Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 14. prosince 2011 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Budoucí protokol o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 5.Bilance polského předsednictví (rozprava)
 6.Návrh srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Nástroj předvstupní pomoci (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (hlasování)
  7.2.Ovocné šťávy a některé podobné produkty určené k lidské spotřebě (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (hlasování)
  7.3.Používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v odvětví rybolovu (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (hlasování)
  7.5.Návrh rozhodnutí o početním složení výborů (B7-0619/2011) (hlasování)
  7.6.Návrh rozhodnutí o početním složení meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních (B7-0620/2011) (hlasování)
  7.7.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky: pan Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (hlasování)
  7.8.Budoucí protokol o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím (B7-0691/2011) (hlasování)
  7.9.Dopad finanční krize na odvětví obrany (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (hlasování)
  7.10.Summit EU-Rusko (B7-0693/2011) (hlasování)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Evropská politika sousedství (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (hlasování)
  9.2.Politika EU pro boj proti terorismu (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Členství v politických skupinách: viz zápis
 14.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
 15.Evropská agentura pro námořní bezpečnost (rozprava)
 16.Jednotný evropský dopravní prostor (rozprava)
 17.Vazební podmínky v EU (rozprava)
 18.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a bilaterální obchod s textilními výrobky (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 20.Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropská unie (rozprava)
 21.Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU Afghánistánu (krátké přednesení)
 22.Strategie EU pro Střední Asii (krátké přednesení)
 23.Bezpečnost a zdraví při práci (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1492 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5345 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí