Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου και αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής του κανονισμού για το ΕΤΠ - Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2009/019 FR/Renault που υπέβαλε η Γαλλία) (συζήτηση)
 4.Πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη" (συζήτηση)
 5.Πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (A7-0388/2011 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  7.2.Πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
 8.Σύντομη ομιλία του Προέδρου Jerzy Buzek – Ανασκόπηση της θητείας του
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2009/019 FR/Renault που υπέβαλε η Γαλλία) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  9.2.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (ψηφοφορία)
  9.3.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  9.4.Η κατάσταση στη Συρία (B7-0721/2011) (ψηφοφορία)
  9.5.Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (B7-0690/2011) (ψηφοφορία)
  9.6.Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (ψηφοφορία)
  9.7.Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0687/2011) (ψηφοφορία)
  9.8.Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)
  9.9.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0730/2011) (ψηφοφορία)
  9.10.Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (ψηφοφορία)
  9.11.Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (A7-0409/2011 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  13.1.Αζερμπαϊτζάν, ειδικότερα η περίπτωση του Rafiq Tagi
  13.2.Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν
  13.3.Τυνησία: η περίπτωση του Zakaria Bouguira
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Αζερμπαϊτζάν, ειδικότερα η περίπτωση του Rafiq Tagi (B7-0701/2011) (ψηφοφορία)
  14.2.Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0702/2011) (ψηφοφορία)
  14.3.Τυνησία: η περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0712/2011) (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1121 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3969 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου