Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 15. detsember 2011 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Nõukogu hiljutised otsused ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse läbivaatamine komisjoni poolt – Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2009/019 FR/Renault, Prantsusmaa) (arutelu)
 4.Programm „Arukas energeetika – Euroopa” (arutelu)
 5.ELi konkurentsipoliitika (arutelu)
 6.Rahvusvaheline tüdrukutepäev (kirjalik deklaratsioon)
 7.Hääletused
  7.1.Afganistanile antava ELi rahalise abi eelarvekontroll (A7-0388/2011 - Jens Geier) (hääletus)
  7.2.ELi konkurentsipoliitika (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (hääletus)
 8.President Jerzy Buzeki sõnavõtt – tagasivaade tema ametiajale
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2009/019 FR/Renault, Prantsusmaa) (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (hääletus)
  9.2.Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (hääletus)
  9.3.Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (hääletus)
  9.4.Olukord Süürias (B7-0721/2011) (hääletus)
  9.5.Makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli kavand (B7-0690/2011) (hääletus)
  9.6.Euroopa ühtne transpordipiirkond (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (hääletus)
  9.7.Kinnipidamistingimused ELis (B7-0687/2011) (hääletus)
  9.8.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (hääletus)
  9.9.Töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus (B7-0730/2011) (hääletus)
  9.10.ELi Kesk-Aasia strateegia (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (hääletus)
  9.11.Töötervishoid ja tööohutus (A7-0409/2011 - Karima Delli) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  13.1.Aserbaidžaan ja eelkõige Rafiq Tagi juhtum
  13.2.Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis
  13.3.Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum
 14.Hääletused
  14.1.Aserbaidžaan ja eelkõige Rafiq Tagi juhtum (B7-0701/2011) (hääletus)
  14.2.Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0702/2011) (hääletus)
  14.3.Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum (B7-0712/2011) (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1121 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3969 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika