Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 15. prosince 2011 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Situace v Sýrii (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Nedávná rozhodnutí Rady o revizi nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci Komisí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (rozprava)
 4.Program Inteligentní energie pro Evropu (rozprava)
 5.Politika hospodářské soutěže EU (rozprava)
 6.Mezinárodní den dívek (písemné prohlášení)
 7.Hlasování
  7.1.Rozpočtová kontrola finanční pomoci EU Afghánistánu (A7-0388/2011 - Jens Geier) (hlasování)
  7.2.Politika hospodářské soutěže EU (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (hlasování)
 8.Projev předsedy Jerzyho Buzka – hodnocení jeho funkčního období
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (hlasování)
  9.2.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (hlasování)
  9.3.Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (hlasování)
  9.4.Situace v Sýrii (B7-0721/2011) (hlasování)
  9.5.Návrh srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou (B7-0690/2011) (hlasování)
  9.6.Jednotný evropský dopravní prostor (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (hlasování)
  9.7.Vazební podmínky v EU (B7-0687/2011) (hlasování)
  9.8.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a bilaterální obchod s textilními výrobky (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (hlasování)
  9.9.Volný pohyb pracovníků uvnitř Evropská unie (B7-0730/2011) (hlasování)
  9.10.Strategie EU pro Střední Asii (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (hlasování)
  9.11.Bezpečnost a zdraví při práci (A7-0409/2011 - Karima Delli) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  13.1.Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho
  13.2.Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu
  13.3.Tunisko: případ Zakaríji Búghiry
 14.Hlasování
  14.1.Ázerbájdžán, zejména případ Rafika Tagiho (B7-0701/2011) (hlasování)
  14.2.Situace žen v Afghánistánu a Pákistánu (B7-0702/2011) (hlasování)
  14.3.Tunisko: případ Zakaríji Búghiry (B7-0712/2011) (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 20.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 21.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1121 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3969 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí