Index 
Relato integral dos debates
PDF 5345k
Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2011 - Estrasburgo Edição revista
1. Abertura do período de sessões
 2. Entrega de documentos: ver Acta
 3. Futuro protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (propostas de resolução apresentadas): Ver Acta
 4. Medidas de execução (artigo 88.º do Regimento): Ver Acta
 5. Avaliação da Presidência polaca (debate)
 6. Projecto de painel de avaliação para a supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos (debate)
 7. Período de votação
  7.1. Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (votação)
  7.2. Sumos de frutos e determinados produtos similares destinados à alimentação humana (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (votação)
  7.3. Utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (votação)
  7.4. Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a UE e Marrocos (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (votação)
  7.5. Proposta de decisão sobre a composição numérica das comissões permanentes (B7-0619/2011) (votação)
  7.6. Proposta de decisão sobre a composição numérica das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais (B7-0620/2011) (votação)
  7.7. Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu: Benoît Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (votação)
  7.8. Futuro protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (B7-0691/2011) (votação)
  7.9. Impacto da crise financeira no sector da defesa (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (votação)
  7.10. Cimeira UE-Rússia (B7-0693/2011) (votação)
 8. Entrega do Prémio Sakharov (Sessão solene)
 9. Período de votação (continuação)
  9.1. Política Europeia de Vizinhança (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (votação)
  9.2. Política de luta contra o terrorismo da UE (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (votação)
 10. Declarações de voto
 11. Correcções e intenções de voto: ver Acta
 12. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta
 13. Composição dos grupos políticos: Ver Acta
 14. Acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (debate)
 15. Agência Europeia da Segurança Marítima (debate)
 16. Espaço único europeu dos transportes (debate)
 17. Condições de detenção na UE (debate)
 18. Acordo de Parceria e Cooperação CE-Uzbequistão e comércio bilateral de produtos têxteis (debate)
 19. Composição das comissões e delegações : Ver Acta
 20. Livre circulação de trabalhadores na União Europeia (debate)
 21. Controlo orçamental da ajuda financeira da UE ao Afeganistão (breve apresentação)
 22. Situação da execução da estratégia da UE para a Ásia Central (breve apresentação)
 23. Saúde e segurança no trabalho (breve apresentação)
 24. Ordem do dia da próxima sessão: Ver Acta
 25. Encerramento da sessão


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Abertura do período de sessões
Vídeo das intervenções
 

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Mam na początek dwie smutne informacje. Wczoraj we Florencji napastnik zastrzelił dwie osoby. Zbrodnia miała najprawdopodobniej podłoże rasistowskie. Po raz kolejny zginęli ludzie tylko dlatego, że chcieli żyć i pracować w Europie. To smutne i straszne. Musimy stanowczo przeciwdziałać wszelkim próbom rasizmu i ksenofobii.

Wczoraj dotarły do nas także smutne wiadomości z Belgii. Tragedia w Liège dotknęła niewinnych przypadkowych ludzi. W imieniu Parlamentu Europejskiego składam kondolencje rodzinom ofiar. Jesteśmy z Wami w naszych myślach i modlitwach. Chyba jest także na sali jeden z naszych kolegów z Liège, Mathieu Grosch. Niestety nie ma go. Jeszcze raz powtarzam – jesteśmy z Wami w naszych myślach i modlitwach.

 

2. Entrega de documentos: ver Acta

3. Futuro protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (propostas de resolução apresentadas): Ver Acta

4. Medidas de execução (artigo 88.º do Regimento): Ver Acta

5. Avaliação da Presidência polaca (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji dotyczące bilansu polskiego przewodnictwa.

Witam bardzo serdecznie wśród nas Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej a równocześnie prowadzącego prezydencję – prezydenta z urzędu Unii Europejskiej, Pana Donalda Tuska. Panie Premierze, ja na początek zacytuję fragment Pańskiego wystąpienia 5 miesięcy temu w lipcu. Jest to fragment o Parlamencie Europejskim: „Parlament Europejski dla wszystkich Europejczyków, którzy poważnie traktują ideę Europy, jest czymś szczególnym, jest gwarancją naszej aktywnej pamięci o źródłach Europy, jest przede wszystkim instytucją i miejscem, gdzie nigdy nie zabrakło wiary w sens zjednoczonej Europy”. Jesteśmy pół roku później po polskiej prezydencji. Odczuwaliśmy to Pańskie przekonanie, że z Parlamentem Europejskim można współpracować i można osiągnąć korzyści dla mieszkańców Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo ciekawi Pańskiego bilansu i Pańskiej opinii jak wyglądało to minione pół roku i jakie prezydencja polska wyciąga z tego wnioski na przyszłość. Bardzo serdecznie prosimy Pana o zabranie głosu.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Minęło pół roku od czasu naszego spotkania na początek polskiej prezydencji. Deklarowałem wówczas wielkie przywiązanie Polaków, i moje osobiste, do idei zjednoczonej Europy. Deklarowałem przywiązanie do Wspólnoty Europejskiej, mając świadomość, że obejmujemy prezydencję w czasie rozległego kryzysu. Kryzysu nie tylko finansowego, ale – tak jak już wówczas przewidywaliśmy – także kryzysu zaufania, a dzisiaj – trzeba to chyba mocno powiedzieć – być może także kryzysu ustrojowego i politycznego.

Nasza prezydencja – mimo że byliśmy krajem debiutującym w tej prezydencji, a może właśnie dlatego – była prezydencją ludzi zdeterminowanych, aby swoje europejskie zadania wykonać najlepiej, jak potrafimy. Zaangażowaliśmy w tę prezydencję nie tylko dobrą wolę, ale także pracę i umiejętności setek młodych Polaków, którzy pracowali tu w Strasburgu, w Brukseli, w Warszawie i w wielu innych miejscach w Europie, i podjęliśmy się – świadomi swoich możliwości – zadań, które są rutynowym obowiązkiem każdej prezydencji, w tym zadań legislacyjnych. Nie będę wymieniał wszystkiego, co zrobiliśmy przez te sześć miesięcy.

Usłyszałem wiele ciepłych słów w ostatnich dniach na temat naszego zaangażowania i skutecznego działania. Może zabrzmi to nieskromnie, ale uważam, że Polacy zasłużyli na te słowa właśnie dlatego, że z taką wiarą w sens wspólnej Europy pracowali nad tymi wyzwaniami, które polskiej prezydencji przypadły. Czy to była praca nad „sześciopakiem”, czy nad akcesją Chorwacji, czy nad Partnerstwem Wschodnim, czy nad bezpieczeństwem energetycznym, czy nad innymi aktami legislacyjnymi, takimi jak np. wspólny patent europejski – wszędzie tam udało nam się doprowadzić do finalnego etapu nasze zobowiązania, zakończyć nasze prace. Głównie dlatego, że polska prezydencja była prowadzona przez ludzi, którzy naprawdę poważnie traktują Europę jako wspólnotę i którzy – mimo kryzysu, a może powiem inaczej: właśnie dlatego, że dopadł nas kryzys, także kryzys zaufania – chcieli pokazać, że obowiązki i zaangażowanie Europejczyka powinny być jeszcze bardziej wyraziste i zdeterminowane właśnie w takim czasie.

Chcę powiedzieć, że to podsumowanie chciałbym zamienić w jedną taką poważną w sensie politycznym refleksję, która jest owocem tych sześciu miesięcy doświadczeń polskiej prezydencji – ale jestem przekonany, że Wy także macie podobne przemyślenia i podobną potrzebę nazwania po imieniu tego, co się obecnie w Europie dzieje. Bo mimo satysfakcji z wykonanej pracy nie mogę powiedzieć, że Europa pod koniec 2011 roku jest Europą bardziej zjednoczoną niż sześć miesięcy temu, rok temu czy pięć lat temu. Nie mogę dzisiaj, kończąc polską prezydencję, powiedzieć, że zażegnaliśmy wspólnie ten najpoważniejszy być może kryzys w historii zjednoczonej Europy, jaki drąży nasz kontynent. Powiem: wręcz przeciwnie. Dzisiaj musimy sobie to powiedzieć bardzo otwarcie: stoimy na rozdrożu. Przed nami bardzo poważny wybór: czy w czasie tego kryzysu, szukając metod i sposobów na wyjście z niego, pójdziemy drogą wspólnotową, szukać będziemy europejskiego sposobu na wyjście z kryzysu, czy też pójdziemy drogą egoizmów narodowych i państwowych, szukając egoistycznie ratunku dla każdego z osobna i uznając Wspólnotę za balast, a nie za najlepszy sposób przezwyciężenia kryzysu przez Europejczyków?

Chcę przypomnieć, że prawdziwe źródła kryzysu, kryzysu finansowego, to nie instytucje wspólnotowe. To nie w Parlamencie Europejskim, nie w Komisji Europejskiej, nie w innych instytucjach wspólnotowych zrodził się kryzys finansowy. To nie integracja Europy jest źródłem kryzysu finansowego, a co za tym idzie także kryzysu politycznego. Te sześć miesięcy pokazało z całą mocą, że jest dokładnie odwrotnie – że ten kryzys żywi się, tuczy się na tym zagrożeniu rozpadem Wspólnoty, że jeśli dzisiaj nie możemy powiedzieć, iż poradziliśmy sobie z kryzysem, to dlatego, że nie zawsze Europa zachowuje się jak wspólnota w obliczu tego kryzysu.

(Oklaski)

Dlaczego mówimy dzisiaj także o kryzysie politycznym? Ponieważ zbyt wielu ludzi w Europie, zbyt wielu polityków w Europie chce nas przekonać i chce przekonać Europę, że sposobem na wyjście z kryzysu jest odejście od wspólnotowych działań. Ja chcę powiedzieć, że w moim i polskiej prezydencji przekonaniu, jest to oznaka pewnej choroby. To obecny kryzys narusza to poczucie wspólnoty. Jeśli słyszymy dzisiaj w Europie zdania o tym, że trzeba zrewidować podstawy, fundamenty Wspólnoty, to jest to najwyraźniej oznaką tego, że kryzys jest także w naszych sercach, nie tylko w naszych bankach. Ostatni szczyt Rady Europejskiej pokazał bardzo wyraźnie, że jedni szukają narzędzi na rzecz nie tylko ratowania euro, ale w dłuższej perspektywie także wzmacniania Wspólnoty, ale że są inni, którzy uważają, że sposobem na ratowanie euro czy sytuacji finansowej państw i instytucji jest rozluźnianie Wspólnoty, a na końcu destrukcja tej Wspólnoty. Ja nikogo nie oskarżam, bo to są równoprawne poglądy. Każdy może mieć swój pogląd na przyszłość Europy, ale nie możemy ukrywać, że dzisiaj, gdzieś tak pod powierzchnią, tak naprawdę toczy się już debata nie o przyszłości euro, tylko o przyszłości Wspólnoty.

Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej podjęliśmy decyzje, które są zaledwie pierwszym krokiem. Zarówno w Brukseli, jak i w swojej ojczyźnie przekonywałem wszystkich, że jeśli nie mamy pełnej satysfakcji z tego szczytu, to dlatego, że zrobiliśmy zaledwie jeden krok, że ciągle brakuje nam jeszcze pełnej determinacji, aby te następne kroki stawiać szybko i zdecydowanie w ramach Wspólnoty i na rzecz Wspólnoty. Kiedy słyszę niektóre komentarze – wypowiadane na pewno w dobrej wierze, nikomu nie zarzucam złej woli – nacechowane satysfakcją, że Wielka Brytania stała się znowu wyspą, że kanał La Manche na naszych oczach stał się szerszy niż kilka tygodni temu, to powiem szczerze: nie rozumiem tej satysfakcji.

(Oklaski)

Można nie akceptować decyzji polityków tego czy innego kraju, ale nie możemy tak publicznie cieszyć się z tego, że na naszych oczach rośnie dystans między państwami członkowskimi, w tym przypadku między Wielką Brytanią a Wspólnotą Europejską. Ale chcę też powiedzieć, że pojawiły się również inne komentarze, na przykład takie, że jakaś stolica wygrała z innymi stolicami. Wiemy, że Europa nie tylko na czas tego kryzysu, ale także na przyszłość potrzebuje silnego przywództwa politycznego. Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej i w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy byłem świadkiem tego jeszcze precyzyjnie nienazwanego, ale wielkiego sporu europejskiego: czy przywództwo polityczne Europy będzie wynikiem bezlitosnej konkurencji państw narodowych, a efektem tej konkurencji będzie dominacja jednej czy dwóch, czy trzech stolic nad innymi, czy też wręcz przeciwnie, to przywództwo polityczne Europy będzie przywództwem wspólnotowym na rzecz całej Wspólnoty? Jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy każde następne spotkanie potrafili podsumować z przekonaniem, że wygrywa Wspólnota przeciwko egoizmowi, a nie, że ktoś wygrywa przeciwko komuś w tej rozpadającej się Wspólnocie.

(Oklaski)

Chcę też powiedzieć, po tych sześciu miesiącach, że Europa potrzebuje wspólnego rachunku sumienia. Nie możemy dzisiaj pokazywać palcem: „o, tam jest źródło kryzysu”, „o, to biedne państwo na południu spowodowało, że wszyscy mamy kłopoty”. Potrzebujemy także wspólnej odpowiedzialności za przyszłość. Północna Europa, która szczyci się swoją dyscypliną, musi także zacząć rozumieć lepiej potrzebę solidarności. Południe Europy musi zaś zrozumieć, że wspólna odpowiedzialność to także więcej dyscypliny. Musimy powiedzieć sobie też bardzo wyraźnie, że źródłem kryzysu, nie tylko finansowego, ale także politycznego, są naruszenia naszych wzajemnych zobowiązań, także tych, które wynikają z traktatów, i że te naruszenia nie są kwestią ostatnich miesięcy. Niech każdy zrobi swój rachunek sumienia. Niech każdy zastanowi się, kiedy zaczął łamać ustalenia traktatu z Maastricht. Niech każdy zastanowi się nad tym, czy na pewno jest gotowy pielęgnować ustalenia z Schengen.

(Oklaski)

My – ci z nas, którzy są zwolennikami naprawdę zintegrowanej wspólnotowej Europy – musimy dzisiaj powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że potrzebujemy więcej determinacji na rzecz ochrony fundamentów europejskich, a nie nieustannej dyskusji nad rewizją fundamentów europejskich. Dlatego polską prezydencję chciałbym zakończyć także apelem pod adresem wszystkich bez wyjątku przywódców europejskich, aby podjęli ten wysiłek na rzecz wzmacniania Wspólnoty, zaczynając od siebie, a nie szukali metody na dezintegrację, wykluczenie czy dzielenie Europy. Dlatego dzisiaj jeszcze raz powtórzmy – jesteśmy za integracją, przeciw dezintegracji.

(Oklaski)

Jesteśmy przeciwko dzieleniu na lepszych i gorszych, a opowiadamy się za wzrastającą jednością polityczną Europy. Jesteśmy za odpowiedzialnością, wspólną odpowiedzialnością przeciwko egoistycznej nieodpowiedzialności. Jesteśmy przeciwko wykluczeniom, bo Wspólnota musi polegać na solidarności także wtedy, kiedy czasami ktoś jest w gorszej, a ktoś inny w lepszej sytuacji. Potrzebujemy prawdziwego przywództwa politycznego, gdyż Europa zasługuje na szybkie decyzje: te dotyczące doraźnego kryzysu finansowego, ale także dotyczące przyszłości. Kryzys okazał się wielkim testem sprawności Wspólnoty. Musimy zacząć poważną rozmowę na temat większej sprawności politycznej Europy. W przyszłości pojawią się inne kryzysy, inne konflikty. Ten kryzys pokazał nam – i naprawdę dobrze, że tak się stało – że Europa jako wspólnota nie zawsze reaguje szybko, ponieważ brakuje zaufania – tego podstawowego fundamentu – do instytucji, jakie powołaliśmy. To przywództwo nie może być przywództwem jednego, dwóch czy trzech nawet najsilniejszych państw, nie może być także przywództwem technokratów, bo nie mają oni mandatu demokratycznego. To przywództwo musi mieć charakter polityczny, musi mieć mandat demokratyczny, musi być akceptowane przez wszystkich po to, żeby móc egzekwować obowiązki od wszystkich. To musi być przywództwo oparte na instytucjach europejskich.

(Oklaski)

Chcę powiedzieć, że tak jak potrzebujemy w najbliższych godzinach, dniach i tygodniach szybkich decyzji, żeby ratować euro i stabilizować strefę euro, tak potrzebujemy uczciwej, mocnej dyskusji także na temat nowego ustroju politycznego Europy. Dzisiaj nie wszyscy akceptują wspólnotowy ład i nie możemy się dalej oszukiwać – dzisiaj nie umiemy egzekwować zasad, jakie sami kiedyś wprowadziliśmy. Dzisiaj, gdy jest nam wygodnie, omijamy zobowiązania traktatowe. Więc powiedzmy sobie uczciwie: potrzebna jest bardzo głęboka, poważna debata na temat ustroju politycznego Europy, który da Europie wspólnotowe przywództwo. A więc naprawdę hasło naszej prezydencji: „Więcej Europy w Europie” ma także swój wymiar polityczny. Uważam, że Parlament Europejski jest właśnie tym miejscem i nie pozwólcie odebrać sobie tego oczywistego mandatu historycznego i politycznego. To jest to miejsce, które powinno stać się konstytuantą dla Europy. Nic nie będzie takie samo jak przed kryzysem.

(Oklaski)

Status quo ante bellum nie wchodzi w rachubę. Europa będzie na pewno inna po tym kryzysie. Jest tylko pytanie, czy będzie rozbita czy też bardziej zintegrowana. Taka sama na pewno nie będzie. Dlatego Parlament Europejski – bo Wy macie mandat demokratyczny, Wy powinniście, jak sądzę, wziąć na siebie to wielkie zobowiązanie, to wielkie wyzwanie –powinien stać się taką nowoczesną konstytuantą dla tej na nowo powstającej Europy. Bo na naszych oczach powstaje inna nowa Europa. Zróbmy wszystko, żeby była Europą wspólną, a nie Europą podzieloną.

Ta głęboka refleksja nie może być dekoracją, tak jak bywało w przeszłości. Mieliśmy grupy mędrców, mieliśmy grupy zadaniowe, komitety. Wszyscy wiedzieli, że należy dokonać tej refleksji na przyszłość. Ale nie powstały zręby nowego ustroju i kryzys to pokazał z całą oczywistością, z całą mocą. Nie chodzi o tysiące i dziesiątki tysięcy nowych przepisów, chodzi o przywrócenie równowagi między tym, co narodowe, i tym, co wspólnotowe, o odbudowę zaufania w oparciu o kilka, kilkanaście czytelnych zasad – zasad, które akceptujemy wszyscy, i zasad, które potrafimy egzekwować od tych, którzy chcą je łamać. To jest kluczowe zadanie, jak sądzę, także dla Parlamentu Europejskiego jako tej nowoczesnej konstytuanty, która zbuduje zręby nowego ustroju politycznego. Nie chodzi o to, żeby się wzajemnie straszyć, kryzys straszy ludzi wystarczająco mocno. Ale jeśli temu zadaniu nie podołamy, przyszłe pokolenia będą przeklinać nie tylko kryzys, ale także nas. Albo dziś podejmiemy walkę o tę przyszłą Europę, albo jutro będziemy płakać po tej Europie. Dziękuję.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję, Panie Premierze, za wygłoszone przemówienie, za podsumowanie działań polskiej prezydencji, a przede wszystkim za przedstawienie nam tych najważniejszych haseł i zadań, które stoją przed Europą w przyszłości, a także tych, które stoją przed Parlamentem Europejskim jako bezpośrednio wybraną reprezentacją pięciuset milionów Europejczyków.

Thank you very much once again, Prime Minister, President-in-Office of the Council.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Mr Prime Minister, honourable Members, I would like to begin by saying straight away that the Polish Presidency of the Council has delivered very significant achievements under very difficult circumstances. The Polish Presidency has worked with great professionalism and enthusiasm.

Exactly 30 years after the introduction of martial law, Poland has shown during this Presidency its commitment to Europe, to democracy and to our common values. I am sure that everybody remembers Prime Minister Tusk’s inspiring speech here in this House six months ago. That speech came from the heart: a true act of faith in Europe and a strong appeal for more European integration. What you just said, Prime Minister and dear friend, about the Community spirit and the need to fight narrow national interests and egotism, and your support, without doubt, to strong European institutions is very inspiring and a great source of strength for us in these difficult times.

Six months later, we can say that Poland has lived up to its reputation and the Polish Presidency to our expectations. The Polish Presidency has held up the spirit of partnership between the European institutions and the Member States. Poland has constantly pushed for more Europe to address efficiently a crisis that has not only a financial and economic dimension but also, above all, a political one. There is just, as Prime Minister Tusk mentioned, a problem of confidence and of trust.

Let me highlight some of the concrete points we worked on throughout the Presidency. First, a strong Europe: a more stable Europe that can withstand all kinds of weather. A Europe that can learn from its own mistakes and can also address its weaknesses, building its recovery on sound and sustainable foundations.

We have laid the foundations on which any further reforms will be built. The adoption of the legislative package on strengthening economic governance – the ‘six-pack’ – has significantly reinforced the Stability and Growth Pact. It puts more emphasis on debt limitations and extends the Commission’s surveillance to macroeconomic imbalances. Now we need to combine words with actions so that we can reinforce this stability culture.

Yesterday the ‘six-pack’ entered into force. It will put the Commission at the heart of ensuring fiscal discipline, in line with the position of this Parliament. We will accept this increased responsibility knowing that its democratic legitimacy derives precisely from this House. To complete this set of tools, we have come up with two Article 136 proposals on further strengthening economic governance, and more proposals will come to bring the new fiscal compact as much as possible into our existing Union framework.

A strong Europe is also a Europe that is able to recreate the conditions for growth and job creation; as I said yesterday during the debate, we need stability but we also need growth. That is why our 2012 Annual Growth Survey puts a strong emphasis on the need for implementation of growth-enhancing actions, and I welcome the support for our fast-track programme for measures with a significant impact on growth and jobs. This includes the proposals on the Single Market Act.

During the Polish Presidency we have taken key decisions to prepare the relaunch of economic growth, through the development and strengthening of the single market, notably on the e-economy. I would also like to mention the very good progress made in the negotiations on the unitary patent, which showed the energy and constructive approach needed. I call on the Member States quickly to resolve among themselves the one outstanding issue: the seat of the litigation court under the intergovernmental agreement.

Growth is also about green growth, energy security and the fight against climate change, and we are moving forward on all these fronts. The Commission has already tabled proposals on completing the internal energy market, boosting energy efficiency, enhancing the coherence and coordination of our external energy policy and improving nuclear safety. Let me emphasise in particular the commitment of Poland to reinforcing the external dimension of the energy policy that has been adopted by the Energy Council.

On the fight against climate change, Durban was certainly not a perfect agreement, but in the difficult circumstances we can say that it achieved some important results; in spite of all the scepticism it was possible to make progress, with all major emitters agreeing for the first time to have a new comprehensive and binding legal instrument, which will include limits on CO2 emissions. This was only possible because of the leadership from the European Union, and I am particularly proud of the role that the Commission has played in this matter.

We will now continue our efforts with our international partners to flesh out a new global climate agreement involving all countries as quickly as possible, and we will no doubt have a strong partner in this Parliament.

The Polish Presidency has also put a lot of energy into defending a united Europe, and you have just heard the inspiring words of Prime Minister Tusk. Together with the Commission, the Polish Presidency has been a strong advocate of the preservation of the coherence and the integrity of the European Union.

What we need is more integration, not fragmentation. What we need is to consolidate our acquis and not to weaken what we have achieved over the last 60 years. What we need to do is to tap the full potential of the single market, not to damage it. What we need is more union, not a désunion.

(Applause)

This is exactly what the Community method guarantees. It enables us to join forces in the general interest. It reinforces our solidarity and our cohesion. Let me tell you very frankly that it was not insignificant that the discussions about the reinforcement of the euro area took place during the Polish Presidency, because Poland, whilst supporting very clearly a stronger economic governance of the eurozone, was also making clear that this stronger governance of the eurozone must not be to the detriment of the overall objectives of our Union. This was particularly important.

I want to say the same thing regarding the next Presidency. We are, I hope, going to continue to conclude the negotiations for this new fiscal compact during the Danish Presidency of the Council. With the very constructive position taken by the Prime Minister of Denmark, I am hopeful that we can conclude these negotiations with a stronger euro area and stronger governance but, at the same time, also with a stronger Union, because that is exactly what we need.

The last point I would like to make before concluding is about open Europe: united but also open Europe. Since the early days of European integration, our openness to the world and our attractiveness to our neighbours and to newcomers has always been one of our greatest strengths. Over these last six months we have done a lot to advance our relations with our neighbours.

First, good progress has been made with enlargement countries on the European integration of the Western Balkans. Last Friday we were happy to witness the signature of the accession treaty of our 28th Member State – Croatia – which will join in July 2013. This should constitute an incentive for the rest of the region to keep to the path of European reforms.

The successful summit with our Eastern neighbours hosted by the Polish Presidency in Warsaw confirmed our ambition to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the European Union and interested partner countries within our enhanced neighbourhood policy.

Association Agreements are being negotiated with four of the six eastern partners and deep and comprehensive free trade areas with three of them. This Monday we started further negotiations with Georgia and Moldova. I will be travelling to Kiev next Monday, as we seek to conclude an Association Agreement with Ukraine. This House has called for the conclusion of the negotiations by the end of the year. The Ukrainian authorities need, however, to demonstrate that they abide by the principles and values that underpin this agreement, namely respect for democracy, the rule of law, human rights and judiciary independence.

The establishment of the European Endowment for Democracy, an innovation also introduced by Poland, will greatly enrich the range of instruments at our disposal to support the process of democratisation and consolidate the aspirations of those fighting for freedom, including in places in our neighbourhood where democracy and rule of law needs to be encouraged.

Finally, I will travel to Warsaw tomorrow – once again – where I will participate in European Development Day, a Commission initiative, this time in cooperation with the Polish Presidency. This shows clearly that, even in times of crisis, the European Union does not forget about the need to show solidarity to developing countries and to the most poor of the world. As you remember, some time ago when we had this enlargement, there were some suspicions in the developing world that the fact that Europe was enlarging showed that it conferred less interest and importance to the south of our planet. This did not happen; on the contrary, we are reinforcing our commitments to the developing world.

As I said, these were considerable achievements under difficult circumstances. But this crisis is not behind us, and we have a lot of work ahead. As we move forward, I would like all Member States to show the same level of commitment to Europe as Poland has shown.

(Applause)

The Polish Presidency will be a tough act to follow. The challenge ahead will now be with our Danish friends. In conclusion, let me very sincerely thank Prime Minister Tusk, all his team and his government, the team dedicated to the Presidency, for your leadership, your strong European commitment and your political courage. I think this was a great example for all the Member States which are committed to a stronger European union.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Messieurs les Présidents, chers collègues, cher Donald Tusk, j'ai simplement envie ce matin, au lieu de parler, de signer ton discours. En fin de compte, sur l'Europe, c'est le mien, c'est le nôtre, au niveau de notre groupe, et c'est même le discours de beaucoup au sein de ce Parlement.

Le 6 juillet, vous nous avez livré votre vision d'une Europe fière de ses valeurs, de ses succès, d'une Europe inclusive, d'une Europe confiante dans sa capacité d'influence dans le monde. Cette vision, nous la partageons. Et, paradoxalement, la crise que nous traversons peut être une occasion unique pour les Européens d'être de nouveau enthousiastes, de rebondir, pour autant que nous sachions nous adapter, pour autant que nous sachions changer nos habitudes et nos modes de fonctionnement.

Monsieur le Premier ministre, vous avez encore souffert, et vous savez ce qu'est souffrir. L'ancienne Europe ne sait plus ce qu'est souffrir.

Monsieur le Président du Conseil, avec votre gouvernement – je ne prendrai que trois exemples que vous avez cités –, vous avez contribué à réaliser, tout au long de votre Présidence, le "six pack" sur la gouvernance économique. En travaillant en coopération étroite avec le Parlement européen sur un paquet ambitieux de bonne gestion des finances publiques nationales, la Présidence polonaise a démontré que la méthode communautaire peut être efficace et peut très bien aller de pair avec l'euro et l'Union européenne.

De la même façon, les progrès enregistrés sur la supervision des marchés financiers sont à mettre au crédit de cette Présidence. De façon plus générale, la Pologne œuvre aux côtés des institutions européennes pour faire progresser la notion selon laquelle le partage de la souveraineté économique entre les dix-sept, les dix-sept plus et la Pologne est un atout et le chemin de sortie de la crise. Comme vous l'avez si bien dit – et comme je l'ai dit hier –, nous devons préparer pour le mois de janvier/février une sortie de crise pour nos concitoyens.

Deuxième exemple: la politique de voisinage. Que ce soit sur le front oriental, avec la signature de l'adhésion de la Croatie, avec le lancement, en septembre dernier, du partenariat oriental, avec la préparation de l'accord d'association avec l'Ukraine, ou sur le front de la Méditerranée, avec l'accompagnement européen du processus démocratique en cours, la Présidence polonaise a œuvré avec beaucoup d'énergie et je l'en remercie.

Troisième et dernier exemple: dans le domaine juridique, la Présidence polonaise a permis des avancées considérables tant sur la protection des brevets que sur le droit européen des contrats. J'espère que nous pourrons encore les mener à terme sous votre Présidence. Mon groupe espère que ces efforts seront récompensés et que l'accord final sera signé dans les jours à venir.

Monsieur le Président du Conseil, au-delà des textes législatifs, la Présidence polonaise a soutenu un principe qui est cher à mon groupe parlementaire et à l'écrasante majorité de ce Parlement, à savoir la méthode communautaire. En effet, votre pays, comme tous les pays d'Europe centrale et orientale, connaît mieux que quiconque en Europe le prix de la liberté, l'importance de la solidarité. Vous avez privilégié le respect des opinions de chacun et l'efficacité, sans chercher à imposer votre point de vue. C'est un exemple à suivre pour beaucoup de pays membres. Nous comptons sur vous – car si vous quittez la Présidence, vous restez un membre influent du Conseil – pour ce que cette méthode communautaire revienne et soit appliquée.

Je terminerai cette intervention en invitant chacune et chacun dans cet hémicycle à lire avec attention le discours de Berlin du ministre Radek Sikorski qui, le 28 novembre dernier, rappelait que nous, Européens, vivons la situation inconfortable d'être devant un précipice. Si nous agissons, nous pouvons en sortir, sinon nous allons plonger. Et la Présidence polonaise nous a aidés à agir collectivement. Il s'agit pour nous de poursuivre sur cette voie d'une façon résolue. Je reprends la phrase d'un Polonais bien connu, de Jean-Paul II: "N'ayons pas peur!". Travaillons dans le sens que vous avez indiqué ce matin.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich will es kurz machen: Die polnische Präsidentschaft war ganz ohne Zweifel eine der besten, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich bin jetzt in meiner Amtszeit als Vorsitzender meiner Fraktion mit der fünfzehnten Präsidentschaft konfrontiert. Ich wiederhole das: In diesen fünfzehn Halbjahren war das mit Abstand eine der besten Präsidentschaften, die ich erlebt habe.

(Beifall)

Das gilt nicht nur für Sie, Herr Premierminister, das gilt vor allen Dingen auch für Ihre Regierung und für die Beamten, die wir hier kennengelernt haben. Ich will hinzufügen: Ein hohes Maß an Professionalität herrscht in dieser Regierung. Dafür mein Kompliment und auch das meiner Kolleginnen und Kollegen. Sie sind so gut, Sie könnten glatt Sozialdemokrat sein, Herr Ministerpräsident Tusk. Leider haben Sie sich für den anderen Lebensweg entschieden.

(Zwischenruf: Das ist noch möglich, er ist noch jung.)

Historische Irrtümer kann man korrigieren, Herr Premierminister, das ist kein Problem.

In der polnischen Präsidentschaft hat eine andere Entwicklung stattgefunden, die mir größere Sorgen macht und auf die Sie eingegangen sind. Wir stehen an einem Scheideweg, haben Sie gesagt, Herr Premierminister. Das ist richtig. Wir stehen an einem Scheideweg, weil wir dabei sind, das Vertrauen der Menschen in die demokratischen Institutionen zu verlieren. Übrigens nicht in Europa alleine, auf der europäischen Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene. In zunehmendem Maße verlieren Menschen das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der nationalen Institutionen. Warum? Weil es einen dramatischen Prozess gibt, der immer schneller wird. Die Macht der sogenannten Finanzmärkte ist zwischenzeitlich so groß, dass auch Regierungen großer Staaten sich der Macht dieser Finanzmärkte unterwerfen, anstatt den Versuch zu unternehmen, die demokratischen Institutionen so zu nutzen, dass die Finanzmärkte unter die Kontrolle der demokratischen Institutionen gelangen. Das kann aber der Nationalstaat nicht leisten, weil die Finanzmärkte global agieren, weil sie supranational agieren. Das, was passiert, ist: Wir haben es mit einem ökonomischen, mit einem Finanzmarktsystem zu tun, das im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Ferrari fährt, und die Kontrolle, wenn sie nationalstaatlich bleibt, zockelt mit dem Fahrrad hinterher. Das ist das Problem, das wir haben. Und deshalb brauchen wir transnationale Institutionen auf der europäischen Ebene, die in der Lage sind, dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Die Gemeinschaftsmethode verteidigen heißt nichts anders, als ein Instrument im 21. Jahrhundert zu schaffen, das dieser ökonomischen Entwicklung des 21. Jahrhunderts mit den Methoden dieses Jahrhunderts begegnet und nicht mit denen des 19. Jahrhunderts. Das ist das, was mit der Gemeinschaftsmethode gemeint ist. Und deshalb: Sie haben gesagt: Sie/ihr hier, die Europaabgeordneten, ihr seid die Konstituante, die das schaffen muss. Ja, das sehe ich genauso. Und dabei interessiert mich – das will ich hier deutlich sagen – kein Vertragstext mehr. Bei jedem exekutiven Handeln, das aufgrund der gesetzlichen Lage an eine Grenze stößt, um eine aus den Fugen geratene Wirtschaft nicht mehr kontrollieren zu können, muss ein Parlament, wenn das so ist, sagen: Dann gehen wir in eine Ersatzvornahme für dieses exekutive Handeln, das an seine Grenzen stößt. Deshalb sage ich: Was wir gestern hier diskutiert haben, dass dieses Parlament den Mut haben muss, ein alternatives Konzept zu entwickeln, wenn der Rat aufgrund seiner schwierigen Einstimmigkeitsstruktur an seine Grenzen stößt, dann fühle ich mich durch Sie, Herr Premierminister, ermutigt, dass dieses Parlament tatsächlich zu außergewöhnlichen, notfalls eben auch zu außervertraglichen Maßnahmen greifen muss. Das tut der Rat nämlich auch, wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben.

Deshalb, Frau Merkel, Sie, andere, die uns sagen: „Ihr seid das starke Parlament, ihr seid die starke Konstituante“: Wir nehmen das auf. Aber Sie sind auch aufgefordert, dann im Rat zu sagen: Egal, was wir tun, es muss durch das Europäische Parlament legitimiert werden. Dann erwarte ich, dass das, was Sie hier angekündigt haben, von Ihnen im Rat eingebracht wird. Und wenn die anderen Ihnen nicht folgen, dann legen Sie ein Veto ein und sagen: So lange mache ich nicht mit, bis das Europäische Parlament gestärkt ist.

Herr Präsident, ich habe meine Redezeit lange überzogen. Das weiß ich und ich bitte um Entschuldigung dafür. Aber ich möchte noch kurz zwei Dinge sagen. Das eine ist ein Glückwunsch an meinen Kollegen Joseph Daul. Er ist gestern mit 95 % in seiner Fraktion wiedergewählt worden, was ich ihm von Herzen gönne.

(Beifall)

Ein anderes: Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit meine letzte Rede, die ich hier in diesem Plenum als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion halte. Ich weiß, dass sich viele darüber freuen, dass das meine letzte Rede ist als Vorsitzender dieser Fraktion. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die mir immer so aufmerksam zugehört haben, bei denen, denen ich Unrecht getan habe, mich entschuldigen und bei all denjenigen, die finden, dass ich ein guter Abgeordneter bin: Geben Sie mir Ihre Stimme für das nächste Amt! Vielen Dank!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, Prime Minister, I am just an ordinary Member from a country outside the eurozone, but I am a true friend of Poland, Europe and the euro. My congratulations to Mr Daul. Before congratulating you, Mr Schulz, I will wait a bit.

Herr talman! Donald Tusk – när du i egenskap av polsk premiärminister och rådets tjänstgörande ordförande kom till Europaparlamentet för sex månader sedan kände vi att du förde med dig en mer positiv stämning kring EU. Det var som om ett fönster öppnades. Det blev lättare att tala väl om Europa. Du har inte blandat inte in inrikespolitiken i ditt sätt att sköta det polska ordförandeskapet. För det vill vi från ALDE-gruppens sida tacka dig och alla dina medarbetare, inte minst vår vän Mikolaj Dowgielewicz som sitter vid din sida. Stort tack!

Polen har hållit i ordförandeklubban under ett mycket utmanande och krävande halvår. Europa kämpar fortfarande mot finanskrisens efterdyningar. Uppgiften att hålla samman EU under denna period har inte varit lätt. Polen har fullgjort sitt uppdrag på ett föredömligt sätt. Att hålla samman Europa de senaste dagarna har varit mycket svårt. Toppmötet förra veckan gav flera goda resultat, men inte fullt ut vad vi hade hoppats på.

När ett land, förhoppningsvis bara ett, sätter sig på tvären och kräver status quo är det glädjande att andra länder vill och kan gå framåt, men det innebär samtidigt att vi nu riskerar att få ett Europa som kommer att gå på två olika växlar. Klyftan mellan länderna inom europluspakten och det utökade eurosamarbetet och de länder som sitter på åskådarläktaren riskerar att öka ytterligare. Det gäller många länder, även mitt eget land.

Jag hoppas, herr talman, och här vänder jag mig också till min kollega Andrew Duff, att liberalerna kan övertyga David Cameron och de motsträviga kollegerna i London att nationalism och isolering inte är vägen framåt. Polen har i detta läge visat ett större politiskt mod och en starkare lojalitet med europasamarbetet. ALDE välkomnar detta. Andra länder, som mitt eget land Sverige, har något att lära av er.

(Applåder)

Let me conclude by saying to the Prime Minister that we should not forget that it was only 30 years ago – as you, Mr President, commented on Monday – that Poland introduced martial law, yet today Poland is one of the leading countries in a united Europe. I – and we in the Liberal Group – salute you, Prime Minister Tusk.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, allereerst wil ik namens de Groenen de heer Tusk hartelijk bedanken voor zijn optreden in de eurocrisis. Het zijn hele zware tijden rondom de eurocrisis en ik denk dat de heer Tusk, met name met zijn toespraak op 6 juli hier in dit Huis met een heel duidelijk persoonlijk historisch perspectief het belang van Europa heeft laten zien en duidelijk heeft gemaakt dat het voor iedereen cruciaal is om Europa te behouden.

Ik denk ook dat de heer Tusk en zijn regering tijdens het Poolse voorzitterschap een heel goede rol hebben gespeeld in de eurocrisis, met name de toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken, die op een gegeven moment Duitsland opriep om de leiding te nemen bij de oplossing van deze eurocrisis. Wij zijn niet bang voor een Duitsland dat te weinig leiding neemt, wij willen een Duitsland dat méér leiding neemt. Dat was een heel mooi gebaar, juist ook vanuit Polen, om te laten zien hoe wij in Europa de eurocrisis moeten oplossen. Wij danken de heer Tusk en zijn kabinet daar zeer voor.

Maar er is een andere crisis: de klimaatcrisis. Deze geeft aanleiding tot behoorlijk wat kritiek op het Pools voorzitterschap. Het begon al met een soort valse start bij de Milieuraad in juni met een veto van de Poolse minister van Milieu om elke conclusie inzake de toekomst van het klimaatbeleid tegen te houden. Maar ook in Durban heeft het Pools voorzitterschap helaas geen goede rol gespeeld. Het hield zich vooral bezig met het in stand houden van de hot air, het overschot aan emissies in plaats van na te denken over de vraag hoe wij internationaal stappen kunnen ondernemen.

Het is vooral te danken aan de Commissie, aan mevrouw Hedegaard, dat Europa een goede rol in Durban heeft gespeeld. Het Pools voorzitterschap is daar echt tekortgeschoten. De Groenen vragen zich af hoe het komt dat de Polen niet inzien dat je de klimaatcrisis gezamenlijk met de eurocrisis moet oplossen. Uit de eurocrisis komen we niet door alleen maar te bezuinigen. We moeten juist investeren in de toekomst en in een groene economie, zodat wij uit de eurocrisis geraken. Een economie die weer gaat draaien en juist dan ook de klimaatcrisis gaat oplossen.

Dat had het beleid moeten zijn dat wij graag van het Pools voorzitterschap hadden gezien. U riep als Pools voorzitterschap Duitsland op om de leiding te nemen uit de eurocrisis. U liet helaas na om de Europeanen te leiden in de klimaatcrisis. Daarom complimenten voor het eurocrisisverhaal, maar helaas moeten wij u voor het klimaatbeleid een onvoldoende geven.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Chciałbym zawsze w tej Izbie móc dobrze mówić o poczynaniach polskiego rządu, o prowadzonej przez niego polityce zagranicznej, ale niestety te sześć miesięcy polskiej prezydencji nie daje mi zwyczajnie takiej możliwości. W moim odczuciu była to prezydencja słaba, wycofana, mało ambitna. Prezydencja, która od początku przyjęła bardzo złe założenie, że będziemy w Unii Europejskiej jako Polska tylko i wyłącznie administrować, nie będziemy proponować żadnych ambitnych celów ani sobie, ani Unii Europejskiej, chociażby tych związanych z wyrównaniem dopłat rolniczych w Unii Europejskiej. Wiadomo, że dysproporcje są bardzo duże i Polska jako kraj rolniczy powinna się w sposób szczególny tą sprawą zająć. Żałuję, że tak się nie stało.

Byliśmy również bierni jako polska prezydencja w kontekście kryzysów, które miały miejsce w ostatnich miesiącach – arabska wiosna ludów, wojna w Libii. Przypomnę, że to nie Polska, ale Francja organizowała szczyt europejski w tej sprawie. Kryzys finansowy – to nie Polska, lecz Niemcy organizowały szczyt europejski w tej sprawie. Partnerstwo Wschodnie, którego szczyt miał miejsce w Polsce – kompletna klapa. Nie było żadnej konkluzji. Polska dyplomacja zamiast doprowadzić do konkluzji ze szczytu Partnerstwa Wschodniego w Polsce zajmowała się kampanią wyborczą.

Ale jest coś, co przelało czarę goryczy – ubiegłotygodniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Milcząca zgoda Polski na te propozycje, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, logiką, polegające na tym, że ubogie, słabe, biedne państwa członkowskie będą płacić na ratowanie strefy euro. Drodzy Państwo! Panie Premierze! To jest błąd, to jest coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Pan nie miał prawa milczeć w tej sprawie, Pan jako lider polskiej prezydencji powinien powiedzieć stanowcze „nie”. Czekali na to nasi sąsiedzi, nowe państwa członkowskie również. Zabrakło Pana głosu, stanowczego głosu sprzeciwu w tej sprawie. Ale aby powiedzieć Unii Europejskiej „nie”, trzeba mieć odwagę, siłę, determinację. Trzeba mieć siłę w obronie polskiego interesu, ale też interesu nowych państw członkowskich. Mówię to z przykrością i z żalem, że Panu tej determinacji, tej odwagi zabrakło. Niestety polska prezydencja i Pan, Panie Premierze, po tych sześciu miesiącach zostaniecie tak zapamiętani.

(Mówca zgodził się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D), pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Chciałbym zapytać Pana Posła Porębę, czy przeczytał dokument, który zatytułowany jest „Deklaracja przywódców państw” z 29-30 września z Warszawy. Ja wiem, że to jest długi dokument i on na początku był w obcym języku, więc to było trochę trudne. Składa się z 29 punktów. Tam jest punkt, który mówi o tym, że jest określona mapa drogowa, jeśli chodzi o uzyskiwanie reżimu bezwizowego dla krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, a w szczególności wymieniona jest Ukraina i Mołdowa jako kraje, które są liderami w tej dziedzinie. Czy Pan Poseł uważa to również za porażkę tego szczytu?

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), odpowiedź zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Panie Pośle! Pan się wyspecjalizował w atakach ad persona, więc ja z szacunku do Pana, ale również do tej Izby, nie będę polemizował dzisiaj w tym momencie, ale zapewniam Pana, że ja ten dokument przeczytałem, i zapewniam Pana, że co do obcych języków, podobnie jak Pan, nie mam z tym problemów.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η Πολωνική προεδρία σε συνθήκες όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα συνέβαλε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων και στην υπεράσπιση του αστικού πολιτικού συστήματος. Για τα συμφέροντα των λαών μαζί με τις άλλες κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε αμείλικτος εχθρός. Προώθησε με ζήλο όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής, των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνάμεων του κεφαλαίου: τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020", την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, τις πρόσφατες αποφάσεις της συνόδου κορυφής του Συμβουλίου, το σύμφωνο για τη σταθερότητα, την ενισχυμένη δημοσιονομική πειθαρχία, τις εργασίες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· μπαράζ καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων με οδυνηρές κυρώσεις ενάντια στους λαούς, οι οποίες κάνουν κόλαση τη ζωή του, και από την άλλη νέα προνόμια και πακτωλό επιδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά μονοπώλια και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έβαλε πλάτη στις αποφάσεις για την ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας, την ανεξέλεγκτη δηλαδή χρεοκοπία της ελληνικής εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ανοίγοντας ταυτόχρονα το κουτί της Πανδώρας για την εξάπλωση της χρεοκοπίας και στους λαούς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασωθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας.

Η πολωνική Προεδρία σημαδεύθηκε με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ενάντια στη Λιβύη. Ο κίνδυνος για ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για γενικευμένη ανάφλεξη σε περιφερειακό επίπεδο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Οι λαοί να μη χύσουν το αίμα τους στον πόλεμο για τα συμφέροντα των μονοπωλίων! Η πολωνική κυβέρνηση με την ιδιαίτερη συμβολή του απερχόμενου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενίσχυσε και κλιμάκωσε την αντικομμουνιστική υστερία στην οποία πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πέρασε μέρα σχεδόν που να μην οργανώνει κάθε είδους έξαλλη συκοφαντία ενάντια στον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε τον 20ο αιώνα, να μην προωθεί το ανιστόρητο ξαναγράψιμο της ιστορίας με τη χυδαία εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Αυτή ακριβώς η πλευρά της δραστηριότητας της πολωνικής Προεδρίας δείχνει και τον φόβο όλων των αστικών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνεται το εξάμηνο της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Πολωνία, η οποία προτεραιότητά της είχε θέσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως πηγή ανάπτυξης με στόχο την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την ολοκλήρωση της μορφής της. Η Προεδρία πρέπει να κριθεί με τη συγκυρία της έντασης της οικονομικής κρίσης, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι ότι βαδίζει σε κινούμενη άμμο, πράγμα το οποίο απαιτεί εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης και συσπείρωση της έντασης απέναντι στις λεγόμενες αγορές, που έχουν μεταβληθεί σε εξολοθρευτές του οικονομικού βίου του πλανήτη.

Ιδιαίτερα σημαντικές στη διάρκεια της πολωνικής Προεδρίας ήταν οι σύνοδοι κορυφής της 26ης Οκτωβρίου και της 8ης Δεκεμβρίου. Η δεύτερη μένει να αποδειχθεί αν θα οδηγήσει σε ένα διακυβερνητικό συμβόλαιο για στενή δημοσιονομική πειθαρχία στο πλαίσιο διάσωσης του νομίσματος. Ενδεχομένως όμως η συμφωνία αυτή να αποτελέσει την απαρχή διάρρηξης σχέσεων σε επίπεδο κορυφής των κρατών μελών με ολέθριες μελλοντικές επιπτώσεις. Ναι, η κρίση υπάρχει, η Ευρώπη όμως πρέπει να υπάρξει και μετά την κρίση, κύριε Πρόεδρε. Καταλήγοντας θεωρώ ότι η Προεδρία της Πολωνίας είναι επαρκώς επιτυχής.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die polnische Ratspräsidentschaft fiel in eine sehr schwierige Zeit. Eurokrise, Griechenlandproblematik und das allgemeine politische und wirtschaftliche Klima haben ein Umfeld geschaffen, in dem politische Vorstellungen und Wünsche nicht in den Himmel wachsen konnten und können. Trotzdem oder gerade deshalb ist diese Präsidentschaft eine erfolgreiche. Ich möchte hier besonders die Arbeit während des Haushaltsprozesses für 2012 erwähnen. Die polnische Präsidentschaft hat sich durch gute Vorbereitung, Sachkenntnis und das in schwierigen Zeiten erforderliche politische Augenmaß ausgezeichnet. Auch wenn das Ergebnis ein Kompromiss ist, der natürlich keine Seite zufriedenstellen kann, spiegelt der EU-Haushalt 2012 eine den Umständen entsprechende Realpolitik und damit Ihre Leistung wider, die wir neben vielem anderen in guter Erinnerung behalten werden. Sie haben sich in den vergangenen sechs Monaten hier als Europäer präsentiert. Dankeschön!

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! To tu w Parlamencie Europejskim, który był sceną tej widocznej części polskiej prezydencji, ta prezydencja się zaczynała, toczyła w osobach Pańskich ministrów, Panie Premierze, a teraz kończy. Miała ona ambitne priorytety: dynamiczna gospodarka, Unia otwarta na sąsiadów i na nowych członków, bezpieczna w wymiarze militarnym i energetycznym. Sądzę, że życie potwierdziło celny wybór tych priorytetów, ale jednocześnie stworzyło ono bardzo trudne warunki ich realizacji. Nastąpiły zmiany w południowym i północnym sąsiedztwie, wystąpił ostry kryzys finansowy, kryzys zadłużenia i kryzys gospodarki, inaczej mówiąc eksplozja pozytywna na zewnątrz, na południe, implozja wewnątrz. Polska prezydencja – i Pan, Panie Premierze, osobiście – dzierżyła ster statku europejskiego pewną ręką i nie pozwoliła przeciąć tego europejskiego statku na pół.

Powstały nowe dylematy – pierwszy to ustrój Unii Europejskiej wyłaniający się z kryzysu: czy więcej Europy wspólnotowej czy więcej międzyrządowych egoizmów? Polska prezydencja dała celne wskazania i diagnozę: „więcej Wspólnoty”. Drugi dylemat: jak uniknąć podziałów i Europy dwóch prędkości. Zaczynaliśmy polską prezydencję w Unii 17+10. Kończymy ją w Unii 27–1. Sądzę, że to jest najcenniejszy rezultat na koniec naszej prezydencji. Celem była obrona jedności, solidarności w Unii Europejskiej.

Polska prezydencja kończy przesłaniem, że odpowiedzią na wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne jest więcej wspólnotowej metody, Wspólnoty, więcej odpowiedzialnej Europy. Sądzę, że również na forum europejskim sprawdziła się, Panie Premierze, Pańska gdańska maksyma: „Odważnie, ale z rozwagą”.

(oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze Tusk! Oczywiście polska prezydencja odbywała się w trudnym, nawet pełnym dramatycznych momentów okresie. Po prezydencji węgierskiej i Pańskim poprzedniku, premierze Orbanie, Pan wniósł świeżą atmosferę, wiarę w projekt europejski – ba! nawet europejski entuzjazm. Pan również wniósł odpowiedzialność i atmosferę solidarności europejskiej. Trzeba się zgodzić z tym, że prezydencja polska była prezydencją aktywną, że prezydencja polska odgrywała rolę prezydencji europejskiej. Odbyły się setki posiedzeń grup roboczych, komisji, konferencji. Prace rutynowe przebiegały po prostu dobrze. W sprawach europejskich miał Pan wsparcie, Panie Premierze, lewicy w Polsce, a także lewicy tu, w Parlamencie Europejskim, czego wystąpienie pana przewodniczącego Schulza jest najlepszym dowodem.

Rozpoczęto prezydencję, zapowiadając wielki wysiłek w celu odzyskania zaufania, podwyższenia spójności, stawiania czoła najważniejszym wyzwaniom, wybierając drogę wspólnotową. Z upływem czasu okazało się, że jest to trochę mniej możliwe, niż oczekiwano. Okazało się, że przeszkodą jest egoizm rządów. Podzielam pogląd Jacka Saryusza-Wolskiego, iż okaże się, że być może sukcesem prezydencji będzie to, iż zastaliśmy Unię „UE 17+10”, a zostawimy Unię Europejską „UE 27”. Natomiast zabrakło, Panie Premierze, podczas prezydencji podjęcia nowych inicjatyw w kreowaniu nowych miejsc pracy, polityki społecznej w skali europejskiej zwiększającej bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin, a także postępów w sprawach podatku od transakcji finansowych czy euroobligacji. Podsumowując, była dobra wola, duży wysiłek, w rezultacie jest dużo do zrobienia. Czy dało się zrobić więcej w ciągu sześciu miesięcy? Nie jestem pewien.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). - Herr Präsident! Ich freue mich, dass die polnische Ratspräsidentschaft ihre Präsidentschaft so erfolgreich abschließen konnte. Wenn Sie fraktionsübergreifend so viel Lob für eine Präsidentschaft bekommen, wie ich es – ähnlich wie der Kollege Schulz – in 15 Präsidentschaften, bei denen ich auch das Glück hatte, sie zu erleben, noch nicht gehört habe, dann ist klar, dass das „P“ in Polen für „professionell“ steht. Wir danken Ihnen für die Arbeit, die Sie in dem Bereich geleistet haben. Leider ist vieles von dem, was Sie als Präsidentschaft geleistet haben, von der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Eurokrise und die Schuldenkrise in Europa überschattet gewesen.

Sie haben aber etwas Wesentliches gemacht, was bis jetzt noch nicht genannt worden ist: In den Vorbereitungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union haben Sie als Präsidentschaft erstmalig in einem sehr frühen Stadium das Europäische Parlament einbezogen. Ich hatte die Freude, eine Delegation des Europäischen Parlaments in Sopot zu leiten. Wir sind als Parlament frühzeitig, in einem Stadium wie noch nie zuvor, in diese Diskussionen eingebunden worden. Das ist für uns wichtig. Wir hoffen, dass es auch zukünftig so geschehen wird. In den Bereichen der Innen- und Justizpolitik, in denen ich auch seit Jahren arbeite, haben Sie wesentliche Erfolge bei der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und in anderen Bereichen erzielt. Man kann sagen, dass Sie Ihre Präsidentschaft mit einer Bilanz abschließen, von der ich mir wünschen würde, dass andere europäische Staaten und Unternehmen ähnlich erfolgreich agieren würden. Ich danke Ihnen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in einem anderen Rahmen im Rat!

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Jestem dzisiaj rozdarty pomiędzy dumą a rozczarowaniem. Dumą z faktu, że Polska i Polak sprawowali prezydencję, rozczarowaniem z wyników tej prezydencji. Miał Pan wyjątkową szansę wpisać skuteczną dla Polski prezydencję w kontekst skutecznych rozwiązań ogólnoeuropejskich, tak jak to robili Pańscy poprzednicy. Mógł Pan zainicjować dyskusję na temat ujednolicenia dopłat bezpośrednich dla rolnictwa. Nie ma żadnego powodu, dla którego polski rolnik przez kolejne lata ma mieć o 150 euro do hektara mniej niż rolnik niemiecki. Polska wieś przez to straci miliardy euro w ciągu kolejnych lat. Mógł Pan zaproponować zawieszenie, uchylenie pakietu klimatycznego ze względu na kryzys w Europie, który to pakiet klimatyczny w obecnym kształcie sprawi, że ceny prądu w Polsce wzrosną o 100% w przeciągu 8-10 lat. Mógł Pan zainicjować dyskusję i wpisać gaz łupkowy jako koło zamachowe europejskiej solidarności energetycznej gwarantującej rozwój naszego kraju i bezpieczeństwo energetyczne Europy. Nie zrobił Pan żadnej z tych rzeczy. To będzie skutkowało miliardami euro strat dla naszego kraju i historyczna odpowiedzialność za to spadnie na Pana. W zamian zaproponował Pan zmiany architektury europejskiej i zmianę reguł – odejście od wspólnoty równych narodów na rzecz dyktatu wielkich mocarstw, które Pański minister w specyficznym hołdzie w Berlinie prosił o przywództwo w Europie.

Chciałem zapamiętać Pańską prezydencję jako wielki sukces Polski w sprawiedliwej Europie. Zapamiętam, że zarządził Pan zrzutkę wśród polskich emerytów, robotników i rencistów na ratowanie strefy euro, z posiedzeń której Pańskiego ministra wypraszano jeszcze parę miesięcy temu.

(Mówca wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zgodnie z art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Panie Przewodniczący! Koledzy Kurski, Poręba z ECR chyba nie rozumieją, na czym polegała i polega istota prezydencji. Prezydencja to nie jest czas na załatwianie narodowych spraw i interesów. Prezydencja to jest okres, w którym załatwia się sprawy europejskie, w którym doprowadza się do pewnych rozwiązań, koncyliacji, buduje. I Polska tutaj występowała z różnymi propozycjami, była wyjątkowo aktywna, czego potwierdzeniem jest ta dzisiejsza dyskusja. Chyba Panowie jej nie słyszycie, jakbyście przylecieli z innej planety, „planety PIS” lub „już nie PIS”.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), odpowiedź zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Bardzo chętnie odpowiem Pani Profesor. Chętnie przypomniałbym jakiekolwiek twórcze, nowe inicjatywy prezydencji polskiej, ale zarówno sześciopak, jak i przyjęcie Chorwacji były już przesądzone przed naszą prezydencją. Natomiast przypomnę Pani Profesor Kolarskiej-Bobińskiej, że skuteczna prezydencja, tak jak ją np. rozumiały Francja czy Niemcy, polega właśnie na wpisaniu ciekawych i dobrych rozwiązań dla własnego kraju w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich. Czy Pani Profesor Kolarska-Bobińska nie pamięta, że gdy Niemcy sprawowały prezydencję w Europie, załatwiły jedną sprawę – Traktat Lizboński? Wtedy to załatwiły – w 2007 roku. Ale tak się jakoś dziwnie składa, że to właśnie Niemcy jako kraj najbardziej ludny, najwięcej zyskały na tym, że odeszliśmy od systemu nicejskiego, w ramach którego miały 29 głosów przeciwko np. 27 głosom Polski, na rzecz systemu double majority, w ramach którego jako kraj najbardziej ludny mają dzisiaj najwięcej głosów. Czy Pani Kolarska-Bobińska nie pamięta, że kiedy Francja sprawowała prezydencję w 2008 roku, dopychała kolanem pakiet klimatyczny? To właśnie Francja najwięcej zarobi na tym, że sprzeda reaktory atomowe i odejdzie od tradycyjnych technologii. Czyli można załatwiać własne sprawy, wpisując je w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich, i tego oczekiwałem od pana premiera.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, η πολωνική Προεδρία συνδέθηκε με τη χειρότερη κρίση που διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίση που αγκαλιάζει όχι μόνο τις αδύναμες χώρες αλλά πλήττει και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν μια βδομάδα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν την απόφαση να πάρουν πιο σκληρά μέτρα περικοπής μισθών και συντάξεων, περικοπής κοινωνικών δαπανών, περικοπής δαπανών για την παιδεία. Πήραν την απόφαση να οικοδομήσουν μια Ευρώπη όπου η δημοκρατία, τα δικαιώματα, οι ελευθερίες, η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία θα έχουν νόημα, όταν δεν υπάρχουν εκλογές στη Γερμανία, όταν δεν υπάρχουν προβλήματα στους γερμανικούς και γαλλικούς τραπεζικούς ισολογισμούς. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν λίγο καιρό ο Υπουργός Εξωτερικών σας δήλωσε ότι πιο πολύ φοβάται τη γερμανική απραξία και αναβλητικότητα παρά τη γερμανική ισχύ, και σας ρωτώ: Έχετε αυτή την απόφαση· άκουσα τις ανησυχίες σας, άκουσα τους φόβους σας. Μπορείτε να δώσετε μήνυμα αισιοδοξίας όσον αφορά αυτές τις αποφάσεις στους Πολωνούς εργαζόμενους, στους Ευρωπαίους εργαζόμενους, ώστε να μη φοβούνται για το παρόν και για το μέλλον των παιδιών τους;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Uplynulé obdobie 6 mesiacov, počas ktorého Spoločenstvu predsedala poľská administratíva, bolo nesmierne zložité. Hospodárska a dlhová kríza sa prehlbovala a politické orgány Únie museli pracovať veľmi aktívne, aby operatívne reagovali na meniacu sa situáciu. Poľské predsedníctvo v tomto zložitom období pracovalo veľmi spoľahlivo, korektne, bez administratívnych či technických pochybení. Krajina popri tom prešla aj parlamentnými voľbami a postavila novú vládu. Uvedené zmeny sa na spoľahlivej práci poľskej administratívy pri výkone predsedníctva Únie nijako nepriaznivo neprejavili. Za túto skutočnosť treba poďakovať aj celej poľskej politickej scéne. Teda aj opozícii, ktorá sa počas volebnej kampane neznížila k neférovým a nekonštruktívnym postupom, ktoré by sa nepriaznivo premietli do výkonu mandátu poľského predsedníctva. Vážený pán predseda poľskej vlády, chcem sa pridať k tým, ktorí Vám a Vašej krajine ďakujú za kvalitnú a profesionálnu prácu pri uplynulom 6 mesačnom vedení práce Európskeho spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, firstly may I acknowledge the work of the Polish Presidency in recent months. However, Prime Minister, it is with no satisfaction that I stand before you now and say that the Polish Presidency will be remembered as one that has overseen the EU on its sickbed, the euro in perhaps terminal decline, and the EU institutions in denial as to the medicine required to cure the ills of its economy and its suffering people.

What has also been alarming has been the sense that in the course of this presidency the institutions of the EU have become increasingly anti-British. Actions have been taken with the sole intent of inflicting damage on the UK, and we have witnessed a growing anti-British rhetoric in this House. That is deeply regrettable for democracy and these institutions.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Ich möchte fragen, welchen Einfluss die britische Presse hier auf die kurzfristige Entscheidung hatte, sich nicht an diesen gemeinsamen neuen Strukturen zu beteiligen. Glauben Sie, dass hier Einflüsse von außerhalb Europas wirksam geworden sind?

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI), Blue-card answer. – Mr President, I would like to think that the British press, like the press in the rest of Europe, particularly the press in Germany that has been particularly anti-British over the last number of days, would have had little or no impact on a Prime Minister who had to decide what was right for the United Kingdom.

Can I also say that this House tends to put on its blinkers when someone disagrees with it. Difference can be good; it can be a force for good and can force others to look at other people’s views. It is not the United Kingdom that these institutions have to convince that the agreement that was made last week will work: it is the markets. The markets have so far failed to be impressed and the people of Europe will continue to suffer in the heat of the markets until these institutions show leadership.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich den Reihen nur anschließen, die der Ratspräsidentschaft ihren Glückwunsch ausgesprochen haben. Sie waren in schwieriger Zeit nicht nur ein ehrlicher Makler, sondern Sie waren auch ein europäischer Makler. Das war sehr angenehm zu spüren in diesen schwierigen Zeiten, wo wir in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten politische Strömungen haben, die den Menschen suggerieren, dass man alleine mehr erreichen könnte als gemeinsam. Und Sie haben das Gemeinsame in den Mittelpunkt gestellt. Es war auch sehr erfrischend zu erleben, dass Sie auch in der innenpolitischen Auseinandersetzung mit dieser klaren europäischen Agenda bei den Menschen in Polen Zustimmung gefunden haben. Das war ja nicht ganz einfach in diesem Kontext. Auch dabei den höchsten Respekt für das, was Sie geleistet haben.

Wir konnten in diesem halben Jahr gerade im Bereich der Finanzmarktregulierung einiges auf den Weg bringen. Lassen Sie mich nur einen Themenbereich herausgreifen, den ich selber mitverhandeln durfte, nämlich die Frage der Regulierung bei Leerverkäufen und ungedeckten Kreditausfallversicherungen bei Staatsanleihen, wo die Kommission sich nicht getraut hat, eine strenge Regelung vorzuschlagen, wo uns von allen Mitgliedstaaten gesagt wurde: „Ihr werdet euch nicht durchsetzen“, und wo es dank der polnischen Ratspräsidentschaft gelungen ist, ein hochspekulatives Instrument zu sanktionieren und, wo es notwendig ist, auch zu verbieten, damit wir zu mehr Stabilität an den Finanzmärkten beitragen können. Ich will mich da ausdrücklich bei Ihrem Finanzminister und dem Staatssekretär bedanken, die das in einem mühsamen Diskussionsprozess zwischen Parlament und Rat auf den Weg gebracht haben. Es ist ein Beispiel dafür, dass man miteinander etwas tun kann im Interesse der Sicherheit und der Stabilität in Europa. Herzliches Dankeschön dafür!

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Herr Ratspräsident, Herr Ministerpräsident, ich möchte Ihnen natürlich auch gratulieren, ebenso den vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch persönlich sehr gute Gespräche und eine sehr gute Zusammenarbeit hatte. Es sind Ihnen aber so viele Rosen gestreut worden, dass ich doch auch ein paar kritische Bemerkungen machen möchte – jenseits des nationalistischen und des pseudorevolutionären Arguments, das hier vorgebracht worden ist.

Sie haben gesagt, Herr Ministerpräsident: „Manche leben so in diesem Europa, als ob sie nicht in einer Gemeinschaft leben würden.“ Da haben Sie völlig Recht. Das trifft natürlich nicht nur auf Herrn Cameron zu, sondern manchmal hat man das auch bei Frau Merkel und Herrn Sarkozy gemerkt. Ich weiß nicht, wie oft Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen vor der Türe warten mussten, weil man hinter verschlossenen Türen beraten und gemeint hat, man könne der Europäischen Union von einem kleinen Kreis aus etwas aufoktroyieren. Vielleicht hätten Sie manchmal etwas stärker auftreten und klar machen müssen: Europa ist eine Gemeinschaft, und alle müssen mitberaten, und auch der Euro ist eine gemeinsame Währung, selbst wenn noch nicht alle diese Währung haben.

Zweitens – es ist schon erwähnt worden: Durban. Da waren wir enttäuscht. Alle Kolleginnen und Kollegen, die zurückgekommen sind, waren enttäuscht von der Haltung der polnischen Präsidentschaft. Ich verstehe, Sie sind in einer schwierigen umwelt- und energiepolitischen Lage. Aber da hoffe ich doch, dass wir eine wirklich gemeinsame Umweltpolitik haben.

Was Demokratie betrifft: In einigen Ländern der Europäischen Union haben wir nicht sehr demokratische Entwicklungen. Ich habe ein Bild gesehen, wo Sie gemeinsam mit Viktor Orbán aufgetreten sind beim Parteikongress. Ich weiß nicht, was Sie Herrn Orbán gesagt haben, ob Sie ihm gesagt haben, dass man sich an der polnischen Demokratie ein Vorbild nehmen kann – auch ein postkommunistisches Land – und nicht unbedingt so wie in Ungarn verfahren muss.

Das Letzte ist das Wachstumskonzept. Da hätten wir vielleicht mehr Initiativen gebraucht. Aber dennoch möchte ich mich herzlich für Ihre Arbeit bedanken. Ich hoffe, dass Sie als polnischer Ministerpräsident viele dieser Themen auch weiter aktiv in Europa verfolgen werden.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Premierze! Ja nie mam zamiaru Pana obrażać, bo Pan na to nie zasługuje. Ale mam zamiar Pana krytykować, bo Pan sobie też na to zasłużył. Dlatego, że ja nie mam takiego przekonania jak Pan, że ta prezydencja była taka dobra. Dlatego, że wiemy o tym, że, na przykład, polska prezydencja była krytykowana przez Amnesty International za brak skutecznej polityki na Białorusi. Jacques Delors mówił o tym, że jest ignorowana. Ja w przeciwieństwie do Marka Siwca, uważam efekty szczytu Partnerstwa Wschodniego za niewystarczające, za niesatysfakcjonujące. Uważam również, że ostatni szczyt w Brukseli tak naprawdę nie spowodował, że mamy do czynienia z Europą dwóch prędkości, ale właściwie dwóch kierunków, Panie Premierze, i Pan wybrał w moim przekonaniu zły kierunek.

Pan wygłosił dzisiaj przemówienie, o którym Martin Schulz powiedział, że rzeczywiście mogłoby się podobać wszystkim, również, że mógłby Pan zostać zapisany do socjaldemokratów. To nie jest pochwała, dlatego, że jest Pan liberalnym konserwatystą. Powinien Pan być taką osobą i powinien Pan bronić takich wartości w Europie. Mam wrażenie, że to przemówienie, które Pan wygłosił było takie, jakby Pan zaczynał tę prezydencję, a nie rozliczał się. Gdyby Pan wygłosił takie przemówienie pięć miesięcy temu, ja bym to zrozumiał. Ale dzisiaj powinien Pan przyjść z tym dokumentem. Panie Premierze, to jest dokument: „Priorytety polskiej prezydencji”. Trzy priorytety. Myślałem, że się Pan rozliczy z tych priorytetów, że na tym będzie polegać Pana dzisiejsze przemówienie, że Pan pokaże, co zrobiliśmy w Unii.

(Mówca wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zgodnie z art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE), pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Pośle! Chciałem zapytać dlaczego Pan Poseł nie wsłuchuje się w to, co o Partnerstwie Wschodnim mówią przywódcy Partnerstwa Wschodniego. Wczoraj prezydent Saakaszwili chwalił Polskę za aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego. Chwalili Polskę przywódcy wszystkich państw. Dlaczego Pan Poseł mówi o tym, że aktywność Polski w dziedzinie wspierania opozycji na Białorusi jest niewystarczająca, kiedy wszyscy przywódcy opozycji na Białorusi mówią, że to Polska jest liderem w tej sprawie w Europie? Dlaczego Pan Poseł krytykuje polską prezydencję w sytuacji, kiedy wszyscy w tym Parlamencie (posłowie innych krajów) ją chwalą? Może za rzadko Panowie w tym Parlamencie przebywacie.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), odpowiedź zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki”. – Ja pozwolę sobie nie zareagować na tę ostatnią personalną uwagę, uznając, że po prostu się Panu Posłowi wymsknęło. Natomiast odpowiedź główna jest taka – dlatego, że mam własne zdanie, i dlatego, że wolę słuchać Amnesty International, która wypowiada się na temat kwestii białoruskiej. Wolę również mieć własne zdanie na temat tego, jakimi konkluzjami skończył się szczyt Partnerstwa Wschodniego, ponieważ potrafię rozróżniać dyplomatyczne przemówienie, np. wczoraj na przesympatycznej zresztą i bardzo dobrej wigilii. Rozmawiałem zresztą wczoraj z panem prezydentem Saakaszwilim i miałem wrażenie, że rozumiemy, co należy się Gruzji i co Unia Europejska powinna w tej kwestii zrobić. Krótka odpowiedź na Pańskie pytanie – mam własne zdanie, nie wszyscy tutaj są takiego zdania jak Pan.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Die polnische Ratspräsidentschaft ist bekanntlich mit großen Vorsätzen angetreten, und tatsächlich hat Polen ja auch eine tadellose Ratspräsidentschaft hingelegt. Kritisch muss man allerdings anmerken, dass das letzte Halbjahr von der Staatsschuldenkrise geprägt war, und da hat Polen natürlich allein aufgrund der Tatsache, dass es nicht Teil der Eurozone ist, eine untergeordnete Rolle gespielt. Egal ob bei der Reform der Wirtschafts- und Währungsunion oder beim Stabilitätsmechanismus – die Richtung wurde zweifellos eher von Frankreich und Deutschland vorgegeben. Auch bei der prioritären Energiepolitik konnten keine großen Erfolge verzeichnet werden. Insbesondere um die EU-weiten Atomkraftwerkstresstests ist es eher leise geworden. Kein Wunder, da Warschau trotz der Eindrücke von Fukushima und dem Atomausstieg Deutschlands an seinen Atomkraftwerksplänen festhält.

Bei der Klimakonferenz in Durban war wohl auch voraussehbar, dass sich ein Vorsitzland mit so hohem CO2-Ausstoß kaum mit voller Kraft für die ambitionierten EU-Klimaziele einbringen konnte. Bei einem Thema allerdings können wir Gott sei Dank dankbar sein, dass die polnischen Ambitionen nicht fruchteten, nämlich beim Vorantreiben des Türkeibeitritts. Der ist eher wieder in weite Ferne gerückt.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission, bien sûr, je dirai comme la plupart de mes collègues que la Présidence polonaise a été réussie, qu'elle a bien travaillé dans des périodes difficiles. Mais, contrairement à ce qui a été dit il y a quelques minutes, ce qui est peut-être le temps fort de cette Présidence, c'est le discours que vous avez prononcé tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, pour en faire le bilan.

Vous avez, avec une grande lucidité, avec réalisme, incité – permettez-moi de rester dans l'ambiance du dîner de Noël polonais d'hier soir – à l'examen de conscience. C'est un exercice que l'on pratique de moins en moins. Chacun se montre satisfait, auto-satisfait, on s'auto-louange et pourtant vous, aujourd'hui, vous avez posé de vraies questions. Mais cet examen de conscience, le Parlement doit aussi le faire. Il ne suffit pas de réclamer plus de pouvoir, plus de concertation, plus de présence. Il faut que nous soyons capables, nous aussi, de réagir avec rapidité, avec efficacité pour exister dans notre environnement institutionnel.

Je crois que nous allons avoir l'occasion de le faire dans les jours qui viennent au sujet du rapport sur la croissance. Il se trouve que j'ai été chargé du rapport d'initiative et nous allons suggérer que le Parlement puisse intervenir en faisant des propositions sur les propositions de la Commission, soit pour les soutenir, soit pour suggérer des choses nouvelles.

Aujourd'hui, le temps est venu d'une démocratie rénovée et le Parlement doit y avoir sa place.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Panie Przewodniczący! Logo polskiej prezydencji ukazujące różnokolorowe strzałki skierowane ku górze miało pokazać Polskę jako nowoczesne i młode duchem państwo, potrafiące inicjować pozytywne zmiany w całej Europie. W ostatnich sześciu miesiącach polska dyplomacja stojąca na czele Unii starała się dowieść powyższych cech, pokazując jednocześnie, jak ważną rolę w Europie odgrywają spójność działań i solidarność państw, a także upór w dążeniu do celu. W komentarzach dotyczących polskiej prezydencji mówi się, iż była ona cicha, ale skuteczna.

Najważniejsze zrealizowane punkty polskiego programu to sfinalizowanie tzw. sześciopaku, organizacja szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, uratowanie na co najmniej dwa kolejne lata programu żywnościowego Unii czy podpisanie traktatu akcesyjnego Chorwacji. Z powodzeniem zakończono także rozmowy na temat europejskiego nakazu ochrony w sprawach karnych czy europejskiej agendy cyfrowej, której podstawowym priorytetem były zagadnienia digitalizacji, udostępniania i ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w kontekście rozwoju unijnej biblioteki cyfrowej Europeana, które dla mnie – jako sprawozdawczyni w sprawie priorytetowej dla prezydencji dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku dzieł osieroconych – były szczególnie ważne. W trakcie sześciu miesięcy udało się także osiągnąć postępy w sprawie europejskiego obserwatorium ds. towarów podrabianych i piractwa czy jednolitego patentu europejskiego, nad którym zakończono negocjacje trwające od ponad 30 lat.

Polska prezydencja to nie tylko działania polityczne, ale i kulturalne. Przez ostatnie sześć miesięcy zaprezentowano w największych europejskich stolicach i nie tylko niezwykle bogaty program kulturalny, starając się przybliżyć europejskim odbiorcom polską muzykę sztukę, teatr.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - Tisztelt Miniszterelnök Úr! Képviselőtársaim! Dicséret illeti a lengyel elnökséget, amiért állta a sarat. A rendkívüli gazdasági helyzet ellenére, magyar képviselőként hagy mondjam azt is, hogy a magyar elnökség örökségével jól sáfárkodva, véghezvitte a programját. Siker, hogy végre hatályba lépett a közös gazdasági kormányzást megerősítő hatos csomag. Siker, hogy a napokban aláírták Horvátország csatlakozási szerződését. És igen, siker a keleti partnerségi csúcs megrendezése is. A lengyel elnökség az energiapolitika területén is nagy erőket mozgósított. Előrelépés, hogy az importverseny erősítése érdekében a Bizottság uniós tárgyalási mandátumot kapott. Így hatékonyabbá válhat a harmadik országokkal szembeni uniós fellépés, ami 500 millió európai fogyasztó közös érdeke.

Szintén jelentős eredmény, hogy megkezdődtek a Kaszpi-tenger környéki gázvezetékrendszerről szóló tárgyalások. Ez jelentősen javíthatja az Unió ellátásbiztonságát. És végül, továbbra is teljes erőbedobással dolgozunk az egységes piac megvalósításán, ami csökkentheti a különbségeket az egyes tagállamok energiapiacai között. Tisztelt Képviselőtársaim! A fenti példák jól jelzik, hogy a mögöttünk hagyott évben egymást követő magyar és lengyel elnökség egymást erősítve jelentős eredményeket ért el. Ennek köszönhetően Európa a 2011-es esztendőben az említett területeken kétségkívül erősebb lett.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, la delegazione italiana del Partito popolare europeo è grata profondamente alla Presidenza polacca per il compito svolto.

Se dovessi definire con una parola questo contributo, userei la parola "speranza", perché è in quest'Aula che il ministro delle finanze polacco ci ha ricordato che l'esito delle contraddizioni dell'Europa, se non verrà risolto nel solco degli ideali europei, ci condurrà al conflitto.

Bene ha fatto a Presidenza polacca ad avere senso profondo del dramma che stiamo vivendo, così come mi congratulo per essersi adoperata nell'aiutarci a superare la contraddizione dell'aiuto alimentare agli indigenti.

È stato di un lavoro prezioso, fatto di concerto con la Commissione, che ci ha permesso di essere vicini in modo concreto e percepibile ai nostri cittadini: in questo modo si è ricordato che l'Europa è una speranza certa, vale a dire l'unica strada certa per il nostro futuro!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Elnök Úr! Képviselőtársaim! A lengyel elnökség a maradás helyett a haladást, a befordulás helyett a nyitást, a zaj helyett a hatékonyságot, a dacos különállás helyett az Uniót választotta! Ezért nyugodtan elmondhatjuk: „Polska, Europa, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the rotating presidency of the Council since the Lisbon Treaty is not quite the position that it once was. Presiding over the European Councils passed to the president of that body, and presiding over the Foreign Affairs Council has passed to the Vice-President/High Representative. Furthermore, presiding over finance policy has moved out of the hands of the rotating presidency. It does still retain some function, but it seems that Member States are such unpredictable creatures that they cannot be left to run EU institutions without being guided by a professional. It will be interesting to see how long presiding over the remaining functions will be left in the hands of the Member State holding the rotating presidency.

The function of the presidency, of course, is to preside over decisions that were initiated elsewhere and to grant Member State authority to the legislative process, rather than to exercise power, which is exercised by permanent bureaucrats.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Precum exprima şi preşedintele României aseară, România se alătură celor care apreciază ceea ce a făcut preşedinţia poloneză în ultimele 6 luni.

Doresc să felicit, aşadar, munca şi eficienţa de care a dat dovadă preşedinţia poloneză şi aş vrea să enumăr câteva realizări, câteva decizii foarte importante luate de această preşedinţie: una este mărirea bugetului disponibil pentru diversele programe ale Parteneriatului estic până la 1,9 miliarde de euro până în 2013, lucru care este foarte apreciat, apoi avem inaugurarea unor programe similare Erasmus, care se adresează studenţilor din statele Parteneriatului estic, ceea ce este extraordinar de important pentru viitorul tineretului, apoi avem deschiderea la Varşovia a unei Academii de administraţie publică destinate trainingului funcţionarilor din statele estice.

Toate acestea sunt instrumente practice, care vin în ajutorul societăţii civile şi al generaţiei tinere pentru ca acestea să devină mai conştiente de beneficiile integrării şi de ceea ce înseamnă perspectiva europeană.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior no he querido sustraerme a este reconocimiento que está recibiendo la Presidencia polaca, porque en el área de libertad, justicia y seguridad sus logros son muy notables y no han sido suficientemente subrayados en las intervenciones anteriores.

Se ha empleado a fondo en expedientes sensibles, como el relativo a los abusos de niños, la explotación sexual, el derecho de información en los procesos penales, y ha salido adelante una iniciativa de la Presidencia española: la protección de las víctimas, la orden europea de protección.

Pero, sobre todo, ha dado impulso a dos paquetes de expedientes de extremada complejidad, marcando una verdadera diferencia, incluso empleándose a fondo ministros que ya no están en el Gobierno, como es el caso del Ministro Miller: el paquete de asilo y el paquete de migración.

Se trata de expedientes muy complejos que han recibido un impulso decisivo durante la Presidencia polaca, y ojalá pueda completarse su tramitación en este Parlamento Europeo, como legislador ordinario de la Unión Europea, durante la próxima Presidencia danesa.

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani (PPE). - Signor Presidente, ho ascoltato il dibattito di stamattina e devo dire al Presidente polacco che è emerso come i consensi siano di gran lunga superiori rispetto ai dissensi.

Personalmente appartengo al gruppo di coloro che hanno espresso consenso e vorrei sottolineare una parte molto importante dell'intervento del Presidente polacco, che ieri ha visto una discussione molto accesa: Lei ha detto, lamentandosene, che l'intergovernativo ha una prevalenza rispetto all'Europa comunitaria.

Da qualche anno nell'Europa comunitaria non si è avuto quello sviluppo che si immaginava e l'intergovernativo – come ben spiegato ieri dal Presidente Barroso – paralizza questa esplosione che invece il diritto comunitario avrebbe ottenuto in questi anni.

La prevalenza del diritto comunitario fa a pugni con un intergovernativo che non dà quell'aspirazione, quella tensione all'Europa che Lei, come Presidente in questi sei mesi, ha voluto dare.

Tutto sommato, noi riteniamo che il vertice abbia avuto un significato né negativo né positivo, ma interlocutorio perché avrà i suoi effetti a marzo e la sua Presidenza ha in qualche modo impedito il fallimento dell'Europa, che speriamo possa avere uno sviluppo maggiore nell'anno che verrà.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Prime Minister, Honourable Members, the Presidency of the Council is of course not just an event: it is a process. By definition, a rotating presidency has to be integrated into that process, so it is true – as some of you said – that many of the achievements of the Polish Presidency were also the result of work done before, and we should recognise that.

At the same time, it is also important to see what this Presidency of the Council will leave to the next Presidencies. There are important contributions in this direction that I would like to highlight, particularly in connection with the Multiannual Financial Framework.

As you will remember, the Commission presented the Multiannual Financial Framework for 2014-2020 at the end of June, just before the beginning of the Polish Presidency of the Council. The different proposals for a legal basis have now been approved and sent to the legislator.

I would like to underline the contribution given to the debate by the Polish Presidency in advancing the files in the Council through the initiative of the conference on the Multiannual Financial Framework between this Parliament, the national parliaments, the Member States and the Commission, and in keeping this House fully involved through the meetings between President Buzek, Prime Minister Tusk and myself, as well as the follow-up briefings on all meetings of the General Affairs Council. I hope that the next Presidencies will keep the same level of involvement of all the institutions. I want once again to reiterate that the Commission, Commissioner Lewandowski and I will give this file the highest priority.

Another point – which was also highlighted by a Member of this Parliament, Mr Mario Mauro – is the Polish Presidency’s contribution to achieving an acceptable compromise on the programme of aid for the most vulnerable people. While I am not completely happy with this compromise, I think it was important to maintain this support for the most vulnerable people. I continue to think that it is unacceptable – and very hard to understand why – that some governments, given the situation of social emergency that we have today in Europe, are not ready to commit to more solidarity in times of crisis. We need to keep this commitment to the poorest of our continent.

One point that was highlighted – above and beyond the various files – is what the Polish Presidency brought in terms of commitment to Europe. One very important and memorable contribution was its commitment to the European institutions. What we have said today, Prime Minister Tusk, regarding the European institutions and regarding this Parliament, is very important. I wish that all the Heads of Government could recognise the importance of this Parliament, as you do, because in fact we need to reinforce European democracy, particularly now, when we are taking important decisions that touch upon the very important issue of the sovereignty of the Member States.

For instance, the decisions that are now being taken in terms of fiscal responsibility touch on very sensitive issues of sovereignty. We have to complete those decisions on more integration with more democracy, both at national and at European level. Some people believe that democracy only exists at national level. They have not yet understood that in Europe we also have a democracy, and that this Parliament is essential for this democracy. If someone believes that in the 21st century democracy is only national, they have understood nothing about globalisation and about the 21st century.

That is why, to have these decisions in terms of more advanced integration, we need to reinforce democracy and to complete national democracy with European democracy. We must not set national parliaments against the European Parliament but, on the contrary, reinforce the idea of cooperation between the different levels of democracy. That is why, Prime Minister, what you said today regarding the role of the Community institutions, and the role of this Parliament, is very important.

I hope, in the discussions we will be having in the next months, that this message is understood: the need to complete the fiscal compact with this Parliament and with the national parliaments, so that we can indeed have a strong European democracy.

If we do not have a strong European democracy – if some people believe that, because of so-called national sovereignty, we should not accept European democracy – what will happen is that the true sovereignty, the material sovereignty, will be left to the markets, to international priorities that nobody controls, without any kind of democratic scrutiny. That is why we have to create stronger European sovereignty to protect the democratic rights of our peoples.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Drodzy Przyjaciele! Jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za 6 miesięcy współpracy i także za tę dzisiejszą debatę, zarówno za te głosy, które podkreśliły wysiłek i efekty polskiej prezydencji, ale także za głosy, które brzmiały krytycznie. Moją i mojej ekipy satysfakcją jest przekonanie, iż krytyczne głosy były w wyraźnej mniejszości, ale pozwolą Państwo, że do niektórych z tych głosów odniosę się bardzo precyzyjnie. Chcę jeszcze raz podkreślić, że to, co najważniejsze z punktu widzenia nie tylko polskiej prezydencji – bo to jest zadanie (rozmawiałem o tym z panią premier Danii) dla przyszłej i przyszłych prezydencji, ale przede wszystkim dla wszystkich instytucji europejskich – to odważne myślenie i odważne działanie na rzecz wzmacniania Wspólnoty. Jest to też najważniejszy efekt naszej dzisiejszej debaty. Chcę w związku z tym bardzo wyraźnie podkreślić, że nie zgadzam się z głosem jednego z moich oponentów, pana posła Poręby, który powiedział – i to może być symboliczny skrót tej debaty – komentując ostatnią Radę Europejską, że „trzeba mieć odwagę i poczucie godności, żeby powiedzieć «nie» Unii Europejskiej”. Cytat jest dosłowny. Otóż chcę powiedzieć, że dzisiaj trzeba mieć odwagę, poczucie godności i wyobraźnię, żeby mówić codziennie „tak” Unii Europejskiej.

(Oklaski)

Chcę także wyjaśnić Panu, że Pański zarzut, iż polska prezydencja nie była gospodarzem spotkania w sprawie Libii w marcu tego roku, jest zarzutem chybionym, ponieważ polska prezydencja zaczęła się z dniem 1 lipca. Bardzo trudno byłoby mi wystąpić wówczas w roli inicjatora i gospodarza takiego spotkania.

Jeśli chodzi o życzliwy, ale także w pewnym momencie krytyczny głos naszego przyjaciela pana Eickhouta reprezentującego grupę Verts/ALE w sprawie Durbanu: nie jest tajemnicą, że Polska nie jest awangardą ruchu na rzecz ochrony klimatu. To prawda, nikt nie jest doskonały i nie każdy w danej roli będzie się spełniał idealnie, i to jest zrozumiałe. Proszę tutaj o zrozumienie. W sprawie Durbanu, tak jak wszystkich innych działań na rzecz ochrony klimatu, ale szczególnie, kiedy mówimy o sprawach, jakie w Durbanie rozstrzygano, polskiej prezydencji zależało przede wszystkim na tym, aby Europa nie była osamotniona w tych wysiłkach na rzecz działań pro-klimatycznych. Uważamy – i będę to zawsze podkreślał – że działania na rzecz ochrony klimatu są działaniami absolutnie priorytetowymi w Unii Europejskiej, ale nie powinny być działaniami naiwnymi, a takie byłyby te działania, gdybyśmy podejmowali wyzwania, które nie są wyzwaniami globalnymi, tzn. nie są podejmowane przez naszych partnerów spoza Unii Europejskiej. I dlatego uważam, że w Durbanie zrobiliśmy – znowu za mały, ale jednak – krok do przodu, tzn. udało się zbudować wspólną decyzję, nie tylko w obrębie Unii, ale o wymiarze globalnym, która jest krokiem do przodu. Ma Pan rację, niezadowalającym, ale liczę na to, że w przyszłości uda się budować to porozumienie na rzecz klimatu nie tylko w Unii Europejskiej, ale że będziemy umieli coraz skuteczniej dopingować do tego m. in. Rosję, Chiny, Brazylię, Indie, Stany Zjednoczone, tak abyśmy nie byli osamotnieni w tym wysiłku, bo wtedy być może zapłacimy cenę zbyt wysoką, szczególnie w tym krytycznym czasie.

Cieszę się także, że podkreślono tutaj działania, których nie chciałem wymieniać. Jeden z mówców mówił, że powinienem zdać sprawozdanie z tego, co zamierzaliśmy zrobić. To sprawozdanie, proszę mi wierzyć, byłoby długie. Myślę, że polska prezydencja – o czym świadczą głosy na tej sali – wykonała te konkretne zadania, do których się zobowiązaliśmy, naprawdę skutecznie, naprawdę dobrze. Nie chciałem Państwu zabierać czasu, referując dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, te starania, które zostały uwieńczone sukcesem. Cieszę się, że podkreślono coś, co dla nas było też bardzo ważne – ochronę wykluczonych. Nie tylko słabszych państw, ale też ochronę osób wykluczonych, tych najsłabszych grup. Tak, naszą inicjatywą była, a moją obsesją jest ochrona dzieci, nie tylko przed biedą, ale ochrona dzieci przed przemocą i seksualnym wykorzystywaniem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli polskiej prezydencji postawić ten kolejny mocny krok na rzecz ochrony dzieci, które są ofiarami takiej przemocy.

To samo odnosi się do postulatu dotyczącego programu żywieniowego dla najuboższych. Udało się dosłownie w ostatnich dniach osiągnąć to, o co chodziło polskiej prezydencji. Przez następne 2 lata (jeśli dobrze pamiętam) ten program będzie funkcjonował – rzecz bardzo ważna także w czasach kryzysowych. Za tę solidarną współpracę na rzecz konkretnych projektów chciałem jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować.

(Oklaski)

Niech Państwo pozwolą mi jeszcze na koniec, co chyba zrozumiałe, podziękować Panu Przewodniczącemu Jerzemu Buzkowi. Tak, te 6 miesięcy to było w jakimś sensie polskie 6 miesięcy w Unii Europejskiej. Szef Parlamentu, polska prezydencja, ale też – mogę chyba tak powiedzieć – ten polski proeuropejski optymizm, który mimo tych trudności, mimo kryzysu, był wyczuwalny i tu, w tym Parlamencie, i wokół nas. Mam nadzieję, że uda się zachować ten proeuropejski optymizm i energię, bo będą nam bardzo potrzebne. To są być może najważniejsze narzędzia na czas kryzysu, te wydawałoby się lekkie, trudne do zmierzenia, ale być może najważniejsze: energia, optymizm, zaufanie. I tego wszystkim życzę. Tobie, drogi Jerzy, dziękuję bardzo za pomoc, mogliśmy na Ciebie zawsze liczyć. Dziękuję bardzo Jose Manuelowi. Byłeś wielkim przyjacielem tej prezydencji i naprawdę bez Ciebie ta prezydencja nie zakończyłaby się takimi efektami. Serdeczne dzięki! A Duńczykom, pani premier Danii, prezydencji duńskiej życzę sukcesów. Będziemy do Waszej dyspozycji i do dyspozycji wszystkich, którzy chcą wzmacniać Europę. W tej pracy będziecie mogli zawsze na Polaków liczyć. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję, Panie Premierze. Polska prezydencja, jak widać także po oklaskach i przychylności na tej sali, zjednała sobie Parlament Europejski, wiele krajów, wielu przedstawicieli Unii Europejskiej właśnie za taką postawę – postawę niezwykle godną i sprzyjającą dalszemu rozwojowi Unii, a także znalezieniu odpowiedzi na najważniejsze, najtrudniejsze pytania, które stoją dzisiaj przed nami w Unii Europejskiej. Próbowaliśmy na to odpowiedzieć w czasie tej prezydencji i polski rząd oraz polskie przedstawicielstwo pomagało nam w tym skutecznie. Oczywiście dziękuję za miłe słowa skierowane do mnie, ale to Parlament Europejski tworzył atmosferę i daje siłę kolejnym prezydencjom. Dał także – jestem przekonany – wiele sił i energii polskiej prezydencji.

Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Presidência polaca do Conselho da UE decorreu num dos períodos mais críticos da UE, onde as palavras implosão, desintegração e Europa a duas velocidades foram temas recorrentes nos meios de comunicação social. Os múltiplos desafios que surgiram demonstraram o empenho e o dinamismo da Presidência polaca para o aprofundar da integração europeia, face ao recrudescer de nacionalismos nalguns Estados-Membros. Na área dos transportes, as novas diretrizes das redes transeuropeias, a Facilidade Interligar a Europa e a ligação destes instrumentos com os países terceiros, mais concretamente com os parceiros a Leste, foram metas cumpridas pela Presidência. No Turismo foi aprovado o primeiro documento, em que o Parlamento enalteceu a importância deste setor para a economia europeia. As negociações do próximo quadro financeiro e a política de coesão pós-2013 foram também pontos debatidos por esta Presidência. Contudo, foi na área económica, na criação de um verdadeiro governo económico europeu e na supervisão financeira, que a Polónia se destacou no debate e nas negociações com os Estados-Membros, nomeadamente na aprovação do six pack. Apesar dos esforços, muitos dos objetivos não foram alcançados. No entanto, é de sublinhar o esforço do governo polaco.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Keď Európskej únii predsedali prvé dve krajiny z V4 – Česko a Maďarsko – veľmi som im držala palce. Žiaľ, ich predsedníctvo sa nevyhlo problémom, ktoré zatienili úspechy. Napriek eskalujúcej kríze sa ale v prípade predsedníctva poľského jedná jednoznačne o úspech. Mnohých prekvapilo, že práve v čase krízy, keď sa k slovu dostávajú národné egoizmy, boli Poliaci ukážkovo pro-európski. Dôkazom toho bolo aj nedávne vystúpenie poľského ministra zahraničia Sikorského v Nemecku. Verím, že sa zapíše do dejín ako vystúpenie štátnika volajúce po federálnej Európe. Priamo oslovil nemecké političky a politikov a tvárne im opísal nebezpečenstvo, ktoré Európskej únii hrozí, ak nebude jednotná. Naozaj musím kvitovať, že sa Poliaci odvažujú hovoriť o spoločnej rozpočtovej, imigračnej a zahraničnej politike. Ďalší dôležitý bod, ktorý zo Sikorského prejavu podpisujem, je, že krízu v EÚ určite nespôsobilo rozširovanie smerom na východ. Hoci sa s poľským ministrom nezhodnem na tom, čo túto krízu spôsobuje – podľa neho rozpočtová nedisciplinovanosť, podľa mňa makroekonomické nerovnováhy – vážim si, že sa pustil do rúcania mýtov, ktorým sa v istých zložkách spoločnosti u našich západných susedov darí. Verím, že poľské predsedníctvo bude príkladom pre všetky nasledujúce a že aj Rada sa tak stane omnoho viac pro-európskou inštitúciou. Ešte raz poľským predstaviteľom a predstaviteľkám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (S&D), písemně. Jsem přesvědčen, že polské předsednictví skončilo úspěchem a jeho výsledky ostře kontrastují s tím, čeho dosáhlo české a maďarské předsednictví. Poláci se vyrovnali velmi dobře i s velmi obtížnou situací, která v EU nastala, a co se mi líbí nejvíce, je, že se po letech souznění tehdejšího vedení s eurohrobařem Klausem proměnili ve výrazně proevropskou mocnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. I am especially grateful to the Polish Presidency for its commitment to the EU Strategy for the Baltic Sea Region. Probably for the first time, the Polish Government presented, before its Presidency, detailed plans on how to coordinate and enforce further implementation of the EU SBSR. I invite the Polish Presidency to encourage the other two members of the presidency trio, especially Denmark, to continue their commitment. It is important to better coordinate the implementation of the first EU macro-regional strategy both by the EU Council and the Commission. One other option will be a rotating Presidency, on the basis of which each of the eight Baltic Sea Member States would take responsibility for a certain period for the coordination of the strategy with the aim of achieving added value and concentrating on synergy and regional projects instead of splitting the projects between nationally-orientated shopping lists. Poland has achieved, with honour, one of its major goals, announced in July. The accession negotiations with Croatia have been concluded successfully and on time. Against the background of continuing economic crisis, the prospect of Croatia soon becoming the 28th Member State sends a message of hope to the other Balkan countries as to the continuing enlargement process.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. Polska prezydencja była sprawna, profesjonalna i ważna dla Polski i Europy. Kryzys strefy euro trwa już ponad 700 dni i w czasie naszej prezydencji weszliśmy w jedną z jego najtrudniejszych faz. Grudniowe spotkanie premierów ratujące strefę euro zakończyło się umiarkowanym sukcesem. Wciąż więcej przed nami pytań niż odpowiedzi. Ale udało się przeciwstawić dyrektoriatowi franko-niemieckiemu.

Również dzięki polskim wysiłkom Unia nie podzieliła się na kraje strefy euro i resztę. Pozostała tworem „27 minus”, czyli 27 państw minus Wielka Brytania. Dotychczas Polska była znana w Europie głównie jako kraj, który pobiera bardzo dużo funduszy europejskich i stawia opór działaniom walczącym ze zmianami klimatu. Teraz polska tożsamość europejska stała się jasna i wyraźna. Polska popiera i będzie popierać silną, wspólną Europę, która włącza, a nie dzieli.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kedves Képviselő Kollégatársaim! Fél évvel ezelőtt a lengyel elnökség bemutatkozásakor tett felszólalásomban leszögeztem: soha nem volt ennyire az EU középpontjában Közép-Európa. Be kell bizonyítanunk, hogy az Európai Unió bővítése sikeres volt! Úgy gondolom, ezt sikerrel végigvittük, Magyarország és Lengyelország is sikeresen vette ezt az akadályt, erre mindannyian büszkék lehetünk! Ugyanekkor kértem azt is, hogy a lengyel elnökség figyeljen oda a fogyatékossággal élőkre. A korábbi hármas (spanyol-belga-magyar) elnökségnél ennek kiemelt szerepe volt. Sajnos aggodalmam nem volt alaptalan: a lengyel elnökség nem folytatta ezen a téren a korábban elkezdett munkát, ami számomra elfogadhatatlan. Remélem, a dán elnökség ezt a csorbát ki fogja köszörülni. Úgy gondolom, hogy 80 millió fogyatékkal élő ember megérdemli azt, hogy a mindenkori soros elnökségek kiemelten kezeljék.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. Polska prezydencja przypadła na czas bardzo trudny i pełen wyzwań. Mimo to, a także pomimo faktu, że dla Polski była to pierwsza prezydencja, jej bilans oceniam jako bardzo pozytywny. Chciałbym szczególnie podziękować prezydencji za konsekwentne działania na rzecz rozwijania Partnerstwa Wschodniego, w tym organizację pierwszego Szczytu Partnerstwa. Europa potrzebuje dziś stabilnych partnerów, z którymi łączą ją dobrosąsiedzkie stosunki. Mam też nadzieję, że inicjatywa prezydencji – Fundusz na rzecz demokracji – będzie skutecznie wspierał demokratyczne przemiany zarówno na Wschodzie jak i na Południu. Ponadto chciałbym podkreślić pozytywny wkład prezydencji w osiągnięcie trudnego kompromisu w sprawie budżetu 2012, a także wyrazić uznanie dla jej skuteczności w pracach nad przyszłością zintegrowanej polityki morskiej oraz w wypracowaniu konkluzji Rady w sprawie wolontariatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D), por escrito. Felicito a la Presidencia polaca por su trabajo semestral, a su Ministro de Asuntos Exteriores por su importante pieza oratoria europeísta en Berlín y, como ponente para el Observatorio de la Propiedad Intelectual, por su constante aliento.

Lamento que mi informe no se apruebe en el Pleno hasta febrero próximo, pero quiero extender mi agradecimiento también a sus intentos de superar problemas lacerantes en materia de asilo político.

Feliz 2016, año de la cultura, que espero con el mismo espíritu europeísta y cultural que ha tenido esta Presidencia y que me hubiera gustado compartir con Oviedo, mi ciudad, como intentamos en un proyecto de unidad cívica.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Dobrze się stało, że to właśnie na ten trudny czas kryzysu, osłabienia jedności UE, przypadła polska prezydencja, bo to Polska ma największe doświadczenie walki z kryzysem, walki poprzez głębokie reformy polityczne, ustrojowe i strukturalne. Te doświadczenia, taki sposób myślenia, odwaga w reformach są dziś potrzebne Europie. Wspominany przez Przewodniczącego Barroso duch wspólnotowy to ciekawe połączenie. Tak, potrzeba ducha i wspólnoty. To ujęcie, które określa potrzeby obecnego czasu w Europie, ale pamiętajmy, że ten duch wspólnotowy potrzebny jest przede wszystkim wielu rządom krajowym, bo tylko wtedy udzieli się on społeczeństwom. Tworzenie jedności Europy to złożony proces społeczny i ekonomiczny, gdyż Europa była, ale i dalej jeszcze jest bardzo zróżnicowana.

Proszę Państwa! Aby nasze reformy były skuteczne, trzeba trafnie określić przyczyny kryzysu, przeanalizować skutki procesów globalizacyjnych oraz nasze błędy popełniane na szczeblu unijnym i narodowym. Tylko jeden przykład. Dlaczego nie przestrzegaliśmy Paktu Stabilizacji i Wzrostu, który przecież obowiązuje wszystkie państwa członkowskie od wielu lat? Kto go złamał? Dlaczego nie monitorowano systemu gospodarczego w krajach członkowskich? Kto odpowiada za te błędy?

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Z przyjemnością dołączam się do słów uznania dla polskiej prezydencji. Wśród wielu sukcesów, które zostały dziś tu przypomniane, nie może zabraknąć dwóch wydarzeń, które odnoszą się do sfery moich najbliższych zainteresowań, czyli zamknięcia prac i przyjęcia dyrektywy o europejskim nakazie ochrony oraz dyrektywy o zwalczaniu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Gratuluję tych osiągnięć, bo dla wielu osób europejski nakaz ochrony to nie tylko zapewnienie jednakowego poziomu bezpieczeństwa w ramach swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim szansa na normalne życie w innym kraju bez poczucia strachu. Zaś ochrona dzieci – grupy najbardziej bezbronnej – przed tą odrażającą i wielce krzywdzącą formą nadużycia, jaką jest wykorzystywanie seksualne, leży na sercu chyba każdego z nas. Z tego względu wartość tego instrumentu ochrony prawnej jest bezsporna.

Optymistycznie również odnoszę się do słów premiera Donalda Tuska nawiązujących do wspólnych wartości europejskich. Szczególnie w tak trudnym okresie ważne jest, aby zdecydowanie opowiedzieć się za wspólnotową przyszłością Europy i podjąć niezbędne działania konsekwentnie wynikające z tej deklaracji. Myślę, że polska prezydencja wskazała właściwy kierunek dalszych działań i sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej, i mam nadzieje, że w czasie przyszłych prezydencji ten kierunek będzie kontynuowany, dzięki czemu uda nam się przezwyciężyć kryzys ekonomiczny.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), írásban. A lengyel és a magyar nemzet évszázados baráti viszonyra tekint vissza. Nem csoda, hiszen a világtörténelem legigazságtalanabb diktátuma, a trianoni tragédia előtt Magyarország és Lengyelország szomszédos országok voltak. Erre a történelmi közös hagyatéra hivatkozva kérem meg tisztelettel a lengyel kormányt, hogy az EU elnökségből még hátra lévő pár napban tegyenek meg mindent azért, hogy a kárpát-medencei magyarság szabadon élhesse meg nemzeti hovatartozását és különösen Szlovákiában szavatolják a felvidéki magyarság számára a magyar nyelv szabad használatát. További jó munkát kívánok lengyel barátainknak!

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), írásban. A lengyel elnökség idején az Európai Unió bővítése és az integráció mélyítése terén egyaránt jelentős előrelépést értünk el. Szeptemberben sikerült megállapodni az EU gazdasági kormányzásának elmélyítését szolgáló hatos jogszabálycsomagról. Decemberben aláírásra került a horvát csatlakozási szerződés, és döntés született arról, hogy jövőre megindulhatnak a csatlakozási tárgyalások Montenegróval. Bízom benne, hogy februárban döntés születik a szerb tagjelölti státusz megadásáról is. A lengyel elnökség az elért sikereket a magyar uniós elnökség kiváló szakmai előkészítő munkájára alapozhatta. A gazdasági kormányzás kapcsán a magyar elnökségnek szinte minden téren sikerült konszenzust teremtenie, és szintén a magyar elnökség idején zárultak le a horvát csatlakozási tárgyalások. Magyarország esetében a szakmai munka volt sikeres, a lengyelek viszont egyértelmű elkötelezettséget mutattak az Európai Unió iránt. Nem tettek euroszkeptikus nyilatkozatokat, amiként azt Orbán Viktor többször megengedte magának. Míg a lengyel kormány az uniós elnökség kapcsán nemzeti konszenzusra törekedett, és ez az együttműködési készség a brüsszeli fórumokon is érzékelhető volt, addig a magyar kormány az uniós elnökség idejére időzítette a szólásszabadságot korlátozó médiatörvény és a jogállamiságot csorbító, egypárti új alaptörvény elfogadását. A magyar kormány romló nemzetközi megítélése beárnyékolta a soros elnökség szakmai teljesítményét.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), in writing. I have heard words of praise from many quarters for the Polish Presidency which has been characterised by professionalism and enthusiasm. This Presidency, in extremely challenging circumstances, managed to push forward many concrete solutions of immediate benefit to citizens.

The Presidency focused on the positive message of EU integration. Nowhere was this more evident than in the area of the single market. Achieving a truly barrier-free internal market could increase EU GDP by 4%. The Presidency enthusiastically co-organised the first Single Market Forum in Krakow in October with the Commission and Parliament. Over 1 300 citizens attended to discuss the challenges facing the single market and how to overcome them. The information stands on Krakow’s market square were visited by 7 000 people – informing them of the rights and opportunities granted by this, Europe’s single greatest asset.

The Presidency should also be commended for the progress made in negotiations on some very important dossiers which will greatly contribute to the effective functioning of the single market such as the unitary patent and the roaming regulation. I am proud of Poland’s hard work on behalf of the EU’s 500 million citizens and I wish the Danes success for the first half of 2012.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 

6. Projecto de painel de avaliação para a supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση σχετικά με προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Ο-000306/2011 – Β7-0670/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, author. − Madam President, I would like to thank the Commission for having given Parliament time to express its views on the draft scoreboard. The relevant recital of the regulation specifies that the Commission should seek comments from the competent committee of the Parliament before adopting the scoreboard. This oral question, with the accompanying motion for a resolution, is the response to this consultation.

As you know, Parliament has been very engaged on this topic. There was a very protracted debate in Parliament, and with the Council, in order to reach the final text in codecision on the ‘six-pack’, so this is a very sensitive subject for us. The scoreboard is an important tool for observing potential imbalances, even though the definitive measures are in any subsequent in-depth studies.

Parliament attached a high importance to the indicators having both upper and lower thresholds where appropriate, and envisaged this form of comparison as useful. In the draft, this is not the case for most of the indicators. Of course it is not always appropriate to have both thresholds, but the working document does not explain the reasoning why there are not both in the majority of instances, and it would be helpful to have elaboration on that.

The issue of current account surpluses was also a matter contained in the Commission declaration. In particular, it said ‘macroeconomic surveillance covers countries with current account deficits and surpluses, with appropriate differentiation as regards the urgency of policy responses and the type of corrective actions required’.

Now of course the EU is not a closed economy – and it is very important that it is not – but, with regard to one another, we need to aim for better balance within a framework of promoting competitiveness. It is also noted that the Commission working document refers to available economic literature, but no references are given. We consider that references, and a more complete explanation of the methodology, are appropriate.

Spill-over effects were also a significant part of our discussion and one of the objectives of budgetary coordination, and so we ask how the Commission intends to deal with spill-over effects in the scoreboard.

I think it is reasonable to consider the scoreboard as a ‘work in progress’, and it is noted that by the end of 2012 it is intended to set a new set of thresholds relating to financial sector indicators. There is clearly a potential relationship here with the European Systemic Risk Board dashboard indicators. For my part, I suggest that domestic SIFIs may be one area to look at for inclusion in the macroeconomic scoreboard.

Also with regard to work in progress, not all of the elements specified for economic reading of the scoreboard in Article 4 have yet been taken into account. We look for all of these to be included in the economic reading of the scoreboard, most notably in relation to employment, drivers of productivity and the role of energy.

And now, more generally, how does the Commission intend to implement the scoreboard as part of the agreed regulation on the prevention and correction of macroeconomic imbalances? In particular, how does it intend to implement the assessment of Member States showing large account deficits or surpluses as part of the annual alert mechanism report? What measures will the Commission take to make sure that it has timely statistics of the highest quality for inclusion in the scoreboard and its economic reading?

Finally, and as must be evident from what I have said concerning literature references and methodology, I would like to stress that a transparent implementation of this new policy instrument is of utmost importance throughout the procedure. Therefore I urge in this respect that the Commission ensures that any updates or reports on the functioning of this instrument are formally addressed both to the European Parliament and to the Council, and on an equal basis.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, now that the legislation for reinforced economic governance, the ‘six-pack’, has entered into force – which it did yesterday – we must hasten its implementation. On the fiscal side this is already a work in rapid and serious progress. On the macro side we need to move on as well. I therefore welcome your draft resolution on the envisaged design of the scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances as well as your oral question, which in fact consists of nine questions, to which I shall try to respond in my remaining two minutes and seven seconds.

Following your resolution tomorrow, and as the Commission received the views of the Council and the European Systemic Risk Board respectively in November, we can now finalise the design of the scoreboard without any further delay, and in full compliance with democratic principles.

The final scoreboard will become part of the alert mechanism report, which is currently scheduled for adoption by mid-January. It will be discussed in Ecofin and the Euro Group in January/February. Taking due account of these discussions, the Commission will launch in-depth reviews of the Member States for which they are needed. These in-depth reviews will analyse macroeconomic imbalances and provide the basis for any recommendations to be addressed to Member States.

Let me underline the key difference between fiscal and macroeconomic surveillance, and between the Excessive Deficit Procedure and the Excessive Imbalance Procedure: both are preventive, but macroeconomic surveillance is even more preventive than fiscal surveillance, and as such is necessary for economic stability and fiscal sustainability. This we have seen, for instance, in the cases of Ireland or Spain, both of which had sound public finances prior to the crisis. Once the crisis hit with its full force, however, their serious macroeconomic imbalances led to a very serious fiscal crisis which then turned into a recession in the real economy and led to high unemployment, with very serious social and human consequences. Moreover, while fiscal surveillance is highly numerical and quantifiable, macroeconomic surveillance requires a thorough economic reading and is much more qualitative.

This means that, when we propose countries for an in-depth study, it will not imply that they face an imminent crisis. Instead, it means that for these countries there is a risk of imbalances which, if confirmed, would clearly need to be addressed effectively. In other words, it serves as an essential early-warning system and a strong call for pre-emptive action to correct the build-up of those imbalances.

This brings me to the further aspects of your oral question, especially the regulation’s equal application to all Member States. The assessment of Member States’ current account balances is an essential element of the economic analysis of the alert mechanism report. The Commission stands fully by its declaration to the European Parliament on 28 September stating that ‘macroeconomic surveillance covers countries with current account deficits and surpluses with appropriate differentiation as regards the urgency of policy responses and the type of corrective actions required’.

To conclude, let me also recall that all 27 Member States will be subject to surveillance. Thus all Member States will benefit from its findings, both on their own account and jointly for the common good of the European Union. I am certain that the United Kingdom will also want to participate in this work; we for our part want to – and indeed will – involve each and every Member State of the European Union. The regulation applies to all and we continue to work for the benefit of each and every Member State and the whole European Union, even though that sometimes seems to be forgotten in the midst of the most heated debates of the day.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen! Wir haben hier im Haus lange um die economic governance, um das Sixpack gerungen. Gestern ist dieses Gesetzespaket nun in Kraft getreten. Damit haben wir ein Bündel an Maßnahmen, um wirtschaftliche Fehlentwicklungen in Mitgliedstaaten frühzeitig zu erkennen.

Im Bereich der makroökonomischen Aufsicht stand hier im Parlament immer das scoreboard im Zentrum der politischen Diskussion. Das Parlament hat sich letztlich dafür entschieden, im Gesetzestext nur Grundlinien festzulegen und der Kommission die Aufgabe zu übertragen, das scoreboard auszuarbeiten. Nun liegt diese Arbeit der Kommission vor. Die vorgeschlagenen Parameter können ein richtiger Weg sein, um das erwünschte Ziel dann auch zu erreichen.

Bereits in unserer politischen Diskussion hier im Parlament haben wir über den symmetrischen Ansatz des Sixpacks diskutiert. Aber eine solche symmetrische Betrachtungsweise geht auch von dem Ansatz aus, der nicht ganz richtig ist, dass die Europäische Union ein in sich geschlossener und bilateraler Markt sei. Wenn jemand zu viel exportiert, dann bedeutet das automatisch, dass ein anderer zu wenig exportiert? Ich denke nicht. Ist das Problem jener Mitgliedstaaten, die derzeit schwierige ökonomische Zeiten durchleben, wirklich darauf begründet, dass andere Mitgliedstaaten im Vergleich erfolgreicher auf dem Binnenmarkt oder in der Welt tätig sind? Das würde im Umkehrschluss dann auch bedeuten, dass es kein Problem ist, wenn Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben in der Wirtschaftspolitik nicht machen – Hauptsache, die anderen Staaten machen sie auch nicht. Mit einem solchen Ansatz würden wir nicht weit kommen.

Das scoreboard wird sich entwickeln. Es braucht Zeit, neue Indikatoren werden in den nächsten Jahren eingebaut werden, und auch die Grenzwerte werden sich wohl mit wirtschaftlichen Entwicklungen verändern. Deshalb hat das Parlament auch vorgesehen, dass wir eine Aufgabe haben, diese Entwicklung zu beobachten und zu beurteilen. Mit dieser Fragestellung an Sie, Herr Kommissar, machen wir das auch. Als Startgrundlage erachten wir in der Europäischen Volkspartei die Vorlage der Kommission als brauchbar und nützlich. Ich bin überzeugt, dass sie ihren Weg gehen kann und dass sie zum Erfolg führen kann. Deswegen werden wir dem auch zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο χθεσινό φύλλο τους οι Financial Times δημοσίευσαν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Γιατί η συμφωνία της 8ης Δεκεμβρίου για τη δημοσιονομική ένωση θα αποτύχει;». Με μια σειρά από λογικά και αυτονόητα, θα έλεγα, επιχειρήματα, πολλά από τα οποία έχουν υποστηριχθεί και υποστηρίζονται εδώ και καιρό απ’ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα απ’ την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η εφημερίδα επισημαίνει ότι είναι αντιπαραγωγική η μονομερής εμμονή στη δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί, όπως σημειώνει, η ορθή δημοσιονομική συμπεριφορά και πάλι μπορεί να συνδέεται με τεράστιες ανισορροπίες και με οικονομική αναποτελεσματικότητα. Επικαλούμενος δε ο αρθρογράφος το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία όπως γνωρίζετε πέρυσι είχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 5,7% του ΑΕΠ, μεγαλύτερο και απ’ αυτό της Κίνας, σημειώνει επί λέξει ότι το σύμφωνο της δημοσιονομικής ένωσης θα αποτύχει, γιατί δεν προσφέρει καμία απολύτως εξήγηση για το πώς ακριβώς αυτό το γερμανικό πλεόνασμα θα ανακυκλωθεί, όταν ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες του Νότου αλλά όχι μόνο, θα παραμένουν θρησκευτικά προσηλωμένες στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και ορθοδοξία. Γι’ αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θεωρούμε την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών όχι μία αποσπασματική συμφωνία αλλά μία βασική αρχή η οποία, πέρα από το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης, πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα και με το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, τη δημοσιονομική ένωση όπως αποκλήθηκε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κομβικό σημείο για την επίτευξη συμφωνίας στους δύο κανονισμούς ήταν η σαφής δήλωση –δική σας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– ότι η διαδικασία θα αφορά τόσο σε κράτη μέλη με πλεονάσματα όσο και σε κράτη μέλη με ελλείμματα καθώς επίσης και σε ανώτατα και κατώτατα όρια, ώστε να υπάρχει συμμετρία, και αυτό δεν είναι μία δογματική αρχή· είναι μία προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα έχει πραγματική οικονομική σύγκλιση και ισορροπία.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I think the Commissioner explained very well why we need this macroeconomic surveillance. The economic crisis proved that macroeconomic imbalances can also put the European economy at stake, despite sound – or at least fairly sound – public finances.

I also think that we did a fairly thorough job in this House of working on the macroeconomic surveillance part. In my view we achieved a very good overall result, and this is now the practical implementation of that result. Personally I am convinced by the work done by the Commission (my group is also very supportive) and the initial proposal on the table.

I think it is important to note that this is just the starting point of macroeconomic surveillance. Some have wanted to give this scoreboard too large a role in the overall process. We should remember that the scoreboard is designed as an alert mechanism. The actual macroeconomic surveillance and assessment will be done through in-depth studies, where we will then assess whether there is a problem that has to be addressed.

Another issue that should be mentioned is the fact that the ownership of this process should not be in the Commission. I have no doubt that the Commission wants to own it, but the fact of the matter is that the ownership should and will be in the Member States. The Member States will be the ones who have the ownership of working with a possible macroeconomic imbalance, together of course with the good guidance and good advice of the Commission. But the ownership of the process will and should be in the Member States. That is the only way for this process to work, and this is something we should emphasise.

Finally, I think we should all be happy with the fact that the ‘six-pack’ legislation, which this was a part of, came into force this week. This is an important step in solving the crisis. We should all be happy about this and about the fact that the Commission is taking this work very seriously.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en affaires, en politique, comme dans la vie – à mes yeux –, la confiance est la base de tout. Cette confiance, je pense que vous et votre direction générale l'avez trahie.

Vous l'avez trahie sur trois points. Premièrement, lorsque nous vous avons fait confiance en disant: "Le Parlement renonce à son droit de codécider des indicateurs", nous vous avons fait confiance sur la base d'une feuille de route. Un des éléments de cette feuille de route, était que le Parlement serait étroitement consulté. Ce qui s'est produit, c'est que, à sa grande habitude, la DG ECFIN s'est mise en ménage et au lit avec le Conseil, et lorsqu'ils ont produit ensemble leur bébé – et je ne veux pas savoir comment –, ils ont montré ce bébé au Parlement en nous demandant: "Êtes-vous satisfaits?". Ce n'est pas une manière de consulter les gens. Je ne suis pas pour les ménages à trois, mais je trouve que dans ce cas, franchement, vous avez choisi votre partenaire et je pense que vous avez mal choisi.

Sur le fond, vous nous dites: "Pays en surplus, pays en déficit, ce n'est pas la même chose". Bien sûr. Mais lorsque, clairement, il nous est dit: "Les pays en surplus ne seront jamais sanctionnés", cela équivaut à dire que les surplus excessifs ne sont pas dangereux. Je suis désolé, mais dire cela c'est ignorer que les surplus excessifs sont aussi dangereux que les déficits excessifs. Oui, il faut s'y attaquer avec la même force.

Enfin, sur la compétitivité, la DG ECFIN montre que, finalement, son obsession demeure la même: le seul facteur qui empêche la compétitivité des entreprises en Europe, ce sont les salaires. Il faut s'attaquer aux salaires comme si c'était l'alpha et l'oméga.

L'Europe ne sera jamais la Chine. Nous ne serons jamais les champions des bas salaires. Nous devons gagner la bataille de la valeur.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Seit gestern ist der neue Überwachungsmechanismus für wirtschaftliche Ungleichgewichte in Kraft. Inzwischen liegen auch die konkreten inhaltlichen Regulierungen vor. Welche Entwicklungen sieht die Kommission nun als gefährlich an, welche wirtschaftlichen Probleme will Sie korrigiert wissen? Ein Wachstum der Lohnstückkosten in den Euro-Ländern von mehr als 3 % pro Jahr gilt der Kommission als Problem. Ein Grenzwert für sinkende Löhne ist hingegen nicht vorgesehen. Billig, liebe Kommission, heißt nicht gleich gut. Es reicht nicht, die Mitgliedstaaten darauf zu trimmen, Wohlstand auf Kosten der Handelspartner zu erreichen. Ohne Investitionen in Bildung, Gesundheit und Energieeffizienz können wir unsere Arbeitnehmer zwar ausbeuten bis auf die Knochen, wirtschaftliche Erfolgsgeschichten werden wir so aber nicht schreiben.

Ein weiteres Beispiel aus dem scoreboard: Der Verlust von Exportmarktanteilen soll überprüft und sanktioniert werden. Das ist Unfug. Bei zunehmendem Welthandel nehmen Europas Anteile statistisch gesehen zwangsläufig ab. Der Indikator bestraft folglich die Länder, die bereits im Welthandel verflochten sind. Deshalb meinen wir, die Kommission sollte dieses scoreboard zurückziehen und einer Generalüberholung unterziehen.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo oggi di regole che probabilmente cambieranno presto, dopo la riforma dei Trattati imposta nell'ultimo vertice dalla Francia e soprattutto dalla Germania.

Siamo arrivati a questa difficile scelta anche se già in passato vi erano regole per prevenire gli squilibri macroeconomici attraverso il Patto di stabilità e crescita; sottoscritto nell'ormai lontano 1997, questo accordo è però divenuto carta straccia proprio quando la Francia e la Germania hanno sforato i parametri, rendendo di fatto il tutto privo di alcun valore.

Personalmente non sono affatto entusiasta che Bruxelles ci faccia da cane da guardia, ma se regole devono esserci, è giusto che queste valgano per tutti e tutti devono avere lo stesso trattamento, compresi i due Stati che oggi ci vogliono fare la lezione.

In Europa, tutti gli Stati e tutti i popoli devono avere pari dignità e le regole vanno decise, e rispettate, da tutti.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice constituie un element necesar pentru coordonarea politicilor economice şi sociale şi pentru promovarea convergenţei între statele membre. Acest instrument trebuie să conţină o analiză completă a acestor dezechilibre incluzând, în egală măsură, deficitele şi excedentele de cont curent. Nu trebuie să uităm că menţinerea unor excedente de cont curent semnificative şi susţinute creează obstacole în calea politicilor de ajustare pe care economiile cu deficit trebuie să le adopte.

Totodată, problema diferenţelor de competitivitate dintre statele membre nu poate fi remediată prin reducerea salariilor şi diminuarea protecţiei sociale. Astfel de măsuri nu fac decât să fragilizeze societatea, să promoveze sărăcia şi stagnarea economică.

Uniunea Europeană are nevoie de investiţii masive pe termen lung în infrastructură, în tehnologie şi, în special, în tehnologia verde pentru a încuraja crearea de locuri de muncă şi a favoriza creşterea economică.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, com a entrada em vigor do pacote da chamada governação económica, o que se pretende é insistir no aprofundamento da integração capitalista com os resultados que já são bem conhecidos: o aumento do desemprego, o aumento da pobreza e das desigualdades sociais. E o que se está a passar, mesmo neste processo que, hoje, aqui, o demonstra bem, é que o que se pretende é, de facto, aumentar esta exploração dos trabalhadores à custa da redução dos salários reais e outras remunerações do trabalho, facilitar a acumulação do capital, agravar as desigualdades sociais. Mas mais, pretende também pôr em causa os interesses dos países com economias mais débeis, impondo-lhes garrotes permanentes e sujeitando-os ainda a multas que poderão agravar toda a situação existente. É uma ingerência inaceitável e é também um desprezo pelos princípios mais básicos da democracia, como este debate demonstrou perante o Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Ich spreche mich vehement dagegen aus, Überschüsse dem Ungleichgewichtsverfahren zu unterwerfen, geschweige denn zu sanktionieren. Die Leistungsbilanz ist einer der zehn Indikatoren der Makroökonomie, und es wäre pervers, diese zu bestrafen und genauso zu behandeln wie Defizite. Wachstum lässt sich eben nicht planwirtschaftlich wie in der Sowjetunion regeln. Ohne die leistungsstarken Länder wäre die Eurozone wohl schon viel früher zusammengebrochen. Wenn die Ungleichgewichte zu groß sind – das denke ich auch –, dann müssen wir halt eine Hart- und eine Weichwährungszone bilden.

Eine Währung muss die Wirtschaftskraft des Landes widerspiegeln. Wie Planwirtschaft wird es aber nicht funktionieren, sondern nur mit entsprechend gedrehten Währungszonen. Österreich, Deutschland, die Niederlande, Luxemburg und eventuell Frankreich – das ist die eine Sache, und die anderen Volkswirtschaften müssen entsprechend auch ihre Währungen abwerten können.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Madam President, I can only hope that the unsustainable nature of the path chosen has become as evident as it is ultimately self-defeating for the whole Union.

Stuck with the same currency with no possibility for competitive devaluation, peripheral countries found themselves confined to wage deflation and to growth trends fed by financial credit from the centre, where competitiveness owes a lot to cheap wages as well. Our problems have no easy solutions, but we at the edge of the eurozone have sustained severe economic pain, only to be promised more of it by the recent political developments such as the ‘six-pack’ tightening of the Stability and Growth Pact.

Where is the solidarity side of that grand bargain? Is it just more loans at rates barely below those demanded by extortionate, speculative market players? We need reform that works both ways and serves all of our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Súčasťou procedúry a prevencií náprave makroekonomických nerovnováh má byť aj mechanizmus varovania členských štátov, ktoré vykazujú vysoký deficit alebo prebytok bežného účtu. Základným predpokladom pre výkon dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami má byť aj hodnotiaca tabuľka obsahujúca potrebné údaje o hospodárskom riadení štátov. Vzhľadom na závažnosť rozhodnutí, ktoré budú rezultovať z údajov zachytených v hodnotiacej správe, je dôležité, aby všetky zaznamenané štatistické údaje boli objektívne a poskytovali potrebnú výpovednú hodnotu. Preto som presvedčený, že je nesmierne dôležité zvoliť takú metodiku zberu vstupných údajov pre hodnotiacu tabuľku, ktorá neumožní ich kreatívne modifikovanie v procese zberu, aby Komisia disponovala korektnými a objektívnymi podkladmi pre svoju prácu. Len na základe správnych údajov je totiž možné robiť správne hodnotenia a to by malo byť aj úsilím Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Madam President, I should like to thank the Members for a very serious and substantive debate and for their support for this regulation and for the Commission’s actions in this regard.

Concerning the question posed by Ms Bowles on the literature behind this scoreboard, the Commission is currently working on background papers that will explain the economic rationale underlying the choice of indicators, including the relevant economic literature and the determination of thresholds. I can commit myself, the Commission, and even DG ECFIN to providing you with these background papers concerning the underlying economic rationale.

Ms Podimata referred to a certain British financial media source. I do not think its words are sacrosanct. I recall, for instance, that in that source the euro area was not described as a small open economy, but I have a feeling that some commentators consider that the euro area is a large, closed economy. It is not a large closed economy. Instead it is a large open economy that trades a very large share of its GDP with the rest of the world. This has obvious implications for the construction of our analytical mechanism of macroeconomic imbalances.

The legislation enshrines the approach of intelligent symmetry, whereby surveillance covers both deficits and surpluses, but clearly underlines that there is greater urgency in tackling large deficits. Moreover, policy responses need to be differentiated. I refer to the alert mechanism report which, in Article 3.2, states ‘The assessment of Member States showing large current account deficits may differ from that of Member States that accumulate large current account surpluses’.

I think the background noise suggests that it is time to close this debate. It is not very conducive to analytical debate on macroeconomic imbalances, so I suggest we continue our dialogue in the Committee on Economic and Monetary Affairs shortly.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έχω λάβει 1 πρόταση ψηφίσματος(1) που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 στις 11.30.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


7. Período de votação
Vídeo das intervenções
 

Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). - Signor Presidente, ieri a Firenze è accaduto un fatto di estrema gravità, che suscita orrore e sgomento: un uomo di cinquant'anni armato ha fatto fuoco in due mercati della città di Firenze su cinque cittadini di origine senegalese. – due di essi sono morti e tre sono ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'omicida si è poi suicidato. Si tratta di un esponente dell'estrema destra razzista e xenofoba, che ha voluto uccidere persone a lui sconosciute, colpevoli soltanto di avere la pelle nera.

Firenze è la mia città, e prima di essere eletto al Parlamento europeo sono stato sindaco di Firenze per dieci anni. Firenze è una città civile e democratica, medaglia d'oro per la resistenza al nazifascismo. Eppure, proprio a Firenze è avvenuto questo abominevole crimine razzista, a dimostrazione del fatto che la follia nazifascista può manifestarsi ovunque e non si deve mai pensare di averla cancellata definitivamente.

Signor Presidente, le chiedo di esprimere il cordoglio del Parlamento europeo e di ribadire l'impegno di questa Assemblea contro ogni forma di intolleranza e di razzismo e per il rispetto della dignità e i diritti di ogni essere umano.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie, grazie onorevole Domenici, la ringrazio tantissimo e voglio ricordare che questa mattina in apertura di seduta il Presidente Buzek ha già detto parole molto forti, sia rispetto a quello che è avvenuto a Firenze, sia rispetto a quello che è avvenuto a Liegi. Noi dunque non possiamo che rinnovare i sentimenti e le parole di condanna durissima che ha già espresso il Presidente Buzek.

Ora procediamo alle votazioni.

 

7.1. Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (votação)

7.2. Sumos de frutos e determinados produtos similares destinados à alimentação humana (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (votação)

7.3. Utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (votação)

7.4. Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a UE e Marrocos (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (votação)
 

Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, rapporteur. − Mr President, because of this somewhat unusual voting procedure concerning consent reports, I have been urged to clarify the voting procedure. It is as follows.

Voting in favour of the report means giving consent to the extension of the protocol, while voting against means not giving consent. This is because no amendments could be tabled. In other words, following the Committee on Budgets or the Committee on Development would mean voting against, while the Committee on Fisheries overturned a recommendation and wanted to be in favour. I hope this has clarified it for everyone.

 

7.5. Proposta de decisão sobre a composição numérica das comissões permanentes (B7-0619/2011) (votação)

7.6. Proposta de decisão sobre a composição numérica das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais (B7-0620/2011) (votação)

7.7. Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu: Benoît Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (votação)

7.8. Futuro protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (B7-0691/2011) (votação)
 

Prima della votazione sul paragrafo 7

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, presento un emendamento orale volto all'introduzione del rispetto dei diritti umani in questa risoluzione.

Il testo, da inserire dopo il paragrafo 7 della risoluzione, è il seguente: "richiama la Commissione a introdurre nell'accordo di pesca con il Marocco la clausola del rispetto dei diritti umani, come previsto anche dalla risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali;".

Credo che questo emendamento migliori la risoluzione e dia un'indicazione puntuale alla Commissione, nella fase di negoziato, che tenga conto del contesto internazionale che, soprattutto in quell'area, vede questo Parlamento essere spesso diviso.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Mr President, my understanding is that respect for human rights is now included in every Fisheries Partnership Agreement and in every trade agreement that this Parliament creates. Is that not the case? Can we be absolutely certain that what Mr Milana is asking for is accurate?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Penso che si possa procedere e quindi non sia ultronea o ripetitiva la proposta dell'onorevole Milana. Quando parliamo di diritti umani è sempre bene aggiungere e non togliere.

 

7.9. Impacto da crise financeira no sector da defesa (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (votação)
 

Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Tylko kilka słów. Chciałbym podziękować sprawozdawcom cieniom za pracę nad tym sprawozdaniem i wszystkim innym posłom, którzy przyczynili się do jego treści. Żyjemy w czasach globalnego kryzysu finansowego, ale pamiętajmy o tak pryncypialnej i ważnej rzeczy jak bezpieczeństwo. Dlatego chciałbym zaapelować o głosowanie za tym sprawozdaniem.

 

7.10. Cimeira UE-Rússia (B7-0693/2011) (votação)
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

8. Entrega do Prémio Sakharov (Sessão solene)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  President. − Dear colleagues, dear Sakharov laureates, our solemn sitting is now open. Today is a very special occasion, as 2011 will go down in history as the year of the Arab Spring. I am honoured to award the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought in 2011 to five courageous women and men who represent the Arab Spring. The prize goes to:

Ms Asmaa Mahfouz, from Egypt,

(Applause)

Mr Ahmed al-Sanusi, from Libya,

(Applause)

Ms Razan Zaitouneh, from Syria,

(Applause)

Mr Ali Farzat, also from Syria,

(Applause)

and the late Mr Mohamed Bouazizi, from Tunisia.

(Applause)

Dear friends, human rights are universal. We all value human dignity, freedom of thought and expression, as well as responsible and accountable government, and we are all entitled to it. By awarding the Sakharov Prize to the five Arab Spring activists, the European Parliament recognises the efforts of all those who struggle for dignity, basic freedoms and political change in the Arab world.

Looking back at this year’s events following the Jasmine Revolution in Tunisia, we witnessed the removal of a dictator, and recently free elections. To honour the courage of the Tunisian people we award the Sakharov Prize to the late Mohamed Bouazizi, a young street salesman. He set himself on fire after his authorities repeatedly denied him the most basic elements of a life of dignity. Since then history has swept across North Africa and the Arab World, and many lost their lives for basic freedoms and human dignity.

In many places the struggle is ongoing as we speak. In Syria protestors’ demands are met by bullets, tear gas, tanks, arbitrary detention and torture. The latest number of deaths reported exceed 5 000, including 300 children. In order to honour and remember Mr Bouazizi and all those who lost their lives in the struggle for freedom and dignity in the Arab World, I would like to ask all of us to observe a minute’s silence.

(The House rose and observed a minute’s silence)

This historical events also remind us of our responsibilities, including the need to support an emerging young and vibrant civil society. Among our prize winners we have two young ladies, representatives of a new generation, Asmaa Mahfouz, from Egypt and Razan Zaitouneh, from Syria. They deserve not only our admiration and respect, but better prospects for their future. Their nomination represents a tribute to the decisive role played by women during the Arab Spring.

(Applause)

I hope that their courageous involvement is a sign that geopolitical changes will also bring about improvement in women’s rights in this region.

(Applause)

Today we have the honour to welcome in our Chamber a young and remarkable woman, Asmaa Mahfouz, who mobilised Egyptians to go out to Tahrir Square and demand their rights. She is a shining example and a symbol of how an individual can make a difference, leading by inspiration and by the strongest possible conviction of human rights, despite the risks of intimidation by the authorities. Ms Mahfouz, I would like to invite you to deliver a speech to us from the podium below.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Asmaa Mahfouz. − I would like to thank the President and I would like to thank everybody here today for inviting me here and for awarding me this prize, which is in honour of the Arab Spring and the revolution in Egypt and which has opened up a new relationship between the Arab world and Europe. We need this new dimension, this new approach.

After the Arab Spring, and based on the interest that is now focused on the Arab world, I think that we can be proud of the Arab people because they are very much in favour of universal values of respect for human dignity. This reward pays homage to the heroes of the revolution. This is a prize that goes out to all young Egyptians, people that have sacrificed their lives. They have been more courageous than I have. They have sacrificed their lives in the name of liberty for everybody.

The Egyptian revolution led to the overthrow of the regime. Many European countries and the USA supported the Mubarak regime before that overthrow but still this was achieved and the regime has now changed. The regime now is based on several people not just a single person and we want to ensure that we build on this success and build on a pacifist approach with no violence. And we want to ensure that no members of the former regime enjoy any support whatsoever. There are young people who are prepared to sacrifice themselves for the objectives of the revolution and for the birth of a civilised country based on human rights for all.

Each time there is an infringement or an attack on a human life we need speedy intervention and we should not be waiting any longer. People were killed. Why did we wait so long before we took action? One occasion is enough to see that there has been a violation of human rights. This finally led to the Arab world taking a place of priority in the world.

I would like to tell you about how proud I am of all the martyrs of the Arab revolution. We will not betray them; we will continue along the road that they have entered into and we want to make sure that this dream is fulfilled.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  President. − Ms Mahfouz, thank you for your encouraging speech. The second young laureate I mentioned, also a lady. Sakharov laureate Razan Zaitouneh is forced to live in hiding. She is not with us today but she continues to denounce on her blog human rights violations committed by the Syrian forces. We commend her exceptional courage. She sent a very moving written message to all of us, a message of hope towards a free, democratic and pluralist Syria. This message was circulated to all of you this morning.

But we have another laureate with us. We are honoured to have Mr Ahmed al-Sanusi with us today. He is one of those remarkable individuals who attempted to bring down a dictator a long time ago and paid a very high price for it. He is the longest-serving prisoner of conscience in Libya, having spent 31 years in prison. Mr al-Sanusi is now working with the National Transitional Council and is in charge of the political prisoners. My wish to him is that the suffering he had to endure will be rewarded by national reconciliation in Libya. Mr al-Sanusi’s integrity, wisdom and experience should be greatly valued in this process.

Mr al-Sanusi, our dear guest, I would like to invite you to take the floor at the podium and to give your speech to us.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi. − Mr President of the European Parliament, honourable Members of the Parliament, guests, let me begin by giving you my warmest greetings and expressing my thanks and gratitude to you for having chosen me as a recipient of the Sakharov Prize for Freedom of Thought. This prize has huge symbolic and moral value. It is something that the people of Libya appreciate. They have congratulated me on having been awarded the prize.

It also provides further stimulus for the consolidation of the values we have always been in favour of, that is to say the creation of a democratic, constitutional state based upon the equality of all, a state where women enjoy the freedom to vote and stand in elections, to make their voices heard.

Women have made huge sacrifices in Libya. Women have laid down their lives. They have seen their nearest and dearest, their children die, to try to get rid of this totalitarian regime which we suffered from for more than 42 years – in prisons, with constant humiliation, constant violations of our human dignity. It was these years and years of dictatorship that eventually led young people to lay down their lives, to shed their blood, even though they had no weapons. The only weapon that they had was their commitment, their conviction. That is what won out in the end, thanks to the support from the international community and this European Parliament. I would just like to express my gratitude to you for that.

Now we need to rebuild our country, to do so in a tolerant fashion, showing tolerance even to those who committed crimes, who targeted our sons, our brothers, those who destroyed houses, who violated human dignity. I am sure that you saw these things on television, all the crimes that were committed in Libya. Again we are grateful for the unambiguous economic, diplomatic and military support that Europe provided.

As I said, we had no weapons and the dictator tried to keep us down by force thanks to the links he had forged with certain countries, countries that supported him for various reasons – economic reasons sometimes, and other reasons. But all of these countries realised that ultimately the people would win. The people always remain. That is why we would like to thank Europe for the position that it adopted and thank of course the whole of the international community.

But we have to say that our European neighbours – our closest neighbours – were the first to support the Libyan people, despite their lack of weapons. Thanks to that support we managed to get rid of this totalitarian regime that had been in place for 42 years. I myself of course was a prisoner of conscience under Gaddafi. I was in prison for 31 years, including nine years in solitary confinement. I was tortured, I was denied health care, but I did not lose hope. During all of those years I did not abandon my human dignity.

In Libya now we want to be treated on the same footing as everybody else; we do not want to be described as a nation of terrorists or people who have no right to life. We love life: our own lives and the lives of others as well. And we hope that the Sakharov Prize will allow us to make progress and allow other states still suffering from dictatorships to make progress too. Please support us, and support us in trying to achieve those goals. We have a long way to go before our goals can be met but, thanks to patience, thanks to persistence, I am sure that we will achieve them. The first step is to set up a parliament and a constitution voted by the people. Thank you once again for listening to me.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  President. − Dear colleagues, the Sakharov Prize is awarded for freedom of thought and this can take many forms. Sometimes a painting speaks more than a thousand words. This is demonstrated by the drawings and cartoons of Mr Ali Farzat. His weapon is the pen. Through his creativity and courage, his cartoons have pushed the boundaries of freedom of expression in Syria and the entire Arab world. His political cartoons reflect his ideals.

Ali Farzat was beaten up by security forces in August. Both his hands were broken, but he sent us a video message, being unable to come to the European Parliament. I would like to invite you to watch his video message.

(The video message was played)

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Ali Farzat, lauréat du Prix Sakharov (vidéo). − Soyez les bienvenus, mes très chers amis! J'aurais tant souhaité être avec vous aujourd'hui pour recevoir ce prestigieux Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit et vous remercier de cet immense honneur que vous me faites. Des circonstances personnelles ne me permettent pas d'être là mais quoi qu'il en soit mes meilleurs sentiments et mon cœur sont avec vous tous.

Autant je suis heureux de recevoir ce prix prestigieux et d'être avec vous ne serait-ce que symboliquement, autant je souffre de ce qui se passe actuellement en Syrie. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, une victime tombe et cela me rend triste et amer.

Je pense que l'âme des victimes, les blessés, les gens dans les rues, tous sont présents avec nous aujourd'hui. Et ils nous disent combien la liberté est grande et précieuse et qu'elle est un don de Dieu.

Il y a peu de temps, j'ai demandé à un de mes amis: "Toi qui sors tous les jours manifester dans les rues, n'as-tu pas peur de te faire tuer?". Il m'a répondu: "Bien sûr, à chaque instant je mesure les risques et je sais que la mort me guette. Mais tu sais bien, Ali, à quel point la liberté est précieuse. C'est la première fois dans ma vie que je fais enfin entendre ma voix. Voilà 50 ans que je ne l'entendais plus, jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il arrive et advienne, j'aurai au moins fait valoir mon droit à la vie et à la liberté".

J'exprime à toutes les personnes présentes et à tous ceux qui ont contribué à m'honorer au sein du Parlement européen – j'adresse mes salutations à M. Geoffrey Harris, chef de l'unité des droits de l'homme, et à M. Buzek, Président du Parlement européen – ma plus profonde gratitude.

(L'Assemblée, debout, applaudit l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  President. − I shall now hand over the Sakharov Prize certificates.

(The House accorded the prizewinners a standing ovation)

(The European anthem was played)

To podsumowuje punkt obrad.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 

9. Período de votação (continuação)
Vídeo das intervenções

9.1. Política Europeia de Vizinhança (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (votação)

9.2. Política de luta contra o terrorismo da UE (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (votação)

10. Declarações de voto
Vídeo das intervenções
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

Relazione: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, il comparto dei succhi di frutta, attraverso questa relazione che ho appoggiato, presenta una marcia in più nel percorso che deve condurlo verso una maggiore trasparenza e fiducia nei confronti del consumatore.

Plaudo quindi alle iniziative che forniscono maggiore chiarezza ai consumatori europei attraverso l'indicazione soprattutto dell'origine della materia prima, in relazione con quanto precedentemente approvato.

Finalmente, i consumatori europei di succhi di frutta potranno conoscere la provenienza della materia prima utilizzata e questo a vantaggio per gli agricoltori europei, soprattutto quelli che operano nelle regioni del Mezzogiorno d'Europa, ai quali questa possibilità è stata finora preclusa.

È chiaro che anche le informazioni aggiuntive – e l'impossibilità di indicare elementi che generano confusione – sulle precipue caratteristiche dei succhi di frutta sono elementi importanti che potranno costituire un vantaggio per tutti i consumatori europei.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, I too welcome the vote today approving a compromise on the Fruit Juices Directive which aims to improve production standards and set rules for the quality and labelling of fruit juices. This will not only help consumers to make healthier choices, but also improve the added value of European products on the international markets. It is a very good deal for both the UK fruit industry and UK consumers.

From now on there will be clear rules on what aromas and ingredients can be used. As a result, for example, the practice of labelling as ‘strawberry juice’ a product which contains more than 50% apple juice, and of which strawberries are only a minor ingredient, will now be banned. This will bring an end to marketing strategies that mislead consumers.

The practice of adding sugar to fruit juices will also be prohibited. This will ensure that only genuine fruit juices are marketed as such in the EU. Consumers will now be able to buy these products secure in the knowledge that the labelling accurately reflects what is in the can.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, when I first worked on this directive I stopped drinking fruit juice. I stopped trusting what was on the label. One wonders if the labelling of fruit juice has any resemblance to what is in the product.

That is why I am glad the amendments to the Fruit Juice Directive mean that clearer labelling will give consumers more accurate information, not only on the sugar content, but on the actual quantity of fruit in these drinks. Without this directive, manufacturers will be able to label a drink as strawberry juice, for example, when in reality there is only a touch of strawberry, a lot of flavouring and an apple base.

The public has a right to know what is in the juice: if it is pure, is nectar or is made from concentrate; if it contains added sugar, no sugar, honey or sweeteners. We need to make it easy for customers to make a healthy choice. We need to ensure that there is transparency in the market. I hope the Fruit Juice Directive will result in a high quality of fruit juice as opposed to sugary drinks.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Situácia na trhu s ovocnými šťavami v EÚ, kde viac ako 80 % šťavy z pomarančov, ktoré sú najčastejšou surovinou, pochádza z mimoeurópskych krajín a len menej než 20 % z územia EÚ, si vyžaduje stanovenie jasných pravidiel upravujúcich zloženie, používanie vyhradených označení a výrobné špecifikácie a označovanie príslušných produktov. Vo všeobecnej rovine podporujem myšlienku prispôsobenia sektoru ovocných štiav medzinárodným predpisom a norme Codex Alimentarius. Súhlasím taktiež so zachovaním rozdeľovania medzi ovocnými šťavami získanými len jednoduchým vytlačením ovocia a ovocnými šťavami z koncentrátov, ako aj odstránením cukru zo zoznamu povolených prísad. Jednoznačná nomenklatúra pomôže zvlášť citlivým skupinám spotrebiteľov, akými sú napríklad diabetici, deti a osoby s problémami nadváhy, obezity, uskutočniť informované rozhodnutie pri nákupe produktu, ktorý ovplyvňuje ich zdravie.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, il progetto di direttiva che abbiamo votato questa mattina tenta di modificare per la seconda volta la direttiva 112/2011, che era già stata sottoposta all'approvazione di questo Parlamento.

Accolgo con estremo favore la distinzione netta tra succhi di frutta e succhi da concentrati, che è uno degli obiettivi che la direttiva si propone: la volontà è quella di non trarre il consumatori in inganno al momento dell'acquisto, favorendo invece una spesa informata, il che permette anche una consumazione più sana.

Sempre nell'ottica di avvantaggiare i cittadini, il testo propone la distinzione tra succo e nettare, a seconda della presenza o assenza i zuccheri nei prodotti in questione. Le parole "senza zuccheri aggiunti" sono consentite per la categoria dei succhi del primo allegato. Per quanto riguarda il nettare si è ritenuto non necessario specificare la presenza obbligatoria di zucchero. Insomma una direttiva a favore dei cittadini e dei consumatori, facilitati nei loro acquisti consapevoli.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Die Änderung der Fruchtsaftrichtlinie konnte ich sowohl aus inhaltlichen als auch formalen Gründen nicht unterstützen. Ich kann also den Optimismus meiner Kollegen in dieser Frage nicht teilen. Inhaltlich bedeutet die Richtlinie eine Lockerung der Qualitätsanforderungen für Fruchtsafterzeugnisse und öffnet der Verbraucherfälschung damit Tür und Tor. Aus formalen Gründen spricht vor allem dagegen, dass der aktuelle Text keineswegs dem Willen des zuständigen Ausschusses entspricht. Ein Großteil des dort abgestimmten Berichts findet keine Berücksichtigung im vorgelegten Kompromisstext. Da die Änderung der Fruchtsaftrichtlinie somit eine Qualitätsverschlechterung von Fruchtsäften bedeutet und auch die Meinung des Parlaments nicht ausreichend widerspiegelt, musste ich sie ablehnen.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of the Perello Rodriquez report. The report recommends sensible measures relating to consumer transparency and will allow EU citizens to more easily make informed and healthy choices as regards what they consume. I have to confess an interest here: I am a prolific juice-drinker myself.

Fruit-based beverages which originate from concentrate or have added sugar should be transparently labelled as such so as to prevent them from being mistaken for fresh or pure fruit juices, especially given the sometimes misleading packaging used by some manufacturers. A transitional period of 18 months would allow distributors and retailers to use up current stocks and adjust to the new, tougher guidelines. The report also reiterates the EU’s commitment to maintaining globally recognised labelling standards for fruit juices, which will ensure that EU products remain competitive on the global market.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, I have voted in favour of the report on fruit juices and similar products intended for human consumption, as it quite rightly incorporates more of the provisions contained in the international codes, bringing the EU standards in line with other internationally recognised standards and codes of practice concerning food, food production and food safety.

The report’s proposed amendments to the existing directive make the necessary clear distinction between fruit juices and drinks that have been produced from concentrate. There is more clarity in the labelling, which is critical for those of us who want to make a choice based on healthy options and want to know when there has been sugar added to the drink. This is going to lead to greater consumer choice and hopefully, over the longer term, lead to a healthier population, including in my Welsh constituency.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cé go bhfuil aigne a lán daoine dírithe ar mhórcheisteanna an lae cosúil leis an euro sa todhchaí agus an cúlú eacnamaíochta, tá sé tábhachtach go leanfaimid ar aghaidh leis an obair go háirithe ar son ár saoránach.

Is deacair cuimhneamh ar ábhar atá níos cóngaraí dár saoránaigh ná an t-ábhar seo. Mar is dócha go n-ólann beagnach gach duine táirgí ó thorthaí gach uile lá b’fhéidir, nó go minic ar aon nós. Dá bhrí sin tá sé an-tábhachtach go mbeadh idirdhealú le feiscint go soiléir idir sú torthaí úra agus sú dlúth, agus cabhraíonn an tuarascáil chun é sin a dhéanamh.

Tá sé tábhachtach freisin go mbeadh an lipéad soiléir, go háirithe má tá siúcra sa bhreis sa táirge. Agus an rud deireanach, tá sé an-tábhachtach go mbeadh na paicéid féin soiléir macánta. Taispeánadh anseo aréir nach raibh a lán de na paicéid soiléir agus macánta, ach beidh siad amhlaidh sa todhchaí.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I welcome the adoption of a clear definition that distinguishes fruit juice from nectar, as finally the present confusion for consumers is being removed. It is very important for consumers to know if there is added sugar or not and how much real fruit exists in the juices they buy. How many times has it happened to you that you buy fruit juice and then discover that the picture on the package or the name on the package does not really correspond to the quantity of orange, berry or apple juice that you thought was there; you feel cheated.

This directive, therefore, is a very important step forward in our fight against misleading information. It will benefit consumers by giving correct, clear and reliable information. Our task is not to decide for consumers from the top down what they are supposed to eat or drink. Our task is to facilitate free choices by providing correct information. This is very much in line with the fight we had over the Food Labelling Directive.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the whole purpose of a free market is to swap on the back of differences. The purpose of the European Union is to have exchange through comparative advantage, but in this report we see measures being proposed to protect and stimulate European manufacturers at the expense of those elsewhere.

You would have thought, with everything going on in the world at the moment, that we would be aware of the dangers of repeating the mistakes of the 1930s and adding to a downturn with protectionism. The tragedy is that Europe, by cutting itself off from the bits of the world that are still growing, is not only impoverishing consumers directly but is making itself economically irrelevant. We had an awful lot of talk yesterday about Britain being isolated and standing aside. I would be very happy to rejoin the wider world when it is the EU as a whole which is isolating itself.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, when reading this report, the phrase that stood out for me was the phrase ‘this report favours the consumption of local products’. So there we have it: let us favour local products at the expense of open trade and instead of helping producers in other countries to create wealth locally. This protectionist strand runs throughout the whole report and what we are going to see is a situation where we continue to support companies that cannot compete globally. When they get into trouble, what will they then do? They will seek a bailout from the European Globalisation Fund because they did not bother to take advantage of global supply chains and compete globally; they sought protectionism.

Of course, we all need to give more information to consumers and I think there is consensus about this across the House. Let us say ‘yes’ to consumer information, let us say ‘yes’ to open trade and consumer choice, but let us say ‘no’ to European protectionism.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Vítam kompromis a správu som podporila. Chcem však poznamenať, že snaha umelo obmedziť dovoz a podporiť domácu výrobu nakoniec vždy najviac uškodí spotrebiteľom. Preto treba veľmi citlivo zvažovať každú zmenu minimálnych štandardov kvality výrobkov, pretože každá zákonom vynútená zmena technológie znamená zdraženie. Som za kvalitné ovocné šťavy a dôslednú informovanosť spotrebiteľa. Ak sú dvaja výrobcovia rovnakej kvality, vždy dám prednosť európskemu pred zahraničným. Som tiež za to, aby sme boli informovaní o tom, či šťava pochádza z koncentrátu. Zároveň som však podporila návrh, aby sa koncentrovaná šťava aj naďalej mohla riediť pitnou vodou. Ovocné šťavy z koncentrátu vďaka tomu zostanú dostupné aj pre deti z rodín s nižšími príjmami.

 
  
  

Relazione: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, I believe strongly in free market forces. In order for markets to survive they must develop and advance their products in line with environmental targets.

In the case of laundry detergents, industry has led the way, with almost all washing powders and liquids already free from phosphates. Whilst I support this directive, I hold concerns on the addition of proposals to include dishwasher detergents. The chemicals used in dishwasher detergents are very different to the laundry detergents. However, small traces of phosphates will still be permitted in dishwasher detergents, with a honeymoon period until 2017.

Whilst we all agree that phosphates would ideally not be included, let me sound a warning. The environmental and health impacts of the new chemicals that will be needed to replace phosphates in dishwasher detergents are not yet fully assessed. We must therefore remain open and flexible until the science catches up with the political will.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Auch ich möchte mich zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung in Bezug auf die Verwendung von Phosphaten und anderen Phosphorverbindungen in Haushaltswaschmitteln äußern. Ich denke, der Bericht, der Vorschlag oder die Verordnung versucht hier einen guten Kompromiss zu finden, nämlich einerseits diese Phosphate dauerhaft und endgültig, wenn man so will, aus der Umwelt zu verdrängen. Wir alle wissen, das ist ein sehr gefährliches Umweltgift; deshalb werden ja Phosphate in Haushaltswaschmitteln nicht mehr verwendet.

Andererseits muss man natürlich auch der Realität ins Auge blicken. Man braucht erstens effektive Ersatzstoffe, und man muss natürlich zweitens auch diese effektiven Ersatzstoffe auf ihre Umweltverträglichkeit prüfen. Denn es nützt ja nichts, wenn man quasi einen Schadstoff durch einen anderen ersetzt.

Genau dies wird hier versucht umzusetzen. Deshalb habe ich dem Vorschlag zugestimmt und hoffe, dass auch weiterhin Gespräche stattfinden, dass wir unsere Umwelt und unsere Waschmittel immer nachhaltiger und umweltgerechter einsetzen können.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Reglamentas, dėl kurio šiandien balsavome, labai svarbus Europos Sąjungos vandens telkiniams. Tai taip pat labai svarbi žinia Baltijos jūrai, kurios vandenys stipriai kenčia nuo taršos fosforo junginiais, sukeliančiais dumblėjimą, o pastarasis kiekvienais metais tampa vis intensyvesnis ir aktyvesnis. Anot Helkomo komisijos, jei būtų atsisakyta fosfatų, Baltijos jūros vandens žydėjimas sumažėtų 24 proc. Šiandien žengėme pirmą žingsnį, nustatydami pusės gramo limitą skalbikliuose. Tai, kad buvo priimtas tiesiogiai galiojantis teisės aktas, neleis valstybėse, kuriose nebuvo reglamentuotas fosfatų naudojimas, kliautis tik gera buitinės chemijos gamintojų valia bei vartotojų sąmoningumu, kaip buvo iki šiol. Maksimalios Europos Sąjungos valstybėse naudojamos fosfatų normos gerokai skiriasi, dėl to per metus į Baltijos jūrą patenka apie 16 000 tonų fosforo. Tikiuosi, kad valstybės narės pritars mūsų pozicijai, ir įsigaliojus šiam reglamentui bei paspartinus nuotekų valymą Baltijos ir kitų jūrų padėtis ženkliai pagerės.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I, too, voted in favour of the Newton Dunn report which deals with the use of phosphates and other phosphorous-based compounds in household laundry detergents. The central purpose of this report was to reduce the often devastating impact of eutrophication on the EU’s rivers, lakes and seas. Eutrophication effectively chokes water of oxygen by encouraging weeds to grow. Phosphates are a kind of fertiliser, thus disrupting the natural biodiversity of bodies of water, and have a huge detrimental effect on aquatic life.

The rapporteur sought to allow legislation effectively to catch up with industrial best practice, as a majority of marketed laundry detergents are now effectively phosphate- free. Despite my initial concerns over the report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on this matter, such as the short compliance timeline envisaged for its implementation, following the recent negotiations with the Council I can now agree that this ban on phosphates usage could also be extended to dishwater detergents, with suitable derogations. Realistic and reasonable limits have now been set at 0.5 grams per dose, paving the way for manufacturers to develop more compact and concentrated products to the benefit of our environment.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, i fosfati presenti nei detergenti per lavatrici domestiche finiscono nei sistemi idrici, nei fiumi, nei torrenti e nei laghi europei.

Il fosforo determina un'accelerazione della riproduzione delle varie forme di vita, di conseguenza, le alghe e le altre specie vegetali a rapido sviluppo proliferano a dismisura quando si verifica un aumento della presenza di fosforo in un ambiente acquatico. Questa eccessiva crescita delle alghe toglie ossigeno agli altri organismi viventi e può anche produrre tossine distruggendo specie ittiche e vegetali, riducendo così la qualità dell'acqua stessa.

Ho espresso dunque il mio voto favorevole al testo votato quest'oggi perché, per depurare il patrimonio idrico europeo, è auspicabile ridurre la quantità di fosforo che si riversa nelle acque del nostro continente.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, Europe has long recognised the necessity of restricting the use phosphates in domestic laundry and other detergents to reduce the impact of their use on Europe’s water courses – something which we are all concerned about. Whilst the majority of laundry detergents on the market are already phosphate-free, as dictated by the market and consumer choice, I welcome the rapporteur’s proposal to extend the scope of the proposal to the dishwasher detergent market.

With a phosphate limit being set at 0.5 grams per dose, this will give the manufacturers the impetus to develop more compact products through innovation in the industry. Flexibility in its implementation will, however, be necessary to ensure that consumer choice across Europe is not limited in the interim period.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Každý z nás chce chodiť v čistom oblečení a jesť z čistých tanierov. Preto používame fosfátové detergenty. Pretože čím tvrdšia je voda, tým viac sú pri čistení špinavých riadov aj šiat potrebné fosfáty. Vieme, že fosfáty vypustené do kanalizácie spôsobujú nadmerný rast rias a tým spôsobujú úbytok iných foriem života v našich riekach. Inými slovami používanie fosfátov škodí životnému prostrediu. Dovoľte mi dve otázky: Je možné vyprať do čista bez fosfátov? V princípe áno. Je možné prestať používať fosfáty v umývačkách riadu? Zatiaľ nie. Preto je správne, ak sa snažíme obmedziť ich používanie, ale zároveň akceptovať fakt, že ich potrebujeme. Som však trochu znepokojená tým, že nedokážeme ani len odhadnúť, koľko pracovných miest je ohrozených zamýšľanou harmonizáciou.

 
  
  

Relazione: Carl Haglund (A7-0394/2011)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, I very much welcome the way Parliament voted today on the EU-Fisheries Partnership Agreement when it decided to reject the agreement.

I voted against the report, as it is probably the least successful of all the fisheries agreements currently in force. For a number of reasons, I believe that we should have rejected the report and I am glad the Parliament did. For a start, it is a poor deal for European taxpayers, with a return of only 65 cents for every euro the European Union is investing. From a sustainability point of view, the stocks we are accessing are already overfished, so not only are we heavily subsidising jobs, but we are doing so while exporting ecologically unsustainable fishing practices. On top of that, only 15% of the funds allocated for sectoral support in the agreement have been used to date. There is also remaining legal uncertainty on this agreement under international law as far as the rights of the people of Western Sahara are concerned.

I was disappointed that the Committee on Fisheries voted for the agreement, despite opposition from both the Committee on Budgets and the Committee on Development, but I am very glad that today the Parliament took the right decision. I hope we can strike a better agreement when this will be reviewed once again in February 2012.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan, koska nykyinen sopimus rikkoo kansainvälistä oikeutta, sahrawi-kansan ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä. Samalla sopimus rikkoo useita Euroopan unionin perusperiaatteita. Kalavarojen kestävän käytön kannalta sopimus on huolestuttava. On kyseenalaista, hyödyttääkö sopimus lainkaan länsisaharalaisia. Lisäksi sopimus on taloudellisesti tehoton.

Mietinnön hylkäämisellä ja sillä, että sopimus päättyy, on tärkeä symbolinen merkitys. Tällaisen sopimuksen tukeminen haittaisi EU:n uskottavuutta. EU:n tulee puolustaa sekä kansainvälisen oikeuden periaatteita että kestävää kalavarojen käyttöä maailmanlaajuisesti. Myös Euroopan parlamentti on vastuussa perusperiaatteiden turvaamisesta. Näistä arvoista ei pidä tinkiä.

Toivon, että komissio laatii taloudellisesti tehokkaamman sopimuksen, jossa huomioidaan sekä ekologiset näkökohdat että Länsi-Saharan sahrawi-väestön oikeudet. Samalla on tärkeää, että yhteistyö EU:n ja Marokon välillä jatkuu.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Jeg har stemt imod aftalen i dag, fordi aftalen har vist sig at være fuldstændig ineffektiv i forhold til de udviklingsmæssige mål. Og her tæller der for mig et meget tungtvejende argument: at aftalens gyldighed i forhold til international ret er tvivlsom. Det er en uklarhed, vi skal have afklaret. Vestsahara har status som et selvstyrende territorium og er altså ikke en del af Marokko. Befolkningen i Vestsahara skal ikke forhindres i at nyde godt af deres egne ressourcer på grund af en aftale mellem Marokko og EU.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Verlängerung des Fischereiabkommens der Europäischen Union mit Marokko konnte ich nicht zustimmen. Denn die wichtigsten Ziele des Abkommens, nämlich die Stabilisierung des EU-Marktes und die Entwicklung des Fischereisektors, wurden offenbar nicht erreicht. Ganz im Gegenteil. Zahlreiche Fischbestände sind überfischt und die finanzielle Leistung der EU hat keine wesentliche Auswirkung auf den marokkanischen Haushalt. Auch die Mitbestimmung der Saharauis bei der Nutzung ihrer Fischbestände und der Erhalt eines gerechten Anteils an den Fischereierlösen sind nicht gewährleistet. Einer neuen Vereinbarung kann ich da nur zustimmen, wenn eine menschen- und völkerrechtlich gerechte Lösung gefunden wird. In dem Zusammenhang war der darauffolgende Entschließungsantrag, dem ich ausdrücklich wieder zugestimmt habe, ein Mut machendes Signal für die Zukunft, dass wir weiter Verhandlungen führen, dass wir ein neues Abkommen machen und dass das neue Abkommen wesentlich besser wird als das jetzt gültige.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, the European Community and the Kingdom of Morocco agreed a Fisheries Partnership Agreement (FPA) in May 2006, which came into force in February 2007. The Commission has since conducted negotiations with Morocco in order to renew this FPA by a single initial protocol, which was expiring, and to extend it by one year. A protocol to renew the preceding protocol for the period of 2011 to 2012 has been provisionally applied. However, before it could come into force it obviously needed Parliament to adopt it.

As it was a time-limited extension to a previous agreement, I could support the Committee on Fisheries recommendation. Given the vote, however, we now need to ensure that local people are beneficiaries of all our fisheries policies over the long term and, as such, need to ensure that any agreement on future protocols is subject to stringent criteria as set out in the resolution we agreed and voted on today.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, vótálas le mo ghrúpa ar an tuarascáil seo agus cé go bhfuil deacrachtaí ag baint leis, caithfimid a rá go mbeidh seans againn é sin a cheartú amach anseo agus tá súil agam go nglacfaimid leis an deis sin.

Cosnaíonn an socrú seo EUR 36 milliún gach uile bhliain agus mar a dúradh tá deacrachtaí móra ag baint leis an Sahára Thiar, agus caithfear é sin a phlé agus a cheartú.

Vótálas freisin i bhfabhar an leasú ó bhéal sa tuarascáil eile a bhaineann le Maracó a chuireann béim ar chearta sibhialta agus ar chaighdeáin shóisialta agus chomhshaoil. Tá sé sin an-tábhachtach agus caithfear é sin a chur san áireamh amach anseo chomh maith. Tá seans againn an socrú seo a dhéanamh níos fearr amach anseo ar son Mharacó, ar son an tSahára Thiar agus ar son an Aontais. Tá gá an deis sin a thógaint.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the Common fisheries policy is being transformed from a European into a global tragedy; having emptied, exhausted and sterilised our seas we now export the same practices to more vulnerable and poorer countries and we have the same basic flaw, which is lack of ownership rights which would have incentivised conservation.

There are successful fisheries’ conservation schemes around the world in New Zealand, in Norway, in Iceland, in the Falkland Islands but all of them are based on giving skippers a sense of property so that they treat fisheries as a renewable resource. We tragically suffer from common ownership which makes it impossible to persuade fishermen to tie up their boats knowing that other nations’ vessels are at large in the same seas. Surely having created this ecological catastrophe in our own waters, we should now draw back before we inflict it on others.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich bin für rasche und konstruktive Verhandlungen mit Marokko. Jeder hier im Haus weiß, dass ich ein überzeugter Menschenrechtler bin. Aber wenn man fachliche Probleme mit Marokko hat, soll man sie auch fachlich diskutieren und nicht das Thema Menschenrechte missbrauchen. Wenn es ein Land in Nordafrika gibt, in dem die Balance zwischen Freiheit und Stabilität, zwischen Menschenrechten und konstitutioneller Entwicklung einigermaßen gewährleistet ist, dann ist das Marokko. Wir sollten dies erkennen und uns nicht den irreführenden Argumenten einer Polisario-Lobby beugen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Marokko ist ein altes, kompliziertes Land mit einer guten Entwicklung. Durch die neuen Wahlen ist diese Entwicklung ein Stück weit in die richtige Richtung weitergegangen. Ich warne davor, das Thema für andere Zwecke zu missbrauchen.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, given the failure of the common fisheries policy in Europe and the way that our seas do not have sufficient fish, what is interesting about this is the way that, as my colleague said earlier, we now seek to make agreements that are unsustainable with other countries. Because of this lack of ownership rights, which led to the failure of the CFP, we are now seeing the lack of ownership rights in other countries and we worry about the future of fish in those areas.

The real problem here is that where there are no ownership rights, a government seeks that ownership on behalf of its citizens, but in the case of Morocco, not only on behalf of its own citizens, but on behalf of the Western Saharan people, too. In this case, what will happen is that they will plunder those seas and local fishermen will lose out. When local fishermen lose out from such deals, what do they seek to do in many cases? They seek a better life in the West, in Europe. What do we then do in this House? We complain about immigration – when we have destroyed their jobs. Let us make sure we look at the full impact of these agreements and let us not destroy the seas of other countries.

 
  
  

Relazione: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, il testo presentato dal collegato Lisek analizza le possibili misure da mettere in atto per ridurre i costi della difesa che, in un periodo di crisi finanziaria, gravano pesantemente sul bilancio comunitario.

Le principali proposte riguardano un migliore coordinamento della pianificazione del sistema della difesa, la messa in comune e la condivisione delle capacità di difesa, il sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Concordo dunque con le posizioni del relatore, secondo cui la crisi economica e finanziaria che ci ha colpito possa costituire un'opportunità per l'integrazione delle politiche di difesa dell'Unione europea, ponendo lo slancio per elaborare e finalmente attuare quelle ambiziose riforme che da anni sono in fase di stallo.

Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, if anyone is in any doubt about the militarised and big-business nature of the EU, they should read this report. We are in the midst of a very serious economic crisis. Working-class people are being asked to take cuts in their jobs, cuts to their pay, cuts to their public services, and here we have the Parliament agreeing to a report insisting that the so-called defence sector is protected from any cuts.

Let us be absolutely clear. This is a significant amount of European taxpayers’ money that is being funnelled into the coffers of these makers of weapons of mass destruction or weapons of individual destruction. It is fostering the development of the military-industrial complex within Europe. The biggest weapons corporation in Europe, BAE, made almost EUR 3 billion in profit last year selling weapons to the likes of Saudi Arabia and the Israeli army and selling weapons that are used in Iraq, in Afghanistan and elsewhere to kill ordinary people. Instead of pouring money into their coffers, we should be investing, creating jobs, defending public services. We should take these major corporations into democratic public ownership and we should redeploy the capital and the workers to socially useful industries.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Panie Przewodniczący! Chciałem podziękować. Otóż, ja oceniam pozytywnie sprawozdanie na temat wpływu kryzysu finansowego na sektor obronny. Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja ta będzie się pogarszała, w związku z kryzysem obronność w państwach Unii będzie otrzymywała coraz mniejsze środki. Trzeba zatem te środki skoncentrować.

Uważam, że należy je skoncentrować na dwóch obszarach. Po pierwsze, należy zwiększać wspólne zdolności obronne Unii. Podkreślam tutaj z mocą, że nie chodzi li tylko o zdolności obronne poszczególnych państw, chodzi o to, żeby Unia miała zdolności wyższego rzędu. Po drugie, musi być wyraźny postęp w jednej sferze. Tą sferą powinny być środki na badania i na nowoczesne technologie. My wydajemy w Europie na to li tylko 2 miliardy euro rocznie, podczas gdy USA 10 razy więcej. Tutaj muszą być środki znacznie wyższe.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, the financial crisis means we need to make cuts to public spending even in the area of defence. In the UK, this was made worse by the fact that the last Labour government left the present coalition with GBP 38 billion of unfunded commitments. However, in the field of defence, as everywhere else, I do not believe the answer is ‘more Europe’. ‘More Europe’ means more costs as EU bureaucrats create super-structures, with super-budgets to match.

We must avoid expensive duplication of NATO structures and ensure that the EU has nothing to do with defence. I am proud of the British armed forces, which are a symbol of our national sovereignty and security. No matter how bad the economic crisis may be, Britain will continue to defend itself, as I would expect all sovereign nations to do.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Vattimo (ALDE). - Signor Presidente, nonostante la grave crisi finanziaria da cui siamo avviluppati, ci sono dei settori economici che non vengono mai toccati, se non in minima parte, dai tagli imposti dalle misure di austerità adottate dagli Stati membri.

Per esempio, la manovra finanziaria cosiddetta "lacrime e sangue" del governo italiano si sta rivelando lacrime e sangue solo per i soliti noti, ovvero lavoratori e pensionati. Le spese militari, invece, non sembrano risentirne, dal momento che è stato confermato l'acquisto di 131 cacciabombardieri JSF, acquisto che impegna il governo italiano fino al 2026, per una spesa complessiva di circa 15 miliardi di euro, cioè circa la metà di questa manovra "lacrime e sangue" che stiamo subendo.

Per questo e altri motivi ho votato contro la relazione Lisek che, nonostante alcune buone idee volte a ridurre le spese, definisce preoccupanti i tagli al settore della difesa. Onorevoli colleghi, ben altri sono i tagli che dovrebbero preoccuparci maggiormente in momenti come questi!

Concludo con una domanda retorica: "Non sarà possibile che tutte queste armi acquistate oggi saremo domani costretti a utilizzare sui nostri cittadini in rivolta che ci chiederanno il conto sulle nostre scelte scellerate?".

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, the report on the impact of the financial crisis on the defence sector rightly notes the trend of cuts in the defence budgets of the majority of EU Member States. It also alludes to the possible negative impact that these measures may have on their military capabilities.

However, I believe that the report itself makes the wrong proposals to address this issue, which is why I have voted against the report. It suggests that the strategic autonomy of the EU should be enhanced by acquiring more synergy in defence planning measures, such as through better coordination of defence planning – a laudable objective but one which would require harmonisation of military requirements and significant measures to increase interoperability.

It continues by proposing other measures to pool and share certain capabilities and support structures through EU institutions, which I am fundamentally opposed to. Member States’ defence policies can of course be more coordinated if they so choose, but this should be through choice by national parliaments and not be an EU competence.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Es ist jetzt mehr als 60 Jahre her, dass Winston Churchill hier in Straßburg die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee vorgeschlagen hat. Es ist höchste Zeit, seine Vision zu verwirklichen. Ich bin der Meinung, dass wir eine europäische gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik und natürlich auch das Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee und einer gemeinsamen europäischen Verteidigung dringend brauchen. Auf dem Weg dorthin können wir gewaltige Summen sparen. Es ist gerade in der Finanzkrise wichtig. darauf hinzuweisen. Denn wenn wir Europäer wie die Amerikaner nicht zersplittert beschaffen und einkaufen würden, sondern gemeinsam, könnten wir vier Fünftel unserer Kosten im Verteidigungssektor sparen. Wir könnten unsere Effizienz erhöhen und gleichzeitig große Summen für andere Gebiete, etwa für den Bereich Sozialpolitik, frei machen. Deshalb ist es höchste Zeit, mit großer Geschwindigkeit den Weg hin zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik einzuschlagen.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului redactat de colegul meu Lisek, deoarece consider că actuala criză financiară a afectat şi sectorul apărării în statele membre. În aceste condiţii, este şi mai mare nevoie de coordonarea planificării şi de complementaritate între politicile naţionale. Astfel, se va asigura un raport optim costuri-beneficii şi va creşte competitivitatea Uniunii. De aceea, consider că provocarea reprezentată de criză poate fi transformată într-o oportunitate pentru a da imboldul necesar unei veritabile politici comune în domeniul apărării.

Atrag atenţia asupra recomandărilor din paragraful 22 privind soluţiile practice de punere şi utilizare în comun a echipamentelor militare. Subliniez importanţa cooperării cu SUA şi cu NATO pentru a evita dublarea inutilă a eforturilor şi a asigura o eficienţă sporită.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cé go bhfuil a lán moltaí suimiúla sa tuarascáil seo, caithfidh mé a rá gur staon mise agus mo chomhghleacaithe Éireannacha san EPP ar an tuarascáil agus ar an gcuid is mó de na vótaí a bhí ann ar maidin. An chúis a ndearnamar é sin ná gur tír neodrach í Éire, agus de ghnáth agus go rialta nuair a thagann sé chuig cúrsaí cosanta agus cúrsaí míleata staonaimid. Sin an méid, níl aon rud eile ann.

Mar fhocal scoir, ní bhfuaireas an seans ar maidin, ba mhaith liom an Pholainn a mholadh as ucht an jab breá a rinne siad ar an uachtaránacht le sé mhí anuas agus go háirithe an Príomh-Aire Donald Tusk as ucht an óráid bhreá a thug sé dúinn ar maidin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, it is clear that what is intended by this report is a greater role for the EU in defence and security policy, and therefore I am unable to support it. I believe that because in all policy areas my constituents want less Europe and less interference from Brussels, not more. That is especially so in this case, since much of what is talked about in the report is purely a very poor imitation of what we already have in the NATO structures.

It is inevitable that amongst 27 Member States there will be significant differences in interest and opinion, and these differences should not be feared when they are fair and reasonable. The place for the formulation and implementation of security policy and defence policy is the Member State, not Brussels, and therefore I could not support the report.

 
  
  

Proposta di risoluzione: B7-0693/2011

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, non v'è dubbio che il rafforzamento dei rapporti bilaterali fra l'Unione europea e una potenza mondiale come la Russia imponga questi incontri – proficui sul piano commerciale – soprattutto se la Russia, come confidiamo, aderirà finalmente all'Organizzazione mondiale per il commercio. In tal modo potrebbero essere ampliati i rapporti e nel contempo potrebbe essere data una chance in più a tanti imprenditori che si muovono nel territorio degli Stati membri.

Un altro passaggio utile potrebbe essere la liberalizzazione dei visti di breve durata per favorire la circolazione interna, mentre un passo importante è stato quello delle elezioni – definite dall'Alto rappresentante dell'Unione europea tecnicamente ben preparate e amministrate – ma quel vento di libertà che continua a soffiare in Russia va sostenuto e assistito per garantire i diritti fondamentali, la libertà di espressione e soprattutto quelle alte libertà che sono strettamente correlate a un sistema di diritto che confidiamo in tempi brevi possano segnare anche la Russia.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, EU:n ja Venäjän välinen strateginen kumppanuussopimus on erittäin tärkeä EU:n ja Venäjän yhteistyön kehittämiselle ja tehostamiselle.

Venäjän liittyminen joulukuussa Maailman kauppajärjestöön on merkittävä asia myös koko Euroopalle. Se parantaa taloussuhteita ja edistää investointeja.

Energian toimintavarmuus kuuluu Euroopan suurimpiin haasteisiin. Me tarvitsemme yhteistyötä Venäjän kanssa. EU:n tulee puhua yhdellä äänellä, kun se neuvottelee Venäjän kanssa. Suhteen tulee perustua keskinäisiin etuihin ja yhteisiin arvoihin. Eurooppalaisia arvoja edustavat demokratia ja sananvapaus. Venäjän duuman vaalit eivät tarkkailijoiden mukaan täyttäneet demokratian vaatimuksia. Julkisuuteen tulleet tiedot vaalivilpeistä ovat äärimmäisen huolestuttavia.

Euroopan unioni on vaikeassa tilanteessa, sillä Venäjä-yhteistyö energian ja kaupan aloilla on elintärkeää koko Euroopalle, mutta samalla eurooppalaisiin arvoihin ei kuitenkaan sovi demokratian vääristäminen. Tätä asiaa ei voida lakaista maton alle.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie, deoarece Summitul UE-Rusia reprezintă o oportunitate pentru a aborda deschis interesele comune, precum şi principalele divergenţe. Am încredere că potenţialul său va fi folosit. Trebuie transmis un semnal puternic Rusiei privind necesitatea ca ea să joace un rol activ şi pozitiv în eforturile pentru soluţionarea conflictelor îngheţate. Salut, în acest context, reluarea recentă a negocierilor, în forma 5+2, cu privire la Transnistria.

Totodată, este nevoie de un dialog consistent şi consecvent cu Rusia pe tema energiei. Trebuie acţionat coordonat pentru a răspunde preocupărilor comune, cum ar fi proliferarea terorismului şi situaţia din Afganistan, dar şi găsite puncte de acord cu privire la Siria şi Iran. De asemenea, este important să subliniem că ne dorim ca Rusia să respecte statul de drept şi standardele democratice, inclusiv în pregătirea şi derularea alegerilor.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, on Saturday a chant echoed right across Russia as people declared ‘Putin is a thief, Putin is a thief’. The regime did its very best to scare people into not attending the protests. There were massive threats of repression, with rumours of extra troops being brought into Moscow. The schools even opened on Saturday to try to prevent people from coming, but nonetheless people courageously came out and protested, in their tens and hundreds of thousands, because of the depth of anger and opposition at the blatant election rigging. One hundred thousand turned up in Moscow and ten thousand in St Petersburg, and there were up to a hundred other significant protests in other cities.

The announcement by President Medvedev of an investigation into election rigging is a very transparent attempt to divert the movement. The same is true of the managed disagreement at the top of society now, supposedly to give the impression of a democratic discussion. In my opinion, these diversions should be rejected by the movement and it should continue to fight for free and fair elections where genuine opposition parties can register and stand.

A real alternative to the parties of the oligarchs and the nationalist and populist forces is needed. That means building a mass workers’ party to fight for the overthrow of the oligarchs and capitalism and for democratic socialist change.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Chcel som sa vyjadriť k ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce medzi Európskou úniou a Ruskom. Myslím si, že je to krok správnym smerom, a koniec koncov sme aj realisticky odkázaní na takúto spoluprácu majúc na mysli najmä obrovské surovinové možnosti Ruskej federácie a našu spoluprácu a jednotlivých krajín s týmto surovinovým gigantom. Na druhej strane chcem upozorniť, že Rusko stále nie je ešte celkom za vodou, aby som tak povedal v plnení niektorých kritérií, ktoré my v Európe považujeme za dôležité a nevyhnutné. Mám na mysli aj nedávny priebeh volieb, kde vidno, že určitý deficit v Rusku stále jestvuje a som rád, že ..... alebo vyzývam Európsku úniu, chcel by som povedať, že v jednaniach s Ruskom treba poukazovať aj na túto dimenziu vzájomnej spolupráce a vyzvať ich, aby tento demokratický deficit odstránili.

 
  
  

Relazione: Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, la revisione della politica europea di vicinato rappresenta certamente un punto di forza delle relazioni rispetto alla parte meridionale di questa area così importante, qual è quella frontaliera al sud Europa.

È un aspetto significativo che non esaurisce le attività dell'Unione europea, ma che in questo momento dà centralità al Mediterraneo: una priorità assoluta quella politica di garantire diritti fondamentali, di prevedere accordi commerciali con queste realtà frontaliere al sud Europa nei quali prevedere anche la regolazione dei flussi migratori, il contrasto deciso all'immigrazione irregolare e la tutela invece dei rifugiati, visti di breve durata per i cittadini di queste realtà per favorire una ricchezza che è quella data dalla mobilità, una migrazione circolare e diffondere al meglio le esperienze della democrazia.

Questo è l'obiettivo che riguarda non soltanto la dimensione meridionale, ma che in questo momento si connota per la sua centralità.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, si è resa doverosa, in seguito alla Primavera araba e dei fatti che ne sono conseguiti, una revisione della politica europea di vicinato. È evidente che allo stato attuale dei fatti, i rapporti con i paesi in questione devono essere maggiormente incentrati sulla cooperazione in modo da garantire la priorità della democrazia e della sicurezza sulle due sponde del Mediterraneo.

Al riguardo ritengo che il dialogo interculturale e interreligioso sia fondamentale per rafforzare il reciproco rispetto e la tolleranza con i paesi partner del vicinato, favorendo al tempo stesso la lotta contro il terrorismo e gli estremismi. Per queste ragioni, signor Presidente, ho votato naturalmente a favore.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, non posso che accogliere con favore l'odierna relazione sulla revisione della politica europea di vicinato, in particolare la proposta di rafforzamento del partenariato meridionale dell'Unione indispensabile, dopo gli storici avvenimenti della primavera scorsa, per il consolidamento democratico dell'area.

I fondi previsti per i paesi della riva sud del Mediterraneo erano stati stanziati prima della crisi e, rispetto alle effettive necessità e all'ammodernamento della società di tali paesi, sembrano inadeguati; ritengo che si dovrebbero incrementare gli aiuti per lo strumento della società civile; ripropongo alla Commissione europea la proposta del Parlamento per la creazione dei programmi Erasmus e Leonardo a carattere euromediterraneo, in modo da favorire la mobilità e lo scambio di buone pratiche tra i giovani.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Súčasné obdobie plné politických nepokojov a neistoty v krajinách severnej Afriky si vyžaduje, aby Európska susedská politika znásobila svoje úsilie na posilnenie demokracie, rozvoj právneho štátu, spravodlivosti a dodržiavania ľudských práv vrátane práv menšín a slobody vierovyznania. Vieme, že kresťania sú tam prenasledovaní. Viac ako kedykoľvek predtým je potrebné klásť väčší dôraz na vnútornú demokratizáciu a stabilizovanie cieľových krajín prostredníctvom posilňovania štátnych inštitúcií a zároveň občianskej spoločnosti, ktorá má byť dôležitým partnerom v diskusiách o budúcnosti danej krajiny. Keďže susedné krajiny Európskej únie sú kultúrne, nábožensky a civilizačne natoľko rozmanité, Európska únia musí v súlade s princípom diferenciácie poskytovať správne zacielenú asistenciu za účelom zvyšovania skutočného dosahu prijatých opatrení. Okrem podpory reformných procesov je potrebné diskutovať, hľadať spoločné riešenia na cezhraničné otázky, akými sú migrácia, obchodovanie s ľuďmi a boj s organizovanou trestnou činnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Brice Hortefeux (PPE). - Monsieur le Président, à l'heure où l'Europe est plongée dans une crise financière sans précédent, qui témoigne de l'interdépendance de nos économies, et alors que les pays du sud de la Méditerranée se sont désormais engagés dans une nouvelle dynamique politique qui a été voulue par leurs peuples, la consolidation des relations de l'Union européenne avec ses voisins du pourtour méditerranéen et de l'Europe orientale est plus que jamais essentielle.

Au travers de la politique européenne de voisinage, l'Union européenne saisit des occasions de partager ses valeurs démocratiques d'état de droit et de bonne gouvernance. Elle accompagne le train des réformes entreprises par ses partenaires, engagés dans une transition politique inédite.

Nous avons un rôle à jouer dans ce bouleversement historique, mais nous devons nous abstenir d'imposer un modèle qui ne réponde pas exactement aux besoins des peuples qui ont eu le courage de se soulever et de rejeter un système qui ne leur convenait plus. Les révolutions arabes ont redéfini les contours de la politique européenne de voisinage. Nous devons nous en réjouir.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Mr President, I believe that the review of the European neighbourhood policy is timely and necessary. It can become an important tool for the EU to make a difference in our neighbourhood countries. It needs to be oriented towards supporting values such as broad democratic developments and human rights.

I welcome therefore the more-for-more performance-based approach which gives greater political and financial support to the countries that undertake reforms. Coming from a country which went through such transformation, I am sure that this approach is the right one. I am also glad that the report confirmed new tools such as the European Endowment for Democracy. I hope that such flexible, fast and targeted instruments will be able to effectively support the democratic process in the world; that is the reason I voted for the adoption of the report.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, the European neighbourhood policy review acknowledges the challenges faced by the EU and crucially takes into account the recent events of the Arab Spring uprisings. Recently we have seen the overthrow of long-standing regimes in Egypt, Tunisia and Libya and continuing violence in Syria, to name a few countries seeking a new democratic structure.

The report sensibly suggests that our approach should be to support further progress towards deep democracy and to support sustainable social and economic development in our neighbouring countries. It also recognises the need to build effective regional partnerships, as this is in the interests of the EU as a whole and best done collectively. It is for these reasons that I have been able to support this report.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Der Bericht behandelt sehr gut alle großen gemeinsamen Fragen, von der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit über die Migrationsfragen bis hin zur Armutsbekämpfung. Aber wir sollten sehr deutlich machen, dass für uns die Errungenschaft, die wir erkämpft haben, nämlich die Unterscheidung zwischen östlicher und mediterraner Partnerschaft, unbedingt bestehen bleiben muss. Das wurde erreicht von der tschechischen Präsidentschaft unter Fürst Schwarzenberg. Denn diese Länder haben viel gemeinsam, aber sie unterscheiden sich auch. Im Mittelmeer haben wir es mit nichteuropäischen wichtigen Nachbarn zu tun, im Osten mit europäischen Ländern, die derzeit aus verschiedenen Gründen keine Beitrittsperspektive bekommen können. Beide bedürfen unserer Unterstützung.

Ein Thema möchte ich besonders herausgreifen. Das ist die Frage der Energiepolitik, der nachwachsenden Rohstoffe, etwa in der Ukraine, der Sonnenenergie, etwa im Mittelmeerraum. Hier haben wir ganz große Aufgaben in der Nachbarschaftspolitik, die gemeinsam sind. Aber, wie gesagt, die Errungenschaft ist eine große. Man soll Unterschiedliches auch unterschiedlich behandeln.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – Am votat pentru acest raport deoarece îl consider un element esenţial al reorientării actuale a politicii europene de vecinătate.

Susţin implementarea clauzei drepturilor omului şi a condiţionalităţii în noua abordare. Controlul respectării condiţiilor din acordurile cu Uniunea trebuie realizat anual, cum am cerut prin amendamentul adus punctului 8. Consolidarea aspectului bilateral este important pentru schimbul de bune practici, aşa cum am precizat în modificările propuse pentru punctele 11 şi 12. În acest mod se asigură instrumentele necesare rezolvării conflictelor îngheţate din vecinătate.

Amintesc aici reluarea negocierilor dintre Chişinău şi Tiraspol în formatul 5+2, la Vilnius, pe 30 noiembrie. Declaraţia semnată de cele două părţi oferă cadrul necesar stabilirii principiilor de discuţie. Este o oportunitate pentru Europa să îşi consolideze poziţia din observator în negociator cu drepturi depline.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, whilst I agree with a number of important principles that underpin the European neighbourhood policy, such as supporting progress towards a functioning democracy, respect for human rights and the rule of law in neighbouring countries, I did not support this report.

Through the European neighbourhood policy the EU hopes to fuel the economic development of bordering areas. However, as we are in the crucial and dangerous stages of our own crisis, we must ask ourselves: is the provision of an additional EUR 1 billion for the ENP until 2013, and a further proposed budget of EUR 18.2 billion for the period from 2014 to 2020, the best way to utilise this money for the benefit of citizens in EU Member States, especially when the money allocated to the previous policy failed to support those who in the Arab Spring fought against merciless dictators, many of whom this House and the leaders of EU institutions had fêted and praised?

 
  
  

Relazione: Sophia in't Veld (A7-0286/2011)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Terrorismi ja sen uhka ovat räikeitä rikoksia yhteiskuntaamme kohtaan. Terrorismi pyrkii horjuttamaan perusarvojamme, ihmisoikeuksia ja demokratian periaatetta.

Terrorismin torjuntaa koskevassa strategiassa on otettava huomioon ihmisoikeudet sekä henkilötietojen suoja. Tähän meitä velvoittaa jo EU:n perusoikeuskirja. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on itsessään jo tehokasta terrorismin vastaista politiikkaa. Me emme saa luopua omista arvoistamme terrorismin edessä.

Ennaltaehkäisevään terrorismin torjuntaan tulee kiinnittää enemmän huomiota, sillä radikalisoituminen on yksi tämän päivän suurimmista yhteiskuntaamme uhkaavista tekijöistä. Rasismi ja syrjäytyminen ovat yhteydessä ääriliikkeiden syntyyn. Resursseja tuleekin keskittää suvaitsevaisuuden lisäämiseen yhteiskunnissa sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Peräänkuulutan myös avointa ja laajaa, koko yhteiskuntaa osallistavaa keskustelua yhteisistä eurooppalaisista arvoistamme.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Panie Przewodniczący! Bardzo chciałem podziękować. Otóż ja poparłem sprawozdanie dotyczące polityki unijnej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Poparłem to z głębokim przekonaniem, gdyż terroryzm i przestępczość zorganizowana są niestety dzisiaj podstawowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie. Walka z tym zagrożeniem wymaga współdziałania państw Unii oraz wymaga koordynacji pracy różnych służb, myślę tutaj o wywiadach, o policji, ale także współdziałaniu wymiaru sprawiedliwości. Ta walka, jeśli ma być walką skuteczną, musi być prowadzona nie tylko przez jedno państwo, ale musi być prowadzona przez wszystkie państwa. Dlatego też uważam, że należy zwiększać kompetencje unijnego koordynatora do zwalczania terroryzmu. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, as a representative of Northern Ireland, and having lived through a terrorist campaign waged in our Province for over thirty years, effective counter-terrorism strategy remains a priority in my constituency. Sadly, there remains a rump within Republicanism who still cannot comprehend that their objectives cannot be reached through murder and mayhem.

While it is right that we should prioritise the threat of organisations such as al-Qa’ida, we should not forget the threat posed in individual Member States. I condemn unreservedly the shooting of a young man in Londonderry this morning, in my constituency.

Effective anti-terrorism measures are a must. Anti-terrorism measures must be coordinated across national borders and in line with a threat-based approach. The sharing of data is important, as long as the necessary safeguards are in place. There is some merit in this report, but I could not support some aspects of it and therefore I abstained.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, international pressure and cooperation is an invaluable tool in the fight against global and local terrorism alike. I can therefore see the benefits of Member States working together on counter-terrorism measures and the EU has already made significant progress in counter-terrorism work, such as in the sharing of international banking data and air passenger security.

Whilst the report on the EU’s counter-terrorism policy puts forward some sensible measures to the policy, such as a risk-based approach that is tailored to each Member State and the need to examine the costs and the current allocation of European spending, there are still a number of areas that require clarification.

I am not comfortable with permitting the EU institutions to act as the facilitator of intelligence sharing between Member States as this should not be an EU competence. Issues concerning national security are a Member State competence and should remain so. Terrorists do not respect borders; they act globally. Counter-terrorism measures need equally to reflect a global, not solely EU, focus.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Relazione: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que é necessário apoiar os países candidatos e potencialmente candidatos à adesão à União Europeia, nomeadamente no que concerne à Islândia, Montenegro e Chipre Turco, de modo a ficarem em linha com as políticas europeias. Aprovo igualmente a proposta da Comissão, de modo a compatibilizar o presente instrumento com outros instrumentos de apoio, como o de cooperação transfronteiriça. Considero que este instrumento é essencial para se preparar em tempo útil uma possível integração destes países candidatos ou potenciais candidatos, até porque se identificaram nos últimos casos necessidades profundas de reformas, particularmente no que respeita aos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) offre sotegno per il periodo 2007-2013 ai paesi impegnati nel processo di adesione all’UE. Questa assistenza è fornita nel contesto dei partenariati europei con i candidati potenziali e dei partenariati per l’adesione dei paesi candidati effettivi che riguardano i paesi dei Balcani occidentali e l’Islanda. Islanda e Montenegro sono Paesi candidati all'ingresso nell'Unione dal 2010. Essendo l'IPA uno strumento tendenzialmente flessibile, è possibile modulare il sostegno a tali Paesi beneficiari in base alle esigenze che emergono dalle valutazioni e dai documenti della Commissione. Sono due realtà differenti: l'Islanda ad esempio ha un PIL procapite superiore alla media europea, mentre la gestione amministrativa e finanziaria del Montenegro, per la differente storia nazionale, presenta delle esigenze e delle problematiche differenti anche in ambito di trasparenza finanziaria. È quindi opportuno adeguare le regole di erogazione dei finanziamenti dell'IPA - CBC e dell'ENPI ai nuovi rilevamenti sui due Paesi candidati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Balkans occidentaux, Turquie et Islande) bénéficient d’une aide financière par le biais de l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP). Avant d’être acceptés comme des Etats membres à part entière, l’Union les prépare à intégrer l’acquis communautaire dans leurs politiques nationales. Conditionnée à des obligations de résultats, l’IAP concerne le renforcement des capacités institutionnelles, la coopération transfrontalière, le développement économique et social et le développement rural. J’ai voté en faveur du rapport Albertini, qui permet de mobiliser cet instrument pour le Monténégro et l’Islande.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Elfogadom a Bizottság javaslatát, ami három ponton javasol módosítást a 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendeletre vonatkozóan, mely intézkedések nem igényelnek újabb kiadásokat. Az első szerint Izland és Montenegró a potenciális tagjelölt országok listájáról átkerül a tagjelölt országok listájára. Az Európai Néppárt mindig is támogatta a bővítési folyamatot a Nyugat-Balkán országokban, Izland pedig csatlakozási tárgyalásokat is kezdett már, hiszen a koppenhágai kritériumoknak messzemenően megfelel. Egyetértek a Bizottság második módosítási javaslatával, mely a CBC-programokban – az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határokon átnyúló együttműködési programjai – való részvételt kizárólag a helyi szereplők számára tenné lehetővé. Magyarországnak az Európai Unió határaként kiemelten fontos érdeke, hogy a pályázati felhívásokban való részvétel lehetőségét korlátozzák azon országok pályázóira, amelyek részt vesznek az IPA vonatkozó CBC-programjaiban. Hazánk szomszédságában egy potenciális tagjelölt ország maradt, Szerbia. A harmadik módosítást is támogatom, mely azon célból jön létre, hogy a PHARE-bizottság továbbra is segíthesse a Bizottságot a ciprusi török közösség számára nyújtott pénzügyi támogatás kezelésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru, întrucât Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) ((2) ) oferă asistenţă ţărilor candidate şi potenţial candidate în vederea alinierii lor progresive la standardele şi la politicile Uniunii, inclusiv la acquis, dacă este cazul, în vederea aderării. Totodată, regulamentul face o distincţie clară între ţările candidate şi cele potenţial candidate.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão propôs ao Conselho e ao Parlamento alterar o Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho, de 17 de Julho de 2006, que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA), com vista a transferir a Islândia e o Montenegro da lista dos países potencialmente candidatos (Anexo II) para a lista dos países candidatos (Anexo I). Estas alterações destinam-se a clarificar as regras relativas à participação na concessão de contratos de subvenção financiados ao abrigo da componente Cooperação Transfronteiriça e a assegurar coerência com outros instrumentos de ajuda externa, em especial, com o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.

Acolho favoravelmente esta proposta que reconhece o novo estatuto dos dois países e desejo que ambos possam prosseguir no seu caminho rumo à integração europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho, o qual cria o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão cujo objetivo é orientar as práticas dos países interessados em aderir à União Europeia. Tendo em vista este alinhamento progressivo, o regulamento previu uma distinção entre países candidatos e países potencialmente candidatos, ou seja, aqueles que se encontram próximos de uma adesão e os que ainda têm um caminho mais ou menos longo a percorrer. A Islândia e o Montenegro solicitaram a sua adesão à União Europeia e o Conselho, em 17 de junho e 17 de dezembro de 2010, respetivamente, e na sequência do parecer da Comissão, decidiu que se deveria dar início às negociações de adesão, uma vez que reuniam as condições definidas no Conselho Europeu de Copenhaga em 1993, merecendo, assim, o estatuto de países candidatos. Concordo, pois, com a alteração do Regulamento n.º 1085/2006 do Conselho que visa clarificar as regras de participação nos contratos de financiamento ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (cooperação transfronteiriça) e assegurar a sua articulação com o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Vo svojich záveroch zo 17. júna 2010 Európska rada uviedla, že Island spĺňa politické kritériá stanovené Európskou radou v roku 1993 v Kodani, a zároveň uvítala stanovisko Komisie k žiadosti Islandu o členstvo v EÚ. Z týchto dôvodov Európska rada rozhodla o začatí rokovaní s Islandom. A preto je Island kandidátskou krajinou. Neskôr, v decembri 2010 Európska rada schválila závery Rady zo 14. decembra 2010 o rozšírení a súhlasila s udelením štatútu kandidátskej krajiny tiež Čiernej Hore. Komisia preto navrhuje Rade a Európskemu parlamentu zmeniť a doplniť nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) vzhľadom na presun Islandu a Čiernej Hory zo zoznamu potenciálnych kandidátskych krajín do zoznamu kandidátskych krajín. V nariadení Rady (ES) č. 1085/2006 sa totiž jasne rozlišuje medzi kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami. Vzhľadom na objasnenie pravidiel týkajúcich sa účasti na grantových zmluvách financovaných v rámci prvku cezhraničnej spolupráce IPA a zaistenie súdržnosti s ostatnými nástrojmi vonkajšej spolupráce, predovšetkým s nástrojom európskeho susedstva a partnerstva, je opodstatnené navrhnúť zmeny a doplnenia článku 19 už zmieňovaného nariadenia Rady (ES) č. 1085/2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − I welcome the adoption of this report on pre-accession assistance in my capacity as the Chairman of the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − 2010 m. birželio 17 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad Islandija atitinka 1993 m. Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos nustatytus politinius kriterijus, ir pritarė Komisijos nuomonei dėl Islandijos paraiškos dėl narystės ES. Todėl Europos Vadovų Taryba nutarė pradėti derybas su Islandija. Taigi Islandija yra šalis kandidatė. 2010 m. gruodžio 16–17 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino 2010 m. gruodžio 14 d. Tarybos išvadas dėl plėtros ir sutiko suteikti Juodkalnijai šalies kandidatės statusą. Balsavau už šį dokumentą, kadangi Komisija Tarybai ir Parlamentui siūlo iš dalies pakeisti 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, kad Islandija ir Juodkalnija būtų perkeltos iš potencialių šalių kandidačių sąrašo į šalių kandidačių sąrašą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution which allows Iceland and Montenegro to be placed on the list of countries qualifying for pre-accession assistance.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose d'octroyer à l'Islande et au Monténégro l'aide financière qui est proposée aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Cette aide a pour but de soutenir la mise en œuvre des critères d'adhésion à l'Union. Son versement est soumis à une obligation de résultat concernant l'application des ces critères, dont la mise en place d'une économie de marché adaptée à la concurrence libre et non faussée, consacrée par l'Union, et la mise en œuvre des directives et règlements européens. Les conséquences sociales de l'application de telles conditionnalités sont inacceptables.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Expressei o meu voto em sentido favorável já que considero importante a utilidade do IPA. O objectivo deste instrumento é prestar assistência aos países candidatos conforme a necessidade dos mesmos, com base em relatórios anuais de estratégia emitidos pela Comissão sobre os países em questão. Torna a ajuda mais eficaz e coerente, insere-a num quadro único para o reforço da capacidade institucional, cooperação transfronteiriça, de desenvolvimento económico e social. As ajudas de pré-adesão apoiam o processo de estabilização dos países candidatos e candidatos potenciais, respeitando as suas especificidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Seit 2007 wird die EU-Heranführungshilfe über ein einheitliches Instrument kanalisiert, mit dem Bewerberländer und mögliche Bewerberländer gezielt unterstützt werden sollen in den Bereichen Übergangshilfe und Aufbau von Institutionen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, regionale Entwicklung, Entwicklung der Humanressourcen und Entwicklung des ländlichen Raums. In der Vergangenheit gab es immer wieder Unregelmäßigkeiten. Nach wie vor gehen Milliarden verloren, weil Brüssel nicht in der Lage oder willens ist, hier endlich nachhaltig aufzuräumen. In Laisser-faire-Manier ist man nicht einmal bemüht, zu Unrecht ausgezahlte Gelder zurückzufordern. Erneut ist kein Änderungswille feststellbar. Nun will man auch noch Nordzypern inkludieren, obwohl die Türken dort nicht einmal bereit sind, die Kulturdenkmäler zu erhalten bzw. zu renovieren. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Das Instrument für Heranführung dient als Vorbeitrittshilfe für Beitrittskandidaten, wie Montenegro oder die Türkei. Jedes Jahr stellt der europäische Rechnungshof aufs Neue Unregelmäßigkeiten und Fehler bei der Auszahlung der Fördergelder im Rahmen der Heranführung fest. Darüber hinaus sollte die Heranführung für die Türkei allgemein gestoppt werden, da die Türkei kein geeigneter Beitrittskandidat ist und dies auch immer wieder eindrucksvoll selbst unter Beweis stellt. Wie z.B. im türkisch besetzten Nordzypern, wo trotz EU-Hilfe Kirchen und andere Kulturdenkmäler verwahrlosen, zerstört oder in Moscheen oder andere Einrichtungen umfunktioniert werden. Der Bericht spricht sich für eine verstärkte Förderung der türkischen Gemeinschaft in Nordzypern aus, was ich angesichts der dargestellten Situation für untragbar erachte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria numatoma Islandiją ir Juodkalniją iš potencialių šalių kandidačių sąrašo perkelti į šalių kandidačių sąrašą. Džiugu, kad abi šalys padarė didžiulę pažangą siekdamos ES integracijos ir įvykdė keliamus politinius reikalavimus, Kopenhagos kriterijus. Pažymėtina, jog sprendimas perkelti šias šalis į kandidačių sąrašą turės teigiamą poveikį ES plėtros procesams, kurie yra vieni iš svarbiausių ES prioritetų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Islandija yra išskirtinė šalis kandidatė dėl šalies suderinimo su ES teisės aktais taikant Europos ekonominės erdvės susitarimą ir dėl savo ekonominio bei socialinio išsivystymo. Tuo tarpu Juodkalnijai suteiktas kandidatės statusas yra didelis šios šalies postūmis į priekį. Tačiau tam, kad tolimesni procesai ir derybos vyktų sklandžiai ir operatyviai, abi šalys ir toliau turi dėti visas pastangas siekdamos įgyvendinti vidaus reformas ir tinkamai vykdyti narystės reikalavimus bei prisiimti su naryste ES susijusius įsipareigojimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento per quanto riguarda l'istituzione di assistenza nella preadesione di nuovi Membri all'Unione mi trova favorevole. Penso che sia necessario che vengano imposte condizioni basilari per far sì che i paesi che desiderano entrare nella Comunità preesistente si adeguino al livello di quelli già membri onde evitare che ci sia un dislivello troppo netto, già dal principio, che possa comportare problemi e una piu complicata collaborazione tra gli stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente proposta de regulamento que tem por objetivo alterar o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) tem por objetivo transferir da lista dos países potencialmente candidatos a Islândia e o Montenegro, que passarão agora à lista dos países candidatos. Esta alteração decorre na sequência das decisões do Conselho Europeu. O processo no Parlamento Europeu foi consensual, tendo sido, em primeira leitura, adotada a proposta da Comissão. Votei favoravelmente a presente proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La modifica risponde alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri dell'UE coinvolti nei programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) per quanto riguarda la partecipazione agli inviti a presentare proposte. Convenendo con il parere degli Stati membri secondo il quale la partecipazione agli inviti a presentare proposte sia limitata ai candidati dei paesi che partecipano al pertinente programma CBC, esprimo il mio voto favorevole alla proposta di regolamento concernente i negoziati di adesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta da Comissão tem por objeto precípuo a alteração do artigo 19.° do Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão. Trata-se de um diploma que tem por objeto o apoio aos Estados candidatos, ou pré-candidatos, à adesão à UE, auxiliando o processo de aproximação ao acervo comunitário. Com a alteração do artigo 19.° visa-se resolver uma querela entretanto surgida, sem nenhuma alteração substancial. Votei, por conseguinte, em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2011)0446); having regard to Article 294(2) and Article 212(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C7-0208/2011); having regard to Article 294(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union; having regard to Rules 55 and 46(1) of its Rules of Procedure; having regard to the report of the Committee on Foreign Affairs (A7-0397/2011), the European Parliament has adopted its position at first reading, taking over the Commission proposal; calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text; and instructs its President to forward its position to the Council, the Commission and the national parliaments.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − I and the ECR Group which I coordinate on the Committee on Foreign Affairs voted today to support the Albertini report on amending the Instrument for Pre-accession. The enlargement of the EU to 27 Member States has been a great success story, although enlargement fatigue has now set in. I am the standing Rapporteur of the Parliament for Montenegro and I am pleased that Montenegro and Macedonia have now been moved from potential candidates to candidates for EU membership under IPA. But I deeply regret that at the European Council summit last Friday, in spite of recommendations from the Commission and – in the case of Montenegro – for reasons of domestic politics in a couple of Member States and - in the case of Macedonia – for reasons of the name the country uses to describe itself, which is objected to by Greece, they have still been blocked in Council as candidates from opening negotiations. This is deeply frustrating to their governments and also deeply unfair to their people.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão propõe ao Conselho e ao Parlamento três alterações ao Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) e que visam: a transferência da Islândia e do Montenegro da lista dos países potencialmente candidatos (Anexo II) para a lista dos países candidatos (Anexo I), na sequência das decisões do Conselho Europeu; uma revisão do artigo 19.º em relação a dois aspetos como a avaliação da coerência com o Regulamento n.º 2112/2005 (o denominado regulamento sobre a desvinculação) e a coerência com outros instrumentos de ajuda externa; e no artigo 25. °, n.º 1, uma alteração do segundo parágrafo. A posição do Parlamento Europeu foi a de apoiar estas propostas que também subscrevo.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Am 17. Juni 2010 entschied der Europäische Rat, Montenegro und Island den Status eines Kandidatenlands einzuräumen, was diesbezüglich auch eine Abänderung der Verordnung zur Schaffung eines Instruments für die Heranführungshilfe mit sich bringt. In der zweiten Abänderung betreffend Artikel 19 über die „Teilnahme an Vergabeverfahren und Ursprungsregeln, Zuschussfähigkeit“ werden die Forderungen der Mitgliedstaaten berücksichtigt, die Teilnahme an Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen auf Bewerber aus denjenigen Ländern zu beschränken, die an den betreffenden IPA-Programmen für grenzübergreifende Zusammenarbeit teilnehmen. Die dritte Abänderung betreffend Artikel 25 garantiert, dass der Phare-Ausschuss die Kommission weiterhin bei der Verwaltung der finanziellen Unterstützung für die türkische Gemeinschaft Zyperns unterstützen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo presentato dal collega Albertini riguarda la proposta di modifica del regolamento che istituisce uno strumento di assistenza preadesione con riferimento a quei paesi che abbiano la prospettiva di divenire membri dell'Unione europea. Lo scopo è quello di provvedere assistenza secondo le necessità dei paesi coinvolti dall'esercizio in essere, basandosi sulle relazioni annuali di strategia della Commissione relative ai paesi in questione. Considerando l'utilità di tale strumento di assistenza preadesione ho dunque espresso il mio voto favorevole.

 
  
  

Relazione: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. É necessário um novo paradigma de apoio aos produtores e transformadores europeus, promovendo um melhor aproveitamento do que é produzido na União Europeia, o que será capaz de gerar receitas diretas para os produtores e transformadores. A título de exemplo, cerca de 80 % do sumo de laranja consumido na União Europeia provém dos Estados Unidos e do Brasil. Tal facto não se justifica, na medida em que temos ótimos citrinos, somos capazes de produzir localmente e à escala europeia sumos de fruta de elevada qualidade, tornando-se também neste caso necessário impulsionar a produção.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų. Šių produktų sektorius yra pakankamai svarbi Europos Sąjungos pramonės dalis. Vis dėlto, paėmus tik vieną pavyzdį – apelsinų sultis, reikėtų pastebėti, kad daugiau kaip 82 % ES suvartojamų sulčių pagamintos daugiausia Brazilijoje ir Jungtinėse Valstijose, t. y. ES teritorijoje pagamintos sultys sudaro mažiau kaip 20% ES suvartojamų apelsinų sulčių. Todėl pritariu pranešėjui, jog svarbu remti Europos sektorių, suderinant direktyvą su tarptautine teise ir kodeksu ir nustatant tokias pačias taisykles, taikomas visiems produktams, kuriais prekiaujama Bendrijos teritorijoje. Kaip nurodyta direktyvos konstatuojamosiose dalyse, siekiama padėti sudaryti sąlygas laisvam šių produktų judėjimui. Europos Sąjungoje gaminamos aukštos kokybės vaisių sultys, kurios padeda laikytis sveikos ir subalansuotos mitybos. Jos gaminamos laikantis tvarumo standartų, kuriuos propaguoja mūsų įstatymai. Todėl ES veikiančių įmonių atžvilgiu reikalavimas, kad tokios pačios kokybės standartai būtų taikomi visiems produktams, kuriais prekiaujama ES, yra sąžiningas. Be to, turime atsižvelgti ir į aplinkosauginius aspektus: vietos produktų nereikia transportuoti dideliais atstumais, dėl to išmetant didelius CO2 kiekius. Reikia pabrėžti, kad šiame dokumente kalbama ne apie Europos protekcionizmo priemones, o apie nuolatinį visų mūsų ekonomikos sektorių tvarumo siekį. Bendroji produkto kokybė taip pat vertinama atsižvelgiant į produkto etinius, ekologinius ir kokybinius aspektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Modificarea dispoziţiilor specifice ale Directivei 2001/112/CE referitoare la etichetarea sucurilor de fructe şi a produselor similare este necesară pentru a proteja interesele consumatorilor, pentru a garanta că sucurile de fructe sunt etichetate în mod clar. Această etichetarea va trebui să aibă în vedere noile reguli cu privire la ingredientele autorizate, cum ar fi cele în materie de adaos de zaharuri, care nu mai este permis în sucurile de fructe. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a face o distincţie între tipurile de produse care au denumiri derutante sau cu dublu sens. De aceea am votat în favoarea Raportului lui Perello Rodriguez referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi alte produse similare destinate consumului uman.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur des nouvelles règles européennes pour la composition et l’étiquetage des jus de fruits prévues dans le rapport Perello Rodriguez. Ces règles permettront une meilleure information des consommateurs sur le contenu des jus. Ainsi, la mention « sans sucres ajoutés » ne pourra plus être utilisée abusivement. De même, ces nouvelles règles permettront de protéger le consommateur, en particulier les diabétiques, en faisant clairement la différence entre les jus de fruit et les nectars dont la charge en sucre est différente.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią teisėkūros rezoliuciją ir pritariau Parlamento pozicijai per pirmąjį svarstymą. Komisijos pasiūlymu siekiama antrą kartą iš dalies pakeisti 2001 m. Tarybos direktyvą dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų. Direktyvoje nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama tokių produktų sudėtis, tradicinių aprašymų naudojimas, gamybos specifikacijos ir ženklinimas, numatyti siekiant užtikrinti jų laisvą judėjimą Europos Sąjungoje. Pasiūlyme iš naujo patvirtinamas vaisių sulčių ir vaisių sulčių iš koncentrato skirtumas, supaprastinamos nuostatos dėl skonio ir aromato grąžinimo, numatoma iš leidžiamų sudedamųjų dalių sąrašo pašalinti cukrų, o pomidorai įtraukti į vaisių sulčių gamybai naudojamų vaisių sąrašą. Pritariu, jog Komisija ir valstybės narės vykdytų tikslingas informacines kampanijas, kad vartotojai būtų informuoti apie įvairias šia direktyva nustatytas sulčių ir panašių produktų kategorijas bei, kad lengviau galėtų atskirti, pavyzdžiui, sultis ir nektarus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece apreciez că buna informare a consumatorilor este esenţială, în special în domeniul produselor alimentare. Prin prevederile în materie de etichetare, noile reglementări aduc mai multă claritate şi transparenţă cu privire la conţinutul sucurilor de fructe.

Am în vedere, în special, regulile cu privire la listarea ingredientelor, conţinutul de zahăr şi cantitatea de fructe diferite din fiecare produs. Informaţiile clare pe această temă constituie un element important pentru sănătatea consumatorilor. Ele vor fi utile unor categorii de persoane care suferă de afecţiuni specifice, cum ar fi diabetul. În acelaşi timp, se pot dovedi importante şi pentru promovarea unei alimentaţii sănătoase, contribuind astfel, de exemplu, la scăderea riscurilor de obezitate. Subliniez că aceste elemente sunt cu atât mai necesare în cazul copiilor, care reprezintă o categorie importantă de consumatori de sucuri de fructe. Nu în ultimul rând, salut prevederile care vizează menţionarea originii ingredientelor principale din sucuri. Apreciez că acestea pot contribui la promovarea fructelor provenite din UE şi pot veni, astfel, în sprijinul agricultorilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente relatório procede à segunda alteração da Diretiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares destinados à alimentação humana. Estabelecem-se assim novas regras relativas à composição, à utilização das denominações de reserva, às especificações de fabrico e à rotulagem dos sumos de frutos na União Europeia. Estas novas regras refletem as novas normas internacionais relativas aos ingredientes autorizados, como as que dizem respeito à adição de açúcar, que deixa assim de ser autorizada nos sumos de frutos. Por outro lado, as novas normas, de aplicação a todos os produtos comercializados na UE, mesmo que importados de países terceiros, estipulam que só poderão ser vendidos como sumo de laranja os que não tenham adição de outros sumos. No caso de sumos produzidos a partir de duas ou mais espécies de frutos, a denominação deverá ser complementada com a indicação dos frutos utilizados, por ordem decrescente do volume dos sumos de frutos incorporados. Estas medidas deverão ser reforçadas com campanhas de informação específicas que possibilitem aos consumidores saber exatamente que produto estão a adquirir. Neste sentido, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – De nouvelles règles d'étiquetage pour les jus de fruits et les nectars ont été approuvées par le Parlement européen, elles offrent davantage de transparence aux consommateurs. Le but est bien l'information des consommateurs, afin qu'ils aient des indications claires sur ce qui est un véritable jus et ce qui ne l'est pas. Ces règles visent à empêcher que des appellations potentiellement trompeuses soient données aux mélanges de jus de fruits et à préciser l’allégation « sans sucres ajoutés », et ce dans le but d’avoir connaissance rapidement et clairement de la présence de sucres ou d'édulcorants. Dorénavant, un mélange de deux jus devra également recevoir une dénomination qui reflète totalement son contenu. Les consommateurs doivent être informés au mieux afin qu'ils achètent en pleine connaissance de cause leurs produits alimentaires tels que les jus de fruits par exemple.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes pritariu, kad turime sudaryti sąlygas ir toliau vystyti Europos Sąjungos vaisių sulčių ir kitų panašių produktų sektoriaus pramonę. Jau 2001 m. priimta ES direktyva įnešė didelį ir svarbų pokytį pramonės reguliavime, o, svarbiausia, vartotojų apsaugoje. Tai yra, kad būtent pagal šią direktyvą, gamintojai buvo įpareigoti etiketėse nurodyti, ar sultys buvo pagamintos iš koncentrato, ar tai yra tikros išspaustų vaisių sultys. Šiame minėtos direktyvos peržiūros etape šį skirstymą siūloma išlaikyti. Kita pagrindinė persvarstomos direktyvos ypatybė yra ta, kad direktyva labiau suderinama su Maisto kodekso nuostatomis bei sprendžiama, ar Europos Sąjungoje gaminamoms sultims gali būti taikomos tam tikros technikos, kurios yra taikomos kituose pasaulio regionuose gaminamoms sultims. Pavyzdžiui, mandarinų sulčių pridėjimas į apelsinų sultis, kuriam Europos Parlamentas neprieštarauja, nes tai ne tik sustiprina sulčių spalvą ir kvapą, bet ir kai kuriais atvejais atitinka tam tikrų vartotojų kategorijų poreikius. Visgi, į taip vadinamą „aromatų regeneravimą“ Parlamentas žiūri atidžiau, tačiau pritaria Komisijos pozicijai, kad aromatas, vaisių minkštimas ir plėvelinės skiltelių pertvaros, tinkamais fiziniais būdais gauti iš tos pačios rūšies vaisių, gali būti grąžinami į sultis, tačiau apie tai vartotojai turi būti informuojami sulčių pakuotėje.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Rodriguez. In Europa, i succhi di frutta e di altri prodotti analoghi rappresentano un importante comparto industriale. Tuttavia, utilizzando come modello di riferimento il succo d'arancia, l'82% di succo consumato nell'UE proviene direttamente dal Brasile e dagli Stati Uniti e solo meno del 20% è prodotto in Europa.

L'industria europea della trasformazione, a differenza di altri paesi, è complementare a quella della commercializzazione di prodotti freschi e di conseguenza genera una massiccia importazione di questi, causando elevati costi ambientali in termine di CO2. È necessario sostenere con determinazione il settore europeo, che vanta un importante valore aggiunto anche in termini occupazionali e migliorare la qualità dei prodotti mediante, anche, processi di produzione più sostenibili che possano influenzare anche i produttori dei paesi terzi.

Condivido, inoltre, l'importanza di utilizzare diciture sulle confezioni, come: “senza zucchero aggiunto” in quanto la confusione su questi tipi di prodotti è notevole; al contempo, ritengo opportuno avviare campagne di informazione specifiche per dare al consumatore la possibilità di sapere esattamente ciò che acquista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Ovocné džusy vyráběné v Evropské unii jsou vysoce kvalitními výrobky, které přispívají ke zdravé a vyvážené výživě, a jsou vyráběny podle standardů udržitelnosti, které podporují naše právními předpisy. Je proto důležité zaručit vysokou kvalitu všech výrobků, které se prodávají na evropském trhu. Aniž by byla zpochybňována jakákoli dovozní politika, schválená zpráva podle mého názoru správně upřednostňuje místní výrobky, které nemusí být dováženy z velkých vzdáleností, které nejsou vyráběny za sociálních a pracovních podmínek, jež jsou v rozporu s právními předpisy Společenství, a které odpovídají pravidlům potravinové bezpečnosti Unie. Nejedná se však o evropský protekcionismus, nýbrž o udržitelnost veškerých odvětví našeho hospodářství. Všeobecná kvalita výrobků se posuzuje mimo jiné i z hlediska jeho etické, ekologické a sociální kvality. Přestože souhlasím s většinou požadavků návrhu revize, který předložila Komise, mám určité pochybnosti, pokud jde o funkci tohoto orgánu v budoucnosti, konkrétně s ohledem na akty v přenesené pravomoci. Z toho důvodu souhlasím s opravou čl. 7a odst. 1a tak, aby se doba pro přenesení pravomoci Komise změnila z „doby neurčité“ na „pět let“. Zároveň dodávám, že pokud po uplynutí pěti let nebudou existovat podstatné změny odůvodňující revizi právního předpisu, měl by být použit mechanismus konkludentního prodloužení.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Zpráva se věnuje především zpřehlednění právního prostředí pro označování ovocných šťáv. Jde zde především o definování pojmů, jako je ovocná šťáva, ovocný nektar, ovocný nápoj a limonáda. Uvedené pojmy se především liší obsahem ovocné šťávy, kdy pod tímto pojmem je myšlen 100% obsah ovoce, zatímco u ovocného nektaru se obsah ovoce snižuje až k 25 % a u ovocného nápoje jde pod hranici 25 % ovoce. Novela směrnice současně zavádí i novou povinnost označovat na obalech alespoň polovičním písmem, než je název výrobku, popis, zda-li jde o ovocnou šťávu, nektar, nápoj nebo limonádu. Toto opatření přispěje k lepší orientaci spotřebitele, pokud jde o obsah těchto výrobků, a spotřebitel snadněji pozná, o jak kvalitní výrobek se jedná. Stejně tak nebude v budoucnu maten, zda-li jde o 100% ovocný výrobek či jsou v něm obsaženy nějaké náhražky. Všechna navrhovaná opatření považuji za přínosná pro spotřebitele. Zejména starší generace se bude moci lépe orientovat, co je skutečný obsah daného výrobku, což při nadcházejícím roce aktivního stárnutí považuji za důležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Noile norme privind sucurile de fructe şi anumite produse similare introduc pentru prima oară o distincţie clară între sucurile naturale de fructe şi băuturile ce conţin adaos de zahăr. Prin adoptarea acestui raport noi nu urmărim să facem o alegere pentru consumator, ci doar ne asigurăm că acesta din urmă este pe deplin informat în momentul alegerii produsului. Având în vedere că sectorul sucurilor de fructe şi al altor produse similare este o industrie cu o pondere semnificativă în Uniunea Europeană, normele revizuite privind compoziţia şi etichetarea acestor produse şi o indicaţie clară în privinţa adaosului de zahăr vor asigura un nivel ridicat de calitate pentru toate produsele comercializate pe teritoriul Uniunii şi vor contribui la îmbunătăţirea pieţei interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de directivă privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman. Este necesară susţinerea sectorului european, adaptând directiva la dreptul internaţional şi la Codex şi stabilind aceleaşi reguli pentru toate produsele comercializate în UE. Scopul este promovarea liberei circulaţii a acestor produse, dar şi clarificarea legislaţiei privind etichetarea şi clasificarea acestora, ingredientele autorizate şi admisibilitatea anumitor practici.

Aşadar, revizuirea propunerii va constitui un avantaj şi pentru produsele importate care sunt comercializate în prezent în Uniunea Europeană. Noua directivă le va oferi producătorilor din ţările terţe posibilitatea de a îmbunătăţi calitatea produselor prin procese de producţie mai durabile. De asemenea, nişte norme unice pentru toţi actorii vor preveni fraudele şi concurenţa neloială şi vor contribui la clarificarea informaţiei furnizate consumatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Este projeto de resolução legislativa que pretende alterar a Diretiva 2001/112/EC é basicamente uma proposta técnica que pretende clarificar e simplificar o enquadramento legislativo europeu relativo à produção e rotulagem de sumos de frutas destinados ao consumo humano no território da União Europeia. Concordo com o compromisso atingido pelo trílogo e que se reflete nas alterações propostas pelo relator, pelo que votei favoravelmente este relatório, agora aprovado em primeira leitura.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le vote favorisant un meilleur étiquetage sur les jus de fruits et nectars évitera que les Européens soient induits en erreur sur la composition de ces produits, notamment lorsque ce sont des mélanges de plusieurs jus. Ainsi, les consommateurs sauront, dans le cas d’un mélange de jus, la proportion exacte de chaque fruit utilisé pour ce mélange. Le nom des mélanges de jus devra également mieux refléter la composition réelle de la boisson, en indiquant les différents fruits utilisés. De plus, des indications plus claires sur la teneur en sucre et en édulcorants de ces produits seront également ajoutées sur les étiquettes. Concrètement, les jus de fruits ne comprendront par définition aucun édulcorant ou sucre ajouté, à la différence des nectars pour lesquels les Européens diabétiques ou suivant un régime diététique particulier pourront désormais mieux choisir les produits qui leur conviennent.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport précisant le contenu des boissons à base de jus de fruits afin d'apporter à nos concitoyens des garanties sur le contenu des produits qu'ils achètent et de leur permettre ainsi de faire des choix de consommation mieux informés. Il est essentiel d'échanger en toute transparence au sein du marché unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − Reliable and clear information to consumers is vital and it is welcome that accurate information on fruit juice packaging has been a priority for the rapporteur and those at the negotiating table.

The key factor for me, and I think for many consumers, in this is the clear distinction between a product that is a fruit juice and those that are a fruit juice from concentrate. I am glad this key difference will remain clearly identifiable to the consumer, as indeed the health benefits in terms of vitamin intake can be quite stark between a pure fruit juice and a concentrate. We want fruit juices to be an easy way to reach the recommended five a day of a healthy diet, and that consumers have the information to make an informed choice.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre sumos de frutos e determinados produtos similares destinados à alimentação humana, porque inclui normas sobre a composição e a rotulagem destes produtos que irão garantir uma informação mais clara aos consumidores, designadamente no que se refere à indicação da adição de açúcar, o que é particularmente importante para as pessoas com diabetes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os sumos de fruta representam 10% do total das bebidas não alcoólicas consumidas na Europa. Destes, só uma pequena percentagem é produzia localmente, sendo 82% importada do Brasil. É importante dinamizar a produção europeia de sumos de frutas, de forma a apoiar as nossas indústrias transformadoras e os nossos produtores. Para além disso, é fundamental garantir aos consumidores a informação necessária para que saibam, exactamente, que tipo de sumos estão a consumir, fazendo uma escolha consciente e informada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta da Comissão pretende modificar pela segunda vez a Diretiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares destinados à alimentação humana. Os sumos de frutos produzidos na União Europeia são produtos de alta qualidade, fabricados com base em normas de sustentabilidade, e contribuem para um regime alimentar saudável e equilibrado. Assim é fundamental assegurar a qualidade de todos os produtos comercializados no território da União. Este relatório defende o produto de proximidade, que não deve ser transportado a grandes distâncias devido à consequente emissão de CO2, que é fabricado em condições sociais e laborais compatíveis com a legislação da UE e com base nos princípios de segurança alimentar estabelecidos na UE, sem querer pôr em causa nenhum tipo de política de importação. Considero que é fundamental a informação ao consumidor, acautelando o perigo de induzir uma leitura errada pelo consumidor, nomeadamente, no que diz respeito à retirada da menção sem adição de açúcares sem que antes se faça uma clarificação eficiente ao consumidor. Concordo com o relator sobre a necessidade de dar tempo à indústria para que esta possa comunicar e informar o consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Apoiámos este relatório, que pretende clarificar conceitos relativamente à nomenclatura, aromatização e melhoria da informação aos consumidores sobre esta matéria. Propõe-se, assim, a proibição da utilização de denominações potencialmente enganosas ou equívocas, como é o caso de sumo de frutos naturais, que levem o consumidor a pensar, erradamente, que se trata de um sumo obtido directamente a partir de frutos, quando em alguns casos os sumos são obtidos a partir de concentrados. Isto porque se verificam, actualmente, dificuldades quando se trata de distinguir, por exemplo, sumos de néctares, e porque a presença ou não de açucares se revela importante para o consumidor fazer as escolhas de acordo com as suas necessidades e desejos específicos. Será, por estas razões, bem-vinda a realização de campanhas de informação sobre diferentes categorias de sumos.

Existem, contudo, preocupações, também elas expressas no relatório, nomeadamente sobre a delegação de poderes à Comissão Europeia, principalmente no que respeita à revisão dos ingredientes autorizados. Esta foi a área que mais dificuldade suscitou durante as negociações com o Conselho e que também por essa razão não deve ser alterada por via de actos delegados. A proposta de directiva prevê um período de 18 meses para adaptação à nova legislação, o que permite à indústria efectuar as alterações necessárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório pretende clarificar conceitos relativamente à nomenclatura, aromatização e melhoria da informação aos consumidores sobre esta matéria na área relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares destinados à alimentação humana. Propõe-se assim a proibição da utilização de denominações potencialmente enganosas ou equívocas, como é o caso de sumo de frutos naturais, que levem o consumidor a pensar, erradamente, que se trata de um sumo obtido directamente a partir de frutos, quando, em alguns casos, os sumos são obtidos a partir de concentrados. Há dificuldades quando se trata de distinguir, por exemplo, sumos de néctares e a presença, ou não, de açúcares. Para o consumidor fazer as escolhas de acordo com as suas necessidades e desejos específicos, é bem-vinda a realização de campanhas de informação sobre diferentes categorias de sumos.

Existem, contudo, preocupações, também elas expressas no relatório, nomeadamente sobre a delegação de poderes à Comissão Europeia, principalmente no que respeita à revisão dos ingredientes autorizados. Esta foi a área que mais dificuldade suscitou durante as negociações com o Conselho e que também, por essa razão, não deve ser alterada por via de actos delegados. A proposta de directiva prevê um período de 18 meses para adaptação à nova legislação, o que permite à indústria efectuar as alterações necessárias, pelo que apoiámos o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Trh s ovocnými šťavami v Európskej únii pokrýva 10 % celkovej spotreby nealkoholických nápojov. Čo sa týka rozčlenenia tohto trhu, prevažuje výroba ovocných štiav z koncentrátu v porovnaní so šťavami vyrábanými priamo. Pokiaľ hovoríme o svetovom trhu s ovocnými šťavami, krajiny Európskej únie sú vo veľkej miere zásobované predovšetkým zo španielskeho trhu i z Brazílie. V smernici 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu, sa uvádzajú osobitné ustanovenia týkajúce sa výroby, zloženia a označovania ovocných štiav a podobných produktov s cieľom podporiť ich voľný pohyb v Európskej únii. Domnievam sa, že tieto pravidlá by sa mali prispôsobiť technickému pokroku a mal by byť pri nich zohľadnený vývoj v príslušných medzinárodných normách. Na túto novo navrhovanú smernicu sa bude vzťahovať bežný legislatívny postup ustanovený v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Pritom sa odteraz zohľadní opätovné vymedzenie právomocí Komisie (články 290, 291 zmluvy). V dôsledku toho sa predkladaným návrhom smernice zmenia a doplnia články 7 a 8 súčasnej smernice, a to začlenením všetkých vykonávacích opatrení do kategórie delegovaných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Esprimo il mio voto favorevole nei confronti della proposta, alla luce delle modifiche che sono state apportate ad essa durante il trilogo. Risulta essere più conforme al regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori, da poco approvato, l’aver stabilito che si debba scrivere sulle confezioni l’indicazione “ senza zuccheri aggiunti ”per un periodo di transizione di 4 anni e mezzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Negli ultimi due decenni il consumo di succhi di frutta in Europa è quasi raddoppiato, anche grazie alle campagne europee di sensibilizzazione su una corretta alimentazione. Grazie alla direttiva approvata oggi, finalmente, il succo di frutta potrà essere definito come tale solo se contiene il 100% di frutta senza alcun tipo di aggiunta, con l´indicazione dell´origine della materia prima utilizzata. L´Europa è chiamata inoltre a garantire una maggiore trasparenza per i consumatori anche con l´indicazione dell´origine della materia prima utilizzata. Questo è un dato fondamentale se si pensa che l'82% del succo d'arancia consumato nell´Unione proviene dal Brasile e dagli USA. Da oggi, quindi, non correremo più il rischio di trovare sulle nostre tavole succhi creati con miscele di frutti sconosciuti, non indicati sul prodotto. Grazie a questo nuovo tassello nel Codex alimentarius della normativa europea, auspico che la nuova direttiva valorizzi la qualità del prodotto europeo favorendo acquisti più consapevoli dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Il était essentiel d'informer au mieux les consommateurs sur les différents types de jus de fruits présents sur le marché (jus de fruits, jus de fruits à base de concentré ou encore nectar) et sur leurs compositions. Je me réjouis particulièrement que la possibilité d'ajouter du jus de mandarine/clémentine dans les jus d'orange sans le mentionner dans la dénomination de vente n'ait pas été adoptée. Mettre du jus de mandarine dans le jus d'orange sans le déclarer constituait à mes yeux une pratique frauduleuse et une véritable tromperie! Cela aurait également eu pour conséquence d'exposer le marché des jus d'orange à des distorsions de concurrence. Par ailleurs, l'addition du sucre est désormais interdite pour tous les jus de fruits et la directive prévoit une mention particulière sur l'étiquetage pour informer le consommateur de ce changement.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I supported this report which will enable European consumers to make more informed decisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi reikalaujama išlaikyti dvigubą žymėjimą, pagal kurį atskiriamos išspaustos vaisių sultys nuo vaisių sulčių, pagamintų iš koncentrato. Vartotojams yra sunku aiškiai atskirti skirtingas produktų, kuriems taikoma direktyva, kategorijas. Yra daug painiavos, ypač kai kalbama apie skirtumą tarp „sulčių“ ir „nektaro“. Labai svarbu paaiškinti šį skirtumą, susijusį su cukraus šiuose produktuose buvimu ar nebuvimu, nes tai ypač svarbu specialiųjų poreikių turinčių vartotojų grupėms (diabetikams, vaikams, asmenims, turintiems antsvorio ir pan.). Visoms vaisių sultims ir susijusiems produktams, kuriais prekiaujama ES, būtų taikomas tas pats teisės aktas, ir reikia atkreipti ypatingą dėmesį į nežalingą praktiką. Svarbu remti Europos sektorių, suderinant direktyvą su tarptautine teise ir kodeksu ir nustatant tokias pačias taisykles, taikomas visiems produktams, kuriais prekiaujama Bendrijos teritorijoje. Dabartinė direktyva suteiks progą trečiųjų šalių gamintojams pagerinti produktų kokybę vykdant tvaresnius gamybos procesus. Visiems taikomos tokios pačios taisyklės padės išvengti sukčiavimo ir nesąžiningos konkurencijos, taip pat jos padės pateikti vartotojams aiškesnę informaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui constitue un compromis avec le Conseil permettant de clarifier l'étiquetage des nectars de fruits comportant des édulcorants, l'étiquetage des jus de fruits comportant plusieurs fruits, ou encore l'utilisation de l'eau dans les jus de fruits.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am susţinut noile modificări, întrucât etichetele pentru sucuri vor fi în viitor mult mai clare. Amestecurile de sucuri, spre exemplu, vor reflecta exact proporţiile din compoziţie. Astfel, un amestec de 90% mere şi 10% portocale va trebui denumit clar „suc din mere si portocale”, în prezent astfel de amestecuri fiind comercializate cu eticheta „suc de portocale”. Etichetele precum „amestec de sucuri” vor fi folosite doar dacă sunt prezente trei sau mai multe tipuri de fructe. Consider că toate aceste clarificări vor fi extrem de utile pentru persoanele ce suferă de diabet sau persoanele care ţin diete.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie Komisji ENVI odnoszące się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest dokumentem, który zawiera w sobie wiele istotnych treści. Uważam, że jakość każdego produktu to jakość ekologiczna, etyczna i społeczna, a europejskie wyroby o wysokim standardzie umożliwiają zdrowe, a zwłaszcza zrównoważone odżywianie.

Nie należy jednak zapominać, że 82% soku pomarańczowego pochodzi z Brazylii i USA, a europejski przemysł przetwórczy stanowi uzupełnienie w stosunku do handlu świeżymi owocami. Mimo, że nadal pozostaje wiele kwestii do rozstrzygnięcia między innymi w nazewnictwie to uważam sprawozdanie Andresa Perello Rodrigueza za dobrze przygotowane i głosowałam za jego przyjęciem. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The European Union produces high quality fruit juices which contribute to a healthy and balanced diet and are manufactured according to the sustainability standards supported by our laws. It is therefore fair that we should defend these same high standards of quality for all products being marketed in the EU. Without seeking to question any form of import policy, this report favours the consumption of local products, those which do not have to be transported over vast distances, generating CO2 emissions, which are produced under social and labour conditions which are acceptable under Community law and which are manufactured according to the food safety principles established by the EU. This is not a matter of European protectionism, but reflects the continued pursuit of sustainability in all sectors of our economy. The overall quality of a product can also be measured by its ethical quality, its ecological quality and its social quality.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Per la tutela dei consumatori è necessario fornire il livello di informazioni più elevato possibile, nella massima trasparenza e chiarezza. E’ logico che le regole devono valere nella stessa maniera per i prodotti fabbricati nell’Unione europea e per quelli importati. Il mio voto è favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − Over 82% of the orange juice consumed in Europe comes mainly from Brazil and the United States, with less than 20% of the orange juice consumed in the EU being produced here. It is therefore important that the European sector is supported by bringing the directive into line with international law and the Codex and establishing the same rules for all products marketed in Community territory. I voted in favour of this report which aims to contribute towards the free circulation of these products by clarifying rules on labelling, product classification, authorised ingredients and the admissibility of certain practices.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A aprovação pelo PE de novas regras para garantir uma informação mais clara aos consumidores levará a uma melhor distinção entre sumos de frutos e néctares, para os consumidores. Dado que o setor dos sumos de frutos e outros produtos similares é uma indústria com um peso significativo na União Europeia, as normas revistas sobre a composição e a rotulagem destes produtos, a inadmissibilidade de certas práticas e a indicação da adição de açúcar permitirão assegurar um alto nível de qualidade a todos os produtos comercializados no território da União. Com o respetivo benefício para a constante melhoria do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'objectif de la directive est de privilégier la qualité du produit et l'information du consommateur. Ainsi, la dénomination principale du produit devra correspondre au fruit prédominant et tous les fruits utilisés devront être mentionnés dans la liste des ingrédients. Les illustrations de l'emballage ne devront pas induire en erreur le consommateur sur la composition réelle du jus. Le changement le plus important pour les jus est la suppression du sucre de la liste des ingrédients autorisés. L'objectif est ici de garantir la qualité des jus de fruits et de promouvoir la santé. Il importe également que le consommateur puisse distinguer clairement les différentes catégories de produits à savoir, les jus de fruits pressés, les jus de fruits produits à base de concentrés et les nectars. Toutes ces mesures devront s'accompagner de campagnes d'information spécifiques et à grande échelle, afin de dissiper la confusion qui règne actuellement. Enfin, je salue le fait que la spécificité de chaque marché national soit maintenue par une dénomination claire des produits et que la directive s'applique tant aux produits fabriqués dans l'Union européenne qu'aux produits importés.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Fruchtsaftsektor ist weltweit ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftszweig. Auch innerhalb der Europäischen Union kann diesem Industriesektor ein nicht unwesentlicher Anteil zugerechnet werden. Allerdings ist es auch so, dass in Sachen Fruchtsafterzeugung vor allem beim beliebten Orangensaft, 80 Prozent der in der EU konsumierten Menge aus Nordamerika und Brasilien importiert werden. Auch ist es dabei so, dass das Herstellungsverfahren ein anderes ist, da in diesen Ländern alle Früchte zur Saftverarbeitung verwendet werden, EU-weit jedoch nur die Ausschussware, die für den Handel nicht mehr zu gebrauchen ist. Für den Konsumenten bedeutet dies, dass die Herkunft des Saftes besonders deutlich ausgewiesen werden muss, um ihm unmissverständlich mitteilen zu können, woher sein Produkt stammt.

Generell ist die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe der Säfte nicht unwesentlich, vor allem was Aroma- und Zuckerzusätze betrifft. Auch kommt es beim Konsumenten immer wieder zu Verwirrung in Bezug auf die Bezeichnungen „Saft“ und „Nektar“. Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da ich mit dem Berichterstatter darin konform gehe, dass eine deutliche Kennzeichnung zum Wohl des Konsumenten unerlässlich ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho deciso di dare il mio voto positivo a questa relazione, riguardante l'etichettatura dei succhi di frutta, poiché serve sicuramente a fare maggiore chiarezza in questo ambito. I consumatori devono necessariamente essere informati al meglio su quanto mangiano e bevono ogni giorno: in passato vi erano spesso indicazioni riguardanti gli ingredienti impiegati nella preparazione di queste bevande che non sempre corrispondevano al reale contenuto del prodotto. D'ora in avanti, invece, si dovrebbe avere la certezza che l'etichetta sia "reale", ovvero riporti fedelmente il contenuto di succhi o nettari di frutta. Sono sempre favorevole alle norme che aiutano a combattere le indicazioni fuorvianti ed ingannevoli per i consumatori e, almeno per questo settore, siamo riusciti ad ottenere un risultato piuttosto soddisfacente.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Im Fruchtsaftsektor gibt es Sorten, die zu mehr als 80 % importiert werden, z.B. aus Brasilien oder den USA. Für Zitrusfrüchte ist die europäische Industrie im Gegensatz zu großen internationalen Erzeugern eine die Frischverarbeitung ergänzende Hilfsindustrie. Die Verarbeitung dient häufig dazu jene Früchte zu verkaufen, die wegen ihres Aussehens (Größe, Flecken) nicht als frische Früchte vermarktet werden, obwohl sie durchaus geeignet sind, hochwertige Fruchtsäfte zu liefern. Aufgrund der hohen Umweltkosten durch Einfuhren (CO2-Emissionen) ist es von zentraler Bedeutung die europäische Fruchtsaftindustrie verstärkt zu fördern. Dies würde auch vermeiden, dass für den Frischverkauf weniger geeignete Früchte vernichtet werden, und verhindert, dass nicht geerntete Früchte auf dem Feld verrotten, was zur Ausbreitung von Krankheiten führen kann. So entsteht ein sozioökonomischer Mehrwert, indem Arbeitsplätze und Wachstum geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Kennzeichnung, Klassifizierung, zugelassene Zutaten und Praktiken geklärt werden. Strenge Vorschriften müssen dabei auch für Importe, die schon heute in der EU vermarktet werden, gelten. Damit wird ein Anreiz für Drittstaaten geschaffen die Qualität ihrer Erzeugnisse mithilfe nachhaltigerer Produktionsverfahren zu verbessern. Positiv ist zudem die Beibehaltung der Doppelbezeichnung, welche die aus frischen Früchten gepressten Säfte und die Fruchtsäfte aus Konzentraten unterscheidet. Nachdem der Bericht diese Aspekte berücksichtigt, hat er meine Stimme erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, nes yra tikslinga išlaikyti dvigubą žymėjimą, pagal kurį būtų atskiriamos išspaustos vaisių sultys nuo vaisių sulčių, pagamintų iš koncentrato. Įgyvendinus šios direktyvos nuostatas vartotojams bus sukurtos tinkamos sąlygos pasirinkti kaip galima mažiau apdorotą ir kaip galima labiau natūralų produktą. Dvejopa klasifikacija užtikrins, kad vartotojams būtų pateikta tiksli informacija ir kad pakuotės iliustracijos neklaidintų jų dėl tikrosios sulčių sudėties. Pažymėtina, kad visoje Bendrijos teritorijoje taikomos vienodos taisyklės sudarys sąlygas laisvam šių produktų judėjimui, padės išvengti sukčiavimo ir nesąžiningos konkurencijos. Be to, atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas bei siekiant vykdyti tvaresnius gamybos procesus, trečiųjų šalių gamintojai bus skatinami pagerinti produktų kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La modifica della direttiva sul consumo di succhi di frutta e la loro produzione in Europa è argomento delicato e molto dibattuto che interessa molti consumatori. Il testo per il quale ho votato favorevolmente mira a rendere il prodotto migliore di quanto non lo sia oggigiorno, tutelando il consumatore con una migliore informazione. Chi compra deve avere la possibilità di sapere esattamente quale tipo di prodotto sta acquistando, quale tipo di qualità e, al di là delle discussioni sulla conservazione della frutta utilizzata, la quantità di saccarina o zucchero e la diversificazione tra prodotto derivato da concentrato di frutta o meno. Credo che il fattore più importante sia proprio la possibilità di avere un prodotto finale migliore che i consumatori possono scegliere in maniera chiara e consapevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Ο τομέας των χυμών φρούτων και άλλων συναφών προϊόντων αποτελεί σημαντική βιομηχανία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς. Η αγορά αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να ενισχυθεί προσαρμόζοντας την σχετική κοινοτική οδηγία στα διεθνή πρότυπα και στον Codex και καθορίζοντας τους κανόνες για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στο κοινοτικό έδαφος. Οι διευκρινίσεις σε θέματα σήμανσης, κατηγοριοποίησης των προϊόντων και επιτρεπόμενων συστατικών είναι απαραίτητες, ενώ κρίσιμη είναι η θέσπιση κανόνων που θα αποτρέπουν οιαδήποτε προσπάθεια απάτης ή αθέμιτου ανταγωνισμού και θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η συγκεκριμένη πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας την οποία και υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proposta da Comissão pretende modificar, pela segunda vez, a Diretiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 de dezembro de 2001, relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares destinados à alimentação humana, que estabelece regras respeitantes à composição, à utilização das denominações reservadas, às especificações de fabrico e à rotulagem desses produtos, por forma a garantir a livre circulação dos mesmos na União Europeia. O Parlamento Europeu bateu-se para que os critérios enunciados na presente diretiva sejam aplicados, nas mesmas condições, aos produtos fabricados na União e aos produtos importados. Por advogar esta mesma posição votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Premesso che il settore dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi rappresenta un'industria rilevante nell'Unione europea, va sottolineato che più dei 3/4 di ciò che viene consumato nell'UE proviene principalmente dal Brasile e dagli Stati Uniti, comportando che una bassa parte dei consumi in UE è stata prodotta nel suo territorio. Da ciò deriva la necessità di sostenere il settore europeo, adeguando la direttiva alla normativa internazionale e stabilendo le medesime regole per tutti i prodotti commercializzati nel territorio dell'UE: si tratta di contribuire alla libera circolazione di tali prodotti, ma si tratta altresì di chiarire la normativa relativa alla loro etichettatura, alla categorizzazione dei prodotti, agli ingredienti autorizzati e all'ammissibilità di determinate pratiche. Al fine di sostenere la proposta di direttiva esprimo il mio voto favorevole alla totalità degli emendamenti della direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. − The aim of this legislative proposal is to amend Council Directive 2001/112/EC by incorporating more of the provisions of the Codex Alimentarius standard. The Parliament’s draft report suggests that the rules arising from adaptation of the directive to the Codex should be equally applicable to all products marketed within the EU, regardless of whether they are produced in the EU or imported.

The Commission and the Member States shall carry out information campaigns to inform consumers of the different categories of juices and similar products. Concerning the issue of flavour reconstitution, I support the Commission’s proposal that it should remain optional. The report suggests limiting the Commission’s powers to adopt the delegated acts from ‘an indeterminate period of time’ to five years with the possibility of proceeding to a tacit renewal. Moreover, an 18-month transition period added to the transposition period would serve to use up stock manufactured according to old standards and to adapt to new rules.

Adapting the Directive to the Codex Alimentarius standard will allow the same criteria to be applied to products manufactured in the EU and to imported products. Consequently, consumers will no longer be confused on the safety and quality of juices.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Nota-se, no mercado dos sumos de fruta, que cerca de 82 % dos produtos consumidos na União Europeia são produzidos fora do espaço comunitário. A razão central passa por a produção de sumos de fruta no espaço europeu ser feita com recurso a excedentes de produção e não com recurso a frutos que são propositadamente cultivados para a produção de sumos. Deste modo, o ciclo produtivo europeu acaba por otimizar os recursos disponíveis, além de não se tornar necessário realizar grandes viagens de transporte para colocar os bens em circulação no mercado comum. Estes pontos, num momento em que a União Europeia renova o seu compromisso com a sustentabilidade ecológica, devem ser levados em conta na regulação do mercado de sumos de frutos. São as preocupações fundamentais do relatório sujeito à apreciação do Parlamento Europeu, que, por me parecerem, dentro dos limites traçados, legítimas, levaram a que votasse em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – L'Europe a décidément du mal à parler d'une seule voix, même sur les jus de fruits! L'Allemagne est depuis le début opposée au texte, préférant protéger l'industrie des jus de fruits concentré. De son côté, l'Espagne, premier producteur européen d'orange à jus, verrait d'un bon œil son mélange avec de la mandarine. Pour un marché très attractif, puisque les européens boivent annuellement 300 millions de litres de jus d'orange, soit la moitié de la consommation mondiale. C'est dire si l'accord trouvé sur la directive "jus de fruits" par la délégation du Parlement européen, dont j'étais membre, avec la Présidence polonaise était tout sauf une évidence. Dorénavant, il sera interdit de donner à un jus ou un nectar le nom d'un ingrédient mineur. Jus de fraise par exemple, pour une boisson où le fruit principal serait en réalité la pomme! Autre disposition clé, et ici en termes de santé: l'interdiction désormais d'ajouter du sucre dans les jus de fruits. Mais cette législation qui promeut la qualité des produits et la bonne information du consommateur sera inutile si demain, la Commission ne favorise pas l'activité des producteurs européens de fruits et légumes qui souffrent de la crise et de la concurrence mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in plenaria abbiamo votato la relazione dell'onorevole Rodriguez che fa riferimento alla necessità di adottare la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Il relatore ha messo in evidenza l'importanza di sostenere il settore europeo dei succhi di frutta adeguando la direttiva alla normativa internazionale e al Codex Alimentarius, in modo da contribuire alla libera circolazione di tali prodotti e altresì rendere chiara la normativa relativa alla loro etichettatura, categorizzazione, ingredienti autorizzati e ammissibilità di determinate pratiche.

La direttiva deve migliorare la duplice denominazione che distingue i succhi di frutta spremuti dai concentrati; nella pratica, infatti, è difficile per il consumatore distinguere tra le diverse categorie. Un chiarimento in tal senso è importante per il contenuto o meno di zucchero di questi prodotti, questione sensibile per i gruppi di consumatori con necessità specifiche. Il relatore è a favore di pratiche innocue, come l'aggiunta di mandarino al succo di arancia, che può arricchirne il sapore e il colore, per favorire la commercializzazione dei prodotti. Tali misure devono essere rafforzate con campagne di informazione che permettano al consumatore di sapere cosa sta acquistando.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – L'Union européenne doit assurer à ses citoyens l'accès à des produits répondant à des exigences élevées en termes de qualité, durabilité et équité. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'alimentation, les consommateurs faisant habituellement très attention à leur nutrition et à leur santé. J'ai donc voté pour le rapport d'Andres Perello Rodriguez portant sur la directive relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. De nouvelles règles sont en effet nécessaires. Je salue tout particulièrement les mesures relatives à la clarification des différents types de jus, à la suppression du sucre dans la liste des ingrédients autorisés, à l'étiquetage clair et transparent des proportions de fruits contenues dans le jus ou encore le contrôle des arômes utilisés. En outre, l'application de telles règles tant aux produits fabriqués en Europe qu'à ceux qui seront importés est fondamentale. Ce rapport va dans le sens d'une information et une protection améliorées des consommateurs, d'une recherche de la meilleure qualité possible pour les produits que nous consommons quotidiennement, et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The ‘fruit juices and certain similar products’ sector represents an industry of considerable size in the European Union. However, to take just one example, it is worth noting that over 82% of the orange juice consumed in Europe comes mainly from Brazil and the United States. In other words, less than 20% of the orange juice consumed in the EU is produced here. The European Union produces high-quality fruit juices which contribute to a healthy and balanced diet and are manufactured according to the sustainability standards supported by our laws. It is therefore fair that we should defend these same high standards of quality for all products being marketed in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con l'adozione di questa relazione il Parlamento Europeo chiede l'introduzione di una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali ad esempio "senza zucchero aggiunto". La priorità è di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il documento finale evidenzia un ruolo fondamentale svolto da questa Assemblea per la messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − We have had many discussions in the Environment Committee over the last few years about the labelling of food and drink. Broadly speaking I think that EU legislation is ensuring clearer and more accurate labelling for the consumer and is helping people to make informed choices about what they eat and drink. This directive adds to that, specifically by requiring the labelling of natural sugars in fruit nectar and by clarifying the rules around ‘no added sugar’ claims. Clear and honest labelling is one of the main tools we have to tackle diet-related problems in the EU, and whilst the Food Information to Consumers Regulation and the Health and Nutrition Claims Regulation provide most of the legal framework for this, additions are sometimes necessary. I would like to thank the rapporteur for his efforts to negotiate with the Council and congratulate him on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dell'onorevole Perello Rodriguez, relazione che mira a migliorare le regole di qualità e gli standard di produzione dei succhi di frutta, prodotto quotidianamente acquistato dai consumatori europei. La relazione garantisce una maggiore trasparenza dei prodotti a favore del consumatore, indicando l'origine della materia prima contenuta nei succhi di frutta. La relazione consiste in un vantaggio non solo per i consumatori, i quali possono beneficiare di informazioni più precise, ma anche per gli agricoltori europei, in quanto aumenta il valore dei prodotti europei sul mercato. Ritengo che i consumatori abbiano il diritto di sapere che cosa comprano e di effettuare delle scelte più sane. La relazione impone infatti la distinzione tra succhi di frutta freschi e succhi che invece nascono da concentrato o ancora la distinzione tra succo e nettare, a seconda della concentrazione di frutta e di zucchero contenuta al suo interno. Viene quindi rimossa la confusione che accompagnava il consumatore, il quale potrà ora effettuare acquisti consapevoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Proponowane zmiany dyrektywy Rady 2001/112/WE uwzględniają postęp techniczny w metodach produkcji soków, wykluczają cukry z listy składników dopuszczonych do stosowania w sokach, porządkują przepisy w sprawie aromatów, a także podają jasne definicje wyrobów gotowych oraz surowców i półproduktów do ich wytworzenia.

Istotnym jest, aby zmiany „dyrektywy sokowej” odnosiły się do korzyści zdrowotnych – a przede wszystkim regulowały kwestie dodawania do soków substancji słodzących, aby jasne oznakowanie produktów ułatwiło konsumentom proste odróżnienie soku od nektaru (m.in. w kwestii nazewnictwa soków pochodzących z dwóch lub więcej owoców). Należy także pamiętać o wsparciu krajowych producentów owoców. Wejście w życie zmian do dyrektywy przyczynia się do polepszenia jakości soków i nektarów owocowych pozostających w obrocie rynkowym oraz do ujednolicenia ich oznakowania. Zmiany umożliwią także ujednolicenie wymagań jakościowych dla soków i nektarów, co przyczyni się do podwyższenia jakości produktów.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. − Am susținut acest raport în primul rând pentru faptul că aduce îmbunătățiri considerabile pentru anumite categorii de consumatori, precum persoanele care suferă de diabet, copiii sau persoanele cu probleme de sănătate provocate de excesul de greutate.

În contextul în care diabetul reprezintă una dintre provocările din domeniul sănătăţii secolului XXI, nu pot decât să mă bucur de îmbunătăţirile aduse acestei directive. Pentru diabetici - şi aici mă refer la persoanele diagnosticate cu diabet de tip II - concentraţia zahărului în sânge este foarte importantă. Aşadar, mă bucur că, în urma celor 6 luni de negocieri cu Consiliul, s-a ajuns la un acord care îmbunătăţeşte nu numai etichetarea, dar şi calitatea sucurilor de fructe. Faptul că adaosul de zahăr va fi interzis pentru sucurile de fructe reprezintă o realizare pentru persoanele care trebuie să îşi controleze aportul de zahăr din organism, dar este şi o realizare pentru îmbunătăţirea sănătăţii cetăţenilor Uniunii în general.

Măsurile propuse sunt atât în avantajul consumatorilor, care vor avea acces la informaţii complete, cât şi al producătorilor de sucuri, care şi-au dorit să întărească ideea că sucurile fac parte dintr-o dietă sănătoasă şi pot fi consumate ca atare.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O mercado de sumos de frutas representa 10 % do consumo de bebidas não alcoólicas, sendo evidente a necessidade de serem adotadas novas medidas para proteger os interesses dos consumidores e lhes propiciar a máxima informação disponível no mercado. Devido ao facto de uma grande percentagem da fruta utilizada nos sumos de frutos ser produzida fora da União Europeia, é imperativo aplicar as mesmas normas a todos os produtores, evitando situações de fraude e concorrência desleal. Neste sentido, voto favoravelmente o presente relatório por entender necessário uniformizar as regras relativas aos ingredientes utilizados e a sua consequente composição, classificar os produtos por categorias e definir práticas comuns para as empresas produtoras. Entendo ainda como relevante a adoção de critérios mais claros para distinguir as diferentes tipologias de bebidas disponíveis no mercado, nomeadamente entre sumos e néctares, podendo os consumidores optar por aqueles que serão mais apropriados para a sua saúde e bem-estar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluția referitoare la propunerea de modificare a Directivei 2001/112/CE privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman, deoarece consider că, prin implementarea noilor prevederi, se vor proteja mai bine interesele consumatorilor şi se va stimula libera circulație a sucurilor de fructe în interiorul UE. Piața sucurilor de fructe a UE reprezintă 10% din consumul total de băuturi nealcoolice, iar producția de suc de fructe din concentrat este predominantă față de producția directă de suc (87,6%, respectiv 12,4%).

Dispozițiile şi normele specifice privind producția, compoziția și etichetarea sucurilor de fructe stabilite de Directiva 2001/112/CE trebuie să fie adaptate la progresul tehnic și să țină seama de evoluția standardelor internaționale în domeniu, în special de cea a Standardului Codex pentru sucuri și nectaruri de fructe (stabileşte factori de calitate şi cerinţe de etichetare) și de cea a Codului de bune practici al Asociației Europene a Producătorilor de Sucuri de Fructe. Prin modificările aduse directivei se urmărește alinierea la aceste standarde şi se reafirmă distincția dintre sucul de fructe și sucul de fructe obținut din concentrat, se simplifică dispozițiile privind restituirea gustului și a aromei și se includ roșiile în lista fructelor şi legumelor utilizate pentru producerea sucurilor de fructe.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt, weil er meines Erachtens für die Verbraucher eine deutliche Verbesserung der jetzigen Situation bringt. Inhaltsstoffe müssen deutlicher deklariert werden, irreführende Bezeichnungen müssen vermieden werden. Die beste Lösung ist natürlich die Herstellung von eigenen Säften nach eigenen Rezepten. Eine Nachprüfung der Effizienz in 5 Jahren halte ich für angebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE), schriftlich. Seit Jahren kämpfen wir im Europäischen Parlament für sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel. Der Text, den wir heute abgestimmt haben, ist alles andere als das, denn er verwässert die geltenden Standards für die Qualität von Fruchtsäften in Europa. Ich konnte dem Kompromisspaket heute daher nicht zustimmen. Kritik möchte ich aber auch am Verhandlungsverlauf üben.

Es kann nicht sein, dass im Kompromisspaket die Meinung des federführenden Ausschusses weitgehend übergangen wird. Das Europäische Parlament hat lange dafür gekämpft, gleichwertiger Gesetzgeber zu sein. Diese Verantwortung müssen wir in den Verhandlungen zum Wohle der Bürger Europas auch wahrnehmen. Im Sinne dieser Bürger hätte ich mir heute ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Eine bessere Information der Konsumenten über die Inhalte von Fruchtsäften, insbesondere über den Zuckergehalt, ist dringend notwendig. Vor allem Verbrauchergruppen mit besonderen Bedürfnissen (Kinder, Diabetiker, Menschen mit Gewichtsproblemen) müssen besonders vor möglicher Fehlinformation und Irreführung geschützt werden. Weiters gilt es, die europäische Verarbeitungsindustrie für Zitrusfrüchte zu fördern, indem die Richtlinie an internationale Standards angepasst wird. Neben wirtschaftlichen Vorteilen und der Schaffung von Arbeitsplätzen vermindert eine Stärkung des europäischen Zitrusfruchtsektors hohe Umweltkosten durch den CO2-lastigen Import dieser Früchte aus Übersee.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This report principally concerns updates to the existing legislation for fruit juices. I am nevertheless pleased to have voted for it, as I have worked long and hard for measures to provide greater transparency for consumers in the food and drink that they buy. In order for consumers to be able to make informed choices – on where their food comes from, how it was produced, what it contains or what nutritional or health value it has – they must be given the necessary information in a clear, easy-to-understand way. In this case, that means making sure that what manufacturers label as ‘fruit juice’ is really what consumers understand to be fruit juice, and in particular distinguishing it from drinks made from concentrate. The updates in this report will provide further clarity for consumers.

 
  
  

Relazione: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. Se tivermos em conta o impacto ambiental do fosfato nas águas europeias, torna-se urgente reduzir drasticamente a inserção de produtos e derivados de fosfatos nas águas europeias, o que reduz assim, de ano para ano, a sua qualidade. Existindo alternativas ao uso de derivados deste componente, saliento a necessidade de uma maior consciência ambiental por parte de produtores de detergentes, bem como por parte dos próprios cidadãos europeus, na escolha de produtos que utilizam.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią svarbią rezoliuciją dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose. Dabartinio Komisijos pasiūlymo dėl reglamento tikslas – sumažinti fosforo, naudojamo buitinėms skalbiamosioms mašinoms skirtuose plovikliuose, kiekį. Fosfatai patenka į mūsų vandens sistemą, upes, upelius, ežerus, ypač į Dunojaus baseiną ir į Baltijos jūrą. Fosforas skatina pernelyg greitą dumblių augimą, dėl kurio kitiems gyviems organizmams trūksta deguonies ir dėl kurio gali gamintis toksinai, žudantys žuvis, augalus ir kitas gyvų organizmų rūšis, taip pat blogėti vandens kokybė. Taigi norint išvalyti Europos vandenis reikėtų sumažinti į mūsų žemyno vandenį patenkančio fosforo kiekį ir tai daryti reikėtų visame pasaulyje. Todėl manau, kad visų pirma reikia skatinti gyventojus naudoti biologinius skalbiklius, kuriuose fosfato kiekis yra minimalus, bei teisiškai riboti fosfato kiekius įvairiuose buitiniuose skalbinių plovikliuose. Todėl noriu paraginti visas ES valstybes nares nedelsiant pradėti įgyvendinti šį reglamentą bei dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias nepateisinamai didelio masto fosfatų naudojimui. Priešingu atveju ateitiems kartoms paliksime ne Baltijos jūrą, Dunojaus baseiną, kitus vandens telkinius su įvairia augalija ir gyvūnija, bet pelkes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'utilisation des phosphates étant mauvaise pour notre environnement, nous devons progressivement apprendre à nous en passer. C'est déjà largement le cas en France depuis 2007. J'ai voté en faveur de ce rapport, car il permet d'étendre l'interdiction des phosphates à l'ensemble de l'Union européenne pour les produits pour laver le linge mais aussi pour laver la vaisselle. Grâce à l'Union européenne, notre environnement et notre santé sont mieux protégés.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią teisėkūros rezoliuciją ir pritariau Parlamento pozicijai per pirmąjį svarstymą. Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004, tikslas – sumažinti fosforo, naudojamo buitinėms skalbiamosioms mašinoms skirtuose plovikliuose, kiekį. Fosforo buitiniuose skalbinių plovikliuose esama itin daug ir jis tiesiogiai patenka į mūsų vandens sistemą, upes, upelius, ežerus, ypač į Dunojaus baseiną ir į Baltijos jūrą. Tai lemia eutrofikaciją – pernelyg greitą dumblių augimą, dėl kurio kitiems gyviems organizmams trūksta deguonies ir dėl kurio gali gamintis toksinai, žudantys žuvis, augalus ir kitas gyvų organizmų rūšis, taip pat blogėti vandens kokybė. Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio plovikliuose apribojimus bei užtikrinti, kad planuojamo draudimo naudoti fosfatus nebūtų galima lengvai apeiti. Pritariu, kad tikslinga fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose apribojimus taikyti ir buitinėms automatinėms indaplovėms skirtiems plovikliams ir kad jie būtų įtraukti į pasiūlymą dėl reglamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru raportul redactat de către colegul Newton Dunn, deoarece asigurarea calității apei este o componentă esențială a unui mediu de viață sănătos. Consider că trebuie încurajată inovarea în domeniul componenților chimici ai detergenților. Totodată, este nevoie de dezvoltarea pe termen lung a tehnologiilor destinate recuperării fosforului din apele reziduale. Având în vedere ciclul lung de viaţă al acestor substanţe, sunt necesare măsuri pentru a reduce impactul lor negativ asupra pânzei freatice şi a vieţii marine . Eliminarea treptată, însoţită de evaluări de parcurs, a fosfaţilor din detergenţi trebuie realizată în cadrul unui proces accelerat de dezvoltare a substituților ecologici. Subliniez obligația de a informa corect consumatorii asupra compoziției chimice a detergenților. În acest sens, mențiunile privind reciclarea şi riscurile de mediu vor creşte gradul de conștientizare a populaţiei în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Les détergents constituent la troisième source de rejet de phosphates dans les eaux de surface, après l'agriculture et les eaux usées. Les phosphates sont utilisés dans les détergents afin de réduire la dureté de l'eau et d’améliorer le lavage. Extrêmement néfastes pour l’équilibre écologique des eaux des lacs et rivières, ils le sont surtout pour la vie aquatique. En effet, ce sont ces phosphates qui favorisent la croissance d'algues qui tuent d'autres espèces aquatiques en les privant d'oxygène. Aussi, le vote d'une directive qui a pour but de limiter l'utilisation de phosphates est une étape dans la lutte que nous menons pour l'amélioration de la qualité de l'eau et le développement durable. Une étape seulement, car ce texte ne concerne, pour le moment, que la quantité de phosphates par lavage, et ne s'appliquera aux lave-vaisselle qu'à partir de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di tale relazione che mira a ridurre la quantità di fosfati utilizzati principalmente nei detergenti delle lavatrici domestiche. I fosfati, infatti, danneggiano il già delicato e precario equilibrio del nostro ecosistema.

Tali sostanze finiscono nei sistemi idrici, nei fiumi, nei laghi e nei torrenti causando un'accelerazione della riproduzione di forme di vita come le alghe, un processo che determina un'eutrofizzazione togliendo ossigeno ad altre forme viventi. Questo fenomeno produce tossine, corresponsabili della moria di diverse specie ittiche.

Tuttavia, i fosfati non possono essere del tutto vietati, in quanto molti derivano dall'uomo; il loro uso, però, può essere ridotto impiegandone, ad esempio, una minore quantità nei detergenti per il bucato domestico e per lavastoviglie automatiche. Condivido, inoltre, il proposito di incentivare l'uso di detergenti alternativi con quantità minime di fosfati, che occupano già un'ampia e crescente quota del mercato UE, attraverso una legislazione armonizzata che sia di stimolo, in vista di un futuro accordo, per i paesi terzi al fine di ridurre il tasso di fosforo nelle acque.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Atunci când vorbim despre detergenţii de rufe de uz casnic, respectiv cei utilizaţi în maşinile de spălat vase, trebuie să existe un echilibru între substanţele utilizate în detergenţi pentru a asigura eficacitatea acestora şi impactul respectivelor substanţe asupra mediului. În cazul fosfaţilor şi al compuşilor fosforului există un risc de degradare a ecosistemelor şi de favorizare a creşterii algelor, risc care trebuie gestionat. Acordul la care s-a ajuns realizează un astfel de echilibru prin limitările introduse în ceea ce priveşte conţinutul de fosfaţi al detergenţilor de rufe şi a celor folosiţi în maşinile de spălat vase, şi mai ales prin limitarea aplicării acestora în timp.

Evident că limitarea conţinutului de fosfaţi are ca efect încurajarea inovaţiei şi punerea pe piaţă de detergenţi la fel de eficienţi, dar cu impact mai redus asupra mediului. Trebuie să lăsăm timpul necesar dezvoltării unor astfel de produse de substituţie. De aceea, sprijin întru totul soluţia la care s-a ajuns referitor la detergenţii pentru maşinile de spălat vase, pentru care limitarea se aplică din 2017, ceea ce lasă timp suficient pentru dezvoltarea de noi produse, dar şi pentru efectuarea raportului de către Comisie, astfel încât să vedem dacă limita propusă este pertinentă.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os fosfatos alteram o ciclo natural dos sistemas hídricos como os rios, os lagos e as correntes. Na Europa, o Mar Báltico e a Bacia do Danúbio são os que mais têm sentido os efeitos do uso acrescido de fósforo vindo, nomeadamente, de detergentes para as máquinas de lavar roupa e louça (MLL). Com uma cada vez maior incidência deste elemento químico na composição das águas, as plantas de desenvolvimento rápido (como as algas) tendem a proliferar de modo infestante sobre outros organismos vivos, privando-os de oxigénio, podendo produzir toxinas, matando peixes e plantas e degradando a qualidade da água- eutrofização. Ao contrário dos detergentes para lavar a roupa, ainda não existem fórmulas ausentes de fosfatos em alternativa aos detergentes MLL. Fixando a Comissão uma data para a entrada em vigor de um limite no teor de fósforo nos MLL, poderemos assistir a um maior investimento na área da inovação de modo a acelerar a transição para fórmulas sem este composto.

Em simultâneo, a Comissão estará a facultar antecipadamente tempo suficiente para reduzir o impacto negativo que recairá sobre os fabricantes e também harmonizará, através de um regulamento, as diferentes normas a nível nacional. Apoio assim o relatório do colega Bill Newton Dunn sobre a utilização de fosfatos e de outros fosforados em detergentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru modificarea Regulamentului în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe de uz casnic. Unul din obiectivele principale ale regulamentului îl reprezintă reducerea cantităţii de fosfor utilizate în detergenţii pentru maşinile de spălat de uz casnic. În locul unei directive Comisia a optat pentru un regulament pentru a armoniza mai bine diferitele norme de la nivel naţional. Pentru a curăţa apele europene, ar trebui redusă cantitatea de fosfor care ajunge în apele de pe continentul nostru şi chiar din întreaga lume. Fosforul din detergenţii de rufe pentru uz casnic contribuie în mod semnificativ la prezenţa directă a fosforului în canalele de apă. Prin urmare, propunerea Comisiei este binevenită.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că ar trebui să li se interzică producătorilor să inducă în eroare consumatorii menționând caracteristici care sunt, de fapt, impuse de legislația Uniunii. Cred că nu ar trebui permisă mențiunea „fără fosfați” pentru categoriile de produse pentru care interdicția privind fosfații este deja în vigoare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le milieu marin et les voies d'eau intérieures européens sont largement pollués par les phosphates contenus dans les produits de lavage de linge ou de vaisselle. Lorsqu'ils sont rejetés dans les cours d'eau ou en mer, les phosphates favorisent l'apparition d'algues nocives pour la faune aquatique. C’est pourquoi il faut réduire au maximum la proportion de phosphore autorisée dans les poudres de lavage, et ainsi préserver les milieux aquatiques européens. Les consommateurs européens bénéficieront à partir de 2017 de produits de nettoyage plus respectueux de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce rapport qui permettra de réduire considérablement l'utilisation de phosphates dans les détergents. Cette mesure va dans le sens du Grenelle de l'environnement de la France et de la politique européenne de préservation de la faune et de la flore, en incitant à utiliser des produits plus respectueux de notre environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté aujourd'hui en faveur de ce rapport, qui prévoit que les détergents utilisés pour les lave-linge et les machines à laver ne devront désormais plus contenir de phosphates. Je rappelle que les phosphates sont utilisés dans les détergents pour réduire la dureté de l'eau et améliorer le lavage. Cependant, déversés dans les lacs et les rivières, ils favorisent la croissance d'algues qui tuent d'autres espèces aquatiques en les privant d'oxygène (les détergents sont la troisième source de rejet de phosphates dans les eaux de surface, après l'agriculture et les eaux usées, tandis que la lessive est la plus grande source de phosphate dans le secteur des détergents). À partir de janvier 2013, les composés phosphorés utilisés dans les produits pour machines à laver ne pourront plus dépasser 0,5 gramme par lavage. Les règles seront élargies aux lave-vaisselle à partir de 2015. Ces nouvelles règles – et je m'en réjouis – amélioreront sans conteste la qualité de l'eau et protègeront la vie aquatique, attaquée par les phosphates déversés dans les eaux usées.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a roupa de uso doméstico, uma vez que inclui regras que irão permitir eliminar os fosfatos, não só dos detergentes para a roupa, mas também dos detergentes para a loiça, o que será muito positivo para a proteção da qualidade das águas e do ambiente na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A União Europeia é conhecida pelo elevado grau de pormenor da sua legislação aplicável às mais variadas áreas de produção. Esta regulação, muitas vezes, pretende proteger os consumidores e, outras vezes, o ambiente e os recursos naturais, como é o caso deste Regulamento sobre a utilização de fosfatos em detergentes para a roupa, de uso doméstico.

Embora reconheça que tal protecção é desejável, uma vez mais digo que a imposição de restrições aos produtores de detergentes para roupa de uso doméstico no que se refere ao uso de fosfatos só fará sentido se estas mesmas regras impedirem a entrada, no espaço da UE, de detergentes importados que violem essas mesmas regras. Não podemos exigir cada vez mais aos nossos produtores e indústrias sem impor regras equivalentes aos produtos importados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A atual proposta de regulamento da Comissão tem como objetivo reduzir a quantidade de fósforo usada nos detergentes para máquinas de lavar roupa de uso doméstico. Os fosfatos atingem os sistemas hídricos, rios, correntes e lagos provocando a sua eutrofização, isto é, um crescimento excessivo de algas que privam outros organismos vivos de oxigénio e podem produzir toxinas, matando peixes, plantas e outras espécies e degradando a qualidade da própria água. Existem alternativas à utilização de fosfatos nos detergentes, sobretudo no caso dos detergentes para a roupa de uso doméstico, onde se verifica uma tendência para as fórmulas sem fosfatos. Contudo, existem ainda tecnologias que utilizam fosfanatos (que contêm fósforo, mas em quantidades muito menores), impedindo neste momento uma proibição total do fósforo. Ainda assim, é importante fixar prazos e limites nas quantidades máximas de fósforo que permitam combater a eutrofização dos sistemas hídricos, rios, correntes e lagos. A Comissão optou por um regulamento em vez de uma diretiva, a fim de harmonizar melhor as diferentes normas a nível nacional. A harmonização das regras nacionais divergentes no que se refere ao teor de fosfatos e outros compostos fosfatados melhora a livre circulação dos detergentes para a roupa e uso doméstico no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório centra-se no problema do excesso de fosfatos e compostos fosforados provenientes dos detergentes de uso doméstico, que, acabando nos cursos de água, rios e mares, provoca o fenómeno da eutrofização, ou seja, o crescimento excessivo das algas e de outras plantas de desenvolvimento rápido, o que causa uma acentuada diminuição do oxigénio dissolvido na água, provocando a morte da vida aquática nessas zonas e afectando significativamente a biodiversidade, com graves consequências para a qualidade das águas e a saúde pública das populações.

O relatório estabelece limites máximos da presença de fósforo em detergentes de uso doméstico para roupa e para máquinas de lavar louça, em 0,5 g por dosagem em ambos os casos e com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2013 e 2015, respectivamente. Ficam, contudo, excluídos deste Regulamento os detergentes de uso industrial e institucional. Perante a possibilidade de minimização do impacto no ambiente deste elemento, e tendo em conta que existem já detergentes de uso doméstico com uma concentração de fósforo muito reduzida e com uma acção eficaz, este regulamento contribui positivamente para um melhor ambiente, melhores condições de vida e de saúde pública das populações.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Trata-se do problema do excesso de fosfatos e compostos fosforados provenientes dos detergentes de uso doméstico que, acabando nos cursos de água, rios e mares, provocam o fenómeno da eutrofização, ou seja, o crescimento excessivo das algas e de outras plantas de desenvolvimento rápido, o que causa uma acentuada diminuição do oxigénio dissolvido na água, provocando a morte da vida aquática nessas zonas, afectando significativamente a biodiversidade, com graves consequências para a qualidade das águas e a saúde pública das populações. Este relatório estabelece limites máximos da presença de fósforo em detergentes de uso doméstico para roupa e para máquinas de lavar louça em 0,5 g por dosagem em ambos os casos e com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2013 e 2015, respectivamente.

Ficam, contudo, excluídos deste regulamento os detergentes de uso industrial e institucional. Perante a possibilidade de minimização do impacto para o ambiente deste elemento, e tendo em conta que existem já detergentes de uso doméstico com uma concentração de fósforo muito reduzida e com uma acção eficaz, este regulamento contribui positivamente para um melhor ambiente, melhores condições de vida e de saúde pública das populações.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Fosfáty z pracích prostriedkov majú negatívny vplyv na vodné hospodárstvo. Prispievajú k urýchlenému rastu rias a vyšších rastlín, a narúšajú tak ekologickú rovnováhu v našich vodách, najmä v obzvlášť zraniteľných oblastiach ako Baltské more a povodia Dunaja. V roku 2010 Komisia predložila návrh na zmenu nariadenia (ES) 648/2004 o detergentoch zavedením obmedzení fosfátov a ďalších zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch a jej návrh je veľmi vítaný. Existuje však i ďalší zdroj fosfátov, a to z čistiacich prostriedkov pre automatické umývačky riadu. Všeobecným cieľom tohto návrhu je predovšetkým znížiť negatívne vplyvy takýchto látok na vodné prostredie. Aktuálne však už vnútroštátne právne predpisy v EÚ odrážajú trend odklonu od používania fosfátov v detergentoch, pričom niektoré členské štáty majú snahu uplatňovať obmedzenia na pracie detergenty na domáce použitie a niektoré štáty už zaviedli obmedzenia pre tieto prostriedky používané pre automatické umývačky riadu. Vítam stanovenie rozumnej lehoty pre limity fosforu v detergentoch, ktorá môže takýmto spôsobom podporiť potrebnú inováciu urýchľujúcu prechod na bezfosfátové zloženia, zároveň však tiež bude k dispozícii dostatok času na zníženie negatívnych dôsledkov pre výrobcov. Zaručí sa tým aj harmonizácia na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Grazie all´approvazione del nuovo regolamento relativo all'uso dei fosfati nei detergenti per bucato e stoviglie per uso domestico saranno applicati gli stessi standard per la commercializzazione di questi prodotti in tutta l´Europa. Attraverso una maggiore armonizzazione in questo settore, auspico che si riesca a superare quella frammentazione del mercato interno che sino ad ora aveva imposto a produttori di detergenti l´obbligo di attenersi a normative nazionali divergenti. Ecco perché ritengo che con il voto di oggi l´Europa abbia compiuto un altro passo verso la libera circolazione di questi prodotti, garantendo però allo stesso tempo una migliore protezione dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Essentiellement utilisés pour augmenter l'efficacité du lavage, les phosphates sont largement responsables, avec les nitrates, du développement d'algues et des phénomènes de "marées" vertes ou rouges.

Je me réjouis que la révision du règlement limitant considérablement l’utilisation des phosphates et composés du phosphore dans les détergents ait été adoptée à une large majorité.

Même si c'est déjà le cas en France depuis 2007, je suis très satisfaite que l'interdiction des phosphates dans les lessives des ménages de l'UE se généralise à tous les États membres dès janvier 2013. Cette victoire est double puisque, sous la pression du Parlement européen, les États membres ont étendu l'interdiction d'utiliser ces phosphates également dans les produits pour lave-vaisselle.

Je souhaite rappeler qu'en France, 20 millions de lessives sont faites quotidiennement et que 88 kg de produits ménagers sont utilisés par foyer français chaque année.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – L'environnement est un bien précieux et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le préserver. Depuis 2007 déjà, la France a interdit les phosphates dans les lessives, mais cette mesure n'était pas appliquée dans toute l'Europe. Or, les phosphates présents dans les eaux usées contribuent à la propagation des algues qui provoquent des marées vertes ou rouges et détériorent la faune et la flore aquatiques. Cette mesure, qui sera étendue aux produits pour la vaisselle, sera applicable dès janvier 2013, et je m'en réjouis, car si nous prenons uniquement le cas de la France, vingt millions de lessives sont faites quotidiennement et 88 kg de produits ménagers sont utilisés par foyer chaque année.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I welcome today’s vote on this report which will go some way towards reducing harm to the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, nustatant fosfatų ir kitų fosforo junginių buitiniuose skalbinių plovikliuose kiekio apribojimus, kad būtų mažinama ploviklių įtaka bendrai ES paviršiaus vandenų eutrofikacijai, atsižvelgiant į pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 16 straipsnį Komisijos atliktus įvertinimus ir poveikio vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce rapport qui permet de renforcer la protection des consommateurs et la préservation de l'environnement, en réduisant à des quantités infimes la présence de phosphates dans les lessives au sein de l'Union européenne. La diminution de la présence de composés phosphorés dans les eaux usagées permettra de lutter contre le processus d'eutrophisation dans les lacs et rivières (développement d'algues).

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté aujourd'hui en faveur du rapport Newton Dunn relatif à l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers.

À l'avenir, les poudres pour lave-linge et les détergents pour lave-vaisselle devront être quasi exempts de phosphore. Le Parlement et le Conseil ont aussi souhaité faire entrer les détergents pour lave-vaisselle dans cette législation, tout en donnant un délai suffisant - jusqu'en 2017 - aux industriels pour adapter leurs produits. Le délai est fixé à 2013 pour les poudres pour lave-linge.

Même si de telles dispositions sont déjà en vigueur en France depuis 2007, je me félicite que l'interdiction des phosphates se généralise à tous les États membres, leur libération dans les voies d'eau intérieures entraînant, avec les nitrates, la prolifération d'algues vertes qui asphyxient les poissons et détruisent d'autres formes de vie aquatique.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for tough restrictions on the amount of phosphates that can be used in washing powder, and Socialist MEPs were successful in extending the restrictions to dishwasher detergents. We need to restrict the use of phosphates in detergents because an accumulation of them in the water supply causes excess algae growth. Too much algae causes an imbalance in the ecosystem which can result in ecosystem problems such as dead fish. This has been a big problem in the Baltic Sea, but can affect all rivers, lakes and seas. This is a perfect example of why we need a European Union of twenty-seven nations acting together: you cannot control polluted water in one country if it simply appears in another. We all need the same restrictions. Eutrophication is the unhealthy growth of plants leading to an increase in bacteria and lack of oxygen which results in dead fish and, in certain areas of the UK, has led to dead pets such as dogs. Phosphates are used in varying amounts in laundry and dishwasher detergents. Areas with hard water need them more than areas with soft water.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo pienamente con la proposta volta a ridurre il tenore di fosforo utilizzato nei detergenti per le lavatrici domestiche. La Commissione ha giustamente scelto di presentare una proposta di regolamento invece che di direttiva, perché questo strumento consente di armonizzare meglio le diverse normative negli Stati membri. Il mio voto è favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − I welcome this Commission regulation to better harmonise different rules at national level in reducing the amount of phosphorus used in detergents in domestic washing-machines by banning phosphates from consumer detergents from July 2013, and consumer automatic dishwashing detergents from January 2017. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Esta proposta aprovada pelo Parlamento Europeu visa reduzir a quantidade de fósforo usada nos detergentes para lavar roupa e louça em toda a UE. Com esta medida, os detergentes de lavar roupa e louça serão mais ecológicos, o que é extremamente importante para garantir a proteção do ambiente, em especial do meio aquático, e o bom funcionamento do mercado interno para estes produtos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Phosphor, vor allem aus Haushaltsmitteln wie Geschirrspülmittel und Waschmittel, trägt erheblich zur Verschmutzung der europäischen Gewässer bei. Durch die ins Wasser gelangten Phosphate wird ein guter Nährboden für Algen und andere Wasserpflanzen geschaffen, was in weiterer Folge dazu führt, dass dem Wasser zusätzlicher Sauerstoff entzogen wird, den andere Lebewesen wie Fische jedoch zum Überleben brauchen. Dadurch kann es auf lange Sicht zum Aussterben von Arten kommen, was einen nicht unerheblichen Schaden für die Ökosysteme bedeuten würde.

Die Kommission überlegt nun Regulationsmaßnahmen, um die Hersteller von phosphorhaltigen Waschmitteln zu einer Reduktion des Stoffes zu bringen. Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da ich mit dem Berichterstatter übereinstimme, dass auch Geschirrspülmittel in den Vorschlag einbezogen werden sollen, da sie mittlerweile wie Waschmaschinen beinahe zur Standardausführung jedes Haushalts zählen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Haushaltsmittel, wie Geschirrspül- oder Wäschewaschmittel, enthalten Phosphor. Dieser Stoff enthärtet das Wasser und ermöglicht so eine effizientere Reinigung. Phosphor kann allerdings massive negative Auswirkungen zur Folge haben, wenn die Stoffe in unsere heimischen Gewässer, wie Flüsse oder Seen, gelangen. Besonders im Donaubecken ist die Situation gravierend. Das Problem ist, dass Phosphor das Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen fördert, was wiederum dazu führt, dass dem Wasser Sauerstoff entzogen wird, welcher für Fische und andere Tiere überlebensnotwendig ist. Mittel- und langfristig werden durch die Wasserverschmutzung mit Phosphor viele Fischarten und Wasserlebewesen vom Aussterben bedroht; das Ökogleichgewicht der Gewässer gerät durcheinander. Der gegenständliche Vorschlag zielt auf eine Verringerung des Phosphoranteils in Haushaltsmitteln, wobei Geschirrspülmittel jedenfalls erfasst werden sollten, ab. Daher habe ich positiv abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Newton Dunn sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per il bucato ad uso domestico perché riduce i livelli massimi di queste sostanze all'interno dei detersivi. In generale l'obiettivo è di garantire maggiore sicurezza dei consumatori e tutela dell'ambiente perché queste sostanze possono essere e sono spesso nocive. Inquinamento delle falde acquifere e incidenti domestici di vario genere ne sono la prova. Ritengo per questo che ogni Stato membro debba adattarsi ai nuovi standard il prima possibile, riducendo la presenza dei fosfati come previsto dalla modifica del regolamento in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório aprova novas regras que visam reduzir a quantidade de fósforo usada nos detergentes para lavar roupa e louça em toda a UE. O objetivo é garantir a proteção do ambiente, em especial do meio aquático, e o bom funcionamento do mercado interno para estes produtos. No Sul da Europa, a água é mais dura e os detergentes contêm geralmente mais fosfatos. De acordo com a Comissão, Portugal é um dos países que mais vantagem teriam com a mudança para detergentes sem fosfatos. Por estas razões votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Onorevoli colleghi, le differenti legislazioni nazionali dell'Unione europea relative all'abbandono dell'impiego dei fosfati nei detergenti comporta la creazione di una disorganica armonizzazione a livello europeo in materia, che vede una frammentazione del mercato interno dei detergenti, dove i differenti Stati membri prevedono differenti politiche e legislazioni. Lo scopo della proposta di regolamento della Commissione consiste da un lato la riduzione dell'impiego di fosforo nei detergenti, limitando l'inquinamento dei sistemi idrici, fiumi, torrenti e laghi, e dall'altro la creazione di un'armonizzata regolamentazione a livello europeo per gli Stati membri. Con l'obiettivo ultimo di depurare il patrimonio idrico europeo e favorire un accordo con paesi terzi sulla riduzione del tenore di fosfato nei detergenti e concordando con la totalità degli emendamenti, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Fosforul contribuie la dezvoltarea vieţii, a algelor şi a altor forme vegetale de viaţă, deci la eutrofizarea apelor. Fosfaţii sunt utilizaţi în detergenţi pentru a contracara duritatea apei, pentru a permite o curăţare eficientă şi pentru a îmbunătăţi performanţa de curăţare a detergenţilor.

Câteva state membre dispun deja de restricţii pentru detergenţii de rufe de uz casnic, unele introducând restricţii şi pentru detergenţii MAV (destinaţi maşinilor de spălat vase). La nivelul UE însă legislaţia nu este armonizată, piaţa internă pentru detergenţi este fragmentată şi apar dificultăţi, cu care UE se confruntă în încercarea de a încheia acorduri cu statele membre cu privire la reducerea conţinutului de fosfor din detergenţii pentru maşinile de spălat rufe şi vase în cadrul iniţiativelor regionale de curăţare a apelor, precum Planul de acţiune pentru Marea Baltică, HELCOM şi Strategia pentru regiunea Dunării.

Includerea detergenţilor MAV în regulament poate contribui la accelerarea campaniei împotriva eutrofizării, dar şi la pierderea de locuri de muncă în IMM-urile care produc detergenţi MAV bogaţi în fosfaţi şi care încă nu dispun de cunoştinţele şi tehnologiile necesare pentru a-i produce fără fosfaţi. Având în vedere că nu există o statistică privind numărul de locuri de muncă periclitate, solicit Comisiei să elaboreze un studiu în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. Os fosfatos afetam os cursos e sistemas aquáticos, favorecendo o rápido desenvolvimento de algas e outras plantas, levando à eutrofização dos mesmos e, consequentemente, à morte de várias espécies autóctones por redução do oxigénio disponível e/ou pela eventual produção de toxinas. Os detergentes contribuem em grande medida para a introdução de fosfato no meio aquático, existindo atualmente alternativas à utilização de fosfatos nos detergentes. O presente relatório limita grandemente a quantidade de fosfatos em detergentes para a roupa e uso doméstico. É ainda pedido um estudo destinado a averiguar a exequibilidade e o impacto potencial de uma proibição de fosfatos nos detergentes industriais e institucionais. Estas medidas conferem uma maior proteção dos rios, lagos, habitats marinhos e de todo o ecossistema e de toda a vida selvagem, pelo que votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Os fosfatos, utilizados nos detergentes das máquinas de lavar, têm por característica, nas palavras da relatora, ajudarem a vida a crescer, acelerando o processo de crescimento natural das plantas. Deste modo, alguns recursos hídricos europeus encontram-se, neste momento, com excesso de algas e de outros organismos que acabam por saturar os meios disponíveis para a sobrevivência de peixes e plantas que partilham os mesmos recursos. A proposta de regulamento da Comissão destina-se, por conseguinte, a reduzir a percentagem admissível de fosfatos neste tipo de detergentes. Trata-se de uma proposta que, liminarmente, parece merecer aplauso, na medida em que parece, com um custo pequeno, oferecer grandes valias ambientais. Votei, por isso, em sentido favorável, não querendo, contudo, deixar de salientar dois pontos: por um lado, a necessidade de um estudo que avalie o impacto económico desta medida e o tempo necessário para a adaptação da indústria às novas regras, e, por outro, a necessidade de adotar uma solução técnica que consiga fazer face às necessidades dos consumidores. Neste contexto, recorrendo a um ponto avançado pela relatora, faço notar que, no Sul da Europa, por as águas serem mais duras, é mais necessário o recurso a fosfatos para uma lavagem eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Je suis un des quatre députés européens qui s'est abstenu sur le rapport Bill Newton-Dunn concernant l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers. Même si je partage l'objectif écologique qu'il y a à interdire, au 1er janvier 2017, les phosphates (puissants nettoyants mais aussi polluants) des détergents pour lave-vaisselle, je me dois aussi de souligner les écueils de cette législation. J'exprimerai deux réserves qui sont symptomatiques de l'état de l'Europe réglementaire aujourd'hui. La première est que cet accord prend insuffisamment en compte les PME fabricants de phosphates. Pas loin de chez moi par exemple, près de Liège, Prayon, 780 emplois directs, qui, à raison, s'inquiète de l'impact négatif de cette législation sur son activité. Seconde réserve, de bon sens: 90 % de l'eutrophisation des eaux provient de sources autres que les détergents pour lave-vaisselle! Avec ou sans eux donc, cette pollution continuera. C'est un sursaut européen qu'il faut, et légiférer NON pas à la marge mais bien sur l'essentiel: pour une meilleure application de la directive sur le traitement des eaux usées, et contre l'agriculture intensive et le rejet des déchets alimentaires, véritables coupables quand on parle de l'eutrophisation de nos eaux en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi abbiamo votato in Plenaria la relazione dell'onorevole Newton Dunn sull'uso dei fosfati nei detergenti per bucato ad uso domestico. Ridurre la percentuale di acido fosforico nell'uso domestico è un passo decisivo nel percorso di controllo e di monitoraggio dello sviluppo delle metodologie volte a contrastare i processi tossici e d'inquinamento.

L'accesso del componente fosforo ai mari determina l'eccessiva proliferazione di alcune componenti vegetali che distruggono e riducono una molteplicità di specie marine animali e vegetali. Combattere l'eccessivo utilizzo di fosforo nei detergenti domestici, nei fertilizzanti e negli elettrodomestici significa combattere in maniera efficace ed effettiva il ciclo degenerativo, che l'utilizzo di prodotti a basso rispetto ambientale arreca all'ambiente e alla salute delle popolazioni.

