Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. december 2011 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 5.Status over det polske formandskab (forhandling)
 6.Udkast til resultattavle til overvågning af makroøkonomiske ubalancer (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (afstemning)
  7.2.Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (afstemning)
  7.3.Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (afstemning)
  7.4.Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Marokko (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (afstemning)
  7.5.Forslag til afgørelse om de stående udvalgs medlemstal (B7-0619/2011) (afstemning)
  7.6.Forslag til afgørelse om antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (B7-0620/2011) (afstemning)
  7.7.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (afstemning)
  7.8.Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (B7-0691/2011) (afstemning)
  7.9.Finanskrisens følger for forsvarssektoren (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (afstemning)
  7.10.Topmøde EU-Rusland (B7-0693/2011) (afstemning)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Den europæiske naboskabspolitik (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (afstemning)
  9.2.EU's terrorbekæmpelsespolitik (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 14.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forhandling)
 15.Europæisk agentur for søfartssikkerhed (forhandling)
 16.Et fælles europæisk transportområde (forhandling)
 17.Forholdene under frihedsberøvelse i EU (forhandling)
 18.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU (forhandling)
 21.Budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan (kortfattet forelæggelse)
 22.EU-strategien for Centralasien (kortfattet forelæggelse)
 23.Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1492 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5345 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik