Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Последни решения на Съвета и преглед на Комисията на регламента за ЕФПГ - Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (разискване)
 4.Програма "Интелигентна енергия - Европа" (разискване)
 5.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 6.Международен ден на момичето (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  7.1.Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (A7-0388/2011 - Jens Geier) (гласуване)
  7.2.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (гласуване)
 8.Обръщение на председателя Йежи Бузек – преглед на мандата му на тази длъжност
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (гласуване)
  9.2.Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (гласуване)
  9.3.Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (гласуване)
  9.4.Положението в Сирия (B7-0721/2011) (гласуване)
  9.5.Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (B7-0690/2011) (гласуване)
  9.6.Eдинно европейско транспортно пространство (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (гласуване)
  9.7.Условията за задържане в рамките на ЕС (B7-0687/2011) (гласуване)
  9.8.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (гласуване)
  9.9.Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (B7-0730/2011) (гласуване)
  9.10.Стратегията на ЕС за Централна Азия (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (гласуване)
  9.11.Здравословни и безопасни условия на труд (A7-0409/2011 - Karima Delli) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  13.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi
  13.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан
  13.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira
 14.Време за гласуване
  14.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi (B7-0701/2011) (гласуване)
  14.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан (B7-0702/2011) (гласуване)
  14.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira (B7-0712/2011) (гласуване)
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 17.Внасяне на документи: вж. протоколи
 18.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 21.График на следващите заседания: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1121 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3969 kb)
Правна информация - Политика за поверителност