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso la promozione di formule alternative che riducano i lavaggi ad alto uso di fosforo e di disposizioni che armonizzino le diverse regolamentazioni nazionali in materia. È emersa inoltre la necessità di istaurare accordi con paesi terzi affinché l'Europa si impegni, entro una data prestabilita, a ridurre l'utilizzo delle sostanze fosforose ed a far progredire il processo d'adattamento del mercato verso una nuova regolamentazione normativa più propriamente rispettosa del medio ambiente europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La nocivité des rejets de phosphates dans nos mers a été démontrée. Ces derniers sont en effet mis en cause dans le phénomène, malheureusement bien connu, des "marées vertes". Chargés de substances nutritives, ils provoquent en effet un développement massif d'algues, libérant des toxines mettant en danger la faune et la flore marine mais également altérant la qualité de l'eau. Une part non négligeable de ces phosphates provient des évacuations des produits détergents utilisés dans les lave-linge et les lave-vaisselle. Sachant que des alternatives à l'utilisation de phosphates dans les produits de nettoyage existent, il était indispensable d'agir. J'ai pour cette raison soutenu le rapport de Bill Newton Dunn. J'apprécie son engagement en vue de fixer un plafond au taux de phosphates présents dans les produits, et je salue tout particulièrement ses efforts pour étendre l'application de ce règlement non seulement aux détergents textiles - comme la Commission l'avait initialement proposé - mais également aux détergents pour les lave-vaisselle. Je soutiens également sa demande d'une future évaluation portant sur l'extension de l'application aux détergents industriels et institutionnels. Enfin, opter pour un règlement était tout à fait judicieux afin d'assurer une mise en œuvre uniforme au sein du marché unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The purpose of the current Commission proposal for a Regulation is to reduce the amount of phosphorus used in detergents in domestic washing-machines. The Commission opted for a regulation instead of a directive in order to better harmonise different rules at national levels. Phosphates end up in our water systems, rivers, streams, lakes, and notably the Danube Basin, and the Baltic Sea. Phosphorus helps life to flourish. As a result, algae and other fast-developing plant life proliferate where there is an increased source of phosphorus in water. That results in eutrophication – the excessive growth of algae which starves other living organisms of oxygen and can also produce toxins – killing fish, plants and other species, as well as reducing the quality of the water itself. Therefore, to clean up Europe's water, it is desirable to reduce the amount of phosphorus reaching the water of our continent - and indeed throughout the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − La protezione delle acque europee passa anche dai piccoli gesti quotidiani. Con l'adozione di questa importante relazione sulla riduzione del fosforo nei detergenti per le lavatrici domestiche contribuiamo a dare un prezioso contributo alla riduzione dell'inquinamento nei sistemi idrici europei. Il fosforo proveniente dai detergenti per bucato per uso domestico, impiegati per combattere la durezza dell'acqua, rappresenta un contributo notevole a questo tipo di squilibrio ecologico; per questo intervenire a livello europeo per diminuirne la percentuale di fosforo nei prodotti domestici consentirà di proteggere le nostre acque e agevolerà accordi commerciali con i Paesi terzi nel quadro delle iniziative regionali volte a depurare il patrimonio idrico, quali il Piano d'azione per il Mar Baltico e la Strategia per la regione del Danubio. La protezione del patrimonio idrico europeo è una priorità oltre che una responsabilità verso le future generazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho appoggiato completamente la relazione dell'onorevole Newton Dunn sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico poiché ritengo che la relazione, nonostante il contento molto tecnico, tratti un tema che appartiene alla vita quotidiana di tutti. Le sostanze presenti nei detersivi per lavatrice infatti, pur essendo necessarie per garantire gli standard minimi di igiene e di sicurezza sanitaria, se presenti in quantità eccessive possono essere dannose per l'ambiente, in particolare sono responsabili dell'"eutrofizzazione delle acque". L'eutrofizzazione favorisce la crescita di alghe e di altre specie vegetali, le quali proliferando a dismisura tolgono ossigeno agli altri organismi e liberano tossine altamente nocive per le nostre acque. Solo nel Mar Baltico vengono riversate 16.000 tonnellate l'anno di fosfati e la spesa per rimuovere le alghe che si accumulano periodicamente è alquanto elevata. Credo sia necessario trovare una soluzione, cercando delle sostanze sostitutive ai fosfati, egualmente efficaci ma non dannose per l'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Tra le priorità dell'Unione europea vi è la salvaguardia dell'ambiente e la promozione di politiche sostenibili. In questo caso il voto odierno punta a ridurre il tenore di fosforo utilizzato nei detergenti per le lavatrici domestiche.

I fosfati spesso finiscono nei sistemi idrici, nei fiumi, nei torrenti, nei laghi, provocando una proliferazione eccessiva di alghe e altre specie vegetali. Ciò determina una crescita eccessiva delle alghe che toglie ossigeno ad altri organismi viventi e può anche produrre tossine, distruggendo specie ittiche nonché altre specie e riducendo la qualità dell'acqua stessa. Per evitare questi danni ambientali è necessario ridurre il tenore di fosforo usati nei detergenti.

Allo stesso tempo bisognerà pensare alle piccole e medie imprese che producono detergenti per lavastoviglie automatiche che non possiedono ancora il know-how per produrre detergenti senza fosfati, onde evitare che si perdano posti di lavori.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão tem como objetivo reduzir a quantidade de fósforo usada nos detergentes para máquinas de lavar roupa de uso doméstico e visa harmonizar melhor as diferentes normas a nível nacional. Os fosfatos atingem os sistemas hídricos e, para limpar a água da Europa, é desejável reduzir a quantidade de fósforo que atinge as águas no nosso continente. A maior utilização de fosfatos na UE ocorre nos fertilizantes, mas existe ainda outra fonte de fosfatos a nível doméstico: os detergentes para máquinas de lavar louça, usados nos detergentes para combater a dureza da água e permitir uma limpeza eficaz, desempenhando também outras funções que reforçam a capacidade de limpeza. Porém, a dureza da água varia consoante as regiões, o que se traduz em diferentes fórmulas de fosfatos entre os Estados-Membros. É importante estipular regras quanto à diminuição da quantidade de fosfato, mas também permitir ter em consideração os impactos nos diferentes Estados-Membros e as várias condições existentes com vista a atingir os fins visados.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt, weil in Zukunft Wasch- und Spülmittel nahezu phosphatfrei sein müssen. Phosphate sind der Hauptgrund für ungebremstes Algenwachstum in Gewässern und für das Fischsterben. Überall dort, und das sind fast alle Bereiche, wo Phosphate ersetzt werden können, müssen sie auch ersetzt werden. Ansonsten müssen die Mengen drastisch reduziert werden. Eine jetzt anzuwendende Regelung für alle Mitgliedstaaten schafft Sicherheit für Industrie und Verbraucher.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit dem vorliegenden Vorschlag für eine Verordnung soll eine Höchstmenge für Phosphor in Hauswaschmitteln festgelegt werden. Hintergrund ist der Umstand, dass der in Wasch- und Geschirrspülmitteln enthaltene Phosphor derzeit für einen Großteil der Verschmutzung unserer Gewässer verantwortlich zeichnet. Es gibt zwar bereits phosphatfreie Flüssigwaschmittel, die zunehmend mehr Absatz auf dem Markt finden, für Geschirrspülmaschinen bietet der Markt derzeit jedoch noch keine Alternative – daher wird empfohlen, in die Phosphorbegrenzungsverordnung ein festes Datum aufzunehmen, um Anreize für notwendige Innovationen zu schaffen. Ich habe zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I am very pleased that this report on limiting the use of phosphates in household detergents in order to combat eutrophication of water bodies in the natural environment has been passed by Parliament. Eutrophication, which causes the accelerated growth of bacteria, algae and other plant life in a water body, can be a serious environmental problem, killing higher sea life and plants and upsetting the balance of local ecosystems. When eutrophication affects sources of drinking water, there are also risks to public health. Nevertheless, this can be reduced or avoided by limiting the use of phosphates in the detergents we use and switching to alternative ingredients, and these are the aims of this legislation. I am pleased that, because of the input of my Socialist and Democrat colleagues on the ENVI committee, the report was strengthened to include dishwasher detergents, a significant source of phosphates.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − W coraz większej ilości gospodarstw domowych standardem w wyposażeniu mieszkania staje się nie tylko pralka, ale i zmywarka do naczyń. Używamy zatem zdecydowanie więcej środków, które zawierają znaczne ilości fosforanów. Są one odprowadzane do cieków wodnych, a później zbiorników wodnych i przyczyniają się do nadmiernego ich użyźniania. Sprawozdawca Bill Newton Dunn słusznie zauważa, że powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby zmniejszać ryzyko procesu eutrofizacji, która wiąże się ze zmniejszaniem się przezroczystości wody, tworzeniem się kożuchów z glonów na jej powierzchni oraz masowym wymieraniem fauny wodnej z powodu niedostatecznych ilości tlenu i światła. W zarastających zbiornikach znacznemu pogorszeniu ulega smak i zapach wody, co dyskwalifikuje je nie tylko jako miejsca uprawiania sportów i rekreacji, ale przede wszystkim jako źródła wody pitnej.

Ustalenie ograniczeń wagowych, jeśli chodzi o ilość fosforanów zawartych w porcji środka piorącego, jest bardzo słusznym posunięciem, które wymusza na producentach wprowadzanie na rynek bardziej skoncentrowanych, kompaktowych produktów. Rozwiązaniem wartym przemyślenia jest stosowanie środków zawierających ilość fosforu zależną od stopnia twardości wody na danym obszarze lub wprowadzenie do masowej produkcji środków niezawierających fosforanów. Państwa członkowskie powinny także dołożyć wszelkich starań, aby wprowadzać technologie i odpowiednie urządzenia służące do odzyskiwania fosforu ze względu na jego rzadkie występowanie jako pierwiastka.

 
  
  

Relazione: Carl Haglund (A7-0394/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório porque o acordo que se pretendia estender na prática por apenas mais dois meses tem permitido o acesso às águas de Marrocos por parte das frotas europeias e é importante, inclusive para os pescadores portugueses, manter este acordo vigente. Naturalmente, todos os acordos podem ser melhorados e este não é exceção. Neste sentido, será necessário, de futuro, adaptar o acordo, na linha da análise feita pelos Serviços Legais do Parlamento Europeu e de um amplo alcance dos seus benefícios a todas as populações envolvidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted against this resolution on the EU-Morocco fisheries partnership agreement (FPA) because of economic, legal, environmental and moral reasons. The EU and Morocco concluded a FPA on 22 May 2006. An outside consultancy prepared an ex-post evaluation report, on behalf of the European Commission, which evaluates the first four years of the FPA with Morocco. On a general note, it states that ‘the results of this first four-year period of the new fisheries partnership agreement between the EU and Morocco are generally rather disappointing’ as the agreement fails to stabilise the EU market and to develop the fisheries sector. Moreover, the population of Western Sahara, the Sahrawi people who suffer under the unlawful and unacceptable occupation of their country by Morocco, does not benefit from this agreement. Morocco has no right to dispose of the natural resources of a territory which does not fall under its sovereignty. For more than 30 years the Western Sahara’s problem has been dealt with by the United Nations, but without any progress whatsoever. By rejecting the FPA, the European Parliament sent a strong signal to the Moroccan Government that the EU cannot support an agreement with a country which violates human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted against the extension of the EU-Morocco fisheries partnership agreement for several reasons. The first is that we are facing a clear violation of international law. Morocco is selling the natural resource of an occupied territory. According to the basics of international law, it would be able to do so only if the agreement were in accordance with the benefits and wishes of the local Saharawi people. The Moroccan Government has failed to show any such benefits or wishes. In addition to that, of all the EU’s ongoing bilateral agreements, the deal with Morocco is the worst.

The rapporteur of the recommendation, along with an independent evaluation produced by the Commission, plus the opinions of the Development and Budget Committees and the assessment of authoritative UN experts concur that the agreement is a waste of taxpayers’ money, it is ecologically and environmentally unsustainable and it has no significant macroeconomic effect on either the EU or Morocco. For all these reasons I strongly believe that extending this agreement undermines the EU’s credibility as a defender of international law and as an impartial and equal institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rejet de la prorogation de l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc envoie un signal négatif à notre voisin méditerranéen. Alors que cet accord permettait à dix Etats membres de pêcher dans les eaux marocaines, il offrait, en échange, une contrepartie financière pour aider le Maroc à développer sa politique de pêche. Je rejoins mon collègue Alain Cadec, membre de la Commission « pêche » et référent pour le Parti populaire européen sur ce rapport, qui craint l’abandon de tout nouveau protocole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Je regrette la position finale du Parlement européen sur la résolution législative du 14 décembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche. Je regrette l’addition des opposants à la reconduction provisoire de cet accord, dont certains pour des raisons purement politiciennes qui n’ont rien à voir avec la pêche. Je salue l’important travail de mon ami Alain Cadec, député européen, membre de la commission pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sono contraria alla proroga dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Marocco. Le valutazioni compiute dalla Commissione europea relativamente al precedente accordo, di cui si chiede proroga di un ulteriore anno, sono tra le peggiori mai eseguite per un accordo in materia di pesca.

Alla prova dei fatti l'accordo si è rivelato inefficace sotto il profilo dei costi, così come dal punto di vista dell'utilità per l'economia e le infrastrutture marittime marocchine. Solo una piccola parte dei fondi messi a disposizione è stata utilizzata per il sostegno del settore ittico in Marocco e l'accordo si mostra dispendioso e incapace di raggiungere l'obiettivo di aiutare lo sviluppo economico e sociale del paese nordafricano.

Il mio voto in assemblea plenaria è quindi contrario, coerentemente con la valutazione negativa circa l'accordo in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Aujourd'hui plus que jamais, le Maroc avait besoin du soutien de l'Union européenne, non seulement dans le contexte actuel du printemps arabe, mais aussi et surtout parce que le Maroc est un de nos plus proches partenaires. Cet accord était nécessaire, car il permettait à dix Etats membres de pêcher dans les eaux marocaines en échange d'une contrepartie financière destinée au développement de la politique de la pêche marocaine sur tout le territoire marocain. Le Parlement européen ne peut pas et ne doit pas abandonner un partenaire historique de l'UE. Nous devons maintenant au contraire tout mettre en oeuvre pour consolider les accords de partenariat avec le Maroc et en proposer de nouveaux sur de nouvelles bases afin d'apporter notre soutien au processus démocratique en cours.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά στη συνέχιση της αλιευτικής Συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για δύο βασικούς λόγους. Η Συμφωνία αντίκειται στα δικαιώματα των Σαχαράουι αλλά και στο Διεθνές Δίκαιο. Η κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα ουδέποτε αναγνωρίστηκε από το Διεθνές Δίκαιο. Εφόσον λοιπόν το Μαρόκο κατέχει παρανόμως την εν λόγω περιοχή, δεν έχει δικαιοδοσία επί των φυσικών πόρων της, άρα δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται συμφωνίες ενάντια στη θέληση και χωρίς τη γνώμη των κατοίκων. Άλλωστε, για να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο οικονομικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε μη αυτόνομα εδάφη, οφείλουν οι εν λόγω δραστηριότητες να αποβαίνουν προς όφελος του πληθυσμού αυτών των εδαφών και να συνάδουν με τη βούλησή του, πράγμα που δεν συμβαίνει. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Πολλά από τα θαλάσσια είδη της περιοχής υφίστανται υπερβολική εκμετάλλευση. Ορισμένα κινδυνεύουν από πλήρη εξάντληση, με βασική αιτία την υπεραλίευση από ευρωπαϊκά σκάφη. Τέλος, η έκθεση αξιολόγησης της Συμφωνίας αναφέρει ότι δεν έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του τομέα της αλιείας ούτε αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες του Μαρόκου, τεχνικά ή οικονομικά. Επομένως η διακοπή της όχι μόνο δεν θα έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες αλλά θα αποκαταστήσει και τη στάση που οφείλει να τηρεί η Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru Recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc. Protocolul stabileşte posibilităţile de pescuit oferite navelor Uniunii Europene în funcţie de surplusul disponibil, precum şi contribuţia financiară plătită de UE pentru drepturile de acces şi pentru sprijinul acordat sectorului. O altă funcţie a protocolului este de a forma un cadru de parteneriat general între cele două părţi, în care să se dezvolte o politică sustenabilă în domeniul pescuitului. Sectorul pescuitului este de foarte mult timp un pilon economic important pentru Maroc, această țară fiind considerată cea mai mare piață de pește din Africa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Parce que le Maroc s'est engagé dans la voie de la pêche durable, et parce que des centaines de pêcheurs européens et des milliers de travailleurs marocains en dépendent, j'ai voté en faveur de la prorogation du protocole à l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Le vote d’aujourd’hui contre la prorogation de l’accord est très regrettable. Le risque aujourd'hui est qu'il compromette les négociations du prochain accord dont l’Union européenne a besoin, sans parler du signal négatif envoyé à l'un de nos partenaires les plus fiables.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Ao recusar dar o seu consentimento ao Acordo de Parceria no domínio das Pescas entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos, o Parlamento Europeu prestou um mau serviço às nossas relações bilaterais e muito particularmente aos interesses do setor das pescas ibérico. O Parlamento Europeu teve um comportamento irresponsável relativamente a um país amigo, em que Sua Majestade o Rei Mohamed VI tem vindo a promover uma profunda e pacífica transição democrática, amplamente sustentada por referendo. Incompreensível ainda que o tenha feito na semana em que o plenário aprovou um relatório sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança, do qual fui o relator e que pretende aprofundar as nossas relações com os países vizinhos! E mais chocante que deputados portugueses, com o seu voto, tenham privilegiado os interesses de terceiros em detrimento da economia nacional. Votei a favor, por isso lamento profunda e sinceramente o resultado!

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − The proposal to extend the current agreement is unacceptable because of its low cost-benefit ratio for the EU, the excessive exploitation of demersal stocks, the very limited contribution of EU funds to the development of local fisheries policy and, very importantly, the failure to demonstrate how it benefits the Sahrawi people. The European Commission should begin the process of negotiating a new economically, environmentally and socially beneficial and sustainable agreement. EU funds for the development of local fisheries policy must be used more efficiently and be more closely monitored. The Commission must guarantee that the new agreement fully respects international law and benefits all affected local populations, including the Sahrawi people.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do presente relatório pelo facto de o presente Acordo de Parceria no domínio da pesca estar a terminar, havendo já, em preparação, um novo acordo mais favorável em matéria de sustentabilidade ambiental. Não me parece, por isso, apropriado, que se precipite uma crise nas relações bilaterais destas regiões e se ponham em causa os direitos dos pescadores europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como anteriormente, alguns colegas quiseram instrumentalizar o Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos. A irresponsabilidade desta acção, a que, infelizmente, a Câmara deu cobertura, não pode deixar de reflectir-se na vida dos armadores e pescadores, alguns dos quais portugueses, que pescam em águas marroquinas e que deverão ser impedidos de continuar a fazê-lo.

Numa altura de retracção do emprego, não pode senão condenar-se esta resolução que nada resolve e apenas cria tensões desnecessárias entre vizinhos e parceiros que têm tudo a ganhar em continuar a sê-lo. Não posso deixar de lamentar este incidente infeliz e de fazer votos para que a União Europeia e o Reino de Marrocos consigam recuperar a confiança perdida e possam encetar novos modos de estabelecer uma relação fiável, fecunda e frutífera.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado pelo colega Carl Haglund, versa sobre o projeto de decisão do Conselho que visa a prorrogação de um Protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos sobre as condições de pesca em águas marroquinas e respetivas contrapartidas financeiras. O relator considera que este projeto de decisão representa um mau negócio para a UE e recomenda a sua recusa pelos motivos seguintes: as contrapartidas financeiras do acordo anterior não terem potenciado a renovação da frota pesqueira marroquina, permitir a captura de espécies consideradas sobre-exploradas, não respeitar plenamente o direito internacional e não beneficiar todas as populações locais, nomeadamente o povo sarauí. Considerando que se trata apenas da prorrogação, até 27 de fevereiro de 2012, de um Acordo de Parceria em vigor, que estão em causa 119 autorizações de pesca para navios comunitários (a maioria dos Estados-Membros do Sul: Espanha e Portugal), que se trata de um setor com grandes fragilidades, o qual necessita de todos os apoios para sobreviver, e que estão em curso negociações para um novo acordo, voto favoravelmente este projeto de resolução, não obstante a posição contrária do relator.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Congratulamo-nos com a rejeição da prorrogação deste Acordo. Como sempre afirmámos, o Acordo que a Comissão agora se propunha prorrogar é inaceitável. Sendo um Acordo assinado entre a UE e Marrocos, é inaceitável que preveja a exploração de um recurso natural do Sara Ocidental, território ilegalmente ocupado por Marrocos desde 1975. Nunca a soberania de Marrocos sobre o território do Sara Ocidental foi reconhecida por nenhum país, até hoje. Com este Acordo - contrário quer ao direito internacional quer às diversas resoluções da ONU sobre este problema - a UE, implicitamente, reconhecia-a. Esta foi, por isso, a única solução compatível com o direito internacional. A Comissão deve levá-la muito a sério. A sua atitude foi deplorável ao longo de todo o processo. Atente-se no facto de só dois meses antes do termo do prazo previsto para o fim desta prorrogação (que, em termos práticos, se iniciou já em Fevereiro) o Parlamento poder exercer o seu direito de consentimento.

Cria-se agora uma situação difícil de inexistência de um acordo legal que dê cobertura às actividades de pesca que decorreram nos últimos dez meses naquela zona. A Comissão tem agora obrigação de corrigir os graves problemas identificados com este Acordo, e que há muito vimos denunciando, em eventuais futuros acordos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Voto contro la proroga di un anno del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca col Marocco, in quanto questo protocollo presenta numerose problematiche sia dal punto di vista della sua utilità in termini economici, sia per i risvolti in materia ecologica. Inoltre, non sono da tralasciare la questione del Sahara Occidentale. L'accordo crea forti preoccupazioni circa la questione ecologica. Sappiamo che degli 11 stock demersali pescati nelle acque marocchine, 5 sono eccessivamente sfruttati, il che crea perplessità riguardo alla pesca effettuata dalle navi europee; ci si chiede se l´accordo sulla pesca limitata agli stock in eccedenza potrà essere rispettato considerando che questi si stanno esaurendo. In ultimo, ma non meno importante, è il diffuso problema dei rigetti, delle catture di squali e delle probabili catture di mammiferi marini da parte di pescherecci da traino. La pesca al largo del Sahara occidentale è argomento controverso. Sappiamo che il Sahara occidentale è "territorio non autonomo", come previsto dall'articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. Il Marocco non è mai stato riconosciuto quale potenza amministratrice ufficiale dall'ONU. Lo sfruttamento di questo territorio dovrebbe, a mio parere, essere svolta solo se a favore della popolazione locale, e non mi pare che l´accordo, così come attualmente stipulato, lo permetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos positiva esta rejeição da prorrogação do Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos. É uma rejeição que evidencia a falta de viabilidade deste Acordo, tanto do ponto de vista económico (é um dos acordos de pescas mais caros que a UE tem com um país terceiro) como do ponto de vista ecológico, tendo em conta o periclitante estado de conservação de diversos stocks. Contudo, a questão que consideramos mais grave neste Acordo é o implícito reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o Sara Ocidental, sobre as suas águas e os recursos haliêuticos.

Desde 1975, com o parecer do Tribunal Internacional de Justiça, até hoje, nunca a soberania de Marrocos sobre o território do Sara Ocidental foi reconhecida. O Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos é ilegal e desrespeita todas as resoluções relevantes da Assembleia-Geral das Nações Unida e o direito internacional. Consideramos, pois, que qualquer futuro protocolo, a ser negociado pela Comissão Europeia, deve corrigir os graves problemas identificados com os protocolos anteriores e actuais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Marocké kráľovstvo je africká krajina s približne 32 miliónmi obyvateľov. Maroko je v súčasnosti privilegovaným partnerom Európskej únie a najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ v rámci európskej susedskej politiky. Únia predstavuje pre Maroko najdôležitejší exportný trh, je jeho hlavným verejným a súkromným externým investorom a jeho najdôležitejším trhom v oblasti cestovného ruchu. Pre Maroko je už dlho dôležitým ekonomickým pilierom, predovšetkým rybársky priemysel, krajina je považovaná za najväčší trh s rybami v Afrike, pričom sektor rybolovu podľa odhadov poskytuje približne 400 000 pracovných miest. EÚ a Marocké kráľovstvo uzavreli 22. mája 2006 Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorá nadobudla platnosť 28. februára 2007. Európska komisia na základe mandátu Rady viedla po uplynutí platnosti pôvodného protokolu rokovania s Marockým kráľovstvom o predĺžení protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu o jeden rok. V súčasnosti dočasne toto predĺženie platí, no Rada potrebuje na prijatie nového protokolu ešte súhlas Európskeho parlamentu. Som presvedčená, že je správne, že Európsky parlament súhlas udelil a súčasne poveril svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Today’s vote sends out two strong messages. This Parliament is no longer willing to sign off fisheries agreements regardless of their impact on citizens in countries outwith the EU. And this House respects the right to self-determination – a right which the Moroccan Government has not given to the people of Western Sahara. Morocco has no right, under international law, to sell the natural resources of Western Sahara. It follows, therefore, that the EU should not be paying Morocco for fishing rights in the waters off Western Sahara.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Es balsoju par šā nolīguma pagarināšanu, jo līdz šim Eiropas valstu zvejnieki Marokas Karalistes ūdeņos ir strādājuši veiksmīgi un šī prakse būtu jāturpina. Marokas Karalistes vēlme saņemt samaksu par to, ka Eiropas valstu zvejniekiem ir tiesības izmantot Marokas dabas resursus, ir pamatota, un tā ir jāatbalsta. Eiropas Savienība katru gadu par zvejas iespējām Marokas Karalistes ūdeņos maksā 36,1 miljonu eiro, kas uz kopējo ES budžetu ir niecīga summa, salīdzinot ar darba vietām, ko iegūst Eiropas valstu zvejas uzņēmumi, kuri dod savu ieguvumu ES dalībvalstu ekonomiskajā attīstībā. Diemžēl Parlaments šodien noraidīja nolīguma pagarināšanu un uzdeva Komisijai veikt sarunas par jauna nolīguma izstrādāšanu. Tas ir satraucoši, jo tagadējais nolīgums beidzas 2012. gada februārī.

Tas nozīmē, ka pēc šī datuma tiem Eiropas zvejas uzņēmumiem, kas rēķinājās ar zvejas turpināšanu Marokas ūdeņos, būs jāpārskata savi plāni. Tas var nozīmēt arī darba vietu samazināšanos, kas mums vismazāk ir vajadzīgs tagad, kad ES cīnās ar dziļāko krīzi kopš savas pastāvēšanas. Es aicinu Komisiju pēc iespējas ātrāk atjaunot sarunas ar Marokas Karalisti, lai mums būtu jauns nolīgums, kuru atbalstītu Parlamenta vairākums.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju Eiropas Savienības un Marokas partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē turpināšanu, jo tas deva iespēju zem Latvijas karoga kuģojošiem kuģiem turpināt zveju Marokas ūdeņos un nodrošināja darba vietas un nodokļu ieņēmumus. Latvijas zvejas kuģi jau kopš 2004. gada zvejo Centrālaustrumu Atlantijas zvejas rajonos, tai skaitā, Marokas Karalistei piederošajos ūdeņos. 2009. un 2011.gadā šeit zvejoja 2 kuģi, bet 2010. gadā — pat 3 Latvijas zvejas kuģi. Kopā gada laikā tika iegūtas nozvejas: 2009. gadā — 7667,5 t, 2010. g.- 8877 t, bet līdz 2011. gada 1. novembrim- 5739 t. Kopā ar kaimiņvalsts ūdeņos – Mauritānijas EEZ – nozvejoto, šī zveja veido vairāk kā pusi no Latvijas kopējās nozvejas. Tādēļ ir nozīmīgi, ka šie kuģi var turpināt zvejot Marokas ūdeņos.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, äänestin juuri arvostamani kollegan Haglundin mietintöä vastaan, mutta niin teki hänkin ja suuri osa kollegoistani. EU:n kalastussopimuksen jatkaminen Marokon kanssa olisi kestämätöntä, ei vain kalakantojen kannalta, vaan myös niin taloudellisesti kuin ihmisoikeuksien vuoksi. Tähän lopputulokseen tuli myös komission teettämä arviointiraportti. Toki ymmärrän joitain Välimeren maiden kollegojani, joiden maiden kalastuselinkeinolla on asiassa taloudellinen intressi, mutta silti kaikki faktat puhuvat sopimusta vastaan. Tämän ovat myös parlamentin sekä budjetti- että kehitysvaliokunta lausunnoissaan todenneet.

Sopimus Marokon kanssa on taloudellisesti toiseksi suurin (36,1 miljoonaa euroa vuodessa), joka EU:lla on. Arviointiraportissaan komissio totesi muun muassa, että tämä sopimus on EU:n kaikista kauppasopimuksista taloudellisesti huonoin, saamme vain noin 65 senttiä jokaisesta sijoitetusta eurosta takaisin. Kalakannat ovat myös joko ylikalastettuja tai täysin kalastettuja. Sopimus on lisäksi käytännössä kansainvälisen lain vastainen johtuen siitä, että Länsi-Saharan sahrawi-kansa ei hyödy sopimuksesta yhtään, vaikkakin kyseessä on heidän aluevetensä pikemmin kuin Marokon, jolla ei olisi oikeuksia luonnonvaroja näin hyödyntää.

Korostan kuitenkin, että äänestäessäni mietintöä vastaan en äänestä Marokkoa vastaan. EU:n ja Marokon yhteistyö itsessään on tärkeää ja sitä harjoitetaan naapuruuspolitiikan kautta niin kuin kuuluukin. Tässä on ennemmin kyse vain kalastussopimuksesta ja meidän velvollisuudestamme tarkastella sopimuksen kestävän kehityksen mukaisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'accord de partenariat UE-Maroc dans le secteur de la pêche. Je regrette malheureusement qu'une forte majorité de députés se soit prononcée contre la prorogation de ce protocole de pêche.

Nous envoyons là un signal très négatif au Maroc, à un moment où nous devons soutenir ce grand pays dans le processus de réforme politique et économique et de démocratisation qu'il a enclenché. Le vote négatif du Parlement est d'autant plus affligeant que cet accord est déjà en vigueur et qu'il expirait en février 2012. Il permettait à dix États membres de pêcher dans les eaux marocaines en échange d'une contrepartie financière destinée au développement de la politique de la pêche marocaine sur tout le territoire marocain.

Concrètement, cela signifie que 120 navires de pêches européens vont devoir immédiatement arrêter leurs activités dans les eaux marocaines! In fine, c'est peut-être un abandon total des accords de partenariat avec le Maroc qui est à redouter, ce qui serait fortement préjudiciable pour le développement du Maroc et des relations que nous avions jusqu'à présent construites avec ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal, which was for a one-year extension of the expired protocol to the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement, in order to give the Commission time to establish whether Morocco is in compliance with international law by providing evidence that the EU’s financial contribution is used to benefit the people of Western Sahara.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione Haglund è a favore. I risultati deludenti dei quattro anni in cui è stato in vigore l’accordo nel settore della pesca rendono indispensabile un ripensamento delle condizioni poste nel 2006. Sono d’accordo sulla possibilità di non prorogare l’accordo in vigore.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − This report proposes a one-year extension of the Protocol to the FPA between the European Community and Morocco. I agree with the rapporteur that this extension could lead to the exploitation of fish stocks and would not provide benefits to the territory of Western Sahara, in whose water the majority of the fishing takes place. Any economic activity related to natural resources should be carried out for the benefit of all of the people of such territories. I therefore voted against this proposal to extend the Protocol to the FPA between the European Community and Morocco.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de prolonger d'un an l'exploitation des ressources halieutiques des eaux marocaines par l'Union européenne. Le vote du Parlement arrive presque au terme de la prorogation des termes de cette exploitation. Nous sommes donc mis devant le fait accompli. Je proteste contre cette procédure et demande qu'une enquête soit menée pour établir l'état exact des ressources dont plusieurs organismes disent qu'ils dont surexploités. Je demande aussi que l'Union européenne soutienne le développement de la pêche locale au lieu de financer l'exploitation des ressources par des navires européens, au détriment de l'intérêt de la population locale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei a favor deste regulamento e lamento a decisão do Parlamento Europeu de recusar a prorrogação do acordo de pescas de Portugal com Marrocos, em cujas águas territoriais operam várias embarcações portuguesas, lesando desta forma gravemente os interesses nacionais, num momento de profunda crise. A decisão surgiu para além do mais a contraciclo, num momento em que Marrocos iniciou reformas no sentido de uma maior abertura democrática, nomeadamente na sequência da aprovação de um novo texto constitucional. Os navios nacionais que pescavam em Marrocos operavam ao abrigo de um acordo assinado em 2007 e prorrogado nos anos seguintes, mas que, desde 28 de fevereiro, aguardava renovação. Aguardo agora que as embarcações que pagaram as suas licenças, e agora não podem exercer os seus direitos, sejam devidamente indemnizadas pelos prejuízos causados.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je déplore que le rapport sur l’accord de partenariat avec le Maroc ait été rejeté, alors même que la commission de la pêche était en faveur. Certains évoquent l’aspect peu porteur en termes financiers de cet accord. Je ne peux que m’insurger. En effet, le rapport d’évaluation ex-post particulièrement négatif portait sur des accusations que la commission de la pêche n’a pas manqué de remettre en question. Que dire des milliers d’emplois créés sur les deux rives de la Méditerranée ? Le Maroc est un partenaire à bien des égards, et rejeter cet accord est un signal très négatif que nous lui adressons. Si l’accord avait été voté, nous aurions pu aller de l’avant, et progresser dans l’approfondissement de nos relations cordiales avec ce voisin du sud de la Méditerranée. C’est donc un grave pas en arrière que nous venons de faire.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva prelungirii acordului din următoarele motive:

1. Nu este permis ca acest acord să fie dezbătut în Parlament cu două luni înainte de expirarea sa. Prin votul său negativ, Parlamentul a dat un semnal împotriva acestui tip de practică.

2. Acordul este dezavantajos din punct de vedere comercial pentru Uniunea Europeană. Sunt pentru încheierea unui acord cu Marocul în domeniul pescuitului, dar acest acord trebuie să fie unul de parteneriat, avantajos pentru ambele părţi, şi, mai ales, trebuie să fie încheiat cu respectarea procedurilor democratice, deci cu implicarea Parlamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Das Fischereiabkommen mit Marokko ist nicht nur teuer und völkerrechtlich bedenklich, sondern auch ineffizient: Obgleich die Prinzipien der Nachhaltigkeit in sozioökonomischer und ökologischer Hinsicht auch außerhalb der Hoheitsgewässer der Mitgliedstaaten bzw. der EU gelten sollten, sieht dies in der Realität leider anders aus. Große EU-Fischereiorganisationen schaffen es zudem nicht die Interessen von Kleinfischern angemessen zu vertreten und biedern sich internationalen Großkonzernen an. Daher habe ich gegen den vorliegenden Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra UE e Marocco va a rinnovare un primo accordo sulla pesca raggiunto nel 2006 e valido fino al febbraio del 2011. L'accordo prevede la possibilità di effettuare attività di pesca al largo delle coste marocchine da parte di una flotta di pescherecci europei, tra i quali anche uno italiano. Per gli interessi dell'UE, il traffico marittimo, il commercio ittico e l'importanza che ricoprono le relazioni con i paesi extraeuropei ritengo necessario votare a favore di questo accordo di partenariato.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A vertente externa da PCP e, mais concretamente, os acordos de parceria com países terceiros, além de viabilizarem a presença da frota europeia em pesqueiros externos tradicionalmente frequentados, são indispensáveis para a obtenção de importantes produtos da pesca que contribuem para assegurar o abastecimento alimentar da UE, para além de desempenharem um papel preponderante nas economias dos países terceiros. No caso particular do presente Acordo, a prorrogação do protocolo afigura-se fundamental para as frotas comunitárias que aí pescam, nomeadamente a portuguesa. De referir que existem embarcações portuguesas a operar há largos anos em águas de Marrocos, nomeadamente ao abrigo do acordo de pesca entre a União Europeia e aquele país que vigorou de 1988 até 1999, altura em que Portugal ficou privado de operar em águas marroquinas, o que provocou o abate de várias dezenas de embarcações, com consequências económicas e sociais irreversíveis para várias das comunidades piscatórias portuguesas. Para que situações deste tipo não se voltem a repetir, e tendo em conta os objetivos da PCP na sua vertente externa, voto a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Sono contrario alla conclusione dell'accordo con il Marocco, perché non sarà di beneficio né ai pescatori marocchini né ai contribuenti europei. Non sarà di beneficio ai pescatori marocchini, perché non genererà nuovi posti di lavoro e accrescerà la sproporzione che già esiste fra flotta locale e potenziale di pesca. Non sarà di beneficio ai contribuenti europei perché spenderanno 13,5 milioni di euro per sovvenzionare la politica ittica del Marocco, senza garanzie che i fondi saranno impiegati proficuamente. Non solo, per ogni euro investito i contribuenti europei recupereranno solo 65 centesimi, cioè meno della metà di quello che in media recuperano con accordi simili.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Reino de Marrocos é, neste momento, o maior beneficiário de fundos da União Europeia no âmbito da Política Europeia de Vizinhança. Este sinal representa que a ligação entre ambos os espaços está para além da mera proximidade geográfica ou de, nalguma medida, uma História comum: está também, no momento presente, nas relações económicas entre os dois espaços. É neste contexto que se insere o Protocolo relativo às possibilidades de pesca em águas marroquinas e à sua contrapartida financeira. Apesar das reservas colocadas pelo relator à celebração do acordo, entendi, em consonância com o entendimento da Comissão das Pescas, que o acordo oferecia, em termos gerais, uma solução positiva. Nesta medida e atendendo ainda aos interesses nacionais que intercedem neste domínio, votei favoravelmente a celebração deste acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le Parlement européen rejette l'accord de pêche entre l'UE et le Maroc. Un accord technique rejeté sur base d'arguments fallacieux, mais surtout un signal politique désastreux. Pour parler pêche d'abord, ce protocole "ne serait pas équilibré dans son rapport coûts/bénéfices".

Le Maroc doit donc être comparé à nos partenaires suisse, norvégien ou américain? Balivernes. Classé 103ème pour son PIB par habitant, le Maroc ne rivalise pas avec les poids lourds de ce monde. Et nous devons assumer que ce protocole constitue une forme d'aide au développement économique.

Mais l'essentiel est ailleurs. Ce qui est déplorable ici, c'est le signal politique que nous envoyons, et ceci le jour même où le Parlement européen remet son prix Sakharov aux leaders du Printemps arabe! Signal de défiance envers le Maroc, l'un des pays les plus stables de la région, le seul à avoir entamé un processus de démocratisation, imparfait, insuffisant peut-être, mais sans effusion de sang, un pays dont le roi a saisi les aspirations de son peuple et proposé rapidement des réformes substantielles.

Pire, ce vote est une victoire pour ses détracteurs, au premier rang desquels son voisin algérien. Il s'agit de bien plus que de pêche ici. Il s'agit de démocratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − En contra.

Desde Verts/ALE celebramos el resultado de la votación (326 votos en contra del Acuerdo, 296 a favor). Tras meses de negociaciones, deliberaciones y debates tensos y complejos en medio de una dura presión por parte de algunos Gobiernos, como el marroquí y el español, al final la mayoría del Parlamento ha respondido de forma coherente y justa al rechazar dicho Acuerdo. Apoyar dicho Acuerdo hubiera ido en contra del Derecho internacional y hubiera supuesto una bofetada a los derechos del pueblo saharaui. Había tres motivos por los cuales defendimos el voto en contra: el jurídico, el ecológico y el económico. Jurídicamente, porque Marruecos estaba negociando con unos recursos que no le pertenecen, puesto que las aguas del Sáhara Occidental son de hecho territorio ocupado y, por tanto, el Acuerdo ignora los derechos del pueblo saharaui, violando así el Derecho internacional. Ecológicamente, porque los acuerdos de pesca deberían realizarse sobre stocks que cuenten con excedentes, mientras que los de aquella zona sufren de sobrepesca. Y económicamente, porque la rentabilidad del Acuerdo ha demostrado ser la peor de los de este tipo y supone un despilfarro para las cuentas europeas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il voto di questa mattina è fondamentale poichè il protocollo la cui scadenza era prevista in data 28 febbraio 2011 avrebbe rischiato altrimenti di interrompere, in assenza di rinnovo, le attività di pesca della flotta europea interessata all'accordo.

Le difficoltà al rinnovo dell'accordo trovano origine nel fatto che, pur non escludendo la possibilità di pesca nel Sahara Occidentale, esso non coinvolge chiaramente le popolazioni Saharawi nei suoi benefici. In tale situazione, il Consiglio ha comunque approvato, in data 21 febbraio, un mandato negoziale alla Commissione, affinché procedesse ad un rinnovo provvisorio annuale dell'accordo, in attesa di più precise informazioni sul coinvolgimento delle popolazioni locali nei relativi benefici.

Il rinnovo è del 13 luglio 2011 e su quest'accordo siamo chiamati questa mattina ad esprimere il nostro parere. Io mi sono personalmente espresso a sostegno alla conclusione del protocollo provvisorio (per una durata di 12 mesi) in attesa di chiarimenti sulla ripartizione dei benefici dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Ik heb tegen de verlenging van de visserijovereenkomst EU-Marokko gestemd, omdat de Westelijke Sahara geen deel uitmaakt van Marokko. Vissen in Saharaanse wateren schendt het internationaal recht. Gebruikmaken van een bilateraal akkoord om te vissen in de wateren van de Westelijke Sahara druist in tegen het internationaal recht. Bovendien wordt de visserij in de bezette Westelijke Sahara strikt gecontroleerd door de Marokkaanse veiligheidsdiensten, en niet door de Saharawi-bevolking. Buiten het vaststaand feit dat deze overeenkomst het internationaal recht schendt, blijkt ook uit een evaluatierapport van de Commissie dat de overeenkomst een enorme verspilling van Europees belastinggeld is en bijdraagt tot het verwoesten van de visvoorraden. Het is de meest inefficiënte en meest verkwistende overeenkomst van alle lopende bilaterale visserijovereenkomsten.

Elke geïnvesteerde euro van de in totaal 36 miljoen euro die de Unie jaarlijks aan Marokko uitbetaalt, levert een negatief rendement op van 83 cent! En de overeenkomst levert ook geen enkele bijdrage tot de ontwikkeling van de lokale visindustrie. Tenslotte heeft de Commissie het Europees Parlement niet geconsulteerd noch afdoende betrokken bij het onderhandelingsproces. Een afwijzing van deze overeenkomst ligt tenslotte in het verlengde van de analyse van de Juridische Dienst van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − I have taken a strong interest in the EU Morocco fisheries agreement and with my political group voted against the proposal. I believe that EU fisheries agreements are often flawed in that they encourage industrial fishing on a scale which threatens conservation of marine resources, as well as allowing European fisherman to deprive local fishing communities of a livelihood. In theory, the money paid to the governments of countries like Morocco should flow back to the local people to compensate. In the case of Morocco this not the case and indeed Morocco does not respect the UN resolutions granting the right of self-determination to the Western Saharan people through a plebiscite and has not compensated the Saharawi people for their loss of fishing rights in proportion to the size of the Western Saharan coastline. For all these reasons I reject the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Esta recomendação pretende prorrogar por mais um ano o Protocolo referente ao Acordo de Parceria sobre as Pescas entre a UE e Marrocos. O Protocolo, assinado em maio de 2006, estabelece as possibilidades de pescas dos navios da UE, tendo em conta o excedente disponível e, simultaneamente, a contrapartida financeira sobre a utilização, a segunda maior taxa da UE, e o apoio ao desenvolvimento sustentável do setor. Apesar das diversas questões divergentes quanto aos resultados/consequências deste Acordo, nomeadamente no que toca a questões de custo-eficácia, de sustentabilidade das espécies, ambientais e à questão do Sara Ocidental, penso que será importante prorrogar a extensão do acordo por mais três meses e, paralelamente, iniciar a negociação de um novo Protocolo ao Acordo de pesca que responda às deficiências acima descritas.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. − I am sceptical about EU fisheries agreements in general, and am not clear what the benefit to the UK, or indeed to Morocco itself, would be from the proposed EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement. In addition, the scope of this agreement bears particularly on the Western Sahara region, whose international status remains unclear.

However, the Moroccan Government is a friendly government with a helpful counter-terrorism policy and is currently taking steps to improve democratisation in the Kingdom. Therefore I have very mixed feelings about a number of aspects of a complex issue and I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Das Fischereiabkommen mit Marokko, das 11 EU-Mitgliedstaaten in den marokkanischen Hoheitsgewässern Fischgründe zugänglich machen soll, steht zur Verlängerung an. Die Bewertung der letzten vier Jahre des Abkommens ergab, dass die Zielsetzungen nicht erfüllt wurden. Die angestrebte EU-Marktstabilisierung im Fischereisektor ist ausgeblieben, und der große Geldfluss für Fischgründe von der EU nach Marokko hat nur eine geringfügige Verbesserung der Situation der Fischer gebracht. Weiters bestehen gravierende Bedenken hinsichtlich entstehender Umweltprobleme und eine Konfliktsituation des internationalen Rechts. Aufgrund der vielen und großen Bedenken habe ich abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − One of the principal aims of the European Union is to promote European values in the world and to set an example to the world on issues such as the rule of law, social justice and the environment. It is for this reason that I and my colleagues in the European Parliamentary Labour Party followed Parliament’s Committee on Development and Committee on Budgets in voting against this report. Evaluations of the Agreement have shown it to cause a net economic loss to the EU, whilst failing to aid the development of the fisheries sector in Morocco and failing to prevent over-exploitation and promote sustainable fishing. There are also important, and still unresolved, questions over whether the Agreement complied with international law in terms of whether it benefits the people of Western Sahara. Rather than extending the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement, we believe that a new agreement must be brought forward urgently to deal with the serious problems we have seen with the current Agreement.

 
  
  

Proposta di decisione sulla composizione numerica delle commissioni permanenti B7-0619/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. A composição numérica apresentada neste relatório para cada comissão permanente parece-me adequada, em função das suas incumbências e considerando o número total de deputados.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor da proposta porque o aumento do número de eurodeputados faz com que se torne necessário ajustar a composição numérica das comissões.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Concordo com a alteração da composição numérica das comissões permanentes deste Parlamento. Esta é plenamente justificada por disposições constantes quer de um Protocolo aos Tratados quer do próprio Regimento. Mau seria que a Câmara não pudesse nem soubesse adequar a sua composição e modo de funcionamento ao seu número de deputados e, em particular, que esta adequação não se reflectisse também no número de deputados que integra as suas comissões, elemento fundamental na sua estrutura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de decisão em apreço versa sobre a composição numérica das comissões permanentes do Parlamento Europeu e foi apresentada nos termos do artigo 183.º do Regimento, que diz o seguinte: Sob proposta da Conferência dos Presidentes, o Parlamento constituirá comissões permanentes, cuja competência será definida em anexo ao presente Regimento. A eleição dos membros destas comissões realizar-se-á no primeiro período de sessões subsequente à eleição do novo Parlamento e, uma segunda vez, após um período de dois anos e meio. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa depois de realizadas as eleições para o Parlamento Europeu em 2009, ou seja, no dia 1 de dezembro de 2009, originou a eleição de apenas 736 deputados, de acordo com o Tratado de Nice, quando já havia acordo para a eleição de 751. Assim, houve 18 deputados que se viram impedidos de exercer cabalmente as suas funções, nomeadamente nas várias comissões do PE, uma vez que tiveram de aguardar pela alteração do Protocolo n.º 36 do Tratado de Lisboa. Porque se torna necessário agilizar procedimentos e dar continuidade ao trabalho realizado por estas comissões, voto favoravelmente a proposta de decisão sobre a composição numérica das comissões permanentes do PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament, zohľadňujúc návrh Konferencie predsedov a taktiež s ohľadom na svoje rozhodnutie zo dňa 15. júla 2009 o počte členov parlamentných výborov, sa rozhodol zmeniť a doplniť počet členov stálych parlamentných výborov. Vstupom protokolu č. 36 Lisabonskej zmluvy do platnosti sú noví poslanci oprávnení zasadať v Európskom parlamente a jeho orgánoch plne využívajúc svoje práva. Zmeny počtu členov sa dotkli dvadsiatich parlamentných výborov a dvoch podvýborov (Podvýbor pre ľudské práva a Podvýbor pre bezpečnosť a obranu). Parlament zároveň rozhodol, že predsedníctva výborov môžu mať až štyroch podpredsedov. Rozhodnutie o zmene počtu členov stálych výborov súčasne, prostredníctvom svojho predsedu, Parlament postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − The clause in the Lisbon Treaty for the allocation of the 18 extra seats has taken two years to come into force – an example of the bureaucratic approach which the EU institutions are often criticised for on the one hand and a clear lack of initiative on the part of some Member States to push the process for conclusion as quickly as possible on the other. A decision to amend the number of Members sitting in the various standing committees will mean that constituents from various Member States will start to enjoy a stronger and more broadly based representation in the House – this being particularly true for smaller Member States like Malta, which has been allocated a further seat in the EP, guaranteeing a louder voice for its citizens within committees. This amelioration of the democratic aspect has come at a particularly difficult but important time for the EU, and the EP must therefore facilitate the realisation of the various economic and social reforms the Union must undergo. Our Members, within the various committees, need to work against this backdrop, be proactive and ensure that the overhaul required with regard to certain aspects of current work practice within committee is effected as soon and as smoothly as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui dėl sprendimo, kadangi atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos pasiūlymą, taip pat į 2009 m. liepos 15 d. sprendimą dėl parlamentinių komitetų narių skaičiaus bei į Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį reikia užtikrinti Parlamento veiklos tęstinumą, o įsigaliojus Lisabonos sutarties Protokolui Nr. 36 nauji nariai turi teisę dalyvauti Parlamento ir jo organų posėdžiuose bei visapusiškai naudotis savo teisėmis, todėl yra būtina pakeisti parlamentinių komitetų narių skaičių ir parlamentinių pakomitečių narių skaičių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à cette proposition de décision qui vise à redimensionner les commissions parlementaires afin de permettre aux nouveaux députés ayant rejoint le Parlement européen de siéger.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal to alter the numerical strength of the standing committees. Following the entry into force of Protocol No 36 to the Lisbon Treaty, the new Members are entitled to sit in the European Parliament and on its bodies in full enjoyment of their rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com o aumento do número de deputados no seguimento do alargamento à Croácia há a necessidade de alterar a composição numérica das comissões permanentes. Sou assim favorável à alteração proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Com a presente resolução, o Parlamento Europeu aprova a alteração da composição numérica das comissões parlamentares tendo em vista acomodar os novos deputados que entram em funções na sequência da entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa. Votei favoravelmente, uma vez que os novos deputados têm o direito de tomar assento no Parlamento Europeu e nos seus órgãos, no pleno gozo dos seus direitos, participando plenamente nas comissões. A presente resolução decide, com base na decisão da Conferência dos Presidentes de 9 de julho de 2009, que as Mesas das comissões podem ser constituídas por um número máximo de quatro vice-presidentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Parliament will amend the number of members of parliamentary committees to adapt itself to the new context.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando a necessidade de assegurar a continuidade dos trabalhos das comissões parlamentares do Parlamento Europeu e que, na sequência da entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa, os novos deputados têm o direito de tomar assento no Parlamento Europeu e nos seus órgãos, no pleno gozo dos seus direitos, votei a favor da alteração da composição numérica das comissões parlamentares como proposta pela Conferência dos Presidentes.

 
  
  

Proposta di decisione sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali B7-0620/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. A composição numérica apresentada neste relatório para as delegações e assembleias parlamentares multilaterais parece-me adequada, em função das suas incumbências e considerando o número total de deputados.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como relativamente às comissões permanentes, concordo com a alteração da composição numérica das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais deste Parlamento. Esta é plenamente justificada por disposições constantes quer de um Protocolo aos Tratados quer do próprio Regimento. Mau seria que a Câmara não pudesse nem soubesse adequar a sua composição e modo de funcionamento ao seu número de deputados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de decisão em apreço versa sobre a composição numérica das delegações interparlamentares e foi apresentada nos termos do artigo 198.º do Regimento, o qual refere o seguinte: 1. Sob proposta da Conferência dos Presidentes, o Parlamento constituirá delegações interparlamentares e determinará a natureza e o número dos seus membros em função das suas competências. A eleição dos membros das delegações realizar-se-á no primeiro ou no segundo período de sessões subsequente à eleição do novo Parlamento, por um período igual ao da legislatura. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, depois de realizadas as eleições para o Parlamento Europeu em 2009, originou a posse tardia de 18 deputados que, assim, se viram impedidos de exercer cabalmente as suas funções, nomeadamente nos vários órgãos do Parlamento Europeu. Porque se torna necessário agilizar procedimentos e dar continuidade ao trabalho realizado por estas delegações no âmbito da política externa da União Europeia, voto favoravelmente a proposta de composição das delegações interparlamentares da seguinte forma: Relações com a Península Arábica: 18 membros; Relações com a Índia: 28 membros; Relações com a Península da Coreia: 17 membros; e Relações com a África do Sul: 17 membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament, berúc do úvahy článok 198 rokovacieho poriadku a taktiež svoje rozhodnutie zo 14. septembra 2009 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení, sa rozhodol zmeniť a doplniť počet členov v štyroch medziparlamentných delegáciách, konkrétne v Delegácii pre vzťahy s Arabským polostrovom, v Delegácii pre vzťahy s Indiou, v Delegácii pre vzťahy s Kórejským polostrovom a v Delegácii pre vzťahy s Juhoafrickou republikou. Súčasne, vstupom protokolu č. 36 Lisabonskej zmluvy do platnosti, sú noví poslanci oprávnení zasadať v Európskom parlamente a jeho orgánoch a plne využívať svoje práva. EP zároveň prostredníctvom svojho predsedu toto rozhodnutie vzťahujúce sa na zmenu počtu členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui dėl sprendimo, nes atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos pasiūlymą, taip pat į savo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimą dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir dėl daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičiaus bei į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį reikia užtikrinti Parlamento veiklos tęstinumą, o įsigaliojus Lisabonos sutarties Protokolui Nr. 36 nauji nariai turi teisę dalyvauti Parlamento ir jo organų posėdžiuose bei visapusiškai naudotis savo teisėmis, todėl yra būtina pakeisti tarpparlamentinių delegacijų narių skaičių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à cette proposition de décision qui vise à redimensionner les délégations interparlementaires, les délégations aux commissions parlementaires mixtes, les délégations aux commissions de coopération parlementaire et les délégations pour les assemblées parlementaires multilatérales, afin de permettre aux nouveaux députés européens ayant rejoint le Parlement européen de siéger.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report in order to allow the new members to take their place on delegations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com o aumento do número de deputados no seguimento do alargamento à Croácia há a necessidade de alterar a composição numérica das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais. Sou assim favorável às novas composições desses órgãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No mesmo sentido da resolução B7-0619/2011 pretende-se acomodar os novos deputados que entram em funções na sequência da entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa. Votei favoravelmente, uma vez que os novos deputados têm o direito de tomar assento no Parlamento Europeu e nos seus órgãos, no pleno gozo dos seus direitos, participando plenamente nas delegações interparlamentares, nas delegações às comissões parlamentares mistas e nas delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Having regard to the proposal by the Conference of Presidents, having regard to Parliament’s decision of 14 September 2009 on the number of interparliamentary delegations, delegations to joint parliamentary committees, delegations to parliamentary cooperation committees and multilateral Parliamentary Assemblies, and having regard to Rule 198 of Parliament’s Rules of Procedure, the European Parliament has adopted its decision on the numerical strength of delegations.

Whereas there is a need for continuity in its business and whereas, following the entry into force of Protocol No 36 to the Lisbon Treaty, the new Members are entitled to sit in the European Parliament and on its bodies in full enjoyment of their rights, the European Parliament decides to amend the number of Members in the interparliamentary delegations as follows: D13 - Delegation for relations with the Arab Peninsula (18 members); D23 - Delegation for relations with India (28 members); D27 - Delegation for relations with the Korean Peninsula (17 members); D29 - Delegation for relations with South Africa (17 members). It also instructs its President to forward this decision to the Council and Commission, for information.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando a necessidade de assegurar a continuidade dos trabalhos das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais do Parlamento Europeu e que, na sequência da entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa, os novos deputados têm o direito de tomar assento no Parlamento Europeu e nos seus órgãos, no pleno gozo dos seus direitos, votei a favor da alteração da composição numérica das delegações interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares multilaterais, como proposta pela Conferência dos Presidentes.

 
  
  

Proposta di decisione sulla composizione numerica delle commissioni permanenti B7-0619/2011, e Proposta di decisione sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali B7-0620/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Com a entrada em vigor do Protocolo n.º 36 ao Tratado de Lisboa, tornou-se necessário reformular a composição numérica das delegações interparlamentares. Sendo a proposta avançada resultante do acordo obtido na Conferência dos Presidentes, e não se colocando qualquer objeção, votei em sentido favorável.

 
  
  

Relazione: Sharon Bowles (A7-443/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente nomeação, tendo em conta a experiência e currículo da pessoa nomeada, bem como o facto de o processo ter decorrido dentro dos trâmites normais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai approuvé la nomination par le Conseil européen du Français Benoît Coeuré à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Benoît Coeuré remplacera l’Italien Lorenzo Bini Smaghi. Avant que le Parlement européen ne se prononce sur cette nomination, Benoît Coeuré avait reçu le soutien de la commission parlementaire « Affaires économiques et monétaires » dont je suis membre. Le directoire est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Banco Central Europeu, fundado em 1 de junho de 1998, é a instituição da União Europeia responsável pela política monetária da União Económica Monetária e tem como objetivos principais preservar o poder de compra do euro e assegurar a estabilidade de preços na respetiva zona. O BCE, sediado em Frankfurt, na Alemanha, é dirigido por uma Comissão Executiva composta por um presidente, um vice-presidente e quatro vogais, nomeados pelo Conselho Europeu, após consulta ao PE e ao Conselho do Governo, para um mandato não renovável de oito anos. Tendo em conta o prestígio e a experiência de Benoît Coeuré em assuntos monetários, como ficou demonstrado na aprovação, por unanimidade, obtida em sede da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, apoio a sua nomeação para vogal da Comissão Executiva do BCE. Considerando a importância das funções do BCE na preservação do poder de compra e na estabilidade do euro, formulo votos para que o novo membro tenha um bom mandato consciente de que, tendo em conta a crise que a UE atravessa, é fundamental, mais do que nunca, termos um euro forte e estável.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Prostredníctvom listu z 1. decembra 2011 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Benoît Coeurého za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na obdobie ôsmich rokov. Výbor pre hospodárske a menové veci posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a požiadavku úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa čl. 130 zmluvy. V rámci tohto preskúmania mu bol od kandidáta predložený životopis a odpovede na výborom adresované písomné otázky. I na základe uvedeného sa Parlament stotožnil s odporúčaním Rady vymenovať Benoît Coeurého za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a zároveň poveril svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

Benoît Coeuré bol v rokoch 2007 – 2009 vedúcim oddelenia multilaterálnych vecí a rozvoja, francúzskej štátnej pokladnice, v ostatných dvoch rokoch pôsobil vo funkcii štátneho námestníka generálneho riaditeľa francúzskej štátnej pokladnice. Okrem iného bol spolupredsedom pracovnej skupiny G20 pre reformu Svetovej banky a iných multilaterálnych rozvojových bánk (2009) a tiež spolupredsedom pracovnej podskupiny G20 pre riadenie globálnej likvidity (2011). V roku 2005 bol nominovaný na ocenenie pre najlepšieho mladého francúzskeho ekonóma.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Je me suis abstenue sur la recommandation du Conseil concernant la nomination de M. Cœuré comme membre du directoire de la Banque centrale européenne. En effet, sur 6 membres du directoire, aucun n'est une femme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the appointment of Benoît Coeuré as a Member of the Executive Board of the European Central Bank for a term of office of eight years.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As instituições europeias têm que ser servidas pelos melhores. No caso em apreço, o agora nomeado Benoît Coeuré apresenta um currículo sem mácula e foi aprovado com distinção na audição realizada na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Desejo-lhe, assim, os maiores êxitos nestes oito anos de mandato.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della nomina di Benoit Coeuré come membro della Banca Centrale Europea. Con la sua nomina, il Board della BCE torna ad avere un rappresentante per ogni Stato membro. Ritengo che in un momento delicato come quello attuale sia importante che ogni Stato membro, soprattutto uno importante come la Francia, abbia un proprio rappresentante che possa contribuire con la sua esperienza e il suo bagaglio conoscitivo al quotidiano lavoro dell'istituto. Al contempo, questa rappresentatività nazionale non deve però far perdere o rischiare di minare l'indipendenza che ha contraddistinto il lavoro della BCE in questi anni e che è stata fondamentale nel gestire la crisi, resistendo alle forti pressioni provenienti dagli Stati membri. Vorrei al contempo ringraziare Lorenzo Bini Smaghi per l'eccellente lavoro svolto nel corso del suo mandato presso la BCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Benoît Coeuré para o cargo de membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 2 do artigo 283.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo com a nomeação de Benoît Coeuré para o referido cargo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Conselho consultou o Parlamento Europeu no sentido da nomeação de Benoît Coeuré, para um mandato de 8 anos, como membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Benoît Coeuré é, desde 2009, Vice-Diretor do Tesouro Francês, apresentando longa experiência em matéria de governação económica e financeira. A título de exemplificativo, já desempenhou funções como Chefe dos Negócios Multilaterais e Desenvolvimento ou Chefe da Unidade da Política de Câmbios Externos e da Política Económica, em ambos os casos junto do Tesouro Francês. Já desempenhou, também, funções de representante da França junto do G-7 e G-8. Tratando-se de alguém com vasta experiência neste domínio, votei favoravelmente, fazendo votos de que a sua ação seja pautada pelos princípios orientadores do Direito da União e que, assim se mantendo, seja coroada de sucesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Por carta de 1 de dezembro 2011, o Conselho Europeu consultou o Parlamento Europeu sobre a nomeação de Benoît Coeuré para o cargo de vogal da Comissão Executiva do Banco Central Europeu com um mandato de oito anos e, posteriormente, a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu procedeu à avaliação das credenciais do candidato indigitado, tendo recebido o seu curriculum vitae bem como as respostas que deu ao questionário escrito que lhe foi enviado e realizado uma audição de uma hora e meia. Tendo em conta o parecer favorável desta Comissão, apoiei esta nomeação.

 
  
  

Proposta di risoluzione: B7-0691/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokratiske medlemmer afholdt sig fra at stemme for beslutningen om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre. Det skyldes, at de danske socialdemokrater har en generel politik om at undlade at stemme for andre politiske gruppers politiske beslutninger. Endvidere fokuserer beslutningen i for ringe grad på de økonomiske og miljømæssige mangler, der har været i den hidtidige midlertidige protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko. En ny og bedre protokol skal indeholde klare forbedringer med hensyn til de økonomiske og miljømæssige aspekter. Derfor mener vi, at en beslutning, der opfordrer Europa-Kommissionen til at arbejde for en bedre protokol, i højere grad skal gøre Kommissionen opmærksom på de miljømæssige og økonomiske mangler i den tidligere protokol.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Devido à sua localização privilegiada no Norte de África, o Reino de Marrocos possui uma vasta área marítima exclusiva que, ao longo dos tempos, tem sido cobiçada por várias frotas pesqueiras, entre as quais as europeias. Esta quase continuidade territorial potenciou o estabelecimento de relações económicas privilegiadas entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, tornando-o o maior beneficiário de fundos da UE no âmbito da Política Europeia de Vizinhança e consagrando a Europa como o principal destino das suas exportações. O Parlamento acaba, infelizmente, de inviabilizar a prorrogação do Acordo de Parceria com Marrocos. No entanto, não podemos continuar durante muito tempo sem um novo acordo, sob pena de falência das frotas pesqueiras europeias que operam nas águas marroquinas e do cancelamento de apoios ao desenvolvimento de Marrocos. Defendo, por isso, que se avance para uma nova negociação tendo em vista a concretização de um novo acordo entre a UE e Marrocos. Assim, insto a Comissão a, no mais curto período de tempo, elaborar com Marrocos um novo Acordo económica, ecológica e socialmente sustentável a fim de, não só continuar a apoiar as populações marroquinas tão carenciadas desse apoio, mas também para permitir que as frotas pesqueiras licenciadas para aquela região possam retomar a sua faina.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Antes de mais, consideramos que um futuro Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos deve estar em conformidade com o direito internacional, o que não acontecia com o que expirou este ano e sobre o qual o Parlamento entendeu, hoje mesmo, não dar consentimento à sua prorrogação. Esta foi, aliás, uma das razões para que tal tenha sucedido.

Desde 1975, com o parecer do Tribunal Internacional de Justiça, até hoje, nunca a soberania de Marrocos sobre o território do Sara Ocidental foi reconhecida. Marrocos, que ocupa ilegalmente este território desde então, não tem, por isso, à luz do direito internacional, nenhum direito de soberania sobre os recursos naturais do território, nomeadamente sobre os seus recursos haliêuticos. É, por, isso lamentável que a resolução aprovada pelos maiores grupos políticos - PPE, S&D e Liberais - pura e simplesmente ignore esta questão, quando se trata de discutir um futuro Acordo.

Lamentamos, assim, a rejeição quer da nossa resolução, quer das duas alterações que apresentámos, que iam no sentido de defender os direitos inalienáveis de soberania do povo do Sara Ocidental sobre os recursos naturais existentes no seu território. É imperativo que os legítimos representantes da população sarauí sejam ouvidos sobre qualquer acordo que envolva a exploração de recursos naturais do seu território.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Le considerazioni già fatte sul protocollo già in atto tra Marocco ed EU credo siano fondamentali in vista di un futuro protocollo. Data la prevista contropartita finanziaria nel settore della pesca, è fondamentale che il rapporto costi-benefici cambi, che si faccia maggiore attenzione alle conseguenze, economiche ed ecologiche che il sovrasfruttamento degli stock in via di esaurimento produce. Partendo dal presupposto che gli accordi bilaterali devono essere vantaggiosi per entrambe le parti, e che l´Unione europea non deve avallare eventuali azioni di sfruttamento nelle acque del Sahara Occidentale, o altre che non rispettino i diritti della popolazione, auspico che si tenga conti di tutte le considerazioni già evidenziate nella relazione esterna e di quelle emerse dal Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que um futuro Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos deve estar em conformidade com o direito internacional, o que não acontecia com o que expirou este ano e relativamente ao qual o Parlamento Europeu entendeu não dar consentimento à prorrogação. Esta foi, aliás, uma das razões para que tal tenha sucedido.

Desde 1975, com o parecer do Tribunal Internacional de Justiça, até hoje, nunca a soberania de Marrocos sobre o território do Sara Ocidental foi reconhecida. Marrocos, que ocupa ilegalmente este território desde então, não tem, por isso, à luz do direito internacional, nenhum direito de soberania sobre os recursos naturais do território, nomeadamente sobre os seus recursos haliêuticos. É, por isso, lamentável que a resolução aprovada pelos maiores grupos políticos - PPE, S&D e Liberais - pura e simplesmente ignore esta questão, quando se trata de discutir um futuro acordo.

Lamentamos, assim, a rejeição, quer da nossa resolução, quer das duas alterações que apresentámos, que iam no sentido de defender os direitos inalienáveis de soberania do povo do Sara Ocidental sobre os recursos naturais existentes no seu território.

É imperativo que os legítimos representantes da população sarauí sejam ouvidos sobre qualquer acordo que envolva a exploração de recursos naturais do seu território.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Marocké kráľovstvo je africká krajina s približne 32 miliónmi obyvateľov. Maroko je v súčasnosti privilegovaným partnerom Európskej únie a najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ v rámci európskej susedskej politiky. Únia predstavuje pre Maroko najdôležitejší exportný trh, je jeho hlavným verejným a súkromným externým investorom a jeho najdôležitejším trhom v oblasti cestovného ruchu. Pre Maroko je už dlho dôležitým ekonomickým pilierom predovšetkým rybársky priemysel, krajina je považovaná za najväčší trh s rybami v Afrike, pričom sektor rybolovu podľa odhadov poskytuje približne 400 000 pracovných miest. EÚ a Marocké kráľovstvo uzavreli 22. mája 2006 Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorá nadobudla platnosť 28. februára 2007. Európska komisia na základe mandátu Rady viedla po uplynutí platnosti pôvodného protokolu rokovania s Marockým kráľovstvom o predĺžení protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu o jeden rok.

V súčasnosti dočasne toto predĺženie platí, no Rada potrebuje na prijatie nového protokolu ešte súhlas Európskeho parlamentu. Som presvedčená, že je správne, že Európsky parlament súhlas udelil a súčasne poveril svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi siekiant laikytis tarptautinės teisės nuostatų, ekonominė veikla, susijusi su gamtos išteklių paieška neautonominėje teritorijoje, turi nešti naudą toje teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir turi būti atsižvelgiama į jų norus. Yra labai svarbu, jog būtų konsultuojamasi su Vakarų Sacharos žmonių teisėtais atstovais dėl kiekvieno susitarimo, pagal kurį numatoma naudoti tos teritorijos gamtos išteklius. Būtina užtikrinti, kad būsimu protokolu būtų visapusiškai laikomasi tarptautinės teisės normų, teikiama nauda Vakarų Sacharos žmonėms, ir kad protokole būtų atsižvelgiama į jų pageidavimus. O pačiu žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu turi būti pasiekti ekonominiai ir socialiniai tikslai, remiantis glaudžiu moksliniu ir techniniu bendradarbiavimu, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių tvarus panaudojimas. Kiekvienas protokolas turi būti tvarus ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriu ir būtų abipusiai naudingas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution and for amendment 2 which says that any future protocol should respect the wishes of the people of the Western Sahara.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte de cette résolution m'est parvenu une heure à peine avant l'ouverture de session de vote. Je proteste. Il propose de prolonger d'un an l'exploitation des ressources halieutiques des eaux marocaines par l'Union européenne. Le vote du Parlement arrive presque au terme de la prorogation des termes de cette exploitation. Nous sommes donc mis devant le fait accompli. Je proteste contre cette procédure et demande qu'une enquête soit menée pour établir l'état exact des ressources dont plusieurs organismes disent qu'ils dont surexploités. Je demande aussi que l'Union européenne soutienne le développement de la pêche locale au lieu de financer l'exploitation des ressources par des navires européens, au détriment de l'intérêt de la population locale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei a favor da presente proposta de resolução com a intenção de que, nas futuras negociações do acordo de parceria no domínio das pescas com o Reino de Marrocos, sejam salvaguardados os interesses de todos os pescadores que operam nessa zona, nomeadamente das 14 embarcações portuguesas que possuíam direitos de exploração no acordo anterior e que não foi prorrogado, o que acarretou graves prejuízos para estes.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Les nombreuses controverses qui entourent l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc me semblent particulièrement déplacées. En 2010, la Commission a demandé au Maroc d’évaluer la situation et les efforts qui pourraient être fournis à l’avenir afin d’améliorer le partenariat en matière de pêche. Le Maroc, partenaire de longue date de l’Union européenne, s’est plié à l’exercice et a prouvé que l’accord de pêche avait été bénéfique quant à la création d’emplois partout au Maroc et pour la population sahraouie. En termes environnementaux, près de 40% de l’apport financier de l’accord est reversé à la conservation des stocks de poissons et au développement du secteur de la pêche. Instaurer un protocole en des termes aussi peu reluisants par rapport à notre partenaire marocain m’apparaît comme une grave erreur pour l’Union européenne et ses relations bilatérales.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. No que respeita ás águas do Saara Ocidental, os seus representantes nunca foram ouvidos nem tidos nas negociações ou no acordo. A ONU e o Tribunal de Justiça Europeu declaram que os territórios ocupados do Saara Ocidental não fazem parte do território marroquino, pelo que Marrocos não pode negociar uma coisa que não é sua. Votei contra este protocolo por considerar que a União Europeia deve negociar com Marrocos um protocolo que respeite plenamente o direito internacional e os direitos humanos e que confira o benefício a todas as populações locais em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A proposta de resolução apresentada, de censura à proposta de protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos, parte da ideia de que Marrocos, não tendo soberania sobre as águas territoriais adjacentes ao Sara Ocidental, não teria legitimidade para a celebração do acordo. Julgo que, contudo, e independentemente da posição de fundo que se venha a tomar, se trata de uma questão de alcance mais vasto, devendo ser considerada num outro contexto, assumindo, desde logo, o problema em toda a sua dimensão. Por conseguinte, votei contra a proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. To us it is not acceptable to have such a resolution and not to even mention the Western Sahara.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre la prolongation de l'accord UE-Maroc, qui a finalement été rejetée par le Parlement européen. Une clause démocratie et Droits de l'Homme est incluse dans l'accord UE-Maroc, comme dans tous les accords conclus par l'UE, mais comme toujours, celle-ci n'a pas été prise en compte au moment de la négociation de la prolongation de l'accord. Dans cette logique dominée par les intérêts commerciaux, la question du Sahara occidentale n'est pas même pas mentionnée. De plus, alors que l'un des rares progrès du Traité de Lisbonne réside dans le fait que le Parlement européen doit donner son consentement pour la conclusion d'accords internationaux, le Parlement n'a été que très faiblement impliqué dans cette procédure de négociation. Le Parlement européen, seule institution européenne démocratiquement élue, doit défendre ce droit.

 
  
  

Relazione: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório que confirma o facto de os Estados-Membros estarem a cortar cada vez mais em matéria de defesa e segurança, o que decorre da atual crise económica que vivemos. É importante que tal situação não promova uma incapacidade europeia de atuar no palco internacional, particularmente para prosseguir as suas missões de paz. Nesta altura, e mais do que nunca, a solução para melhorar a eficácia do setor da defesa passa por uma cooperação estreita entre os diversos Estados-Membros, instituições europeias e organizações internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution on the impact of the financial crisis on the defence sector in the EU Member States, which calls for increased cooperation in the field of defence. Member States collectively spend about EUR 200 billion a year on defence, which represents only about a third of the US defence budget alone. European countries are already incapable of carrying out military operations (example recent Libya intervention) without US support, whose share of all defence spending within NATO has risen to 75%. I agree with the rapporteur that the financial crisis is a global phenomenon and it has also touched the defence sector. There is a common tendency to cut spending on defence in the Member States, which is the subject of our concern. It is true that maintaining these expenditures, when we are in a financial crisis, where there are social pressures, is not an easy task. At the same time it is important to stress, thinking about our future, we simply cannot afford to neglect basic needs such as security and defence in such turbulent times.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση, γιατί στηρίζει ανεπιφύλακτα την επιθετικότητα της ΕΕ και τις ιμπεριαλιστικές της επεμβάσεις ανά τον κόσμο. Η έκθεση, στα πλαίσια των συμπερασμάτων του Συμβούλιου της ΕΕ για την ΚΠΑΑ, ζητάει την ίδρυση γενικού στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ, μέτρα για πιο άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων. Η καπιταλιστική κρίση αξιοποιείται ως πρόσχημα για την παραπέρα ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, εναρμόνιση των στρατιωτικών προδιαγραφών και μέσων των κρατών μελών, ταυτόχρονα με το συντονισμό με το ΝΑΤΟ, ώστε να ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ για ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Η έκθεση ζητάει την ένταξη των στρατιωτικών ερευνητών προγραμμάτων των χωρών μελών στο πλαίσιο της ΕΕ, την υιοθέτηση της συμφωνίας της Βαϊμάρης, την αναβάθμιση των μονάδων του ευρωστρατού (Battlegroups) και την αύξηση της εθνικής συμμετοχής στις δαπάνες των επιχειρήσεων της ΕΕ, μέσω του μηχανισμού ΑΤΗΕΝΑ. Είναι φανερό ότι στο φόντο της κρίσης και παράλληλα με την υποστήριξη της ΝΑΤΟϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας, η ΕΕ προετοιμάζεται για ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας πόλεμους στο Κέρας της Αφρικής, στην Αφρική και στην Ασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans un contexte de crise financière, le secteur de la défense n’échappe pas aux mesures nationales d’austérité budgétaire. Si des restrictions budgétaires dans le domaine de la défense sont nécessaires, elles ne doivent pas remettre en question l’autonomie stratégique de l’Union. C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport Lisek, qui prône une coopération renforcée dans plusieurs domaines. Cette coopération permettra de dépenser plus intelligemment et donner plus de visibilité à la politique de sécurité et de défense commune.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté la résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne, en m’attachant à défendre l’idée qu’une politique commune de recherche peut et doit être un élément essentiel pour construire une base industrielle de défense. En l'absence d’une politique industrielle européenne de défense commune, le marché de la défense s'est considérablement fragmenté en matière de demande, d'offre, de réglementation et de normes. Je suis heureux que, sur ma proposition, la commission industrie, pour avis dans ce rapport, ait considéré qu'une politique industrielle européenne de défense semble pertinente pour renforcer le rôle de l'Union européenne sur la scène mondiale et préserver le potentiel technologique de l'Europe tout en tenant compte des spécificités de chaque État membre. La coopération industrielle transfrontalière et transatlantique peut faciliter l'accès aux nouvelles technologies, encourager le développement de produits avancés et favoriser l'adoption de mesures efficaces destinées à réduire les coûts. La crise financière ne permet pas de construire une industrie européenne de la défense viable au niveau des États membre. Je salue le travail mené par le député européen Arnaud Danjean, président de la commission défense.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl finansų krizės poveikio ES valstybių narių gynybos sektoriams. ES valstybės narės iš viso gynybai išleidžia apie 200 mlrd. EUR per metus. Panaudojant didelę dalį gynybai išleidžiamų lėšų, valstybėse narėse remiamasi nekoordinuotais nacionalinės gynybos planavimo sprendimais, dėl to atsiranda ne tik nuolatinių pajėgumų trūkumų, bet ir dažnai nereikalingų pernelyg didelių pajėgumų ir dubliavimosi, nevientisa pramonė ir rinkos. Pastaruoju metu daugumos ES valstybių narių gynybos biudžetai apkarpomi dėl finansų, ekonomikos ir skolų krizės. Tai gali neigiamai paveikti šalių karinius pajėgumus bei ES gebėjimą veiksmingai vykdyti įsipareigojimus, susijusius su taikos palaikymu, konfliktų prevencija ir tarptautinio saugumo stiprinimu. Pritariu Parlamento pozicijai, jog valstybės narės turi siekti kompensuoti neigiamą finansų krizės poveikį ES valstybių narių gynybos sektoriams didesniu Europos bendradarbiavimu bei koordinavimu. Nekoordinuojant gynybos biudžeto mažinimo, Europa gali visiškai prarasti tam tikrus karinius pajėgumus. Todėl valstybėms narėms reikia efektyviai keistis informacija ir padidinti dabartinio ir būsimo gynybos biudžeto mažinimo skaidrumą. Taip pat būtina efektyviai pasinaudoti galima masto ekonomija, kurią teikia bendradarbiavimo projektai.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Chociaż z niepokojem obserwujemy rosnącą tendencję polegającą na dokonywaniu cięć w krajowych budżetach na obronę i związane z tym zagrożenie obniżeniem zdolności bojowych wojsk państw członkowskich, nie mogę poprzeć sprawozdania. Działania w zakresie koordynacji planowania obronnego, łączenia potencjału współwłasności, wzmacniania współpracy w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego czy optymalizacji zamówień wojskowych są już realizowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Nie ma zatem potrzeby powielania ich wewnątrz Unii. Sceptycznie oceniam też możliwość realizacji tych inicjatyw jako uzupełnienia koordynacji procesu planowania obronnego NATO. Kraje członkowskie wydają łącznie ponad dwieście miliardów euro rocznie na obronę, a jest to zaledwie jedna trzecia wydatków obronnych USA, jednocześnie pokrywających trzy czwarte budżetu NATO. Zbyt niskie nakłady, a przede wszystkim marnotrawienie środków europejskich członków sojuszu mogą zagrozić jego dalszej egzystencji i to w pierwszej kolejności powinno skupiać naszą uwagę.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Nel quadro della presente crisi economica, abbiamo bisogno di mettere mano alle spese militari nell'ottica di una razionalizzazione a livello continentale. Evitare costose duplicazioni nazionali nel settore della difesa, cooperare nella ricerca scientifica con finalità militari, creare un sistema europeo di coordinamento delle azioni militari e degli impegni internazionali nel campo della lotta al terrorismo e della prevenzione dei conflitti: queste sono le priorità in un settore, quello della difesa, che ogni anno prosciuga enormi quantità di risorse nei paesi membri e penalizza la possibilità degli stessi di agire negli scacchieri di crisi con determinazione e coesione. Voto quindi a favore della relazione Lisek.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes manau, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip krizės ir ekonominio sunkmečio laikotarpiu valstybės narės atlieka savo gynybos sektoriaus finansavimą. Šis iniciatyvinis Europos Parlamento pranešimas buvo parengtas, nes pastaruoju metu labai sustiprėjo tendencija, pagal kurią dėl krizės apkarpomi daugumos ES valstybių narių gynybos biudžetai ir tai yra daroma nekoordinuotai ES lygiu. Kaip pažymima Europos Parlamento pranešime, saugumo padėtis tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje tampa vis sudėtingesnė ir sunkiau nuspėjama, todėl siūloma išlaikyti Europos gynybos pajėgumų prieškrizinį lygį, taip pat mažiau pasikliaujant Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos išlaidų finansavimu Šiaurės Atlanto aljanse. Būtent pastarasis aspektas yra akcentuojamas pranešime, nes manoma, kad sustiprintas Europos gynybos pajėgumas padidins ES strateginę autonomiją ir labai prisidės prie kolektyvinio saugumo, kurio siekiama NATO ir kitomis partnerystėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Criza economică a forţat toate statele membre să îşi reducă cheltuielile, iar unul dintre primele domenii afectate a fost cel al apărării. Este clar că trebuie să existe o anumită coordonare la nivel comunitar în privinţa reducerilor bugetare în acest domeniu care să arate măsura capabilităţilor militare la nivel european. Criza economică este, pe de altă parte, şi un bun profesor. Toate statele europene au învăţat lecţii destul de importante din ea, iar una ar putea fi că este nevoie de o mai bună coordonare la nivelul Uniunii Europene în domeniul apărării.

Apărarea şi securitatea sunt domenii esenţiale şi reprezintă un domeniu strategic. Putem dezvolta strategii comune în probleme punctuale ce se referă la industria de apărare. Dorim mai multă cooperare între UE şi NATO, între care sperăm să vedem standardizare şi interoperabilitate. Cred că Agenţia Europeană de Apărare ar trebui să joace un rol mai important în acest sens. Sper că se va stabili o piaţă unică europeană pentru apărare. Sunt puţin dezamăgit de rezultatele ultimului Consiliu al miniştrilor apărării din 30 noiembrie. Acesta nu a sprijinit crearea unui cartier general european care să permită Europei să acţioneze repede în cazuri precum criza libiană.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione presentata dal Collega Lisek. In questi anni, a causa del perdurare della crisi economica, gli Stati membri hanno compiuto un ridimensionamento nei bilanci della difesa, causando una variazione nei confronti delle proprie responsabilità in materia di mantenimento della pace.

Gli Stati membri spendono circa 200 miliardi di euro all'anno per la difesa, importo che rappresenta circa 1/3 del bilancio della difesa degli Stati Uniti. La gestione non organica e senza coordinamento di questi fondi condiziona l'Europa in una dipendenza sproporzionata dagli USA, comportando persistenti divari di capacità, sovraccapacità e duplicazioni con il risultato che l'Unione non dispone né delle risorse né dell'influenza necessaria a essere considerata un garante credibile della pace.

È necessario costituire un'integrazione progressiva delle politiche di difesa dell'Unione europea attraverso un coordinamento della pianificazione della difesa, attraverso una condivisione delle capacità soprattutto in settori come quello logistico, strategico e tattico, dell'assistenza medica, dell'istruzione e della formazione. È auspicabile, infine, un Libro bianco dell'Unione europea in materia di difesa per sviluppare una strategia europea per la sicurezza, definendo con maggiore chiarezza gli obiettivi, gli interessi e le esigenze dell'Unione in relazione ai mezzi disponibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά στην έκθεση γιατί προωθεί την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη σοβούσα οικονομική κρίση και τους περιορισμούς στις κοινωνικές δαπάνες, τα εισοδήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τη στιγμή που οι λαοί της Ευρώπης υφίστανται στις συνέπειες της κρίσης, η συγκεκριμένη έκθεση συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των βιομηχανιών όπλων. Προτείνοντας δε την ανάπτυξη της βιομηχανίας όπλων ως παράγοντα λύσης του προβλήματος της ανεργίας, επιχειρεί να συνδέσει ακόμα περισσότερο την τύχη των λαών της Ευρώπης με την παραγωγή και την εξαγωγή όπλων που καταλήγουν στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ισραήλ και αλλού, προωθώντας συμφέροντα ξένα προς τους λαούς. Απόλυτα ενταγμένη στη λογική της "ασφάλειας" η έκθεση, ανάμεσα στα άλλα, υποστηρίζει την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΝΑΤΟ και της Ένωσης μέσα σε αυτό. Δίνει προτεραιότητα στις στρατιωτικές πλευρές της Ένωσης, ενώ ενθαρρύνει τον συσχετισμό και την ταύτιση των πολιτικών και στρατιωτικών μέσων, είτε αυτό αφορά τεχνικές υποδομές είτε την έρευνα είτε τις δράσεις της Ένωσης. Η Ένωση πρέπει να προσανατολίσει πόρους σε κοινωνικές δαπάνες και δημόσιες επενδύσεις, να διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική με βάση το Διεθνές Δίκαιο και φιλειρηνικές αρχές, αντί να προσφέρει κέρδη στους μεγαλοβιομήχανους των όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Actuala criză economică a avut un impact major asupra sectorului de apărare. Multe programe de armament sunt în pericol de a fi anulate sau chiar au fost anulate. Recenta intervenţie a NATO în Libia a scos la iveală multe dintre limitările armatelor ţărilor membre ale UE. Suntem obligaţi să facem mai mult şi mai repede în vederea constituirii unei adevărate industrii de armament europene. Acest lucru ar permite eliminarea multor paralelisme, evitarea risipirii resurselor şi o mai bună folosire a capacităţilor de producţie.

Cred că se impune o atenţie sporită pentru nevoile viitoare de dotare ale armatelor ţărilor UE, plecând de la lecţia conflictelor recente şi de la noile date geo-politice. Suntem, cred eu, conştienţi că naţiunile noastre nu vor accepta creşterea cheltuielilor militare, în contextul în care se pun în practică programe drastice de reduceri ale cheltuielilor bugetare. De aceea, trebuie să cheltuim banii destinaţi apărării cu cea mai mare atenţie, pentru programe bine definite, menite să abordeze sfidările cărora trebuie să le facem faţă. Trebuie, în acest sens, identificat nivelul optim al cheltuielilor militare, un nivel care să ne asigure securitatea pe termen mediu şi lung, fără a irosi resurse umane şi materiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui sollicite un renforcement de la mise en commun et du partage des capacités des différentes armées européennes. Dans un contexte de rigueur budgétaire frappant aussi le secteur de la défense, il est essentiel d'inciter à un meilleur partage de nos ressources et de redynamiser le secteur européen de la défense. Il s'agit là d'assurer un renforcement de notre puissance militaire, force essentielle pour assurer la sécurité de nos populations et donner à l'Union une aura mondiale, tout en soutenant un pan industriel important pour nos économies.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – À la suite de la crise économique et financière, la tendance est à la réduction des budgets de défense auprès des États membres. Ce sur quoi j'ai souhaité attirer l'attention – mais bien loin de moi tout bellicisme –, c'est que les réductions non coordonnées des budgets de défense des États membres de l'Union pourraient entraîner une baisse de la capacité militaire de l'Europe. C'est pourquoi je suis d'avis que davantage d'intégration et de mutualisation des moyens pourrait constituer une solution: il y a en effet beaucoup de domaines dans lesquels les États membres pourraient optimiser leurs ressources comme le transport stratégique et tactique, le soutien logistique... Il faudrait donc plus d'initiatives de mutualisation et de partage concernant les hélicoptères de transport, le ravitaillement en vol, la surveillance maritime, les systèmes aériens sans pilote, la protection contre les risques chimiques, biologiques et nucléaires, la communication par satellite, etc. Par ailleurs, je suis également persuadée que l'Agence européenne de défense (AED) devrait jouer un rôle plus important notamment dans le cadre de la coopération UE-OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece apărarea constituie un bun public care are un impact asupra securităţii tuturor cetăţenilor europeni, iar toate statele membre trebuie să-şi aducă contribuţia într-un spirit de cooperare, de asumare comună a responsabilităţilor şi de eficienţă în termeni de costuri.

În urma crizei financiare au fost operate reduceri fără precedent ale bugetelor pentru apărare în majoritatea statelor membre, fapt care poate avea efecte negative cu privire la capacităţile UE de menţinere a păcii, de prevenire a conflictelor şi de consolidare a securităţii internaţionale. Din această cauză, cred că o capacitate de apărare europeană consolidată va mări autonomia strategică a UE şi va avea o contribuţie importantă la securitatea colectivă în contextul NATO şi al altor parteneriate. Totodată, consider că această criză economică cu care ne confruntăm în prezent poate fi o oportunitate pentru integrarea politicilor de apărare ale UE, deoarece acest lucru poate oferi impulsul necesar pentru crearea şi implementarea unor reforme ambiţioase.

Susţin, astfel, solicitarea pentru o dezvoltare a politicilor de apărare ale UE care să conducă la cercetări solide şi la cooperare tehnologică şi industrială între statele membre pentru a consolida competitivitatea şi rezistenţa industriei de apărare.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. O atual contexto de consolidação orçamental tem levado muitos Estados-Membros a reduzirem as suas despesas com o setor da defesa, o que poderá limitar muito a capacidade de intervenção militar da UE. Assim sendo, importa reforçar a cooperação militar dos Estados-Membros que evite duplicações de custos, proporcione economias de escala e torne mais fácil o desenvolvimento de tecnologia militar na UE. Este relatório vai ao encontro destas necessidades, tendo, por isso, recebido o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como outros sectores, o da defesa não tem escapado a sucessivos cortes motivados pela crise financeira que assola a União Europeia. No entanto, deve dizer-se que este não é um sector igual aos outros e que o desinvestimento nele pode acarretar consequências graves para a segurança e defesa dos Estados-Membros. Num momento em que os Estados Unidos da América, principal garante da paz e da democracia no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, procuram redefinir o seu posicionamento estratégico, a nível global, e cada vez mais tornam clara a necessidade de poder contar com o envolvimento dos seus parceiros nas missões que afectam a segurança de todos, diminuir o investimento europeu na defesa significa expor a Europa a menos e a pior capacidade militar.

Na verdade, é cada vez mais claro que, se não quiser deter o caminho para a irrelevância, a União deve assumir a sua quota-parte no burden sharing das democracias de matriz ocidental. Dizê-lo não significa promover o desperdício e, muito menos, o belicismo. A Europa não pode ser indiferente a uma regra muitas vezes centenária: se vis pacem, para bellum.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira que, de uma maneira geral, todos os Estados-Membros enfrentam obriga a repensar as prioridades de uma governação que, sem esquecer o necessário crescimento económico, deverá tomar medidas de proteção social e ambiental que não comprometam o futuro. Sendo a União Europeia uma comunidade de Estados em alargamento (27+1), o princípio da subsidiariedade tem uma aplicação cabal e pode representar uma economia significativa de recursos humanos e financeiros. A Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) é constituída por várias áreas. Para conseguirmos reduzir as despesas sem perder eficácia, temos de identificar os projetos mais eficazes, como a supervisão, a vigilância marítima, o controlo do uso de determinadas armas, etc. Congratulo-me com a aprovação deste relatório, elaborado por Krysztof Lisek, sobre as consequências da austeridade imposta pela crise no setor da defesa, o qual votei favoravelmente, e que, sem descurar a manutenção das missões em que a UE se encontra envolvida, como a fiscalização na Geórgia, no Corno de África, proteção nas ajudas humanitárias, a prevenção do rapto de navios, etc., apela a um entendimento entre todos os Estados-Membros e a uma melhor articulação com outras organizações e potências, como a NATO e os EUA.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É, no mínimo, chocante que, no actual contexto de profunda crise económica e social, pretexto para todo o tipo de ataques e de saques aos trabalhadores e aos povos, se avance com as propostas e orientações contidas neste relatório. O que está em causa é uma agenda militarista, de relançamento da corrida aos armamentos que, neste contexto de crise, prepara novos e perigosos desenvolvimentos para os povos do mundo.

Defende-se um salto qualitativo na militarização da UE, cada vez mais subordinada à NATO e à sua agenda de dominação global. Na senda do disposto no Tratado de Lisboa, visa-se o incremento das despesas militares da UE e a atribuição de um papel de planeamento político à Agência Europeia de Defesa. O relatório vai ao ponto de defender uma espécie de Semestre Europeu que defina as prioridades a implementar por cada país ou por conjuntos deles, num quadro que não é de defesa da soberania, integridade territorial e independência dos países, mas da sua especialização para o reforço do intervencionismo da UE no mundo. Tudo isto quando, simultaneamente, se cortam despesas sociais e se impõem autênticos retrocessos civilizacionais. Através da escrita do relator é o complexo-industrial militar, a indústria da guerra, que aqui toma a palavra, na defesa dos seus interesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. São muitas as razões que nos fizeram votar contra este relatório. O seu objectivo central é a implementação de uma agenda militarista e o relançamento da corrida aos armamentos que, a reboque da crise, prepara novos e perigosos desenvolvimentos para os povos e países da Europa e do Mundo. Defende um salto qualitativo na militarização da UE, cada vez mais subordinada à NATO e à sua agenda de dominação global. Visa a implementação e o desenvolvimento de ferramentas criadas pelo Tratado de Lisboa, nomeadamente o incremento das despesas militares da UE no quadro da NATO e a atribuição de um papel de planeamento político à Agência Europeia de Defesa. Visa a implementação das cooperações reforçadas e de uma espécie de Semestre Europeu que defina as prioridades a implementar por cada país, ou por conjuntos deles, num quadro que não é de defesa da soberania, integridade territorial e independência dos países, mas da sua especialização para o reforço do intervencionismo da UE no Mundo.

Num período em que se cortam drasticamente despesas sociais, roubando direitos e conquistas importantes dos trabalhadores e dos povos, as linhas orientadoras aqui propostas visam financiar o complexo-industrial militar, quer por via directa de apoios e aquisições de armamento quer por via indirecta do financiamento da investigação por Fundos Europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V poslednom období vrcholí trend okresávať obranné rozpočty väčšiny členských štátov Európskej únie, najmä v dôsledku finančnej, hospodárskej a dlhovej krízy. Takéto opatrenia následne negatívne vplývajú predovšetkým na schopnosť Únie účinne preberať svoje zodpovednosti pri udržiavaní mieru, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade so zásadami Charty OSN. Považujem za dôležité zdôrazniť, že obrana je verejným statkom ovplyvňujúcim bezpečnosť všetkých európskych občanov a v duchu spolupráce, rozdelenia zaťaženia a efektívnosti nákladov k nej musia prispievať všetky členské štáty. V čoraz zložitejšom a nepredvídateľnejšom bezpečnostnom prostredí je žiaduce, aby všetky členské štáty nadväzovali užšiu spoluprácu a koordinovali svoje kroky proti spoločným hrozbám uvedeným v Európskej bezpečnostnej stratégii a aby plne prevzali svoju časť zodpovednosti za mier a bezpečnosť v Európe, jej susedstve i vo svete. Práve posilnená európska obrana prispeje k rozšíreniu strategickej autonómie EÚ a bude dôležitým prínosom k spoločnej bezpečnosti v rámci NATO a ďalších partnerstiev.

Hlavným cieľom snáh EÚ v oblasti obrany v reakcii na finančnú krízu by mala byť Európska obranná agentúra. Zvýšenie jej rozpočtu, počtu zamestnancov, oblastí zodpovednosti a celkových právomocí by jej umožnilo lepšie pracovať na optimalizácii sektora obrany EÚ, pričom by zároveň mala za úlohu predísť nákladnému zdvojovaniu a finančne neudržateľným obranným politikám.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a appelé les Etats de l'Union à davantage de coopération dans le secteur de la défense. La crise a révélé les faiblesses de la politique européenne de défense et de sécurité, qui nécessite une réforme profonde. Chaque année, les Etats membres dépensent collectivement 200 milliards d'euros pour la défense, ce qui représente seulement un tiers du budget des Etats-Unis. Les Etats subissent une cure d'austérité et les budgets de la défense s'en ressentent. La contrainte budgétaire pèse sur les capacités de défense de nos Etats et déséquilibre nos relations avec nos partenaires, notamment américains, qui doivent supporter les coûts de ce désengagement, comme le montre le cas libyen. Il existe des poches de risques importants au Sahel et dans la Corne de l'Afrique qui peuvent représenter des menaces pour l'Europe. C'est pourquoi nous devons nous prévaloir d'une politique de sécurité et de défense ambitieuse tant sur le plan opérationnel que capacitaire, une politique de moyens qui favorise la mutualisation et le partage de certaines capacités dans une recherche d'optimisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes gynyba yra viešoji gėrybė, susijusi su visų Europos piliečių saugumu, ir kad visos valstybės narės turi prisidėti prie jos, vadovaudamosi bendradarbiavimo, naštos pasidalijimo ir ekonomiškumo principais. Dėl finansų, ekonomikos ir skolų krizės apkarpomi daugumos ES valstybių narių gynybos biudžetai, o tai sukelia galimą neigiamą šių priemonių poveikį šalių kariniams pajėgumams ir ES gebėjimui veiksmingai vykdyti įsipareigojimus, susijusius su taikos palaikymu, konfliktų prevencija ir tarptautinio saugumo stiprinimu, remiantis Jungtinių Tautų chartijos principais, jei valstybės narės nesugebės kompensuoti to neigiamo poveikio didesniu Europos bendradarbiavimu ir koordinavimu. Valstybės narės turi skubiai gerinti savo gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą. Reikia padidinti Europos gynybos pramonės konkurencingumą, taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai apsaugoti mokesčių mokėtojų interesai.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − În urma crizei financiare, au fost operate reduceri semnificative ale bugetelor pentru apărare în majoritatea statelor membre. Acest lucru poate avea efecte negative asupra capabilităţilor militare şi, prin urmare, asupra capacităţii UE de a prelua efectiv responsabilităţile sale de menţinere a păcii. Am votat în favoarea raportului redactat de Krzysztof Lisek. Este necesară o analiză a posibilităţilor de a acorda statelor membre sprijin pentru realizarea obiectivelor politicii de securitate şi apărare comune într-o manieră mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Situaţia actuală poate duce la pierderea anumitor capacităţi militare care sunt vitale pentru siguranţa cetăţenilor europeni.

 
  
MPphoto