Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2949(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0691/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.8. Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (B7-0691/2011) (ψηφοφορία)
PV
 

Prima della votazione sul paragrafo 7

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, presento un emendamento orale volto all'introduzione del rispetto dei diritti umani in questa risoluzione.

Il testo, da inserire dopo il paragrafo 7 della risoluzione, è il seguente: "richiama la Commissione a introdurre nell'accordo di pesca con il Marocco la clausola del rispetto dei diritti umani, come previsto anche dalla risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali;".

Credo che questo emendamento migliori la risoluzione e dia un'indicazione puntuale alla Commissione, nella fase di negoziato, che tenga conto del contesto internazionale che, soprattutto in quell'area, vede questo Parlamento essere spesso diviso.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Mr President, my understanding is that respect for human rights is now included in every Fisheries Partnership Agreement and in every trade agreement that this Parliament creates. Is that not the case? Can we be absolutely certain that what Mr Milana is asking for is accurate?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Penso che si possa procedere e quindi non sia ultronea o ripetitiva la proposta dell'onorevole Milana. Quando parliamo di diritti umani è sempre bene aggiungere e non togliere.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου