Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 15. joulukuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Viimeaikaiset neuvoston päätökset ja EGR-asetuksen tarkistaminen komission toimesta - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (keskustelu)
 4.Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma (keskustelu)
 5.EU:n kilpailupolitiikka (keskustelu)
 6.Kansainvälinen tyttöjen päivä (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestykset
  7.1.EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonta (A7-0388/2011 - Jens Geier) (äänestys)
  7.2.EU:n kilpailupolitiikka (A7-0424/2011 - Andreas Schwab) (äänestys)
 8.Parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe – katsaus toimikauteen
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2009/019 FR/Renault, Ranska (A7-0396/2011 - Barbara Matera) (äänestys)
  9.2.Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (A7-0426/2011 - Michael Cashman) (äänestys)
  9.3.Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0372/2011 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  9.4.Syyrian tilanne (B7-0721/2011) (äänestys)
  9.5.Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (B7-0690/2011) (äänestys)
  9.6.Yhtenäinen Euroopan liikennealue (A7-0425/2011 - Mathieu Grosch) (äänestys)
  9.7.Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0687/2011) (äänestys)
  9.8.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (A7-0427/2011 - George Sabin Cutaş) (äänestys)
  9.9.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (B7-0730/2011) (äänestys)
  9.10.EU:n Keski-Aasian strategia (A7-0338/2011 - Nicole Kiil-Nielsen) (äänestys)
  9.11.Työterveys ja työturvallisuus (A7-0409/2011 - Karima Delli) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  13.1.Azerbaidžan, erityisesti Rafiq Tagin tapaus
  13.2.Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa
  13.3.Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus
 14.Äänestykset
  14.1.Azerbaidžan, erityisesti Rafiq Tagin tapaus (B7-0701/2011) (äänestys)
  14.2.Naisten tilanne Afganistanissa ja Pakistanissa (B7-0702/2011) (äänestys)
  14.3.Tunisia: Zakaria Bouguiran tapaus (B7-0712/2011) (äänestys)
 15.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Poslanecký mandát
 19.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1121 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3969 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö