovens partem aos milhares para Angola, Brasil, Austrália, Alemanha, por falta de emprego porque as empresas fecham e despedem todos os dias mais gente.

Em contrapartida, os ricos estão cada vez mais ricos e com a vida fácil para continuarem a pôr o dinheiro em paraísos fiscais como a city de Londres, com o apoio dos nossos bancos, apoiados pelo empréstimo da Troika, que os contribuintes portugueses pagarão com língua de palmo. Com a obsessão da austeridade recessiva do tandem Mercozy, o Conselho Europeu não está apenas a impedir a Europa do crescimento e do emprego e a destruir a Europa social e a própria União Europeia, está a devastar o europeísmo dos cidadãos europeus e a semear o caos social.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, many important issues were raised during this debate.

First of all, on the issue of substance and form, I agree that in a Community that is based on the rule of law form is important. That is why we in the Commission did everything we could to get an agreement that could be considered compatible with the Community method, an agreement that could be signed by all the Member States. I have to say that this was not only the position of the Commission, but of the President of the European Council. He presented that as the clear preference. It was also the opinion of most of our Member States.

Today I presented to you in a very open way – because I think this is my duty in terms of democratic accountability to this Parliament – why I think this was not possible. The alternative now is either to avoid stronger commitments of the European Union, namely of those Member States that are ready to go further, or try to formulate this agreement in a way that is fully compatible with European Union law.

This issue raises important legal and institutional matters. I have been frank in making some of these points to you. I think it is possible to do it, but it requires efforts on all sides. This is what the Commission is determined to do while always trying to be constructive. I think it is possible to come to an agreement that is fully compatible with European law and that addresses some of the concerns in terms of discipline and convergence in the euro area and indeed beyond the euro area. I can say to you what I also said in the European Council and in the formal summit, namely that I think this Parliament should be associated with the present efforts for finding that solution. I am ready to work with you to that end.

An issue that came up very often in the debate today was the position of the United Kingdom. It is important to put the UK relationship with the rest of the European Union in its proper context. Emotions are what they are but I think, as some of you have mentioned, that it is important to see how we can get out of a situation that was indeed unfortunate. I welcome the statement made yesterday by Prime Minister Cameron that he intends to continue to pursue a positive policy of engagement in the European Union on a whole range of issues, including growth and economic reform, smart regulation, fighting climate change and the development agenda.

I sincerely believe that we have a joint interest to agree, and to agree among all of us. I think that it is in all of our interests to have a United Kingdom Government that fully engages with the other Member States and the European institutions. Indeed, it is the European institutions that are the best guarantee that the interests of all Member States, including the UK, will be fully respected. It is precisely through European institutions and in full respect of the Community method that we can avoid any kind of split, any kind of directorium, or any kind of derivation that will be negative for the overall interests of the Union and each one of its Member States. I therefore hope that we can work constructively with the UK Government to make sure that the fiscal compact now agreed dovetails neatly with the European Union Treaties so that the interests of all Member States and European institutions, including this Parliament, are respected.

Regarding the evaluation of the results, I was extremely prudent on purpose. I tried to avoid adjectives as much as I could. The reality is that by now we have all learned that the solution to this crisis – as I have mentioned very often – is not a sprint, it is a marathon. When I use the expression ‘marathon’ I am not just thinking about the Greek situation.

One can lose confidence in one day, but to recover confidence takes much longer. So what we need now in the euro area, and in the European Union, is a commitment to sustainability, to persistence, to rigour, to discipline and to convergence over time. There will be no panacea. There is no silver bullet. In these matters there are no miracles. I think it is also important that we show everybody, including our partners, that we are committed to a solution and that we will work consistently, coherently and over time to reach that solution.

As some of you said – and in fact I also made the point in my introductory remarks – the issue of budget discipline and addressing the problems of debt is an important one, but it is not the whole problem. We have in Europe, and in the euro area, a problem of sovereign debt. This sovereign debt is partly the cause of the crisis, but it is partly also the result of the crisis. The crisis started with the subprime problems when in fact there was a problem in terms of the evaluation of risk by markets and investors.

We have both a sovereign debt crisis and a financial crisis at the same time, but at the origin of these different crises we have a problem in Europe of competitiveness. We are losing our position to many of our competitors in the world. That is why we need the reforms to enhance our competitiveness and to liberate the potential for growth. That is why in fact what we have discussed in this summit is only part of the solution because it addresses only part of the problem.

We need fiscal discipline. We need of course to be rigorous in terms of having a debt sustainability path, but we also need measures for growth. I made this point very clearly. We need growth in Europe. That is why I think we now have an agenda. We have the EU 2020 agenda and we have other initiatives to address this major problem of growth. Without creating confidence globally that Europe is able to restore growth, I believe we cannot get out of this current crisis. This is our position. This is the position that the Commission has sustained over time and we are ready to work with you and of course with all the institutions in that direction, as I said earlier, to build a Europe of stability but also a Europe of growth, a Europe of responsibility but also a Europe of solidarity.

This is our commitment and we will go on working for this, hopefully with all the Member States and in full respect of the principles that made our Union what it is today, after all a Union of free, democratic societies committed to the very strong values of the rule of law, justice, freedom and solidarity.

(Applause)

 
  
  

IN THE CHAIR: JERZY BUZEK
President

 
  
MPphoto
 

  Herman Van Rompuy, President du Conseil européen. − Monsieur le Président, d'abord quant à l'évaluation globale des résultats de ce Conseil européen, je crois qu'il faut être cohérent dans l'analyse. On ne peut pas dire en même temps que les marchés financiers sont coresponsables de la crise actuelle et des difficultés que nous devons surmonter et en même temps dire qu'on attend la réaction des marchés financiers pour évaluer les décisions qui ont été prises au niveau politique lors des sommets européens.

Chers collègues, comme vient de le dire le président de la Commission, il n'y a malheureusement pas de solution miracle, pas du tout. La confiance qui s'est perdue ne peut se restaurer que pas à pas. La crise de confiance a été trop profonde pour qu'il y ait un changement du jour au lendemain. On n'a pas toujours tous les éléments en main et je ne vais pas élaborer davantage sur ce sujet. Mais le fait que certains États membres n'aient pas exécuté les plans qu'on leur avait demandés crée de la méfiance. Le fait que certains États membres aient attendu beaucoup trop longtemps pour agir – nous l'avons encore vécu cet été – crée une crise de confiance, qu'on ne peut résoudre au niveau de l'Union. Aussi, les États membres ont-ils une très grande responsabilité.

Il y a aussi des crises de confiance totalement inutiles. Le 21 juillet, nous avons décidé de rendre notre instrument de sauvetage, le FESF, plus flexible, plus effectif. Et les marchés croyaient qu'on ne pourrait jamais faire approuver par les parlements des dix-sept États membres de la zone euro les mesures prises et les mesures décidées. Nous l'avons fait quand même.

(Le Président réclame le silence dans l'hémicycle)

Donc, en été, le 21 juillet, nous avons pris des décisions en vue de rendre notre système de fonds de sauvetage temporaire plus effectif. Nous avons réussi à faire approuver tout cela par les parlements des dix-sept pays en moins de trois mois, environ deux mois et demi. Les marchés ont eu des doutes très graves sur notre réussite. Nous l'avons fait, mais entre-temps la méfiance s'est installée et n'est jamais repartie. Il n'y a donc pas de solution miracle. Il y a beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas, ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Troisième élément de réflexion: beaucoup d'entre vous ont insisté sur le couple responsabilité et solidarité, et à juste titre, parce que le premier Conseil européen que j'ai présidé était précisément placé sous cet angle. Il faut, en l'occurrence, que la Grèce prenne ses responsabilités et que nous, nous soyons prêts à montrer notre solidarité.

Mes chers collègues, nous avons été extrêmement solidaires et nous voulons l'être encore davantage. Nous avons décidé de 110 milliards de prêts bilatéraux uniquement pour la Grèce. Nous avons créé un fonds de sauvetage temporaire de 500 milliards de garantie. Nous avons pris la décision et nous fixerons les modalités définitives quant au fonds permanent à concurrence d'au moins 500 milliards. Nous avons même dit "Cette fois-ci, on évaluera en mars si le plafond de 500 milliards est suffisant".

Quatrième élément: nous venons de décider que, par le biais du Fonds monétaire international, nous rassemblerions environ 200 milliards sous forme de prêts bilatéraux. Si vous faites le compte de toutes ces centaines de milliards d'euros, oui nous sommes solidaires. Pour certains, nous sommes même trop solidaires.

La Banque centrale n'est pas un instrument de solidarité. La Banque centrale est un instrument de stabilité au niveau de l'inflation et de stabilité quant à la zone euro. Et la Banque centrale a pris récemment et prendra encore la semaine prochaine des décisions extrêmement importantes. On verra plus tard l'importance des décisions qu'elle a prises. Elle a décidé de prévoir des liquidités pour les banques, même sur des périodes de trois années. C'est du jamais vu, mais elle l'a fait dans le cadre de la stabilité.

Certains d'entre vous ont parlé, à juste titre, du traité intergouvernemental et ont posé des questions à ce sujet. Comme le président de la Commission l'a dit tout à l'heure …

(Le Président réclame à nouveau le silence)

Comme le président de la Commission l'a dit tout à l'heure, notre premier choix, ce n'était pas un traité intergouvernemental. Notre premier choix était de revoir le traité sous différentes formes, le protocole 12, d'autres protocoles, la méthode ordinaire pour changer les traités, la méthode simplifiée pour le faire, la législation secondaire. Nous avions toute une panoplie d'instruments juridiques pour atteindre notre objectif. Il n'y a pas eu unanimité. Je n'y peux rien et je ne ferai pas de polémique en public à ce sujet. Cela nous empêcherait de nous remettre à table par la suite pour convenir d'un vrai changement de traité, dans lequel seront intégrés les acquis du traité intergouvernemental. Un jour, nous serons réunis à nouveau à vingt-sept, pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qui n'a pu faire l'objet d'un consensus il y a quelques jours.

Nous ferons tout dans le respect du traité. Bien sûr, le traité intergouvernemental doit respecter le traité ou les traités de l'Union économique. Nous respecterons les acquis du marché unique. Il ne manquerait plus que cela! Il n'y aura pas de discrimination, on n'installera pas de discrimination. La Commission – d'ailleurs c'est son rôle naturel – y veillera. Si possible, on intégrera la Cour de justice. L'article 273 permet de le faire.

Je réponds à M. Schulz, quant au rôle du Parlement européen, sur lequel j'ai été très bref – je l'ai été aussi sur d'autres thèmes. J'ai dit que nous associerions le Parlement européen aux travaux, bien sûr, au processus de la confection de ce traité intergouvernemental, comme cela s'est fait dans le passé, comme nous le ferons dans la lignée des conférences intergouvernementales par le passé. Plus précisément, pour le groupe de travail qui fera le travail préparatoire, plusieurs membres du Parlement européen y seront associés bien sûr, ainsi que d'autres membres du euro working group et d'autres membres qui participent à l'effort commun pour obtenir un bon traité intergouvernemental. Je le dis encore, ce n'est pas notre premier choix, c'est le second choix, mais puisqu'il en est ainsi, nous ferons tout pour que ce soit un pas en avant.

La politique économique relève de l'intérêt commun. Nous l'avons rappelé dans les conclusions de notre sommet. Il y a des mécanismes du "six-pack" – certains d'entre vous en ont parlé – qui seront extrêmement importants dans la coordination économique. La surveillance macroéconomique est une innovation majeure dans notre infrastructure politique. En ce qui concerne le pacte pour l'euro plus, si nous avions pu travailler plus vite jeudi et vendredi, nous aurions eu un exposé du président de la Commission sur l'état des lieux, sur l'exécution du pacte pour l'euro plus. Les documents sont prêts. Malheureusement, le temps nous a manqué pour avoir une discussion très approfondie là-dessus, mais tous les éléments sont sur la table.

Les grandes réformes économiques viennent en plus de tout ce qui a été décidé dans le "six-pack", dans le pacte pour l'euro plus. Nous en discuterons lors des sommets européens, au Conseil européen, afin que les uns ne mènent pas une politique d'augmentation de recettes ou de relèvement de l'âge de la retraite alors que les autres sont à la traîne. Il faut une même démarche sur différents niveaux et il faut qu'au plus haut niveau aussi, on en soit conscient.

Sur différents plans, nous ne pouvons faire un pas extrêmement important en avant. Est-ce que ce sera à nouveau la solution miracle? Non. Mais je voudrais dire ceci. Dans un certain temps, dans quelques années, quand cette crise sera derrière nous – parce que je suis fondamentalement optimiste, au contraire de certains d'entre vous –, on verra ce qui aura été réalisé dans les années 2010 et 2011. Et bien plus tard on dira que c'est lors de ces années décisives, de ces années difficiles, qu'ont été jetées les bases pour que cette crise ne se reproduise jamais. Nous avons changé profondément l'Union. Et ce qui est maintenant une annus horribilis sera un jour considéré comme une annus mirabilis.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  President. − President Van Rompuy, thank you for your concluding remarks. I would like to thank both Presidents for attending our very deep and comprehensive discussion.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I rise under Rule 173. I wonder, do you share my concern at the level of xenophobia that was experienced in this Chamber this morning towards Britain? It is an absolute disgrace. A chair of a group, Mr Verhofstadt, and I quote, said, ‘when you are invited to dinner you are either invited as a guest or as a main course’. Could he explain whether that was a threat and what did he mean exactly by that comment?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Jesteśmy po bardzo interesującej dyskusji. Myślę, że wszystkie uwagi, które padły, mieściły się w ramach demokratycznej otwartej wymiany poglądów. Chciałem to mocno podkreślić. Mieliśmy różnice zdań, mówiliśmy czasami twarde słowa, ale mieściło się to w normach demokratycznej dyskusji, której nigdy nie chciałbym ograniczać i nie ograniczałem. Bardzo Państwu dziękuję, przystępujemy do głosowania.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. Afgelopen vrijdag heeft de Europese Raad besloten de begrotingsdiscipline te verankeren in een nieuw verdrag. Een stap in de goede richting. Dit moet zorgen voor handhaving van de regels die bij de introductie van de euro zijn overeengekomen. Het noodfonds moet effectief worden ingezet. Het is de vraag of de 500 miljard euro van het tijdelijke en het permanente noodfonds, aangevuld met 200 miljard via het IMF, voldoende zullen blijken.

De Europese Bankenautoriteit heeft een kapitaalbehoefte vastgesteld van 114,7 miljard op basis van de blootstelling van Europese banken aan staatsobligaties. De totale kapitaalbehoefte is echter hoger, omdat banken ook leningen in de private sector hebben uitstaan die niet allemaal van goede kwaliteit zijn. Als echte oplossing van de eurocrisis bepleit ik: de zwakke eurolanden moeten winnen aan economische concurrentiekracht door te hervormen en te bezuinigen.

Tot slot moeten onhoudbaar hoge schuldenniveaus in de private sector, met name banken, gecontroleerd worden afgebouwd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Voorzitter, collega's, ik lees vanochtend in de Duitse pers dat verschillende Britse gemeenten de voorbije weken hun jumelage-partnerships met Franse en Duitse zustergemeenten hebben opgezegd. Dit is blijkbaar een rechtstreekse uitloper van de eurosceptische houding van de regering-Cameron. Het toont aan waartoe de huidige Europakoers van de Britse regering aanleiding geeft. Het is absoluut beschamend.

We verwachten van onze Britse vrienden dat ze hun lokale besturen niet doelbewust willen besmetten met een anti-Europees virus. De uitwisseling tussen burgers en verenigingen uit alle hoeken van Europa is een van de meest concrete instrumenten om op het terrein gestalte te geven aan het Europees burgerschap. We rekenen erop dat de Britse gemeentebesturen loyaal en enthousiast blijven inspelen op de twinningprojecten. De Commissie stelt uitgerekend morgen het nieuwe meerjarenprogramma Europa voor de burgers voor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. Săptămâna trecută la Bruxelles s-au luat o serie de decizii vitale şi necesare pentru viitorul Uniunii Europene. În spiritul democraţiei, aceste decizii trebuie acum să fie explicate şi supuse unei dezbateri largi în fiecare stat membru.

Din păcate însă simţul democraţiei şi al normalităţii a fost demult pierdut de actuala putere din România. Autoritarismul preşedintelui statului a ajuns atât de pronunţat încât deciziile de la Summitul de la Bruxelles au fost luate personal, în numele statului român, fără consultarea nimănui şi fără niciun fel de dezbatere nici înainte şi nici după Summit. Mai mult decât atât, aceştia intenţionează acum să se folosească de deciziile Consiliului European pentru a schimba rapid Constituţia în funcţie de propriile interese electorale.

Vreau pe această cale să cer actualei puteri din România să oprească orice deviere de la principiile democratice şi să deschidă cât mai repede un dialog real cu opoziţia asupra implementării democratice a noilor reguli convenite la nivel european. Introducerea noilor prevederi în Constituţie nu poate avea loc înaintea redobândirii legitimităţii Parlamentului prin organizarea de alegeri anticipate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Se dúvidas houvesse, a realidade aí está a demonstrar que esta cimeira foi mais uma oportunidade perdida para encontrar as respostas, tomar as decisões que se impunham face à crise do capitalismo, que se aprofunda e generaliza.

As decisões do último Conselho Europeu demonstram que, depois de cerca de três anos de crise, se sucedem as cimeiras sem uma resposta clara e sem as rupturas e mudanças de políticas necessárias para aumentar o emprego e diminuir as desigualdades sociais e a pobreza. Pelo contrário, o que propõem vai agravar toda a situação porque, através de um autêntico golpe constitucional, vão tentar impor mais austeridade aos trabalhadores e aos povos, enfraquecendo a democracia, retirando aos Estados-Membros de economias mais frágeis o princípio soberano na política orçamental, enquanto os paraísos fiscais continuam a florescer.

Os grupos económicos e financeiros prosseguem os seus ganhos com esta proposta de reforço da concentração e centralização do poder económico e político dominado pelas potências europeias, sob a batuta da Alemanha. Por isso as lutas sociais vão continuar contra estas políticas injustas e inaceitáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. Jogi szempontból nem teremtett könnyű helyzetet a mostani csúcs. Amit vártuk, az nem teljesült, a stabilitás nem jött létre, vagyis a piacok bizalmát nem sikerült visszaszerezni. Persze érdemes lenne azt a kérdést megvizsgálni, hogy ez legyen-e az elsődleges, vagy ezt megelőzi az európai polgárok bizalmának visszaszerzése? Számos olyan kérdésben született megállapodás, amely a költségvetési unió erősítésének irányába mutat, ám ez a fiskális kormányközi megállapodás nem lehet elégséges válasz a válságkezelésre. Tartalmilag ugyan van egy kormányközi szerződésünk, amellyel a nemzeti költségvetés egyensúlyba kerül, az államháztartás hiány csökkentésére korrekciós mechanizmus érvényesül, és a túlzottdeficit-eljárás esetén is automatikus szankciók érvényesülnek, de formailag nem tisztázott, hogyan tudjuk mindezeket életbe lépetni. A csúcson megszületett paktum csak akkor mehet teljesülésbe, ha mihamarabb megtalálják a közösségi módszert annak végrehajtására. Mindezzel egy időben azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a stabilitás érdekében tett intézkedések mellett a gazdasági növekedés irányába tett elengedhetetlen lépések továbbra is életmentőek lennének, ám ezekről sajnos ezen a csúcson sem esett szó. A munkahelyteremtés és gazdasági növekedés kitűzött céljaira megint csak árnyék vetült. Nem felejthetjük el továbbá, hogy ezzel az új megállapodással újabb nemzeti kötelezettségvállalások is keletkeztek, ezért igazuk van azon országoknak – köztük Magyarországnak – amelyek parlamenti felhatalmazáshoz kötik a paktum támogatását.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. The outcomes of the recent EU summit of 8-9 December 2011 are partly satisfying. On the one hand I am pleased leaders took a firm decision to apply new fiscal rules to EU Member States for tackling the euro area crisis. On the other hand, I deplore the fact that this agreement failed to include all 27 EU Member States. In the new situation, reflected by the UK’s veto, many questions remain to be answered; for example what is the role of Parliament in the new situation? What parts of the new EU Treaty will apply, and to whom? How will the UK’s veto affect future discussions on plans to introduce EU-wide taxes? These questions must be resolved in order to end confusion and restore trust in the euro currency. So long as we do not have concrete answers speculators, who have played their share in provoking the euro crisis, continue making money by betting on the future of the euro area and the future of the EU. I remain hopeful that solutions can be found to these problems within the EU common framework, so as to avoid new divisions between EU Member States and to preserve integration and trust – two essential features for the future of our Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. The crisis buffeting the eurozone demands decisive action to restore stability and certainty. However, the outcome of the recent Council summit will lead us further down the path of austerity without a plan for future jobs and growth. Saving the euro will require much more than a crash diet that will fall apart in the long run. What is needed is a long-term vision that will withstand the test of time. Otherwise, we would merely be prolonging the patient’s illness instead of issuing the correct prescription. Just as with the Single Market, Member States must take the necessary ownership and responsibility to overcome the shortcomings exposed by the sovereign debt crisis. The role of the ECB will also have to evolve to address present economic realities. Therefore we must make every effort in 2012 to strengthen the euro and the Single Market, the two pillars of European integration. Altering or reversing course would risk creating a two, or even three-speed Europe. My hope is that the new treaty will be negotiated on a fair playing field, with the input of the European Parliament and national parliaments, to ensure the treaty has proper democratic accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), par écrit. Le nouveau traité que la droite allemande entend faire adopter priverait les Etats membres de politique budgétaire, en leur imposant des politiques d’austérité en passe de faire plonger l'Europe dans la récession sans réduire les déficits. Des choix de politique économique seraient inscrits dans les constitutions et assujettis à l’autorité d’une Cour de justice. Des sanctions automatiques seraient appliquées aux pays dont le déficit public excède 3% du PIB. Mais ce traité ne prévoit rien pour répondre à l'urgence économique et sociale: ni euro-obligations, ni intervention de la BCE sur le marché primaire pour acheter des titres publics. Comment, alors, s’étonner de la montée de l’euroscepticisme? Il devient urgent de montrer qu’une stratégie économique progressiste est possible. Nous demandons la création d’un Trésor européen, dont le FESF pourrait être l’embryon, et d'une agence de notation indépendante, adossée à la Cour des comptes européenne. Le pouvoir de noter les dettes souveraines serait retiré aux agences privées, théâtre de conflits d’intérêt évidents. Nous proposons également un pacte d’investissement pour relancer l’économie en excluant des dépenses d’investissement du calcul des déficits publics. Avec un budget communautaire accru grâce aux eurobonds et à la TTF, nous financerions la convergence vers le haut des niveaux de compétitivité et des normes sociales et fiscales.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Szanowni Państwo! Zeszłotygodniowy szczyt Rady Europejskiej po raz kolejny był nazywany spotkaniem ostatniej szansy. Analitycy i dziennikarze nieustannie przekonywali nas, iż jest to ostatni moment na podjęcie decyzji ratującej wspólną walutę. Patrząc z tej perspektywy na osiągnięte porozumienie, można czuć się rozczarowanym. Jednak należy docenić wypracowany kompromis, który może pomóc państwom członkowskim uzdrowić finanse publiczne, a tym samym uratować wspólną walutę. Istotnym mankamentem jest jednak fakt, iż proponowane zmiany nie będą wpisane do traktatów, ale przyjęte w drodze umowy międzyrządowej. Pojawia się bowiem pytanie, jaka będzie rola instytucji wspólnotowych w ramach tworzącej się unii fiskalnej? Musimy podjąć wszystkie możliwe działania, aby utrzymać silną pozycję instytucji wspólnotowych, bowiem tylko one stoją na straży zasady solidarności i równości państw. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której uratujemy euro, ale stracimy Unię.

Nie możemy zapominać, iż jedynie wspólnotowy dorobek prawny oraz instytucje Unii gwarantują równą pozycję wszystkich państw członkowskich. Mimo mankamentów osiągniętego porozumienia cieszyć powinien fakt, iż uzgodnione porozumienie międzyrządowe nie ogranicza się jedynie do strefy euro, ale zostało otwarte na pozostałych członków UE. 6 krajów spoza Eurogrupy, w tym Polska, zdecydowało się na głębszą integrację i po raz kolejny pokazało, że są odpowiedzialne za całą Wspólnotę i że chcą Europy silnej wewnętrznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. Pagājušajā nedēļā notikusī Eiropadomes sēde ir tikai mazs solis pareizajā virzienā, lai stabilizētu Eiropas ekonomisko situāciju. Tomēr, ja mēs vēlamies atjaunot ekonomisko izaugsmi un nostiprināt Eiropas konkurētspēju pasaulē, mums ir jāveido pilnvērtīga fiskālā savienība ar integrētu ekonomisko pārvaldību. Diemžēl daudzu dalībvalstu politiķi vēl nav apzinājušies, cik kritiska ir situācija eirozonā un cik liela ir viņu atbildība par kontinenta nākotni un par globālas ekonomiskas lejupslīdes novēršanu. Es novēlu dalībvalstīm, pienācīgi konsultējoties ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Parlamentu, pēc iespējas ātrāk sagatavot jauno starpvaldību līgumu un es ceru, ka dalībvalstis nevilcināsies papildināt Eiropas līgumus, lai atjaunotu ES izaugsmi. Vēlos uzsvērt, ka Lielbritānijas valdības atgriešanās pie kopējā sarunu un lemšanas galda ir gan Eiropas kopējās, gan Lielbritānijas nacionālajās interesēs.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. Les conclusions du dernier Conseil européen sont d'une extrême gravité. Leurs maîtres mots sont "discipline" et "sanction", imposées par des autorités technocratiques et supranationales imposant désormais les choix budgétaires et économiques aux États en dehors des parlements nationaux.

En refusant de demander à la Banque centrale européenne de racheter tout ou partie de la dette des États en difficulté, le Conseil a décidé de donner carte blanche aux marchés financiers. Pire, il a été décidé que la Banque centrale prêterait de manière illimitée durant trois ans à un taux de 1% aux banques privées, permettant ainsi à celles-ci de s'enrichir en ponctionnant les États, et donc les peuples, en prêtant aux États à des taux d'intérêt élevés.

La démocratie et la souveraineté populaire sont menacés, le principe de justice gravement attaqué. Ce projet est très inquiétant. J'appellerais à le combattre.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. Această criză economică și financiară a dus la accentuarea inegalităților și a dezechilibrelor macroeconomice, iar Consiliul European de săptămâna trecută a adus o serie de măsuri deosebit de importante pentru consolidarea guvernanței fiscale și coordonarea politicilor economice pe termen lung. Rezultatele obținute reprezintă un prim pas în direcția corectă, dar acestea nu sunt suficiente pentru rezolvarea crizei datoriilor de stat sau a altor probleme cu care ne confruntăm în prezent.

Reticența unor lideri europeni este de neacceptat în aceste momente deosebit de grele pentru noi și doresc să felicit statele membre care, deși nu sunt fac parte din zona euro, și-au manifestat încrederea și suportul pentru continuarea proiectului monetar european comun. Decizia acestor state de a adera la acord este în interesul întregii Uniuni Europene și consider că acum, mai mult ca niciodată, UE trebuie să acționeze și să se facă auzită printr-o singură voce comună și puternică care să demonstreze că interesele noastre sunt aceleași. Numai în felul acesta vom reuși să restabilim încrederea în piețele financiare, în moneda unică și în proiectul nostru european comun.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Consiliul European din 9 decembrie 2011 nu a reuşit să îşi impună punctul de vedere referitor la aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, deşi a constatat, încă o dată, că au fost îndeplinite toate condiţiile juridice necesare. Din lipsă de voinţă politică, mesajul transmis de Consiliu nu a fost îndeajuns de puternic. Vetoul persistent al Olandei pune sub semnul întrebării legitimitatea afirmaţiilor acestui stat care, pe de o parte declară că România şi-a făcut datoria şi a respectat toate cerinţele impuse de acquis-ul Schengen, iar pe de altă parte, nu respectă acordul politic încheiat cu celelalte state membre.

Poziţionarea Olandei nu afectează doar accesul la Schengen al României şi Bulgariei, ci funcţionarea Uniunii în general, deoarece politica internă a acestui stat intră în contradicţie cu angajamentele sale luate la nivel de Uniune. Guvernele UE trebuie să vorbească cu o singură voce, astfel încât să nu se pună în pericol libertatea de circulaţie a cetăţenilor europeni şi să se evite ca, în viitor, să se ajungă la o reinstituire a controalelor la frontierele interne. Sper că la Consiliul European din martie 2012 se va reveni asupra acestui subiect şi se va lua decizia corectă: aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Doresc să salut adoptarea, în cadrul reuniunii Consiliului European, a acestor propuneri ambiţioase de guvernanţă fiscală. Încă din 2010, România a întreprins măsurile care astăzi sunt cerute statelor din zona euro şi acelora care doresc să adere la acordul interguvernamental.

România a avut un deficit de 4,4 la sută în 2011, are un proiect de buget cu un deficit bugetar de 1,9 la sută în 2012 şi se îndreaptă spre un deficit zero în 2013 - aşadar, în conformitate cu prevederile acordului.

Aceste reguli nu sunt reguli noi în Uniunea Europeană, existau deja, dar au fost doar încălcate, iar impunerea unor sancţiuni ferme pentru cei care nu le respectă şi garanţii suplimentare pentru respectarea lor sunt două condiţii imperios necesare în acest moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. Ustalenia ostatniego szczytu Rady Europejskiej są zbieżne z postulatami powtarzanymi w tej sali od początku kryzysu i częściowo wzmacniają instrumenty zarządzania gospodarczego zawarte w tzw. sześciopaku. Nikt z nas nie ma już wątpliwości, że zadłużenie i deficyty budżetowe są wielkim zagrożeniem dla stabilności funkcjonowania unii monetarnej i powinny podlegać ściślejszej procedurze kontroli na poziomie wspólnotowym. Założenia przedstawione w konkluzjach Rady Europejskiej ocenić należy jako zmierzające w dobrym kierunku, ale niewystarczające. Wejście w życie tych przepisów nastąpi najwcześniej za rok, co nie odpowiada potrzebie szybkiego reformowania struktur Unii Europejskiej.

Zwiększenie automatyzmu sankcji, postulat kontroli ex ante narodowych projektów budżetowych, wzmocnienie programu ratunkowego MFW, szybsza ratyfikacja Traktatu o ESM to trafne pomysły, którym trudno zarzucić brak słuszności w długim terminie. Źródłem niepewności co do skuteczności zawartego paktu fiskalnego jest jednak przede wszystkim niejasny charakter prawny przyszłego porozumienia, w tym określenie, jaka będzie pozycja tej umowy w hierarchii prawa wspólnotowego, a co się z tym wiąże, w jakim zakresie będzie można korzystać ze wsparcia instytucji europejskich. Niepokoi także przede wszystkim fakt, że odrzucona została wspólnotowa metoda regulacji na rzecz metody międzyrządowej. Instytucje europejskie złożyły zatem kolejną deklarację rynkom finansowym dotyczącą dostosowania fiskalnego, pozostawiając bez odpowiedzi zagadnienie różnic w konkurencyjności poszczególnych krajów strefy euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. The decisions that were reached at the European Council came indeed at a very crucial moment. However, in addition to that, I would like to suggest paying more attention to the e-governance of the Member States as well as the EU. The mode in which citizens communicate with their respective countries or the supranational institutions is in many countries still very archaic. It is high time to step into the 21st century and adapt to modern technologies. E-governance is cheap, transparent, decreases bureaucracy and corruption and is convenient and user-friendly for the citizens. I am confident that it complements the austerity measures, while having also a positive impact on societies and governments. Estonia is a good example. After introducing e-governance the corruption has decreased significantly – the rate is one of the lowest in the EU. We have managed to cut down the number of public servants to optimum and the citizens are not referred from one office with a typewriter to another. Let us put an ‘e’ to Europe!

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. Caro Presidente Van Rompuy, Caro Presidente Barroso, Il Consiglio della scorsa settimana non é stato un fallimento, ne tantomeno un grandissimo successo. Tuttavia, ha fatto più clamore il dissenso di un Paese che l'accordo di altri 26. Credo che sia invece importante far risaltare questo aspetto con maggiore forza. Delle decisioni importanti sono state prese, finalmente, dopo mesi di inattività, la politica ha agito, rendendosi conto della necessità di alcune misure che questo Parlamento chiedeva già mesi fa. Ma ora é il momento di metterle in pratica. Si mette l'accento sulla disciplina fiscale e di bilancio e sul controllo da parte delle istituzioni Comunitarie. E' giusto, bisogna ritornare ad avere regole di disciplina di bilancio e le procedure devono essere automatiche. Ho notato però che il Parlamento europeo non viene quasi mai citato, mi auguro che nei lavori delle prossime settimane, si possa porre rimedio. Tuttavia, non possiamo dimenticare la crescita, perché se ci diamo regole ferree sui bilanci pubblici, chiedendo anche rigorose riforme strutturali dobbiamo al contempo attuare misure per la crescita. Dobbiamo inoltre considerare gli eurobond, nelle varie forme in cui sono stati proposti, e spero che nel prossimo futuro questi possano entrare a far parte del pacchetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. Joulukuun EU-huippukokouksen poliittinen lopputulos on arvoltaan lähellä nollaa ajatellen nykyisen kriisin torjuntaa. Akuuteista talouden aiheista ei yksinkertaisesti puhuttu. Ei puhuttu kasvusta, ei työllisyydestä eikä taantuman selättämisestä. Puhe oli pitkälti vain budjettikurista. Huippukokouksessa asetettiin suunta kohti talouden tiiviimpää yhteistyötä budjettikurin muodossa, tosin EU-rakenteiden ulkopuolella. Tämä on takaisku eurooppalaiselle kansanvallalle, jonka tae on Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyössä.

Pelkään, että velka- ja talouskriisien lisäksi EU-huippukokouksessa saatiin aikaa myös demokratian kriisi, kun talousliittoa ollaan perustamassa EU-rakenteiden ulkopuolelle vailla demokraattista valvontaa. Mielestäni Kreikan velkajärjestelypaketin kaltaisen sijoittajavastuun poistaminen on kumarrus markkinavoimia kohtaan tavallisten veronmaksajien kustannuksella, jotka eivät nykyiseen kriisiin ole edes syypäitä.

Suomen osalta totean, että perustuslain kirjainta tulee noudattaa. Suomen ei kuitenkaan tule jäädä EVM:n ulkopuolelle, vaan neuvottelemalla on tarve saada aikaan poliittinen ratkaisu maaliskuuhun mennessä.

EU-huippukokouksessa päätettiin myös EU:n laajentumisesta. Kroatiasta on tulossa EU:n 28. jäsenmaa heinäkuussa 2013. Serbian EU-ehdokasmaa-aseman myöntäminen estettiin Saksan toimesta. Kokonaisuudessaan EU:n laajentumispolitiikka on vaikutusvaltaisin ulkopolitiikan muoto ja laajentumisprosessi on positiivinen sysäys koko Euroopalle. Serbia on koko Länsi-Balkanin alueen vetojuhta niin talouden kuin poliittisen vakauden suhteen. Toivottavasti Saksa ei ole vastustuksellaan tukahduttamassa Serbian Eurooppa-liekkiä.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi válság nemcsak az eurózónát érinti, hanem az egész Uniót. Ezért a jelenlegi legfontosabb feladat számunkra a gazdasági stabilitás megteremtése Európában. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ez hogyan valósul meg. A múlt héten, politikai szinten létrehozott megállapodás pedig olyan tartalommal bír, mely új kormányközi keretekben létrejövő döntéshozatali mechanizmust irányoz elő, amelyre azonban a Szerződések nem adnak felhatalmazást. A megoldás így gyengíti a közösségi módszer érvényesülését. A létrehozandó költségvetési javaslat olyan kérdéseket is szabályozni kíván, melyek jelentősen érintik a tagállami szuverenitás kérdéskörét. Ezért amennyiben egy kormányközi megállapodás születik, a nemzeti parlamentek aktív bevonása elengedhetetlen, hiszen a döntés minden ország szuverenitását alapvetően befolyásolja.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (NI), in writing. This European Council's major achievements are: 1. The split between Eurozone and non-Eurozone member states was avoided; 2. Compulsory economic, fiscal and budgetary governance was agreed upon. This opens the way to a new European architecture. What starts with a treaty may finish with a Constitution. The Summit's negative results are: 1. The concept of solidarity is missing from the envisaged solutions. Or, solidarity is key to economic growth and job creation, both being the foundation of a social Europe. 2. The lack of short-term solutions, necessary to regain the confidence of the markets, but also that of the European citizens. The UK's self-isolation is an opportunity rather than a crisis. Even if regrettable, it is not lethal. The future negotiations must include all willing Eurozone and non-Eurozone members. Including the EU institutions is also necessary. Legal coherence must be ensured between the inter-governmental treaty and European legislation; eventually, they should form one juridical instrument. The treaty should regulate the coherence between various internal and external European policies. All its signatories would be automatically included into the Schengen area and the Eurozone. This might represent the birth of a new Europe, with UK joining it or being only its partner.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Concluziile Consiliului European (8-9 decembrie 2011) subliniază necesitatea ca noua guvernanţă economică să fie completată printr-o monitorizare a politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, în special a celor care pot influenţa pozitiv stabilitatea macroeconomică şi creşterea economică. Salutăm faptul că, în cadrul Consiliului European, s-a stabilit necesitatea unor măsuri specifice atât la nivel naţional, cât şi la nivel european pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special pentru tinerii şomeri. Consider că pentru creşterea economică şi pentru reducerea deficitelor bugetare este esenţial ca statele membre să definească urgent măsuri capabile să creeze locuri de muncă pe teritoriul lor.

Solicităm ca adoptarea unui „Pact fiscal”, care să conducă către o „uniune a stabilităţii fiscale” în zona euro, şi a măsurilor privind consolidarea instrumentelor de stabilizare şi asigurarea resurselor financiare necesare să fie precedată de un proces amplu şi transparent de dezbatere publică. La capitolul „energie”, Consiliul European a solicitat un acord rapid asupra propunerii privind eficienţa energetică şi acordarea de prioritate revizuirii extinse a siguranţei nucleare. Salutăm solicitarea adresată Consiliului UE de a adopta cât mai curând decizia privind aderarea Bulgariei şi a României la spaţiul Schengen, Consiliul European recunoscând, încă o dată, îndeplinirea tuturor condiţiilor juridice pentru luarea acestei decizii.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. Οι δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής J. M. Barroso, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου H. V. Rompuy και οι τοποθετήσεις των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της 8-9 Δεκέμβρη, δείχνουν ακόμη μία φορά ότι και ο νέος αυτός συμβιβασμός είναι θνησιγενής. Οξύνονται στο έπακρο οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, που υπερασπίζουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων, μπροστά στον αδυσώπητο ανταγωνισμό, ποιος θα χάσει λιγότερο και ποιος περισσότερο από την αναπόφευκτη καταστροφή κεφαλαίου που συνεπάγεται η βαθιά καπιταλιστική κρίση στην ΕΕ και την ευρωζώνη. Καμία "συμπαγής δημοσιονομική σύγκλιση", καμία "ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση", κανένας "χρυσός κανόνας" για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και "φρένα χρέους" στην ευρωζώνη και την ΕΕ δεν μπορούν να αποτρέψουν τον καπιταλιστικό νόμο της ανισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης, που εντείνεται με την εξέλιξη της κρίσης,. Αυτούς τους σιδερένιους μηχανισμούς τούς στήνουν για να σώσουν τα μονοπώλια και να τσακίσουν τους λαούς. Με νέα θύελλα αντεργατικών μέτρων σε όλη την ΕΕ: Έκρηξη της ανεργίας, μείωση μισθών και συντάξεων, γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατεδάφιση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, κατάργηση κοινωνικών παροχών. Μετατρέπουν σε κόλαση τη ζωή των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – De 'top van de laatste kans' is uiteindelijk alweer een 'top van de gemiste kans' geworden. Na een weekend beraad laat het oordeel van "de markten" weinig ruimte voor interpretatie: ratingbureaus bereiden hun kredietverlagingen voor en Italië betaalde gisteren nog steeds bijna 6% rente - en dit ondanks het aantreden van Mario Monti en zijn technocratenkabinet - toch onder druk van 'de markten' en van Europa. Dit is meteen de erg verontrustende en meer fundamentele trend van de eurocrisis. Deze heeft immers op vele vlakken een enorme tweespalt teweeggebracht: op economisch, budgettair en politiek vlak, maar ook op democratisch vlak.

Het is toch ironisch dat op een moment dat meer en meer burgers de straat op gaan en allerhande protestbewegingen als paddenstoelen uit de grond verrijzen, het Europees besluitvormingsproces angstvallig achter gesloten deuren wordt gehouden. Sterker nog, het Europees Parlement wordt buiten spel gezet. Nochtans kan je leren uit dit debat dat men wél resultaat zou boeken bij het aanpakken van de crisis, als het Europees Parlement mee aan tafel zou zitten. Hier is immers wél consensus om maatregelen te nemen die de mensen perspectief bieden en om eurobonds in te voeren over partijgrenzen en nationale grenzen heen. Een echte oplossing moet democratisch zijn.

 

6. Hlasování
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół.)

 

6.1. Revize víceletého finančního rámce s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER (A7-0433/2011 - Reimer Böge) (hlasování)
 

- Przed rozpoczęciem głosowania

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE), au nom de la commission des budgets. – Monsieur le Président, je voudrais, au nom de la commission des budgets, solliciter que, avant qu'intervienne le vote unique, vous soumettiez à notre Assemblée le vote d'un amendement qui a été adopté hier soir à l'unanimité par la commission des budgets. C'est un amendement tardif, que nous n'avons pas pu, faute de temps, traduire dans toutes les langues. Mais nous ne pouvions pas faire autrement, et c'est un amendement politiquement très important.

En effet, après l'accord intervenu la semaine dernière, en trilogue, sur le financement du projet ITER, le Conseil – nous l'avons appris hier après-midi – a adopté cet accord à l'unanimité, mais avec une déclaration unilatérale signée par six États membres, qui donne de cet accord une interprétation contraire à l'interprétation qu'en avait donnée la délégation du Parlement. Il est donc apparu nécessaire à la commission des budgets nécessaire que ce matin, solennellement, le Parlement rappelle son interprétation, faute de quoi nous n'aurions pas donné cet accord en trilogue.

Dans ces conditions, je sollicite l'application de l'article 161, paragraphe 3, de notre règlement, qui permet de soumettre au vote cet amendement, même tardif, les conditions étant exceptionnelles.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Pan przewodniczący Komisji Budżetowej wnosi o to, żebyśmy przegłosowali teraz pewne poprawki i modyfikacje i interpretację, która została wczoraj przyjęta przez Komisję Budżetową. Chciałem najpierw zapytać, czy ktoś jest przeciwny takiej procedurze? Nie widzę sprzeciwów wobec takiej procedury. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad zgłoszonym przez pana Lamassoure'a wczorajszym uzgodnieniem Komisji Budżetowej.

(Poprawka ustna została przyjęta)

 

6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2011 – uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – Španělsko a Itálie (A7-0436/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hlasování)

6.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Španělsko (zemětřesení ve městě Lorca) a Itálie (záplavy v regionu Veneto) (A7-0437/2011 - Reimer Böge) (hlasování)

6.4. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Výstavba budov z Itálie (A7-0438/2011 - Barbara Matera) (hlasování)

6.5. Právo na informace v trestním řízení (A7-0408/2011 - Birgit Sippel) (hlasování)

6.6. Jmenování člena Účetního dvora (pan K. Pinxten – BE) (A7-0417/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.7. Jmenování člena Účetního dvora (pan H. Otbo – DK) (A7-0416/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.8. Jmenování člena Účetního dvora (pan J.-F. Corona Ramón – ES) (A7-0422/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
 

- Przed rozpoczęciem głosowania

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, nous sommes en train de procéder à des consultations pour les nominations des membres de la Cour des comptes.

Je rappelle que la Cour des comptes européenne est composée de 27 membres. L'article 286 du traité prévoit que les membres sont nommés par le Conseil après consultation du Parlement. Nous menons aujourd'hui une consultation qui sera remise au Conseil. Ce sont donc les gouvernements qui proposent les noms, et le Parlement européen qui donne un avis.

Nous avons un ensemble de huit membres, proposés par huit États: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et la Suède. Parmi ces États, quatre ont vu leur gouvernement récemment modifié: la Belgique, l'Italie, le Danemark et l'Espagne. Deux États sans élections et deux avec élections: sans élections, la Belgique et l'Italie, avec élections, le Danemark et l'Espagne.

De ces quatre États, un, le Royaume d'Espagne, a vu ses forces politiques changer – j'étais au sommet du groupe du parti populaire européen à Marseille –, alors que les trois autres États n'ont rien demandé. S'agissant de l'Espagne, les forces politiques espagnoles m'ont demandé de prier le Parlement de reporter le vote – comme c'est possible en vertu de l'article 108 de notre règlement intérieur –, pour leur laisser le temps d'apprécier la situation. Le roi va y nommer le gouvernement la semaine prochaine.

La demande qui est faite à notre Parlement est de reporter le vote, et c'est le groupe du parti populaire européen qui vous l'a demandé, Monsieur le Président.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, molto spesso in Europa la volontà del popolo viene disattesa, abbiamo infatti visto le pressioni affinché la Grecia rinunciasse a indire un referendum. In Spagna le elezioni hanno avuto luogo, mentre in Italia purtroppo no.

In ogni caso, poiché a seguito delle elezioni le cose cambiano altrimenti sarebbe inutile farle, ritengo opportuno questo rinvio. Forse il nuovo governo spagnolo, uscito da libere e democratiche elezioni, confermerà il nome o forse no, ed è questo un segno della democrazia.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Abgesehen davon, dass wir volles Vertrauen in die Berichterstatterin Inés Ayala Sender haben, möchte ich im Namen meiner Fraktion hier etwas ganz klar feststellen: Es geht um eine unabhängige Position, um eine Person, die wir entweder für richtig oder für falsch halten. Es geht nicht um einen Delegierten einer Regierung. Das muss man doch einmal ganz klar sagen!

(Beifall)

Das nächste Mal verlangt die PPE vielleicht auch, einen Kommissar auszutauschen, weil sich die Regierung geändert hat. Wir sprechen für Europa, nicht für einzelne Regierungen! Das sollte man bitte zur Kenntnis nehmen.

(Beifall)

Daher möchte ich auch ganz klar sagen: Hier ist jemand nominiert worden. Der Ausschuss des Parlaments hat das für richtig und die Person für geeignet befunden. Die Berichterstatterin Inés Ayala Sender hat alle diese Dinge vorgetragen bzw. wird sie vortragen. Wir sollten daher wirklich ernsthaft über die Person abstimmen. Das ist keine nachträgliche Abstimmung über die Regierung in Spanien.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa, najpierw głosujemy nad wnioskiem pana Audy. Ten wniosek brzmiał: czy należy przełożyć głosowanie? A więc najpierw nad wnioskiem pana Audy.

(Wniosek został odrzucony)

 

6.9. Jmenování člena Účetního dvora (pan V. Itälä – FI) (A7-0418/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.10. Jmenování člena Účetního dvora (pan K. Cardiff – IE) (A7-0419/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.11. Jmenování člena Účetního dvora (pan P. Russo – IT) (A7-0420/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.12. Jmenování člena Účetního dvora (pan V. Caldeira – PT) (A7-0423/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.13. Jmenování člena Účetního dvora (pan H. G. Wessberg – SE) (A7-0415/2011 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

6.14. Evropský ochranný příkaz (A7-0435/2011 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López) (hlasování)
 

- Przed rozpoczęciem głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). - Voorzitter, ik wil toch graag even iets rechtzetten. Waarschijnlijk drink ik te weinig koffie met mijn collega Audy, maar in België is er een nieuwe regering gekomen op basis van verkiezingen. Het heeft ons meer dan 500 dagen gekost vooraleer die regering er was, maar er zijn wel degelijk verkiezingen aan voorafgegaan. Dat wilde ik toch even in dit Parlement duidelijk maken.

 

6.15. Jednotný postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a práci (A7-0434/2011 - Véronique Mathieu) (hlasování)

6.16. Dohoda Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (A7-0392/2011 - Crescenzio Rivellini) (hlasování)

6.17. Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (A7-0393/2011 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)

6.18. Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A7-0405/2011 - Paolo De Castro) (hlasování)

6.19. Překážky v oblasti obchodu a investic (A7-0365/2011 - Robert Sturdy) (hlasování)
MPphoto
 

  Przewodniczący. − To podsumowuje punkt obrad.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0433/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, a seguito del terremoto che ha colpito la regione di Murcia, in Spagna, nel maggio scorso e le alluvioni che hanno colpito le regioni venete alla fine di ottobre-inizio novembre 2010, gli Stati colpiti in questione hanno fatto richiesta di accedere al Fondo di solidarietà dell'Unione.

Nel caso di specie, per quanto riguarda la regione Veneto, una regione del mio paese, l'Italia, la Commissione ha riconosciuto come eleggibili 676,357 milioni di euro di danni diretti, a fronte dei quali viene proposto un aiuto da parte del Fondo di solidarietà di 17 milioni di euro. Questi si sommano ai 21 proposti per la Spagna, per uno storno totale di bilancio che ammonta a 37,9 milioni di euro.

Mi rallegro per questa prova di solidarietà dell'Unione europea, che ancora una volta si è mobilitata nell'interesse di uno Stato membro – in questo caso del mio paese – e di una regione, il Veneto, al quale sono particolarmente personalmente legato e che aveva avviato l'istruttoria ed è ora beneficiario della mobilitazione del Fondo di solidarietà deliberata dalla Commissione.

Oltre a questo impegno finanziario, vi è stato anche il massimo sostegno dell'intera delegazione italiana ai cittadini del Veneto, ai quali rinnoviamo il nostro messaggio di solidarietà e vicinanza per quanto occorso.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, I want to express my disappointment at additional money being forwarded in the 2013 budget process yet again to the very expensive ITER project. We are in a situation where this project will only start producing its first power in 2026 – 15 years from now – and yet we continue to spend money while failing to deal with the financial crisis that Europe and the eurozone are now experiencing.

 
  
  

Έκθεση: Birgit Sippel (A7-0408/2011)

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, ho votato questa proposta di direttiva con grande convinzione. Credo che l'iter che ha contrassegnato l'approdo di oggi sia da segnalare.

Questo documento ha impegnato la Commissione, il Parlamento e il Consiglio già dal lontano 2004, nel corso degli anni successivi ci sono stati momenti di stop and go, motivati dalla resistenza di molti Stati che temevano l'invasione e la sottrazione di competenze in un settore molto delicato quale quello del diritto processuale penale.

Ritengo che, con questo passaggio, oggi si sia fatto un passo avanti, non tanto coraggioso come quello proposto dalla Commissione nel 2004, comunque significativo, apprezzabile e auspicabile per il futuro evolversi della Road map, stabilita anche nel programma di Stoccolma votato nel 2009.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, it gives me great pleasure to support this report on the right to information in criminal proceedings. I think it is vitally important to ensure that common minimum standards in criminal proceedings are in place. It is essential to grant EU citizens fundamental rights and help overcome the difficulties encountered in the implementation of the principle of mutual recognition. This is one of the key elements, founding principles and cornerstones of the European Union law. This report will certainly help increase trust between judicial authorities and it is very welcome indeed.

What I have to say is that we must work collectively so that we have common minimum standards as regards the right to information in criminal proceedings right throughout the European Union. Again, it gives me great pleasure to support this particular report. Well done to the rapporteur!

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, sostengo con convinzione l'iniziativa destinata a rafforzare la sfera dei diritti difensivi nei procedimenti penali all'interno dell'Unione europea, causa per cui il mio paese ha collaborato attivamente in seno al Consiglio per giungere a una rapida approvazione dello strumento.

L'obiettivo della direttiva è stabilire norme relative al diritto degli indagati e degli imputati di essere informati sui loro diritti e sull'accusa nell'ambito dei procedimenti penali. La disciplina della direttiva dovrebbe applicarsi a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagato o imputato fino alla conclusione del procedimento. Il diritto generale di tutti gli indagati e gli imputati in procedimenti penali è quello di essere informati, oralmente o per iscritto, circa i diritti processuali pertinenti il prima possibile dall'inizio del procedimento.

Alla fine di un difficile e serrato confronto in sede di trilogo con Consiglio e Commissione è stato raggiunto l'accordo sul testo di compromesso, che dovrebbe garantire l'adozione della direttiva in tempi rapidi.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I have voted in favour of the report on the right to information in criminal proceedings as I support the need to guarantee a consistency in basic rights for those who are arrested across the EU.

This is particularly important with the increased element of cross-border cooperation under the European arrest warrant. It is vitally important that the accused is made aware of having committed a criminal offence by official notification, and they should be fully aware of the relevant procedural rights as soon as possible, which has not always been the case for some British citizens who have been arrested under the European arrest warrant of late.

It is also crucial for the arrested person to keep the letter of rights throughout their time of detention and this information should be presented in simple and accessible language. I would therefore welcome the proposed directive’s intention to raise the standards in some Member States to a common basic standard which is already operational, if not exceeded, in the majority of Member States, including my own.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Každý, kto je podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu, musí byť informovaný o svojich právach a jeho práva musia byť dodržané. Len tak je možné zaručiť rovnosť pred zákonom a výkon spravodlivosti. Táto rovnosť rovnako ako právo na spravodlivý proces sú aj dnes zaručené v celej EÚ. Séria smerníc, ku ktorej táto smernica patrí, stanovuje minimálny štandard informovanosti v trestnom konaní. Majú za cieľ uľahčiť uplatňovanie týchto práv. Je to potrebné, lebo dnes máme slobodu pohybu, slobodu usadiť sa a pracovať v ktoromkoľvek štáte a spôsob uplatňovania spravodlivosti sa v jednotlivých štátoch líši. Aj pri slobode pohybu musia byť zaručené základné práva, preto som podporila predloženú správu.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011)

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, ho votato a favore di questa direttiva, che implementa misure necessarie per la tutela della vita e delle libertà delle vittime di reati.

Un esempio: in base ad alcune stime, in Europa risiedono circa centomila donne che beneficiano di ordini di protezione. L'efficacia di tale misura è però attualmente limitata al territorio che le ha adottate o in cui vivono, ne risulta un vuoto legislativo che questa direttiva colma attraverso un reciproco riconoscimento delle decisioni di misure di protezione nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale.

Lo strumento di prossima introduzione garantirà, infatti, che un ordine di protezione emesso in un paese venga riconosciuto automaticamente negli Stati membri in cui si reca la vittima. Si tratta di un risultato estremamente importante, che aiuta concretamente a costruire uno spazio dell'Unione europea di libertà, sicurezza e giustizia, come previsto dal Trattato.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, ho votato a favore di questa proposta di direttiva.

Il testo, elaborato grazie al lavoro delle colleghe Barrio e López è sicuramente apprezzabile, come già ricordato dal collega Baldassarre, la proposta di direttiva introduce uno strumento teso a garantire una tutela europea all'incolumità di ciascuno.

Questo strumento sarà particolarmente utile per le donne, molto spesso minacciate da atti di violenza e tutelate attraverso strumenti che ciascuno Stato membro mette a disposizione. A partire da oggi non sussisterà più il limite del confine geografico dello Stato membro, ma queste persone – le donne, in particolare – potranno essere e sentirsi garantite in ogni parte dell'Unione europea.

L'atto adottato oggi attraverso un voto corale cha abbiamo dato rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della cooperazione giudiziaria, anche se sono convinta si possa fare ancora di più in futuro.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, I supported and was actively engaged in adopting the European protection order because it is truly a breakthrough; a concrete legislative measure to support and to protect victims of domestic violence. Today we are sending a reassuring message to thousands of women who fear for their lives and flee for their lives across borders. They will enjoy an area of safety in 12 Member States at least, and I do hope that we will move forward to 27 Member States.

I think this is also a very significant step forward in ensuring what the Stockholm Programme was calling for: a true area of freedom and security for our citizens where they can move freely without fearing for their lives.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich habe dieser Richtlinie sehr gerne zugestimmt, weil sie ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, weil sie insgesamt auch Rechtssicherheit bedeutet, vor allen Dingen auch Rechtssicherheit von Opfern, die manchmal das Heimatland verlassen, um woanders Schutz zu finden. Es müssen ganz einfach dort dieselben Schutzregeln gelten wie in dem Herkunftsland.

Ich finde es auch interessant, dass dieser Vorschlag auf einer von 12 Mitgliedstaaten eingebrachten gemeinsamen Initiative beruht. Damit ist erstmals eine Initiative der Mitgliedstaaten das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, und es beruht auf dem Vertrag von Lissabon. Wir haben damit auch gezeigt, dass dieses Instrument funktioniert. Ich wünsche mir zum Abschluss auch, dass wir diese Rechtsharmonisierung fortsetzen und dass wir zum Schluss auch in der Europäischen Union insgesamt – also in der Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten – diese Richtlinie ausweiten dürfen.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I – like the other Members who have spoken – welcome the European protection order. I think it is an excellent initiative which will ensure that measures for victims’ protection will extend from one Member State to another, because the problem is that at present protection orders stop at our borders, leaving the victim defenceless.

The EPO marks a huge step forward in victims’ rights as a strong instrument which will provide a safer haven for victims of violence across Member States’ borders, particularly women. Over 100 000 women in the EU are covered by protective measures at present. However, the EPO is not nearly as effective as it might have been.

In December 2010 I raised my objection to the Council’s blocking minority argument against the inclusion of civil law measures in the EPO. I had previously outlined that both the Council and the Parliament’s Legal Service found that the legal basis was adequate, a position which was unanimously supported by the Committee on Legal Affairs. I sincerely regret that today’s compromise excludes all civil measures. I hope that Ireland will soon be able to adopt the measure that we have adopted here today.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signora Presidente, l'Italia è co-sponsor della proposta e ha sempre collaborato con la Presidenza per giungere, già sotto la Presidenza spagnola, a una rapida approvazione di questo strumento.

Allora le preoccupazioni si erano concentrate sulla questione della base giuridica e del campo di applicazione della direttiva, dal momento che esso si sarebbe dovuto limitare al solo ambito della cooperazione giudiziaria penale, secondo un'interpretazione restrittiva fornita dalla Commissione.

La proposta finale di compromesso – ridefinendo in modo chiaro i confini fra materia penale e materia civile, per circoscrivere il campo di applicazione della direttiva ai soli provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale – è, a mio parere, migliore anche rispetto alle precedenti soluzioni di compromesso. E questo tenuto conto anche del fatto che, parallelamente alla disciplina penalistica, si sta già lavorando alla corrispondente proposta di regolamento sulle misure di protezione in campo civilistico.

Per questo motivo stamattina ho espresso convinto parere favorevole alla direttiva.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, any British people still wondering whether we should be in the European Union could do worse than watch the proceedings of this morning. The sheer wave of antagonism – it was like being on the receiving end of the Minute’s Hate in Orwell’s 1984, only this time the target is not the agents of Goldsteinism, but the British people as a whole. Mr Schulz spoke darkly of taking reprisals against us, Mr Daul talked about taking away our rebate, Mr Verhofstadt wanted us dismembered and eaten! Mr Cohn-Bendit, unusually for him, did not make a speech but, rather typically for him, yowled and shrieked throughout like a stricken beast.

And what is it we have done? What is the terrible crime we have committed? We did not cause the debt crisis. We did not cause the design flaws in the euro. We are resented for having been proved right about this. Why do we submit to government by people who...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Hannan, σας επισημαίνω ότι η παρέμβασή σας είναι εκτός θέματος. Παρακαλώ, η κ. Corazza θέλει να παρέμβει;

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, Mr Hannan’s comments have nothing to do with the subject we are currently discussing. We are talking about protecting victims of crime in Europe and that should be respected.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Európa bez hraníc je pre nás už samozrejmosťou, nad ktorou veľmi nerozmýšľame. Sloboda cestovať a usadiť sa v inom členskom štáte, nájsť si tam prácu a založiť rodinu musí byť zaručená aj pre obete trestných činov, pre každého, komu hrozí násilie. Hranice už nie sú prekážkou pre zločincov, nesmú preto stáť v ceste ani ochrane obetí. Niekomu sa môže zdať, že prijatie tejto smernice trvá príliš dlho. Dva roky legislatívnych procedúr naozaj nie je krátka doba. Ďalšie tri roky bude trvať, kým členské štáty prijmú túto smernicu do svojej legislatívy. Pritom ide o zachovanie jednej zo základných slobôd, ktorá je na rozdiel od finančnej aj od fiškálnej politiky kľúčová pre existenciu zjednotenej Európy. No aj napriek tomu považujem za lepšiu túto metódu, hoci jej použitie trvá dlhší čas. Rešpektuje názor členských štátov, ich zákony a hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, the European Protection Order report proposes the creation of an EU-wide protection system which will protect all potential victims and actual victims of violent and physical crimes including rape, domestic abuse and other forms of intimidation. This protection order will therefore ensure fear-free movement of these victims as they continue to live their lives in the EU. I have therefore voted in favour of this report, as it clearly recognises the need to protect these vulnerable individuals who have been subject to these horrendous crimes. Moreover, it sensibly acknowledges the difference between criminal offences and those of a civil nature, such as stalking and harassment. It ensures that civil crimes will continue to be treated under a civil law instrument, rather than under the European protection order. With these safeguards I am happy to support this directive.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Véronique Mathieu (A7-0434/2011)

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, sono stato a favore della relazione della collega Mathieu, convinto del fatto che l'immigrazione in Europa rappresenti una grande opportunità, ma richieda anche una gestione intelligente ed equa. Senza interventi efficaci, il mercato del lavoro sarebbe diviso e una schiera di lavoratori low cost metterebbe a rischio le conquiste del modello sociale europeo.

Ritengo quindi che questo provvedimento contribuisca a evitare e contrastare questo genere di rischi, creando condizioni di parità tra cittadini nazionali e cittadini provenienti da paesi terzi; mi riferisco ad esempio all'accesso ai vari servizi di consulenza, che il paese ospitante mette a disposizione. Allo stesso modo sono soddisfatto per i compromessi raggiunti in materia di accesso all'educazione e alla formazione, nonché al diritto di portabilità, trasferibilità, delle pensioni e dei diritti pensionistici maturati, che non sarà più condizionato all'esistenza o meno di accordi bilaterali tra gli Stati.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, I also wholeheartedly supported the single application for residence and work as it is an important step forward to a common European migration policy that is very much needed and that I hope we will achieve within 2012 as scheduled.

The single permit will facilitate the legal migration that is needed to sustain long-term European growth and our living standards. It also represents a strengthening of our tool to combat irregular migration. I think the three main achievements are a simplified procedure, procedure guarantees and clarity of the rights of migrants. I welcome in particular the possibility to have access to education and training and the possibility to export pensions.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Wstrzymałem się od głosu. Szczegółowo określone zobowiązania dla państw członkowskich związane z postępowaniem administracyjnym nad wnioskami o pobyt i pracę mogą bowiem okazać się niezwykle kosztowne. W sytuacji, gdy dążymy do oszczędności, nakładanie nowych obowiązków prowadzących do powoływania dodatkowych urzędów nie wydaje się słuszne. Nie ma również, moim zdaniem, konieczności harmonizowania procedur dotyczących tego rodzaju wniosków w całej Wspólnocie, szczególnie, że harmonizacji nie podlegają także rynki państw członkowskich. Regulacje obowiązujące w krajach Unii doskonale odzwierciedlają zapotrzebowanie w tych kwestiach. W związku z powyższym nie uważam także, by za konieczne było ujednolicenie praw pracowników spoza Unii. Kwestie te regulowane są już dość szczegółowo przepisami prawa europejskiego. Wszelkie przywileje socjalne powinny być natomiast aktywowane na poziomie ustawodawstwa poszczególnych krajów z uwzględnieniem ich interesów.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President,

‘They have given us into the hand of new unhappy lords,

Lords without anger or honour, who dare not carry their swords.

They fight by shuffling papers; they have bright dead alien eyes;

They look at our labour and laughter as a tired man looks at flies.’

And the load of their loveless pity is worse than the ancient wrongs,

Their doors are shut in the evening; and they know no songs.’

‘We hear men speaking for us of new laws strong and sweet,

Yet is there no man speaketh as we speak in the street.’

‘Smile at us, pay us, pass us. But do not quite forget.’

For ‘we are the people of England; and we have not spoken yet.’

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, I understand that there are some benefits within the single application procedure for residence and work initiatives, which proposes a common set of rights for all third-country workers who lawfully reside in a particular Member State but who are not yet entitled to long-term residence status. Pension portability and education across the EU are some of those benefits, but this report suggests introducing a single application procedure and a single residence or work permit for across the EU.

I fail to see the benefits of harmonising the internal administrative procedures with respect to permanent applications. Since labour markets of Member States are not harmonised there is no clear EU added value to harmonise these procedures. What is more, the proposed directive will be costly for Member States to administer as it creates a right to legally challenge a rejection of an application and also requires Member States to designate a competent authority to process applications. Minimum rights of third country workers are already guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and therefore are not necessary within this report. It is for these reasons I have voted against this initiative.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, it is very interesting when we look at this idea of a single application procedure for residents and work. Surely one of the things we should ensure is that, where we have existing rules and existing laws, we actually abide by them.

But I have received a number of emails and letters from constituents who now live in Italy and lecture at Italian universities. They are discriminated against in contravention of EU law. Italian law allows Italian universities to pay Italian lecturers more than British and other non-Italian lecturers. So, when the ECJ rules on this, what do the Italians do? They simply ignore the rules! But are they alone? Of course they are not alone. The French and Germans and other governments ignored the Stability and Growth Pact, so how can we expect anyone to abide by the rules when we have that example to follow?

For goodness sake, if you are going to pass laws in this place, please at least accept the laws and please make sure you abide by the rules before you start implementing and passing even more onerous laws that affect all our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Som za zjednodušenie administratívy pri uplatnení legálnych prisťahovalcov na trhu práce. Nesmieme však zabúdať na princíp subsidiarity. Chcem tiež pripomenúť, že legálna migrácia nie je skutočným riešením demografickej krízy v Európe. Výpadok pracovníkov bude každý rok väčší. Počet dôchodcov na počet pracujúcich bude rásť. Pýtam sa, koľko legálnych migrantov budeme potrebovať o 20 rokov, ak sa nám nepodarí zmeniť tento trend? Legálna migrácia je len kupovaním času. Jediným skutočným riešením demografického problému je family mainstreaming, politika, ktorá v každom momente berie do úvahy záujem rodiny. Kým to nepochopí Komisia a vlády členských štátov, nebudeme mať v Európe nikdy dostatok legálnych migrantov.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Auch wenn es auf den ersten Blick ein marginales Problem ist, ist es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Worum geht es? Fischfang muss umweltschonend und nachhaltig sein! Das kann man durch verschiedene Maßnahmen erreichen: Quoten, Fangverbote oder technische Maßnahmen. Eine technische Maßnahme ist es, schon beim Fang der Fische unnötigen Beifang zu vermeiden. Die Einigung auf eine einheitliche Fischnetzgröße ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dem noch weitere folgen müssen. Ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass es uns auch gelingen wird, weltweit für den Fischfang eine Lösung zu finden, damit sich auch unsere nächsten Generationen nicht nur am Fischfang, sondern auch noch am Fischessen erfreuen können.

 
  
MPphoto
 

  Robert Dušek (S&D). - Paní předsedající, hlasoval jsem pro přijetí doporučení k budoucím ustanovením pro rybolov v rámci dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři.

Středozemní moře je nejohroženějším vodním ekosystémem v Evropě. Řada druhů ryb, korálů a jiných živočichů zde byla vylovena tak masivním způsobem, že došlo k nenávratnému vymizení určitých druhů. Celá řada dalších je velmi ohrožena. Problémem je, že v rámci druhů přežívají jedinci s podobným složením DNA, čímž je celý místní ekosystém ohroženější. Sebemenší změna v potravinovém řetězci, změna znečištění či klimatu může vést k vyhynutí dalších druhů. Proto je činnost této komise nezbytná pro ochranu biodiverzity, snížení množství možných odlovů a zvýšení počtu rezervací, ve kterých je rybolov zakázán.

Lidstvo dostalo svým přístupem rybolov mezi nejohroženější z činností, lidstvo mu nyní musí pomoci se regenerovat. Dnes mohou mít rybáři méně práce, ale práci musejí mít i v budoucnu. Absolutní vylovení by s sebou přineslo definitivní ztrátu rybářství jako odvětví. Je naší povinností uchovat biodiverzitu druhů a rybolov i pro příští generace.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, the General Fisheries Commission for the Mediterranean Agreement Area is extremely welcome. The GFCM’s objectives are clear: they are to promote the development, the conservation, the rational management and the best utilisation of living marine resources as well as the sustainable development of aquaculture in the Mediterranean, the Black Sea and connecting seas and waters.

I very much welcome today’s vote which will allow for the sustainable exploitation of fishery sources in the Mediterranean area. As Mr Jahr has said, and as the previous speaker has said, all policies and initiatives, given our depleted fish stocks, must, and I emphasise must, be based on sustainable exploitation.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, I have to say that, like many people in this House, I have some concerns about the general direction of our fishing agreements. I think that quite often we have to make sure that the agreements are being made in a transparent way, and we have to think about the welfare of the local fishermen who might lose out from unfair deals.

I know that in this particular case there were some concerns about the Western Sahara people and whether their fishing rights were being sold without their being consulted properly, but in general when we look at the fishing rights with a number of countries, from developing countries, when those fishing rights are given away without the say-so or consultation of local fishermen, what we find is that local fishermen are no longer able to compete with the industrial-sized fishing fleets that come from Europe. These people are no longer able to make a living for themselves, and when they are unable to make a living for themselves, what do they seek to do? They seek to emigrate to a better life, often to European shores. And then what do we do here in Europe? We complain. We complain about the migration from poorer countries.

So let us make sure that we think these agreements through properly and let us make sure that we are not impoverishing the people of Africa and other countries, who will seek a better life in our countries.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011)

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, sono estremamente soddisfatto per l'approvazione della relazione del collega Lehne, che finalmente permette di esonerare le piccolissime imprese da obblighi di bilancio inutili e spesso incomprensibili, permettendo a ognuna di loro di risparmiare in media mille euro l'anno e di ridurre i propri oneri burocratici del 25%. Infatti è superfluo e sproporzionato sottoporre piccolissime imprese, con attività commerciale solo locale o al massimo regionale, agli stessi obblighi di informazione finanziaria delle imprese maggiori.

Purtroppo, causa di una minoranza di blocco composta d alcuni Stati, in sede di Consiglio ci sono voluti oltre due anni per approvare questo provvedimento! Mi auguro davvero che questo atteggiamento del Consiglio finisca e non sia sempre necessario l'arrivo di una crisi per far passare dai buoni proposti ai fatti, quando si tratta di rendere più facile la vita alle piccole imprese, le quali costituiscono un grande motore per la crescita dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo mar feictear domsa go bhfuil earnáil na bhfiontar beag agus meánmhéide an-tábhachtach don gheilleagar san Aontas Eorpach. Táimse cinnte gur tús maith é an tuarascáil seo chun todhchaí a chinntiú d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide amach anseo.

Tá ról lárnach ag an tionscadal i jabanna a chruthú go háitiúil agus cuidiú le fás geilleagrach. In Éirinn, mar shampla, is fiú níos mó ná 10% dár n-olltáirge náisiúnta na fiontair bheaga agus mheánmhéide. Agus tá níos mó ná 40% den fhórsa oibre fostaithe ag na comhlachtaí seo.

Tá cur chuige comhtháite ag teastáil maidir leis seo san Aontas Eorpach, agus níl an tAontas Eorpach ag déanamh a dhóthain maidir le fadhb an rómhaorlathais – sin red tape – ach is tús maith é an tuarascáil seo agus fáiltím roimpi.

 
  
  

Έκθεση: Paolo De Castro (A7-0405/2011)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Madam President, I voted for and backed the De Castro report on co-financing rates for Member States using financial stability mechanisms. I welcome the agreement between Parliament and the Council to increase the EU co-financing rates for rural development programmes in Greece, Ireland, Portugal, Latvia and Romania. I sincerely hope that this extra assistance will help these countries, which are experiencing severe budgetary constraints following the financial and economic crisis, to access EU rural development funds.

The funding should provide much-needed investment in creating jobs and growth, both of which are vital for economic recovery. However, these special measures cannot be a blank cheque: they must deliver genuine results and outcomes. That is why the co-financing measures must only be a temporary facility which can be renewed after one year if they prove to be successful in helping these countries to access the funds. I hope the funding will succeed in creating new jobs, new opportunities and much-needed growth in these countries, and that we will be in a position to renew these measures next year.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - Signor Presidente, ho espresso il mio voto a favore di questa proposta legislativa poiché, di fronte alla ormai nota crisi finanziaria che ha porta a tensioni sociali ed economiche in tutto il mondo, diversi Stati membri si trovano di fronte a vincoli di bilancio che potrebbero impedire loro di adempiere agli impegni nei programmi finanziari cofinanziati.

Pertanto la relazione raccomanda di aumentare temporaneamente il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per i programmi in corso, ciò consentirebbe agli Stati membri che beneficiano del sostegno del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di continuare a ottenere aiuti senza stanziamenti d'impegno supplementari. Questi Stati – come la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo; la Lettonia e la Romania – potrebbero finalmente usufruire di un intervento che accelererebbe l'uscita dalla crisi, almeno in alcuni settori chiave per la loro economia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Madam President, I voted against this report. Whilst I salute what David Cameron did for defending vital national interests over the rules at the recent summit, actually the purpose of it was to put in place a financial plan to save the euro and it failed to do that.

In my view, what is much more scary than the full or partial collapse of the euro – damaging as that would be – is the notion of the European Central Bank printing EUR 2 trillion or more with nothing to back the paper they are printing. I think Angela Merkel is right, but she has been isolated on this because she wants to avoid the nightmare scenario, quite rightly, of a return to the Weimar Republic. In my view, it is better for an orderly end to the euro, or parts of the euro, than wheelbarrows full of worthless notes.

 
  
  

Έκθεση: Robert Sturdy (A7-0365/2011)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché in questo tempo difficile un sistema commerciale libero ed equo, basato su principi di reciprocità e armonizzazione, in un quadro multilaterale rafforzato, è una condizione fondamentale per lo sviluppo.

Riduzione dei dazi, delle barriere non tariffarie, del protezionismo – ancora troppo diffuso, non solo nei paesi emergenti – questi i fattori che rappresentano gli ostacoli più seri alla creazione di un efficace sistema commerciale internazionale: l'Europa deve essere più consapevole del suo ruolo e deve mettere il suo modello politico comunitario, democratico, sociale, aperto, al servizio di una più forte cooperazione multilaterale e di accordi bilaterali equilibrati, sostenibili, rispettosi dei diritti civili e sociali; e l'Europa, colleghi, deve giocare con autorevolezza il suo ruolo per eliminare distorsioni alla concorrenza, da parte dei principali attori globali, mantenendo il sistema di preferenze generalizzate solo per favorire l'uscita dalla povertà dei paesi meno sviluppati.

Da un simile approccio troveranno giovamento i nostri produttori, lavoratori e imprenditori, e anche coloro che guardano all'Europa come un punto di riferimento per più libertà e più giustizia sociale nel mondo.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, un commercio aperto, libero ed equo, è un elemento essenziale per assicurare e mantenere un regime di parità di condizioni tra le imprese europee. Tuttavia, sia le imprese che gli analisti commerciali, oltre alla Commissione europea, hanno indicato nelle barriere non tariffarie il principale ostacolo al libero accesso ai mercati dei paesi partner.

Restrizioni commerciali di questo tipo, infatti, essendo elementi di natura molto tecnica, talvolta vengono impiegati in maniera scorretta e la loro rimozione è molto difficile. Per questo motivo una stretta collaborazione con l'OMC e le altre organizzazioni commerciali potrebbe rappresentar un buon punto di partenza per il superamento di questi ostacoli.

L'Unione europea deve affrontare questo tema con grande impegno, cercando di rimuovere gli ostacoli in modo da raggiungere il completamento del mercato unico e ponendo questo tema tra le priorità della nuova politica commerciale nel quadro della strategia 2020, ce lo chiedono le imprese, ce lo chiede lo sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Niwelowanie różnego rodzaju utrudnień w handlu międzynarodowym będzie sprzyjać rozwojowi gospodarki europejskiej. Szczególnie w relacjach z najważniejszymi partnerami ograniczenie wzajemnych barier pozataryfowych leży w interesie unijnych przedsiębiorców. Zgadzam się wiec, że powinno to być określonym priorytetem polityki handlowej w ramach strategii Europa 2020. Jednocześnie należy przestrzegać regulacji sprzyjających zdrowiu publicznemu, takich jak związane z rolnictwem przepisy sanitarne czy dotyczące GMO.

Zobligowanie Komisji do czynnych działań na rzecz zmniejszania ograniczeń wynikających z barier pozataryfowych i na rzecz ułatwiania europejskim przedsiębiorstwom dostępu do zagranicznych rynków oceniam pozytywnie. W tym kierunku należy również wykorzystać działalność Komisji w ramach międzynarodowych forów współpracy, takich jak OECD czy WTO. Dla podniesienia efektywności handlu międzynarodowego niezbędne wydaje się również przeprowadzenie wśród unijnych przedsiębiorców regularnych kampanii informacyjnych dotyczących likwidacji barier i zmieniających się ograniczeń handlowych. Dlatego popieram sprawozdanie.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0433/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, concordando com a necessidade de um montante adicional de 1 300 milhões de euros e por que este financiamento extra para o programa ITER 2012-2013 seja disponibilizado em tempo oportuno. Noto que tal alocação de fundos não vai pôr em causa outros programas de investigação. Será, no entanto, importante que o Parlamento Europeu se mantenha vigilante, de modo a verificar se o projeto ITER não recebe financiamento que deve ser alocado a outros programas que tenham um impacto mais direto na execução da Estratégia 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – ITER est un programme de recherche sur la fusion nucléaire commun à l’Union européenne, aux Etats-Unis, à la Chine, à la Russie, au Japon et à la Corée du Sud. La fin du chantier ITER, situé à Cadarache, est prévue pour 2018. Financé à moitié par l’Union européenne, ce projet requiert davantage de fonds. Considérant qu’une révision du Cadre financier pluriannuel est nécessaire, j’ai donc voté en faveur du rapport Böge. Ce soutien au projet ITER contribuera non seulement à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 en matière de recherche et d’innovation, mais également à réduire, à terme, la dépendance énergétique de l’Europe. Ce déblocage de fonds se fera par la réalisation d’économies dans d’autres secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté la révision du cadre financier pluriannuel afin de répondre aux besoins de financement complémentaire du projet ITER. Ce montant s’élève à 1,3 milliard d’euros. Mes premiers mots seront pour saluer l’immense travail effectué par Alain Lamassoure, président de la commission du budget, pour rassembler les points de vue en mettant en avant l’intérêt européen et des peuples européens. Nous savons, comme les générations qui nous ont précédés, que nous résoudrons nos défis en nous appuyant sur le génie scientifique de l’Homme. Il en va ainsi de l’énergie. De plus, il devenait urgent de transmettre à nos associés internationaux de ce remarquable projet le message selon lequel nous pouvons faire face à nos engagements.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − 1988 m. pradėtu įgyvendinti projektu ITER siekiama įrodyti, kad branduolių sintezės energija ES galėtų tapti labai naudingu energijos šaltiniu, kuriuo naudojantis būtų ilgam užtikrintas energijos tiekimo patikimumas ir energijos šaltinių įvairovė. Atsižvelgiant į visuotinę energijos paklausą ir ekonominę, politinę ir aplinkos apsaugos riziką, susijusią su priklausomybe nuo iškastinio kuro šaltinių, branduolio sintezės energija per keletą dešimtmečių gali iš esmės prisidėti prie įvairios, tvarios ir saugios energijos tiekimo sistemos. ITER pastatymas ir eksploatavimas Europoje taip pat suteiks didelės tiesioginės naudos pramonei ir ekonomikai, kuri padidins Europos konkurencingumą ir sustiprins pramonę. Pritariau, kad iš ES biudžeto būtų skirta 1300 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, reikalingų ITER projekto įgyvendinimui finansuoti 2012–2013 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Comment et jusqu'à quel point doit-on financer ITER? Le sujet revient régulièrement à l'ordre du jour du Parlement européen. Pas plus tard qu'à la dernière session, 100 millions de plus ont été accordés pour 2012. Aujourd'hui, c'est un tout autre montant qui a été voté: 1,3 milliards d'euros supplémentaires seront consacrés au projet en 2012 et 2013. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire: d'accord pour la recherche sur le nucléaire, mais pas pour un monopole! La recherche doit être diversifiée, d'autant plus que le budget d'ITER n'a cessé d'augmenter depuis le lancement en 2006. Dans cette période de rigueur, ITER doit désormais faire avec les moyens à sa disposition. Je regrette vivement cette hausse des crédits ainsi que le bricolage financier prévu, sans parler des 360 millions devant être redéployés en 2013 dont l'origine n'est pas précisée... J'ai donc voté contre cet accord: ITER doit se faire avec les moyens existants!

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report in which the International Nuclear Fusion Research project ITER will get EUR 1.3 billion for 2012 and 2013.

This joint research project with the EU, the US, China, the Russian Federation, India, Japan and South Korea, aims to show that fusion energy is scientifically and technologically feasible. Whilst I agree that research in this area is important I cannot see why the EU is trying to act as a funder while eurozone economies are failing. Instead the EU is aiming to give EUR 100 million in the 2012 budget, and EUR 840 million which will be deducted from administration and agriculture and added to research and development (a practice known as ‘offsetting’). A further EUR 360 million is apparently needed in 2013. I am pleased that six Member States saw it fit to block the agreement on the source of the EUR 360 million in 2013 (DE, FR, AT, UK, NL, SE) especially as the EU is providing 45.5% of cost, while the other partners are contributing only 9.1%.

The EU contribution is an estimated EUR 6.6 billion. Bearing in mind that the UK was just asked to give up the rebate again, I can presume that is where the Commission is hoping the money will come from!

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O ITER é o maior projeto de cooperação internacional liderado pela Europa que envolve centros de investigação e universidades, com uma importância primordial para o desenvolvimento da investigação científica. Congratulo-me com o acordo que se alcançou relativamente às necessidades de financiamento do Programa ITER. No entanto, sublinho as preocupações manifestadas pela Comissão da Indústria, Energia e Investigação relativamente à origem do financiamento. Ou seja, financiar o ITER, mas sem prejudicar o financiamento atribuído ao Programa-Quadro Europeu de Investigação e Inovação. Por outro lado, chamo também a vossa atenção para os vários erros cometidos no passado em termos de gestão. É necessário assegurar uma gestão cuidadosa e responsável no futuro. Apelo, por isso, à implementação de um sistema de governação eficiente, que garanta o cumprimento de todos os requisitos que são necessários para a execução do projeto.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le projet ITER nécessite aujourd’hui des fonds supplémentaires pour atteindre ses objectifs. Dans cette perspective, la mobilisation d'un montant complémentaire de 1,3 milliards d'euros pour 2012 et 2013 a été décidée. L'Union européenne montre ainsi qu’elle ne se désengage pas de ce projet, alors que les avantages d'ITER pourraient, à moyen comme à long terme, être considérables. Non seulement ce programme ambitieux favorise la recherche, l’innovation et l'emploi, mais il répond également à l’objectif européen de diversification des sources d’énergie en misant sur la découverte d’une énergie plus sûre et plus propre.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette révision du cadre financier pluriannuel qui permettra de poursuivre le programme ITER pour les deux prochaines années. L'Union européenne se doit de soutenir politiquement et financièrement les programmes phares qui lui donnent une réelle valeur ajoutée et une crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Cette solution sera une bouffée d'oxygène pour la communauté scientifique européenne, mais aussi pour l'économie de nos territoires comme la région de Cadarache. De la même manière, l'Union se doit de renforcer son engagement sur le programme GMES, véritable fierté européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à revisão do quadro financeiro plurianual de modo a dar resposta às necessidades financeiras adicionais do projeto ITER, uma vez que reconhece a importância deste projeto para a União Europeia e prevê dotações de autorização adicionais do orçamento da UE para o projeto ITER em 2012-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater har i dag röstat för betänkandet om en revidering av långtidsbudgeten för finansieringen av ITER. Vi anser det nödvändigt att hitta en lösning på de extra finansieringsbehoven som uppstått för projektet och välkomnar att majoriteten av kostnaden nu tas från outnyttjade marginaler på såväl jordbruks- som administrationsområdet.

Vi vill emellertid understryka att extra finansiering för ITER inte får göras på bekostnad av annan existerande forskning på området för förnyelsebara energikällor. Vi anser därmed också att det är viktigt att i detta läge hålla samtliga finansieringsmöjligheter öppna för en lösning av de återstående medlen som behövs för projektet. Vi välkomnar därför att betänkandet överlämnar denna fråga till den årliga budgetprocessen, och om projektet ska fortsätta i dagens omfattning bör vi varken utesluta omfördelning från andra EU-program eller utnyttjande av eventuella outnyttjade anslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O projecto ITER destina-se ao estudo da energia de fusão. A sua importância global justifica que, para além da União Europeia, façam parte do projecto a República Popular da China, o Japão, a República da Coreia, a Federação da Rússia e os Estados Unidos, sendo de esperar a adesão de outros parceiros à medida que aquele for evoluindo.

Foi reconhecida pelas três instituições europeias a necessidade de reforçar o montante da participação europeia no projecto para o biénio 2012-2013, pelo que compete agora ao Parlamento dar o seu aval a este reforço. A busca de fontes de energia mais abundante, barata e limpa deve estar entre as prioridades políticas da União e dos Estados-Membros, não devendo a União alhear-se dos projectos em que se encontra inserida que perseguem aquele objectivo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da autoria de Reimar Böge, incide sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, no que se refere ao Quadro Financeiro Plurianual (QFP), de modo responder às necessidades financeiras acrescidas do projeto ITER. O projecto projeto ITER (Reator Termonuclear Experimental Internacional) é a iniciativa mais ambiciosa na história da energia nuclear, quer científica, quer financeiramente, envolvendo milhares de cientistas em todo o mundo. Ao longo dos últimos anos a União Europeia tem contribuído decisivamente para o avanço da investigação na área nuclear, nomeadamente através do apoio a vários programas e, em particular, a este projecto projeto, o qual é financiado em mais de 50% pela UE, cabendo o financiamento restante aos seguintes países: Rússia, Estados Unidos, China, Japão, Índia e Coreia do Sul. Considerando que as necessidades de reforço financeiro deste projeto foram acordadas na reunião do trílogo (PE, Conselho e Comissão) realizada no dia 1 de dezembro de 2011 e que a UE deve continuar na vanguarda da investigação nesta matéria, voto favoravelmente a presente proposta de alteração do Anexo I do Acordo Interinstitucional supra referido.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório vem alterar o Acordo Interinstitucional de 16 de Maio de 2006, em particular o Quadro Financeiro Plurianual (QFP), adicionando um montante de 1300 milhões de euros em autorizações para os anos 2012 e 2013, destinados ao projecto ITER.

Assim resulta que: 100 milhões de euros venham já incluídos no orçamento para 2012, nas rubricas orçamentais relativas ao ITER; 360 milhões de euros em dotações para autorizações, no processo orçamental relativo a 2013, de acordo com o QFP; e 840 milhões de euros na rubrica 1a (Competitividade para o Crescimento e Emprego), dividida em 650 milhões para o ano de 2012 e 190 milhões para 2013. O aumento relativo à rubrica 1a é acompanhado pela redução dos limites máximos das rubricas 2 - Preservação e gestão dos recursos naturais (450 milhões para 2011)- e rubrica 5 - Administração (243 milhões, em 2011, e 147 milhões, em 2012).

Apesar da controvérsia em torno deste projecto, em termos gerais, consideramos importante que a investigação no domínio energético possa prosseguir, de modo a superar os riscos e as limitações das formas de energia actualmente disponíveis. Essa investigação deve considerar uma multiplicidade de opções, privilegiando as fontes renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Com esta aprovação alterou-se o Acordo Interinstitucional de 16 de Maio de 2006, em particular o Quadro Financeiro Plurianual (QFP), adicionando um montante de 1 300 milhões de euros em autorizações para os anos 2012 e 2013 destinados ao projecto ITER. Assim, resulta que: 100 milhões de euros vêm já incluídos no orçamento de 2012 nas rubricas orçamentais relativas ao ITER; 360 milhões de euros em dotações de autorização no processo orçamental de 2013, de acordo com o QFP; 840 milhões de euros para a rubrica 1A (competitividade para o crescimento e emprego), dividida em 650 milhões para o ano de 2012 e 190 milhões para 2013. O aumento relativo à rubrica 1A é acompanhado pela redução dos limites máximos das rubricas 2, preservação e gestão dos recursos naturais (450 milhões para 2011), e rubrica 5, Administração (243 milhões em 2011 e 147 milhões para 2012). Apesar da controvérsia em torno deste projecto, em termos gerais, consideramos importante que a investigação no domínio energético possa prosseguir, de modo a superar os riscos e as limitações das formas de energia actualmente disponíveis. Essa investigação deve considerar uma multiplicidade de opções, privilegiando as fontes renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli na modalitách poskytovania dodatočného financovania projektu ITER. V súvislosti s týmto financovaním je potrebné revidovať viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 v súlade s bodmi 21, 22 a 23 medziinštitucionálnej dohody s cieľom zvýšiť stropy na rok 2012 pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 1a o sumu 650 mil. EUR a na rok 2013 o sumu 190 mil. EUR v bežných cenách. Zvýšenie stropu okruhu 1a na roky 2012 a 2013 sa plne vyváži znížením stropu pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 2 a okruhu 5 na rok 2011. Na účely zachovania primeraného vzťahu medzi záväzkami a platbami sa upravia ročné stropy pre výdavkové rozpočtové prostriedky. Pokiaľ ide o požiadavky na platby v období rokov 2007 – 2013, bude táto úprava neutrálna. Je teda vhodné a žiaduce prílohu I medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport Böge traitant de la révision du cadre financier pluriannuel afin de répondre aux besoins de financement complémentaire du projet ITER. En effet, même si, en termes budgétaires, le groupe des Verts a réussi à limiter la coupe dans les budgets d'autres projets européens au profit d'ITER, sur 1,3 milliards d'euros nécessaires près de 840 millions d'euros seront financés par de nouveaux apports des Etats membres. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit encore de développer le nucléaire!

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je salue la décision relative au financement d'ITER qui permettra à l'Union européenne de tenir ses engagements internationaux et de démontrer de la capacité des deux branches de l'autorité budgétaire de l'Union européenne à parvenir à un accord équilibré qui préserve les droits du Parlement européen. Surtout, le soutien à ce projet innovant pourrait, à terme, garantir l'indépendance énergétique de l'Europe. Le financement des surcoûts du programme de recherche sur la fusion nucléaire était un enjeu essentiel des négociations budgétaires. Il en résulte qu'un montant supplémentaire de 1,2 milliard d'euros en crédits d'engagement sera mis à la disposition d'ITER dans les deux prochaines années. Ce montant vient s'ajouter aux 100 millions d'euros qui avaient déjà été inscrits au budget 2012 de l'UE. L'accord conclu permet d'assurer une répartition équilibrée des dépenses qui proviendront des ressources suivantes: 100 millions d'euros seront couverts par les redéploiements pour l'année 2012 et 850 millions d'euros des excédents budgétaires 2011. Les coûts additionnels restants seront financés sur le budget 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi 2012–2013 m. ITER projektui reikalingi dar 1 300 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimai iš Sąjungos biudžeto. Europos Parlamentas ir Taryba susipažino su Komisijos pateiktu pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamos Tarpinstitucinio susitarimo nuostatos, susijusios su daugiamete finansine programa, kad iš ES biudžeto būtų skirta 1 300 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, reikalingų ITER projekto įgyvendinimui 2012–2013 m. finansuoti. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė padengti papildomas 1 300 mln. EUR ITER projekto įgyvendinimo 2012–2013 m. išlaidas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to amend the Interinstitutional Agreement as regards the Multiannual Financial Framework in order to provide the additional EUR 1 300 million commitment appropriations from the EU budget required for the ITER project in 2012-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A importância do projeto ITER, que se destina ao estudo da energia de fusão, justifica bem a necessidade de aumentar as verbas necessárias para que tal projeto se mantenha, evolua e apresente os resultados pretendidos. É sabido que, face à sua relevância, nele participam, para além da União Europeia, a República Popular da China, o Japão, a República da Coreia, a Federação da Rússia e os Estados Unidos, estando entretanto outros países interessados em fazer parte deste projeto. A procura constante de alternativas às energias utilizadas actualmente, levam-nos à busca de fontes de energia mais abundantes, baratas e limpas, não devendo por isso a União alhear-se dos projetos em que se encontra inserida que perseguem esse objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Während die Freisetzung von Energie bei herkömmlichen AKW durch Kernspaltung erfolgt, zielt ITER auf Energie durch Kernfusion ab. Hier liegt der entscheidende Unterschied zur jetzigen Atomkraft: Durch Kernspaltung werden langfristig „strahlende“, hochgiftige Stoffe freigesetzt, welche eine dauerhafte Gefahr für Mensch und Umwelt sind. Dagegen bleiben bei der Kernfusion Reste mit weitaus geringerer Radioaktivität über. Daher ist der Weg, der mit ITER eingeschlagen wird, jedenfalls eine Optimierung gegenüber den momentan angewandten Methoden der Kernspaltung und eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation, insbesondere für Länder wie Österreich, die aus guten Gründen die Nukleartechnologie grundsätzlich ablehnen.

Da es sich um ein internationales Forschungsprojekt handelt, bei dem auch völkerrechtliche Verträge einzuhalten sind, bin ich grundsätzlich dafür, es mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Es wird sich später zeigen, ob ITER den Weg zu einer neuen Energiequelle ebnen wird. Was wir allerdings dringend brauchen, ist mehr Transparenz und eine bessere Kostenabschätzung: Überschreitungen von über 300 Prozent zum ursprünglichen Plan sind nicht akzeptabel! Daher habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Während die Freisetzung von Energie bei herkömmlichen AKWs durch KERNSPALTUNG erfolgt, zielt ITER auf Energie durch KERNFUSION ab. Hier liegt der entscheidende Unterschied zur jetzigen Atomkraft: Durch Kernspaltung werden langfristig "strahlende", hochgiftige Stoffe freigesetzt, welche eine dauerhafte Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Dagegen bleiben bei der Kernfusion Reste mit weitaus geringerer Radioaktivität über. ITER könnte daher den Weg zu einer nachhaltigen Energiequelle ebnen, auch wenn die Nutzung zur Stromerzeugung noch in weiter Ferne liegt. Deshalb sollte man ITER mit ausreichenden Mitteln ausstatten. Europa muss dranbleiben und zukunftsorientierte Forschung fördern. Allerdings braucht es dabei mehr Transparenz und eine bessere Kostenschätzung: Überschreitungen von über 300% zum ursprünglichen Plan sind nicht akzeptabel! Und eine stetige Erhöhung der Mittel darf nicht zur Norm werden! Daher habe ich mich der Stimmabgabe enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad yra tikslinga ir būtina iš ES biudžeto skirti papildomą finansavimą termobranduolinės sintezės ITER projekto įgyvendinimui 2012–2013 m., kadangi ITER rezultatai yra nepaprastai svarbūs ne tik ES, bet ir tarptautiniu atžvilgiu. Pažymėtina, kad ITER pastatymas ir jo darbas yra milžiniškas iššūkis mokslui, inžinerijai ir technologijoms. Tik šio projekto dėka branduolių sintezės energija galės tapti labai naudingu energijos šaltiniu, kuriuo naudojantis būtų ilgam užtikrintas energijos tiekimo patikimumas ir energijos šaltinių įvairovė.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável ao presente relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, de modo a dar resposta às necessidades financeiras adicionais do projeto ITER. Com o presente projeto pretende-se cobrir, de forma faseada, o custo adicional de um montante de 1 300 milhões de euros do projeto ITER em 2012-2013. O Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu acordaram os detalhes desta operação em reunião conjunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevole colleghi, considerata l'importanza del progetto ITER nel quadro dell'Unione europea, risulta necessario un idoneo programma di finanziamento comprendendo eventuali supplementi di finanziamento. Valutando essenziale la modifica dell'accordo interistituzionale con riguardo al quadro finanziario pluriennale per fornire gli stanziamenti supplementari richiesti per il progetto ITER nel periodo 2012-2013, esprimo il mio parere positivo alla presente risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Votei favoravelmente a revisão do quadro financeiro plurianual que irá viabilizar a continuação do programa ITER nos próximos dois anos em moldes que permitem que isso não venha a ser feito a expensas dos projetos e programas a decorrer no âmbito do 7.° Programa-quadro de Investigação. Reconhece-se a pertinência dos projetos que visam a busca de novas fontes de energia renováveis, alternativas, social e ambientalmente sustentáveis, que acelerem o abandono do recurso à fissão nuclear, por um lado; por outro, é de fundamental importância assegurar que as necessidades de financiamento suplementar do ITER não inviabilizem ou comprometam o financiamento dos projetos e programas de investigação nesta e noutras áreas, designadamente ao garantir que todas as disposições do Acordo Interinstitucional de 2006 (AII) continuam a ser aplicáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – C'est une dure bataille que nous venons de remporter. Après des mois de tractations, nous venons de donner un nouveau souffle au programme ITER, à hauteur de 1,3 milliard d'euros supplémentaire en 2012 et 2013. Je remarque que nous avons pu compter sur le soutien de la majorité des eurodéputés socialistes français. L'accident de Fukushima a réveillé des peurs sur l'énergie nucléaire, notamment en France. Ce sont des inquiétudes tout à fait humaines. Le programme ITER a justement été lancé pour améliorer connaissance et maitrise de l'énergie nucléaire. Il accentue la coopération dans la recherche à travers son partenariat européen. Le risque zéro n'existe pas, doit-on le rappeler? Mais la sureté nucléaire a toujours été et demeure la condition sine qua non du développement de cette énergie. Celle-ci assure notre indépendance et l'accès à une énergie moins coûteuse. J'ai voté en faveur de ce texte, car nous avons une expertise nationale et européenne à défendre dans la maîtrise de cette énergie. En cette période de crise et de morosité ambiante, il est essentiel de préserver nos atouts économiques et d'assurer le maintien de centaines de milliers d'emplois et de main-d'œuvre hautement qualifiée sur notre territoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Tendo-se apurado a necessidade de alterar o Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, com vista a acorrer às necessidades financeiras adicionais do projeto ITER (que carece de um montante adicional de 1 300 milhões), as três instituições iniciaram um diálogo tendente a encontrar uma solução. Tendo sido alcançado um acordo a 1 de dezembro de 2011, merecedor de aprovação por parte da Comissão dos Orçamentos, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Parliament has today rubberstamped something that is a bad deal for EU taxpayers. Nuclear fusion is a technology that will not be commercially viable before 2050, if at all. Instead of wasting more public funds on the runaway ITER budget, the EU should pull the plug and focus on funding safe and sustainable energy technologies that can deliver a return in the short-term, like energy efficiency and renewables. Under this deal, ITER will remain a ticking budgetary time bomb, with a decision on how the EUR 360 million should be funded in the 2013 budget having been postponed. There is a real risk that the Council will again push for this funding to be included in the EU’s research budget, which would come at the expense of green technologies like renewables and energy efficiency. The Greens believe that no more public funding should be wasted on this project.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Quadro Financeiro Plurianual foi determinado através do Acordo Interinstitucional celebrado entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, em 17 de maio de 2006, tendo como objetivo melhorar a disciplina orçamental e a boa gestão financeira. Ao longo do período de execução são efectuadas várias alterações ao quadro orçamental, ajustando-se às necessidades da União Europeia. Concordo que o projeto ITER tenha um valor adicional no montante de 1.300 milhões de euros em 2012-2013, devendo 100 milhões de euros estar já incluídos no orçamento de 2012 nas rubricas orçamentais relativas ao ITER. Cerca de 360 milhões de euros serão disponibilizados em dotações de autorização no processo orçamental de 2013, tendo em conta os limites máximos das dotações de autorização do Quadro Financeiro Plurianual.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluția referitoare la modificarea Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER. Proiectul de buget prevăzut inițial pentru cercetarea nucleară în cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 este insuficient, ca urmare a creșterii substanțiale a costurilor proiectului ITER. Consiliul, în concluziile sale din 12 iulie 2010, a confirmat necesitățile financiare crescute ale proiectului și a convenit asupra unei limite de 6,6 miliarde EUR (valoare 2008) a contribuției europene la faza de construcție a ITER până în 2020, aceasta incluzând 1,4 miliarde EUR pe perioada 2012-2013.

Acordul Consiliului din noiembrie 2010 cu privire la redistribuirea în interiorul cadrului financiar multianual și al celui de-al șaptelea Program-cadru de cercetare al UE pentru acoperirea necesităților suplimentare ale ITER la un nivel de 1,3 miliarde EUR nu contrazice şi nu anulează angajamentul Consiliului privind o contribuție europeană globală la costurile de construcție a ITER la nivelul de 6,6 miliarde EUR. Având în vedere importanţa proiectului ITER pentru viitorul energetic al UE, susținem asigurarea creditelor de angajament suplimentare necesare pentru perioada 2012-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre cette augmentation des financements du projet ITER. La recherche sur le nucléaire est financée par le budget européen à hauteur de 2,7 milliards d'euros par le sous-programme Euratom, et de 4 milliards d'euros spécifiquement pour le projet ITER. Avec ces 1,3 milliard d'euros supplémentaires, ce sont 8 milliards d'euros que l'Union européenne consacrera à la recherche nucléaire, à comparer aux 2,4 milliards d'euros attribués aux autres recherches énergétiques, dont seulement 1,6 milliard d'euros aux énergies renouvelables. Au moment où la question de la sûreté nucléaire est plus que jamais posée, un minimum de rééquilibrage dans les programmes de recherche devrait s'imposer. Et l'on devrait s'interroger sur la nature de ces surcoûts. Pire, en cette période d'austérité radicale imposée aux peuples, l'Union devrait s'interroger sur l'utilisation plus adéquate de sommes aussi colossales. Cet entêtement autour du nucléaire est néfaste pour le débat citoyen qui devrait avoir lieu sur la question de l'énergie et de la place du nucléaire. L'Union devrait aider à ouvrir le débat.

 
  
  

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório, essencialmente porque sugere que a mobilização do Fundo Europeu de Solidariedade deve ser feita de forma mais rápida, para ajudar em tempo oportuno aqueles que são afetados por situações de catástrofe. Para o efeito, entendo que será necessária uma maior coordenação entre entidades nacionais e regionais com as europeias, tendo em vista uma avaliação célere das necessidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Face à des besoins financiers imprévus, la procédure budgétaire de l’Union européenne autorise la Commission européenne à proposer des modifications du budget en cours. Cette dernière a donc présenté différents « projets de budget rectificatif » pour le budget 2011. Détenant une compétence budgétaire, le Parlement européen discute des propositions de la Commission et vote les projets rectificatifs. Le projet rectificatif qui était à l’ordre du jour de cette session plénière concernait le Fonds de solidarité de l’UE. Créé en 2002 pour répondre aux besoins des Etats membres touchés par une catastrophe naturelle, le Fonds de solidarité de l’UE constitue une aide financière d’urgence. Suite aux inondations en Vénétie et aux tremblements de terre de Lorca, l’Italie et l’Espagne ont fait une demande d’aide auprès de l’UE, à laquelle j’ai apportée mon soutien. Dans de telles situations, les Etats membres doivent se montrer solidaires !

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projekto be pakeitimų. Šio taisomojo biudžeto tikslas – panaudoti 38 mln. EUR iš ES solidarumo fondo lėšų siekiant sumažinti Ispanijos Mursijos regioną ištikusio žemės drebėjimo (iš fondo skirta 21 mln.) ir Italijos Veneto regioną ištikusio potvynio pasekmes (iš fondo skirta 17 mln.). Komisija, remdamasi Ispanijos valdžios institucijos pateiktais skaičiavimais, tiesioginę žalą Mursijos regione įvertino 842,8 mln. EUR. Veneto regiono atveju tiesioginė žala įvertinta 3 717 mln. eurų. Pritariu, jog reikia kiek įmanoma greičiau užtikrinti skubų pagalbos teikimą minėtiems nukentėjusiems nuo didelio masto stichinių nelaimių regionams panaudojant ES solidarumo fondo lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O projeto de orçamento retificativo nº 7/2011 tem por objetivo mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), no montante de 38 milhões de euros em dotações para autorizações e para pagamentos, com o intuito de atenuar as consequências do sismo que assolou Múrcia, Espanha, e as inundações no Veneto, Itália. Os fundos mobilizados através do FSUE destinam-se a contribuir para a reparação de infraestruturas, não podendo intervir como instrumento de refinanciamento, nem para indemnização de prejuízos privados. O presente relatório aprova a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo nº 7/2011 inscrevendo formalmente este ajustamento orçamental no orçamento de 2011. Tendo em conta a necessidade de uma rápida mobilização do FSUE e o facto de, no caso das inundações na região do Veneto, a referida mobilização só se ter efetuado 13 meses após as chuvas torrenciais, o presente relatório exorta as partes envolvidas nos Estados-Membros, a nível local e regional, e as autoridades nacionais a melhorarem a avaliação das necessidades e a coordenação em relação a eventuais futuras candidaturas ao FSUE, com vista a acelerar a disponibilização do FSUE. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Il passaggio di questa relazione è necessario, da un punto di vista procedurale, per la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà a favore delle popolazioni colpite nella mia regione, il Veneto, dalle inondazioni di un anno fa. Occorrendo una rettifica in corso del bilancio, questa relazione è quindi, per quanto riguarda la fase comunitaria dell'operazione, propedeutica all'espletamento della procedura per la concessione del fondo. Ho pertanto espresso voto favorevole alla relazione Jedrzejewska.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei a favor deste orçamento retificativo a fim de libertar rapidamente a assistência financeira através do FSUE para a Itália e Espanha, países afetados por catástrofes naturais nos anos de 2010 e 2011, respetivamente. Este projeto estimula todas as partes envolvidas nos Estados-Membros e as autoridades nacionais a melhorarem a avaliação das necessidades e a coordenação em relação a eventuais futuras candidaturas ao Fundo. Tendo em vista acelerar, na medida do possível, a mobilização do FSUE, uma vez que, no caso de Itália, a mobilização do fundo só será efetiva 13 meses após as inundações na região do Véneto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Parece-me evidente a aprovação deste projeto de orçamento retificativo, que se destina a mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) por um montante de aproximadamente 38 milhões de euros em dotações para autorizações e para pagamentos, a fim de atenuar as consequências do sismo que assolou Múrcia, em Espanha, e as inundações na região do Véneto, em Itália. Relembro, mais uma vez, a necessidade de este tipo de procedimentos ser célere, algo que não deixarei de fazer, especialmente nos casos em que manifestamente sucede o contrário. À semelhança do que é sublinhado pela relatora, parece-me absolutamente injustificável que o Fundo esteja a ser mobilizado apenas agora, para factos ocorridos em outubro do ano passado! É necessário atuar sobre as causas destes atrasos, que se verificam principalmente nas etapas iniciais das candidaturas, pelo que apelo às autoridades nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros para que melhorem a avaliação das necessidades e a coordenação em futuras candidaturas, à semelhança do efetuado pelo relatora.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce budget rectificatif qui permettra d'apporter un soutien européen à ces deux zones sinistrées par des catastrophes naturelles de grande ampleur. L'allocation de ces fonds souligne une nouvelle fois la nécessaire solidarité européenne lorsque nos populations se trouvent confrontées à des difficultés sans précédent et mettant en péril l'équilibre socio-économique local.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 7/2011 - Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE - Espanha e Itália, que irá permitir apoiar a recuperação dos danos provocados pelas catástrofes ocorridas nestes países. Considero, no entanto, necessário proceder à revisão do regulamento do Fundo de Solidariedade, de modo a torná-lo mais célere e mais flexível.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Fundo de Solidariedade da União Europeia destina-se a auxiliar regiões assoladas por catástrofes naturais. Tanto o sismo em Múrcia como as inundações na região de Venetto justificaram um pedido de mobilização do Fundo por parte destes dois países, no montante de 38 milhões de euros em dotações para autorizações e para pagamentos, a fim de atenuar as consequências de ambas as catástrofes. Entendo que a União Europeia não deve deixar de dar o seu apoio a estes dois países pelo que voto favoravelmente esta proposta de orçamento rectificativo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreciação, elaborado por Sidonia Elzbieta Jedrzejewska, refere-se ao projeto de orçamento retificativo n.º 7/2011 (apresentado pela Comissão nos termos do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento Financeiro) sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) a favor da Espanha e da Itália. O objetivo desta mobilização é contribuir para a reparação de infraestruturas destruídas por catástrofes naturais, ou seja, o sismo de Lorca ocorrido a 11 de maio de 2011 na região de Múrcia, Espanha, e as inundações no Véneto, em Itália. O sismo em Espanha, além de 9 vítimas mortais e 130 feridos, fez dez mil desalojados e causou prejuízos avaliados em mais de 840 milhões de euros. Quanto às inundações na região do Véneto, estas causaram sete vítimas mortais, além de centenas de desalojados, originando perdas diretas estimadas em 3 717 milhões de euros. Neste sentido, e tendo em conta que este projeto de orçamento retificativo foi aprovado pelo comité de concertação em 19 de Novembro novembro de 2011 mediante a reafetação dos programas de desenvolvimento rural, voto favoravelmente esta proposta de afetação de 21 070 950 euros a favor de Espanha (região de Múrcia) e de 16 908 925 euros a favor da Itália (região do Véneto).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta mobilização do Fundo de Solidariedade da UE fez-se nos termos do Regulamento Financeiro, que prevê que a Comissão pode apresentar projectos de orçamento rectificativo em caso de circunstâncias inevitáveis, excepcionais ou imprevistas, permitindo a referida mobilização até ao montante máximo de 1.000 milhões de euros. O seu objectivo é contribuir para a reparação de infra-estruturas. Os prejuízos directos ocorridos em Múrcia, em Espanha, foram estimados pela Comissão, com base em cálculos fornecidos pelas autoridades espanholas, num total de 842,8 milhões de euros. No caso da região de Veneto, em Itália, os prejuízos directos foram estimados em 3717 milhões de euros. O montante total da ajuda proposto no projecto de orçamento rectificativo n.º 7/2011 é de 37.979.875 euros, 21 070 950 euros para a Espanha e 16 908 925 euros para a Itália, uma parte pequena, portanto, dos prejuízos totais estimados.

Votámos favoravelmente este apoio. Mas não podemos deixar de assinalar aqui a necessidade de, de uma vez por todas, se definir um quadro comunitário abrangente e eficaz para a prevenção de catástrofes, como se propõe no relatório sobre este tema, de que fui relator. Como ali se assinala, o investimento na prevenção significa uma poupança considerável nos prejuízos materiais e humanos que decorrem das catástrofes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta mobilização do Fundo de Solidariedade da UE fez-se nos termos do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento Financeiro que prevê que a Comissão pode apresentar projectos de orçamento rectificativo em caso de circunstâncias inevitáveis, excepcionais ou imprevistas, permitindo a referida mobilização até ao montante máximo de 1 000 milhões de euros. O seu objectivo é contribuir para a reparação de infra-estruturas, não podendo intervir como instrumento de refinanciamento, nem para indemnização por prejuízos privados. Os prejuízos directos ocorridos em Múrcia, em Espanha, foram estimados pela Comissão, com base em cálculos fornecidos pelas autoridades espanholas, num total de 842,8 milhões de euros. No caso da região do Veneto, em Itália, os prejuízos directos foram estimados em 3717 milhões de euros. O montante total da ajuda proposto no projecto de orçamento rectificativo n.º 7/2011 é de 37 979 875 euros. A Comissão propõe financiar as necessidades identificadas através da reafectação dos programas de desenvolvimento rural no que respeita às dotações para pagamentos e do reforço das dotações para autorizações. Votámos favoravelmente este apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2011 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 je mobilizácia Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 38 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom zmierniť dôsledky zemetrasenia, ktoré zasiahlo autonómnu oblasť Murcia v Španielsku, a záplav v regióne Benátsko v Taliansku. Účelom návrhu spomenutého opravného rozpočtu je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2011. Rýchle uvoľnenie finančnej pomoci prostredníctvom Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) v prospech osôb postihnutých prírodnými katastrofami je veľmi dôležité, a preto v prípade záplav v regióne Benátsko nanajvýš znepokojujúco pôsobí skutočnosť, že mobilizácia FSEÚ sa uskutoční až 13 mesiacov po prívalových dažďoch, ktoré sa vyskytli na konci októbra 2010. Je nevyhnutné, aby všetky zúčastnené strany v členských štátoch, t. j. tak na miestnej, ako aj na regionálnej úrovni, a tiež štátne orgány, zlepšili hodnotenie potrieb a koordináciu pre prípad možných budúcich žiadostí o pomoc z FSEÚ v záujme čo najväčšieho urýchlenia mobilizácie FSEÚ. V súvislosti s opísaným konkrétnym prípadom Španielska a Talianska obe zložky rozpočtového orgánu prijímajú svoje pozície s najvyššou naliehavosťou, aby zaručili rýchle poskytnutie pomoci postihnutým oblastiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projekto tikslas – panaudoti 38 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų iš ES solidarumo fondo lėšų siekiant sumažinti Ispanijos Mursijos regioną ištikusio žemės drebėjimo ir Italijos Veneto regioną ištikusio potvynio pasekmes. Pagal taisomojo biudžeto Nr. 7/2011 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2011 m. biudžetą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the Commission proposal for mobilisation of the EUSF based on point 26 of the IIA of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management, which allows such a mobilisation within an annual ceiling of EUR 1 billion. The eligibility conditions for the Fund are detailed in Council Regulation No 2012/2002 establishing the EUSF, and it must be recalled that the objective of the Fund is to repair infrastructure, that it is a refinancing tool and cannot compensate private damages. The direct damages in Murcia, Spain, have been estimated by the Commission, based on calculations provided by the Spanish authorities, at a total of EUR 842.8 million. In the case of Veneto, Italy, the direct damages have been estimated at EUR 3 717 million. The total amount for aid proposed in DAB 7/2011 is EUR 37 979 875

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione è favorevole. Concordo pienamente con la relatrice sull’urgenza con la quale è necessario prestare assistenza alle popolazioni interessate da recenti calamità naturali. Non si perda tempo ad approvare lo stanziamento del fondo di solidarietà anche perché già devono trascorrere obbligatoriamente 13 mesi dal giorno in cui sono avvenuti i fatti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Fundo de Solidariedade da União Europeia é utilizado para prestar auxílio às regiões assoladas por catástrofes naturais. Recentemente, o sismo em Múrcia e as inundações na região do Véneto levaram a um pedido de mobilização do Fundo por parte destes dois Estados-Membros, no valor de 38 milhões de euros em dotações para autorizações e para pagamentos, a fim de atenuar as consequências de ambas as catástrofes. Sou, assim, favorável a este orçamento retificativo, por considerar que tal apoio não deve ser negado a estes dois Estados-Membros face à violência das catástrofes ocorridas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Aprovei a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a favor das regiões de Múrcia, em Espanha, e do Véneto, em Itália. As condições de elegibilidade para a ajuda do Fundo estão especificadas no Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que institui o FSUE. Um dos objetivos é contribuir para a reparação de infraestruturas, não podendo intervir como instrumento de refinanciamento, nem para a indemnização por prejuízos privados. Tal é o que acontece com os prejuízos diretos ocorridos em Múrcia, em Espanha, estimados pela Comissão, com base em cálculos fornecidos pelas autoridades espanholas, num total de 842,8 milhões de euros e nos prejuízos diretos ocorridos na região do Véneto, em Itália, estimados em 3 717 milhões de euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, premesso che scopo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è il ripristino delle infrastrutture e che in quanto strumento di rifinanziamento non può essere utilizzato per risarcire i danni subiti dai privati, e stimati i danni diretti subiti nella regione Murcia (Spagna) e Veneto (Itali), concordo con la proposta di finanziare i fabbisogni identificati attraverso la riassegnazione di fondi dai programmi per lo sviluppo rurale, esprimo dunque il mio voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Votei favoravelmente este orçamento retificativo que permitirá atenuar as consequências do sismo que assolou a região de Múrcia, em Espanha e das inundações na região do Véneto, em Itália. Não posso, contudo, deixar de reiterar que a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE deve ser agilizada, de forma a prover atempadamente ajuda às regiões afetadas por catástrofes. Se o FSUE fosse provido de uma dotação orçamental própria, poder-se-iam evitar situações de atraso na mobilização do fundo de mais de um ano, como é o caso das inundações em Itália; se se alargasse o âmbito do Fundo de Solidariedade da UE a situações que vão além das catástrofes naturais, poder-se-ia ter atenuado as consequências da catástrofe das lamas tóxicas na Hungria.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No âmbito da execução orçamental de 2011, foi apresentado o 7.º projeto de orçamento retificativo, tendo em vista mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Procura-se, com o recente recurso ao fundo, minorar as consequências do sismo que ocorreu em Múrcia, em Espanha, e das inundações ocorridas no Véneto, em Itália. Por considerar esta intervenção prioritária, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission proposal for mobilisation of the European Union Solidarity Fund (EUSF) is based on point 26 of the Interinstitutional Agreement (IIA) of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management, which allows such a mobilisation within an annual ceiling of EUR 1 billion. The conditions of eligibility to the Fund are detailed in Council Regulation No 2012/2002 establishing the EUSF, and it has to be recalled that the objective of the Fund is to repair infrastructure and that it is a tool of refinancing, and must not compensate private damages. The direct damages in Murcia, Spain, have been estimated by the Commission, based on calculations provided by the Spanish authorities, at a total of EUR 842.8 million. In the case of Veneto, Italy, the direct damages have been estimated at EUR 3717 million. The total amount for aid proposed in DAB 7/2011 is EUR 37 979 875.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − A seguito del terremoto che ha colpito la regione di Murcia in Spagna nel maggio scorso e le alluvioni che hanno colpito la regione Veneto fra la fine di ottobre e inizio novembre 2010, gli Stati colpiti in questione hanno fatto richiesta di accedere al Fondo di solidarietà dell'Unione.

Nel caso di specie, per quanto riguarda la regione Veneto, la Commissione ha riconosciuto come eleggibili 676,357 EUR di danni diretti a fronte dei quali viene proposto un aiuto da parte del Fondo di solidarietà di 17 milioni di EUR. Questi si sommano ai 21 milioni proposti per la Spagna, per uno storno totale di bilancio che ammonta a 37,9 milioni di EUR.

Mi rallegro per questa prova di solidarietà dell'Unione europea, che ancora una volta si è mobilitata nell'interesse di un suo Stato membro, il mio paese in questo caso, che aveva avviato l'istruttoria ed è ora beneficiario della mobilitazione del Fondo di solidarietà deliberata dalla Commissione. Massimo è il sostegno dell'intera delegazione italiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O projeto de orçamento retificativo n.º 7/2011 visa mobilizar o Fundo Europeu de Solidariedade da União Europeia, num valor de 38 milhões de euros para fazer face aos efeitos do terramoto em Múrcia, Espanha, e aos efeitos das inundações que assolaram a região do Véneto, em Itália. O documento do Parlamento Europeu, que recebeu o meu apoio, destaca a necessidade de estas verbas serem disponibilizadas de forma célere e apela ao envolvimento das autoridades a nível local, regional e nacional para que sejam desenvolvidos esforços no sentido da efetiva e rápida atribuição do apoio financeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia, deoarece acesta vizează mobilizarea din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) a sumei de 38 milioane EUR în credite de angajament și credite de plată în vederea diminuării efectelor cutremurului care a lovit regiunea Murcia din Spania și a efectelor inundațiilor din regiunea Veneto, Italia. Susţinem acordarea rapidă a ajutorului financiar prin intermediul Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru persoanele afectate de cutremurul din regiunea Murcia, Spania şi de inundațiile din regiunea Veneto, Italia.

Consider că este important ca toate părțile implicate din statele membre afectate de astfel de dezastre naturale, atât de la nivel local, cât și regional, dar și autoritățile naționale, să evalueze cât mai rapid daunele produse şi necesităţile de finanţare și să îmbunătățească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri de mobilizare a FSUE, pentru a accelera, pe cât posibil, mobilizarea FSUE. Regretăm faptul că pentru inundațiile din regiunea Veneto mobilizarea FSUE va fi realizată abia după 13 luni de la sfârșitul lunii octombrie 2010, perioada în care au avut loc ploile torențiale mai sus menţionate.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Berichtigungshaushaltsplan Nr. 7 soll die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds (EUSF) in der Höhe von 38 Millionen EUR ermöglichen – das Geld soll in das Erdbebengebiet der spanischen Region Murcia und das Überschwemmungsgebiet im italienischen Venetien gehen. Die Auszahlung der Mittel wird durch eine Umschichtung aus den Programmen zur ländlichen Entwicklung finanziert.

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0437/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório porque as candidaturas cumprem as normas estabelecidas pelo regulamento do Fundo. Tendo em conta também a situação em que se encontram as economias nacionais da Zona Euro, que atravessam um período de turbulência económica, entendo que a União Europeia deve ser solidária e envidar todos os esforços para ajudar a minimizar as consequências dramáticas de situações de catástrofe natural que afetaram, neste caso, dois Estados-Membros. Assim, também se ajuda estes dois países a direcionarem os seus esforços para a consolidação das suas contas públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo Ispanijai ir Italijai. Šiuo sprendimu 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo bus mobilizuojama 38 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, siekiant sumažinti Ispanijos Mursijos regioną ištikusio žemės drebėjimo (iš fondo skirta 21 mln.) ir Italijos Veneto regioną ištikusio potvynio pasekmes (iš fondo skirta 17 mln.). Komisija, remdamasi Ispanijos valdžios institucijos pateiktais skaičiavimais, tiesioginę žalą Mursijos regione įvertino 842,8 mln. EUR. Veneto regiono atveju tiesioginė žala įvertinta 3717 mln. eurų. Pritariu, jog reikia kiek įmanoma greičiau užtikrinti skubų pagalbos teikimą minėtiems nukentėjusiems nuo didelio masto stichinių nelaimių regionams panaudojant ES solidarumo fondo lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A União Europeia criou o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para manifestar a sua solidariedade para com as populações de regiões afetadas por catástrofes. O Fundo de Solidariedade intervém, principalmente, em casos de catástrofe natural de grandes proporções, com graves repercussões nas condições de vida dos cidadãos, no meio natural ou na economia de uma ou mais regiões de um Estado-Membro, ou de um país candidato à adesão à União Europeia. Em circunstâncias excecionais, o FSUE também pode ser mobilizado para catástrofes consideradas regionais, quando uma região é atingida por uma catástrofe que provoque prejuízos que afetem a maior parte da sua população e tenha repercussões graves e prolongadas nas suas condições de vida e estabilidade económica. A Espanha e a Itália apresentaram um pedido de mobilização do fundo. A Espanha devido aos danos provocados pelo sismo que assolou a região de Múrcia e a Itália devido às inundações ocorridas no Véneto. Ambas as candidaturas respeitam os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002, pelo que votei favoravelmente o presente relatório relativo à mobilização de 21 070 950 euros a favor de Espanha e de 16 908 925 euros a favor da Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe porque aporta el máximo nivel posible de ayudas, de acuerdo con las posibilidades legales, alcanzando los 21 millones de euros en el caso de Lorca y los cerca de 17 en el caso del Véneto. Me parece especialmente interesante que la movilización se produzca con esa energía y determinación en los tiempos de recesión y crisis en que vivimos, que han dado lugar a recortes de todo tipo en los presupuestos públicos de muchos de los Estados miembros. Espero que ese dinero continúe ayudando a los habitantes del Véneto y a los lorquinos a recuperar sus actividades y su ritmo y modos de vida para conseguir que estas tragedias sean, en pocos meses, solo un triste recuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against the attribution of EUR 38 million to the mobilisation of the EU Solidarity Fund. I have the deepest sympathy for those who have suffered as a result of damage caused by the earthquake in Lorca in May this year and the severe flooding in the Veneto region this autumn. As a British taxpayer, I would wholly support the UK government offering aid to these regions, but as someone who does not believe the EU should have such competencies, I regretfully cannot support this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Sono lieto che il Parlamento europeo si sia dimostrato, come me, a favore della relazione sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la regione del Veneto. L'alluvione che ha colpito non solo la regione di mia appartenenza, ma anche altre aree italiane tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 2011, è stata particolarmente disastrosa per le persone e le varie attività commerciali, gravemente danneggiate.

La cifra prevista dalla Commissione europea, pari a 16,908 milioni di euro, permetterà di coprire almeno una piccola parte delle spese previste per la ricostruzione delle zone colpite e il loro rilancio economico e produttivo. Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo risultato positivo, che rappresenta un segnale importante da parte di Commissione e Parlamento nei confronti di richieste provenienti da aree colpite da catastrofi negative, soprattutto in un periodo di profonda crisi economica e finanziaria.

Auspico per il futuro una maggiore celerità nella valutazione e nella conseguente mobilitazione di fondi a favore delle aree in difficoltà. Per il futuro dovrà essere possibile completare l'effettiva erogazione dei fondi in tempi più ridotti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aceitação da proposta da Comissão para a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a favor da Itália e da Espanha. Este fundo tem como objetivo contribuir para a reparação de infraestruturas. Sendo assim, a ajuda financeira a estes países tem o objectivo de atenuar as consequências causadas por catástrofes naturais nas regiões atingidas dos respetivos países. Espanha foi afetada na região de Múrcia por um sismo em 2011 e a Itália na região do Véneto por inundações em 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le tremblement de terre de Lorca (Espagne) en mai dernier et les inondations en Vénétie (Italie) à la fin de l'année 2010 nécessitent la mobilisation du Fonds européen de solidarité, conçu pour venir en aide aux régions européennes touchées par les catastrophes naturelles. Un total de 38 millions d'euros sera donc alloué à la reconstruction de ces deux régions (21,1 millions d'euros pour l'Espagne et 16,9 millions d'euros pour la Vénétie). Ce fonds, qui incarne la solidarité européenne, participe à la rationalisation des dépenses de l'Union en réaffectant des fonds initialement prévus pour les programmes de développement rural qui n'ont pas été utilisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du recours au Fonds de solidarité afin d'apporter un soutien européen à ces deux zones sinistrées par des catastrophes naturelles de grande ampleur. L'allocation de ces fonds souligne une nouvelle fois la nécessaire solidarité européenne lorsque nos populations se trouvent confrontées à des difficultés sans précédent et mettant en péril l'équilibre socio-économique local.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece cutremurul din mai, anul acesta, care a afectat zona Murcia din Spania şi inundaţiile din regiunea Veneto, Italia, ce au avut loc în 2010, au avut un impact dezastruos atât la nivelul populaţiei, cât şi la nivelul infrastructurii zonelor respective. Daunele directe din Murcia au fost estimate de Comisie, pe baza calculelor furnizate de autorităţile spaniole, la o sumă totală de 842,8 milioane de euro, iar, în cazul regiunii Veneto, daunele directe au fost estimate la 3717 milioane de euro. Din această cauză consider că este extrem de importantă acordarea rapidă de ajutor financiar prin intermediul Fondului de Solidaritate al UE (FSUE) pentru persoanele afectate de catastrofe naturale şi, de asemenea, împărtăşesc îngrijorarea raportoarei cu privire la faptul că, în ceea ce priveşte inundaţiile din regiunea Veneto, mobilizarea fondului va fi realizată doar la 13 luni după precipitaţiile torenţiale ce au avut loc la sfârşitul lui octombrie 2010.

Consider că toate părţile implicate din statele membre atât la nivel local, cât şi regional, dar şi autorităţile naţionale, ar trebui să evalueze mai bine nevoile şi să îmbunătăţească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri pentru FSUE în vederea accelerării mobilizării acestuia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 7/2011 - Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE - Espanha e Itália, que irá permitir apoiar a recuperação dos danos provocados pelas catástrofes verificadas nestas regiões de Espanha e de Itália. Considero, no entanto, necessário proceder à revisão do regulamento do Fundo de Solidariedade, de modo a torná-lo mais célere e mais flexível.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O forte sismo que afectou Espanha, em 11 de Maio de 2011, e as chuvas torrenciais que atingiram Itália, de 31 de Outubro a 2 de Novembro de 2010, provocaram avultados prejuízos materiais e humanos que são de lamentar profundamente, sendo a primeira considerada uma catástrofe regional extraordinária e a segunda, mais grave no seu impacto e dimensões, uma catástrofe natural de grandes proporções, nos termos do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho que regula a existência e modo de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia.

Concordo com a proposta de mobilização do Fundo, proposta pela Comissão, e faço votos de que os montantes transferidos para as regiões afectadas permita recuperá-las e minorar os prejuízos verificados. Esta manifestação prática de solidariedade constitui mais um sinal positivo demonstrativo da bondade de muitas das ideias do projecto europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, elaborado por Reimer Böge, refere-se à proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), a favor da Espanha e da Itália, nos termos do ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão em relação à disciplina orçamental e à boa gestão financeira. O objetivo desta mobilização é contribuir para a reparação de infraestruturas destruídas por catástrofes naturais, ou seja, o sismo de Lorca, ocorrido a 11 de maio de 2011 na região de Múrcia, em Espanha, e as inundações na região do Véneto, em Itália. O sismo em Espanha, além de 9 vítimas mortais e 130 feridos, fez dez mil desalojados e causou prejuízos avaliados em mais de 840 milhões de euros. Quanto às inundações na região do Véneto, causaram 7 vítimas mortais, além de centenas de desalojados, originando perdas diretas estimadas em 3 717 milhões de euros. Neste sentido, tendo em conta a necessidade de apoiar as regiões de Espanha e Itália vítimas das catástrofes naturais supra referidas e o enquadramento legal da mobilização do FSUE, voto favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório prevê a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a favor de Espanha e de Itália. Espanha solicitou o apoio do Fundo para os prejuízos causados pelo sismo em Múrcia em Maio de 2011. A cidade de Lorca foi atingida por dois sismos consecutivos de magnitude de 5.2, matando 9 pessoas e ferindo cerca de 300. Mais 10 000 pessoas foram evacuadas e houve graves prejuízos materiais. Itália solicitou o apoio do Fundo na sequência das chuvas torrenciais que ocorreram em Outubro e Novembro de 2010 na região de Veneto, no Nordeste da Itália. Os efeitos da forte precipitação foram agravados pelo vento siroco quente, típico do Mediterrâneo, que fundiu a neve nas montanhas próximas. A catástrofe causou prejuízos significativos às redes rodoviárias, às infra-estruturas, ao sector agrícola, às empresas e a residências particulares.

Naturalmente que damos o nosso acordo à mobilização deste Fundo, plenamente justificada em face dos prejuízos referidos. Não podemos deixar de reiterar, uma vez mais, a importância de definir um quadro apropriado à prevenção de catástrofes e de lamentar o atraso da Comissão Europeia na implementação das recomendações do relatório aprovado pelo Parlamento Europeu em Setembro de 2010, de que fui relator, sobre este mesmo tema.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Aprovámos o orçamento rectificativo que foi necessário para a proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia a favor de Espanha e de Itália. A Espanha solicitou apoio ao Fundo de Solidariedade para os prejuízos causados pelo sismo em Múrcia ocorrido em 11 de Maio de 2011. A cidade de Lorca foi atingida por dois sismos consecutivos de magnitude de 5.2, matando 9 pessoas e ferindo cerca de outras 300. Mais 10 000 pessoas foram evacuadas e cerca de 30 000 pessoas tiveram que passar a primeira noite na rua, tendo ainda causado graves prejuízos materiais.

A Itália solicitou apoio ao Fundo de Solidariedade na sequência das chuvas torrenciais que ocorreram de 31 de Outubro a 2 de Novembro de 2010 na região de Veneto, no Nordeste da Itália. Os efeitos da forte precipitação foram agravados pelo vento siroco quente típico do Mediterrâneo, que fundiu a neve nas montanhas próximas. A catástrofe causou prejuízos significativos às redes rodoviárias e às infra-estruturas, ao sector agrícola, às empresas e a residências particulares. A Comissão propôs a mobilização do Fundo no montante de 21 070 950 euros para a Espanha e de 16 908 925 euros para a Itália, num valor total de 37 979 875 euros. O que foi aceite e aprovámos no PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v prospech Španielska a Talianska na základe bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. Španielsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity v dôsledku škôd po zemetrasení, ktoré 11. mája 2011 zasiahlo autonómnu oblasť Murcia, najmä mesto Lorca. Zahynulo 9 ľudí, 300 bolo zranených, 10 000 osôb bolo evakuovaných a približne 30 000 ľudí strávilo prvú noc na ulici. Katastrofa spôsobila rozsiahle škody na obytných domoch, podnikoch, verejných budovách, pamiatkach kultúrneho dedičstva, cestnej sieti a na základnej infraštruktúre. Celkové priame škody sa odhadujú na 843 miliónov EUR. Taliansko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po prívalových dažďoch, ktoré zasiahli v období od 31. októbra do 2. novembra 2010 región Benátsko na severovýchode Talianska. Dôsledky silného dažďa ešte zhoršil teplý stredomorský vietor, vplyvom ktorého sa roztopil sneh v blízkych horách. Katastrofa spôsobila rozsiahle škody na cestnej sieti a infraštruktúre, poľnohospodárskej výrobe, podnikoch a obytných domoch, ktoré boli vyčíslené na 3,717 miliardy EUR. Po overení, či predkladané žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti v zmysle nariadenia (ES) č. 2012/2002, Komisia navrhla mobilizovať Fond solidarity vo výške 21 070 950 EUR pre Španielsko a 16 908 925 EUR pre Taliansko.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Un contributo economico destinato alle persone colpite dalla tragica alluvione del Veneto del novembre 2010, questo è quanto abbiamo votato oggi. Il Parlamento, approvando a larga maggioranza l’aiuto di 16,9 milioni di euro per il Veneto alluvionato, ha dimostrato che la solidarietà europea non sta solo nelle parole ma anche nei fatti. È chiaro che nonostante la somma prevista dalle norme del Fondo, siamo ancora molto lontani dal coprire i reali costi di ricostruzione di infrastrutture, servizi di alloggiamento e di soccorso. Per l'effettiva bonifica delle zone colpite lo Stato italiano aveva infatti stimato danni diretti pari a 3.717 milioni di euro. Non vorrei soffermarmi sui dati ma vorrei evidenziare che solo nella mia provincia, Padova, abbiamo avuto: 3.500 sfollati, 12 comuni gravemente danneggiati, 8 esondazioni e 6 rotture di argini; per una superficie totale interessata da allagamenti pari a 72 Km quadrati. Concludo, auspicando che la strada della solidarietà e della cooperazione convergano più efficacemente per garantire il necessario sostegno finanziario che l´Europa deve assicurare a tutti gli Stati membri in caso di calamità.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Komisija pasiūlė mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas Ispanijos ir Italijos reikmėms. Ispanija pateikė paraišką Solidarumo fondo paramai gauti, kad galėtų padengti žalą, patirtą per 2011 m. gegužės 11 d. Mursijoje įvykusį žemės drebėjimą. Lorkos miestą sukrėtė du iš eilės žemės drebėjimai, kurių stiprumas siekė 5,2 balo ir per kuriuos žuvo 9 žmonės ir apie 300 buvo sužeista. Per nelaimę stipriai nukentėjo gyvenamieji namai, įmonės, visuomeniniai pastatai, kultūros paveldo vietos, kelių tinklas ir pagrindinė infrastruktūra. Taigi, remiantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002 pateiktomis apibrėžtimis, nelaimė priskiriama neeilinio masto regioninėms nelaimėms ir patenka į pagrindinę Solidarumo fondo lėšų taikymo panaudojimo „neeilinėmis aplinkybėmis“ sritį. Tuo tarpu Italija pateikė paraišką Solidarumo fondo lėšoms gauti po liūčių, 2010 m. spalio 31 d.–lapkričio 2 d. niokojusių Italijos šiaurės rytų Veneto regioną. Stiprių liūčių padarinius apsunkino sirokas – šiltas Viduržemio jūros vėjas, ištirpdęs sniegą netoliese esančiuose kalnuose. Nelaimė padarė didelę žalą kelių ir infrastruktūros tinklams, žemės ūkiui, įmonėms ir gyvenamiesiems namams. Pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002 pateiktas apibrėžtis nelaimė, kurios žalai padengti reikalinga pagalba, priskirtina didelio masto stichinėms nelaimėms. Komisija, patikrinusi, ar visi prašymai atitinka Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 nustatytus tinkamumo kriterijus, pasiūlė (ir šiam pasiūlymui pritariau), kad iš Solidarumo fondo būtų mobilizuotos lėšos Ispanijai ir Italijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La decisione presa dal Parlamento di stanziare il Fondo di solidarietà dell´Unione europea per i territori colpiti da catastrofi naturali, incontra il mio totale apprezzamento. L´alluvione che tra il 31 ottobre e il 2 novembre del 2010 colpì il Veneto, aveva causato ingenti danni per la popolazione e per l´intero tessuto sociale ed economico del territorio. Molte infrastrutture sono state danneggiate gravemente, così come piccole e medie imprese che, nel Nord-Est dell´Italia, rappresentano la principale forza produttiva del territorio. I 17 milioni con cui l´Unione europea aiuterà il Veneto rappresentano una vera boccata d´ossigeno per i cittadini veneti che, anche psicologicamente, faticano a superare il ricordo di quei drammatici giorni. Con gli aiuti previsti anche per la zona spagnola colpita da due violente scosse di terremoto, la Lorca, l´Unione europea dimostra concretamente di essere vicina alle popolazioni colpite da catastrofi naturali

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to help Spain and Italy. Spain applied for assistance from the Solidarity Fund for damage caused by the earthquake in Murcia on 11 May 2011. The town of Lorca was hit by two consecutives earthquakes with a magnitude of 5.2 killing 9 people and injuring some 300 more. A further 10 000 people were evacuated and around 30 000 people had to spend the first night on the streets. Furthermore, the disaster caused widespread damage to residential homes, businesses, public buildings, cultural heritage sites, to the road network and to basic infrastructure. Italy applied for assistance from the Solidarity Fund following torrential rainfall from 31 October to 2 November 2010 in the Veneto region of north-eastern Italy. The effects of the heavy rainfall were aggravated by a warm Mediterranean ‘Sirocco’ wind that melted the snow in the nearby mountains. The disaster caused significant damage to road and infrastructure networks, agriculture, businesses and residential homes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Credo che non ci sia tempo da perdere e auspico quindi che la relazione Böge venga approvata immediatamente senza modifiche. Le cifre che verranno stanziate, anche se non copriranno interamente i danni provocati dai recenti disastri in Italia e Spagna, sono una risorsa vitale per permettere alle popolazioni di riprendere la propria attività e la propria vita.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Fundo de Solidariedade da União Europeia é utilizado para prestar auxílio às regiões assoladas por catástrofes naturais. O recente sismo em Múrcia e as inundações na região do Véneto enquadram-se neste tipo de auxílio, segundo os termos do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho que regula a existência e o modo de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Sou, assim, favorável à mobilização dos fundos necessários para fazer face a estes graves incidentes, fazendo votos para que os fundos disponibilizados sirvam para atenuar os prejuízos materiais e humanos causados por estas catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Sono soddisfatto che, con il voto odierno, sia stato finalmente dato il via libera allo stanziamento di circa 17 milioni di euro per i danni causati dalle inondazioni in Veneto lo scorso autunno 2010. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea può sicuramente essere uno strumento utile per contribuire alla piena ripresa di queste aree così duramente colpite. Mi auguro inoltre che anche la Toscana e la Liguria, anch'esse colpite da tragiche inondazioni il mese scorso, possano accedere in tempi brevi a questa importante fonte di finanziamento europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu sprendimui mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas Ispanijai dėl žemės drebėjimo sukeltos stichinės nelaimės ir Italijai dėl potvynio sukeltos stichinės nelaimės. Pažymėtina, jog daugybė žmonių dėl šių nelaimių prarado savo namus, itin stipriai nukentėjo pagrindinės infrastruktūros objektai ir keliai, pramonė ir žemės ūkis. Taigi atsižvelgiant į šių stichinių nelaimių mastą ir padarytus milžiniškus nuostolius, yra būtina ES lygiu parodyti solidarumą stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojams ir skirti jiems tam tikrą finansinę paramą iš Solidarumo fondo neviršijant metinės 1 mlrd. EUR ribos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Italia e Spagna hanno fatto richiesta all'UE per la mobilitazione del fondo europeo di solidarietà per le catastrofi naturali causate rispettivamente dalle forti piogge e inondazioni in Veneto e dal terremoto che ha colpito la zona di Murcia lo scorso maggio. Il voto a favore, da parte mia e del Parlamento, è pressoché scontato vista la gravità dei fatti e la necessità di intervenire rapidamente. Tuttavia, alla luce degli stanziamenti concessi dalla Commissione, solo 38 milioni di euro (21 per la Spagna e 17 per l'Italia) credo che si sarebbe potuto fare di più a favore delle popolazioni e della ricostruzione delle zone colpite.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Aprovei a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a favor de Espanha e de Itália para acorrer, respetivamente, aos prejuízos causados pelo sismo ocorrido em Múrcia, a 11 de maio de 2011, e aos prejuízos causados pelas chuvas torrenciais que ocorreram de 31 de outubro a 2 de novembro de 2010 na região do Véneto, no Nordeste da Itália. De facto, os Serviços da Comissão Europeia, após terem verificado que todas as candidaturas respeitam os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002, propuseram a mobilização do Fundo de Solidariedade no montante de 21 070 950 € para a Espanha e de 16 908 925 € para a Itália, num valor total de 37 979 875 €.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, premesso che scopo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è il ripristino delle infrastrutture e considerati i danni causati dal terremoto dell'11 maggio 2011 nella regione della Murcia e piogge torrenziali che hanno colpito la regione nord-orientale del Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, esprimo il mio voto favorevole a che il Fondo di solidarietà sia mobilitato per le due nazioni in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Votei a favor da proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade Europeu (FSUE) a estas duas regiões da Europa que foram vítimas de duas catástrofes naturais. Não posso, no entanto, deixar de reiterar a necessidade, por um lado, de prover o FSUE de dotações próprias, que garantam que a ajuda chegue atempadamente às populações atingidas e não 13 meses depois, como é o caso das inundações na região do Véneto, em Itália e, por outro lado, de aumentar o âmbito de aplicação do fundo para além das catástrofes naturais, para que situações como as que ocorreram na região de Kolontár e Devecser, na Hungria, nomeadamente o caso das lamas tóxicas, fiquem sem resposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Sostengo con convinzione questa proposta. Le piogge torrenziali dello scorso inverno hanno causato al Veneto un danno economico di quasi 4 miliardi di euro. Pur non essendo previsto nel bilancio 2011, è giusto che il Parlamento europeo approvi un finanziamento per quel territorio. Grazie alla mobilitazione del Fondo di solidarietà le popolazioni colpite riceveranno un contributo di quasi 17 milioni di euro per la ricostruzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Solidariedade da União Europeia previsto no Regulamento (CE) n.º 2012/2002, estatuído com vista a acorrer a situações de catástrofe natural que tenham afetado os Estados-Membros, permite, à luz do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006, mobilizar um máximo anual de mil milhões de euros. Tendo a Espanha pedido a mobilização do fundo por força dos sismos que atingiram a cidade de Lorca, assim como a Itália, por força das chuvas torrenciais que assolaram a região do Véneto, e estando todos os pressupostos de aplicação reunidos, votei em sentido favorável a decisão de mobilização do fundo, na esperança de que, por esta via, seja possível minorar, tão rápido quanto possível, as necessidades das populações locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission proposes to mobilise the European Union Solidarity Fund in favour of Spain and Italy on the basis of point 26 of the Interinstitutional Agreement (IIA) of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management. The IIA allows the mobilisation of the Solidarity Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion. In parallel to the proposal to mobilise the Solidarity Fund in favour of Spain and Italy, the Commission has presented a draft amending budget (DAB No 7/2011 of 21 November 2011) in order to enter in the 2011 budget the corresponding commitment and payment appropriations as foreseen in point 26 of the IIA.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo procedimento perché permette di sbloccare 38 milioni di euro di aiuti comunitari del Fondo di solidarietà europeo da destinarsi a Spagna ed Italia per riparare i danni dei disastri naturali dell'anno scorso. In particolare nel mio paese la forte pioggia a fine ottobre e inizio novembre del 2010 ha causato gravi inondazioni, soprattutto nella regione del Veneto. Gli effetti della pioggia sono stati poi aggravati da un caldo vento mediterraneo, lo “Scirocco”, che ha sciolto la neve nelle montagne vicine causando gravi danni alle reti stradali e alle infrastrutture, all'agricoltura, alle aziende e le case.

È stato possibile attingere a questi fondi grazie ad un impegno comune che ha permesso di utilizzare fondi non spesi per lo sviluppo rurale, il tutto grazie ad una rettifica di bilancio.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − In seguito alle catastrofi naturali che hanno colpito la Regione Veneto in Italia, messa in ginocchio da un'alluvione nell'autunno 2010, e la Murcia in Spagna, colpita da un terremoto nel maggio scorso, gli Stati in questione hanno chiesto di poter accedere al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, erogato in seguito a un'istruttoria valutata dalla Commissione, come contributo alle spese sostenute dallo Stato affetto dall'evento per far fronte agli interventi di emergenza. Per quanto riguarda la Regione Veneto, la mia Regione, è stato proposto un aiuto da parte del Fondo di solidarietà di 16,9 milioni di euro, che si sommano ai 21 milioni proposti per la Spagna, per un totale di bilancio di 37,9 milioni di euro. Mi rallegro per questa prova di solidarietà da parte dell'Unione Europea che ancora una volta ha dimostrato di essere in grado di fare qualcosa di concreto per i suoi cittadini. Fondamentali sono stati l'appoggio e la vicinanza dimostrati dalla delegazione italiana per affrontare una così difficile situazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'inondazione che ha colpito nel novembre 2010 il nord Italia, e soprattutto il Veneto, ha provocato danni per oltre 600 milioni di euro. Ma più che perdite economiche la calamità ha provocato sofferenza, disagio e paura nella popolazione. Il disastro, infatti, ha coinvolto persone, famiglie, imprese e infrastrutture: sono stati registrati danni alle proprietà private, alle infrastrutture vitali (come l’autostrada A4), alle imprese, all'agricoltura e al patrimonio culturale concentrato nel bacino del fiume Bacchiglione.

In seguito all'alluvione, hanno rischiato di chiudere ben 40mila imprese, che danno lavoro a circa 250mila persone. Con il voto di oggi, che attiva il fondo di solidarietà, il Parlamento europeo sta dando al Veneto un segnale concreto e tangibile. Con i 17 milioni di euro di aiuti, infatti, si cercherà di migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo tremendo evento naturale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em novembro de 2011, a Comissão Europeia apresentou uma proposta relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia por forma a responder aos pedidos de assistência apresentados pela Espanha e pela Itália. Subscrevo integralmente o presente relatório devido ao facto de entender que o Fundo de Solidariedade da União Europeia deve ser disponibilizado aos Estados-Membros sempre que se verifiquem catástrofes naturais que resultem em elevados prejuízos para as regiões afetadas. Concordo com a mobilização de 21 milhões de euros para a Espanha fazer face ao sismo registado na região de Múrcia, nomeadamente na cidade de Lorca, e com os 17 milhões de euros a favor de Itália no seguimento das inundações verificadas no Véneto. Aproveito ainda para manifestar a minha total solidariedade para com as regiões afetadas e referir que a União Europeia se deverá empenhar no apoio às populações de Lorca e do Veneto.

 
  
MPphoto
 
 

  ISilvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluția referitoare la propunerea de decizie privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (FSUE), în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

Din păcate, Europa se confruntă tot mai frecvent cu fenomene extreme, precum secete, inundații, incendii forestiere şi cutremure. UE şi statele membre trebuie să fie solidare cu populația din regiunile afectate de dezastre naturale. Principalul instrument de care dispune UE pentru a face față acestor catastrofe este FSUE, care completează bugetele alocate de statele membre pentru măsuri de urgență, cum ar fi repunerea imediată în funcțiune a infrastructurii și a echipamentelor în domeniul energiei, apei potabile, apelor uzate, transportului, telecomunicațiilor, sănătății și învățământului.

Spania a transmis o cerere de finanțare ca urmare a unui cutremur înregistrat în regiunea Murcia, daunele ridicându-se la 842.838 milioane EUR, iar Italia a transmis o cerere de finanțare ca urmare a unor inundații în Veneto, daunele ridicându-se la 676.357 milioane EUR. Susţin mobilizarea FSUE pentru o sumă totală de 37.979.875 EUR: 21.070.950 EUR pentru Spania şi 16.908.925 EUR pentru Italia, în credite de angajament și de plată.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Europäische Union hat den Solidaritätsfonds eingerichtet, um im Falle von Katastrophen der betroffenen Bevölkerung Beistand zu leisten. Die Kommission veranschlagte, dass 21 070 950 EUR aus dem Fonds an die Region Murcia im Südosten Spaniens gezahlt werden sollten, die im Mai von zwei schweren Erdbeben heimgesucht wurde, bei denen über 150 Menschen verletzt wurden und mehrere Menschen sogar ihr Leben verloren. 16 908 925 EUR sollen ausgezahlt werden, um einen Teil der Kosten der italienischen Behörden für Sofortmaßnahmen nach den Überflutungen im Veneto zu decken – für Notunterkünfte, Rettungsdienste sowie Schutzeinrichtungen, aber auch für die Instandsetzung der Infrastruktur und die Säuberung der betroffenen Gebiete.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0438/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório porque a candidatura cumpre os critérios para o acesso ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. A prazo, as medidas previstas por este fundo têm a finalidade de ajudar os trabalhadores despedidos a encontrar e manter um novo emprego e é claro que estes trabalhadores precisam de um acompanhamento nesse sentido. Noto que, hoje, o fundo presta igualmente assistência aos trabalhadores que tenham perdido o emprego devido à crise financeira e económica mundial e este parece ser o caso, pois o investimento privado no sector da construção decresceu bastante nos últimos meses. Como tal, a UE deve prestar auxílio a todos os que são afetados pela crise e pelas perturbações económicas e sociais que dela decorrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della mobilitazione del FEG per i lavoratori del settore della "Costruzione di edifici" del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non c'è settore che non abbia risentito delle ripercussioni della crisi finanziaria, ma vi sono alcune categorie di lavoratori che ne hanno sofferto maggiormente. In particolare, il settore delle costruzioni determina il 15% del PIL della Regione Trentino-Alto Adige, dando lavoro a circa l'8% dei lavoratori della Provincia autonoma di Trento e a circa l' 8,6% di quella di Bolzano. In quest'ultima, tra il 2009 e il 2010, la disoccupazione è aumentata del 43% mentre nella Provincia di Trento del 117% . Il FEG è un importante strumento della politica europea istituito per fornire sostegno aggiuntivo ai lavoratori licenziati a causa dei notevoli cambiamenti strutturali nell'organizzazione del commercio mondiale. In questo periodo di crisi l'Unione europea non deve venire meno al suo ruolo e trasmettere fiducia ai cittadini e agli Stati membri mediante gli strumenti di sostegno. Mi auguro perciò che si trovi un accordo per il mantenimento del Fondo fino al 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation a été créé pour soutenir les travailleurs européens qui ont perdu leur emploi. Il leur permet de se réinsérer professionnellement. Exceptionnellement, la crise financière et économique constitue une raison suffisante pour qu’un Etat membre introduise une demande de subvention. Touché par la crise, le secteur de la construction dans la région du Trentin-Haut-Adige, au nord de l’Italie, connaît plusieurs vagues de licenciements. Dans un effort de solidarité envers l’Italie, le Parlement européen a adopté une résolution, à laquelle j’ai apporté mon soutien, débloquant une aide de 3,9 millions d’euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo Italijai, siekiant skirti 3 918 850 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia paramą ir padeda vėl integruotis į darbo rinką darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių bei dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio. 2011 m. vasario mėn. Italija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš 323 įmonių, vykdančių statybų veiklą Trentino-Alto Adidžės regione. Italijos teigimu, jos statybų sektorius labai nukentėjo per pasaulinę finansų krizę. Buvo drastiškai sumažintos paskolos statybų sektoriui bei individualiems asmenims, o dėl mažėjančio vartotojų pasitikėjimo ir grynųjų pinigų trūkumo sumažėjo naujų namų paklausa. Remiantis Komisijos vertinimu, paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus teisės gauti paramą kriterijus. Pritariau, kad EGF lėšos būtų mobilizuotos finansinei paramai pagal Italijos pateiktą paraišką, siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, grįžimą į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças significativas na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009 o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência directa direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 3 918 850 euros do FEG a favor de Itália, com o objetivo de apoiar os trabalhadores despedidos por 323 empresas da divisão 41 (Construção de edifícios) na região do Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Per quanto concerne la pratica in esame, la richiesta di mobilitazione del Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione si riferisce a più di 600 esuberi, di cui 528 ammessi all'assistenza, in 323 imprese del settore della costruzione di edifici. I servizi preposti della Commissione hanno valutato positivamente la richiesta di mobilitazione del Fondo per l'adeguamento alla globalizzazione, strumento comunitario di aiuto a chi si ritiene abbia perso il lavoro a causa della concorrenza dovuta alle dinamiche distorsive della globalizzazione. I criteri necessari da rispettare perché il fondo sia mobilitato sono stati accertati positivamente dalla Commissione. Il mio voto è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I regret that in Italy 528 workers were made redundant by 323 construction firms in the Trentino-Alto Adige/Südtirol region. It is always awful when during such testing times people lose employment. However this is happening across the continent and should be the priorities of the nations in which those people live or the prerogative of allied nations to help where possible countries most deeply affected by major structural changes in world trade patterns and the financial crisis. I thus, unfortunately, cannot agree to give Italy an extra EUR 3.9 million as I do not believe this Adjustment Fund should even exist as an EU competence.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a proposta de decisão relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a favor da Itália. O FEG foi criado para prestar apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais significativas dos padrões do comércio mundial. Assim sendo, esta mobilização do Fundo tem como objetivo apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos na sequência da crise económica e financeira mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Dadas as diversas repercussões que a Itália tem vindo a sofrer devido à sua frágil exposição à crise financeira e às mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial, considerei importante apoiar este relatório que prestará uma vital assistência temporária e pontual aos trabalhadores desempregados. Além disso, acredito no fim para o qual a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), num montante total de 3.918.850 euros a favor da Itália, irá ser aplicado. Este apoio à reintegração da Itália no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da globalização e da crise económico-financeira global é fundamental para salvaguardar 528 casos de despedimentos que ocorreram em 323 empresas no sector da Divisão 41 (construção de edifícios).

Do pacote de medidas propostas pela Comissão, gostaria de dar especial relevo a duas de carácter peremptório: o aconselhamento e a orientação individual, no sentido de disponibilizar aos trabalhadores serviços de apoio individual no processo de reinserção e a formação profissional individual, que pretende recapacitar as competências dos trabalhadores despedidos através da implementação de sessões de treino e desenvolvimento, facilitando assim técnicas de procura de emprego que são básicas num mundo cada vez mais global.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Esta é a vigésima terceira candidatura a ser examinada a título do orçamento de 2011 e diz respeito à mobilização de um montante total de 3,9 milhões de euros do FEAG para a Itália. Saliento que esta candidatura foi apresentada pela Itália em 7 de Fevereiro de 2011 (tendo-a complementado com informações adicionais até 6 de julho) relativamente a despedimentos verificados em 323 empresas da divisão 41 (Construção de edifícios). Constato, por isso, que esta candidatura foi apreciada num prazo bastante razoável, dado o grau de complexidade da análise e da verificação da sua adequação às regras do FEAG destas candidaturas. Em anteriores processos de decisão tenho verificado a mesma eficiência, pelo que, apesar de lamentar os factos que deram origem a este procedimento, louvo a celeridade com que o mesmo foi concluído. Como comentário final apenas gostaria de ver esta eficiência e eficácia na ação da União aplicada a outras matérias nomeadamente naquelas que podem colocar em causa o futuro da UE como a conhecemos hoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport sur la mobilisation du Fond européen d'ajustement à la mondialisation afin de soutenir des travailleurs confrontés à des licenciements dans le secteur du bâtiment, causés par la diminution des investissements privés dans le secteur immobilier. En permettant l'allocation de ce fonds, l'Union européenne fait preuve de solidarité envers nos travailleurs touchés par la crise et apporte son soutien à la reconversion professionnelle de ces populations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative şi bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar individual lucrătorilor afectaţi de schimbările majore intervenite în structura comerţului mondial şi pentru a le acorda asistenţă în procesul de reintegrare pe termen lung pe piaţa forţei de muncă. Ca urmare directă a crizei financiare şi economice mondiale, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediaţi din cauza crizei financiare.

Italia a declarat că sectorul construcţiilor a fost grav afectat de criză, iar cererile de noi locuinţe s-au diminuat drastic din cauza lipsei de fonduri. Datele disponibile la nivelul UE confirmă declinul semnificativ al acestui sector pe durata a şapte trimestre consecutive. Din această cauză, susţin mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 3.918.850 de euro în favoarea lucrătorilor disponibilizaţi din regiunea Trentino-Alto Adige/Südtirol. De asemenea, susţin faptul că instituţiile competente ar trebui să depună eforturile necesare în viitor pentru a ameliora mecanismele procedurale şi bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por apoiar a mobilização de 3 918 850 euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para a Itália, destinados a apoiar 643 trabalhadores despedidos em 323 empresas na região do Trentino. Considero este pedido pertinente na medida em que o encerramento das empresas em questão se ficou a dever ao impacte da atual crise no sector da construção civil italiano.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização tem vindo a ser usado abundantemente de modo a minorar o impacto da globalização e as consequências da presente crise financeira para a economia europeia, auxiliando trabalhadores despedidos e procurando obter a sua reentrada no mercado de trabalho.

O número de casos submetidos à aprovação do Parlamento Europeu, a sua disparidade geográfica e a diversidade de indústrias atingidas constituem prova bastante do momento preocupante que a União Europeia atravessa. A deslocalização das suas indústrias para regiões do globo em que o custo da mão-de-obra é significativamente mais barato conduziu ao fecho de muitas unidades produtivas e, consequentemente, ao desemprego de muitos milhares de trabalhadores que agora se vêem com dificuldades em voltar a trabalhar, tal é a retracção do mercado e as cautelas em contratar demonstradas pelos empregadores subsistentes. 528 trabalhadores do sector da construção, provindos de 323 empresas da região italiana de Trentino-AltoAdige/Südtirol conheceram esta mesma sorte que não posso deixar de lamentar.

Espero que o FEG contribua para que possam voltar a encontrar trabalho e desejo que a economia europeia possa reagir com energia e criatividade a este momento difícil.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado pela colega Barbara Matera, versa sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG), nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão em relação à disciplina orçamental e à boa gestão financeira (candidatura EGF/2011/002 IT/Trentino – Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings, Itália). Em 31 de outubro de 2011, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Itália para apoiar a reintegração dos trabalhadores despedidos por causa da crise mundial, na sequência da candidatura supra referida e apresentada em 7 de fevereiro de 2011. Trata-se da vigésima terceira candidatura apresentada no âmbito do Orçamento da UE para 2011, mobilizando 3.918.850 euros, e que pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 643 trabalhadores de 323 empresas de construção civil da região de Trentino. Considerando que o FEAG, criado em 2006, visa apoiar os trabalhadores que, devido a alterações estruturais nos padrões do comércio mundial originadas pela globalização, ficaram sem os seus postos de trabalho, voto favoravelmente esta proposta de decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório responde à vigésima terceira candidatura à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização examinada a título do orçamento de 2011. Diz respeito à mobilização de um montante total de 3 918 850 euros do FEG para a Itália. Resulta de 643 despedimentos, 528 dos quais são elegíveis para apoio, em 323 empresas de construção de edifícios. O sector da construção civil em Itália foi severamente afectado pela crise. Segundo o governo italiano, os empréstimos ao sector da construção civil ou a particulares foram drasticamente reduzidos e a procura de casas novas para habitação diminuiu devido ao declínio da confiança dos consumidores e à falta de liquidez. A situação económica de ambas as províncias aqui consideradas (Trentino-Alto e Adige/Südtirol) deteriorou-se em 2009 e o seu crescimento económico foi negativo. A Itália prevê que o impacto dos despedimentos seja significativo a nível local.

Apoiámos a mobilização do FEG para apoiar os trabalhadores despedidos. Mas simultaneamente, reiteramos aqui a crítica, quer ao injusto regulamento do Fundo, quer ao facto de nada ser feito para evitar a sua repetida mobilização. Pelo contrário, as políticas postas em marcha pela UE são novas sementes de crise que fazem antever novos despedimentos e novos pedidos de mobilização deste Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta é a vigésima terceira candidatura que foi examinada no nosso Grupo de Trabalho da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, a título do orçamento de 2011. Diz respeito à mobilização de um montante total de 3 918 850 euros do FEG para a Itália. Resulta de 643 despedimentos, 528 dos quais são elegíveis para apoio, em 323 empresas de construção de edifícios.

A candidatura baseia-se nos critérios de intervenção previstos na alínea b) do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, o qual requer a ocorrência de, pelo menos, 500 despedimentos, durante nove meses, em empresas que operem na mesma divisão da NACE Revisão 2 em uma ou duas regiões contíguas de nível NUTS II de um Estado-Membro.

A Itália alega que o sector da construção civil foi severamente afectado pela crise. Os empréstimos ao sector da construção civil ou a particulares foram drasticamente reduzidos e a procura de casas novas para habitação diminuiu devido ao declínio da confiança dos consumidores e à falta de liquidez. Esta é a região de Trentino-Alto Adige/Südtirol. A situação económica de ambas as províncias deteriorou-se, em 2009, e o seu crescimento económico foi negativo. A Itália prevê que o impacto dos despedimentos seja significativo a nível local.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Bod 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení umožňuje uvoľniť prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) prostredníctvom nástroja flexibility s ročným stropom vo výške 500 mil. EUR nad rámec príslušných okruhov finančného rámca. Taliansko vo februári tohto roku predložilo žiadosť EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – výstavba budov o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania 643 pracovníkov v 323 podnikoch, ktoré podľa klasifikácie NACE Revision 2 pôsobia v rámci divízie 41 („výstavba budov“) v regióne Trentino-Alto Adige/Südtirol (ITD1 a ITD2) na úrovni NUTS II v Taliansku. Podľa tvrdení príslušných orgánov finančná a hospodárska kríza viedla k náhlemu kolapsu svetovej ekonomiky s obrovským dosahom na mnoho odvetví, pričom ani prepúšťanie v odvetví stavebníctva sa nedalo predvídať a ani mu nebolo možné jednoducho zabrániť. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006 dospela k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia. Rovnako sa domnievam, že je opodstatnené finančnú kompenzáciu Taliansku bezodkladne poskytnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − 2011 m. vasario 7 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš 323 įmonių, vykdančių pastatų statybos veiklą Trentino-Alto Adidžės (Pietų Tirolio) regione, ir iki 2011 m. liepos 6 d. ją papildė išsamesne informacija. Pritariau balsuodamas, kadangi ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje, ir kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti EGF lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell´On. Matera perché ritengo che la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia una risposta pronta e necessaria per fronteggiare il problema, ormai sempre più stringente, della disoccupazione e del reinserimento nel circuito lavorativo dei cittadini che perdono il proprio posto di lavoro. La crisi economica che, purtroppo, accompagna l´economia mondiale ed europea da ormai 3 anni a questa parte, ha colpito una zona altamente produttiva e qualificata qual'è il Trentino-Alto Adige. In particolare, la richiesta dell´Italia in relazione a 643 esuberi, di cui 528 ammessi all´assistenza del fondo, ha soddisfatto le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG. Sono convinto che la gestione di questo fondo in un´ottica non soltanto assistenziale, ma anche formativa e di reinserimento nel tessuto lavorativo, sia la strada maestra da percorrere per fronteggiare gli effetti della forte crisi tutt'oggi perdurante

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. This is the twenty-third application to be examined under the 2011 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 3 918 850 from the EGF for Italy.

It concerns 643 redundancies, of which 528 targeted for assistance, in 323 enterprises operating in the NACE Revision 2 Division 41 (‘Construction of buildings’) in the NUTS II region of Trentino-Alto Adige/Südtirol (ITD1 and ITD2) during the nine-month reference period from 1 March 2010 to 1 December 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I voted in favour of this report and welcome the support provided by the European Globalisation Adjustment Fund in the sum of EUR 3 918 850 to the Italian construction industry. These funds will provide much-needed assistance to those made redundant in this sector as a result of the global economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi, no passado, utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio à Itália, que apresentou um pedido de assistência relativo a 643 casos de despedimento, dos quais 528 são potenciais beneficiários de assistência, que ocorreram em 323 empresas da divisão 41 (Construção de edifícios) da NACE Rev. 2 na região NUTS II do Trentino-Alto-Adige/Südtirol (ITD1 e ITD2), em Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der EGF wird jährlich mit 500 Millionen EUR ausgestattet und soll dazu dienen, Arbeitnehmer, die von den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, zu unterstützen. Am 31. Oktober 2011 hat die Kommission einen neuen Vorschlag für einen Beschluss über die Inanspruchnahme des EGF zugunsten von Italien angenommen, um Arbeitnehmer, die infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind, bei ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Beim vorliegenden Bericht handelt es sich um den Antrag von 3 918 850 EUR aus dem EGF für ein Unternehmen in Südtirol. Aus Solidarität mit den Entlassenen und um die negativen Folgen abzumildern, habe ich für den Bericht gestimmt. Es ändert aber nichts an der grundsätzlichen Erfordernis einer anderen Politik der EU im Hinblick auf den Welthandel. Dumping-Importe aus Schwellenländern, die in der Folge unsere heimische Industrie ruinieren, müssen verhindert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Nonostante il periodo di crisi economica ritengo necessario che l'Unione Europea continui a finanziare quei settori e quelle imprese, richiedenti aiuto, che rientrano nei parametri per il recepimento di finanziamenti. Finalmente è la volta di un fondo di adeguamento alla globalizzazione in aiuto di piccole imprese italiane del Trentino Alto Adige. Anche grazie al mio voto a favore mi auguro che il fondo, di quasi 4 milioni di euro, venga assegnato. Tale mobilitazione andrebbe a salvare il posto di lavoro di più di 500 lavoratori e quindi di altrettante famiglie. Motivo per il quale credo che tutti dovrebbero votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais dos padrões do comércio mundial. Em 31 de Outubro de 2011, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Itália, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho dos trabalhadores despedidos na sequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da vigésima terceira candidatura a ser examinada a título do orçamento de 2011 e diz respeito à mobilização de um montante total de 3.918.850 € do FEG a favor da Itália, tendo por base 643 despedimentos, 528 dos quais são elegíveis para apoio, em 323 empresas da divisão 41 (Construção de edifícios) da NACE Rev. 2 na região NUTS II do Trentino–Alto Adige/Südtirol (ITD1 e ITD2) durante o período de referência de 1 de março de 2010 a 1 de dezembro de 2010. Cumprindo-se todos os requisitos necessários para acionar o presente mecanismo de ajuda financeira, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e valutata l'importanza della mobilizzazione del FEG a favore dell'Italia al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale, esprimo il mio voto favorevole alla seguente proposta di decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Votei favoravelmente a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para apoiar os trabalhadores da construção civil na região do Trentino, em Itália, que se viram confrontados com uma situação de desemprego na sequencia de uma avultada quebra dos investimentos privados no setor imobiliário no seguimento da atual crise social, económica e financeira. Ao viabilizar a mobilização do fundo garante-se um conjunto de programas que apoiam a reconversão profissional dos mais de 528 trabalhadores, de 323 empresas, diretamente afetados nesta região.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No seio da execução do orçamento de 2011, foi apresentada, pela 23.ª vez, uma candidatura ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que tem por escopo apoiar os trabalhadores que, por força da deslocalização, motivada pelo fenómeno de concorrência global das empresas em que laboravam, se encontram em situação de alta fragilidade. Neste caso, em que Itália solicitou a intervenção do fundo, conhece-se um total de 643 casos de despedimento por parte de 323 empresas na região de Trentino (Alto Adige/Südtirol), num período de referência de nove meses. Verificando-se preenchidos todos os pressupostos necessários para a intervenção do fundo, que permite uma mobilização de até 500 milhões de euros/ano, votei em sentido favorável, na esperança de que, por esta via, se minorem as dificuldades de quem foi profundamente afetado pelo fenómeno da globalização.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. According to the provisions of point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management and of Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006, the Fund may not exceed a maximum amount of EUR 500 million, drawn from the margin under the global expenditure ceiling from the previous year, and/or from the cancelled commitment appropriations from the previous two years, excluding those related to Heading 1b. The appropriate amounts are entered into the budget as a provision as soon as the sufficient margins and/or cancelled commitments have been identified.

As concerns the procedure, in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In parallel, a trilogue could be organised in order to find an agreement on the use of the Fund and the amounts required. The trilogue can take a simplified form.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con questo voto l'Italia riceverà 3,9 milioni di euro di aiuti UE per i lavoratori delle costruzioni licenziati a causa della crisi internazionale. Ora questi fondi saranno utilizzati per facilitare la ricerca di un nuovo lavoro per i 528 lavoratori licenziati da 323 industrie del settore delle costruzioni nella regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Lo strumento del fondo di adeguamento alla globalizzazione è spesso attivato per fronteggiare licenziamenti, esuberi e situazioni lavorative difficili. Occorre, infatti, sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati. La crisi economica globale non ha risparmiato nemmeno una zona tra le più prospere d'Italia, quale il Trentino Alto Adige.

Ed è soprattutto il settore delle costruzioni, in Italia come in altri Paesi dell'Unione, quello che ha subito le conseguenze più gravi: il comparto ha vissuto nel corso del 2011 la peggiore stagione a partire dal boom economico italiano degli anni Sessanta. Per sostenere il reinserimento dei lavoratori e per rilanciare il settore delle costruzioni ho votato favorevolmente all'iniziativa parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento n.° 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. A Itália apresentou um pedido de mobilização do FEG a favor dos 528 trabalhadores despedidos em 342 empresas do sub-sector da construção de edifícios localizadas na região de Trentino–Alto Adige/Südtirol. Concordo com a mobilização de 3.918.850,00 euros no intuito de apoiar a reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho, nomeadamente através de sessões de aconselhamento, formação e reconversão profissional, coaching e avaliação de capacidades. Importa ainda salientar que o FEG não se dever substituir às responsabilidades legais e financeiras das empresas italianas, sendo este um apoio complementar concedido pela União Europeia para mitigar as dificuldades sociais que os trabalhadores irão enfrentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul referitor la mobilizarea unei sume totale de 3 918 850 EUR din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Italiei, în ceea ce priveşte 643 concedieri (528 dintre acestea făcând obiectul asistenţei) din 323 de întreprinderi care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiei de clădiri, din regiunea Trentino-Alto Adige/Sudtirol în perioada de referinţă de nouă luni cuprinsă între 1 martie 2010 şi 1 decembrie 2010.

În ultimii ani, sectorul construcţiilor a fost grav afectat de criza economică şi financiară. Între 2008 şi 2011 piaţa locuinţelor noi din Italia s-a contractat cu 35,5%, iar piaţa lucrărilor publice cu 28,7%. De la începutul crizei, sectorul construcţiilor din Italia a pierdut 230 000 de locuri de muncă.

Criza economică şi financiară a condus la o reducere drastică a creditelor acordate sectorului construcţiilor şi la diminuarea cererii de noi locuinţe, datorită reducerii încrederii consumatorilor şi lipsei de fonduri. Datele disponibile confirmă că sectorul construcţiilor a înregistrat, în UE-27, o scădere pe durata a şapte trimestre consecutive (trim. I 2009 - trim. III 2010), comparativ cu aceeaşi perioadă din anii precedenţi, în special datorită reducerii investiţiilor private din sectorul rezidenţial.

Susţin mobilizarea FEG, dar solicit date privind reintegrarea beneficiarilor pe piaţa muncii.

 
  
  

Έκθεση: Birgit Sippel (A7-0408/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a introdução de normas mínimas é um passo a favor dos direitos fundamentais. É importante que os suspeitos e acusados sejam informados dos seus direitos, pois se isso não acontece estamos a colocar em causa um dos princípios fundamentais do Estado de Direito que determina que os suspeitos ou acusados devem ser considerados inocentes até que seja provado o contrário em Tribunal. Para que este procedimento aconteça de forma uniforme em toda a União Europeia devem existir, portanto, normas comuns e uma cooperação reforçada entre as instituições nacionais e europeias, de modo a que todos os cidadãos da União Europeia usufruam dos mesmos direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Remiantis 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperėje posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadomis, abipusio pripažinimo principas turėtų tapti teisminio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje civilinėse ir baudžiamosiose bylose pagrindu, kadangi pagerinus abipusį teismo sprendimų ir nuosprendžių pripažinimą ir užtikrinus būtiną teisės aktų derinimą būtų sudarytos palankesnės sąlygos valdžios institucijų bendradarbiavimui ir teisminei asmens teisių apsaugai. Abipusio pripažinimo principo įgyvendinimo laipsnis labai priklauso nuo įvairių kriterijų, be kita ko, įtariamųjų arba kaltinamųjų teisių apsaugos mechanizmų ir bendrų būtiniausių standartų, reikalingų siekiant sudaryti palankesnes abipusio pripažinimo principo taikymo sąlygas. Tai yra vienas iš teisinės valstybės pagrindų, todėl pritariu pranešėjui, kad ši direktyva turėtų būti taikoma įtariamiesiems ir kaltinamiesiems nepaisant jų teisinės padėties, pilietybės ar tautybės. Specialias informacijos suteikimo apie suėmimą arba sulaikymą sąlygas ir taisykles savo nacionalinėje teisėje turi nustatyti valstybės narės, laikydamosi nuostatos, kad naudojimasis šia teise neturėtų trukdyti deramai baudžiamojo proceso eigai.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − L'Unione europea è una società composita, multilingue e multiculturale, costruita intorno alle quattro libertà fondamentali, tra cui rientra la libertà di circolazione, che l'Unione garantisce ai suoi cittadini. Considerato ciò, è importante che chiunque sia sospettato o accusato di un crimine all'interno dell'Unione sia informato immediatamente in merito ai suoi diritti e alle eventuali accuse a suo carico in una lingua che gli sia comprensibile. Attualmente ai cittadini europei non viene garantita una completa informazione. Pertanto, ho votato a favore della Direttiva per il diritto all'informazione nei procedimenti penali, perché ritengo sia fondamentale garantire questo diritto a chiunque sia accusato o sospettato di un crimine durante tutta la durata del procedimento, delle indagini e delle eventuali impugnazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, la riluttanza degli Stati membri a provvedere ad armonizzare alcuni aspetti dei rispettivi sistemi di diritto processuale non giova né agli Stati stessi, né sopratutto ai cittadini europei. L'approccio "per tappe", adottato dalla Commissione, si sta dimostrando vincente. Tuttavia credo che il Parlamento Europeo dovrebbe alzare la voce nei confronti del Consiglio per cercare di velocizzare l'iter di adozione delle altre direttive in questo ambito. Dover parlare nel 2011 di norme relative al diritto degli indagati o degli imputati di essere informati sui loro diritti e sull'accusa nell'ambito dei procedimenti penali all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, mi sembra un fatto a dir poco anacronistico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Au sein de l’Union, les procédures pénales diffèrent. D’un Etat membre à l’autre, un individu soupçonné ou accusé d’avoir commis une infraction pénale n’est pas systématiquement informé de ses droits de manière claire et précise. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de nouvelles règles européennes en vue de garantir le droit à un procès équitable. En plus d’être informé des droits procéduraux de base (droit à un avocat, droit de garder le silence, droit à un interprète…), l’accusé recevra une déclaration de droits écrite (droit à des soins de santé urgents, droit de connaître le temps de détention avant de comparaître devant une autorité judiciaire…).

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Fearaim fáilte roimh an méid atá déanta chun cuidiú a chur ar fáil i gcás deacrachtaí maidir le difríochtaí idir údaráis bhreithiúnacha éagsúla. Ní mór go mbeadh teacht ag daoine lena mbaineann cás coiriúil ar eolas soiléir maidir leis na himeachtaí coiriúla.

Is éard atá i gceist le ‘Litir na gCeart’, dá bhforáiltear sa Tuarascáil, ná go bhfuil an ceart ag an té atá faoi amhras sa chás eolas atá soiléir agus éasca le tuiscint a fháil maidir lena chearta. Deir sé chomh maith go bhfuil an ceart ann fanacht ina thost, cóir leighis phráinneach a fháil agus dul i dteagmháil lena mhuintir. Ní mór ‘Litir na gCeart’ sin a chur i bhfeidhm gan mhoill sna Ballstáit uile chun cearta bunúsacha mhuintir an AE a chosaint.

Tá roinnt teaghlach Éireannach tar éis teagmháil a dhéanamh liom maidir le daoine a bhaineann leo atá faoi amhras i gcásanna i dtíortha eile an Aontais, agus cé go bhfuil sé ríthábhachtach seasamh i gcónaí le dlí agus ceartas, tá sé fíor chomh maith go bhfuil an ceart ag gach éinne eolas soiléir cruinn faoina chás a fháil, is cuma cad iad na difríochtaí a bhíonn ann idir córais dhlíthiúla éagsúla an AE.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Šiuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymu siekiama nustatyti teisės į informaciją baudžiamajame procese bendrus minimalius standartus visoje Europos Sąjungoje. Pasiūlymu siekiama gerinti įtariamųjų ar kaltinamųjų teises. Nustačius bendrus šių teisių minimalius reikalavimus, turėtų būti lengviau taikyti abipusio pripažinimo principą, dėl to pagerėtų ES valstybių narių teismų bendradarbiavimas. 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė veiksmų planą, skirtą įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti, kuriame raginama patvirtinti priemones, susijusias su teise į vertimą raštu ir žodžiu, teise į informaciją apie teises ir informaciją apie kaltinimus, teise į teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą, teise į giminių, darbdavių ir konsulinių įstaigų informavimą ir susijusias su specialiomis pažeidžiamų įtariamųjų ar kaltinamųjų apsaugos priemonėmis. Pritariau šiam dokumentui, kuris yra antroji priemonė iš minėto veiksmų plano (pirmoji priemonė buvo susijusi su teisės į vertimą žodžiu ir raštu užtikrinimą), kuri padės geriau užtikrinti įtariamųjų ar kaltinamųjų asmenų teises visoje ES bei padės sustiprinti teisminį bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A proposta de Diretiva sobre o Direito à Informação nos Processos Penais, apresentada pela Comissão Europeia em julho de 2010, visa estabelecer um conjunto de normas mínimas comuns relativas ao direito de informação nos processos penais aplicáveis em toda a União Europeia. Isto é, pretende-se afirmar o direito dos suspeitos e acusados de serem informados sobre os seus direitos. Esta informação deve ser prestada numa linguagem simples e acessível, oralmente ou por escrito, e num idioma que estes compreendam. O presente relatório altera a proposta da Comissão Europeia procurando, deste modo, assegurar que a Diretiva abranja todos os casos de restrição de liberdade das pessoas, independentemente da qualificação dada pelos Estados-Membros aos processos por força dos quais o suspeito foi privado de liberdade. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi įtariamieji ir kaltinamieji turi žinoti savo procesines teises ir jos turi būti gerbiamos, nes tik taip bus galima užtikrinti teisingą ir sąžiningą teismo procesą. Tiek įtariamiesiems, tiek kaltinamiesiems turi būti pateikta visa reikalinga informacija apie jų kaltinimus, kaltinimo pobūdį ir priežastis. Taigi visos valstybės narės turėtų kuo veiksmingiau bendradarbiauti, kad būtų užtikrinti bendri teisės į informaciją baudžiamajame procese standartai visoje Europos Sąjungoje. Šios direktyvos nuostatomis nustatomi minimalūs reikalavimai. Valstybės narės gali suteikti daugiau teisių nei nustatyta šioje direktyvoje, siekdamos užtikrinti aukštesnio lygio apsaugą tais atvejais, kurie nėra konkrečiai numatyti šioje direktyvoje. Taigi šia direktyva, visų pirma, siekiama puoselėti teisę į laisvę, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teises į gynybą. Jei šios direktyvos pagrindinės nuostatos bus tinkamai įgyvendintos, tai bus žymiai veiksmingiau įgyvendinamos įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės, užtikrinant, kad jie gautų informaciją apie savo teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Sippel il cui obiettivo è fissare norme minime comuni per il diritto all'informazione nei procedimenti penali nell'Unione Europea: gli imputati e gli indagati hanno il diritto di essere informati in merito ai loro diritti e tali informazioni devono essere esplicate in un linguaggio accessibile, semplice e in una lingua che l'indagato o l'imputato comprenda! Informazioni specifiche, inoltre, dovrebbero essere fornite per iscritto in caso di privazione della libertà da parte delle autorità competenti degli Stati membri durante il procedimento penale.

Infine, convengo con l'inserimento nella relazione, a fianco del diritto generale ad essere informati sui diritti procedurali, di due diritti specifici: il diritto all'informazione sull'accusa e il diritto di accesso al fascicolo qualora non vi siano presupposti di gravi rischi per la vita altrui o della possibilità di nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro. Attraverso questa direttiva verranno migliorati i diritti degli indagati e degli imputati assicurando che riceveranno informazioni puntuali in merito ai loro diritti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí směrnice, která se věnuje občanům EU a jejich právům, jestliže se stanou účastníky trestního řízení. Pokud k tomu dojde, ať už v domovském státě dané osoby, či v jiném členském státě, musí byt zajištěno spravedlivé soudní řízení v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. To znamená, že musí být dodržována základní procesní práva, jako je právo na konzultace s právníkem či v případě potřeby tlumočení nebo překlad dokumentů. Považuji za přínosné, že tato zpráva mění návrh Komise tak, aby se zajistilo, že se směrnice bude vztahovat na veškeré formy omezení osobní svobody bez ohledu na to, jakým způsobem členské státy kvalifikují řízení, na jehož základě byla podezřelá osoba zbavena své svobody. Nikdo totiž nemůže předem tušit, jak dlouho bude podezřelá osoba zadržována v policejní vazbě, ani jak dlouho bude tato osoba zbavena svobody. I když různá práva uvedená v poučení o právech nemusí být vždy relevantní, má podezřelá či obviněná osoba nicméně nárok, aby okamžitě získala písemné informace o svých procesních právech.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei a favor da proposta que visa afirmar o direito dos suspeitos e acusados de serem informados sobre os seus direitos, uma vez que é sugerido que a informação seja prestada numa linguagem simples e acessível para que todos possam entender. A introdução das normas propostas garantirá uma melhor efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e contribuirá ainda para a superação das dificuldades sentidas no reconhecimento das decisões penais causadas pela falta de confiança entre as autoridades judiciárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Para fazer face ao impasse no Conselho, desde 2004, foi decidido no Conselho JAI de 30 de Novembro de 2009 iniciar uma abordagem gradual em que os direitos processuais no âmbito dos procedimentos penais deveriam ser tratados por fases, tendo sido aprovado um roteiro que enumera seis medidas como base da acção futura.

A primeira medida, aprovada no ano passado, consiste no direito à tradução e à interpretação. A presente iniciativa é a segunda destas medidas e consiste no direito de informação nos processos penais, estabelecendo normas mínimas a aplicar em matéria da informação a prestar aos suspeitos ou acusados de terem cometido uma infracção penal (independentemente do seu estatuto jurídico, cidadania ou nacionalidade), no que se refere aos seus direitos e sobre a acusação contra eles formulada. Essa informação deve ser prestada numa linguagem simples e acessível e num idioma que o indivíduo em questão compreenda. O conhecimento dos respectivos direitos é um primeiro passo no sentido de garantir que eles sejam respeitados, uma vez que a sua inobservância não só põe em causa a equidade dos processos penais, como também é susceptível de conduzir a erros judiciários.

Votei, assim, a favor do compromisso alcançado e espero que os Estados-Membros procedam rapidamente à respectiva implementação, particularmente através da elaboração da Carta de Direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Sono lieta di sostenere questa relazione legata al diritto all'informazione nei procedimenti penali. Se ci poniamo come obiettivo la garanzia delle norme minime comuni negli attuali procedimenti penali e quindi l'uguaglianza dinanzi alla legge e alla giustizia di ogni tribunale europeo, allora ritengo che questo atto sia di primaria importanza. Finalmente con questa relazione viene raggiunto uno standard minimo d'informazione nei processi penali e attraverso questo nuovo principio possiamo ambire ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'Unione Europea, che sono poi alla base del nostro diritto. Concordo pienamente con il relatore sull'importanza di continuare a collaborare strettamente in modo da armonizzare gli aspetti basilari dei nostri procedimenti giuridici. Desidero esprimere i miei complimenti per l'ottimo lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Instituirea unor standarde comune minime în cadrul procedurilor penale ar contribui la respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE şi la depăşirea dificultăţilor întâmpinate în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cauzele penale, consecinţă a lipsei de încredere dintre autorităţile judecătoreşti. Propunerea are drept scop principal afirmarea dreptului persoanei suspectate sau învinuite de a fi informată cu privire la drepturile sale.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru această rezoluţie, deoarece consider că recunoaşterea reciprocă ar trebui să fie baza cooperării judiciare atât civile, cât şi penale în Uniunea Europeană, astfel încât să se asigure o protecţie optimă a drepturilor individuale. Recunoaşterea reciprocă se bazează pe încrederea în sistemele de justiţie penală şi civilă ale altor state membre, încredere care trebuie să fie consolidată prin crearea unor norme detaliate pentru protecţia drepturilor cetăţenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui permet de garantir une protection juridique à tous nos concitoyens à travers les États membres de l'UE et renforce la confiance dans l’espace unique de justice de l’UE. Cette mesure permettra aux citoyens de faire entendre leur voix plus facilement en cas de contentieux, dans une langue qu'ils comprennent et ce, où qu'ils soient dans l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car, en vertu de la nouvelle législation, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale devra désormais être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Cette mesure garantira que les États membres de l'Union fourniront à toute personne arrêtée (ou concernée par un mandat d'arrêt européen) une "déclaration de droits" venant énumérer leurs droits fondamentaux pendant toute la durée de la procédure pénale. Cette proposition fait partie d'un paquet législatif global qui sera présenté au cours des prochaines années, et qui visera à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union et à renforcer la confiance dans l'espace unique européen de justice... tout un programme! Cela dit, des obstacles persistent encore actuellement, notamment la prise en compte des différents systèmes juridiques, et en particulier des différences qui existent entre les pays de droit civil et les pays dits de common law, tels l'Irlande et le Royaume-Uni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că dreptul la informare în cadrul procedurilor penale trebuie să fie garantat în toate statele membre. În prezent, cetăţenii europeni au dreptul de a se deplasa şi de a rezida pe întreg teritoriul Uniunii Europene însă, pe de altă parte, aceştia trebuie să se supună regulilor a 27 de sisteme judiciare care, de multe ori, sunt extrem de diferite. În acest context, armonizarea legislaţiei privind informarea acuzaţilor în cadrul procedurilor penale este fundamentală şi garantează că drepturile cetăţenilor europeni sunt protejate în oricare din statele membre ale Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por estabelecer regras mínimas comuns a toda a UE sobre o direito à informação nos processos penais. Esta nova diretiva assegura que qualquer pessoa que esteja numa situação de detenção ou acusação tenha acesso a uma Carta de Direitos que a informará dos seus direitos processuais, numa linguagem simples e num idioma que compreenda. Estas medidas são cruciais para o reforço da confiança no espaço europeu de justiça, pois são cada vez mais os cidadãos europeus que viajam dentro da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Todos sabemos que a justiça penal, para funcionar de forma efectiva, tem que prever, de forma específica, os direitos dos suspeitos e/ou acusados, de forma a garantir-lhes uma adequada possibilidade de defesa através dos meios jurídicos e jurisdicionais apropriados.

Neste âmbito, é fundamental que seja garantido aos suspeitos e/ou acusados o direito a serem informados, em língua que compreendam, sobre os seus direitos e deveres, sobre o conteúdo da acusação que lhes é imputada, o direito de acesso ao processo e tudo o que seja determinante para o processo do qual são parte. Esta é a única forma de assegurar uma defesa efectiva, pedra angular de um Estado de direito e de um processo penal moderno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia, como espaço de livre circulação de pessoas e bens, deve veicular uma imagem de segurança e de uma comunidade de valores como a liberdade, a democracia e o respeito pelo Estado de direito, aliás, a marca que caracteriza a UE. O presente relatório, da autoria de Birgit Sippel, debruça-se sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao direito de informação dos cidadãos europeus quando envolvidos em processos penais num Estado-Membro diferente do seu. Muitas vezes, os acusados (v.g. turistas) não conhecem a língua nem a legislação criminal desse país e vivem situações muito complicadas e aflitivas. Com esta diretiva passam a ter direito a informação sobre os seus direitos antes de iniciado o procedimento, nomeadamente a um intérprete e a um advogado, bem como acesso aos fundamentos da acusação. Assim, manifesto o meu apoio a esta proposta de diretiva que mereceu o apoio unânime de todos os grupos políticos e formulo votos para que os Estados-Membros a transponham para a legislação nacional no mais curto espaço de tempo possível, pois trata-se de uma medida que vai trazer uma maior segurança e confiança a todos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório contém aspectos que valorizamos, relativos ao direito de informação nos processos penais, nomeadamente em relação ao direito à interpretação e à tradução, o direito a ser informado da acusação e de acesso ao processo. Fazemos notar que estas disposições estão inscritas na Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), pelo que deveriam ser cumpridos e respeitados pelos Estados-Membros que são partes da CEDH.

Como tal, lamentavelmente, não se verifica, propõe-se com este relatório avançar para uma tentativa de reforço de confiança mútua. Esta intenção insere-se num processo mais alargado, visando a chamada harmonização, neste caso, no plano judicial e penal. Sabemos como, frequentemente, muitas destas recorrentes intenções de harmonização, por parte da UE, acabam por não proteger e acautelar os direitos e os interesses dos povos, ignorando até as boas práticas e os bons exemplos de alguns dos Estados-Membros. Veremos, por isso, como vai evoluir este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório contém pontos que consideramos importantes relativos ao direito de informação nos processos penais, nomeadamente em relação ao direito à interpretação e à tradução, o direito a ser informado da acusação e de acesso ao processo. Estes pontos, embora positivos, não apenas por estarem inscritos na Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), mas por serem direitos básicos das pessoas, deveriam estar a ser cumpridos e respeitados pelos Estados-Membros, que são partes na CEDH.

Como tal não se verifica, avança-se com esta tentativa de reforço de confiança mútua, que se insere num processo mais alargado da chamada harmonização, neste caso no plano judicial e penal.

Estas recorrentes intenções de harmonização por parte da UE, na maior parte dos casos não são feitas para defesa dos direitos dos povos e muitas vezes ignoram as boas práticas e os bons exemplos dos Estados-Membros. Veremos como vai evoluir este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Článok 47 Charty základných práv Európskej únie, článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článok 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zakotvujú právo na spravodlivý proces. Článok 48 Charty základných práv EÚ zaručuje dodržiavanie práv na obhajobu. Európska únia si stanovila za cieľ zachovať a rozvíjať oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Je potrebné, aby sa zásada vzájomného uznávania stala základom justičnej spolupráce v občianskoprávnych aj trestných veciach v rámci Únie, pretože zlepšenie vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí a rozsudkov a potrebná aproximácia právnych predpisov by uľahčila spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, ako aj súdnu ochranu individuálnych práv. Rozsah uplatňovania vzájomného uznávania značne závisí od viacerých parametrov, akými sú napr. mechanizmy ochrany práv podozrivých či spoločné minimálne normy potrebné na jednoduchšie uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Som presvedčená, že vzájomné uznávanie môže účinne fungovať iba v atmosfére dôvery, keď nielen súdne orgány, ale aj všetci účastníci trestného procesu považujú rozhodnutia súdnych orgánov iných členských štátov za rovnocenné s vlastnými rozhodnutiami, čo zahŕňa nielen dôveru v primeranosť predpisov svojho partnera, ale aj dôveru v správne uplatňovanie týchto predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), bil-miktub. − Üdvözlendő, hogy az igazságügy terén történő törvénykezés, különösképpen a büntetőeljárás során alkalmazandó minimális normák meghatározása során egyre több hangsúlyt fektetnek a törvényhozók és egyéb érintettek a gyermekek jogainak figyelembe vételére. Ahogy ezt maga Reding asszony is kiemelte, a büntető eljárások során a gyermekeknek - legyenek akár gyanúsítottak vagy áldozatok - speciális igényeik vannak, melyeket testi-lelki épségük megőrzése végett kiemelt módon figyelembe kell venni. A gyermek-áldozatok sokkal nagyobb szenvedésnek vannak kitéve, mint a felnőttek. Éppen ezért üdvözlöm, hogy a tájékoztatáshoz való jogról szóló törvénykezés már mindezen szempontok figyelembe vételével született meg, és remélem, hogy ez a hozzáállás lesz meghatározó az ügyvédhez forduláshoz való jogról szóló irányelv kidolgozása során is. Külön ki szeretném emelni Magyarország törekvéseit és elkötelezettségét a gyermekek jogainak széles körű érvényesítése és megerősítése mellett az igazságszolgáltatás területén is, melynek konkrét lépései a Gyermekbarát igazságszolgáltatás című internetes portál létrehozása, valamint a 2012-es év gyermekbarát igazságszolgáltatás évévé való nyilvánítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce projet de directive qui complète l'arsenal juridique que nous sommes en train de développer au niveau européen en matière de garanties procédurales. En effet, en décembre 2009, le Conseil a adopté le Programme de Stockholm qui définit les priorités pour la mise en place d'un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice. C'est un programme ambitieux, notamment en matière de garanties procédurales, via l'établissement d'une série minimale de droits procéduraux à accorder aux personnes mises en cause dans les procédures pénales. Les droits de ces personnes doivent absolument être renforcés et il faut rétablir un équilibre entre les progrès considérables qui ont été réalisés en matière de coopération du côté de l'accusation, et le gros retard qui s'est accumulé concernant les droits de la défense. Le texte adopté aujourd'hui est la deuxième mesure adoptée dans ce domaine, une autre directive sur le droit d'accès à un avocat étant actuellement discutée au sein des institutions européennes, et une directive sur l'aide juridictionnelle étant prévue pour 2012. L'adoption de cette directive représente un véritable progrès, mais il reste encore du chemin à parcourir pour arriver à de vraies garanties en matière de droits de la défense au sein de l'Union Européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après l'adoption d'un premier texte sur le droit à l'interprétation et à la traduction, ce vote arrive à point nommé pour contribuer à la cohérence d'un système qui garantisse une protection suffisante des droits fondamentaux des suspects et des personnes accusées partout en Europe.

C'est pourquoi j'ai apporté ma voix en faveur du texte négocié par ma collègue Birgit Sippel sur la lettre de droits. Nous devons en effet garantir que toute personne arrêtée, puis détenue, reçoive, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend, non seulement l'ensemble des droits auxquels elle peut prétendre, comme le droit d'obtenir une traduction ou une interprétation, le droit de connaître les charges retenues contre elle ou le droit à l'assistance d'un avocat, mais aussi le droit de garder le silence, le droit à des soins médicaux urgents et le droit de contacter sa famille.

La prochaine étape sera pour nous de défendre le droit d'accès à un avocat dès l'interpellation du suspect, et ce quoi qu'en dise le Conseil dans sa déclaration unilatérale selon laquelle, s'il accepte les grands principes de l'information des suspects, cela ne signifie pas pour autant qu'il accepte l'ensemble des propositions avancées par la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes tai orientacinis pranešimo apie teises asmenims, sulaikytiems pagal Europos arešto orderį, pavyzdys. Vienintelis šio pavyzdžio tikslas – parodyti, koks galėtų būti pranešimas apie teises, kad nacionalinėms institucijoms būtų paprasčiau tokį pranešimą parengti nacionaliniu lygiu. Valstybės narės neprivalo naudoti šio pavyzdžio. Rengdamos savo pranešimą apie teises, jos gali pataisyti šį pavyzdį taip, kad jis atitiktų taikytinas nacionalines taisykles ir pridėti papildomos naudingos informacijos. Pritariu tam, kad kompetentingos institucijos turėtų nedelsdamos, kaip numatyta direktyvoje, žodžiu arba raštu informuoti įtariamąjį arba kaltinamąjį apie tas pagal nacionalinę teisę taikomas teises, kurios yra esminės, siekiant užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Siekiant užtikrinti, kad įtariamasis arba kaltinamasis šiomis teisėmis veiksmingai naudotųsi praktikoje, ši informacija turėtų būtų nedelsiant suteikiama proceso metu ir ne vėliau kaip prieš pirmąją oficialią įtariamojo arba kaltinamojo apklausą policijoje arba kitoje kompetentingoje institucijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Este normal ca orice persoană suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni pe teritoriul Uniunii Europene să fie prompt informată cu privire la drepturile sale procedurale într-un limbaj uşor de înţeles.

Este îmbucurător faptul că am reuşit să introducem în această propunere faptul că suspecţii trebuie informaţi prompt cu privire la cel puţin următoarele drepturi procedurale: dreptul de a fi asistat de un avocat, orice drept la consultanţă juridică gratuită şi condiţiile pentru obţinerea acesteia, dreptul de a fi informat cu privire la învinuire, dreptul la interpretare şi traducere.

Cetăţenii nu îşi pot exercita pe deplin drepturile decât dacă şi le cunosc, iar adoptarea acestui raport în cadrul instituţiei noastre demonstrează încă o dată faptul că Uniunea Europeană urmăreşte să consolideze drepturile fundamentale ale cetăţenilor săi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat în favoarea directivei pentru ca cei acuzaţi de comiterea unei infracţiuni să fie informaţi despre drepturile lor, în limba pe care o înţeleg. Directiva se aplică indiferent de statutul legal pe teritoriul UE al celor acuzaţi.

Oricine este arestat preventiv (inclusiv pe baza unui mandat de arestare european) va fi informat despre motivele arestării şi va primi o scrisoare cu drepturile sale, care includ: dreptul de a nu face declaraţii, de a avea avocat, inclusiv din oficiu, de a informa autorităţile consulare şi o alta persoană, de exemplu un membru al familiei, de a şti pentru cât timp este privat de libertate până când este adus în faţa unui judecător, dreptul la asistenţă medicală de urgenţă şi dreptul de acces la probele din dosar (cel mai târziu la finalizarea investigaţiei penale, cu anumite excepţii motivate de siguranţa naţională, drepturile altuia sau un interes public important).

Scrisoarea trebuie, de asemenea, să arate cum se poate contesta legalitatea arestării, care este procedura de apel contra deciziei de detenţie sau cum se solicită eliberarea provizorie. Directiva face parte dintr-un pachet de măsuri menite a asigura, la nivelul UE, ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, anumite drepturi procedurale pentru cei acuzaţi de comiterea unei infracţiuni.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which aims to create a ‘Letter of Rights’ for individuals arrested in any one of the 27 member states. The proposal for a Directive on the right to information in criminal matters presented by the European Commission in July 2010 is the second step of the list of measures contained in the Roadmap on Procedural Rights. It aims at setting common minimum standards as regards the right to information in criminal proceedings throughout the European Union. The first step, on the right to interpretation and translation, is a Directive adopted on 8 October 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Per garantire ciò è necessario che gli imputati siano informati in maniera esaustiva circa il procedimento che li riguarda. Concordo con la relazione, soprattutto nella parte in cui sottolinea l’importanza di garantire che, nel fornire informazioni in conformità della direttiva, all'indagato o imputato siano fornite, se necessario, la traduzione e l'interpretazione in una lingua a lui comprensibile, in conformità delle norme definite nella direttiva 2010/64/UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A dificuldade sentida na implementação do princípio do reconhecimento mútuo das decisões penais deve-se, no seu essencial, à falta de normas mínimas comuns no domínio do processo penal, de forma a garantir e assegurar o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais. Congratulo, assim, o estabelecimento de um conjunto de normas mínimas comuns relativas ao direito de informação nos processos penais aplicável em toda a União Europeia, designadamente, o direito de os suspeitos e acusados serem informados sobre os seus direitos processuais. Sendo o direito processual penal o sismógrafo das normas fundamentais e constitucionais existentes, é imperativo que tal seja reforçado como princípio basilar de um Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi ši direktyva kiekvienam įtariamajam ir kaltinajam, nepaisant jo teisinės padėties, pilietybės ar tautybės, užtikrins tinkamas sąlygas visose ES šalyse naudotis teise į teisingą bylos nagrinėjimą baudžiamajame procese. Pažymėtina, kad teisė į informaciją baudžiamajame procese yra viena iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, kuriomis siekiama didinti pasitikėjimą bendra ES teisingumo erdve. Atsižvelgiant į tai, manau, kad yra tikslinga nustatyti bent minimalius reikalavimus, kurie padėtų lengviau taikyti abipusio pripažinimo principą ir pagerintų valstybių narių teismų bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il mio voto favorevole su questa relazione è motivato dalla pronta modifica di una condizione che puo' essere un limite per indagati ed imputati che si trovano in altri paesi dell'Unione. Il fatto che ci possano essere delle norme comuni che vadano a semplificare la comprensione dei diritti dei cittadini in materia penale non puo' che giovare e aumentare le possibilita' che coloro i quali si trovano sotto accusa abbiano anche una maggiore garanzia di essere informati e possano effettivamente esercitare il proprio diritto alla difesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα πρόταση οδηγίας, την οποία και υπερψήφισα, εμπεριέχει δύο σημαντικά στοιχεία:

Το πρώτο είναι η ενοποίηση των δικονομικών κανόνων στον τομέα της ενημέρωσης κατηγορουμένων και υπόπτων της ποινικής δίκης. Η πλήρης ενημέρωση του κατηγορουμένου είναι βασικότατο στοιχείο του νομικού πολιτισμού των ευνομούμενων δημοκρατικών κρατών. Μέχρι σήμερα η Ένωση έχει ρίξει το βάρος της στην ενοποίηση της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας. Η προσπάθεια που γίνεται στον τομέα του ποινικού δικαίου αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη στη δυνατότητα συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών είναι ιδιαίτερα αυξημένη και δείχνει ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης προχωράει ακάθεκτη ακόμα και σε δύσκολους καιρούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por considerar que a introdução de normas mínimas comuns no domínio do processo penal garantirá uma melhor efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e contribuirá, simultaneamente, para a superação das dificuldades sentidas na implementação do princípio do reconhecimento mútuo das decisões penais por via da falta de confiança entre as autoridades judiciárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, la necessità di fissare norme minime comuni per quanto riguarda il diritto all'informazione nei procedimenti penali in tutta l'Unione europea garantirebbe un miglior riconoscimento dei diritti fondamentali per i cittadini dell'UE e contribuirebbe altresì a superare le difficoltà che s'incontrano nell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia penale a causa della mancanza di fiducia tra le autorità. La seguente proposta mira ad una maggior collaborazione oltre che normalizzazione legislativa attraverso un approccio graduale come previsto dalla tabella di marcia adottata il 30 novembre 2009. Esprimo il mio voto favorevole alla proposta di direttiva in questione al fine di garantire che il diritto all'informazione sia concesso in modo efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O elevado grau de integração económica no espaço europeu não foi acompanhado, na mesma intensidade, com a aproximação em domínios jurídicos mais ligados à ideia de soberania estadual. Pensa-se, por excelência, no Direito Penal (em sentido amplo) ou, mais concretamente, no Direito Processual Penal. Todavia, é seguro que o espaço das liberdades, propiciando a livre circulação de pessoas, rompeu também com o paradigma isolacionista dos diversos ordenamentos jurídico-penais. A realidade do crime é, ao menos nalguns domínios, europeia, não se revendo nos espartilhos oferecidos pelas fronteiras geográficas. Justifica-se, neste contexto, começar a dar os primeiros passos no sentido de aproximar as legislações dos diversos Estados-Membros: é o que se visa com a presente proposta de Diretiva, relativa ao direito de informação nos processos penais. Trata-se, à luz dos elementos trazidos, de incluir no acervo comunitário alguns dos elementos fundamentais que estão no ADN da ideia de due process: o direito do arguido de ser informado dos seus direitos, o direito de ser informado da acusação e o direito de acesso ao processo. Votei, por conseguinte, em sentido favorável, salientando como o modelo processual português, de matriz acusatorial, já reconhece estas garantias.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi si è votato in Plenaria la relazione dell'onorevole Sippel sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Le molteplici diramazioni del diritto all'informazione costituiscono un elemento fondamentale per l'efficace tutela dei diritti dei cittadini direttamente o potenzialmente coinvolti.

A tale proposito l'Unione europea si adopera per una più dettagliata ed omogenea regolamentazione procedurale in materia. Il diritto all'informazione nei procedimenti penali vuole assicurare all'indagato o imputato la conoscenza delle accuse o delle indagini a loro carico, il diritto all'interpretazione, alla comunicazione con i familiari e prevede altresì l'introduzione di solide garanzie nell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione affinché il diritto di difesa, esplicato tramite la figura del procuratore legale, possa esplicarsi al meglio in virtù del principio di colpevolezza.

È emerso inoltre, con altrettanta chiarezza, che la regolamentazione del mandato d'arresto europeo debba essere approfondita con riferimento ai diritti delle persone coinvolte ed ai limiti d'azione dell'autorità giudiziaria. Il Parlamento europeo ritiene doverosa una cooperazione interstatale e interistituzionale affinché le disposizioni in materia di diritto all'informazione nei procedimenti penali, ai fini della migliore tutela del presunto reo, possano essere ampliate e chiarificate laddove siano presenti carenze o contraddizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – L’accomplissement du marché intérieur passe par la création d’un espace unique de justice, fonctionnant sur des règles communes et assurant aux citoyens la garantie de leurs droits de manière uniforme. Ainsi, tout citoyen européen soupçonné de délit au sein de l’Union doit voir ses droits fondamentaux respectés dans n’importe quel Etat membre. Je me félicite en ce sens de l’adoption du rapport de Birgit Sippel. Ce texte, en établissant des normes minimales communes, assure un droit à l’information au sein de l’Union, valable dès que la personne est informée qu’elle fait l’objet de soupçons. Cette immédiateté de l’information est, à mon sens, primordiale. Je salue également l’extension de la palette de droits associés à ce droit d’information, qui la rend tout à fait satisfaisante car elle recouvre tant la traduction, l’interprétation, l’assistance d’un avocat, l’information sur l’accusation, l’accès aux preuves ou la possibilité de garder le silence, que la fourniture d’une déclaration de droits comportant des informations sur les conditions légales d’arrestation et de détention. Même si ce texte n’est qu’une étape dans la feuille de route sur les droits procéduraux, les dispositions qu’il comprend sont indispensables. J’espère qu’elles seront abordées dans le futur paquet législatif global que présentera prochainement la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Ensuring that common minimum standards in criminal proceedings are in place would better protect EU citizens’ fundamental rights and also help overcome the difficulties encountered in the implementation of the principle of mutual recognition in criminal matters, because there may be a lack of trust between judicial authorities. Following the failure of the adoption of a horizontal legal instrument on procedural rights in criminal proceedings (2004 Commission Proposal for a Framework Decision), the Council opted for a step by step approach and on 30 November 2009 adopted a Roadmap on procedural Rights inviting the Commission to table a series of legislative proposals corresponding to the measures listed in the Roadmap. The proposal for a Directive on the right to information in criminal matters presented by the European Commission in July 2010 is the second step of the list of measures contained in the Roadmap on Procedural Rights. It aims to set common minimum standards as regards the right to information in criminal proceedings throughout the European Union. The first step, on the right to interpretation and translation, is a Directive adopted on 8 October 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Através destas novas regras, os suspeitos de uma ofensa criminal terão de ser informados dos seus direitos numa língua que compreendam. Tal medida permitirá que os Estados-Membros da UE garantam a entrega, a todos os detidos ou todas as pessoas alvo de um mandado de detenção europeu, de uma Carta de Direitos que compreende os seus direitos basilares, durante os processos penais. Esta iniciativa, que entendo ser fundamental para reforçar o espaço de segurança e justiça na União Europeia, recebeu o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Gemeinsame Mindestnormen in Strafverfahren würden die Umsetzung der vereinbarten gegenseitigen Anerkennung in Strafsachen und die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden der Mitgliedstaaten erheblich erleichtern. Unter diese Richtlinie soll auch die Anwendung des Europäischen Haftbefehls fallen. Der Kommissionsvorschlag schreibt hinsichtlich der Belehrung im Strafvorverfahren fest, dass diese in verständlicher Sprache erfolgen muss, ein Recht auf Belehrung über den Tatvorwurf und auf – wenn auch eingeschränkt – Akteneinsicht. Der vorgelegte Bericht des Parlaments ergänzt dazu das Recht auf Übersetzung und das Recht, über die Bedingungen für die Hinzuziehung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes aufgeklärt zu werden. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione dell'onorevole Sippel relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali. Ritengo corretto che, con la nuova normativa, gli indagati per un reato all'interno dell'Unione europea dovranno essere informati dei loro diritti in una lingua per loro comprensibile: questa misura è volta a garantire che tutti i Paesi UE forniscano, a chiunque sia arrestato o oggetto di un mandato d'arresto europeo, una comunicazione sui loro diritti fondamentali nel corso dei procedimenti penali.

Fissare delle norme minime comuni nei procedimenti penali rappresenta una garanzia per un miglior riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini europei, contribuendo inoltre a superare quei limiti e quelle difficoltà che possono insorgere tra diverse autorità giudiziarie nell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), in writing. − I have voted in favour of resolution A7-0408/2011 on the right to information in criminal proceedings. This vital piece of legislation has taken two readings to come to the proper formula for European citizens. The resolution provides a common minimum standard with regard to the right to information in criminal proceedings throughout the European Union. If correctly implemented, it will improve the rights of suspects and accused persons by ensuring that they receive information about their rights in their own language. We have developed this legislation to prevent citizens who are travelling in other Member States from being unaware of what they are being accused of and thus allowing them a better opportunity to properly defend themselves. All citizens of the Union are granted fundamental rights regardless of what Member State they are in and should always have access to the proper information in their own language through all legal proceedings.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0417/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Karel Pinxten para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Karelo Pinxteno kandidatūrai į Audito rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES Sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a posição favorável do Parlamento Europeu em relação à nomeação de Karel Pinxten para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que o belga Karel Pinxten é objetivamente uma excelente escolha para o desempenho de funções no Tribunal de Contas (TC). Apresenta um curriculum vitae impressionante de académico, politico e técnico: um perfil complementar que tem trazido mais valias para o TC, que estou certo continuará a trazer! E digo-o com o à vontade que me dá o facto de Karel Pintxen nem fazer parte do meu grupo politico! Contudo, embora liberal, os seus objetivos para o próximo mandato são louváveis, nomeadamente o enfoque na qualidade que refere no documento apenso ao relatório, bem como o fomento das boas relações com o Parlamento Europeu. Por isso e à semelhança do que já fiz noutras declarações de voto, desejo-lhe um excelente mandato enquanto membro do TC.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Il s'agit ici de renouveler huit membres de la Cour des comptes européenne. La procédure prévoit que ces postulants aient été entendus au préalable par la commission du contrôle budgétaire (COCOBU) afin qu'elle puisse rendre un avis favorable sur chacun d'entre eux. À l'issue des entretiens puis des votes consécutifs, les résultats, pour Monsieur K. Pinxten, ont été les suivants: 23 votes pour et un vote contre. J'ai donc suivi le positionnement de mon groupe et voté en faveur de la candidature de K. Pinxten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A jelölt 2006 óta az Európai Számvevőszék tagja, luxembourgi munkáját eddig is nagy hozzáértéssel látta el, mely alkalmassá teszi őt számvevői újraválasztására. 2011 áprilisától a III. kamara elnöke és az igazgatási bizottság tagja. Korábban a belga nemzeti számvevőszék ellenőreként, polgármesterként, majd európai parlamenti képviselőként, pénzügyminiszteri tanácsadóként, végül pedig honvédelmi, illetve mezőgazdaságért és kis- és középvállatokért felelős miniszterként dolgozott. Ezen funkciók betöltése során páratlan szakmai tudásra tett szert. Számvevőszéki munkája során eddig öt jelentést készített, és jelenleg a 2011-es megbízhatósági nyilatkozat felelőse. Nyilatkozatában kiemeli, hogy minden európai adófizetőnek joga van ahhoz, hogy megtudja, miként használja fel az Európai Unió a költségvetését. Fontos, hogy a jelölt egyik legfontosabb céljának az Európai Parlamenttel való hatékony együttműködést tekinti. A belga jelölt mandátumának meghosszabbítása támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Nakoľko Karel Pinxten spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, Európsky parlament súhlasí s návrhom Rady vymenovať ho za člena Dvora audítorov a súčasne poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov. Karel Pinxten bol ako poslanec belgického federálneho parlamentu počas svojho funkčného obdobia v rokoch 1999 až 2005 členom Výboru pre financie a Výboru pre zahraničné veci. V roku 2004 bol zvolený za predsedu Výboru pre zahraničné veci. Od 22. marca 2006 do 18. apríla 2007 bol zastupujúcim členom správneho výboru Dvora audítorov. Po reorganizácii Dvora audítorov 1. júna 2010 sa stal členom komory III Vonkajšie opatrenia a od januára 2011 bol zastupujúcim členom správneho výboru. Od apríla 2011 je predsedajúcim komory III Vonkajšie opatrenia a členom správneho výboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur le vote de la nomination proposée de Karel Pinxten comme membre de la Cour des comptes car sur 8 candidats à la Cour des comptes, aucune femme n'est proposée aux votes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the nomination of Karel Pinxten as a Member of the European Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curricula vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a sua nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenharem as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Karel Pinxten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de K. Pinxten para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados, e que fundamentaram a minha decisão, indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de K. Pinxten para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1, TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cfr., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenhar as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Karel Pinxten, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Karel Pinxten pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0416/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Henrik Otbo para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Henriko Otbo kandidatūrai į Audito Rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a posição favorável do Parlamento Europeu em relação à nomeação de Henrik Otbo para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Face à proposta de nomeação de Henrik Otbo, o atual Auditor Geral da Dinamarca desde 1995, como membro do Tribunal de Contas gostaria de nesta declaração, apenas deixar duas notas. Em primeiro lugar, considero que, face ao percurso que tem feito a nível profissional, Henrik Otbo é merecedor desta nomeação. E, em segundo lugar, destaco o tom direto e empenhado, bem como o nível de preparação para o cargo, demonstrado nas suas respostas ao questionário sobre a sua nomeação e as funções que desempenhará. Por isso e à semelhança do que já fiz noutras declarações de voto, desejo-lhe um excelente mandato enquanto membro do TC.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Ce rapport entend renouveler huit membres de la Cour des comptes européenne. Comme le prévoit la procédure, ces huit candidats ont été entendus au préalable par la commission du contrôle budgétaire (COCOBU) afin qu'elle puisse rendre un avis favorable sur chacun des postulants. À l'issue des entretiens puis des votes consécutifs, Monsieur Otbo (Danemark) a été élu par 22 voix pour, une contre et une abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A dán jelölt több mint harminc éve a dán számvevőszéknél dolgozik, több mint húsz éve a szervezet igazgatójaként, illetve elnökeként végzi tevékenységét. 2004 óta az INTOSAI standardizáló bizottság elnöke is. Szakmai tapasztalata és eddigi munkája alapján pályázata támogatandó. A közpénzek ellenőrzési módszereinek alapos ismerete mellett munkáját mindig is az átláthatóság és az elszámoltathatóság jegyében végezte. A jelölt függetlensége eddigi karrierje alapján is biztosított, az összeférhetetlenségi kritériumoknak is teljes mértékben megfelel. A jelölt szerint az Európai Számvevőszék a Költségvetési Ellenőrző Bizottság legfontosabb és elsőszámú partnere, és ezért fontos, hogy folyamatos és hatékony párbeszéd legyen a két szerv között. A bizottsági meghallgatáson arról számolt be, hogy célja a hatékonyság és az eredményesség területén a megbízható teljesítménymutatók kialakítása és a megfelelő belső ellenőrzési rendszerek létrehozása. Munkája során nagy hangsúlyt kíván fektetni a nyomon követésre. A jelölt megfelel az európai számvevői posztra, ezért támogatom pályázatát.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keďže Henrik Otbo spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Európsky parlament súhlasí s návrhom Rady vymenovať ho za člena Dvora audítorov a zároveň poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov. Henrik Otbo vlastní vysokoškolský diplom z odboru ekonómia, od roku 1995 pôsobí vo funkcii generálneho audítora Dánska. Od roku 2004 je predsedom výboru pre odborné štandardy v organizácii INTOSAI, ktorá je Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií. Výbor pre odborné štandardy zodpovedá za vytváranie odborných audítorských štandardov používaných najvyššími audítorskými inštitúciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur le vote de la nomination proposée d'Henrik Otbo comme membre de la Cour des comptes car sur 8 candidats à la Cour des comptes, aucune femme n'est proposée aux votes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the nomination of Henrik Otbo as a Member of the European Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curricula vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenhar as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Henrik Otbo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Henrik Otbo para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Henrik Otbo para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, considerando che Henrik Otbo soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in seguito ad un'attenta analisi del suo assiduo impegno in veste di membro della Corte, esprimo il mio parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Henrik Otbo membro della Corte dei conti, valutando che rappresenta una delle persone più autorevoli a ricoprire suddetto ruolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1 TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cf., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenharem as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Henrik Otbo, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Henrik Otbo pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0422/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Juan-Francisco Corona Ramon para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Juan-Francisco Corona Ramón kandidatūrai į Audito Rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A spanyol jelöltet az előző spanyol kormányzat jelölte az Európai Számvevőszék tagjának. Spanyolországban a jelölés óta választásokat tartottak, melynek eredményeképpen új kormány alakul. Az Európai Parlament néppárti frakciója a jelöltről való szavazás elhalasztását kérte azért, hogy a hivatalba lépő új spanyol kormány, amennyiben arra megfelelőnek tartja, megerősíthesse a számvevőszéki tag jelöltségét. Azért fontos ez, hogy a spanyol jelölt megfelelő legitimációval bírjon, hiszen egy olyan nagy tekintélyű intézmény vezetésében fog dolgozni, mint az Európai Számvevőszék, ehhez pedig szükséges az, hogy teljes legitimációval bírjon minden számvevőszéki tag.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keďže Juan-Francisco Corona Ramón spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Európsky parlament súhlasí s návrhom Rady na jeho menovanie za člena Dvora audítorov a zároveň poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov. Juan-Francisco Corona Ramón vlastní vysokoškolský diplom v odbore ekonomické a podnikové vedy, doktorát v odbore ekonomické a podnikové vedy. Vzdelávaciu a výskumnú činnosť vykonáva od roku 1982 na 50 univerzitách v Španielsku a 22 univerzitách v zahraničí, medzi nimi na takých ako Harvard, Sorbonne, Heidelberg, Kiel, Technická univerzita v Berlíne, bruselská Université Libre, Kolín, Rím či Univerzita Lumière v Lyone. Je autorom 42 kníh a vyše 300 publikácií uverejnených v tých najprestížnejších technických a profesionálnych publikáciách, pôsobil a poskytoval poradenstvo v mnohých národných i medzinárodných korporáciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR), por escrito. − Ocho miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberán ser renovados en marzo, entre ellos el británico y el español. Los Gobiernos respectivos los nombrarán tras el informe de este Parlamento elaborado por la ponente socialista española. No tiene sentido que, tras las elecciones en España, donde los votos han dado mayoría absoluta al Partido Popular, este Parlamento entre a valorar a un candidato propuesto por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que está en funciones, sin escuchar la propuesta a la que tiene derecho el Gobierno de Mariano Rajoy. El nuevo Gobierno entra en funciones el próximo 21 de diciembre y los nombramientos los debe hacer el Consejo para marzo. El candidato del Gobierno socialista español, que fue propuesto para un puesto de tanta importancia política justo el día anterior a la convocatoria electoral, debería ser retirado por respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the nomination of Juan-Francisco Corona Ramón as a Member of the Court of Auditors

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curricula vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a sua nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenharem as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Juan-Francisco Corona Ramon.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Juan-Francisco Corona Ramón para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Juan-Francisco Corona Ramón para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, considerando che Juan-Francisco Corona soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tuttavia al fine di accertare le sue competenze in veste di membro della Corte, esprimo il mio parere di posticipare il voto sulla proposta del Consiglio di nominare Juan-Francisco Corona membro della Corte dei conti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1, TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cf., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenhar as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Juan-Francisco Corona Ramón, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Devido ao facto de ter sido designado pelo Governo Espanhol após o início do processo eleitoral e, pela primeira vez, não existir consenso político inter-partidário relativamente à nomeação do seu representante no Tribunal de Contas Europeu, decidi votar contra a indicação de Juan-Francisco Corona Ramón.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0418/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Ville Itälä para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Ville Itälä kandidatūrai į Audito Rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a posição favorável do Parlamento Europeu em relação à nomeação de Ville Itälä para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Foi com grande satisfação pessoal e política que votei favoravelmente o relatório sobre a nomeação para o Tribunal de Contas (TC) do finlandês Ville Ítala, um amigo, colega do Parlamento Europeu, que me antecedeu na Vice-Presidência do PPE e que foi Presidente do seu partido, o Kansallinen Kokoomus, o que o levou a desempenhar algumas das mais altas funções do Estado no seu país. Como nas restantes funções que desempenhou, sei que Ville Itala irá desempenhar estas funções com brio, empenho e grande sagacidade, pelo que lhe desejo as maiores felicidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Ville Itälä a közigazgatás területén nagy tapasztalattal rendelkezik, finn belügyminiszterként, valamint a finn nemzeti bank és a Finn Függetlenség Jubileumi Alap munkatársaként végzett tevékenysége is ezt igazolja. Eddigi tapasztalata a vagyongazdálkodás, a beszámolók, a könyvelés és az igazgatás-ellenőrzés területén kiemelkedő. Miniszterként kiemelt szerepe volt a szigorú költségvetési politika végrehajtásában, mely hozzájárult a finn gazdaság talpra állításához. Minisztersége alatt vezették be az új költségvetési rendszert és az új, átalakított finanszírozási modellt a finn rendőrségi igazgatásban. Eddigi pályája és a Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságban végzett európai parlamenti munkája megfelelő szakmai hátteret biztosít számára az európai számvevői poszt betöltéséhez. A szakbizottsági kérdésekre adott válaszai alapján elmondható, hogy a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elveit követve kívánja munkáját végezni. A szakbizottság előtt tett nyilatkozata alapján támogatja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot abban, hogy az erősíteni tudja szerepét és jelentőségét a költségvetés-ellenőrzés területén. Osztja a szakbizottság véleményét abban is, hogy a Parlament számára hozzáférést kell biztosítani valamennyi, az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges dokumentumhoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keďže Ville Itälä spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Európsky parlament súhlasí s návrhom Rady vymenovať poslanca za člena Dvora audítorov a zároveň poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov. V súčasnosti zastáva funkciu poslanca Európskeho parlamentu, pôsobí ako sudca, advokát. V rokoch 2004 – 2006 bol v rámci pôsobenia v EP podpredsedom Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, pôsobil v niekoľkých výboroch i v národnom, fínskom, parlamente a taktiež na rôznych postoch v predstavenstvách a dozorných radách rôznych spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur le vote de la nomination proposée de Ville Itälä comme membre de la Cour des comptes car sur 8 candidats à la Cour des comptes, aucune femme n'est proposée aux votes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the nomination of Ville Itälä as a Member of the European Court of Auditors

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora, que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curriculum vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a sua nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenharem as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Ville Ítala.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Ville Itälä para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Ville Itälä para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, considerando che Ville Itälä soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in seguito ad un'attenta analisi del suo assiduo impegno in veste di membro della Corte, esprimo il mio parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ville Itälä membro della Corte dei conti, valutando che rappresenta una delle persone più autorevoli a ricoprire suddetto ruolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1, TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cf., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenhar as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Ville Itälä, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Ville Itala pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0419/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Kevin Cardiff para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Kevino Cardiffo kandidatūrai į Audito Rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a posição favorável do Parlamento Europeu em relação à nomeação de Kevin Cardiff para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I voted in favour of Kevin Cardiff’s appointment to the European Court of Auditors on account of his qualifications, experience and integrity. All MEPs have an obligation to assess nominations to the Court of Auditors solely in accordance with the criteria set down in the treaties and the European Parliament’s rules. Domestic political considerations do not come into it. I would also draw attention to the fact that the rapporteur, Ms Ayala Sender in this case, emphasised Mr Cardiff’s qualifications for this post, that he had vast experience and had responded openly and comprehensively to all the questions put to him both before and during his hearing, and that she had no hesitation in backing him.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A pályázóról elmondható, hogy a pénzügyi ellenőrzés területén több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. 27 éven át dolgozott köztisztviselőként, ez alatt volt az ír pénzügyminisztérium államtitkár-helyettese és később főtitkára is. A pénzügyminisztériumi munkája során rálátással bírt a költségvetés tervezésére és végrehajtására is, továbbá a költségvetési ellenőrzés irányításában is részt vett. Az írországi karrierje mellett az Európai Beruházási Bank igazgatóhelyetteseként és igazgatójaként is olyan tapasztalatokra tett szert, melyek alkalmassá teszik a számvevői poszt betöltésére. Az adó- és nyugdíjpolitika területén is nagy jártasságra tett szert, tanácsadóként részt vett az írországi bankválságot követő konszolidációs folyamatban. Részt vett az EU–IMF és Írország között létrehozott támogatási program kialakításában és végrehajtásában is. A Számvevőszék és a számvevőszéki dolgozók függetlenségének garantálását tartja egyik legfontosabb céljának, nyilatkozatában kijelenti, hogy munkája során biztosítani tudja majd teljes függetlenségét. Válaszaiban biztosította a szakbizottságot, hogy személye kapcsán az összeférhetetlenség nem merülhet fel. Célja továbbá a kockázatkezelés és a kockázatcsökkentés stratégiájának az Unió pénzgazdálkodásába való beépítése. Munkája során az Európai Parlamenttel és a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal való szoros együttműködésre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni. Szakmai felkészültsége és hozzáállása megfelelő jelöltté teszik a posztra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament zohľadňujúc článok 286 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými mu Komisia predložila návrh, a zároveň so zreteľom na skutočnosť, že Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 23. novembra 2011, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov – zaujíma odmietavé stanovisko a nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Kevina Cardiffa za člena Dvora audítorov. Rozhodol sa tak napriek tomu, že kandidát uvádza skúsenosti v riadení rozpočtových a organizačných kontrol prostredníctvom funkcií schvaľovania a kontroly na rôznych úrovniach v rámci ministerstva financií. Súčasne EP poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur le vote de la nomination proposée de Kevin Cardiff comme membre de la Cour des comptes car sur 8 candidats à la Cour des comptes, aucune femme n'est proposée aux votes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for on the nomination of Kevin Cardiff as a Member of the Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora, que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curricula vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a sua nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenharem as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Kevin Cardiff.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Kevin Cardiff para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Kevin Cardiff para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1, TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cf., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenhar as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Kevin Cardiff, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Kevin Cardiff pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0420/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a experiência como membro do Tribunal de Contas e a sua experiência profissional capacita Pietro Russo para exercer as funções para que foi nomeado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Tarybos siūlomai Pietro Russo kandidatūrai į Audito Rūmų narius. Manau, kad jo pateiktas gyvenimo ir darbo patirties aprašymas atitinka ES sutartyje išdėstytus reikalavimus, keliamus kandidatams į Audito Rūmų narius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a posição favorável do Parlamento Europeu em relação à nomeação de Pietro Russo para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A presente proposta de nomeação tem por objeto um notável homem da área do Direito que se destaca pela sua excecional carreira profissional e percurso académico. Dotado de um extraordinário curricula vitae, e com um questionário brilhante, o italiano Pietro Russo satisfaz as condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Pietro Russo conhece bem o funcionamento do Tribunal de Contas e sei que continuará a desempenhar as suas funções com redobrado interesse e dedicação.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A jelölt az olasz államigazgatásban szerzett több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy korábban az Európai Számvevőszék olasz tagjának kabinetfőnökeként a következő területeken tett szert kiemelkedő tapasztalatra: az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap, továbbá a közösségi saját források és harmadik országoknak juttatott segélyek nyomon követése. Sokat foglalkozott az említett területeken végzett teljesítmény-ellenőrzéssel, valamint a kifizetések ellenőrzése során a csalás elleni fellépéssel. A jelölt a szervezett bűnözés megfigyelésével foglalkozó központ tudományos bizottságának is tagja. Korábban az Európai Védelmi Ügynökség könyvvizsgálati testületének is tagja és elnöke volt. Nyelvismerete is megfelelő jelöltté teszi a számvevői posztra, anyanyelvén kívül még négy európai nyelv felsőfokú ismeretével rendelkezik. Pietro Russo a szakbizottságnak adott válaszaiban kifejti, hogy a pártatlanság, az átláthatóság, a fedhetetlenség és a függetlenség jegyében kívánja majd munkáját végezni, nagy hangsúlyt akar fektetni a pénzügyi kockázatok azonosítására és elemzésére, a külső-belső kommunikáció egyértelműségére, valamint a hatékonyabb belső ellenőrzés és audit kialakítása is a céljai között szerepel. Munkája során azzal a kérdéssel is foglalkozni kíván, hogy miképp lehetne egységesíteni az uniós alapok ellenőrzésére vonatkozóan a nemzeti ellenőrző intézmények és az Európai Számvevőszék által végzett munkát. Felkészültsége alkalmassá teszi a tisztség betöltésére, jelöltsége támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keďže Pietro Russo spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, Európsky parlament súhlasí s návrhom Rady a s jeho vymenovaním za člena Dvora audítorov. Zároveň poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov. V rokoch 1993 – 2003 Pietro Russo pôsobil ako vedúci kabinetu talianskeho člena Európskeho dvora audítorov; v tejto funkcii monitoruje Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky záručný fond, vlastné zdroje Spoločenstva a pomoc tretím krajinám, s osobitným dôrazom na audit výkonnosti. Následne bol zamestnaný na centrálnom oddelení Dvora audítorov. V auguste 2009 bol Talianskom vymenovaný ako zástupca tejto krajiny v kolégiu audítorov NATO (ako nestály člen) so sídlom v Bruseli.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur le vote de la nomination proposée de Pietro Russo comme membre de la Cour des comptes car sur 8 candidats à la Cour des comptes, aucune femme n'est proposée aux votes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the nomination of Pietro Russo as a Member of the European Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora que verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste espírito, a nomeação das individualidades que o compõem tem de se reger por critérios de competência e independência. Assim por iniciativa do Conselho foram indigitadas várias personalidades de variados países da UE para o Tribunal de Contas. Todos apresentaram os seus curricula vitae, responderam a um questionário escrito e foram ouvidos na Comissão do Controlo Orçamental, tendo, na sua maioria, apresentado argumentos suficientes para justificarem a sua nomeação para o Tribunal de Contas para aí desempenharem as suas funções de forma competente e independente. Votei assim favoravelmente o nome de Pietro Russo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Pietro Russo para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Pietro Russo para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, considerando che Pietro Russo soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in seguito ad un'attenta analisi del suo assiduo impegno in veste di membro della Corte, esprimo il mio parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Pietro Russo membro della Corte dei conti, valutando che rappresenta una delle persone più autorevoli ed illustri a ricoprire suddetto ruolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, elevado, pelo Tratado da União Europeia, a instituição da UE (cf. art. 13.º, 1, TUE), tem como função o controlo da aplicação dos fundos públicos europeus. Nesta medida, e à semelhança das instituições congéneres que existem ao nível nacional, impõe-se a necessidade de, por um lado, assegurar um alto grau de preparação técnica e, por outro, de garantir a independência dos membros da instituição (cf., nesta medida, o art. 286.º, 1, TFUE). Neste sentido, o momento adequado para o controlo da aptidão dos membros do Tribunal de Contas para desempenhar as suas funções é o da designação, sendo que, à luz dos elementos recolhidos, Pietro Russo, indigitado pelo Conselho, preenche todos os pressupostos necessários para ser designado como membro. Por conseguinte, votei a proposta de designação em sentido favorável, ciente de que a atividade desta instituição é central para garantir a qualidade da atuação política europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − È stato approvato a grande maggioranza quest'oggi il parere favorevole per il nuovo membro italiano della Corte dei conti europea. Sono felice, quindi, di poter accogliere il dott. Pietro Russo che ho potuto incontrare in più occasioni. Già consigliere della Corte dei conti in Italia e con grande esperienza internazionale alle spalle, sono sicuro che il dott. Russo potrà essere un ottimo membro della Corte dei conti europea, soprattutto grazie alla sua esperienza nel monitoraggio della spesa per i fondi di sviluppo regionale.

In quest'occasione vorrei ringraziare, altresì, il suo predecessore il prof. Massimo Vari, chiamato per la sua professionalità al difficile compito di Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico. Al presidente Vari esprimo la riconoscenza per il lavoro svolto negli ultimi anni della Corte dei conti europea, che ho avuto modo di apprezzare direttamente nell'attività di relatore per la commissione controllo di bilancio, nonché, anche pubblicamente, esprimere i miei personali e sentiti auguri per questa sua nuova "avventura".

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − È con viva soddisfazione che abbiamo votato Pietro Russo come componente della Corte dei conti europea. Si tratta di un ritorno visto che ha già lavorato per l'Unione.

Il nuovo componente, infatti, ha un curriculum di tutto rispetto: nel 1991 è stato nominato esperto nazionale presso la corte dei conti europea; nel 1993 è diventato capo di gabinetto del componente italiano della corte dei conti, lavorando come revisore dei fondi FERS; dal 2003 al 2006 è tornato alla Corte dei conti italiana in qualità di membro centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; nel 2009 è stato nominato dal Consiglio atlantico della NATO componente del Collegio internazionale dei revisori dei conti della NATO.

Insomma, si tratta di un profilo internazionale e di competenze assolutamente di primissimo livello. È per questo che ho supportato la sua candidatura quest'oggi in Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A secção 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece o Tribunal de Contas como uma das instituições europeias. Criado em 1975, tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia (UE). O Tribunal de Contas poderá realizar auditorias junto de qualquer pessoa ou organização que seja responsável pela gestão de fundos da UE, sendo as suas conclusões apresentadas por escrito sob a forma de relatórios, que são transmitidos à Comissão e aos governos dos países da UE. Os Estados-Membros apresentam uma proposta ao Conselho, que, após consulta do Parlamento Europeu, aprova a lista de membros do Tribunal de Justiça. Voto favoravelmente a nomeação de Pietro Russo pois reúne as condições previstas no artigo 1º do artigo 286º do Tratado sobre o Funcionamento da União