Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ανασκόπηση της πολωνικής προεδρίας (συζήτηση)
 6.Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)
  7.2.Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (ψηφοφορία)
  7.3.Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (ψηφοφορία)
  7.5.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών (B7-0619/2011) (ψηφοφορία)
  7.6.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B7-0620/2011) (ψηφοφορία)
  7.7.Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
  7.8.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (B7-0691/2011) (ψηφοφορία)
  7.9.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (ψηφοφορία)
  7.10.Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (B7-0693/2011) (ψηφοφορία)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (ψηφοφορία)
  9.2.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα (συζήτηση)
 16.Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (συζήτηση)
 17.Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (συζήτηση)
 18.Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 21.Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1492 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5345 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου