Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Būsimas protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Lenkijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
 6.Rezultatų suvestinės projektas dėl makroekonominio disbalanso priežiūros (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (balsavimas)
  7.2.Žmonių maistui skirtos vaisių sultys ir tam tikri panašūs produktai (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (balsavimas)
  7.3.Fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimas buitiniuose skalbinių plovikliuose (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (balsavimas)
  7.4.ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (balsavimas)
  7.5.Pasiūlymas dėl sprendimo dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (B7-0619/2011) (balsavimas)
  7.6.Pasiūlymas dėl sprendimo dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose bei daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (B7-0620/2011) (balsavimas)
  7.7.Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario B. Coeuré skyrimas (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (balsavimas)
  7.8.Būsimas protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (B7-0691/2011) (balsavimas)
  7.9.Finansų krizės poveikis ES valstybių narių gynybos sektoriams (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (balsavimas)
  7.10.ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (B7-0693/2011) (balsavimas)
 8.A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Europos kaimynystės politika (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (balsavimas)
  9.2.ES kovos su terorizmu politika (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 14.Visuomenės galimybė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (diskusijos)
 15.Europos jūrų saugumo agentūra (diskusijos)
 16.Bendra Europos transporto erdvė (diskusijos)
 17.Laisvės atėmimo sąlygos ES (diskusijos)
 18.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 20.Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (diskusijos)
 21.Biudžetinė ES finansinės paramos Afganistanui kontrolė (trumpas pristatymas)
 22.ES strategija dėl Centrinės Azijos (trumpas pristatymas)
 23.Darbuotojų sveikata ir sauga (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1492 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5345 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika